На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Стилстична синонмя

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 6.10.2013. Сдан: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
1. Лексична синоніміка української мови
1.1. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки…3
1.2. Семантико-синтаксична класифікація синонімів……………3
Висновки…………………………………………………………………………..7
Список використаної літератури…………………………………………………8


1. Лексична синоніміка української мови
1.1. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки
Синоніми (грец. synonymos - однойменний) - слова (зрідка сполучення слів), які виражають одні і ті ж поняття, спільні за своїм значенням, але відрізняються одне від одного відтінками значення або стилістичним забарвленням або одночасно обома ознаками [3; 128].
Олександр Пономарів зазначає, що стилістиці властиве поширене розуміння синонімії. Тут маємо на увазі синоніміку не тільки лексичну, а й синтаксичну, морфологічну, словотвірну, фразеологічну.
Роль синонімів зумовлюється функцією диференціації, обумовленої прагненням виразити різні відтінки поняття. Якщо диференцююча функція синонімів виявляється частіше понятійною, то і синоніми набувають понятійного (ідеографічного) характеру. Стильові синоніми, що систематично вживаються в певних сферах спілкування, набувають деяких особливих властивостей: вони закріплюються за тією сферою, в якій вони переважно використовуються і несуть в собі інформацію, що становить об’єкт стилістичного вивчення.
Кількість стилістичної інформації, тобто соціальна і емоційна характеристика адресата, тим більше, чим чіткіше протиставляються, розмежовуються стилістичні синоніми. Між стилістичними і стильовими синонімами існує постійна взає........


Список використаної літератури
1. Дудик П. С. Стилістика української мови
2. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-е вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248с.
3. Сучасна українська мова.- К.:Вища школа, 1975.-397с.
4. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови.-К., Радянська школа, 1962. - 495с.
5. rusnauka.com

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.