На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 94745


Наименование:


Курсовик «Поняття банквського кредиту та його класифкаця.»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 24.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст:
Теоетична частина стор.
Вступ 2
1. Поняття банківського кредиту та його класифікація 1.1. Необхідність і сутність кредиту 1.2. Класифікація банківського кредиту 3 3 7
2. Розвиток банківського кредиту в різних етапах нашій країні 12
3. Порівняльна характеристика комерційного та банківського кредиту 14
Укладання
Список літератури

Практична частина


Вступ
Система кредитування виходить з трьох «китах»: субєктів кредита, забезпеченні кредиту та обєктах кредитування. Можна як до завгодно маневрувати організаційними основами, технологією кре дитных операцій, проте у будь-якій системі ці три базових елемента зберігають свою основне значення, практично визначає «обличчя» кредитної операції, її ефективність.
Базові елементи системи кредитування невіддільні одне від друга. Успіх у діяльності банку з кредитування приходить в тому разі, якщо кожен із них доповнює одне одного, посилює надійність кредитної угоди. З іншого боку, спроба розірвати їх єдність неминуче порушує всієї системи, підриває її, можуть призвести спричиняє порушення повернення банківських позичок.
Сукупність трьох фундаментальних елементів (субєкта, обєкту і забезпечення кредиту) діють лише як система. Може скластися враження, проте, що з без них буде цілком достатньо вирішення питання щодо можливості кредитування.
Досить важливий елемент системи кредитування - цю "довіру. Він утворюється із найбільш поняття кредит, що з латів. «сгеiо» означає «вірю». У кредиті, як відомо, дві сторони - кредитор і позичальник. Між лицарями у засадах повернення робить рух ссужаемая вартість. Це рух неминуче породжує ставлення довіри між ссудополучателем, до торый вірить, що банк вчасно надасть кредит у необхідному розмірі, і ссудодателем, який вірить, що позичальник правильно исполь зует кредит, вчасно і зі сплатою позичкового відсотка поверне йому раніше надану позичку. Хтось з цього приводу пожартував, стверджуючи, що у кредитної угоді завжди два дурня - один очікує, що банк обовязково підтримає його й надасть необхідну суму, другий - вірить, що це кредит повернеться його, і з виплатою відсотка. Кредит як "економічне ставлення - це ризик та без довіри не обійтися. Довіра, хоч і містить у собі певний психологічний відтінок, проте безперечно грунтується на знанні або субєкта, або обєкта, або забезпечення кредиту. У конеч ном рахунку, можна сказати, що довіра, з одного боку, виник як необхідний елемент кредитного відносини, з іншого - як усвідомлена позиція обох сторін, має цілком певне економічне ос нование.
Основний формою сучасного кредиту є банківський кредит. Саме об ньому й йтиметься.
Отже, хто ж може бути субєктом (одержувачем) банківського кре дита? Субєктом кредитування з позиції класичного банківської справи є юридичні або фізичні особи, дієздатні і име ющие матеріальні чи інші гарантії здійснювати економічні, зокрема кредитні угоди.
Заемщиком у своїй може бути будь-який субєкт власності, що викликає банку довіру, у якого певними матеріальні ми і правовими гарантіями, бажаючий платити відсоток за кредит і його кредитному установі.
Субєкт одержання позики то, можливо найрізноманітнішого рівня, начи ная від окремого приватного особи, підприємства, фірми до госу дарства. У на що стоїть час прийнята наступна класифікація субєктів кредито вания:
- державні підприємства міста і організації;
- кооперативи;
- громадяни, займаються індивідуальною трудовою діяльно стью, орендарі;
- інші банки;
- інші господарства, включно з органами влади, спільні предпри ятия, міжнародні обєднання та молодіжні організації.
У цій роботі ми зупинимося у сутності кредиту, класифікації банківського кредиту за різним критеріям, покажемо еволюційний розвиток банківського кредиту та його відмінності між комерційного.

1. Поняття банківського кредиту та його класифікація

1.1. Необхідність і сутність кредиту
У фундаменті економічної літературі є безліч визначень кредиту. Дамо окремі.
Кредит1 - надання грошей, або товарів у борг, як пра вило, зі сплатою відсотків.
Кредит - це непідвладна інфляції вартісна економічна категорія, невідємний елемент товарно-грошових відносин.
Кредит-це різновид економічної угоди, договір між юридичними і фізичними особами позику, чи ссуде2.
Виник новение кредиту повязано безпосередньо з сферою обміну, де власники товарів протистоять одне одному як собствен ники, готові розпочати економічних відносин.
Сутність кредиту у тому, що з партнерів (кредитор) предоставля ет іншому (позичальнику) гроші (деяких випадках майно) визначений термін із умовою повернення еквівалентній вартості, зазвичай, зі сплатою цієї послуг у вигляді відсотка. Терміновість, повернення і, зазвичай, платность-принципиальные характеристики кредиту.
Винахід кредиту, за грошима, є геніальним відкриттям чоловіче ства. Завдяки кредиту скоротилося час задоволення господарських та особистих потреб. Предприятие-заемщик з допомогою додаткового залучення ресурсів має змогу їх примножити, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, отримують возмож ность направити отримані додаткові ресурси належала для розширення у справі чи бо наблизити досягнення споживчих цілей, прискорити процес одержання у розпорядження нічого такого, предметів, цінностей, якими, якби кредиту, їм було запропоновано володіти лише майбутньому.
Кредит багато чому є умовою і передумовою розвитку сучасної эконо мики, невідємним елементом економічного зростання. Його використовують як великі підприємства міста і обєднання, і малі виробничі, сільськогосподарські й торгові підприємства. Їм користуються як й уряду, і отдель ные громадяни. Кредит обслуговує рух капіталу і сталий рух различ ных громадських фондів. Завдяки кредиту в народному господарстві продуктивно використовуються кошти, высвобождаемые у процесі підприємств, в про цессе виконання державного бюджету, і навіть заощадження населення і ще ресурси банків.
Кредит, в такий спосіб, є форму руху позичкового капіталу, тобто. грошового капіталу, наданого в позичку. Він забезпечує трансформацію грошового капіталу позичковий і своє відносини між кредиторами і заемщи ками. З допомогою кредиту вільні грошові капітали й доходи підприємств, гра ждан і держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який через пла ту передається у тимчасове користування. Необхідність і можливість кредиту обу словлена закономірностями кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу процесі воспроизвод ства: самих ділянках вивільняються тимчасово вільні кошти, що ви ступають як джерело кредиту, інших виникає потреба у них.
У разі переходу України до ринків роль і значення кредитних відносин віз стануть. Розвиток ринкових відносин передбачає максимальне скорочення цін трализованного перерозподілу грошових ресурсів немає і перехід переважно до горизонтальному їх руху до фінансовому ринку. Змінюється роль кредитних ін ститутов під управлінням народним господарством, підвищується роль кредиту на системі еко номических відносин.
Які завдання вирішуються з допомогою кредиту на ринкової економіки?
Насамперед, трапилося в ринковій економіці з допомогою кредиту полегшується і невдовзі стає реальним процес переливу капіталу лише з галузей у інші. У цьому кредит долає обмеженість індивідуального капіталу. Ссудный капітал перераспре деляется між галузями з урахуванням ринкової конюнктури у ті сфери, які обес печивают отримання вищої прибутку або є пріоритетними з погляду загальнонаціональних інтересів Росії. Ця здатність кредиту носить общест венний характері і активно використовується державою регулюванні производствен ных пропорцій.
Кредит-основной джерело задоволення величезного попиту грошові ресур сы. Навіть якби рівні самофінансування, при высокорентабельном віданні господарюючим економічним субєктам недостатньо власні кошти реалізації інвестицій й поточної основний діяльності. Додаткові грошові ресурси потрібні, коли підприємством перебуває "в прорив", оскільки зі рвалася у тій чи іншої причини реалізація готової продукції, підвели постачальники, виникають проблеми з виплатою зарплати своїм працівникам тощо. Але потреба у грошових ресурсах не зменшується, а навпаки, багаторазово зростає й стає особливо актуальною у звязку з глибоким технічним переозброєнням, які вимагають значних інвестицій. Кредит, в такий спосіб, стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу ........


Список літератури:

1. Адибеков М. Р. Кредитні операції: Класифікація, порядок залучення іноземних і облік /Банк зовнішньоекономічної діяльності. - М.: АТ «Консалт-Банкир», 1995.
2. Банки і банківські операції: Учебник/Под ред. Є. Ф. Жукова. - М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1997.Ермаков З. Л. Робота комерційного банку з кре дитованию позичальників: Методичні рекомендації. - М.: Компанія «Алее», 1995.
3. Банківська справа: Підручник для вузів ./ Під ред. О.И. Лаврушина.- М.: Фінанси і статистика,1998.
4. Заснування - Рахунки - Операції - Послуги: Пер. з фр./Под ред. У. Я. Лисняка. - М.: Финстатинформ, 1996.
5. Фінанси, грошове звернення української й кредит. Учебник./Под редакцією У. До. Сенчагова, А. І. Архипова.- М.: "Проспекта", 1999. - 496 з.
6. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: Підручник для вузів/ Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова та інших.; Під редакцією проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - 479 з.
7. Російська банківська енциклопедія / Гл. ред. Про. І. Лаврушин.-Москва, 1995.-С. 215-217.
1 Кредит походить від латинського "creditum"-1) позичка, борг; 2) довіру; 3) він.
2 Російська банківська енциклопедія / Гл. ред. Про. І. Лаврушин.-Москва, 1995.-С. 215-217.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 230.
1 Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова та інших.; Під. ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки і биржи-ЮНИТИ, 1999. З. 175.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 208.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 203.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы