На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост стресостйкост студентв з рзним термном навчання

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП...........................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти вивчення стресу в сучасній психології 5
1.1 Сутність поняття стрес"………………………………………...5
1.2 Особливості стресостійкості особистості …………………..…10
1.3 Особливості стресу та стресостійкість у юнацькому віці… ..13
Висновки до розділу 1…………………………………………………….19
РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження особливостей стресостійкості у студентів різного терміну навчання…………………………………………20
2.1 Структура та методи дослідження........................................................20
2.2 Особливості вивчення навчального стресу у студентів різного терміну навчання…………………………………………………………………….. ..21
2.3 Особливості вивчення самооцінки стресостійкості у студентів різного терміну навчання……………………………………………………………....24

Висновки до розділу 2……………………………………………………..26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………......27
СПИСОК ДЖЕРЕЛ…………………………...………………………....…28
Додатки……………………………………………………<

ВСТУП

Актуальність теми підтверджує те що існує велика кількість тверджень того, що хронічний стрес - супутник студентського життя.. Студенти юні і тому можуть переживати велику кількість проблем, властиві їх віку; але вони можуть бути і вже дорослими людьми, тоді на них і так вже лежить занадто багато відповідальності, що заважає насолоджуватися студентськими роками; у них можуть бути свої проблеми, що заважають сконцентруватися на заняттях. У будь-якому випадку навчання у вищому навчальному закладі - це стрес для багатьох студентів. Стрес, випробовуваний студентами, може позначатися на навчанні (придбання, застосуванні та переробці знань), що перешкоджає успішності. Труднощі з успішністю в свою чергу також створюють дискомфорт, в результаті чого загальний стрес посилюється. Студенту потрібно подолати перехідні труднощі, освоїти нові ролі і модифікувати старі, в результаті чого вони також можуть відчувати стрес.
Даною проблемою займалися такі психологи: У. Кеннон, Г. Сельє, Л. Китаєв-Смик, Ю. Щербатих, Д. Майерс, Ю. Александров та інші .
Мета нашої роботи: вивчити особливості стресостійкості студентів з різним терміном навчання.
Обєктом вивчення стресостійкості особистості.
Предметом дослідження є - особливості стресостійкості у студентів НУЦЗУ.
У дослідженні ми поставили такі завдання:
1) Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з обраної теми.
2) Дослідити особливості стресу студентів 1го та 4го курсу
3) Визначити стресостійкість у студентів 1го та 4го курсу.
Для вирішення поставлених завдань ми використовували такі методи: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми; емпіричні - тест на навчальний стрес, розроблений Ю.В. Щербатих, тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона.
База дослідження: Дослідження проведено на базі Національного університету цивільного захисту України. У дослідженні брали участь студенти соціально-психологічного факультету І та ІV курсу у кількості 40 осіб
Структура роботи: курсова робота складається: зі вступу, 2-х розділів (теоретична і практична), висновків, списку використаних джерел( 20 найменувань). Загальний об’єм роботи 31 друкованих сторінок..........


Список использованной литературы


1.Александровский Ю. А. Социально-стрессовые расстройства / Ю. А Александровский [ Русский мед. журн.]. - 1996, Т. 3, № 11. - 689–694 с.
2. Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. – М.:,Знание -2000. – 352с.
3. Гаркави Л. Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия / Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина, Т. С. Кузьменко . - М. ИМЕДИС.- 1998. – 656 с.
4. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Гримак Л. П. - М. Политиздат. - 1989. - 180, 184, 185, 195 с.
5. Кижаев-Смык Л. А. Психология стресса / Л. А. Кижаев-Смык. М. Наука. 1983 – 368 с.
6. Марищук В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В. Л. Марищук, В. И .Евдокимов.- СПб. : Питер , - 2001. - 260с.
7. Общая психология: [Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А. В. Пет-ровского.]. - М. Просвещение, - 1986. - 383 с.
8. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р Лазарус.- Под ред. Л. Леви. Л.- Медицина, 1970.-287 с.
9. Майерс Д. Психология / Д. Майерс; пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. - 2-е изд. - Мн.: "Попурри", 2006. – 848 с.
10. Митева И.Ю. Курс управления стрессом / И.Ю Митяева. - Москва: ИКЦ "МарТ", 2004. – 288 с.
11. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. - М.: Прогресс.- 1979.- 123 с.
12. Селье Г. Когда стресс не приносит горя / Г. Селье. - М. : 1992.-104 - 109, 116 -135 с.
13.Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. - М.: Наука. 1972. - 122 с.
14. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. - М.: Медгиз. 1960. - 255 с.
15. Суворова В. В. Психофизиология стресса / В.В. Суворова . – М., Педагогика, - 1975. – 3 – 208 с.
16. Тригранян Р. А. Стресс и его значение для организма (отв. ред. навст. предисл.О. Г. Газенко) / Р. А. Тригранян - М., Наука - 1988. – 3, 4, 105, 133, 140-149 с.
17.Щербатых Психология стресса / Ю. В. Щербатых .М. Эксмо. 2008. - 304 с.
18.Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых .СПб. Питер. 2007. -256 с.
19.Щербатых Ю. В. Психология стресса / Ю. В. Щербатых – М., 2005. – 21 – 32 с.
20. Щербатых Ю.В. Использование методов саморегуляции и нейролингвистического программирования для снижения уровня стресса у студентов / Ю. В. - Профилактика правонарушений в студенческой среде. Воронеж: ВГПУ. - 2003. - С.105-107.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.