На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


реферат Визначна роль дизайну, пдприємств сервсу готельно-ресторанних комплексах

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Київський національний університет культури і мистецтв.  Львівська Філія. 
 
 
 
 

Р Е Ф Е Р А  Т
На тему: «Визначна роль дизайну, підприємств сервісу готельно-ресторанних комплексах» 
 
 
 
 

Виконала:
Студентка групи  ГР-21
Мухаммедова  Альона 
 
 
 

Львів 2011
Інтер`єр - це організація внутрішнього простору будівлі, яке  представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне, багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на людину  

Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі, так і на території, що прилягає до нього. Загальний комфорт внутрішнього простору готелів є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готелю.  

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови  для проживання гостя і надати йому ряд додаткових послуг.
Гармонійне поєднання  функціонального, конструктивного  та естетичного чин-
ників дає в результаті не просто готельний комплекс, а  витвір мистецтва, дизайну, що
відображає особливості  своєї епохи. Як продукт синтезу  мистецтва і техніки, дизайн в 
усі часи був відображенням  економічної ситуації в суспільстві, чуйно реагував на соці-
альне замовлення і  досягнення технічного прогресу. Поява  тих чи інших стилів у форму-
ванні інтер'єру готелів  завжди визначалася суспільним устроєм  і національними особ-
ливостями країни, системою релігійних вірувань і народними  традиціями.
У сучасному світі в епоху науково-технічного прогресу і розквіту нових техно-
логій, у період економічної  інтеграції та глобалізації відбувається бурхливий розвиток
туристичного та готельного бізнесу. Процес об'єднання  Європи, відкриття «залізної за-
віси», широке поширення нових інформаційних технологій роблять світ відкритішим. З
кожним роком зростає  кількість людей, які подорожують  з діловими або туристичними
намірами. Повноцінний  комфортабельний відпочинок, можливість побачити нові міста 
і країни, відвідати історичні місця та пам'ятки, насолодитися красою природи - заповіт-
на мрія багатьох. Саме за здійсненням цієї мрії, за втіленням  чарівної казки в життя і 
вирушають сучасні  мандрівники. Часто мотивом для  поїздки може бути просто бажан-
ня змінити обстановку. Тому роль готелів у сучасній інфраструктурі туризму важко пе-
реоцінити. Вона повинна  виправдати всі очікування клієнта, стати для нього на час за-
тишною та комфортною домівкою, запам'ятатися чимось індивідуально  неповторним.
Тому саме створення  позитивного іміджу готелю, уявлення про нього у клієнта як при-
вабливе місце, куди хочеться повернутися ще раз, і є  метою власника та персоналу, а в 
кінцевому результаті, запорукою комерційного успіху підприємства.
Метою цієї роботи є  розробка рекомендацій і пропозицій щодо формування та
підтримання позитивного  іміджу готельного комплексу.
Імідж готелю - поняття складне і багатогранне, він стає результатом втілення в
життя концепції  готелю, тієї ідеї, яка покладена  в основу його створення. Можна сказа-
ти, що позитивний імідж з'являється за умови гармонійної єдності форми і змісту. При
цьому дизайн об'єктів  інтер'єру та екстер'єру готелю є  формою, а дизайн виробництва 
(робота сервісних  служб) – змістом.
Дизайн об'єктів  готелю або готельного комплексу  – поняття складне і багато-
гранне, що включає  в себе зовнішній вигляд будівель, їхнє внутрішнє планування,
ландшафтну організацію  території і внутрішнє оздоблення приміщень. Кожна складова
важливою і самостійною, але тільки в комплексі, поєднуючись  в одне гармонійне ціле,
вони стають закінченим художнім образом, який відповідає загальній  ідеї готелю.
 Роль дизайну  об'єктів у формуванні іміджу  готелів надзвичайно важлива.  Виразний 
зовнішній і внутрішній вигляд стає тим візуальним чинником, який справляє найперше
і найсильніше враження на клієнта.
Аналізуючи різноманіття існуючих на сьогоднішній день у світі  готелів і готель-
них комплексів, можна  зробити висновок, що практично всі  сучасні напрямки і течії 
знайшли тут своє відображення. Це пов'язано з тим, що цей складний комплексний за
своїм призначенням об'єкт поєднує в собі, поряд  з житловою, і суспільно-розважальні 
функції, дозволяє дизайнерові  втілити найсміливіші новаторські  ідеї, створити вираз-
ний образ, який запам'ятовується.Саме створення такого яскравого образу, а не просто споруди, і є тією метою,
яку ставить перед  автором проекту замовник-інвестор. При цьому важливо, щоб об'єкт 
гармонійно вписувався в існуючу забудову або навколишній  природний ландшафт. Ви-
разний пластичний вигляд, самобутній інтер'єр, що запам'ятовується, використання на-
ціональних особливостей місцевої архітектури і традиційних  матеріалів – ось ті архі-
тектурні та дизайнерські засоби, якими створюється неповторна атмосфера – невід'ємна
частина іміджу готелю.
Дизайнерські рішення готелів часто диктуються природно-кліматичними умова-
ми, культурно-історичними  особливостями певного регіону, його архітектурними тра-
диціями. Використання традиційних для цієї місцевості дизайнерських прийомів і 
оздоблювальних матеріалів у поєднанні з несподіваними новаторськими ідеями забез-
печує готелю надзвичайно  привабливий для приїжджих національний колорит. Засто-
сування в декорі та оформленні інтер'єру специфічних  деталей - витворів мистецтва або
авторського дизайну, антикварних меблів або виробів ремісничої творчості завершує
формування цілісного  і яскравого художнього образу готелю, що запам'ятовується клі-
єнту на емоційному рівні. Крім цього, величезне значення має раціональна функціональ-
на організація  простору готелю – поділ його на гостьову і службову зони та забезпе-
чення зручного зв'язку між ними, а також сучасне інженерне  обладнання. Таким чином,
ще на стадії проектування, а потім і оформлення, формуються основи сприятливого
іміджу підприємства і закладається база для його процвітання.
У сучасному світі  існує величезна кількість готелів. Вони розрізняються за при-
значенням, місткістю, кількістю поверхів, типом конструкцій, рівнями комфорту, міс-
цем розташування та іншими ознаками. Усі ці ознаки, у  свою чергу, впливають на ди-
зайнерське рішення, а отже, і на імідж готелю. Адже сьогодні готель перестав бути
просто місцем для  тимчасової ночівлі. Лише високого рівня  комфорту вже недостатньо.
Для успіху в конкурентній боротьбі необхідно враховувати  вимоги сучасного ринку.
Просто розважати  гостей і забезпечувати їм комфорт - тепер цього дуже замало, треба
ще й дивувати, а може, навіть приголомшувати.
Тож якими дизайнерськими засобами домагаються успіху провідні готелі світу?
Які основні сучасні  тенденції, в яких напрямках розвивається дизайн готелів?
Дизайн об'єктів  готельного комплексу, як і інші явища  сучасної художньої куль-
тури, важко загнати  в жорсткі рамки якогось стилю  або напрямку. Вони часто перебу-
вають на межі, являють  собою складне поєднання різних традиційних і новаторських
дизайнерських прийомів. Тому логічним видається умовно розділити  численне різно-
маніття сучасних готелів  на групи за принципами їхнього розташування і за способом
будівництва. Для  кожної групи характерні певні загальні архітектурні особливості.
 Сучасні багатоповерхові  готелі - комплекси з дуже високим рівнем комфорту –
пропонують широкий  набір послуг, мають розвинену  інфраструктуру. Часто такі готелі
входять у всесвітньо відомі міжнародні мережі - «Шератон», «Хілтон» та ін. Різномані-
тні ресторани і  бари, конференц-зали, магазини, підземні паркінги, відкриті і закриті 
басейни і фітнес-центри, а також оснащені всіма сучасними  засобами зв'язку бізнес-
центри роблять  їх привабливими як для туристів, так  і для людей, які подорожують  із
суто діловими цілями.
Зовнішній вигляд таких  готелів зазвичай не має національного  забарвлення - це,
перш за все, візуальний образ сучасної архітектури, що вражає уяву сміливістю форм і 
технічних рішень. Архітектура  таких готелів дуже функціональна  і сучасна, використо-
вує новітні досягнення будівельних технологій, сучасні  конструкції і будівельні матері-
али. Це, перш за все, характерні для багатоповерхового  будівництва каркасні системи 
(колони і балки  із сталі або залізобетону), легкі  теплозберігаючі огороджувальні конст-рукції, ударостійке дзеркальне скло тощо. Новітнє прогресивне інженерне обладнання -
системи енерго- і  водопостачання, вентиляція та обігрів  дозволяють створювати всере-
дині готельного комплексу свій мікроклімат, комфортне  для людини середовище. Су-
часні конструкції  дають можливість перекривати великі прольоти, формувати складний
багаторівневий простір  з галереями, внутрішніми дворами-атріумами  та зимовими са-
дами, робити світлопрозору  покрівлю. Будучи автономним «містом  у місті», такі комп-
лекси дають можливість клієнтові реалізувати свої потреби  в розвагах і відпочинку, не
виходячи за його межі. Крім того, там створені всі  умови для успішного проведення
різних бізнес-заходів (з'їздів, конференцій і т.д.).
Зазвичай такі готелі розміщуються в урбанізованих, щільно забудованих, нових
районах великих  міст, поблизу центрів ділової  та комерційної активності, де підвищена 
поверховість будівель викликана високою вартістю землі. Можна навести безліч прик-
ладів подібних готелів. Об'єднані спільною приналежністю до сучасної архітектури,
кожен з них все  ж має свій неповторний вигляд. Вони є у всіх найбільших містах світу і 
уособлюють собою  розквіт цивілізації високих  технологій.
Тісно пов'язаний з  індустрією розваг, сучасний готельний бізнес іноді просто пе-
реходить умовні розділяючі їх межі. Цю тенденцію можна  простежити на прикладі го-
телів, розташованих на територіях тематичних парків розваг. У цих умовах готель на-
стільки відповідає навколишній її казковій реальності, що стає свого роду декорацією,
на тлі якої гості  отримують дивовижне відчуття ожившої  ілюзії.
В Європі, де збереглася безліч справжніх пам'яток архітектури, де сильні куль-
турно-історичні  традиції, у дизайні готелів чітко  простежується тенденція дбайливого
ставлення до історії, коли старі будівлі отримують нове життя. У столицях та історич-
них містах з багатими культурними традиціями такі готелі зазвичай знаходяться в без-
посередній близькості від визначних пам'яток. Найбільш фешенебельні з них розташо-
вуються в старовинних, що представляють архітектурно-історичну цінність, будівлях, в
існуючій міській  забудівлі. Багато готелів існують  вже давно, мають свою історію  і 
традиції, пишаються  своїми знаменитими гостями. Рівень комфорту в них є на найви-
щому рівні, тому що в процесі реконструкції та оновлення вони були оснащені всіма
засобами сучасного  інженерного обладнання. При цьому  зовнішній вигляд будівлі і ін-
тер'єр піддалися  реставрації, їм було повернуто первісний  вигляд, відтворено справжню
атмосферу минулої епохи. Інтер'єри і все оздоблення таких готелів виконуються в стилі
та традиціях певного  історичного періоду. В обробці  використовуються дорогі матері-
али; це можуть бути дубові панелі для облицювання стін і стель, шпалери і гобелени,
набірний паркет, мармур, широко використовується бронза і позолота. Інтер'єри рясні-
ють справжніми відреставрованими  деталями і антикварними меблями, вражають роз-
кішшю та справляють враження повної відповідності певній епосі. Це може бути баро-
ко або ампір, рококо або ар-нуво. Атмосферу автентичності створюють старовинні ка-
міни і дзеркала, картини, свічники та люстри. Рішення  ванних кімнат також відповідає
загальному духу - сучасна сантехніка стилізована під колорит минулого.
Завдання дизайнерів і декораторів під час реконструкції інтер'єру подібної істо-
ричної будівлі  полягає в тому, щоб вдихнути нове життя в старі стіни, зробити  це дбай-
ливо і делікатно, зберігши чарівність старовини і  високий престиж закладу.
Останнім часом  все більшого поширення набуває  дещо інший підхід до дизай-
нерського рішення  готелів, які розміщуються в історичних будівлях. Дбайливо ставля-
чись до зовнішнього  вигляду та фасадів, архітектор залишає  за собою право створюва-
ти абсолютно новий  за стилем і духом інтер'єр.
Високі темпи повсякденного життя і погана екологічна ситуація в сучасних ме-
гаполісах змушують людину повертатися обличчям до природи, черпати в ній життєві 
сили. Переваги тихого і розміреного провінційного  життя, спокій і відокремленість  на лоні природи, національний колорит і особливості місцевої кухні роблять «агротуризм»
більш привабливим. Готелі, що пропонують такий відпочинок, зазвичай розташовують-
ся в сільській  місцевості в будівлях традиційного дизайну.
Національний колорит - одна з основних особливостей, характерних для дизай-
ну заміських готелів, призначених для відпочинку. Використання в архітектурному об-
разі традиційних  для такої місцевості прийомів, деталей  і матеріалів дозволяє гармо-
нійно вписати будівлю  в навколишнє середовище і оптимально пристосуватися до при-
родно-кліматичних  умов. Крім цього, національний колорит, який є як в архітектурно-
му образі, так  і в оформленні інтер'єру, є важливим емоційно-естетичним фактором,
який впливає на формування позитивного іміджу готелів.
Дати гостю задоволення, зробити його перебування в готелі приємним і не нуд-
ним, розважити його і здивувати, вразити уяву і залишитися в його пам'яті надовго -
вершина, досягти  яку вдається не всім готелям. Вона підкоряється тільки тим, хто твер-
до знає формулу  успіху: виразне дизайнерське рішення  має бути наповнене змістом ви-
сококласного обслуговування.
Як же досягти  успіху у формуванні сучасного інтер'єру  номера готелю, холу,
приміщень рекреації, що надовго запам'ятовуються? Для  цього можна використати кіль-
ка прийомів. Розглянемо один з них - використання окремої деталі в його оформленні,
яка б запам'яталась. Ця деталь допомагає прикрасити інтер'єр, зробити його оригіналь-
ним, неповторним  і тим самим пожвавити надокучливий, невиразний інтер'єр, простір
якого наповнено  стандартними меблями, традиційно підібраним оформленням.
У дизайнерів і декораторів  існує таке поняття - домінанта інтер'єру. Сенс його
закладено в самому слові, оскільки dominus латинською означає  «господар», «голов-
ний». Як правило, домінанта - це якийсь об'єкт, який чітко виділяється на тлі всього
іншого інтер'єру  і відразу привертає до себе увагу. Мінімалізм з його лаконічністю і 
«порожнечею» є  ідеальним випадком для розігрування в просторі інтер'єру цієї дизай-
нерської теми.
Якщо в цілком сучасний інтер'єр затесалась якась  чужорідна річ - наприклад, пі-
аніно, велике мистецьке  полотно або старовинний буфет, можна вважати, що проблема
домінанти в ньому  вже вирішена. Ваше завдання - лише не заважати цьому контрасту,
намагаючись «пов'язати» цей предмет з новомодним фоном. Дозвольте йому відверто
домінувати і відчувати  себе раритетом - тоді він стане тією самою «родзинкою», яка
вам необхідна. Якщо ж таких предметів нема, варто  замислитись і привнести їх в  ін-
тер'єр штучно.
Класику інтер'єрного декорування - колони, арки, скульптури та ліпнину - слід
використовувати дуже обережно. Але є й інші варіанти. Наприклад, прекрасними тра-
диційними варіантами домінанти є фрески або яскраві  мозаїчні панно. Головне – уни-
кати збитих, кітчевих сюжетів і орієнтуватися перш за все на індивідуальність.
Розташовувати «кольорову пляму» треба на самому парадному  місці, щоб при вході в 
кімнату це було першим, що кидається у вічі. Тій ж меті може служити і така традиційна
прикраса, як вітраж. Звичайно, візерунку з кольорових скелець сам бог велів розміщу-
ватися у віконному  отворі - це найкраще для нього місце. Але якщо не можна позбав-
ляти прозорості ваше вікно, можна застосувати більш  сміливий варіант: замовити віт-
ражну перегородку, що світиться, або підвісну стелю.
Чудовий вихід, який поєднує приємне з корисним, - це рослинний куточок, на-
чебто зимовий сад. Можна виділити рослинам невелику ділянку  підлоги (можна викла-
сти його декоративною плиткою), вона з легкістю стане головною прикрасою кімнати.
Якщо виявиться, що доглядати за великою кількістю  рослин занадто клопітко, можна 
порадити завести  всього один екземпляр, проте великий  і ефектний. Знову ж таки, якщо звернутися до класики, то цю функцію  завжди відмінно виконували такі домашні фаво-
рити минулих років, як пальма або фікус (символ процвітання  будинку). На тлі світлих 
стін і за відсутності  відволікаючих деталей їхнє темно-зелене листя буде виглядати 
особливо імпозантно.
Дуже модно сьогодні використовувати у дизайні звичайну воду. Для інтер'єрів
холів, рекреації  виготовляють різні фонтани, струмочки, водоспади, озера і водно-
бульбашкові панелі. Якщо в приміщенні є подібна річ, то все інше, як кажуть, «відпо-
чиває». Усі ці водяні затії - безумовні кандидати в домінанти інтер'єру, тому не повин-
ні мати ніякої конкуренції. І дуже важливо, щоб обраний атракціон  був виготовлений
високоякісно, щоб  представляв собою щось дійсно дизайнерське, і тоді вийде чудова
домінанта. Одночасно  підвищиться вологість повітря  і за допомогою цілющого звуку
дзюркотіння води зміцниться нервова система як відвідувачів, так і персоналу.
Інший варіант «водного дизайну» - це акваріум, який останнім часом перекочу-
вав з розряду  дитячих захоплень чи не в дизайнерський  прийом організації простору.
Сьогодні є маса можливостей зробити акваріум ефектною домінантою інтер'єру. Його і 
встановлюють у  центрі великої кімнати-студії, використовуючи як логічний центр, нав-
коло якого «крутиться»  все інше. Або роблять його у  вигляді прозорої стіни-перегород-
ки, поділяють на зони простір, або займають акваріумом усю стіну, а можна повісити
його на стіну  як картину. Сучасних замовників все  частіше цікавлять не самі мешканці
акваріума, а безпосередня декоративність живого об'єкта. Тому вони вважають за кра-
ще не класичні біотопні акваріуми, а голландські декоративні  акваріуми-клумби (нага-
дують куточок підводного парку з буйною рослинністю). Або  зовсім не потребують ні-
якого догляду «довгограючі»  замкнуті екосистеми з креветками, які продаються запая-
ними і можуть «прослужити» від трьох до п'яти  років (при цьому креветки будуть самі
поглинати всі надлишки свого існування).
Як варіант можна  застосувати найнетривіальнішу  домінанту в інтер'єрі - деко-
ративний тераріум. Якоюсь мірою пристрій цей нагадує акваріум: те саме скло, той же
зімітований фрагмент природи, ті ж варіанти розміщення в  інтер'єрі. Але декоративних
можливостей тут  навіть більше: для створення антуражу використовуються і гілки де-
рев, і живі рослини, і декоративні штучні водойми. Ну і, звичайно, самі тварини - не-
звичайні, яскраві  і набагато інтелектуальніші, ніж  риби. Взагалі, треба сказати, що гра-
мотно «вписані»  в інтер'єр домашні вихованці  завжди будуть її прикрасою. Навіть зви-
чайна клітка з птахом цілком може претендувати на роль головної дизайнерської штуч-
ки (особливо якщо вона кругла). Чудернацько можуть виглядати  і будиночки для гри-
зунів з їхніми сходами  і колесами, що крутяться.
Але навіть якщо не робити великі і відповідальні споруди, а домінанта все одно
потрібна - можна швидко перетворити свій інтер'єр, створивши в ньому зовсім безпро-
грашний центр тяжіння. Потрібно взяти велику вазу (підлогову  або настільну), набрати 
в лісі різних гілочок, поставити їх в підсолоджену воду - і вже через тиждень в інтер'єрі
кімнати, холу, рекреації загориться салатними вогниками неповторне весняне листя!
Як оригінальну  домінанти можна використовувати  тромплей. Йдеться про ефект 
trompe l`oeil (буквально  перекладається з французької  як «обман зору»), що викликає 
бажання підійти до зображеного предмета й пощупати його – справжній він чи ні? Це
дотепний і модний декораторський прийом, який дозволяє грати з простором і привно-
сити в інтер'єр елемент несерйозності. Історія  тромплею нараховує дві тисячі років.
Один з авторів  цього стилю - Хогстратен Самуел Ван, голландський художник,
учень Рембрандта. Відмовившись від драматичного стилю свого  вчителя, він захопився 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.