На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Организация грузовых перевозок

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.1.2013. Сдан: 2010. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

Вступ
1. Визначення найкоротших відстаней між транспортними районами
2. Маршрутизація вантажних перевезень
3. Вибір рухомого складу
4. Розрахунок показників роботи автомобіля на маршрутах і необхідної їх кількості, формування раціональної структури парку

Висновок
Список літератури


ВСТУП

Транспорт - один із загальних умов функціонування і розвитку виробництва. Здійснюючи вантажоперевезення усередині підприємств, між підприємствами, районами і країнами, транспорт впливає на масштаби суспільного виробництва і темпи його зростання.
Вплив транспорту на життя окремої держави всіляко і багатопланово. Транспорт сприяє прогресивним географічним і структурним зрушенням в розміщенні виробництва і населення, зростанню продуктивності праці, підвищеного рівня життя населення. Забезпечуючи міжнародний розподіл праці, масовий туризм і культурний обмін, транспорт викликає крупні зміни в світовій економіці, культурі і міжнародних відносинах.
За допомогою транспорту заглиблюється спеціалізація і розширюється кооперація промислового і сільськогосподарського виробництва в національному і міжнародному масштабах, зміцнюється економічний стан держави в цілому.
Важнейшим показателем интегрирования транспортной системы является рациональное использование существующих транспортных сетей, реализация преимуществ их географического расположения и коммуникационной способности, обеспечивающей кратчайший путь от поставщика к потребителю.
Найважливішим показником інтеграції транспортної системи є раціональне використання існуючих транспортних мереж, реалізація переваг їх географічного розташування і комунікаційної здатності, що забезпечує найкоротшу дорогу від постачальника до споживача.
Не проста економічна ситуація в нашій країні, вимагає від працівників автомобільного транспорту підвищеної уваги при вирішенні питань організації і управління автомобільними перевезеннями. При вирішенні цих серйозних завдань виникає необхідність підвищення точності планерування, аналізу і економічної оцінки роботи як крупних транспортних систем, так і окремих автомобілів.


Таким чином Лише на основі точних розрахунків і аналізу можлива розробка раціональних ресурсозберігаючих схем перевезення вантажів. Вірне економічне рішення є заставою успішного розвитку автотранспортного підприємства і здобуття ним стабільному прибутку.

1. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ МІЖ ТРАНСПОРТНИМИ РАЙОНАМИ
Для виконання курсового проекту на рис.1 задана схема транспортної мережі населеного пункту, а в табл.1 приведенні відстані між пунктами.
Для виконання завдання визначення найкоротших шляхів мережі, потрібно накреслити схему транспортної мережі - рис.1 і табл.1, в якої проставлені відстані між пунктами мережі, які наносяться на схему.
Також визначаються розміри вантажопотоків. Для чого є табл. 3, в якої проставлені розмірі вантажопотоків у прямому і зворотному напрямках які занесені в третій рядок відповідно в чисельник і в знаменник...........ВИСНОВОК
Для розвитку вантажних перевезень слід звернути увагу на корінне технічне переоснащення галузі і істотні організаційні зміни у всіх видах транспорту. Потрібна достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технології, наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково-технічних розробок, вигідні природно-кліматичні і географічні характеристики території, наявність конкурентоздатних науково-технічних проектів прошедших відповідну експертизу і готових до реалізації, зацікавленість зарубіжних інвесторів в розміщенні капіталів.
Для економічної ефективності перевезень потрібне постійне глибоке вивчення і встановлення сфер ефективного використання видів транспорту; вдосконалення системи економічного стимулювання на основі широкого вживання ринкових механізмів. Необхідний розвиток міжнародних економічних відносин в області транспорту; широке впровадження нових технологій і способів перевезень (контейнерів, піддонів, пакетування вантажів і т.д.); створення ринкових умов (тарифів, систем обслуговування і так далі).
В ході виконання роботи проведений аналіз транспортної мережі, були встановлені найкоротші відстані і маршрути між всіма пунктами. Обробка вантажопотоків показала, що при щонайменшій оптимізації перевізного процесу зменшується обєм транспортної роботи. В процесі роботи з вантажопотоками так само зясувалося, що при роботі транспорту на маятникових маршрутах із зворотним неодруженим пробігом виконана транспортна робота і загальний пробіг на багато менше ніж при роботі на кільцевих маршрутах, де більше коефіцієнт використання пробігу.
Проведені розрахунки показали, що для забезпечення заданої мережі в оптимальних умовах, буде потрібно автомобільний парк МАЗ-5335+МАЗ-8926, що складається з 16 автомобілів, 8 автомобілів ГАЗ-53А і 19 автомобілів МАЗ-5432+МАЗ-93971.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - Киев: Высш. шк. Головное изд-во, 1986. - 447 с.
2. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлений грузовыми автомобильными перевозками. -М.: Высш. шк., 1979. - 304 с.
3. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок /И.Г. Крамаренко, Е.Б. Решетников, Г.Л. Рыбанов и др. Под ред. И.Г. Крамаренко. - Киев: Техника, 1991. - 208 с.
4. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок /Под ред. Л.А. Александрова. - М: Высш. шк., 1997. - 335 с.
5. Прейскурант № 13-01 - 02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. - Введён с 01.01.90. -Киев: Госкомцен. УССР, 1989. - 56 с.
6. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - М.: Транспорт, 1995. - 220 с.
7. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом Украинской CCPПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.