На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Закони органзацї виробничих процесв в простор час. Опис принципової органзацйної структури пдприємства. Особливост мжособової комункацї, комункацйних мереж стилв. Модел ухвалення ршень в органзацї. Поняття типи конфлктв.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 23.10.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Закони організації виробничих процесів в просторі і в часі є базою для вирішення логістичних проблем.
До ним відносяться:
· закон впорядкованості руху предметів праці у виробництві;
· закон календарної синхронізації тривалості технологічних операцій;
· закон емерджентності основних і допоміжних виробничих процесів;
· закон резервування ресурсів у виробництві;
· закон ритму виробничого циклу виконання замовлення.
Використання цих законів дозволяє спланувати і підтримувати ритмічну роботу виробничих підрозділів підприємства, тобто роботу у формі раціональної організації виробничих процесів, при якій процеси виготовлення окремих деталей, комплектів деталей і виконання окремих замовлень програми поєднуються по наперед певному плану. Це поєднання і забезпечує ритмічну роботу як безперервне відновлення всього виробничого процесу одночасно у всіх виробничих підрозділах і на кожному робочому місці в строгій відповідності з плановою пропорційністю, технологічною прямоточностью і економічною обґрунтованою надійністю випуску виробів у встановлені терміни і належної якості.
Принципова організаційна структура підприємства.
Підрозділи і працівники підприємства, що виконують певну функцію управління, утворюють функціональну підсистему управління. Розрізняють технічну, економічну, виробничу, зовнішніх господарських зв'язків і соціальну підсистеми управління.
Функції управління діяльністю підприємства реалізуються підрозділами апарату управління і окремими працівниками, які при цьому вступають у економічні, організаційні, соціальні, психологічні відносини один з одним.
Різноманіття функціональних зв'язків і можливих способів їх розподілу між підрозділами і працівниками визначає різноманітність можливих видів організаційних структур управління. Всі ці види зводяться в основному до чотирьох типів організаційних структур:
· лінійний;
· функціональний;
· лінійно-функціональний (змішаний);
· матричний.
Лінійний, використовується в системах управління виробничими ділянками, відділами, цехами. Не розрахований на управління великим підприємством, оскільки не включає наукові і проектні організації, розгалужену систему зв'язків з постачальниками і споживачами.
Функціональний: характерні його риси - поглиблення функціонального розподілу управлінської праці, відособлення функцій і спеціалізація підрозділів управління. Практично не використовується, оскільки порушується принцип єдності управління, знижується відповідальність виконавців.
Змішана структура найбільш вживана. При ній функціональні підрозділи діють на правах штабу при лінійних керівниках, допомагаючи їм в рішенні окремих управлінських задач.
Матричний тип організаційних структур управління будується шляхом поєднання традиційної лінійно-функціональної системи із створенням тематичних проблемних груп фахівців.
Чіткий ієрархічний розподіл праці і спеціалізація підрозділів апарату управління є основними напрямами розвитку організаційних структур.
Виробничий процес - сукупність взаємозв'язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких початкові матеріали перетворюються на готові вироби.
Залежно від характеру і масштабу продукції, що випускається, виробничі процеси можуть бути простими і складними. Продукція, виготовлена на машинобудівних підприємствах, як правило, складається з великої кількості деталей і складальних одиниць. Деталі мають різноманітні габаритні розміри, складні геометричні форми, обробляються з великою точністю, для їх виготовлення потрібні різні матеріали. Все це ускладнює виробничий процес, який ділиться на частини, і окремі частини цього складного процесу виконуються різними цехами і виробничими ділянками заводу.
Виробничий процес включає, як технологічні, так і нетехнологічні процеси.
Технологічні - процеси, в результаті яких змінюються форми, розміри, властивості предметів праці.
Нетехнологічні - процеси, що не приводять до зміни цих чинників.
По масштабах виробництва однорідної продукції розрізняють процеси:
· масові - при великому масштабі випуску однорідної продукції;
· серійні - при широкій номенклатурі видів продукції, що постійно повторюються;
· індивідуальні - при постійно змінній номенклатурі виробів, коли велика частка процесів носить унікальний характер.
Всі виробничі структури машинобудівних підприємств можна звести до наступних типів:
Заводи з повним технологічним циклом. Вони мають всі заготовчі, оброблювальні і складальні цехи з комплексом допоміжних і обслуговуючих підрозділів.
Заводи з неповним технологічним циклом. До ним відносяться заводи, одержуючи заготовки у порядку кооперації від інших заводів або посередників.
Заводи (складальні), що випускають машини тільки з деталей, що виготовляються іншими підприємствами, наприклад автоскладальні заводи.
Заводи, що спеціалізуються на виробництві заготовок певного вигляду. Вони мають технологічну спеціалізацію.
Заводи подетальной спеціалізації, що проводять окремі групи деталей або окремі деталі.
Основне і допоміжне виробництво.
Залежно від того, який продукт є результатом виробництва, виробничі процеси підрозділяються на основні, допоміжні і обслуговуючі.
Центральне місце в цій сукупності займає основний виробничий процес, в результаті якого початкова сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію. Наприклад, на автомобільних заводах основним процесом буде виготовлення заготовок для деталей, збірка складальних одиниць і повна збірка автомобілів.
Основний виробничий процес ділиться на три стадії: заготовчу, оброблювальну і складальну.
Допоміжний ПП - процес виготовлення продукції, яка використовуватиметься усередині підприємства. Наприклад, допоміжний процес на автомобільному підприємстві включає виготовлення інструментів, які використовуються при обробці деталей автомобілів, виготовлення запасних деталей для ремонту устаткування.
Обслуговуючий ПП - це процес праці, в результаті якої ніякої продукції не створюється. До нього відносяться транспортні, складські операції, технічний контроль і ін.
Своєчасне і якісне виконання основного ПП в значній мірі залежить від того, як налагоджено виконання допоміжних і обслуговуючих процесів, які підпорядковані завданню кращого забезпечення основного Пп.
Організація виробництва охоплює всі ланки - від груп галузей і підгалузей народного господарства до робочого місця.
В рамках крупного машинобудівного підприємства можна виділити три рівні організації виробництва:
Організація процесу на робочому місці полягає в чіткому поєднанні елементів процесу праці. Для одностаночного робочого місця організація виробництва повинна забезпечити раціональну відповідність основних параметрів верстата, використовуваного інструменту, рівня кваліфікації робочого, особливостей використовуваних матеріалів і виконуваних робіт.
При комплексному робочому місці організація виробництва характеризується перш за все чітким проектуванням системи обслуговування, порядку завантаження (запуску) і знімання готової продукції, обґрунтуванням раціональних змін режимів експлуатації агрегату.
Внутрішньоцехова організація виробництва забезпечує поєднання ПП, що протікають на робочих місцях, які входять в одну стадію технологічного процесу або в один приватний Пп. Організаційно така стадія виробництва може бути оформлена як ділянка або цех.
Міжцехова організація виробництва включає проведення заходів виробництво просторовому і тимчасовому поєднанню крупних стадій Пп. Кожна з таких стадій - достатньо закінчений процес.
Ґрунтуючись на змісті і напрямах організації виробництва, можна сформулювати її основні завдання:
· вибір найбільш довершених речовинних елементів ПП;
· забезпечення їх повного використання і раціонального просторового і тимчасового поєднання;
· економія живої праці;
· підвищення якості продукції.
Вищою формою організації виробництва є автоматичні потокові лінії, які є сукупністю машин, які в певній послідовності автоматично виконують технологічні операції виробництво виготовленню продукції.
Економічна ефективність автоматичних потокових ліній полягає в різкому підвищенні продуктивності праці і якості продукції, значному зниженні собівартості і поліпшенні інших показників, а також в полегшенні праці робочих, функції яких зводяться до управління машинами.
Управління технологічним процесом залежить від конкретної структури певного підприємства. А також від способу побудови функціональної системи підприємства.
При централізованому способі всі функції управління сконцентровані у функціональних відділах управління підприємства.
У цехах і на ділянках залишені тільки лінійні керівники. Для наближення функціонального апарату до виробництва частина цього апарату може бути розміщена на території цехів, які вона безпосередньо обслуговує. Але працівники цієї частини підкоряються начальнику загального функціонального відділу підприємства. Централізована система виправдовує себе при невеликих об'ємах виробництва, хоча вона і широко застосовувалася у минулому на всіх підприємствах в "застійні" часи.
При децентралізованому способі всі функції обслуговування передаються цехам. Кожен цех перетворюється на замкнутий виробничий підрозділ.
Найбільш ефективний змішаний спосіб, який одержав найбільше застосування на більшості підприємств. При цьому питання, які можуть більш оперативно і краще вирішити цех або господарське бюро, передаються в їх ведення, а методичне керівництво функціональними підрозділами і контроль за якістю продукції виконують функціональні відділи апарату управління підприємством.
Оскільки основна частина виробничого процесу проходить безпосередньо в цеху, він має свій апарат управління технологічним процесом. Во главі цеху стоїть начальник, що призначається з числа досвідчених, висококваліфікованих працівників і підкоряється директору підприємства. Він організовує працю всього колективу, проводить заходи виробництво механізації і автоматизації виробничого процесу, виробництво впровадженню нової техніки, здійснює заходи виробництво охороні праці.
Організаційний процес
Одним з найважливіших інструментів управління в руках менеджера є інформація, що знаходиться в його руках. Використовуючи і передаючи цю інформацію, а також одержуючи зворотні сигнали, він організовує, керує і мотивує підлеглих. Багато що залежить від його здатності передавати інформацію так, щоб досягалося найбільш адекватне сприйняття даної інформації тими, кому вона призначена.
В процесі комунікації інформація передається від одного суб'єкта до іншого. Суб'єктами можуть виступати окремі особи, групи і навіть цілі організації. У першому випадку комунікація носить міжособовий характер і здійснюється шляхом передачі ідей, фактів, думок, натяків, відчуттів або сприйнять, відчуттів і відносин від однієї особи до іншої в усній або який-небудь іншій формі з метою отримання у відповідь бажаної реакції.
Ефективна міжособова комунікація через низку обставин дуже важлива для успіху в управлінні. По-перше, рішення багатьох управлінських задач будується на безпосередній взаємодії людей в рамках різних подій. По-друге, міжособова комунікація, можливо, є кращим способом обговорення і рішення питань, що характеризуються невизначеністю і двозначністю.
Процес комунікації
Поглиблене вивчення міжособової комунікації припускає розгляд її як процесу, що складається з етапів і стадій. Знання ролі і змісту кожного з етапів дозволяє ефективніше управляти процесом в цілому.
Етап відправлення включає наступні кроки.
Той, хто передає інформацію, називається відправником. Це ключова роль, що полягає в проектуванні і кодуванні інформації, призначеної для передачі іншим учасникам процесу. Виконання даної ролі починається з ідентифікації індивідом себе (хто я такий) в рамках комунікаційного процесу і формулювання значення або сенс того, ч и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.