На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Прагнення до зменшення сили та повноважень державної влади як ознака плебейського, нижчого мислення у концепцях української державност Д. Донцова та В. Липинського. нтелгенця як виразник демократичних дей, збереження нацональних традицй.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


20
РЕФЕРАТ
З КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ"
НА ТЕМУ:
"В'ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності"
КИЇВ-2009
План
  Вступ
   1. Концепція Д. Донцова
   2. Концепція В. Липинського
   Висновки
   Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження. Україна отримала незалежність досить недавно, а до того переживала довгий період, протягом якого не мала досвіду державного будівництва. Тому, у той час, коли більшість європейських держав змогла виробити таку модель, що історично була оптимальною для них, Україна й досі перебуває в пошуках. Спроби запозичити готові моделі державного управління на Заході скоріше показали, що те, що добре для Франції, для України може не підійти. У цьому контексті важливим є вивчення концепцій державності, запропонованими саме українськими вченими. Доробок В. Липинського та Д. Донцова мають, на мою думку, важливе значення ще й тому, що вони, на відміну від переважної більшості мислителів того часу висловлювали ідеї устрою саме для України як незалежної держави, а не автономії у складі великої імперії.

Об'єктом дослідження є концепції побудови української держави.

Предмет дослідження - альтернативні концепції української державності В. Липинського та Д. Донцова.

Метою дослідження є описати та порівняти дві концепції української державності, сформовані на початку ХХ ст. В. Липинським та Д. Донцовим.

Завдання дослідження

Дослідити концепцію української державності В. Липинського.

Дослідити концепцію української державності Д. Донцова.

Джерельну базу дослідження складають першоджерела - твори В. Липинського "Листи до братів хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму" та Д. Донцова: "Націоналізм", "Дух наших традицій", "За який провід" та "Історія розвитку української державної ідеї".

Методи дослідження - у ході виконання роботи використовувався метод опису та порівняння.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох основних розділів та висновків. У вступі подається актуалізація теми, об'єкт та предмет дослідження, мета та завдання дослідження, джерельна база та методи дослідження.

У першому розділі основної частини подається концепція української державності

Д. Донцова - його критика демократичне правління, основні засади будівництва майбутньої держави та причини, з яких Україна має право на власну державність.

У другому розділі подається концепція В. Липинського - причини, з яких він заперечує демократію в Україні, основні характеристики його проекту Трудової Монархії та причини, з яких Україна може збудувати власну державу саме у такому вигляді.

У висновках подане порівняння двох концепцій української державності, виявлені їх спільні та відмінні риси за трьома критеріями - ставлення до демократії та соціалізму, уявлення про устрій майбутньої держави та у причинах, з яких Україна має право утворити свою державу, а не бути частиною чужої держави.

1. Концепція Д. Донцова

Д. Донцов увійшов в історію як основний теоретик українського інтегрального націоналізму - вже з цього випливає те, що його концепція була "альтернативною" до головних течій епохи української революції.

Перш за все слід відмітити його цілковите несприйняття ідей другої половини ХІХ ст., з яких розвились сучасні йому форми демократії та соціалізму, ідеї автономізму, федералізму та не здатності українців утворити державу окремо від Росії. У своєму "Націоналізмі" - найбільш ґрунтовній праці він наводить цілу низку причин, з яких ідеї Драгоманова та інших діячів минулого століття є неправильними та шкідливими, які загалом можна пояснити у протиставленні Шопенгаурівського розуму і волі - Драгоманов та його послідовники абсолютизували раціоналізм, матеріалізм, повністю відкидаючи ірраціональне, хоча саме на ірраціональному, на думку Д. Донцова побудовані всі людські інстинкти, які мають лежати в основі ідеї, якщо вона хоче бути життєздатною: "ХІХ-ий вік - це був золотий вік розуму, а разом із тим і золотий вік нашого декадентського націоналізму. Шопенгавер, цей найзавзятіший ненависник вольового чинника і, заразом, його найліпший, хоч і несвідомий, апологет, - найяскравіше сформулював протилежності двох поглядів на світ: вольового та інтелектуалістичного. Для Шопенгавера “сила, яка животіє і буяє в рослині, яка витворює кристал, яка тягне маґнет до північного бігуна", яка діє в матерії як “втеча і шукання, розлука і получення”, нарешті, як “тягар, що... виявляється в кожнім предметі, притягаючи камінь до землі, а землю до сонця", так само як стремління людини до життя, все це - “лиш різні форми виявлення" того, що “ми в собі називаємо волею". Але цю “волю" відчуваємо ми в інших тілах лиш з аналогії з нашою власною, самі ж тіла знані нам тільки як уявлення нашої свідомості, як світ окремих феноменів, а на цьому світі панує не воля, а розум кавзальної причиновости, позбавлений усякої містики і всяких таємниць. Власне саме таким бачив світ і ХІХ-ий вік: це не був світ тих, що творять, а тільки світ тих, що його обсервують; не тих, що діють на оточення, а лиш тих, на кого діє воно і його механічний “закон”" Донцов Д.І. Націоналізм. - www.banderivets.org.ua /index.php?page=pages/ zmist8/Donzov/ Nationalism.

Національна ідея, за Д. Донцовим, має відповідати шістьом основним критеріям:

національна ідея має бути збудована на волі до життя, на ірраціональному, а не на логічних побудовах, ціллю її має бути експансія, а засобом - боротьба Там само;

національна ідея має пропагувати устремління до боротьби та розуміння того, що вона є конечною, без яких ні героїзм, ні віра в життя неможливі Там само;

національна ідея має бути "романтичною" - ставити "національну місію" вище добробуту, інтереси нації - вище інтересів генерації, міцність спільноти - щастя одиниці, догматичною та ідеалістичною Там само;

ідея має бути фанатичною, нетолерантною - саме такі ідеї підносили держави на найвищий щабель їх розвитку, та "аморальною", що виростає з фанатизму і не є відмовою від етичних принципів, навпаки - найжорсткіше дотримування моральних приписів ідеї, які, щоправда, можуть конфліктувати з загальноприйнятою мораллю Там само;

окрім фанатичності, національна ідея має слугувати інтересам поступу як права сильних рас на організацію людей і слабших рас для зміцнення культури Там само;

підставами суспільного прогресу та практичною частиною будь-якої ідеї є творче насилля й ініціативна меншість, оскільки уряд завжди створюється меншістю, а не більшістю, народ ніколи його не створює Там само.

Крім того, що ідеї "громадівського соціалізму" були самі по собі нездатними до об'єднання нації та відкидали боротьбу за самостійність, вони мали й інші недоліки. У статті "Дух наших традицій" Д. Донцов пише про те, що ХІХ ст. фактично призвів до занепаду традиції саме через розвиток соціалістичних ідей: "Ми шануємо традиції старого Києва і його культуру. А ідеолог українського соціалізму й радикалізму, називає традиції київської Русі - традиціями "хамів і розбійників", які треба "кинути в піч", замінивши "традиціями" соціалізму. " Донцов Д.І. Дух наших традицій. - banderivets.org.ua/ index.php?page=pages/ zmist8/Donzov/hrest/Duh. Він різко засуджує Драгоманова та інших "поступовців" та "демократів", що відкидали національні традиції як щось "ретроградне" та "реакційне" та протиставляли їм ідеї "поступу" та "космополітизму" як нібито щось цінніше та корисніше для народу Там само. Окрім того, Д. Донцов зазначає, що діячам ХІХ ст. були притаманні занадто ідеалістичні погляди на світ: "Це були часи, коли вірили - чи прагнули? - що слово правди заб'є облуду і егоїзм, класовий чи національний; що у всьому, у всіх бідах, винні лише "царі та пани", а як, мовляв, прийдуть до слова народи, свобідні і великодушні, то наступить рай. Іван обійметься з Ванюхою, чи з ким, єретиків не палитимуть більше на кострищах, кати бавитимуться в ловеласів, або викладатимуть пасьянси, тирани займуться добродійством, або гратимуть на сопілці, лев ляже коло ягня, рай буде на землі і щастя в людях. А над усім світом загориться радісна веселка всецілющої демократії і братерства... " Там само. Крім того, він підкреслює, що таку деструктивну ідеологію мають тією чи іншою мірою всі сучасні йому партії, не залежно від того як вони себе подають.

Нинішні ж часи революції, зазначає Д. Донцов, зовсім не схожі на те, що малювали собі ліберали та соціалісти, скоріше сучасність схожа на "вік XII, вік "Слова о полку Ігоря", віки XVI, XVII. Віки, коли релігія, віра, як нині мова, була роздільною межею між народами, була головною прикметою окремої національності. Коли, як нині мовна, релігійна боротьба була боротьбою національною. Коли, як писав історик: "в країні все дихало злобою, помстою і одчаем"" Там само. Іншим недоліком вчення демократів була наївна віра в те, що народ з народом обов'язково порозуміються, навіть якщо до того один з них довів неодноразово, що несе іншому лише знищення, а особливо його ставлення до росіян, що завжди несли українцям смерть; у цьому питанні він критикує не лише лібералів та соціалістів, але й Липинського (за його концепцію "трьох Русей" Липинський В. К. Листи до братів хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму. - Нью-Йорк: Булава, 1954 - с.328-329: "Радикальний божок минулого віку вчив, що союзниками нашими в Україні будуть "самі великороси" (москалі), що наш порятунок - в "лібералізмі, спільнім з освіченими великорусами". На ту саму ноту - лише заміняючи "освічених великорусів" якимись іншими "дорогими товаришами" з ІІ-го Інтернаціоналу (а навіть а Інтернаціоналу Троцького) чи "братами хліборобами", співають і теперішні наші соціалісти чи монархісти. Їм треба вірити, бо це ж, казав Драгоманов, "близнята по роду"... І як різнилася душа цих політичних дітей від мужньої душі предків, наприклад від того самого Клирика Острожського з його заповітом: "не личить говорити і радитися з сліпим про світло, з розбійником про мир і згоду". А коли вже про згоду предки мислили, то іншу мали формулу. Вони домагалися, щоб з ними говорили "вольні до вольних, рівні до рівних - і чесні до чесних". Як мало ті, що пакти укладали з Мануїльським чи іншими посланцями Леніна в Києві, звертали увагу на третю, найважливішу, ланку цієї формули. " Донцов Д.І. Дух наших традицій. - banderivets.org.ua/ index.php?page=pages/ zmist8/Donzov/hrest/Duh.

Також Д. Донцов наголошує на різниці традиційного негативного ставлення українців до зрадників, єретиків, перебіжчиків до віри інших і взагалі всіх, хто вирізнявся серед спільноти - їх проклинали, піддавали анафемі, та інтернаціоналізмі нинішніх соціалістів з їх доктриною примусової релігії та примусової національності, в їх неповазі до дисципліни та необхідності покарань, фактично - невідповідності їхніх гасел їхнім реальним силам: проголошуючи, що "в єдності сила", а насправді потураючи приватному інтересу Там само.

Останнім, на що необхідно наголосити у критиці Д. Донцовим лібералізму та соціалізму - їх зневага до патріотизму. "Безмежно різними були і поняття патріотизму - в тих віках і в столітті "відродження". Те, що тоді звалося патріотизмом - тепер, на жаргоні драгоманівців, зветься "шовінізмом". Те, що тоді звалося "отступництвом" - те, на жаргоні радикало-соціалістів, зветься "космополітизмом". Ніби потоп відділяє нас від тих часів... " Там само - пише він.

Д. Донцов нічого не пише про устрій, який він бачить ідеальним для України. Зрозуміло лише, що він відкидає ті, що їх ідеальними вважають для себе ліберали та соціалісти. Він переймає від Шпенглера поділ народів на народи-плебеї та народи-пани. "Цей поділ на "лицарів" і "свинопасів" серед народів, на аристократів, панів і плебеїв - не є поділом класовим, соціальним, лише - психологічним, типолологічним. Кожний народ представляє, в певні хвилини, його провідна верства. Вона може складатися - з касти жерців, феодалів, дрібної шляхти, бюргерів, або "селянсько-робітничої" бюрократії, - це все рівно. Наприклад, напередодні великої революції 1789 року, знуджена пануванням і спрагла матеріальних утіх, французька феодальна аристократія - хилилася вже до феллахського типу. Так само козацька аристократія в Україні - виразний аристократичний тип за Богунів і Дорошенків стає типом плебейським за панів Халявських і Довгочхунів" Там само. Для світогляду панів характерне прагнення до свободи, а для світогляду плебеїв - прагнення до рівності, навіть під владою самодержавного царя-батюшки; але найголовнішою рисою, за якою можна розрізнити плебея від пана є його ставлення до влади - "плебея пізнаєте, особливо, і по тому, що він недооцінює значення політичного власновладства" Там само. В наших же лібералів прагнення до самостійності стояло нижче за прагнення до самостійності, мало того - вони зневажають традиції боротьби за державність козаків, називаючи їх "хамами та розбійниками" та державницькі традиції Русі, бо князі руські - насильники і чужинці, феодали і нероби, що лише марнували народне добро та різалися з кочовиками, не даючи простому народу працювати Там само. Д. Донцов же зазначає, що ці "розбійники" і "експлуататори" якраз і витворили єдину українську націю та всі культурні надбання Там само. Цю проблему - як він її називає - рала і меча ("соціальної" і "політичної" волі) вирішує на користь останньої. Козацтво він розглядає як шляхту, як аристократію, і перш за все за духом, за їх ставленням до правил "доброго тону", з їх прагнення до завоювання волі, а не до того, щоб їм її подарував якийсь пан чи цар, як це він бачить у драгоманівців Там само.

Велику увагу він приділяє типу людини - тодішньому і теперішньому. Нинішній ліберал-космополіт прагне спокою та неробства, тоді як людина княжої доби "ніколи не охлявала ні фізично, ні морально, яка була вічно на сторожі" - справжнього ідеалу лицаря Там само. Саме за такого провідника Д. Донцов прагне для українського народу. У своїй статті "За який провід" він описує такий ідеал - мудрий, шляхетний та мужній, не працівник тихого хліборобського труда, а людина, що не прагне спокою, що готова відстоювати права свого народу до останнього Донцов Д. І. За який провід. - banderivets.org.ua/ index.php?page=pages/ zmist8/Donzov/hrest/Zayakyi. Тип же політика, який був сучасним революції був прямою протилежністю ідеалу, а тому їх легко було обдурити, залякати та підкупити; такий тип політика - "з холопським спритом, замість державної мудрості", без ідеалу, а лише з приватними інтересами та без великої відваги характерні для періоду занепаду, в період же відродження такі лідери швидко зникають Там само.

Звичайно, говорить Д. Донцов, лідери є різні і деякі з них саме такі, "ідеальні лицарі", проте об'єднуватись їм з іншими, "неідеальними", ні в якому разі не можна, оскільки "Об'єднання повинно і мусить бути. Але об'єднання людей одного духа, гарячої віри і випробуваного характеру! Людей ідеї! Добір кращих!" Там само.

Щодо підстав, на яких Україна має повне право на державність Д. Донцов у праці "Історія розвитку української державної ідеї" виділяє як матеріальні - багатство ресурсів, досить велику територію та населення, щоб забезпечити своє існування без війн за землю з сусідами, так і духовні передумови української державності через свою далекість від культури Російської і наявність у ній своєї культури та мови, що має більше спільного з Західною культурою, аніж з культурою російською Донцов Д. Історія розвитку української держ и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.