На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


реферат нжинрингов види послуг

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 
 

Кафедра маркетингу 
 
 
 
 

Реферат на тему:
«Інжинірингові види послуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Виконала
                                                                                              студентка 3-го курсу
                                                                                              4 групи, спец. 6503
                                                                                              Голік Інна 

                                                                                     
                                                                                              Перевірив Петухов С.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011
План:
  Сутність, особливості та види інжинірингових послуг ;
  Розвиток та набуття популярності в світі інжинірингових послуг;
  Міжнародний ринок інжинірингових послуг;
Висновки
Список використаних джерел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Сутність, особливості та види інжинірингових послуг
Інжиніринг — інженерно-консультаційні послуги. роботи дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, надання рекомендацій щодо організації виробництва та управління.
В традиційному розумінні — це інженерно-консультативні послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу, або послуги із забезпечення нормального перебігу процесу виробництва та реалізації продукції. Інжинірингові послуги зазвичай надають спеціалізовані інженерно-консультаційні (інжинірингові) фірми. Інколи їх надають будівельні та виробничі компанії. Через те, що інжиніринг передбачає велику кількість різноманітних послуг, які входять до категорії інжинірингових, інжинірингові фірми спеціалізуються за напрямками.
У міжнародній  практиці виділяють такі види інжинірингових фірм:
  інженерно-консультаційні — надають послуги без наступних поставок обладнання;
  інженерно-будівельні — можуть надавати весь комплекс послуг, які пов'язані зі створенням промислових та ін. об'єктів на умовах «під ключ»;
  консультативні — надають послуги з управління підприємствами, комп'ютерним технологіям, організації виробництва, збуту, фінансів;
  інженерно-дослідницькі — спеціалізуються на розробці технологічних процесів та технологій виробництва нових матеріалів.
При великомасштабному  будівництві практикують комплексний  інжиніринг — сукупність послуг та поставок, необхідних для будівництва промислового підприємства або об'єкта інфраструктури.
     Надання на основі договору на інжиніринг повного  комплексу послуг і постачань, необхідних для будівництва нового об'єкта, називається комплексним інжинірингом. Він включає три окремих види інженерно-технічних послуг, кожний з який може бути предметом самостійного договору:
     • Консультативний інжиніринг зв'язаний головним чином з інтелектуальними послугами з метою проектування об'єктів, розробки планів будівництва і контролю за проведенням робіт.
     • Технологічний інжиніринг складається  в наданні замовнику чи технології технологій, необхідних для будівництва  промислового об'єкта і його експлуатації (договори на передачу виробничого досвіду і знань), розробки проектів по енергопостачанню, водопостачанню, транспорту й ін.
     • Будівельний і/чи загальний інжиніринг — це головним чином постачання устаткування, техніки і/чи монтаж установок, включаючи при необхідності інженерні роботи.
Інжиніринг як особлива форма виробничої діяльності має такі специфічні особливості:
  інжинірингові послуги мають виробничий характер внаслідок того, що спрямовані на створення об’єктів (як виробничих, так і невиробничих), поліпшення їх використання, збільшення обсягів реалізації продукції тощо;
  послуги типу «інжиніринг» мають комерційний характер, тобто стають об’єктом купівлі-продажу з усіма особливостями та характерними рисами цього процесу;
  інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі продукту, а в певному корисному ефекті, який може мати матеріальний носій (документи, креслення, розрахунки тощо), а може і не мати матеріального носія (управління процесом будівництва, навчання спеціалістів тощо);
  інжинірингові послуги можуть відтворюватися, тобто тиражуватися на відміну від ліцензій та ноу-хау (на ринку інжинірингових послуг діють сотні операторів, які пропонують аналогічні послуги, а ціна на них визначається суспільно-необхідними витратами часу на їх надання).
Сучасний  інжиніринг ґрунтується на сукупності принципів, що забезпечують зацікавленість замовника у послугах інжинірингової фірми, а останньої — у сталих прибутках. Основними з цих принципів є:
  ¦          системний, комплексний, міждисциплінарний підхід до здійснення проектів (виконання завдань замовника);
  ¦          багатоваріантність технічних, технологічних та економічних проробок (варіантів виконання проекту), їх фінансової та маркетингової оцінки з вибором оптимального для замовника варіанта;
  ¦          розробка проектів з урахуванням можливості застосування прогресивних технологій, обладнання, конструкцій і матеріалів з різних альтернативних джерел, що найкращим чином відповідають конкретним умовам та особливим вимогам замовників:
  ¦          використання сучасних методів організації та управління всіма стадіями здійснення проектів.
Всю сукупність послуг інжинірингу  можна розділити  на дві групи
- послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу; 
- послуги по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції

До інжинірингу, пов’язаного з підготовкою виробництва, належать:
-    передпроектні;
-    проектні;
-    післяпроектні;
-    спеціальні послуги.
Передпроектні послуги включають підготовку техніко-економічних обґрунтувань: проведення комплексних досліджень ринку, топографічних зйомок, дослідження ґрунтів: розробку планів забудівлі регіонів і планів розвитку (створення) інфраструктури, а також консультації та нагляд за проведенням зазначених робіт.
 Сутністю проектного інжинірингу є підготовка генерального плану, супутніх схем, рекомендацій та обґрунтувань; попередня оцінка вартості проекту, калькуляція витрат на його створення та експлуатацію; розробка зведеного архітектурного плану, робочих креслень, технічних специфікацій, а також нагляд і консультації з проведення цих робіт.
Післяпроектні інжинірингові послуги включають підготовку контрактної документації; організацію торгів (тендерів), оцінку пропозицій, визначення переможця; нагляд за проведенням робіт, управління будівництва, проведення випробувань після здачі об’єкта в експлуатацію, складання заключного акта на об’єкт, підготовку інженерно-технічного персоналу.
 Спеціальні послуги можуть надаватися інжиніринговою фірмою в разі виникнення специфічних проблем створення об’єкта, таких як необхідність утилізації відходів, забезпечення екологічної безпеки функціонування, врахування вимог місцевого законодавства тощо.
До другої групи інжинірингових послуг належать роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством та реалізацією його продукції, в тому числі послуги з огляду та випробування обладнання, матеріально-технічного постачання, підбору та підготовки кадрів, а також консультації з оцінки доходів і витрат та рекомендації з їх оптимізації, рекомендації щодо фінансової політики, маркетингові дослідження, послуги з впровадження інформаційних систем тощо. Значна частина робіт цієї групи в останні десятиріччя відокремилась в специфічну сферу діяльності — консалтинг. Причому консалтингові послуги надаються не тільки об’єктам, що створюються, а й функціонуючим підприємствам, фірмам.
Консалтинг  — це діяльність з консультування продуцентів, продавців і покупців з широкого кола питань економічної діяльності, в т. ч. у зовнішньоекономічній сфері. Консалтингові фірми надають послуги з дослідження та прогнозування товарних і регіональних ринків, цін світових ринків, оцінки торговельно-політичних умов країн і регіонів, проведення експортно-імпортних операцій. За класифікацією Європейського довідника консультантів, існує 6 груп та 84 види консультаційних послуг, серед яких управління в різних сферах діяльності, оцінка бізнесу, фінансове управління, маркетинг тощо. 
 
 

   Розвиток  та набуття популярності в світі інжинірингових послуг
Стрімке зростання міжнародних операцій по торгівлі інженерно-технічними послугами  виділив їх у самостійний вид  міжнародних комерційних операцій, що привело до утворення і розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг.
Спочатку  інжиніринг виник в Англії в цивільному будівництві й обмежувався консультаційною діяльністю в області спорудження доріг, мостів, портів, аеродромів, систем водо- і енергопостачання, робіт з меліорації й ін. Пізніше інженерно-консультаційні послуги стали надаватися також і в області промисловості. Інжиніринг у США початків розвиватися також з надання консультаційних послуг і обслуговував винятково внутрішній ринок. Поштовхом для поширення американського інжинірингу за межами США послужила Друга світова війна, під час якої здійснювалися в широких масштабах роботи з будівництва аеродромів, доріг, портів, військових об'єктів в інших країнах. Ці роботи виконувалися як приватними американськими інженерними фірмами по урядових замовленнях, так і спеціальними відділами американської армії, укомплектованими фахівцями з інжинірингу.
У перші  післявоєнні роки інжиніринг одержав  розвиток і в інших промислово розвитих країнах. Цьому в значній мірі сприяла діяльність різних міжнародних організацій, у тому числі Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), спрямована на надання технічного сприяння країнам, що розвиваються.
Велику  роль у розвитку інжинірингу зіграло  надання промислово розвитими країнами технічного сприяння країнам, що розвиваються, на основі різних урядових програм. Така допомога тісно погоджувалася з наданням технічних послуг спеціалізованими інженерними фірмами.
Розвиток  інжинірингу безпосередньо зв'язано  також із зовнішньоекономічною експансією найбільших, у першу чергу американських, ТНК у країнах, що розвиваються. Здійснення прямих часток інвестицій у цих країнах шляхом створення власних дочірніх чи підприємств участі в капіталі національних компаній стимулювало надання їм різних консультацій по будівництву нових потужностей, удосконалюванню виробничих процесів і ін.
З другої половини 50-х років почався новий  етап у розвитку інжинірингу і виділення його в самостійну область міжнародної комерційної діяльності. Якщо на попередньому етапі інжиніринг обмежувався в основному тільки наданням технічних консультацій, а всі будівельні роботи виконували будівельні фірми-підрядчики, то для наступного етапу характерно випереджальний розвиток інженерно-будівельних послуг, безпосередньо зв'язаних з будівництвом промислових об'єктів переважно з постачанням «під ключ».
На сучасному  етапі відбулося значне збільшення обсягу і сумарної вартості технічних  послуг, що є предметом міжнародної  торгівлі, а також розширення в цій діяльності частки участі західноєвропейських і японських фірм при збереженні пануючого положення за американськими фірмами.
Розвиток  інжинірингу і виділення його в самостійний вид міжнародних  комерційних операцій з'явилося  відображенням науково-технічного прогресу, що торкнулися всі галузі промисловості і насамперед машинобудування. Результат — істотні зрушення в структурі міжнародної торгівлі убік збільшення торгівлі складними видами устаткування, що вимагають спеціальних знань для рішення технологічних і організаційних проблем, починаючи від проектування підприємства до введення його в експлуатацію.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.