На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 89748


Наименование:


реферат Вышэйшае кран цтва БССР у другой палове 40-х - сярэдз не 80-х гг. ХХ ст..

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 08.06.2015. Сдан: 2015. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Змест:
1. Акупацыйныя органы ўлады ў Беларусі ў перыяд ВАВ.
2. Пасляваенны перыяд у БССР.
3. Стварэнне сістэмы саветаў народнай гаспадаркі.
4. «Эпоха застою»
Спіс выкарыстанай літаратуры


Органы ўлады і кіравання БССР у другой палове 1940 - 1980-я гг.

Акупацыйныя органы ўлады ў Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны.
На акупаванай немцамі тэрыторыі быў устаноўлен і гітлераўскі бесчалавечны рэжым, які ставіў сабе за мэту знішчыць як мага больш людзей. Адразу пасля заняцця Беларусі немцы ўвялі тут ваеннае кіраванне, якое было заменена цывільным. На Беларусі ўсталяваўся акупацыйны рэжым. Начальнікам цывільнага праўлення на Беларусі Гітлер прызначыў у ліпені 1941 года Вільгельма Кубэ. Яму былі падпарадкаваны нямецкія галоўныя камісары акруг і Мінска.
Акругі падраздзяляліся на воласці, дзе цывільную ўладу ажыццяўлялі старасты, якія цалкам залежалі ад нямецкай цывільнай адміністрацыі, вайсковых камендатур, паліцыі і службы бяспекі. Паліцэйскае забеспячэнне было падпарадкавана рэйхсфюрэру СС і шэфу нямецкай паліцыі, які меў права даваць указанні і рэйхскамісару Кубэ. Паліцыя мела сваю практычна незалежную ад цывільнай адміністрацыі сістэму кіравання. Ваенныя камендатуры падпарадкоўваліся вайсковаму камандаванню. Усе гэтыя дзяржаўныя германскія ўстановы кіраваліся адзінай галоўнай мэтай як мага больш рабаваць Беларусь і ўсяляк садзейнічаць поспехам германскай арміі. Яны забяспечвалі пастаўку харчовых і фуражных прадуктаў для арміі, праводзілі прымусовую мабілізацыю насельніцтва для выканання розных работ. Акупанты дапускалі стварэнне і........


Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы / М. Біч, Р. Гарэцкі, У. Конан [і інш.]. - Мінск, 2007.

2. Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці : ХХ стагоддзе. М. П. Касцюк [і інш.]. - Мінск, 2008.

3. Гісторыя Беларусі ХІХ - пачатак ХХІ ст.; пад рэд. Я. К. Новіка. - Мінск, 2009.

4. Вішнеўскі, А. Ф., Юхо, Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах. (Са старажытных часоў да нашых дзён): вучэб. дапам.; пад агул. рэд. праф. А. Ф. Вішнеўскага. - 2-е выд. дап. - Мінск, 2003.

5. Иоффе, Э. Г. От Мясникова до Малофеева. Кто руководил БССР. -Мінск, 2008.


Перейти к полному тексту работы


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.