На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Методологя проектного аналзу господарської дяльност пдприємства. Пдприємство як субєкт господарської дяльност та обєкт аналзу. Функцональн аспекти аналзу привабливост господарської дяльност. Проблеми, шляхи удосконалення аспектв аналзу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 21.03.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Організація проектного аналізу господарської діяльності ВАТ „Бердичівський пивоварний завод”.
ПЛАН

  Вступ. 3
  1. Методологія проектного аналізу господарської діяльності підприємства. 4
  2. Підприємство як суб'єкт господарської діяльності та об'єкт аналізу. 9
  3.Функціональні аспекти аналізу привабливості господарської діяльності підприємства 18
   3.1 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства. 18
   3.2 Технічний аналіз діяльності підприємства. 21
   3.3 Інституційний аналіз діяльності підприємства. 24
   3.4 Соціальний аналіз діяльності підприємства. 25
   3.5 Фінансовий аналіз діяльності підприємства. 27
  4. Проблеми та шляхи удосконалення методологічних та функціональних аспектів проектного аналізу. 29
  Висновки. 34
  Список використаної літератури. 35

Вступ.

В Україні з усіх галузей харчової промисловості пивоварна промисловість є останнім часом однієї з найбільш благополучних. Проте швидке відновлення колишніх обсягів виробництва за рахунок власних коштів на більшості пивоварних заводів буде неможливо, тому що недостача оборотних коштів, неплатежі роблять практично нездійсненною задачу технічного переоснащення виробництва. Наявні в розпорядженні вітчизняних підприємств прибутки мінімум у 2-3 рази менше потреби в оборотних коштах. Крім того, за роки падіння обсягів виробництва на багатьох пивоварних заводах відбулося перепрофілювання виробничих потужностей на випуск лимонадів, мінеральних вод, горілки, і тепер задача поновлення профілю підприємства потребує значних капіталовкладень.

У той же час активна частина основних фондів галузі має знос 40%, а потреба в устаткуванні задовольняється вітчизняними виробниками менш, ніж на третину. Тільки 5-7 заводів України з більш 40 підприємств пивобезалкогольної промисловості по технічному оснащенню знаходяться на рівні розвитих європейських країн, і то 5-10 літньої давності. Галузь має потребу в інвестиціях.

В даній курсовій роботі, на прикладі діючого підприємства ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” розглянуто реалізацію інвестиційного проекту покращення виробничих потужностей підприємства.

1. Методологія проектного аналізу господарської діяльності підприємства.

Проектний аналіз - методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і планів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.
Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів вивчення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію планів. Вона концентрується на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні господарської діяльності підприємства, природного та соціального зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься підприємницька діяльність.
Методологія проектного аналізу ґрунтується на системі таких принципів: альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації „за планом”, „альтернативний план”, та фактично досягнутий рівень господарювання”.
Одним з основних завдань проектного аналізу є визначення цінності проекту. Цінність проекту визначається як різниця його позитивних результатів, або вигід, та негативних результатів, або витрат, тобто
Цінність проекту = Вигоди - Витрати
Для визначення цінності проекту необхідно оцінити всі вигоди, одержувані від проекту, і з'ясувати, чи вони перевищують витрати на нього протягом усього циклу життя. Оскільки багато активів проекту розраховані на тривалий строк служби, в проектному аналізі порівнюються майбутні вигоди з необхідними теперішніми витратами по проекту.
Для проведення аналізу проектів використовується декілька концептуальних положень, серед яких виділяють додаткові витрати і вигоди.
Якщо новий проект є продовженням діяльності підприємства, здійснюється на розвиток діючого виробництва, то метою проектного аналізу є встановлення відмінності між ситуаціями “з проектом” та “без проекту”. Врахування прирощених у результаті проекту вигід і витрат вимагає уточнення наведеної раніше формули.
Цінність проекту
=
Зміна вигоди
в результаті
проекту

-
Зміна витрат
в результаті проекту
Такий підхід не тотожний зіставленню ситуацій “до проекту” та “після проекту”, оскільки порівняння станів “до” і “після” проекту не бере до уваги змін у капіталовкладеннях і виробництві, що відбулися незалежно від проекту, і відтак призводить до неточного підрахунку витрат і вигід проекту.
Загалом, усі рішення щодо визначення цінності проекту, а в результаті й доцільності вкладення коштів в його реалізацію, випливають саме з порівняння додаткових вигід з додатковими витратами. На практиці це втілилось у так звану концепцію граничності (або маргіналізму - від англ. marginal). Наведемо простий приклад.
На підприємстві випускається продукція з використанням трьох верстатів.
Таблиця 1
Розрахунок витрат на виготовлення продукції.

Верстат
Витрати на виготовлення за годину
Максимально можлива кількість виготовлення за годину
Кількість виготовлення за годину
Собівартість одиниці продукції
1
1000
100
100
10=1000/100
2
1200
100
100
12=1200/100
3
1600
100
50
16=800/50
Таким чином, загальні витрати на виробництво 250 одиниць продукції становлять 3000 (1000+1200+800). Середні витрати на виготовлення продукції становлять 12 (3000/250). Але для того, щоб збільшити кількість виготовлення продукції на одну одиницю за таких умов, необхідно зробити додаткові витрати в сумі 16. З огляду на це, рішення про збільшення обсягу виробництва продукції має прийматися з розрахунку саме цієї суми, а не середньої собівартості випуску одиниці продукції. Це і є додатковими або граничними витратами.
Приймаючи рішення про обсяги випуску продукції, керуються правилом, згідно з яким обсяг випуску має збільшуватися доти, доки граничні витрати менші або дорівнюють граничним вигодам.
Важливим методологічним принципом у розрахунках грошових потоків є врахування безповоротних витрат та неявних вигід.
Безповоротні витрати - це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.
Якщо провадиться оцінка доцільності здійснення інвестиційного проекту, то всі витрати, вже зроблені до прийняття рішення про реалізацію проекту, не повинні враховуватися, бо їх не можна відшкодувати і вони жодним чином не впливають на його ефективність. Такі витрати треба виключити з вартості проекту при вирішенні питання про те, чи продовжувати роботу за проектом. На цьому етапі мають вагу лише ті витрати, які треба буде зробити (а іноді, можливо, й уникнути їх). Цінність проекту, який має завершити інший, розпочатий раніше і незакінчений проект, залежить не від зроблених до того витрат, а лише від вартості завершення проекту. Подібно до цього, вигодами нового проекту є лише ті вигоди, які з'являться після і понад ті вигоди, які, можливо, надходять від попередньої незавершеної діяльності.
Прикладом зроблених витрат є витрати на проведення досліджень та розрахунків ефективності проекту. Незважаючи на їх чималий обсяг, вони не повинні враховуватися при визначенні показників проекту.
Неявні вигоди - це не одержані доходи від найкращого альтернативного використання активу, внаслідок чого відбувся неявний грошовий приплив.
Необхідність урахування в проектному аналізі неявних витрат випливає з принципу альтернативної вартості. Неявні вигоди можна визначити і як грошові потоки, котрі можна було б одержати від активів, які фірма вже має. Береться до уваги, що вони не використовуються у проекті, який розглядається. Наприклад, фірма має у власності споруду, яку збирається використати у проекті. Явного грошового потоку не передбачається, але споруда є складовою витрат проекту. Її можна продати за 200 тис. грн. Це і є неявні витрати. Неявні грошові потоки у вигляді внесків до статутного фонду або використання матеріальних і нематеріальних активів називають ще матеріальними та нематеріальними потоками.
До неявних вигід відносять також вигоди, які не мають прямої грошової оцінки і в радянській економічні літературі називалися “соціальним проектом”. Їх врахування є досить складним економічним завданням, що постає, скажімо, при проведенні екологічного аналізу. Невідчутні вигоди мають враховуватися при оцінці вигід і як зміцнення іміджу фірми (“гудвіл”), і як інші види нематеріальних активів.
У проектному аналізі необхідно уникати подвійного рахунку.
Оцінюючи проект, слід брати до уваги всі витрати і вигоди проекту, але не можна їх враховувати двічі. Наприклад, виплата процентів за кредит або одержання доходів від реалізації основних фондів можуть бути враховані як витрати двічі. Тому перелік вигід і витрат слід максимально деталізувати і дбати, щоб не допустити подвійного рахунку.
Важливе значення в проектному аналізі має підхід, при якому розрізняється економічний і фінансовий аналіз проекту.
Економічний аналіз витрат і вигід треба проводити в такому обсязі, щоб можна було визначити з достатньою точністю економічну цінність проекту і встановити відносну цінність вибору варіантів проекту. Цей аналіз повинен з'ясувати, чи проект забезпечить збут продукції за цінами, що дають прибуток. При аналізі проектів, які не передбачають одержання товарної продукції, також необхідно прогнозувати потребу в результатах його здійснення. Так, для проекту по прокладанню шосе необхідно визначити відповідні проектно-конструкторські стандарти, для освітніх проектів - кількість і розміри освітніх закладів.
Фінансовий аналіз покликаний встановити фізичну привабливість капіталовкладень для організації, яка фінансує проект, а також для гаданих учасників та осіб, що одержують вигоду від реалізації проекту, і дати загальну схему фінансового плану, який би забезпечував наявність коштів на здійснення проекту. Як і у випадку технічної експертизи, економічний, фінансовий та інші види аналізу можуть, при потребі, провадитись детальніше після аналізу здійснимості проекту.
Результатом аналізу здійснимості проекту може бути висновок про необхідність подальших пошуків в інших галузях з метою сприяння успішній реалізації проекту і досягнення намічених ним цілей. До таких заходів можуть відноситись удосконалення методів керівництва і підвищення кваліфікації персоналу організації, що здійснює проект; зміна політики в галузі макроекономіки або окремих секторів економіки; забезпечення підтримки з боку зацікавлених у проекті осіб. На практиці аналіз проекту вперше було застосовано щодо великих капіталомістких проектів (наприклад, спорудження гребель, електростанцій та автострад), а консалтингові фірми, які часто залучаються до розробки таких обґрунтувань, починали свою діяльність як інженерні фірми. Тож технічні аспекти здійснимості переважали над іншими і розроблялися краще.
Поняття альтернативної вартості (opportunity сost) є основоположним для проведення аналізу витрат і вигід. Більше того, визначальною рисою різних економічних систем є те, яким чином враховується альтернативна вартість при прийнятті рішень. Ефективнішою є система, що забезпечує найповніше врахування альтернативної вартості.
Оскільки для задоволення всіх потреб завжди бракує ресурсів, постає завдання оптимального використання доступних ресурсів. Потенційно будь-які ресурси можна використати кількома способами. Так, земельну ділянку в місті можна використати для спорудження на ній житла, адміністративних будинків, промислових підприємств або закладення парку. Резерви іноземної валюти країни можна використати для імпортування споживчих товарів, придбання промислової сировини або для інвестування в капітальне будівництво. Використання ресурсів на одні цілі неминуче виключає можливість іншого їх використання. Альтернативна вартість використовуваного певним чином ресурсу визначається цінністю, яку він міг би мати при використанні найкращим з можливих альтернативних способів. Концепція альтернативної вартості є простим, але потужним знаряддям, що відіграє центральну роль в аналізі витрат і вигід.
Зупинимось на розгляді альтернативної вартості докладніше.
Розглядаючи питання про витрати виробника, до уваги беруть сировину, сировину, матеріали, витрати робочого часу, необхідні інструменти й механізми тощо. Потім проводиться оцінка цих ресурсів у грошовому виразі. Вважається, що витрати на виробництво певного товару дорівнюють сумі проведених грошових оцінок. Тут немає помилки, але питання, чому ці ресурси мають саме таку грошову оцінку, лишається без відповіді.
Згідно з концепцією альтернативної вартості, грошова оцінка ресурсів відображає їх цінність при найкращому альтернативному використанні. Для пояснення цієї думки наведемо приклад. При збільшенні обсягів будівництва зростає попит на деревину, внаслідок чого її вартість збільшується. Відтак збільшуються і витрати на виробництво дерев'яних меблів, оскільки їх виробники мають сплачувати зрослу вартість сировини.
Розглянемо ще один, складніший приклад використання альтернативної вартості в економічному аналізі. Країна імпортує сухе молоко, після переробки якого одержує звичайних продукт для реалізації на внутрішньому ринку. Якою буде його економічна ціна, якщо розробити в країні програму розвитку тваринництва для виробництва звичайного молока? Дорівнюватиме вона витратам на його виробництво в країні з певною надбавкою чи має бути прирівняна до паритетної ціни імпорту? Саме вартість імпорту та переробки молока становить альтернативну вартість виробництва молока в країні. Звичайно, навіть якщо вітчизняні витрати будуть вищі, ніж імпортні паритетні ціни, країна може вирішити питання виробництва власного молока, щоб забезпечити зайнятість населення та незалежність від імпорту. Але таке рішення призведе до чистих втрат національного доходу.
Подібним чином концепція альтернативної вартості пояснює і вартість робочої сили. Так, при відкритті в країні спільних підприємств, заробітна плата на яких вища за звичайну, збільшуються витрати на заробітну плату і на інших підприємствах.
Споживча ціна на товар є його альтернативною вартістю. Люди платять за товар не ту ціну, яку вони складають самі, а ту, за якою цей товар оцінюється при найкращому альтернативному використанні.
Наведемо ще один приклад використання альтернативної вартості в проектному аналізі.
В одному з цехів підприємства стоїть верстат, балансова вартість якого становить 8000 гр.од. Завод одержав пропозицію щодо продажу цього верстата за 10000 гр.од. на умовах франко-вагон. Вартість демонтування верстата становить 500 гр.од., підготовка до відправки - 300 гр.од., транспортування на станцію та завантаження - 200 гр.од., податки - 40%. Тим часом є можливість використати цей верстат в іншому цеху заводу, що означай витрати на його демонтування - 500 гр.од., транспортування на самому заводі - 50 гр.од., повторний монтаж та налагодження - 750 гр.од. Як за таких умов вирахувати вартість верстата при його використанні в іншому цеху? Згідно з концепцією альтернативної вартості, розрахунок має бути такий.
У разі продажу верстата чисті надходження становитимуть
(10 000 - (500 + 300 + 200)) - ((10 000 - (500 + 300 + 200)) - 8 000) х 0,4 = 8 600.
Вартість використання верстата становитиме:
8 600 + (50 + 750) = 9 400.
Тут треба зробити застереження. Іноді при обрахунку цієї вартості помилково включають ще 500 гр.од. Утім, вартість монтажу вже було включено в розрахунок чистих надходжень.
Для визначення альтернативності вартості капіталу використовуються маргінальні або останні проекти оптимальної державної чи корпоративної інвестиційної програми. Це дає можливість враховувати як можливі інвестиції, так і найнижчий прийнятний прибуток від капіталу. Простіше кажучи, ми можемо визначити альтернативну вартість капіталу, якщо відомі всі можливості щодо вкладення капіталу та розміри доступного капіталу.
Управлінський підхід до управління раціональною структурою плану полягає у виборі такої технології й обсягу виробництва, які дозволяють мінімізувати витрати.

2. Підприємство як суб'єкт господарської діяльності та об'єкт аналізу.

ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” відомий на ринку пива Житомирського регіону більше ніж 50 років. Максимальна виробнича потужність заводу складає 8,3 млн.дек.пива в рік, у 2004 р. було вироблено 4,6 млн.дек, на 2003р. заплановано 5,0 млн.дек. На сьогодення завод випускає 5 сортів пива і є власником двох захищених марок пива: „Бердичівське”, „Старий Бердичів”.

Успішно вирішуючи найважливіші задачі підвищення якості продукції, що випускається, завод домігся в 2004 році істотних результатів:

· у квітні 2004 р. на Міжнародній спеціалізованій виставці „Київський пивний аукціон-2004” пиво „Старий Бердичів” одержало Велику Золоту медаль;

· на Міжнародній виставці-ярмарку „Пиво-97” у м. Одесі в травні 2004 р. пиво „Бердичівське” одержало Срібну медаль,

В даний час фахівцями заводу розробляються дві нові марки пива, поява яких на ринку очікується вже в 2004 році. ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” займає 16,5% ринку пива Житомирського регіону (за станом на 2003 р.) і має всі передумови для різкого збільшення частки ринку за умови реалізації інвестиційного проекту, що розглядається в даній курсовій роботі.

ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” є пивним заводом з повним технологічним циклом, має у своєму складі солодовий цех, цілком забезпечений енергоресурсами і водою. Чисельність промислово-виробничого персоналу складає складає 635 чоловік. Середній коефіцієнт зносу технологічного устаткування складає 0,7, що свідчить про необхідності великомасштабних інвестицій у реконструкцію і розвиток виробництва. Основні показники діяльності підприємства за два останні роки наведено в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1.

Розрахунок показників інтенсифікації господарської діяльності підприємства.

№ п/п
Показник
2004
2003
Темп зростання
1
Чистий дохід, тис. грн.
65426
90264
37,96
2
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
632
635
0,47
3
Оплата праці та відрахування на соціальні заходи, тис. грн.
2697
3994
48,09
4
Матеріальні витрати, тис. грн.
12032
18921
57,26
5
Основні засоби, тис. грн.
26047
25333
-2,74
6
Амортизація, тис. грн.
1448
1869
29,07
7
Оборотні активи, тис. грн.
11811
14209
20,30
8
Продуктивність праці, тис. грн.
103,52
142,15
37,31
9
Чистий дохід на 1 грн. оплати праці, грн.
24,26
22,60
-6,84
10
Матеріаловіддача, грн.
5,44
4,77
-12,27
11
Фондовіддача, грн.
2,51
3,56
41,85
12
Амортвіддача, грн.
45,18
48,30
6,89
13
Оборотність активів, обор.
5,54
6,35
14,68

Таблиця 2

Оцінка економічної діяльності підприємства, як суб'єкта господарювання.

№ п/п
Показники
За фінансовою звітністю
Рівень беззбитковості
2003
2004
2003
2004
1
2
3
4
5
6
1
Чистий дохід
24030
35421
8552
14972
2
Собівартість реалізованої продукції за виробничою собівартістю
19590
28904
5950
9751
3
Валовий прибуток
4440
6517
2602
5221
4
Адміністративні витрати
984
1361
984
1361
5
Витрати на збут
1426
1902
1426
1902
6
Прибуток від операційної діяльності
2030
3254
192
1958
7
Маржинальний прибуток
4440
6517
2602
5221
8
Обсяги реалізованої продукції в умовно-натуральних одиницях, т.
71598
98462
25154
41589
9
Ціна умовно-натуральної одиниці продукції, грн.
0,34
0,36
0,34
0,36
10
Чистий дохід на 1 тис. грн. виробничих витрат собівартості реалізованої продукції, грн.
1,23
1,23
1,44
1,54
11
Виробничі витрати собівартості реалізованої продукції на 1 тис. грн. чистого доходу, грн.
0,82
0,82
0,82
0,82
12
Операційний прибуток на умовно-натуральну одиницю продукції, грн.
0,03
0,03
0,00
0,00
13
Виробнича собівартість умовно-натуральної одиниці продукції
0,27
0,29
0,27
0,29
14
Коефіцієнт безпеки підприємницької діяльності
0,65
0,58
х
х
15
Операційні витрати
22000
32167
8360
13014
16
Операційні витрати на умовно-натуральну одиницю продукції, грн.
0,31
0,33
0,33
0,31
17
Постійні витрати
2410
3263
2410
3263
18
Постійні витрати на умовно-натуральну одиницю продукції, грн.
0,03
0,03
0,10
0,08
19
Операційний ліверидж
2,19
2,00
х
х
20
Середньорічна вартість власного капіталу.
35110
36143
35110
36143
21
Рентабельність власного капіталу
5,78
9,00
0,00
0,00

Метою інвестиційного проекту розвитку ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” є досягнення стійкого обсягу виробництва і реалізації пива на рівні 8 317 тис. дек. у рік і, у міру освоєння капіталовкладень, збільшення обсягу виробництва і реалізації пива до 12 317 тис. дек. у рік. Вихід на зазначений обсяг реалізації планується в 2005 р. за рахунок підвищення якості і стійкості пива і розширення ринків збуту в результаті вдосконалення діяльності в області маркетингу.

Для досягнення поставленої мети підприємству потрібно вирішити наступні задачі:

· заміна існуючих установок новим більш ефективним високоякісним обладнанням;

· освоєння і просування на ринок нових сортів пива;

· перехід до використання нових видів тари;

· проведення комплексу маркетингових заходів щодо дослідження ринку і просування продукції.

Особливостями і перевагами розглядаємого інвестиційного проекту у відповідності з поставленими цілями, є:

· спрямованість на підтримку вітчизняного товаровиробника;

· спрямованість на підвищення виробничо-технологічного потенціалу і конкурентноспроможності підприємства;

· спрямованість на просування на ринки вітчизняних продуктів;

· спрямованість на реконструкцію діючого виробництва.

Загальна потреба в інвестиціях визначена в24 млн.USD, що надаються у виді інвестиційного кредиту терміном на 5 років по ставці 17,5% річних із щорічною виплатою відсотків (наприкінці кожного року) і поверненням основної суми боргу наприкінці терміну. Графік фінансування проекту, виплати відсотків і повернення кредиту приведений у таблиці 3.

Таблиця 3

Графік фінансування проекту, виплати відсотків і повернення кредиту.

Показники, млн. USD
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Отримано кредит
20,0
4,0
Плата за кредит
3,85
4,2
4,2
4,2
4,2
Повернення кредиту
24,0

Підвищення рівня прибутковості ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” ґрунтується на передбаченому інвестиційним проектом розвитку підприємства збільшенні обсягів виробництва і реалізації продукції. Розподіл прибутку заводу і надходжень у бюджет, плановане відповідно до дійсного інвестиційного проекту, наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Основні показника інвестиційного проекту.


Найменування статті
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI

2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
Виручка (тис. $)
пиво масових сортів
12250
12250
20377
20377
30177
30177
30177
30177
30177
30177
пиво дорогих сортів
9000
9000
14971
14971
22171
22171
22171
22171
22171
22171
Всього (тис.$)
21250
21250
35347
35347
52347
52347
52347
52347
52347
52347
Податки
531
531
884
884
1309
1309
1309
1309
1309
1309
Чистий об'єм продаж (тис.$)
20719
20719
34464
34464
51039
51039
51039
51039
51039
51039
Прямі ВАТрати (тис. $)
пиво масових сортів
7756
7756
12901
12901
19106
19106
19106
19106
19106
19106
пиво дорогих сортів
6648
6648
11058
11058
16377
16377
16377
16377
16377
16377
Всього (тис.$)
14404
14404
23960
23960
35483
35483
35483
35483
35483
35483
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК
6315
6315
10504
10504
15556
15556
15556
15556
15556
15556
Загальні витрати (тис. $)
Виробництво
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
Управління
438
438
438
438
438
438
438
438
438
438
Всього (тис.$)
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
Амортизація
0
211
351
1 069
1 069
1 069
1 069
944
944
944
Процентні платежі по кредитам

3850
4200
4200
4200
4200
Прибуток до виплати податків (тис. $)
3873
-188
7711
2793
12045
7845
12045
7970
12170
7970
Податок на прибуток
1355
-66
2699
978
4216
2746
4216
2789
4259
2789
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
2517
-122
5012
1815
7829
5099
7829
5180
7910
5180

Потік чистих засобів інвестиційного проекту розвитку заводу сформований на основі балансів одноразових і поточних доходів і витрат (активів і пасивів), надходжень у бюджет, виплат по кредитних зобов'язаннях та ін., наведено у таблиці 5. Грошові надходження від збуту продукції скоректовані на величину податку на додану вартість.

Таблиця 5

Потік грошових засобів інвестиційного проекту.


Найменування

статті
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI
VII-XII
I-VI

2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
Надходження від збуту продукції (тис. $)
пиво масових сортів
14700
14700
24452
24452
36212
36212
36212
36212
36212
36212
пиво дорогих сортів
10800
10800
17965
17965
26605
26605
26605
26605
26605
26605
Всього (тис.$)
25500
25500
42417
42417
62817
62817
62817
62817
62817
62817
Прямі витрати (тис. $)
пиво масових сортів
9307
9307
15482
15482
22927
22927
22927
22927
22927
22927
пиво дорогих сортів
7977
7977
13270
13270
19652
19652
19652
19652
19652
19652
Всього (тис.$)
17285
17285
28752
28752
42579
42579
42579
42579
42579
42579
Загальні витрати (тис. $)
Виробництво
2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405
Управління
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
Всього (тис.$)
2930
2930
2930
2930
2930
2930
2930
2930
2930
2930
Податки
2 768
2 522
4 276
4 708
7 308
7 702
7 602
7 702
7 602
7 192
Cash-Flow від операційної діяльності.
2517
2763
6459
6026
9999
9604
9705
9604
9705
10115
ВАТрати на придбання активів
20000
4000
Надходження від реалізації активів

Cash-Flow від інвестиційної діяльності
-20000
-4000

Власний капітал

Позички
20000
4000
Виплати в погашення займів
24000
Виплати % по займам
0
3850
4200
4200
4200
4200
Виплати дивидендів
Cash-Flow від фінансової діяльності.
20000
150
0
-4200
0
-4200
0
-4200
0
-28200
Баланс готівки на початок періоду
0
2517
1430
7889
9715
19715
25119
34824
40228
49933
Баланс готівки на кінець періоду
2517
1430
7889
9715
19715
25119
34824
40228
49933
31848
Дисконтування
ставка дисконтування в % =15

Дисконтоване сальдо CF
2189
1243
6127
7508
14083
17637
23185
26275
31100
22109

Інвестиційним проектом розвитку виробництва передбачений графік реконструкції об'єктів (див. табл 6.)

Таблиця 6.

Графік реконструкції об'єктів.

Найменування об'єктів
Початок
Закінчення
1.Фільтраційне відділення
01.09.03
30.08.04
2.Цех розливу
01.09.03
30.12.04
3.Відділення водопідготовки
01.09.03
30.04.04
4.Бродильно-лагерне відділення та вуглекислот-ний цех
01.09.03
30.12.04
5.Повітряно-компресорний цех
01.09.03
30.04.04
6.Електроцех
01.09.03
30.12.04
7.Котельна
01.09.03
30.12.04
8.Солодовенний цех
01.09.03
30.12.04

З метою успішної реалізації інвестиційного проекту розвитку на підприємстві планується:

· створити спеціальну робочу групу під керівництвом Генерального директора підприємства, до складу якої будуть уведені провідні спеціалісти підприємства, представники інвестора і банківських фахівців із проектного фінансування;

· організувати службу маркетингу із підпорядкуванням її заступнику Генерального директора;

· реорганізувати систему керування якістю продукції, що випускається.

Проведені розрахунки показників, що характеризують економічну, комерційну і бюджетну ефективність інвестиційного проекту розвитку заводу показали, що проект є високоефективним і привабливим для фінансування. Значення показників економічної ефективності наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Значення показників економічної ефективності.

Показники
Позначення
Значения
Період окупності (місяці)
PP
37
Індекс прибутковості
PI
1,05
Внутрішня норма рентабельності (%)
IRR
42,5
Чистий приведений доход (USD)
NPV
15517000

Оцінка комерційного ризику була зроблена по стадіям реалізації інвестиційного проекту з використанням методів експертних оцінок. Зведені по всіх стадіях інвестиційного проекту ризики приведені в таблиці 8.

Таблиця 8.

Інвестиційні ризики.

Стадія
Ризик
Подготовча
1,67
Будівельна
9,83
Функціонування
10,29
Всього
21,79

Найбільш значимі прості ризики інвестиційного проекту і їхніх величин наведені в таблиці 9.
Таблиця 9.
Найбільш значимі прості ризики.

Найменування ризику
Коефіцієнт
Непередбачені витрати
5,83
Недостача оборотних засобів
3,33
Валютний ризик
1,67
Платоспроможність постачальників
1,67
Для подолання ризиків передбачаються наступні дії:
· укладання контрактів на постачання і виконання робіт на умовах „під ключ”;
· одержання від першокласних банків гарантій належного виконання контрактів;
· розробка системи заходів щодо зниження потреби підприємства в оборотних коштах за рахунок підвищення ритмічності роботи, зменшення запасів, і роботи з дебіторами;
· укладання довгострокових контрактів з чіткими умовами і штрафними санкціями;
· використання механізмів страхування валютних ризиків (хеджування, закриття відкритої валютної позиції й ін.).
Політика ціноутворення Бердичівського пивоварного заводу спрямована на підтримку оптимального сполучення ціни і якості пива. Відпускні оптові ціни пива в даний час складають від 1,0 до 1,2 грн. за пляшку ємністю 0,5 літра і є конкурентоспроможними на ринку масових сортів пива.
Привабливий для підприємств торгівлі і споживачів рівень цін разом із заходами щодо підвищення якості продукції й активному просуванню її на ринок дозволяють з великою імовірністю прогнозувати збільшення обсягу продажів у 2005р. до 12,3 млн. дек. у рік і розширення частки заводу на регіональному ринку пива.
Проведений фінансово-економічний аналіз проекту показав, що проект по розвитку виробництва на ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” є економічно ефективним, забезпечує зворотність вкладених інвестицій за умови залучення інвестиційного кредиту величиною 24 млн. USD терміном на 5 років під 17,5% річних із щорічною виплатою відсотків по кредиту і виплаті основної суми боргу наприкінці терміну.
З метою юридичного захисту прав інвестора, забезпечення гарантій реалізації проекту і як забезпечення виконання зобов'язань по кредиту Рада акціонерів ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” закладає кредитору на весь термін дії кредитного договору пакет звичайних (голосуючих) акцій „Бердичівський пивоварний завод”, який складає 25% статутного капіталу підприємства. Для забезпечення можливості участі кредитора в керуванні заводом на час дії договору застави Рада акціонерів видає доручення для участі в керуванні підприємством на весь пакет акцій, що закладається.
Отримане в результаті реалізації інвестиційного проекту збільшення обсягу випуску пива на приведе до відповідного росту податкових надходжень, відрахувань у позабюджетні фонди.
Схема 1.
Блок-схема організації проекту розвитку ВАТ „Бердичівський пивоварний завод”
по роках реалізації інвестиційного проекту

3.Функціональні аспекти аналізу привабливості господарської діяльності підприємства.

3.1 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства.

Мета маркетингового аналізу полягає у зборі та розгляді ринкової інформації з метою розробки стратегії плану, формування програми продажу продукту і маркетингової діяльності за планом.

Розглянемо, на прикладі одного з постійних покупців продукції підприємства, як впливає сезонна компонента на попит на продукцію підприємства. Як видно з даних таблиці 10 пік максимального попиту на продукцію припадає на липень-серпень місяць. Мінімальний об'єм реалізації припадає на зимові місяці та частину весняних, це пояснюється специфікою продукту, адже попит на пиво завжди є максимальним у літній період.

Таблиця 10

Економічна діагностика покупців підприємства на прикладі ПП „Віктор”

Назва продукції: пиво кегове

Одиниця виміру: літри

Період (роки)
Кількість
Ціна за літр продукції
Сума, грн.
2003
1500
0,6
900,00
2004
2000
0,7
1400,00
в тому числі:
 
 
0,00
січень
100
0,7
70,00
лютий
100
0,7
70,00
березень
100
0,7
70,00
квітень
100
0,7
70,00
травень
150
0,7
105,00
червень
250
0,7
175,00
липень
300
0,7
210,00
серпень
300
0,7
210,00
вересень
250
0,7
175,00
жовтень
150
0,7
105,00
листопад
100
0,7
70,00
грудень
100
0,7
70,00

Для виробництва пива підприємство використовує цілий ряд інгредієнтів, що потребують постійного поповнення. Тому завод уклав довгострокові договори на поставку продукції, що використовується в процесі приготування пива з цілим рядом сільгосппідприємств області. У таблиці 11 проведено економічну діагностику одного з постачальників заводу. З даним підприємством було укладено договір на постачання ячміню.

Таблиця 11

Економічна діагностика постачальників підприємства на прикладі КСП „Світанок”

Назва продукції: ячмінь

Одиниця виміру: тони

Період (роки)
Кількість
Ціна за тону продукції
Сума, грн.
2003
35
500
17500,00
2004
48
600
28800,00

У таблиці 12 проведено економічну діагностику декількох постачальників заводу. В дійсності підприємство співпрацює з більшою кількістю постачальників проте, дана інформація є комерційною таємницею і навести її повністю в даній роботі не має можливості.

Таблиця 12

Економічна діагностика постачальників підприємства.

Постачальники
Роки
Відхилення
2003
2004
обсяг господарських відносин, тис. грн.
%
обсяг господарських відносин, тис. грн.
%
+/-
%
пунктів в структурі
КСП "Світанок"
17,5
20,86
28,8
21,74
11,3
64,57
0,88
КСП "Зоря"
15,4
18,36
26,1
19,70
10,7
69,48
1,34
ВАТ "Європейська тара"
21,7
25,86
39,3
29,66
17,6
81,11
3,80
ТОВ "Альм"
10,8
12,87
16,2
12,23
5,4
50,00
-0,65
ТОВ "Росана"
18,5
22,05
22,1
16,68
3,6
19,46
-5,37
Разом
83,9
100,00
132,5
100,00
48,6
57,93
0,00

Продукція підприємства реалізовується переважно підприємствам, що займаються роздрібною торгівлею харчовими продуктами, а також різного роду приватним кафе та барам. Економічну діагностику деяких покупців продукції підприємства наведено в таблиці 13. Повний перелік споживачів навести не має можливості через велику їх кількість і закритість даної інформації.

Таблиця 13

Економічна діагностика покупців підприємства.

Покупці
Роки
Відхилення
2003
2004
обсяг господарських відносин, тис. грн.
%
обсяг господарських відносин, тис. грн.
%
+/-
%
пунктів в структурі
ТОВ "Бакалія"
34
31,22
46
34,28
12
35,29
3,06
ТОВ "Поліські роси"
58
53,26
63
46,94
5
8,62
-6,32
ПП "Дарина"
5
4,59
6,8
5,07
1,8
36,00
0,48
СП "Козаки"
11
10,10
17
12,67
6
54,55
2,57
ПП "Віктор"
0,9
0,83
1,4
1,04
0,5
55,56
0,22
Разом
108,9
100,00
134,2
100,00
25,3
23,23
0,00

Ціль стратегії маркетингу інвестиційного проекту, що впроваджується на підприємстві , складається в збільшенні частки Бердичівського пивоварного заводу на регіональному ринку пива, а також в активному просуванні на ринок нових сортів пива і неухильному підвищенні якості і стійкості продукції, що випускається.

Задачу збільшення частки заводу на ринку і просування нових марок пива планується вирішувати з використанням:

· масштабної рекламної компанії;

· участі в українських і міжнародних виставках і ярмарках;

· політики збереження доступних цін на продукцію.

3.2 Технічний аналіз діяльності підприємства.

Для досягнення поставлених в інвестиційному проекті цілей Рад и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.