На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик JAHON IQTISODIYOTIDA XALQARO XIZMAT KORSATISH VA SERVIS BOZORI

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 1.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

MUNDARIJA:
1. Kirish………………………………………………………….….…..... 3
2. Xalqaro xizmat ko‘rsatish va servis bozorini tartibga solish……….….. 9
3. Xalqaro turizm………………………………………………………….11
4. Transport xizmati ko‘rsatish xalqaro bozori……………………………17
5. Texnologiyalar bilan xalqaro savdo qilish……………………………...20
6. Jahon konsalting xizmatlari bozori……………………………………..23
7. Jahon axborot xizmatlari bozori………………………………………...26
8. Xulosa……………………...…………………………………………...30
9. Foydalanilgan adabiyotlar…...……………………………………….....31


Kirish
Xizmatlar ko‘rsatish va servis odamlarning xilma-xil keng ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘p qirrali majmua faoliyat turlari va tijoriy mashg‘ulotdir. YUNTKAD va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan «Xalqaro transaksiyalarni xizmatlar bilan liberallashtirish»da xizmatlarga quyidagi aniqlik beriladi:
Xizmatlar (services) – institutsional birliklar nizomidagi o‘zgarish bo‘lib, qaysikim boshqa bor institutsional birlik bilan o‘zaro kelishuv asosida va harakat natijasida ro‘y beradi.
Bu aniqlik ko‘p qirrali operatsiyalar firma doirasini qamrab oladi. Shuning uchun xizmat tushunchasi keng va tor ma’noda narxlanadi. Birinchi holda xizmatlar – insonning tijoriy mashg‘uloti va xilma – xil majmua turdagi faoliyatidir. Uning vositasida u boshqa odamlar bilan munosabatga kirishadi, ikkinchi holda –konkret aksiya, tadbir bo‘lib, qaysikim bir tomon (sherik) boshqa tomonga taklif qilishi mumkin.
Xizmat ko‘rsatish va servis bunday aytganda iqtisodiy sektorda uchlamchi deb ataladi. Jahon ichki yalpi mahsulotining 2/3 uning hissasiga to‘g‘ri keladi. Ular AQSH iqtisodiyotida va boshqa sanoati rivojlangan davlatlarda o‘rtacha 65% darajada kuzatiladi. Shuningdek rivojlanayotgan va o‘tish jarayonlarini kechayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida esa mutloq ustunlik qiladi.........

Список использованной литературы

1. Каримов И.А. – Узбекистан на пороге XXI века: угрозы, безопасности, условия стабильности и гарантии прогрессп. Ташкент., 1997
2. Киреев А.М. – Международная экономика. Часть I-II. M., 2003.
3. Ломакин В.К. – Мировая экономика. M., 2007.
4. Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. M: 2005
5. Mamatqulov X.M. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Ma’ruzalar kursi. Samarqand, 2006.
6. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Ф.Жукова. M., 2000.
7. Международные экономические отношения. Под ред. А.И.Евдокимова. M., 2003.
8. Мировая экономика. Под ред. А.С.Булатова M., 2003.
9. Nazarova G.G., Haydarov N.X Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. T.: 2005.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.