На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 92693


Наименование:


Курсовик Розробка тстоприготовчого, тсторозробного, пчного вддленнь зустановкою трьох печей Г4-ХП-2,1-25, передбачити вироблення хлба столового та плетнки київської

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.11.2015. Сдан: 2014. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Виготовлення хліба - це один з основних напрямків розвитку харчової промисловості, як в Україні, так і в світі. Адже продукція даного виробництва одна із наймасовіших і найпопулярніших у всьому світі.
Особливу роль в харчуванні населення відіграють хлібобулочні вироби. Ці продукти щодня вживаються в їжу, і тому їх харчова цінність має першорядне значення. У хлібі співвідношення основних харчових речовин - білків і вуглеводів - не оптимальне, оскільки замість рекомендованого співвідношення 1:4 у ньому на 1 частину білка припадає приблизно 6 частин вуглеводів.
Вживання хлібобулочних виробів, багатих білками, вуглеводами, жирами, вітамінами і мікроелементами, дозволяє людині заповнити свої фізіологічні потреби при порівняно незначних матеріальних витратах.
Виробництво хлібобулочних виробів дуже трудомісткий процес, який вимагає застосування різних інноваційних технологій і нового обладнання.
Галузь з виробництва хліба та хлібобулочних виробів України відіграє визначну соціальну і стратегічну роль в житті суспільства, задовольняючи потреби населення переважно в харчовому продукті. Протягом останнього десятиліття стан хлібопекарської галузі характеризується спадом обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів.
За статистичними даними, нині в Україні виробляється щорічно близько 2,2 млн. тонн хліба і хлібобулочних виробів.
В Україні, а також у багатьох народів інших країн світу хліб належить
до основних продуктів харчування. В різних країнах його споживають від 90 до 400 г на добу або 32-146 кг на рік залежно від економічних факторів, характеру праці, національних особливостей.
Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів, що має важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві.
З розвитком ринкових відносин у суспільстві відбулось роздержавлення і реструктуризація хлібопекарської галузі, виникла велика кількість пекарень, відроджується домашнє хлібопечення.
У цих умовах набуває першорядного значення виготовлення конкурентноздатної продукції, виробництво якої можуть забезпечити прогресивні ресурсозберігаючі технології.
На даний час, в Україні, найважливішими актуальними проблемами у хлібопекарській промисловості є:
- впровадження раціональних ресурсо- і енергозберігаючих технологій ви­робництва хліба як в умовах високомеханізованих підприємств, так і в умовах пекарень;
- технічне переоснащення діючих підприємств, оснащення сучасним об­ладнанням нових виробництв, що створюються при хлібозаводах, а також пекарень різних форм власності;
- покращання якості сировини, розширення сировинної бази за рахунок використання нетрадиційних видів сировини. Забезпечення виробництва висо-кокорисними культурами молочнокислих бактерій і хлібопекарськими дріжджами з високою бродильною активністю;
- підвищення споживчої цінності хлібних виробів, надання їм властивостей функціонального продукту шляхом використання нетрадиційної сировини і біологічно активних добавок;
-удосконалення асортименту продукції. Розширення виробництва поліпшених видів хлібних виробів, збільшення випуску заварних видів житньо-пшеничного хліба, створення і впровадження у виробництво хлібних виробів для оздоровчого, профілактичного і дієтичного харчування;
- забезпечення необхідної якості продукції, що виготовляється з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями;
- подальше вирішення проблеми подовження терміну зберігання свіжості виробів, випікання хлібних виробів із заморожених тістових заготовок, захисту їх від мікробіологічного псування, захворювання на картопляну хворобу, пліснявіння.


1. Вихідні дані

Таблиця 1.1 - Вихідні дані для розрахунків
Показники і параметри, одиниці вимірювання Умовні позначення Значення показників і параметрів для виробів
Хліб столовий Плетінка київська
1 2 3 4
Стандарт на готові вироби ДСТУ 4583:2006 СОУ 15.8-37-00389676-559:2007 ДСТУ 4587:2006, ТУ 15.8-00389676-001:2009
Показники якості виробів
Маса, кг Gв 0,85 0,4
Масова частка вологи, в % не більше Wв 47,0 41,0
Кислотність, град, не більше K 9,0 2,5
Пористість, %, не більше П 60 68
Масова частка цукру, в % до сухих речовин gц - 2,5±1,0
Розмір виробів
Діаметр, мм D 220
Довжина, мм L 110
Ширина, мм B 280
Рецептура на 100 кг борошна, в кг
Борошно житнє обдирне, кг Gб 50,0 -
Борошно пшеничне, 1с, кг Gб 50,0 -
Борошно пшеничне, в/с, кг Gб - 100,0
Дріжджі пресовані, кг Gдр 0,5 1,5
Сіль кухонна, кг Gс 1,5 1,3
Патока, кг Gп - 4,0
Цукор,кг Gц 3,0 -


Продовження таблиці 1.1
1 2 3 4 Основні показники технологічних режимів
Вологість першої фази, в % W 50,0 41,5
Вологість тіста, в % Wт 48,0 41,5
Тривалість бродіння першої фази, в хв. ? 180 180
Тривалість бродіння тіста, в хв. ?т 60 60
Тривалість вистоювання, в хв. ?р 40-45 40-50
Тривалість випікання, в хв. ?в 47 22
Розміри поду печі, мм
Г4-ХП-2,1-25 LxB 12000х2100 12000х2100

Концентрація розчину солі, в % Cс.р 26,0 26,0
Концентрація розчину цукру, в % Cр.ц 50,0 50,0
Кратність розведення дріжджів водою П 1:3 1:3
Технологічні втрати і затрати
Втрати борошна до замішування тіста, в % до маси борошна gб 0,03 0,03
Втрати тіста від замішування до випікання, в % до маси борошна gт 0,04 0,04
Втрати сухих речовин на бродіння, в % до сухих речовин тіста Cсух 2,7 2,7
Втрати борошна на оброблення тіста, в % до маси тіста gобр 1,0 0,6
Упікання, в % до маси тіста gуп 9,0 8,5


Продовження таблиці 1.1
1 2 3 4
Зменшення маси хліба під час укладання, в % до маси гарячого хліба gук 1,0 0,7
Усихання, в% до маси гарячого хліба gус 3,5 3,0
Відхилення маси штучних виробів від номінальноі, в % до маси гарячого хліба gшт 0,5 0,5
Масова частка крихт, в % до маси борошна gкр 0,02 0,03
Втрати від перероблення браку, в % до маси борошна gбр 0,02 0,022 Вибір, обґрунтування і опис технологічної схеми
Підготовка борошна до виробництва

Борошно (ГСТУ 46.004-99) на хлібозавод поступає безтарним способом за допомогою борошновоза К-1040-23. На підприємстві борошновози зважують на автомобільних вагах для обліку доставленого борошна. Борошновози приєднують гнучким трубопроводом до приймального щитка ХЩП-2 (1). Від компресора борошновоза подається повітря в цистерни борошновоза і суміш борошна з повітрям по трубопроводу подається в силоси ХЕ-160 А (2) вмістимістю 30 тон для зберігання. Стиснуте повітря, яке необхідне для транспортування борошна по трубам (так як при змішуванні з повітрям борошно приймає властивість текучості) отримується за допомогою компресорної станції КС з компресорами ВУ-6/4 (18). Повітря відділяється за допомогою фільтра. На підприємстві передбачений семидобовий запас борошна.
Із силосів ХЕ-160 А (2) підживлювачами М-122 (4) борошно подається в циклон-осаджувач просіювача Ш2-ХМВ (5). Після просіювання борошно подається у виробничі силоси ХЕ-63В (7), звідки поступає на приготування напівфабрикатів.
Для обліку борошна на опорах силосів ХЕ-160А (2) встановлені тензометричні ваги (4). Облік борошна ведеться кожну зміну.
Підготовка сировини
Сіль зберігається у мокрому вигляді в установці для мокрого її зберігання Т1-ХСБ-10 (6), що містить 15 добовий її запас. Готується сольовий розчин 26% концентрації, густиною 1,2 кг/дм3. Приготовлений сольовий розчин перекачується у збірник ХЕ-48 (9), звідки потім самопливом поступає на заміс тіста.
Дріжджі пресовані зберігаються в холодильній камері при температурі 0+4 °С в ящиках по 12 кг. На заміс тіста вони дозуються у вигляді дріжджової суспензії, яка готується у співвідношенні 1:3 у дріжджомішалці Х-14 (15). Вода на приготування дріжджової суспензії дозується за допомогою водозмішуючого бачка ВСБ (13). Приготовлена дріжджова суспензія вологістю 93,75% перекачується у збірник (10), звідки потім за допомогою дозуючої станції Ш2-ХДМ (24) дозується на заміс тіста і опари.
Цукор білий кристалічний на підприємстві зберігається тарним способом в мішках по 50 кг. На заміс тіста поступає у вигляді розчину 50% концентрації. Готується цукровий розчин у цукрожиророзтоплювачі СЖР (16). Із водомірного бачка ВСБ (8(1) сюди дозується холодна і гаряча вода. Приготовлений цукровий розчин насосом перекачується у збірник (11), звідки потім через дозуючу станцію Ш2-ХДМ (24(1). поступає на заміс тіста.
Патоку зберігають у щільно закритих цистернах у прохолодному приміщенні. Патоку попередньо нагрівають до температури 40-45 °С для змен­шення вязкості.
Готується патоковий розчин у цукрожиророзтоплювачі СЖР (17). Із водомірного бачка ВСБ ( 8(2) сюди дозується холодна і гаряча вода. Приготовлений патоковий розчин насосом перекачується у збірник (12), звідки потім через дозуючу станцію Ш2-ХДМ (24(1) поступає на заміс тіста.
Для забезпечення підприємства гарячою і холодною водою в найвижчій точці будівлі встановлені бак холодної води (13) і бак гарячої води (14). Виготовлення пари здійснюється за допомогою котла Е1-9/Г (19).
Для підготовки води на виробництві передбачена хімводоочистка (21).

Хліб столовий масою 0,85 кг
Хліб столовий готується на великих густих заквасках в агрегаті И8-ХТА-6.
Закваску замішують 5-7 хв у машині безперервної дії И8-ХТА-12/1(22), куди безперервно дозують воду, борошно і стиглу закваску. Замішану закваску лопатевим нагнітачем подають по трубопроводу за допомогою поворотного лотка завантажують зверху у вільну секцію бункера для бродіння И8-ХТА-12/2 (23). Через певний період, рівний ритму завантаження однієї секції закваскою, заповнюють другу, а потім і всі інші секції бункера. В момент завантаження останньої секції - першу розвантажують. Період завантаження всіх секцій бункера дорівнює тривалості бродіння закваски. Розвантаження виброженної закваски здійснюють через отвір у днищі бункера і з допомогою лопатевого нагнітача подають 60 % її по одному трубопроводу в тістомісильну машину И8-ХТА-12/1(22(1) для безперервного замішування тіста і 40 % по іншому трубопроводу повертають у тістомісильну машину И8-ХТА-12/1(22) для відтворення самої закваски. Щоб уникнути перегріву, перекісанія і погіршення підйомної сили густої закваски при безперервному замісі, а також при транспортуванні по трубопроводу і бродінні в секціях бункера, початкову температуру закваски встановлюють 24-26 0С за допомогою охолодженої води.
При замісі тіста в машину безперервної дії И8-ХТА-12/1 окрім закваски дозують воду, борошно та інші рідкі компоненти з допомогою дозаторів безперервної дії Ш2-ХДМ (24(1) . Тісто замішується 6-8 хвилин. Вологість тіста 48,0 %. Температура тіста 30-32оС. Приготовлене тісто поступає в корито для бродіння (25), де бродить 60 хвилин, до кислотності 9,0. Виброжене тісто самопливом по тістоспуску поступає в приймальну лійку тістоподільника «Восход ТД-2» (26), де ділиться на куски визначеної маси. Після ділення на куски тістові заготовки по транспортеру потрапляють на посадчик Віннницький (27), який падає тістові заготовки у касети вистійної шафи Г4-ХРП-60 (28), де проходить вистійка тістових заготовок протягом 35 хвилин при температурі 35-40оС і відносній вологості повітря 75-85%. Після вистійки тістові заготовки автоматично пересаджуються на под печі Г4-ХП-2,1-25 (29). Випікається хліб столовий 47 хвилин при температурі 210 оС у зволоженій пекарній камері. Після випічки готові вироби укладаються на лотки контейнера КС-2 (31) для охолодження їх до температури 30 оС. Після охолодження готові вироби передаються в експедицію і торгову мережу.
Тісто на густих заквасках швидше дозріває, ніж на рідких, у ньому більше МКБ, кислотність вища на 3-4°, потрібні менші площі для обладнання.

Плетінка київська масою 0,4 кг
Плетінка київська готується на великих густих опарах в агрегаті И8-ХТА-6
Опара і тісто готуються безперервним способом в тістомісильних машинах И8-ХТА-12/1 (22(2).
Опара замішується в тістомісильній машині И8-ХТА-12/1 (22(2) 7-8 хвилин із борошна, яке дозується барабанним дозатором, води і дріжджової суспензії, які дозуються дозуючою станцією Ш2-ХДМ. Вологість опари 41,5%. Приготовлена опара бродить в бункері для бродіння (25(1) 180 хвилин при температурі 29-30оС до кислотності 3-3,5 град.
Виброжена опара лопатевим насосом подається на заміс тіста до тістомісильної машини безперервної дії И8-ХТА-12/1 (22(2). Тривалість замісу тіста 8-10 хвилин. Із дозуючої станції Ш2-ХДМ (24(3) на заміс тіста подається холодна і гаряча вода, сольовий, патоковий розчини. Борошно дозується барабанним дозатором. Бродить тісто в кориті для бродіння (25(1). Тривалість бродіння тіста 60 хвилин. Температура тіста дорівнює 29-30оС, вологість становить 42,5%, кислотність 3-3,5 град.
Після бродіння тісто по тістоспуску подається в бункер тістоподільника «Восход ТД-2», (25(1) де ділиться на куски визначеної маси. Тістові заготовки по транспортеру поступають в округлювач «Восход ТО-4» (31), де їм надається шароподібна форма, потім тістові заготовки подаються на тістозакаточну машину «Восход ТЗ-3М» (33).
Із закаточної машини тістові заготовки попадають на стіл (34). Плетінку плетуть у вигляді трьох переплетених джгутів та вручну поміщають на листи, які встановлюють на колиски вистійної шафи.
Тістові заготовки вистоюються у вистійній шафі Г1-ХРГ-50 (34). Вистоюються тістові заготовки протягом 30 хвилин. До вистійної шафи подається пар для зволоження повітря в шафі до 75-80% і підтримки необхідної температури 35-45оС. Після вистійки тістові заготовки збільшені в об’ємі в 2 рази пересаджують вручну на сітчастий під печі Г4-ХП-2,1-25 (28). Тривалість випічки становить 22 хвилини. Температура випічки становить 220-250оС. Після випічки готові вироби укладаються на лотки контейнера КС-2 (30) для охолодження їх до температури 30 оС. Після охолодження готові вироби передаються в експедицію і торгову мережу.
Спосіб приготування тіста на густій опарі універсальний. Цим способом можна готувати всі види хлібних виробів: хліб, булочні, здобні, бубличні вироби, сухарі. Він забезпечує хорошу якість продукції, високий обєм, формостійкість, еластичність мякушки, виражений смак і аромат.
При опарному способі дріжджі вносяться у першу фазу, тому в тісті вони ак­тивніші. Цей спосіб більш гнучкий, ніж безопарний, дозволяє легше регулювати параметри технологічного процесу приготування напівфабрикатів: вологість, тривалість бродіння, кислотність тощо.

3. Технологічна частина
3.1. Розрахунок продуктивності печей
Продуктивність печі за годину Р год, кг/год обчислюється за формулою
PгодN*n*q*60/tвип, (3.1)
де N - кількість рядів виробів по довжині поду печі, шт.;
n - кількість виробів по ширині поду печі, шт.;
q - стандартна маса виробу,кг;
tвип. - тривалість випікання, хв.
Кількість виробів по ширині поду печі
n = В - а /в + а; (3.2)
де В - ширина поду печі, мм ;
в - ширина (діаметр ) виробу,мм;
а - проміжок між виробами, мм
Кількість рядів виробів по довжині поду печі
N = L-a/l +a; (3.3)
де L- довжина поду в мм;
1 - ширина або довжина виробу, мм;
Кількість виробів по ширині листа
пш.л=В1-а/в+а (3.4)
де В1 - ширина листа, мм;
в - ширина або довжина виробу, мм;
а - проміжок між виробами, мм.
Кількість виробів по довжині листа
Nд л =L1-a/l +a; (3.5)
де - L1 - довжина листа, мм;
l- довжина або ширина виробу, мм.

Таблиця 3.1 - Вихідні дані для розрахунку виробничої продуктивності печей

Назва виробів Маса виробу, кг Кількість виробів (листів) на поду, шт Тривалість випікання, хв
по довжині по ширині
Хліб столовий 0,85 47 8 47
Плетінка київська 0,4 12 3 22

Хліб столовий масою 0,85 кг
Кількість рядів виробів по ширині печі

Кількість рядів виробів по довжині печі

Годинна продуктивність печі Г4-ХП-2,1-25
кг/год.
Добова продуктивність:
Рдоб.=408*23=9384 кг.

Плетінка київська масою 0,4 кг
Кількість листів по ширині поду печі

Кількість листів по довжині поду печі

Кількість рядів виробів по ширині листа:

Кількість рядів виробів по довжині листа:

Годинна продуктивність печі Г4-ХП-2,1-25
кг/год.
Добова продуктивність:
Рдоб.=445,1*23=10237,3 кг.

№ печі Марка печі Години доби
........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы