На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


тест Послаблення економчних функцй держави посилення господарської самостйност всх суб'єктв економки. Розрахунок сукупної заробтної плати за перод паювання майна. Системи та принципи планування. Загальна, конкурентна та функцональн стратегї.

Информация:

Тип работы: тест. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 01.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Тести на державний екзамен для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» з дисципліни «Планування в аграрних формуваннях»
1. Термін „організація" перекладається з французької мови як:
а) властивість, сукупність;
б) побудова, функціональність;
в) гармонійний вигляд, упорядкованість;
г) призначення, створення;
2. Організації як системі притаманні такі ознаки:
а) організованість, наявність певного порядку;
б) цілісність, подільність;
в) не стаціонарність, стахостичність;
г) створення, удосконалення;
3. Організація як стан системи передбачає:
а) необхідність погодження цілей;
б) поліпшення стану колишньої системи;
в) створення нової системи;
г) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

4. Організація як процес це:
а) співвідношення між частинами цілого;
б) створення нових і удосконалення функціонуючих систем;
в) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;
г) взаємодія елементів системи у просторі й у часі;
5. Будь-які дії органів державної влади спрямовані на послаблення економічних функцій держави і посилення господарської самостійності всіх суб'єктів економіки - це:
а) реорганізація;
б) роздержавлення;
в) реструктуризація;
г) приватизація;
6. Відчуження майна, яке знаходиться в державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб це:
а) реструктуризація;
б) реорганізація;
в) приватизація;
г) роздержавлення;
7. Перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, щорічно затверджуються:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством аграрної політики;
в) Фондом державного майна;
г) Верховною Радою України;

8. Державну політику в сфері приватизації підприємств здійснює:
а) Міністерство аграрної політики;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство економіки України;
г) Фонд державного майна;

9 Зміна відносин власності в рамках однієї форми власності, тобто від колективно неподільної форми власності до колективно дольової це:
а) поділ;
б) паювання;
в) реорганізація;
г) приватизація;
10. Визначення фонду паювання майна (03 - основні засоби, ВЗ - виробничі запаси, ДЗ - дебіторська заборгованість, КЗ - кредиторська заборгованість, МСІ - майно соціальної інфраструктури):
а) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ + КЗ + МСІ
б) ФПМ = 03- ВЗ + ДЗ + КЗ - МСІ
в) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ - КЗ + МСІ
В Фпм = 03 + В3 +ДЗ-КЗ-МСІ
11. Кількісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:
а) стаж роботи;
б) посада;
в) розмір його заробітної плати;
г) кількість років проживання в даному селі;
12. Якісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:
а) посада;
б) розмір його заробітної плати;
в) кількість років проживання в даному селі;
г) стаж роботи;
13. Розрахунок сукупної заробітної плати за період паювання майна:
а) складається із множення всіх індивідуальних заробітних плат працівників;
б) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників за рік;
в) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників;
г) складається із суми всіх працівників;
14. Розрахунок пайової ставки при паюванні майна:
а) фонд паювання майна поділити на сукупну заробітну плату;
б) фонд паювання майна поділити на кількість працівників;
в) фонд паювання майна поділити на індивідуальну заробітну плату;
г) фонд паювання майна поділити на грошову оцінку одного гектара;
15. Розрахунок індивідуального майнового паю:
а) заробітна плата всіх робітників помножити на пайову ставку;
б) індивідуальну заробітну плату (за роки взяті для паювання) помножити на пайову ставку;
в) кількість робітників помножити на пайову ставку;
г) кількість років взятих для розрахунку помножити на пайову ставку;
16. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір майнового паю:
а) різний;
б) залежить від посади;
в) залежить від кількості членів сім'ї;
г) однаковий;
17 Розмір майнового паю залежить від:
а) кількості членів родини;
б) заробітної плати;
в) стажу роботи і заробітної плати;
г) стажу роботи;
18. Розрахунок грошової оцінки землі (Рдд - рентний дохід диференціальний; Рда - рентний дохід абсолютний; Пк - період капіталізації рентного доходу; Ц- ціна 1 ц зерна):
а) Гоз = (Рдд - Рда) * Пк : Ц;
б) Гоз = (Рдд + Рда) * Пк * Ц;
в) Гоз = (Рдд * Рда) + Пк + Ц;
г) Гоз = (Рдд : Рда) * Пк * Ц;
19. Розрахунок вартості земельного паю:
а) Взп = Грошова оцінка землі + Кількість працівників;
б) Взп = Грошова оцінка землі * Кількість працівників;
в) Взп = Грошова оцінка землі - Кількість працівників;
г) Взп = Грошова оцінка землі: Кількість працівників;

20. Розрахунок розміру земельного паю:
а) вартість земельного паю помножити на грошову оцінку 1 га;
б) вартість земельного паю розділити на грошову оцінку 1 га;
в) грошову оцінку землі поділите на кількість працівників;
г) грошову оцінку землі помножити на кількість працівників;
21. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір земельного паю:
а) різний;
б) залежить від стажу роботи і заробітної плати;
в) залежить від кількості членів родини;
г) однаковий;

22. Одиниці виміру земельного паю:
а) фізичні гектари;
б) метри;
в) умовні кадастрові гектари;
г) кілометри;
23. При паюванні землі дотримуються принципу:
а) членства працівників;
б) рівності розмірів земельних паїв;
в) соціального захисту працівників;
г) не рівності розмірів земельних паїв;
24. Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):
а) Кт = О/ Д+Нв+Кз+Кг;
б) Кт = О/Д*Нв*Кз*Кг;
в) Кт = О/ Д-Нв+Кз-Кг;
г) Кт = О/ Д-Нв-Кз-Кг;
25. Планування обсягу вантажоперевезень по кожній марці автомобілів (Ва - вантажопідйомність автомобіля; Па - річний пробіг; Кв - коефіцієнт використання вантажопідйомності; Кп - коефіцієнт використання пробігу:
а) Ов = Ва / Па * Кв * Кп:
б) Ов = Ва + Па + Кв+Кп;
в) Ов = Ва * Па / Кв * Кп;
г) Ов = Ва * Па * Кв * Кп;

26. Системи утримання великої рогатої худоби:
а) на глибокій незмінній підстилці;
б) прив'язна і безприв'язна;
в) безприв'язно-боксова;
г) стійлова та стійлово-пасовищна;

27. Способи утримання великої рогатої худоби:
а) стійловий та стійлово-пасовищний;
б) прив'язний і безприв'язний;
в) на глибокій незмінній підстилці;
г) безприв'язно-боксовий;
28. Спосіб утримання ремонтних телиць до 3 місяців:
а) в індивідуальних клітках;
б) на пасовищі;
в) в групових станках;
г) в стійлах;
29. Спосіб утримання ремонтних телиць від 3 до 9 місяців:
а) на пасовищі;
б) в індивідуальних клітках;
в) в стійлах;
г) в групових станках;

30. Норма витрат кормів на 1 ц молока:
а) 8 - 9 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;
г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;
31. Розрахунок валового приросту статево-вікової групи тварин:
а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;
б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;
в) середньодобовий приріст помножити на кількість кормо-днів;
г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;
32. Розрахунок кількості кормо-днів:
а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;
б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;
в) норму витрат кормів на 1 голову помножити на середньорічне поголів'я;
г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;
33. Норма витрат кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби:
а) 1,1- 1,3 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;
г) 18 - 19 ц кормових одиниць;

34. Планування сухостійного періоду у корів:
а) період від запліднення до отелення;
б) період від запліднення до 7 місяців тільності;
в) період від 7 місяців тільності до отелення;
г) період від отелення до запліднення;
35. Планування сервіс періоду у корів:
а) період від запліднення до отелення;
б) період від запліднення до 7 місяців тільності;
в) період від 7 місяців тільності до отелення;
г) період від отелення до запліднення;

36. Планування періоду тільності у корів:
а) 4 місяці;
б) 9 місяців;
в) 7 місяців;
г) 12 місяців;
37. Планування періоду лактації у корів:
а) 9 місяці;
б) 10 місяців;
в) 7 місяців;
г) 12 місяців;
38. Норма витрат кормів на 1 ц приросту свиней:
а) 8- 9 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 6 - 7 ц кормових одиниць;
г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;
39. Планування періоду супоросності у свиней:
а) 4 місяці;
б) 9 місяців;
в) 5 місяців;
г) 12 місяців;
40. Планування опоросів у свиноматок за рік:
а) 4 опороси;
б) 1 опорос;
в) 2 опороси;
г) 3 опороси;
41. Планування середньої тривалості використання основних свиноматок:
а) 5 - 6 років;
б) 3 - 4 роки;
в) 1 - 2 роки;
г) 4 - 5 років;
42. Способи утримання овець:
а) прив'язний, безприв'язний;
б) стійловий, стійлово-пасовищний;
в) в групових станках;
г) пасовищний, пасовищно-стійловий;

43. Планування періоду суягності вівцематок:
а) 9 місяців;
б) 3 місяці;
в) 5 місяців;
г) 4 місяця;

44. Планування виходу приплоду на 100 вівцематок:
а) 90-95 голів;
б) 180-200 голів;
в) 120-140 голів;
г) 60-80 голів;
45. Батьківське стадо у птахівництві використовується для виробництва:
а) харчового яйця;
б) дієтичного яйця;
в) технічного яйця;
г) інкубаційного яйця;

46. Промислове стадо у птахівництві використовується для виробництва:
а) технічного яйця;
б) харчового яйця;
в) інкубаційного яйця;
г) екологічного яйця;
47. Планування отримання яєць від однієї курки-несучки за рік:
а) 350-365 яєць;
б) 250-270 яєць;
в) 140-150 яєць;
г) 410-420 яєць;
48. Планування першої яйцекладки курей:
а) в 2-3 місяці;
б) в 4,5-5 місяців;
в) в 8-9 місяців;
г) в 6-7 місяців;
49. Планування інкубації курячих яєць:
а) 27 діб;
б) 30 діб;
в) 35 діб;
г) 21 доба;

50. Планування інкубації гусячих яєць:
а) 30 діб;
б)21 доба;
в) 28 діб;
г) 25 діб;
51. Планування інкубації індичиних яєць:
а) 32 доби;
б) 28 діб;
в) 30 діб;
г) 21 доба;
52. Планування інкубації качиних ЯЄІІЬ:
а) 21 доба;
б) 30 діб;
в) 28 діб;
г) 24 доби;
53. Планування маси добового курча:
а) 80-90% від маси яйця;
б) 60-70% від маси яйця;
в) 110-120% від маси яйця;
г) 30-40% від маси яйця;
54. Розрахунок кількості нормо-змін в технологічній карті:
а) фізичний обсяг робіт поділити на кількість робітників;
б) фізичний обсяг робіт поділити на змінну норму виробітку агрегату;
в) фізичний обсяг робіт поділити на затрати праці;
г) фізичний обсяг робіт поділити на кількість агрегатів;
55. Переведення фізичного обсягу робіт, який виконується тракторами в умов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.