На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Операцйна система пдприємства, її види та структура. Завдання транспортного господарства, його склад та органзацйна структура. Органзаця розрахунки перевезень. Транспортн засоби та їх вибр. Аналз господарської дяльност пдприємства Лиза.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


32
Зміст
Вступ
Розділ І - Операційна система підприємства
Розділ 2 - Транспортне господарство в системі операційної інфраструктури підприємства
2.1 Завдання транспортного господарства
2.2 Склад транспортного господарства
2.3 Організаційна структура
2.4 Організація і розрахунки перевезень
2.5 Транспортні засоби та їх вибір
Розділ 3 - Аналіз господарської діяльності підприємства "Лиза"
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Операційний менеджмент - це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів, їх перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю.
Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами.
Ціль ОМ - формування ефективної системи управління операціями на виробництві та в сервісі, він призначений для побудови управлінських систем, які забезпечують виконання необхідних дій та процедур для отримання ринкового результату діяльності підприємства.
Предмет ОМ - планування, створення та ефективне використання операційної системи організації.
Мета ОМ - є забезпечення найбільш повного задоволення потреб споживачів на товари та послуги підприємства при досягненні достатнього рівня ефективності його функціонування.
Операційний менеджмент полягає як в ефективному, так і в раціональному управлінні будь-якими операціями.
Ефективність може бути визначена як досягнення поставлених перед системою цілей; у загальному значенні ефективність - це задоволення потреб покупців.
Раціональність - це досягнення цілей, чи задоволення потреб, з використанням мінімуму ресурсів.
Без правильного застосування принципів операційного менеджменту організація може бути прибутковою лише завдяки щасливій випадковості.
Або вона зовсім випадково зробила все так, як треба, або конкуренти ненабагато кращі за неї. У будь-якому випадку малоймовірно, що таке везіння буде продовжуватися вічно.
Особливістю ОМ визначається його функціональне навантаження на вирішення повсякденних завдань на вирішення повсякденних завдань операційної діяльності. Наприклад закупівля товарів, управління товарними запасами, формування товарного асортименту, проведення рекламних компаній, укладання договорів, транспортування, експедирування, профілактичний ремонт, що допомагає досягти стратегічних цілей організації та сформувати її потреби. Зазначене вимагає постійного моніторингу операційного процесу з боку низової ланки менеджерів.
Підвищення ефективності виробництва продукції -- одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуск продукції в результаті переробки сировини. Операційні системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги замовникам.
Операційний менеджмент - це наука для тих, хто бере безпосередню участь у процесі виробництва продукції або надання послуг. Операційні менеджери найнижчого рівня управління повинні вміти визначати найбільш раціональну структуру побудови і забезпечення операційних процесів і управління ними. Старші операційні менеджери відповідають за розробку стратегічного напрямку компанії із самого початку операційного процесу. Вони вирішують, які технології повинні використовуватися у виробництві, як варто розмістити виробничі потужності для виготовлення товарів або надання послуг, а також розробляють стратегію управління цими виробничими потужностями. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці і застосуванні максимально ефективних методів і інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією і послугами. У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу, а також інтегрований з високими технологіями і наданням високоякісних послуг.
Розвиток будь-якої фірми і рівень її конкурентоздатності у величезному ступені залежать від того, наскільки вдало організоване управління її виробничими ресурсами. Саме в цьому і полягає основна задача операційного менеджменту.
Розділ І. Операційна система підприємства
Система в менеджменті - сукупність пов'язаних елементів призначених для досягнення визначених цілей.
Операційна система - провідна підсистема будь-якої організації, яка вирішує різні задачі з виробництва продукції (послуг), виконання робіт, які призначені для споживача.
Операція в операційному менеджменті - відносно закінчена рухома форма передбаченого результату (товару чи послуги), яка підпорядковується системі вимог або обмеженням які задає зовнішнє середовище.
Структура операційної системи - відносно постійний порядок внутрішніх просторових та часових зв'язків системи з її елементами та зовнішнім середовищем, яке визначає функціональне призначення системи.
Існує декілька видів операційних систем: одинична, серійна, система з масовим виробництвом (масова), неперервна. Охарактеризуємо кожну з них:
· операційна система з одиничною перероблюючою підсистемою - орієнтована на одноразові проекти, коли кожна одиниця готової продукції має унікальну конструкцію, розміщення, задачі.
· операційна система з серійною перероблюючою підсистемою - орієнтована на виготовлення великої номенклатури продукції і на протязі планового періоду ці вироби випускаються серіями.
· операційна система масового виробництва - орієнована на випуск однотипної продукції. Обмежена номенклатура в великій кількості на протязі періоду.
· операційна система з неперервним виробництвом - виробництво великої кількості однотипної продукції. Ресурси які надходять до цієї системи, проходять неперервним потоком, перетворюючись в продукт при виході.
Класифікують операційні системи за критеріями:
v За природою чи типу середовища
ь Промислові
ь Інформаційні
ь Обчислювальні
ь Транспортні
ь Сервісні
ь Технічні
v За рівнем невизначеності природи
ь Жорсткі
ь Гнучкі
v За структурою
ь Радіальні
Sn
R?
R?
Rn
Де: S - система;
R - елементи;
ь Радіально-вузлові
Sn
S1
S2
Sn
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R1
R2
Rn
ь Деревоподібні
Sn
S1
S2
R1
R2
R3
R1
R2
R3
v За масштабністю
ь Сублокальні
ь Локальні
ь Субглобальні
ь Глобальні
ь Суперглобальні
v За ступенем складності взаємозв'язку окремих елементів
ь Надпрості
ь Прості
ь Складні
ь Надскладні
v За степенем детермінованості
ь Змішані
ь Дискретні
ь Масові
ь Мілкосерійні
ь Серійні
ь Неперервні
v За інформаційним забезпеченням
ь З повним кількісним забезпеченням
ь З неповним кількісним забезпеченням
ь З наявністю якісної інформації
ь З відсутністю інформації
v За способом технологічного процесу
ь Виштовхуючі
ь Витягуючі
v По типу перероблюючої системи
ь ОС з одиничною перероблюючою підсистемою
ь ОС з серійною перероблюючою підсистемою
ь ОС масового виробництва
ь ОС з неперервним виробництвом
Життєвий цикл операційної системи дуже схожий на життєвий цикл продукту, він має 4 цикли. Графічно він зображується так:
І етап - Зародження ОС - незначна ефективність (Е1)
ІІ етап - Швидкий ріст ОС - досягається шляхом зняття обмежень.
ІІІ етап - Стабільність - період максимальної ефективності роботи підприємства.
IV етап - поділяється на 2 відрізки.
Відрізок А відображає падіння ефективності. Вирішується проблема ліквідації або модернізації ОС.
Відрізок В відображає приріст ефективності (?Е) - пов'язаний з згортанням діяльності.
Основні показники характеризуючи операційну систему:
· Продуктивність
· Механізація
· Стандартизація
· Автоматизація
· Збирання чи конвеєр
· Спеціалізація
З урахуванням сучасних тенденцій та перспектив, ОС повинна бути:
· Високоефективною
· Високоадаптивною
· Стабільною
На ефективність операційної системи впливають такі фактори:
· Якість продукції, послуг, робіт
· Результат
· Гнучкість системи
· Ресурсні
· Трудові
Розділ 2 - Транспортне господарство в системі операційної інфраструктури підприємства
2.1 Завдання транспортного господарства
Забезпечення високопродуктивного функціонування основного виробництва на підприємстві пов'язане з постійним переміщенням великих обсягів різноманітних вантажів як за межами, так і всередині підприємства. На загальнозаводські та цехові склади для поповнення запасів здійснюється доставка матеріалів, палива, комплектуючих та інших матеріальних цінностей. У свою чергу, зі складів або безпосередньо з цехів вивозяться готова продукція та відходи виробництва.
Усередині підприємства процес виробництва зумовлює транспортування:
- з загальнозаводських складів у цехи -- матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, оснащення та інших виробів;
- між цехами -- заготовок, деталей, складальних одиниць;
- із цехів на склади та відповідні пункти призначення -- готової продукції та відходів.
Внутрішньо цехові перевезення пов'язані з переміщеннями деталей та складальних одиниць у процесі виготовлення та складання виробів, заготовок між коморами та дільницями, між дільницями, а на дільницях між робочими місцями.
Від організації транспортного обслуговування залежить ритмічна робота робочих місць, дільниць, цехів, а також обсяги випуску готової продукції, її собівартість і якість та своєчасне задоволення споживачів. На тривалість виробничого циклу безпосередньо впливає час транспортних операцій. Серед допоміжних робітників 30--40 % зайнято на вантажно-розвантажувальних і транспортних операціях. Витрати на транспортно-складське обслуговування та транспортування вантажів на деяких підприємствах досягає 15--20 % від суми всіх побічних витрат у собівартості продукції, що випускається.
Основними завданнями транспортного господарства є:
- швидке і безперебійне пересування предметів праці, палива та готової продукції відповідно до вимог виробничого процесу;
- ефективне використання транспортних засобів і праці транспортних робітників;
- механізація й автоматизація транспортних і вантажно-розвантажувальних операцій;
- зниження собівартості транспортних операцій;
- забезпечення суворої узгодженості технологічних і транспортних операцій;
- постійне підтримування транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів у робочому стані.
Актуальними завданнями транспортного господарства є координація роботи промислового транспорту з магістральним залізничним, водяним, автомобільним транспортом, широкий розвиток контейнерних і пакетних перевезень вантажів.
Виконання поставлених завдань залежить від правильної організації транспортного господарства, чіткого планування роботи транспорту, обґрунтованого вибору транспортних засобів, підвищення рівня механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт.
2.2 Склад транспортного господарства
Склад транспортного господарства залежить від технології й характеру продукції, що виготовляється (габарити, маса, складність та ін.), обсягу внутрішньозаводських і зовнішніх перевезень, рівня кооперування з транспортними організаціями, виробничої структури підприємства розташування цехів, типу і масштабу виробництва.
До складу транспортного господарства великого промислового підприємства можуть входити: залізничний, річковий, автотранспортний, авіаційний, вантажно-розвантажувальний. Виробничі підрозділи підприємства також можуть мати у своєму складі внутрішньовиробничий транспорт.
Матеріальною базою транспортного господарства є об'єкти загальновиробничого призначення (гаражі, депо, ремонтні майстерні рейкові і безрейкові шляхи) та різноманітні транспортні засоби, які класифікуються за видами, призначенням перевезень, способом дії, напряму переміщення вантажів.
За видом і призначенням транспорт поділяється на: залізничний водний, автомобільний, авіаційний, механічний, трубопровідний, пневматичний, гідравлічний, підйомно-транспортний, підвісні дороги, конвеєрні пристрої та ін.
Класифікація транспортних засобів
Вид транспорту
Вид транспортних засобів
зовнішній міжцеховий
цеховий
Залізничний
Тепло, електровози, вагони, на піввагони, платформи и т.д.
Вагонетки вузької колії
Безрейковий
Автомобілі, тягачі, трактори й причепи до них.
Ручні візки
Електротранспорт
Электро-, автокари, электро-, автонавантажувачі
Водний
Буксири, баржі, танкери, контейнеровози і т.п.
--
На Рисунку наведено приклад найбільш часто зустрічаємої схеми управління цеховими безрейковими транспортними засобами
Схема управління цехом безрейкових транспортних засобів
Завдання такого цеху наступні:
· організація транспортного обслуговування підрозділів основного і допоміжних виробництв у суворій відповідності з технологічним процесом і заданими програмами;
· ефективне використання транспортних і вантажно-розвантажують зочних засобів;
· механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних операцій;
проведення попереджувальних ремонтів транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів і підтримання їх в працездатному стані;
· підбір і навчання кадрів водіїв, машиністів, ремонтників.
Такий цех досить жорстко пов'язаний в технологічному процесі виробництва. Тому особливе місце і значення в ньому приділяється диспетчерської групі, яка постійно підтримує зв'язок з диспетчерською службою підприємства та диспетчерами цехів.
Одна з особливостей промислового виробництва при його системному представленні полягає в тому, що дана система носить яскраво виражений імовірнісний характер. Вірогідними є не тільки зовнішні фактори, що впливають на систему в цілому, а й поведінка кожного її елементу (колективу людей, засобів і предметів праці). З урахуванням імовірнісного характеру протікання виробничого процесу організація ефективного транспортного обслуговування виробництва являє собою досить складне завдання: необхідно забезпечити своєчасну подачу транспортних засобів під навантаження і своєчасну доставку їх до місця споживання. Недотримання цієї вимоги призводить до додаткових зупинок окремих агрегатів, перебоїв у виробничому процесі та ін; щоб уникнути зупинки з вини транспорту доводиться створювати велику кількість різних за потужністю проміжних складів. Можна, звичайно, збільшити кількість транспорту, але тоді ефективність його знизиться, тобто питомі витрати на його утримання зростуть, що дуже небажано. Організація перевезень має передбачати стабільність розмірів і напрямків окремих вантажопотоків і виконання роботи з графіками і маршрутами перевезень.
Розрізняють два основні системи перевезення вантажів: маятникові і кільцеву. Маятникова система передбачає зв'язок між двома пунктами. При цьому можливі наступні варіанти повернення транспорту: порожняком - односторонній і віяловий маятники; з вантажем - двосторонній маятник;
Маятникова система
Кільцева передбачає послідовну доставку вантажу з одного пункту в інший з наступним поверненням транспорту в начальний пункт.
Кільцева система
Необхідно відзначити, що вибір типів транспортних засобів для обслуговування вантажопотоків визначається родом вантажів, обсягом вантажопотоку, відстанню перевезення, характером і режимом роботи обслуговуваного ділянки виробництва, а також ступенем оснащеності його технічними засобами для необхідних вантажно-розвантажують зочних операцій. Як правило, час пробігу транспортних засобів між пунктами відносно мало у порівнянні з часом навантаження-розвантаження. Це вимагає максимальної механізації вантажно-розвантажувальних робіт, застосування різної спеціальної тари, піддонів, захоплень і т. п.
За характером дії транспорт може бути періодичної і безперервної дії.
За видами виконуваних робіт розрізняють:
- міжцеховий транспорт, що виконує операції з перевезення вантажів у межах території підприємства між цехами і складськими приміщеннями;
- внутрішньоцеховий транспорт, що забезпечує переміщення предметів праці між робочими місцями, апаратами за ходом технологічного процесу.
За напрямом переміщення вантажів внутрішній транспорт поділяється на: горизонтальний (транспортери, рольганги), вертикальний (підіймачі, ліфти), горизонтально-вертикальний (автонавантажувачі, крани-балки, мостові крани), похилий (канатні і монорельсові дороги), їх можна розділити на дві основні групи: стаціонарні транспортні пристрої; рухомі транспортні засоби.
До стаціонарних належать транспортні пристрої, за допомогою яких продукти виробництва переміщаються у визначених (горизонтальному, вертикальному або похилому) напрямах (конвеєри, трубопроводи, транспортери різноманітних видів, жолоби, лотки, сковзала). Стаціонарні пристрої споживають малу кількість енергії, вирізняються невеликими витратами на обслуговування і мають більшу надійність і безпеку ніж рухомі.
До пересувних належать транспортні засоби, що виконують або вертикальні транспортування (підіймачі), або горизонтальні переміщення (візки, електрокари, автомобілі, автонавантажувачі тощо).
Останнім часом зростає рівень використання транспортних засобів без водія - з дистанційним управлінням. Транспортні системи з дистанційним управлінням добре підходять для раціоналізації транспортних функцій і можуть використовуватися як на частково механізованих, так і на цілком автоматизованих підприємствах. Удосконалювання технології і зв'язок із центральною комп'ютерною системою забезпечують їх економічність, велику гнучкість і високий ступінь використання.
Транспортні системи з дистанційним управлінням можуть бути у вигляді візків з власним приводом і використовуватися для внутрішньовиробничого пересування (запрограмованого або дистанційно керованого).
Поряд з перевагами дистанційно керованих транспортних систем існують певні недоліки: висока вартість, проблеми з завантаженням-розвантаженням, невелика швидкість руху, обмеженість маневрування змонтованими шляхами, труднощі проїзду в складних умовах - вузькі місця проїзду, високі бар'єри, випадкові перешкоди та ін.
Усі засоби безрейкового транспорту незалежно від місця їх використання концентруються в загальнозаводському транспортному господарстві, обладнаному спеціальним устаткуванням для збереження техніки, її заправки (зарядки), технічного обслуговування і ремонту. На підприємствах великосерійного і масового виробництва в умовах стабільних вантажопотоків широко застосовуються засоби безперервного транспорту для міжцехового переміщення вантажів і особливо загальноцехового і міжопераційного транспорту, зокрема, різноманітні транспортери, спеціальні транспортні пристрої, умонтовані в потокові й автоматичні лінії, а також стаціонарне підйомно-транспортне устаткування (крани всіх типів, підіймачі та інші засоби).
Сучасне промислове підприємство споживає, переробляє і відправляє великі обсяги різних вантажів. Перевезення сировини, матеріалів, напівфабрикатів як всередині підприємства, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.