На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Основне поняття органзацї, її види та аналз загальних характеристик. Типи органзацйних структур управлння. Особливост проектування органзацйної системи, органзацйної структури та стратегї на пдприємств. Характеристики складних органзацй.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 05.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Запорізька державна інженерна академія
Заочне відділення факультету менеджменту і фінансів
Кафедра менеджмент організації
Контрольна робота
курсу: „Менеджмент”
Тема: „Організація та її характеристики”
Виконала: Лавруша О. Г.
Група: ОіА - 05 - 1з
Номер залікової книжки: 051208
Дата здачі на перевірку: 29.11.08
Перевірив: к.н. держ. упр. Бабич О.Б.
Дата перевірки:
Запоріжжя 2008
План

Вступ 2
1. Поняття організації, її види 3
2. Загальні характеристики організацій 4
3 Характеристики складних організацій 5

4. Проектування організаційної системи, організаційна структура та стратегія 7

5. Типи організаційних структур управління 10
Висновок 13
Список використаної літератури 14
В даній контрольній роботі я розгляну тему « Організація та її характеристики», що є невід'ємною частиною розділу «основи менеджменту».
Організація є свідомо координованою соціальною системою з певними межами, функціонуючою на відносно постійній основі для досягнення загальних цілей або цілі. Звичайно співвідноситься з поняттями структури, системи, управління. Структура організації визначає, яким чином будуть розподілені задачі, хто докладає і кому, які формальні координуючі механізми і моделі взаємодії.
1. Поняття організації, її види

Група - двоє або більше людей, взаємодіючих один з одним таким чином, що кожен з них одночасно впливає на інших і сам піддається впливу інших.
Група стає організацією:
- Наявність принаймні однієї мети (тобто бажаного кінцевого результату або результатів), яку приймають як загальну всі члени даної групи;
- Наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягти значущої для всіх мети.
Організація - соціальна спільність, що складається з групи людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі або системи цілей.
Звідси витікають вимоги до організації:
· наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною групи;
· наявність принаймні одній меті, яку приймають як загальну всі члени групи;
· наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значущої для всіх мети.
Приведене вище визначення справедливе для формальної організації. Існують:
Формальна організація - має офіційний статус, створюється навмисно, документально оформлена. Має ієрархію, лідера, мету і задачі, і т.п.
Неформальна організація - група людей, вступаючих в регулярні взаємовідносини для досягнення певної мети, що спонтанно утворюється, як правило, не пов'язаних з метою формальної організації. У неї також може бути ієрархія, свої задачі і лідери, свої неписані правила.
Складні організації мають набір взаємозв'язаних цілей. Для них характерні комплексність, формалізація і певне співвідношення централізації і децентралізації.
2. Загальні характеристики організацій

Будь-якій організації для досягнення поставленої мети необхідні ресурси, що підлягають перетворенню в процесі виробничої діяльності.
Основні ресурси, що використовуються організацією, -- це люди (людські ресурси), основний і оборотний капітал, технологія і інформація. Головна задача організації в області використання ресурсів -- досягнення мети при: мінімумі витрат і максимумі ефективності.
Організації повністю залежні від навколишнього світу як відносно своїх ресурсів, так і відносно споживачів. Термін «зовнішнє середовище» вбирає в себе економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, конкуруючі організації, систему цінностей в суспільстві, техніку і технологію.
Згідно концепції життєвого циклу організації її діяльність проходить п'ять основних стадій:
1. народження організації: головна мета полягає у виживанні; керівництво здійснюється однією особою; основна задача - вихід на ринок;
2. дитинство і юність: головна мета - отримання прибутку в найближчій перспективі і прискорене зростання; стиль керівництва жорсткий; основна задача - зміцнення позицій і захоплення ринку; задача в області організації праці - планування прибутку, збільшення заробітної платні, надання різних пільг персоналу;
3. зрілість: головна мета - систематичне збалансоване зростання, формування індивідуального іміджу; ефект керівництва досягається за рахунок делегування повноважень; основна задача - зростання по різних напрямах діяльності, завоювання ринку; задача в області організації праці - розділення і кооперація праці, преміювання відповідно до індивідуальних результатів;
4. старіння організації: головна мета - збереження досягнутих результатів; ефект керівництва досягається за рахунок координації дій, основна задача - забезпечити стабільність, вільний режим організації праці, участь і прибутках;
5. відродження або зникнення: головна мета полягає в забезпеченні пожвавлення всіх функцій; зростання організації досягається за рахунок згуртованості персоналу, колективізму; головна задача - омолоджування, впровадження інноваційного механізму, впровадження наукової організації праці і колективне преміювання
3 Характеристики складних організацій
Всі складні організації мають набір загальних характеристик:
1. Ресурси.
У загальних рисах мета всякої організації включає перетворення ресурсів для досягнення результатів. Основні ресурси, що використовуються організацією, це люди (людські ресурси), капітал, матеріали, технологія і інформація. Процес перетворення ресурсів найлегше побачити у виробничих організаціях, але і організації обслуговування і некомерційні організації також використовують всі ці види ресурсів.
2. Залежність від зовнішнього середовища.
Організації повністю залежні від навколишнього світу -- від зовнішнього середовища -- як відносно своїх ресурсів, так і відносно споживачів, користувачів їх результатами, яких вони прагнуть досягти. Зовнішнє середовище включає економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, конкуруючі організації, систему цінностей в суспільстві, суспільні погляди, техніку і технологію і інші складові.
3. Горизонтальний розподіл праці - розділення всієї роботи на складові компоненти. Розділення великого об'єму роботи на численні невеликі спеціалізовані завдання, дозволяє організації проводити набагато більше продукції, ніж якби та ж сама кількість людей працювала самостійно. Складні організації здійснюють чітке горизонтальне розділення за рахунок утворення підрозділів, що виконують конкретні специфічні завдання і прагнуть досягти конкретної специфічної мети. Такі підрозділи часто називаються відділами або службами (відділи маркетингу, фінансів, закупівель, нерухомої власності і т.п.)
4. Вертикальний розподіл праці. Оскільки робота в організації розділяється на складові частини, хтось повинен координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною. Відділяти роботу по координуванню дій від самих дій. Управління необхідне і є істотно важливою діяльністю для організації.
Вертикальний розподіл праці приводить до виникнення декількох рівнів управління по вертикалі. Наприклад, папа, кардинал, архієпископ, єпископ, приходський священик. Чим нижче рівень, тим більше представників - піраміда.
Керівників традиційно ділять на 3 категорії.
З погляду функції, виконуваної в організації:
-  Технічний рівень - щоденні операції і дії, необхідні для забезпечення ефективної роботи без зривів у виробництві продукції або наданні послуг;
-  Управлінський рівень - управління і координація усередині організації, узгодження різних форм діяльності і зусиль різних підрозділів;
-      Інституційний рівень - розробка довгострокових (перспективних) планів, формулювання мети, адаптація до різного роду змін, управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем, а також суспільством, в якому існує і функціонує дана організація.
Більш поширена система:
- Керівники низової ланки (операційні): майстер, завідуючий кафедрою;
- Керівники середньої ланки: завідуючий відділом, декан;
- Керівники вищої ланки: президент, віце-президент, голова Ради директорів, ректор.
На думку Генрі Мінцберга керівники грають певні ролі, що є набором певних правил, відповідних конкретній посаді або організації. Особа може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст.
3 категорії ролей (взаємозалежні і взаємодіють один з одним):
- міжособові (головний керівник - символ, обличчя організації; лідер - фактична робота по управлінню з підлеглими;
- зв'язуюча ланка - робота із зовнішніми організаціями і особами; - інформаційні (приймач інформації - контакти, пошта, періодика, поїздки; розповсюджувач інформації; представник - представляє організацію)
- ролі, пов'язані з ухваленням рішень (підприємець; що усуває порушення - коректує кризи; розподіляє ресурси; проводить переговори).

4. Проектування організаційної системи, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.