На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Облк малоцнних необоротних матеральних активв

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 05.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Дніпродзержинський  державний технічний  університет
Контрольна  робота
 
з дисципліни  
«Фінансовий облік»
 
 
 
               Студента групи  ОА – 08 – 1з. 
               Шифр студента 08274  курс 4 

               Міліцької Вікторії Олександрівни
                

 
Дніпродзержинськ 2012

 
 
 
 
 
 
Варіант № 26 

ПЛАН:
  Теоретична частина:
 
  1.1.Облік  малоцінних необоротних  матеріальних активів. 

  1.2. Визначення грошових  коштів. 

  Практичне завдання.
 
  Література
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Облік малоцінних необоротних 
матеріальних  активів. 

Бухгалтерський  облік 
малоцінних  необоротних матеріальних активів 

     Єдиним критерієм  для поділу активів на оборотні і  необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.
     До  складу необоротних матеріальних активів  відносяться предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік; тимчасові  не титульні споруди; предмети прокату; інвентарна тара; бібліотечні фонди  тощо.
     Вартісний критерій віднесення активів до основних засобів або до інших необоротних  активів визначається підприємством  самостійно.
     Для визначення терміну використання предметів  підприємству слід врахувати наступне:
     а) очікуване використання активу;
     б) очікуваний фізичний знос;
     в) моральний знос, що виникає у результаті змін і вдосконалення виробництва;
     г) правові або інші обмеження для  використання активу (наприклад, закінчення строку оренди приміщення, в якому  експлуатується придбаний актив). При  цьому береться до уваги інформація, наведена в паспорті предмету або довідкові дані.
     В бухгалтерському обліку необоротні активи відображаються за первісною  вартістю, тобто за фактичними втратами на їх придбання, спорудження або  виготовлення.
     На  підприємстві може бути створена експертна комісія, яка своїм рішенням визначає можливий термін експлуатації конкретного виду необоротних активів.
    Процес  документального оформлення оприбуткування інших необоротних активів повністю ідентичний до оприбуткування основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів.
     Облік малоцінних необоротних активів. На рахунку 112 "Малоцінні     необоротні матеріальні активи" відображається вартість, необоротних       активів, термін корисного використання яких більше одного року. Погашається така вартість нарахуванням зносу за встановленою нормою, що визначається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного методу використання таких об'єктів. Знос за такими предметами обліковується на рахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів". Порядок нарахування зносу по основних засобах передбачений П(С)БО 7 "Основні засоби".
     Метод амортизації інших необоротних  матеріальних активів підприємство обирає самостійно.
     Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного інвентарного об'єкту.
    Наведемо  основні проводки щодо бухгалтерського  обліку операцій з необоротними активами, які обліковуються на рахунку 11 в таблиці 1.
    Таблиця 1.
 
№ п/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
Придбання необоротного активу за плату
1 Оприбутковано необоротні активи 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних  матеріальних активів" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
2 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
3 Відображено суми, нараховані за консультації, інформації, посередницькі послуги, та інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами"
4 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами"
5 Відображено введення в експлуатацію необоротного активу 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи" 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
6 Здійснено оплату за: а) придбані необоротні активи 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками" 3Н "Поточні  рахунки в національній валюті"
 
 
б) послуги, пов'язані  з їх придбанням 685 "Розрахунки  з іншими кредиторами" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
  Створення необоротного активу: а) підрядним способом
7 Відображено витрати на роботи, виконані підрядчиком 1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
8 Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 641 "Розрахунки  за податками" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
9 Зараховано  переданий об'єкт до складу інших необоротних матеріальних активів 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні матеріальні активи" 631 "Розрахунки  з вітчизняними постачальниками"
б) господарським способом
10 Відображено фактичні витрати на виготовлення необоротного активу 153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 23 "Виробництво", субрахунок "Допоміжне виробництво"
 
 
 
 
1 53 "Придбання  (виготовлення)інших необоротних матеріальних активів" 65 "Розрахунки  за страхуванням", по субрахунках
 
 
 
 
1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 661 "Розрахунки  за заробітною платою"
 
 
 
 
153 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 205 "Будівельні  матеріали"
11 Зараховано  об'єкт до складу необоротних активів 11 "Інші необоротні  матеріальні активи", 18 "Інші матеріальні необоротні активи" 1 53 "Придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу
12 Відображено внесок учасника до статутного капіталу 46 "Неоплачений  капітал" 40 "Статутний  капітал"
13 Одержано об'єкт  необоротних активів від учасника 11 "Інші необоротні  матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" 46 "Неоплачений  капітал"
Нарахування амортизації по необоротних активах
14 Об'єктів  виробничого призначення 23 "Виробництво" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
15 Об'єктів, що забезпечують збут продукції 93 "Витрати  на збут" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
16 Об'єктів загальногосподарського призначення 92 "Адміністративні  витрати" 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів"
17 Об'єктів житлово-комунального призначення 949 "Інші витрати  операційної діяльності" 132 "Знос інших  необоротних матеріальних активів"
Реалізація необоротних активів
18 Відображено дохід  від реалізації 311 "Поточні  рахунки в національній валюті" 742 "Дохід  від реалізації необоротних активів"
19 Списано знос 132 "Знос інших  необоротних матеріальних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
20 Списано     залишкову    вартість необоротних активів 972 "Собівартість  реалізованих необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
21 Понесено витрати  на реалізацію активу 972 "Собівартість  реалізованих необоротних активів" 311 "Поточні  рахунки в національній валюті"
22 Відображено податкові  зобов'язання щодо ПДВ 742 "Дохід  від реалізації необоротних активів" 641 "Розрахунки  за податками"
Ліквідація  необоротних активів
23 Списано знос ліквідованого  активу 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
24 Відображено вартість ліквідованих необоротних активів 976 "Списання  необоротних активів" 11 "Інші матеріальні необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
25 Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією 976 "Списання  необоротних активів" 661 "Розрахунки  за заробітною платою"
26 Відображено доходи від реалізації активу 20 "Виробничі  запаси" 976 "Списання необоротних активів»
Безоплатна  передача необоротних активів
27 Списано нарахований  знос 132 "Знос інших  матеріальних необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
28 Передано активи 976 "Списання  необоротних активів" 11 "Інші матеріальні  необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"
29 Відображено суму податкових зобов'язань 976 "Списання  необоротних активів" 641 «Розрахунки  за податками»

     Податковий  облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)

     Відповідно  до ст. 8 Закону №283, під основними фондами розуміють матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з моральним і фізичним зносом. Отже, зараховані на баланс підприємства після 01.01.2000 р. МНМА належатимуть до основних засобів (рахунки 10, 11), що автоматично означає необхідність відображення їх і в податковому обліку як основних засобів, з відповідною амортизацією і невключенням витрат на їх придбання (створення) до складу валових витрат.
     Але, відповідно до Листа №286, МНМА не відносяться  до складу основних фондів, а отже, не є предметом податкової амортизації. Таким чином, у податковому обліку витрати на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) обліковуються як витрати на придбання матеріальних активів за правилами, встановленими підпунктом 5.2.1 п. 5.2 та п. 5.9 ст. 5 Закону №283, з відображенням їх балансової вартості у Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів. Тобто, відповідно до Закону №283, до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.
     Крім  цього, Листом №286 визначено, що витрати  на придбання таких малоцінних предметів  відображаються у рядку 12 Декларації про прибуток підприємства, а приріст (убуток) їх балансової вартості - у рядку 13 Декларації з відповідним знаком. При цьому сума бухгалтерської амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, нарахованої відповідно до п. 27 П(С)БО 7, зменшує балансову вартість таких матеріальних активів і відображається як убуток їх балансової вартості в рядку 13 Декларації.
     Отже, Лист №286 начебто врегулював питання  МНМА, при цьому порушивши норми  Закону №283. Тому, перш ніж піддатися  спокусі чинити так, як велить рідна податкова, радимо все-таки зважити на закон та діяти відповідно до його вимог. Покажемо на прикладі відображення МНМА відповідно до Листа №286.
       Таблиця 2

№ п/п

Зміст господарської операції  

Бухгалтер- ський облік 

Податковий  облік

Сума, грн..  

Д-т 

К-т

ВД

ВВ 

1

Оприбутковано настільну лампу, придбану у постачальника  для роботи бухгалтерії 

153

631

   

300

2

Суму ПДВ  включено до складу податкового кредиту 

641

631

   

60

3

Сплачено  постачальнику вартість настільної лампи 

631

311

   

360

4

Передано  в підрозділ настільну лампу 

112

153

   

300

5

Знос настільної лампи нараховано в розмірі 100%*. Відображено  суму нарахованого зносу 

92

132

 

300

300

6

Списано на фінансовий результат вартість настільної лампи 

791

92

   

300

* Згідно з нормами П(С)БО 7, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися двома способами: у першому місяці використання об'єкта - в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, а решта 50 відсотків - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або ж у першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків його вартості.


 
     МНМА не відносяться до складу основних фондів, а отже, не є предметом податкової амортизації.
     Сума бухгалтерської амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, нарахованої відповідно до п. 27 П(С)БО7, зменшує балансову вартість таких матеріальних активів і відображається як убуток їх балансової вартості в рядку 13 Декларації.  
 

   Визначення грошових коштів.
 
     Актуальність. Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з придбанням, виробництвом і продажем товарів  та послуг, і, у зв'язку з цим, оплатою та одержанням грошових коштів. Оскільки грошові кошти мають здатність обертатись, ступінь ризику помилок в обліку та контролю на цій ділянці обліку досить великий. Тому важливим завданням є організація обліку, аналізу і аудиту грошових коштів з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації про неї. Отже, питанням обліку грошових коштів має приділятись серйозна увага.
     Для розуміння сутності грошових коштів, потрібно уяснити їхню роль. В зв’язку  з цим прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей проявляється в їх функціях.
     Традиційно  в економічній науці виділяють  п’ять основних функцій грошей:
     1. Міра вартості;
     2. Засіб обігу;
     3. Засіб платежу;
     4. Засіб нагромадження;
     5. Світові гроші.
     Перелічені  функції у своїй системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси.
     Можна виділити три основні властивості  грошей, що розкривають їх суть:
     - гроші забезпечують всезагальну  безпосередню обмінюваність. На  них можна придбати будь-який  товар;
     - гроші виражають мінливу вартість товарів. Через них визначається ціна товару, а це дає кількісне порівняння різних за споживчою вартістю товарів;
     - гроші виступають матеріалізацією  всезагального робочого часу  закладеного в товарі.
     Кожна з вищевказаних функцій має свою специфіку, але при цьому діє у взаємозв`язку з іншими функціями, і будь-яке непорозуміння в системі функціонування грошей руйнує їх стійкість та протидіє виконанню законів грошового обігу.
     На  підприємстві грошові кошти формуються при утворенні статутного фонду, який являється початковим джерелом власних коштів підприємства та в подальшому використовуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства.
     Грошові кошти підприємств знаходяться  на розрахунковому, валютному та інших  рахунках, в касі.
     Грошові фонди – це частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До грошових фондів відносяться: статутний  фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд (на державних підприємствах), фонд розвитку виробництва, фонд соціальних потреб, фонд матеріальної допомоги, резервний фонд.
     Статутний фонд використовується для інвестування в оборотні та основні фонди. Фонд оплати праці – для виплати  основної та додаткової заробітної плати  працівникам. Амортизаційний фонд –  для фінансування капітальних вкладень і капітального ремонту. Фонд споживання – для фінансування відтворення робочої сили. Фонд накопичення – для розвитку підприємства.
     Фінансові ресурси – грошові кошти, які  знаходяться в розпорядженні  підприємства і призначені для реалізації його фінансових зобов’язань та витрат стосовно розширеного відтворення.
     Джерелами утворення фінансових ресурсів на підприємстві є власні (і прирівняні до них) та залучені кошти.
     Обсяг виробництва, його ефективність обумовлює  розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. В свою чергу від величини фінансових ресурсів залежить ріст виробництва, соціально-економічний розвиток підприємства.
     Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне  використання визначають платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість підприємства.
     Отже, грошові кошти - кошти у вигляді  грошей, які знаходяться в касі підприємства, на рахунках в установах  банку, в акредитивах, у підзвітних осіб і так далі.
     Основним  джерелом (каналом) надходження грошових коштів в госпрозрахункових підприємствах є виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, здійснених на сторону. Крім цього, грошові кошти на рахунки підприємств можуть надходити у вигляді бюджетних асигнувань, виручки від ліквідації основних засобів, реалізації непотрібного майна, у вигляді страхових відшкодувань, від продажу валюти та валютних цінностей, від здачі майна в оренду, у вигляді фінансової допомоги від вищестоящих органів управління, у вигляді банківських відсотків по розрахунково-депозитним операціям, у вигляді пені, штрафів, недоїмок за порушення господарських договорів, у вигляді бюджетних дотацій, субвенцій і т.д.
     При цьому, виручка від продажу продукції, товарів, робіт та послуг підприємствам  та організаціям, робітникам, службовцям та населенню може надходити як у  безготівковому порядку на відповідні рахунки підприємств-постачальників (продавців) в банках, так і готівкою в їх каси з подальшим її внесенням в банк для зарахування на поточний рахунок. Інші надходження грошових коштів зараховуються як правило на поточний рахунок підприємства.
     Таким чином, грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.
     Згідно  з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
     Під готівкою розуміють валюту України  та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.
     Валюта  України - це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.
     Іноземна  валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.
     Для здійснення розрахунків готівкою кожне  підприємство повинно мати касу.
     Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, що є у підприємства. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.
     В касі підприємства можуть зберігатись не тільки готівкові кошти, але і цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. До них відносяться трудові книжки і вкладні листки до них, квитанції шляхових листків автотранспорту, бланки довіреностей тощо.
    У разі необхідності суб'єкти підприємницької діяльності одержують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у чеку на отримання готівки.
    Підприємства  і організації складають касові заявки, в яких повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє вимоги клієнтів на одержання готівки, однак не допускає видачі грошей на виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків.
    Підприємства  та індивідуальні підприємці мають  право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами як у готівковій, так і у безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб'єктами підприємницької діяльності протягом 1-го дня не повинна перевищувати 3000 грн.
    Здійснення  готівкових розрахунків обов'язково має бути підтверджено відповідним   обліково-розрахунковим   документом   (податкова   накладна, рахунок-фактура, товарний чек, акт виконаних робіт тощо). Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки - це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства.
     Грошовими документами вважаються документи, що документи знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо.
     Згідно  з  Порядком,   встановленим  Національним  банком  України від 25.06.93 р. № 21, бланки акцій також зберігаються в касі. Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі. 

Характеристика  рахунків з обліку грошових коштів 

     Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
     Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:
     301"Каса в національній валюті";
     302 "Каса в іноземній валюті".
     На  підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".
     По  дебету рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту - виплата грошових коштів з каси підприємства.
     Аналітичний облік може вестись за центрами відповідальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.
     Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для  узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти її дорозі.
     Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:
  "Грошові документи в національній валюті";
  "Грошові документи в іноземній валюті";
  "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
  "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".
     По  дебету рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
     На  субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається по дебету рахунку 331, списання - по кредиту рахунку.
     Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.
     На  субрахунках 333 та 334 обліковуються  грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, але ще не зараховані за призначенням. По дебету цих рахунків відображаються суми, що здані до банку, по кредиту - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо по субрахунках 333 та 334 повинно збігатись з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.
     В Балансі (ф. № 1) залишки по рахунках 30, 33 відображаються разом із залишками по рахунку 31 "Рахунки в банках" та субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів", рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" в статтях балансу 230 та 240 окремо в національній та в іноземній валюті. В кінці року підприємство складає Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), який призначений для відображення руху грошових потоків в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
     Касові  операції оформлюються документами, типові операцій з готівкою    міжвідомчі   форми   яких   затверджені    Мінстатом України за згодою з НБУ і Мінфіном України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:
     - КО - 1 "Прибутковий касовий ордер";
     -  КО - 2 "Видатковий касовий ордер";
     - КО - 3, 3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";
     - КО - 4 "Касова книга";
     - КО - 5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".
     Касові  ордери - це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням.
     Всі факти надходження і вибуття  готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі.
     Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і опечатаною сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера цього підприємства або вищестоящого органу.
     На  кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.
     Надходження і видача грошових документів оформлюються 
прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

     На  рис. 1 представлена загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій:  


     Рис. 1 - Загальна схема бухгалтерського  обліку касових операцій
  

Таблиця 1. - Кореспонденції по дебету рахунків каси та інших коштів
п/п
 
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 «Каса» 14 "Довгострокові  фінансові інвестиції"
2 Повернено готівкою довгострокову заборгованість 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 16 "Довгострокова  дебіторська заборгованість"
3 Передано гроші  з операційної каси в касу підприємства 30 "Каса" 30 "Каса" .
4 Передано гроші  з банка в касу 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках"
5 Перераховано  гроші для придбання або продажу іноземної валюти 33 "Інші кошти" 31 "Рахунки  в банках"
6 Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів 30 "Каса" 34 "Короткострокові векселі одержані"
7 Одержано готівку  від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг 30 "Каса" 36 "Розрахунки  з покупцями та замовниками"
8 Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 37 "Розрахунки  з різними дебіторами"
9 Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства 30 "Каса" 41 "Пайовий  капітал"
10 Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу 30 "Каса" 42 "Додатковий  капітал"
11 Перепродані акції  власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства 30 "Каса" 45 "Вилучений  капітал"
12 Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу 30 "Каса" 46 "Неоплачений  капітал"
13 Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету 30 "Каса" 48 "Цільове  фінансування і цільові надходження"
14 Надійшла в  касу довгострокова позика готівкою 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 50 "Довгострокові позики"
15 Оприбутковано фінансову допомогу на зворотній  основі 30 "Каса" 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
16 Оприбуткована в касу короткострокова позика банку 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 60 "Короткострокові позики"
17 Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам 30 "Каса" 66 "Розрахунки  з оплати праці"
18 Одержано гроші  від наймачів квартир чи орендарів нежитлових приміщень 30 "Каса", 33 "Інші кошти" 68 "Розрахунки  за іншими операціями"
19 Надійшла в  касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі 30 "Каса" 70 ''Доходи від  реалізації»
20 Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів 30 "Каса" 71 "Інший операційний
21 Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств 30 "Каса" 73 "Інші фінансові
22 Одержано доходи від реалізації необоротних активів 30 "Каса" 74 "Інші доходи"
23 Одержано надзвичайні  доходи готівкою 30 "Каса" 75 "Надзвичайні
24 Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика 30 "Каса" 76 "Страхові  платежі"

 
 
Таблиця 2. Кореспонденції по кредиту рахунків каси та інших коштів
№ п/п 
 
 
Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Дебет
1 Придбано акції  або облігації інших підприємств 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 30 "Каса"
2 Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса",
3 Передано гроші  з каси в банк 3 1 "Рахунки в банках" 30 "Каса"
4 Зараховано  на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта) 3 1 "Рахунки в банках'" 33 "Інші кошти"
5 Передано гроші інкасатору 33 "Інші кошти" 30 "Каса"             
6 Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано в підзвіт, виплачено аліменти 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
7 Проведено передоплату  за газети і журнали 39 "Витрати майбутніх періодів" 30 "Каса"
8 Повернуто власникам  пайові частки 41 "Пайовий капітал" 30 "Каса"
9 Викуплено підприємством  акції власної емісії 45 "Вилучений капітал" 30 "Каса"
10 Використано фонд цільового фінансування 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
30 "Каса"
11 Погашено готівкою довгострокову позику банку 50 "Довгострокові позики" 30 "Каса"
12 Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю 51 "Довгострокові векселі видані" 30 "Каса"
13 Погашено готівкою довгострокові зобов'язання з оренди 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 30 "Каса"
14 Погашено готівкою інші довгострокові зобов'язання 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 30 "Каса"
15 Погашено короткострокову позику банку готівкою 60 "Короткострокові позики" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
16 Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 30 "Каса"
17 Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель 62 "Короткострокові векселі видані" 30 "Каса"
18 Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками і підрядниками 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 30 "Каса"
19 Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом 65 "Розрахунки за страхуванням" 30 "Каса"
20 Виплачено зарплату працівникам підприємства 66 "Розрахунки з оплати праці" 30 "Каса"
21 Видано працівникам  проїзні квитки в рахунок зарплати 66 "Розрахунки з оплати праці" 33 "Інші кошти"
22 Виплачено дивіденди  засновникам 67 "Розрахунки з учасниками" 30 "Каса"
23 Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами 68 "Розрахунки за іншими операціями" 30 "Каса"
24 Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування 76 "Страхові платежі" 30 "Каса"
25 Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують рахунки класу 9
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
26 Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати  на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8 91 "Загальновиробничі втрати", 92 "Адміністра-тивні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні  втрати"
30 "Каса", 33 "Інші кошти"

Практичне завдання.
     На  підставі залишків на рахунках бухгалтерського  обліку ТзОВ “Будсервіс” станом на 30 вересня поточного року (додаток 1) та даних журналу реєстрації господарських операцій необхідно:
     1) визначити первинні документи,  проставити кореспонденцію рахунків та розрахувати відповідні суми в журналі реєстрації господарських операцій підприємства та таблиці, наведеної в додатку 2 на підставі варіантів за операціями №10 та №12, які зосереджені в додатку 3 ;
     2) скласти оборотну відомість за  рахунками синтетичного обліку за формою, наведеною в додатку 4;
     3) скласти Баланс підприємства  на кінець року (форма 1);
     4) скласти Звіт про фінансові  результати (форма 2);
     5) скласти Звіт про рух грошових  коштів (форма 3);
     6) скласти Звіт про власний капітал  (форма 4)
     7) провести аналіз фінансової звітності  за допомогою розрахунку основних коефіцієнтів (додаток 5).
     Дані  про підприємство наведені в таблиці 2. 

     Таблиця 1 – Довідка про підприємство 

Назва Товариство  з обмеженою відповідальністю "Будсервіс"
Юридична  адреса м. Дніпродзержинськ, вул. Східна, 15
Ідентифікаційний  код за ЄДРПОУ 21876541
Обслуговуючий банк АКБ "Укрсоцбанк", МФО 305051
Поточний  рахунок 26004400999124
Вид діяльності Виробництво будівельних  матеріалів
Директор Кравченко Петро  Миколайович
Головний  бухгалтер Косенко Ірина  Вікторівна

 
 
 
Журнал  реєстрації господарських операцій ТзОВ "Будсервіс"
за IV квартал 2011     р.
  Зміст господарських  операцій
Сума, грн. Кореспонденція  рахунків Документ
 
 
 
 
д к  
 
    1
2 3 4 5
1 . Здійснена передоплата постачальнику за матеріали 2000      
2. Відображений податковий кредит на суму ПДВ пдв
333      
3. Оприбутковані матеріали, які надійшли від постачальників 1667      
4. Списана сума податкового кредиту 333      
4а. Здійснений взаємозалік за рахунками 2000      
5. Оприбутковано автомобіль, який придбали за готівку 8000      
6. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ пдв
1600      
7. Нараховано і сплачено збір в Пенсійний фонд при придбанні легкового автомобіля 
240      
240      
8. Сплачено постачальнику за придбаний автомобіль 9600      
9. Зарахування придбаного автомобіля до складу основних засобів ?      
10. Передані матеріали  у виробництво ?      
11 . Списано на загальногосподарські потреби паливо, яке знаходиться на складі підприємства 350      
12. Нарахована заробітна плата працівникам підприємства:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
13. Утримані із заробітної плати :        
- внески до Пенсійного фонду ?      
- внески до Фонду соціального страхування з втрати працездатності (за умови, що заробітна плата перевищує мінімальний прожитковий мінімум) ?      
- внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 7      
- податок з доходів фізичних осіб        

 
Розрахунки виконати за допомогою таблиці, форма якої наведена в додатку 2 

Продовження журналу
    1
2 3 4
  5
14. Нарахування на заробітну плату:        
а) до Пенсійного фонду        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
б) до фонду соціального страхування з втрати працездатності:        
- робітникам основного виробництва 7      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
в) до фонду соціального страхування на випадок безробіття:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
г) до фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві:        
- робітникам основного виробництва ?      
- загальновиробничому персоналу ?      
- адміністративно-управлінському персоналу ?      
- працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції ?      
15.3 поточного рахунку у банку здійснено перерахування податків та внесків        
- до Пенсійного фонду ?      
- до Фонду соціального страхування з втрати працездатності ?      
- до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 9      
- до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві ?      
- податку з доходів фізичних осіб        
16. Надійшла і оприбуткована до каси готівка із банку на виплату заробітної плати 12000      
17. Виплачена працівникам підприємства заробітна плата 12000      
18. Нарахована амортизація основних виробничих засобів 200      

 
 
Продовження журналу
1 2 3 4 5
19. Нарахована орендна плата адміністративного будинку 300      
20. Отриманий короткостроковий кредит банку на поточний рахунок 30000      
21. Нараховані та сплачені відсотки з банківського кредиту 700      
 
700
     
 
700
     
22. Між об'єктами виробництва розподілені накладні витрати (розподіл здійснений умовно) 5500      
23. Списані нерозподілені накладні витрати РОЗРАХУНОК ?      
24. Списані на фінансові результати:        
- адміністративні витрати РОЗРАХУНОК ?      
- витрати на збут РОЗРАХУНОК ?      
25. Відправлена до складу із виробництва готова продукція РОЗРАХУНОК ?      
26. Відвантажена покупцю продукція 42000      
27. Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ 7000      
28. Списання суми з рахунку 701 у порядку закриття 35000      
29. Списана в реалізацію відвантажена продукція за фактичною собівартістю ?      
 
?
     
30. Надійшли кошти за реалізовану продукцію на поточний рахунок 42000      
31 . Зараховані до складу основних засобів безкоштовно одержані засоби, які необхідні для науково-технічних робіт 1500      
32. Нарахована амортизація основних засобів, які отримані безкоштовно 300      
Одночасно з нарахуванням амортизації відображено визнання доходу 300      
Списання  суми з рахунку 745 у порядку закриття рахунку 300      
33. Списані витрати на дослідження і розробки 300      
34. Відображена: - дооцінка первісної вартості основних засобів 200      
- дооцінка зносу 50      

 
 
Закінчення журналу
    1
2 3 4
  5
35. Викуплені акції у акціонерів (120 штук номінальною вартістю 5 грн. за кожну) 600      
36. Реалізовані 1000 акцій за номінальною вартістю 5 грн. 5000      
37.Реалізовані 2000 акцій за ціною 7 грн. за кожну в обмін на основні засоби 10000      
38. Відображений емісійний дохід від продажу 2000 акцій 4000      
39. Нарахований і списаний податок на прибуток: РОЗРАХУНОК: 9      
 
7
     
40. Визначено фінансовий результат від реалізації: РОЗРАХУНОК: ?      
41. Нарахована сума дивідендів 500      
42. Перераховані дивіденди 500      
43. За рахунок прибутку збільшено розмір резервного капіталу 800      
44. Списана сума використаного в звітному періоді прибутку 1300      
45. Сплачений податок на прибуток ?      
Разом по журналу        

 
                                                             Додаток 1 

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ «Будсервіс» станом на 30 вересня поточного року.
шифр Назва рахунку Залишки, грн..
По  дебету рахунків
10 «Основні засоби» 30000
201 «Сировина і  матеріали» 5000
203 «Паливо» 500
311 Поточні рахунки  в національній валюті» 20000
371 Розрахунки  за авансами виданими» 500
451 «Вилучені акції» 3000
46 «Неоплачений  капітал» 17000
  РАЗОМ: 76000
По кредиту  рахунків
131 «Знос основних засобів» 7000
40 «Статутний  капітал» 46000
421 «Емісійний  дохід» 4200
423 «Дооцінка активів» 300
424 «Безкоштовно  одержані необоротні активи» 700
43 «Резервний  капітал» 5000
441 «Прибуток нерозподілений» 5000
601 «Короткострокові  кредити в національній валюті» 6000
631 «Розрахунки з  вітчизняними постачальниками» 200
64 (641) «Розрахунки по податках і платежах» 800
651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 100
661 «Розрахунки з  оплати праці» 700
  РАЗОМ: 76000

 
 
 
Додаток 2 

РОЗРАХУНОК
внесків до соціальних фондів (господарські операції №№13,14) 

Категорія працівників 
Нарахо-вана заро-бітна плата 
Пенсійний фонд Фонд  непрацездатності Фонд  безробіття Фонд  травма тизму 
Нарах. Утрим. Нарах. Утрим. Нарах. Утрим.
1. Робітники основного виробництва                
2. Загальновиробничий персонал                
3. Адміністративний персонал                
4. Працівники, зайняті збутом і реалізацією продукції                
Разом                

 
РОЗРАХУНОК  ПДФО (за умови, що заробітна плата  перевищує прожитковий мінімум, збільшений в 1,4)
Категорія працівників Розрахунок  ПДФО
1. Робітники основного виробництва  
2. Загальновиробничий персонал  
3. Адміністративним персонал  
4. Працівники, зайняті збутом і реалізацією продукції  
Разом  

 
 
 
Додаток 3 

Інформація  по господарських операціях за варіантом 

№ варіанту № господарської  операції
№ 10 № 12
а) б) в) г)
26 2400 10700 5900 3000 850

 
 
 
 
 
 
Додаток 4 

ОБОРОТНА  ВІДОМІСТЬ за                                            200    р. 
 
Шифр  рахунку Сальдо  початкове
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.