На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Лабораторка ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНО ТОЧНОСТ

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Добавлен: 18.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1.1 Мета і завдання роботи
Мета роботи: вивчення і оцінка факторів, що впливають на точність механічної обробки.
Завдання роботи: навчання студентів практичним навичкам визначення геометричної точності токарно-гвинторізного верстата мод. 16К20.
У результаті проведення лабораторної роботи студент повинен:
Знати види похибок при механічній обробці, методику визначення геометричної точності токарно-гвинторізного верстата 16К20, а також фактори, що впливають на точність механічної обробки.
Вміти зробити перевірку на точність токарно-гвинторізного верстата.

1.2 Устаткування, прилади, інструменти, матеріали, посібники
На цьому занятті використовують токарно-гвинторізний верстат мод.16К20, індикатор, рівень, лінійку, циліндричну оправку, набір щупів.

1.3 Теоретичні основи роботи
Сучасні машини являють собою складні механічні системи, що складаються з великої кількості вузлів і деталей. Для нормального функціонування машини кожна деталь повинна бути виготовлена за вимогами креслення.
Під точністю деталі розуміється її відповідність вимогам креслення за розмірами, геометричній формі, правильності взаємного розташування поверхонь, які обробляються, і за шорсткістю поверхонь. Ступінь наближення розмірів, отриманих при обробці, до розмірів, зазначених на кресленні, характеризує похибку обробки.
Причинами виникнення похибок при обробці деталей на металорізальних верстатах можуть бути наступні фактори:
- неточність верстата;
- деформації деталей і вузлів верстата під дією сил різання і нагрівання;
- неточність різальних інструментів, їх нагрівання, деформування і знос;
- неточність пристосувань і їхній знос;
- деформування заготовки, яка обробляється, під дією сил затиску і різання, а також через нагрівання і перерозподіл внутрішніх напружень;
- похибки базування і установки заготовки в пристосуванні та інші.
Виникаючі при механічній обробці елементарні похибки ділять на систематичні постійні, систематичні змінні і випадкові. Систематичними постійними при обробці партії деталей називають постійні за величиною і знаком похибки. Систематичними змінними називають передбачувані похибки, які закономірно змінюються в часі.
Випадкова похибка - це така похибка, яка для різних заготовок розглянутої партії має різні значення, причому її поява не підкоряється якій-небудь закономірності.
Похибки виготовлення верстатів при їхньому випробуванні і прийманні обмежуються нормами точності і жорскості за ГОСТ 18097-88, які визначають допуски і методи перевірки геометричної точності верстатів. Випробування проводять без прикладання силового навантаження по мірі переміщення вузлів верстата вручну за розробленими методиками. Перевірці підлягають нові і відремонтовані токарні верстати...........

Список літератури

1. Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков / В.И. Жук. — К.: Техніка. 1976. — 240 с.
2. Якимов А.В. Технология машиностроения / А.В. Якимов, А.А. Якимов, В.П. Ларшин, В.И. Свирщев. — Пермь, 2002. — 563 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986 г. — 496 с.
4. Данилевский В.В. Технология машиностроения: Учебник для техникумов / В.В. Данилевский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение. 1984. — 416 с.
5. Прейс Г.А. Технология пищевого машиностроения / Г.А. Прейс, А.И. Безыкорнов. — К.: Вища школа. Гол.изд-во, 1987. — 287 с.
6. Якимов А.В. Технология машиностроения: Учебник / А.В. Якимов, В.Н. Царюк, А.А. Якимов, Г.А. Оборский, В.П. Ларшин, А.В. Самойленко. — Одесса: Астропринт, 2001. — 608 с.
7. Попов С.А. Заточка режущего инструмента. Уч. пос. / С.А. Попов, Л.Г. Дибнер, А.С. Каменкович. — М.: «Высш. школа», 1979. — 320 с.
8. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. Изд.2-е, испр. и доп. / Б.Г. Зайцев, П.И. Завгороднев, А.С. Шевченко. — М., Высш. шк., 1977– 368 с.
9. Захаров В.И. Технология токарной обработки / В.И.Зазаров. — Л.: Лениздат, 1968. – 502с.
10. Физико-математическая теория процессов обработки материалов в технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова: В десяти томах. — Т.9 «Проектирование технологических процессов в машиностроении». — Одесса: ОНПУ, 2005. — 584 с.
11. Тарасевич В.И. Краткий справочник нормировщика-машиностроителя / В.И. Тарасевич, Г.К. Оноприенко, В.А. Якобас, Н.А. Самара — Мн.: Беларусь, 1976. — 287 с.
12. Махнорылов В.П. Нормирование труда на производственном участке / В.П. Махнорылов. — К.: Техніка, 1975. — 184 с.
13. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. Изд. 2-е. — М.: Машиностроение, 1974. — 421 с.
14. Силантьева Н.А., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в машиностроении: Учебник для учащихся машиностроительных техникумов / Н.А. Силантьева, В.Р. Малиновский. — М.: Машиностроение, 1981. — 184 с., ил.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.