На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Основн теорї походження держави права

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.3.2013. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................4-5 І. ОГЛЯДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА..................................................................5-10 ІІ. ПРИРОДНО ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА..........................................................................................10-12 ІІІ. ПЕРВІСНА ГРОМАДА...............................................................12-31 а) Суспільна влада і соціальне регулювання в умовах первісної громади.........................................................................................12-15 б) Загальні закономірності походження держави і права. Форми..........................................................................................15-24 в) Держава і публічна влада первісної общини: ознаки і відмінності..................................................................................24-28 г) Походження права. Особливості права і соціальних норм первісної громади......................................................................28-31 ВИСНОВОК..............................................................................31-32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............33


ВСТУП
Вивчення процесу походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначити усі властивості їхніх функцій - основні напрямки їхньої діяльності, точніше установити їхнє місце і роль у житті суспільства і політичної системи. Сучасність не відрізняється від минулого і майбутнього. Вона лише нова, важлива віха в історії. Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, наділяє перспективне іншою якістю, породжує тим самим нові тенденції і явища, що закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб зрозуміти сучасні державу і право потрібно знати як вони виникли, які основні етапи пройшли у своєму розвитку, які причини впливали на їхнє утворення, становлення, розвиток, зміну їхньої форми і змісту.
Теорія держави і права вивчає розмаїтість першопричин утворення і розвитку держави і права. При цьому особливе значення надається зміні організаційно-виробничої структури суспільства. Кардинально ускладнилося в період розкладання первісно-общинного ладу буття суспільства, погроза його ослаблення, розпаду і навіть загибелі породжує необхідність в особі, що стоїть над ним, що регулює силу, а звідси й державу, що забезпечує її життєздатність і цілісність. Цей тривалий і складний процес поступово здобував усе більш чітко виражений політичний характер. В міру поглиблення соціального розшарування населення механізм держави усе більш виявлявся у володінні верхів суспільства, що ставлять його на службу в першу чергу своїм інтересам.
Надалі необхідність держави і права обумовлюється всією сукупністю причин усілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава і право виступають як визначене вираження цивільної спільності, здобуваючи при цьому ту, чи іншу ступінь відносної самостійності. Вони починають функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній закономірності розвитку. Кожна країна формує неповторний, індивідуальний образ національної державності. Загальні закономірності розвитку держави і права в кожній країні виявляються неоднозначно. Теорія держави і права, спираючи на наукові результати історико-юридичних досліджень, формулює, відкриває найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування держави і права......


Cписок використаної літератури


1. Байтин М.Г. Государство и политическая власть. - Изд. Саратовского Университета,1972
2. Гегель Г.В. Философия права. -Мысль.-1990
3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.-М.:1970
4. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. - К.: Либідь, 1997. - 208с.
5. Конституція України. - К:.1996
6. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. -М.:Юрист, 2000.-500с.
7. Матузова Н. Теория государства и права. - М., 1997. Гл.2
8. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. - М.: юрид. лит. 1996
9. Пиголкин А.С. Общая теория права. - 1995
10. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. - М.,1994
11. Скакун О.Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Советское государство и право. №2,-1990
12. Шмоткін О. В. Право: єдність сутності і відмінності проявлення./ Правова система України. Теорія і прктика. - К.: 1993
13. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2
14. Гулиев В.Е. Российское государство. Состояние и тенденции // Политические проблемы теории государства. - М.: ИГПРАН 1993г.
15. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. - К.: Юріком - Інтер, 1998.-224с.
16. Словник юридичних термінів (російсько-український). - К: Юріком, 1994.-322с.
Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.