На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вков особливост серцево-судинної системи людини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.4.2014. Сдан: 2014. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД……………………………………….6
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ……………………………………………………………………..8 2.1.Ембріогенез серцево-судинної системи……………………………….13
2.2.Особливості серцево-судинної системи у дітей шкільного та юнацького віку……………………………………………………………………………15
2.3.Особливості серцево-судинної системи у похилому віці……………..18
РОЗДІЛ 3 ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ…………….23
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..27
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………….29
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….30


ВСТУП
Віковий розвиток людини полягає у взаємодії двох основних процесів: старіння і вітаукту . Старіння - універсальний ендогенний руйнівний процес, що виявляється в підвищенні ймовірності смерті. Вітаукт (лат. vita -життя , auctum - збільшувати ) - процес , який стабілізує життєздатність і збільшує тривалість життя. Не будучи хворобою , старіння створює передумови розвитку вікової патології. Процес старіння - безперервний поступовий перехід від етапу до етапу : оптимальний стан здоровя -> наявність факторів ризику розвитку захворювань -> поява ознак патології - >втрата працездатності - > летальний результат.
Темп старіння може бути виражений кількісно за допомогою показників , що відображають зниження життєздатності і збільшення пошкоджуваності організму. Одним з таких параметрів є вік.
Рівень захворюваності у літніх людей в порівнянні з особами більш молодого віку вищий у 2 рази, в старечому віці - в 6 разів.
Процеси старіння людини вивчає геронтологія (грец. gerents - старик , logos - вчення , наука). Геронтологія - прикордонна область біології та медицини , що вивчає не стільки старість , скільки процес старіння людини. Геронтологія включає в себе такі великі основні розділи , як геріатрію , герогігіену , геропсихологію , соціальну геронтологію та ін
Геріатрія (грец. gerents - старий , atria - лікування) - прикордонний розділ геронтології та внутрішніх хвороб , що вивчає особливості захворювань людей похилого та старечого віку і розробляє методи їх лікування та профілактики.
Фундаментальна геронтологія вивчає механізми старіння , займається питаннями попередження передчасного старіння і продовження життя.
Соціальна геронтологія займається питаннями взаємодії літньої людини і суспільства , існуванням літніх людей в соціальному середовищі.
Забезпечення максимально можливої ??тривалості життя індивіда може бути реалізовано профілактикою одних захворювань ( напр., багатьох інфекцій), правильним лікуванням інших (напр., лікування артеріальної гіпертонії) , реабілітацією після перенесених третіх (напр. , після інфаркту міокарда або інсульту) . Ще Гален говорив : " Старість сама по собі не є хвороба , але вона не вільна від недуг ". За даними Л.Б. Лазебника ( 1995 ) у літнього чоловіка , старше 65 років в умовах поліклініки виявляється в середньому 4,3 захворювання , а у жінки - 5,2 . При поглибленому обстеженні можна виявити до 14 захворювань в початкових стадіях.
Актуальність теми. На сьогоднішній час в Україні за кількістю смертей серед населення серцево-судинні захворювання займають перше місце. Досконало знаючи особливості і анатомію серця і судин людини, можна попередити більшість захворювань, які призводять до смертності серед населення.
Серцево-судинна система включає серце , кровоносні і лімфатичні судини. Вона забезпечує поширення по організму крові та лімфи.
До загальних функцій всіх елементів серцево -судинної системи можна віднести :
1.трофічну функцію - постачання тканин поживними речовинами;
2.дихальну функцію - постачання тканин киснем ;
3.екскреторную функцію - видалення продуктів обміну з тканин ;
4.регуляторную функцію - перенесення гормонів , вироблення біологічно активних речовин , регуляція кровопостачання , участь в запальних реакціях.
Особливості будови окремих елементів серцево-судинної системи визначаються їх функціональним значенням.
Серце грає роль мязового насоса, що забезпечує ритмічне надходження крові в систему судин. Це досягається потужним розвитком спеціальної серцевої мускулатури і наявністю особливих клітин - водіїв ритму.
Предмет. Методи вивчення особливостей серцево-судинної системи.

Об’єкт. Вікові особливості серцево-судинної системи людини.

Мета. Показати вікові особливості серцево-судинної системи людини.

Завдання:
1. Дослідити особливості серцево-судинної системи на ранніх етапах її розвитку.
2. Визначити особливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку.
3. Показати особливості серцево-судинної системи в юнацькому віці.
4. Особливості серцево-судинної системи у людей похилого вікуРОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Відзначено , що захворювання серцево-судинної системи рідко виявляються у людей , що займаються фізичними вправами протягом усього життя ( С. П. Літунів , 1966 ; Р. Є. Мотилянська , 1969). Важливо , щоб ці заняття починалися з дитинства при ретельному лікарському контролі (Н. Д. Граевська, 1965 , 1975 ; Р. А. Калюжна , 1977 ; Р. Є. Мотилянська, 1978 , і ін.) Сучасна методика полікардіографічного дослідження дає можливість визначити ознаки пристосовності міокарда до фізичних навантажень у міру зростання тренованості організму.
Фазовий аналіз серцевої діяльності дозволяє виявити ранні ознаки перетренованості організму і перенапруження міокарда (В. Л. Карпман , 1965). У юних спортсменів ряд авторів спостерігали фазовий гиподинамічний синдром , причому ступінь його виразності виявилася повязаною з рівнем тренованості організму (В. І. Ілищкій, 1969 ; Л. І. Левіна, 1969 ; Н. М. Валєєв , 1972). У бігунів на середні дистанції в перший рік занять перш за все змінюється механічна систола, пізніше починають зявлятися зрушення в електричній активності серця (Л. І. Стогова , 1965). Однак, на думку В. М. Соловйова ( 1968 ), В. Б. Білоцерківського ( 1968 ), Е. В. Овчаренко ( 1971 ) , у юних спортсменів гіподинамія міокарда не розвивається.
Разом з тим відомо , що однією з причин захворювань серцево- судинної системи у спортсменів є нераціональне тренування, яке веде до перевантаження і перенапруги міокарда (В. Л. Карпман , 1965 ; Ф. 3 . Меерсон , 1978). Найбільш повну картину функціонального стану серцево-судинної системи можна отримати при вивченні характеру і ступеня змін у ній, що відбуваються в процесі фізичного навантаження і після її закінчення. У цьому плані цікавими є вікові особливості змін діяльності серцево-судинної системи при мязовій роботі . Дослідження безпосередньо в процесі виконання велоергометричних навантажень проводилися Р. Д. Дібнер і М. К. Христич ( 1963 ) у веслярів 16-17 років , І. К. Шхвацабая ( 1975 ) - у плавців 14-16 років. Було виявлено, що у підлітків у відповідь на динаміку фізичне навантаження викликає фазовий синдром гипердинаії міокарда. Закономірно , що при однаковому фізичному навантаженні ступінь змін фаз серцевого циклу у юних спортсменів менше, ніж у нетренованих підлітків (Л. А. Іоффе , М. А. Абрикосова , 1967 ; В. І. Зубков , 1968). При мязової діяльності відбувається збільшення потужності скорочення міокарда і ударного обєму крові.
Останнім часом у звязку з акселерацією росту і розвитку організму спостерігається зміна функціональних параметрів серцево-судинної системи. Так, відзначається підвищення артеріального тиску у дітей та підлітків (Р. А. Калюжна , 1973 , 1980).
Вікові зміни скорочувальної функції міокарда лівого шлуночка вивчалися Н. М. Пресняковою (1978). Фазовий аналіз серцевої діяльності проводився полікардіографічним методом за В. Л. Карпманом (1965). При вивченні вікової еволюції серцево-судинної системи були виявлені періоди , у яких зрушення скорочувальної функції міокарда лівого шлуночка відбуваються найбільш інтенсивно. Такі періоди слід вважати вузловими у розвитку серцево-судинної системи дітей і підлітків. Необхідно відзначити , що ці вузлові періоди збігаються з максимальними змінами величини кровотоку в мязах передпліччя і гомілки як у спокої , так........

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ю.А. Ермолаев Возрастная физиология. - М.: Высш. Шк., 1985 г; 384с
2. С.А. Георгиева и др. Физиология. - М.: Медицина, 1981г; 480 с
3. Источник: < topics/lifestyle/sport/current/449638/>
4. Анастасова Л. П. Дидактический материал для самостоятельной работы учащихся по курсу анатомии, физиологии и гигиены человека. М.; НИИ, 1977 г; 160 с
5. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. Учебник для мед.училищ. 2-е изд., переработ. и дополн. М; Медицина.; 1986 г; 368 с
6. Гремецкий М. А. Анатомия человека (для биологов). М.; “Советская наука”, 1950 г; 680 с
7. Колесников Н. В. Анатомия человека. Изд. М.; “Высшая школа”, 1967 г; 432 с
8. Коляденко Г.І. Анатомія людини. Підручн. Для студентів вищих пед. навч. закладів. К.; Либідь, 2001 р.; 380 с
9. Привес М. Г. Анатомия человека. Учеб. Для студентов мед. и-тов. Л; “Медицина”, 1974 г, 671 с
10. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини. Упорядков. О. Д Гончар. К.; “Радянська школа”, 1968 р, 245 с
11. Тонков В. Н. Анатомия человека. Т. 3. Сосудистая система 4-е изд. исправл. и допол. Л; Медгиз; 1946 г, 460 с
12. Станков А. Г. Анатомия человека. М.; Медгиз; 1954 г, 362 с
13. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека в 3-х т. Т. 2-й. Учение о внутр. и сосудах. Учеб. Пособие для студ. мед. и-тов. Изд. 5-е и дополн. М; “Медицина”; 1979 г, 472 с
14. Татаринов В. Г. Учебник анатомии и физиологии человека. М; Медгиз, 1954 г, 362 сПерейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.