На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Темперамент детей дошкольного возроста

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Психология. Добавлен: 27.12.2013. Сдан: 2012. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Облік індивідуальних особливостей дошкільників необхідний по відношенню до різних сторін його особистості, в тому числі щодо темпераментальні особливостей дітей.
Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, з чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у її поводженні. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні й інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато чого іншого - от далеко неповний перелік характеристик, з якими приходиться мати справа, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості. Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системо-утворюючим фактором (чи властивістю), і, по-друге, розкрити обєктивні підстави цієї системи.
Темперамент - це поєднання індивідуально-психологічних особливостей особистості, що характеризують динамічну і емоційно-хвильову боки її поведінки та діяльності. Більшість вчених єдині в думці, що темперамент - це вроджена характеристика, а значить його змінити не можна. І тому, тим більше важливо враховувати темперамент дитини в навчально-виховній роботі з ним.
Якщо не враховувати темперамент дитини в навчально-виховному процесі, то дитині буде складніше розкрити особливості таланти своєї особистості. Обєкт даного дослідження - особистісні особливості дитини дошкільного віку.
Предмет дослідження - особливості темпераменту дошкільників.
Мета роботи - виявити особливості темпераменту дошкільників; розглянути методичні рекомендації з навчально-виховної роботи з дітьми, з різним темпераментом.
Для реалізації поставленої мети будуть вирішені наступні завдання:
1) Розглянути психологічне уявлення про темперамент.
2) Розглянути загальну характеристику чотирьох типів темпераментів.
3) Виявити вікові особливості темпераменту.
4) Проаналізувати вікові особливості темпераменту дошкільників.
5) Розглянути особливості прояву чотирьох темпераментів у дошкільнят і сформулювати методичні рекомендації з обліку темпераментальні особливостей дошкільників у навчально-виховній роботі.
Гіпотеза даного дослідження - облік вікових особливостей темпераменту, а так само соціометричний статус дітей дошкільного віку, підвищує ефективність навчально-виховної роботи з ними.


1. Загальне поняття про темперамент.
Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку протікання його психічних процесів і поводження. Під динамікою розуміють темп, ритм, тривалість, інтенсивність психічних процесів, зокрема емоційних процесів, а також деякі зовнішні особливості поводження людини - рухливість, активність, чи швидкість сповільненість реакцій і т.д. Темперамент характеризує динамічність особистості, але не характеризує її переконань, поглядів, інтересів, не є показником цінності чи малоцінності особистості, не визначає її можливості (не слід змішувати властивості темпераменту з властивостями характеру чи здібностями). Можна виділити наступні основні компоненти, що визначають темперамент.
1.Загальна активність психічної діяльності і поводження людини виражається в різному ступені прагнення активно діяти, освоювати і перетворювати навколишню дійсність, виявляти себе в різноманітній діяльності. Вираження загальної активності в різних людей по-різному.
Можна відзначити дві крайності: з одного боку, млявість, інертність, пасивність, а з іншого боку - велика енергія, активність, пристрасність і стрімкість у діяльності. Між цими двома полюсами розташовуються представники різних темпераментів.
2. Рухова, чи моторна, активність показує стан активності рухового і мовно-рухового апарату. Виражається у швидкості, силі, різкості, інтенсивності мязових рухів і мови людини, її зовнішньої рухливості (чи, навпаки, стриманості), балакучості (чи мовчазності).
3. Емоційна активність виражається в емоційній вразливості (сприйнятливість і чуйність до емоційних впливів), імпульсивності, емоційній рухливості (швидкість зміни емоційних станів, початки і припинення їх). Темперамент виявляється в діяльності, поводженні і вчинках людини і має зовнішнє вираження. По зовнішніх стійких ознаках можна до відомого ступеня судити про деякі властивості темпераменту.
Давньогрецький лікар Гіппократ, що жив у 5 столітті до н.е., описав чотири темпераменти, що одержали наступні назви: сангвінічний темперамент, флегматичний темперамент, холеричний темперамент, меланхолійний темперамент. Відсутність необхідних знань не дозволяло дати в той час справді наукову основу навчанню про темпераменти, і тільки дослідження вищої нервової діяльності тварин і людини, проведені І.П.Павловим, установили, що фізіологічною основою темпераменту є сполучення основних властивостей нервових процесів.


2. Психологічна характеристика темпераментів.
На думку І.П. Павлова, темпераменти є "основними рисами" індивідуальних особливостей людини. Їх прийнято розрізняти в такий спосіб: сангвінічний, флегматичний, холеричний, меланхолійний.
Сангвінічний темперамент.
Сангвінік швидко сходиться з людьми, життєрадісний, легко переключається з одного виду діяльності на інший, але не любить одноманітної роботи. Він легко контролює свої емоції, швидко освоюється в новій обстановці, активно вступає в контакти з людьми. Його мова голосна, швидка, виразна і супроводжується виразними мімікою і жестами. Але цей темперамент характеризується деякою подвійністю. Якщо подразники швидко міняються, увесь час підтримується новизна й інтерес вражень, у сангвініка створюється стан активного порушення і він виявляє себе як людину, він дія........


Використана література
1. Аверянов М.Д. Дитяча психологія. М., 1998.
2. Білоус В.В. Темперамент і діяльність, навчальний посібник. Пятигорськ, 1990.
3. Діагностика та корекція психологічного розвитку дошкільників. Під редакцією Я.П. Коломенського, Е.А. Панько. Мінськ, 1997.
4. Єресь Є.П. Темперамент і його виховання у школярів. Мінськ, 1960.
5. Жутикова Н.В. Вчителю практику психологічної допомоги М., 1988.
6. Запорожець О.В., Ельконін Д.Б. Психологія дітей дошкільного віку. М., 1964.
7. Кречмер Е. Теорія темпераментів. / / Психологія індивідуальних відмінностей.
8. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Вчителю про психологію дітей дошкільного віку - М., 1988.
9. Лукінов А.Г. Що таке темперамент? Буклет. Львів, 1989.
10. Маклаков А.Г. Загальна психологія. С-Пб., 2000.
11. Мерлін В.С. Нарис теорії темпераменту - М., 1964.
12. Петровський В.А., Виноградова О.М., кларіно Л.М. та ін Вчимося спілкуватися з дитиною. М., 1993.
13. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. Т. II М., 1989.
14. Русалов В.М. Опитувальник структури темпераменту. Метод. посібник. М., 1990.
15. Стадник Е.К., Ніц К.О. Основи загальної психології та педагогікі.М., 2001.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.