На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття органв з сертифкацї продукцї Укр СЕПРО, їх сутнсть особливост, законодавча база дяльност та значення в зростанн якост товарв. Вимоги до органв з сертифкацї продукцї та порядок їх акредитацї, рекомендована структура та елементи.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 09.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО
1. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації

Вимоги до органів з сертифікації продукції і порядок їхньої акредитації регламентовані положеннями стандарту ДСТУ 3411-96.
Стандарт встановлює основні вимоги до органів з сертифікації, процесів, послуг, їхньої функції, а також порядок їхньої акредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО.
Цей стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 65 і стандарту ДСТУ EN 45011.
Як орган з сертифікації може бути акредитована організація, що не залежить від розроблювача, виробника, постачальника, споживача і, що має необхідну в заявленій сфері акредитації компетенцію.
Організація повинна мати (п.4 стандарту):
Організаційну структуру, адміністративні і юридичні права для керівництва роботами з сертифікації в заявленій області
Компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестацій
Актуалізований фонд нормативних документів на продукцію і методи її випробувань
Систему двосторонніх зв'язків з чи виробниками постачальниками
Договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями, у разі потреби - з органами з сертифікації систем якості
Штатний персонал, що веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості, а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації (ДЦСМС) на проведення нагляду
Статут, що визначає її діяльність
Положення про орган з сертифікації продукції
Настанова з якості
Комплект організаційно-методичних і нормативних документів системи сертифікації в заявленій сфері акредитації
Документи, що встановлюють правила і порядок проведення технічного нагляду за виробництвом і випробуваннями сертифікованої продукції
Підтверджений документально досвід роботи із сертифікації.
Потрібно, щоб орган з сертифікації проводив внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості відповідно до вимог Керівництва ISO/IEC 65. Документально оформлені результати перевірок повинні бути доступні при проведенні інспекційного контролю. Вимоги до органа з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/IEC 39, ДСТУ EN 45011.
Організаційна структура органа з сертифікації, що рекомендується
До складу Ради органа з сертифікації, що очолює і якої підзвітний керівник органу, можуть входити представник національного органу з сертифікації, представники виконавчих груп, випробувальних центрів, а також чи періодично постійно залучатися представники органа з сертифікації систем якості, державних органів (наприклад, Госнадзор охорони праці, Госкоматомнадзор і ін.), союзів споживачів, інших зацікавлених сторін.
У пункті 5 стандарту визначені основні функції керівника, Ради і виконавчих груп органу з сертифікації.
Вимоги до персоналу органа з сертифікації (п.6)
Персонал повинен бути підготовлений для компетентного виконання своїх обов'язків. Повинний вестися облік даних про кваліфікацію, навчання і професійний досвід співробітників. Персонал повинний бути вільний від контролю облич зацікавлених у результатах сертифікації. У складі працівників повинні бути, чи залучатися для роботи із сертифікації, атестовані згідно ДСТУ 3418-96 аудитори.
Вимоги до документації органу з сертифікації (п.7)
Пункт 7 стандарту вимагає, щоб орган з сертифікації мав:
Положення про орган з сертифікації (додаток Б)
Порядок сертифікації (додаток У)
Настанова з якості, що містить заява про політика в області якості, короткий опис юридичного статусу органа з сертифікації, кваліфікацію і повноваження персоналу органа, процедури підбора і навчання персоналу, процедури розгляду апеляцій, процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості, повноваження Ради органа, організаційну структуру, відповідальність і розподіл обов'язків між виконавчими групами, копії атестатів акредитації і паспортів випробувальних лабораторій, перелік субпідрядників і копії документів, що підтверджують їхня компетентність, посадові інструкції персоналу.
Фонд актуалізованих нормативних документів на сертифицируемую продукцію і методи її випробувань
Систему реєстрації і протоколювання
Систему контролю за документацією, що забезпечує наявність на робочих місцях необхідних документів і їхню актуалізацію.
Акредитація органа з сертифікації
Порядок акредитації органа з сертифікації описаний у п.8 стандарту.
Акредитація органа з сертифікації організовується і проводиться Держстандартом України (органом з акредитації). Акредитація органа з сертифікації в системі є офіційним визнанням його право проводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів відповідно до області його акредитації.
У період дії атестата акредитації й угоди Держстандарт (орган з акредитації) чи інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль діяльності органа з сертифікації.
У випадку порушення умов акредитації й угоди, Держстандарт приймає рішення про скасування дії атестата акредитації і розірвання угоди. Орган з сертифікації у цьому випадку може подати апеляцію в орган з акредитації.
За шість місяців до закінчення дії атестата, чи у випадку, коли орган з сертифікації претендує на розширення сфери акредитації, він подає заявку про продовження терміну акредитації відповідно до додатка Г.
Основні етапи акредитації органу з оцінки відповідностіОбов'язкові додатки до стандарту містять:
Додаток А
Угода між Держстандартом України й органом з сертифікації
Додаток Б
Положення про орган з сертифікації
(вимоги до змісту)
Додаток У
Порядок сертифікації
(вимоги до змісту)
Додаток Г
Заявка на акредитацію органа з сертифікації
Додаток Д
Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації
Додаток Е
Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації
Додаток И
Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації
2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

Стандарт ДСТУ 3412-96 встановлює загальні вимоги до випробувальних лабораторій, що аккредитуются в системі УкрСепро, права й обов'язки лабораторій, порядок їхньої акредитації.
Стандарт розроблений з урахуванням вимог настанов ISO/IEC і європейських стандартів у сфері сертифікації.
У п.4 стандарту надане визначення акредитації випробувальної лабораторії в Системі:
акредитація є офіційним визнанням технічної компетенції і незалежності лабораторії від розроблювачів, виробників (постачальників) і споживачів (покупців) продукції (послуг, процесів), чи тільки технічної компетенції щодо проведення випробувань конкретної чи продукції конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів і інших нормативних документів.
Допускається проводити випробування з метою сертифікації випробувальними лабораторіями, акредитованими тільки на технічну компетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації продукції. Відповідальність за необ'єктивність при цьому несе орган з сертифікації.
Може бути акредитована будь-яка бажаюча лабораторія, не залежно від галузевої підпорядкованості і форми власності.
Основною функцією випробувальної лабораторії є проведення випробувань у закріпленій області акредитації.
Випробувальна лабораторія відповідно до додатка А стандарту повинна мати наступний зразковий комплект юридичних, організаційно-методичних, нормативних і інших документів:
Правова документація
Положення про випробувальну лабораторію
Паспорт випробувальної лабораторії
Атестат акредитації
Область акредитації.
Організаційно-методична документація
Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системи сертифікації УкпСЕПРО
Документи ISO/IEC, стандарти серії ДСТУ EN 45000, що регламентують організаційні і методичні питання акредитації і діяльність акредитованих лабораторій.
Нормативна документація на продукцію, що випробовується
Документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, методи її випробувань і вимірів у сфері акредитації лабораторії, стандарти й інші нормативні документи, настанови ISO, IEC і т.д.
Документація на систему забезпечення якості
Настанова з якості випробувальної лабораторії.
Документація на засоби випробувань
Реєстраційні документи на устаткування (журнали, картки, аркуші, порядок і графіки атестації, методики перевірок і т.д.).
Документація щодо персоналу лабораторії
Особисті справи співробітників
Посадові інструкції
Матеріали щодо атестації.
Документація на зразки продукції, що випробуються
Технічні умови, стандарти, на які є посилання в технічних умовах.
Паспорт, технічний опис і настанова з експлуатації на випробовувані вироби, що містять:
Порядок ідентифікації зразків виробів
Порядок перевірки комплектності і працездатності зразків під час їхнього приймання
Вимоги до комплектності документів на зразки виробів
Порядок збереження зразків
Порядок списання, утилізації і (чи) повернення замовнику зразків.
Документація на порядок проведення випробувань і реєстрації даних
Програми і методики проведення випробувань
Документи, що містять порядок розрахунків і розрахункові дані
Робочі журнали, що містять результати випробувань і вимірів
Протоколи випробувань
Звіти щодо проведених випробувань
Інструкції з охорони праці і техніку безпеки.
Документація щодо підтримки умов у приміщеннях
Інструкції з забезпечення належного порядку у виробничих приміщеннях
Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях
Експлуатаційна документація на устаткування, що контролює чи підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.
Документація щодо веденню архіву
Інструкція з порядку ведення архіву даних вимірів і випробувань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, супровідних документів до зразків і т.д.
Основні вимоги до випробувальних лабораторій:
1. Незалежність
2. Технічна компетентність.
Незалежність випробувальних лабораторій
Випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус, організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансове положення і систему оплати праці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість у тім, що вона визнається об'єктивної і незалежний від розроблювачів, виробників і споживачів із усіх питань оцінки показників, що підтверджуються під час сертифікації конкретної продукції.
На незалежність може претендувати лабораторія, що є юридичною особою, тобто самостійним підприємством (організацією) і, що має у своїй власності приміщення, випробувальне устаткування і засоби вимірювальної техніки, чи має довгостроковий договір на оренду приміщення, випробувального устаткування і засобів вимірювальної техніки. Засновники лабораторії не можуть бути розроблювачами, виробниками, постачальниками, споживачами продукції в сфері її акредитації.
Якщо випробувальна лабораторія сама не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації), вона повинна бути структурним підрозділом цієї організації. Така організація не може бути розроблювачем, виробником, постачальником, споживачем продукції в сфері акредитації лабораторії.
У такому випадку повинний бути оформлений відповідний документ (наказ, положення і т.д.), що передбачає повну юридичну і фінансову відповідальність підприємства за діяльність лабораторії з чітким поділом відповідальності між керівництвом лабораторії й адміністрацією підприємства, за об'єктивність результатів випробувань, невтручання адміністрації підприємства в поточну діяльність лабораторії під час проведення сертифікаційних випробувань, а також за надання печатки підприємства для посвідчення підпису керівника лабораторії в документах з результатами випробувань.
Основні права випробувальних лабораторій
Вказувати в різних документах і рекламних матеріалах, що вона акредитована в системі Укрсепро
Разом з органом з сертифікації визначати конкретні терміни проведення випробувань продукції, що сертифікується
Визначати форму протоколу випробувань
Укладати з іншими лабораторіями, акредитованими в Системі на проведення випробувань у тій же сфері, субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань у сфері акредитації (обсяг робіт із субпідрядів не повинний перевищувати 25 загального обсягу робіт, повинна збиратися і зберігатися документація про компетентність такої лабораторії, а також вестися реєстрація всіх робіт із субпідряду).
Основні обов'язки випробувальних лабораторій
Обов'язки випробувальних лабораторій складаються з:
Обов'язків, що випливають зі статусу її акредитації
Обов'язків стосовно Держстандарту України (як органу з акредитації)
Обов'язків стосовно замовника проведення випробувань.
Акредитація випробувальних лабораторій
Відповідно до вимог п.6 акредитація випробувальних лабораторій складається з наступних етапів:
Заявка на акредитацію
Експертиза наданих документів
Складання договору з Держстандартом на проведення робіт з акредитації
Перевірка випробувальної лабораторії
Ухвалення рішення про акредитацію лабораторії за результатами перевірки
Оформлення, реєстрація і видача атестата акредитації
Висновок договору з Держстандартом України (органом з акредитації), внесення лабораторії до реєстру Системи.
Кожен наступний етап виконується у випадку позитивного результату попереднього.
Зразки оформлення необхідних документів приведені в обов'язкових додатках до стандарту:
Додаток Б
Форма заявки на акредитацію
Додаються до заявки:
Додаток У
Положення про акредитовану випробувальну лабораторію (центрі)
Додаток Г
Настанова з якості випробувальної лабораторії (зразок титульного листа)
Додаток Д
Паспорт випробувальної лабораторії
Додаток Е
Заповнена опитувальна анкета
Додаток Ж
Проект області акредитації випробувальної лабораторії
У додатках також надані форми:
Додаток И
Акта перевірки випробувальної лабораторії
Додаток ДО
Угоди Держстандарта з випробувальною лабораторією
Додаток Л
Атестата про акредитацію
Додаток М
Атестата и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.