На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


курсовик Класифкаця й дентифкаця машин обладнання. Методика визначення вартост компютерних програм нематерального потенцалу

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 28.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ
Завдання…………………………………………………………………..стор.1
Вступ………………………………………………………………………стор.2
1. Теоретична частина ……………………………………………………стор.3
1) Класифікація й ідентифікація машин і обладнання..…………стор.3
2) Методика визначення вартості комп’ютерних програм
нематеріального потенціалу …………………………………….стор.7
2. Загальна характеристика організації.....………………………………стор.12
3. Практична частина. Розрахунок «Квадрат потенціалу»
організації…………………………………………………………………стор.15
4. Комплексна програма заходів………………………………………...стор.34
Висновки…………………………………………………………………..стор.39
Перелік посилань………………………………………………………….стор.41
Додатки…………………………………………………………………….стор.42
Зміст………………………………………………………………………..стор.55

ВСТУП

В економічній літературі поняття "потенціал підприємства" трактується по різному. При цьому виділяються різні терміни:
- виробничий потенціал;
- виробничо-економічний;
- економічний;
- ринковий;
- маркетинговий;
- конкурентний.
Нова наукова категорія – "потенціал підприємства" розуміється як сукупність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності.
У широкому розумінні поняття "потенціал" - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розвязання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .
Необхідно розрізняти поняття виробничо-економічного і ринкового потенціалу підприємства.
Ринковий потенціал - являє собою максимально можливий обсяг реалізації при даному рівні забезпеченості ресурсами і є мірою використання виробничо-економічного потенціалу. Виробничо-економічний потенціал характеризується розмірами наявних у підприємства основних фондів і персоналу. Однак у сучасних умовах у якості його найважливіших складових необхідно розглядати також застосовувані технології й управлінські ресурси.
В дійсній контрольній роботі розглянуті питання практичного розрахунку потенціалу умовного підприємства за допомогою інтегральної ранжованої оцінки методом порівняння з еталоном......

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Еленко Я.І., Каледибка О.М., Лапішко М.Л, Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу, - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2000. – 141
2. Економіка підприємства. Підручник / за ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. іл.
3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посібник: 3-тє видання., перероб. і доповнене. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002,-294 с.
4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
5. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
6. Нуждихин Г.И. Методические указания к разработке отраслевых и годовых планов угольной и сланцевой промышленности. М.: 1999 г. – 423 с.
7. Орлов О.О, Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби. 2002. – 336 с.
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 5-е изд. – Минск: ОО «Новое знание», 2001. – с.468-656.
9. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
10. «Терминология в области экономики угольной отрасли». Отдел экономического анализа, павлоградского производственного объединения по добыче угля. Павлоград.: 1996г. – 281 с.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.