На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця як соцально-технчна система, об'єкт управлння. Аналз органзацї як системи управлння. Дагностика макросередовища. Дагностика длового оточення органзац. Заходи вдосконалення функцонування органзацї та очкуванн результати.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 24.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


72

ЗМІСТ

  Вступ3
  1. Організація як об?єкт управління
  2. Аналіз організації як системи управління
   2.1. Діагностика макросередовища
   2.2. Діагностика ділового оточення організаці
  3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуванні результати .
  Висновок
  Список використаних джерел
  Додатки
Вступ

Різні за своїми підходами і змісту теорії і школи значно розширили уявлення про управління як самостійної області знань і про можливості її використання. Тому принципи, форми і методи менеджменту поширилися зі сфери організації бізнесу на заклади науки, освіти, охорони здоров'я, релігії; вони активно використовуються в мистецтві, політиці, що зовсім недавно вважалося практично неможливим. Одночасно підвищується визнання того, що менеджмент являється сферою професійно підготовлених людей, які володіють мистецтвом управління.
Найважливішою складовою успіху є правильний підхід в організації управління компанією. Нині більшість фірм постійно вдосконалюють управлінську діяльність і це перш за все спричинено ускладненням системи збуту продукції, а також прискоренням науково-технічного прогресу.
Глибоке вивчення і знання теорії з управління компанією, а також її функціональними підрозділами зумовлено широким виходом вітчизняних компаній і об'єднань на світові ринки. Крім того, багато іноземних компаній починають відкривати свої філії та представництва на території України, тим самим створюючи конкуренцію нашим підприємствам.
Для того, щоб організація змогла досягти реалізації своїх цілей, задачі повинні бути скоординовані, а їх виконання повинно завжди бути під контролем. Тому управління являється суттєво важливою діяльністю для організації.
В сучасному світі поняття менеджменту як мистецтва базується на тому, що організації - це складні соціально-технічні системи, управління якими потребує великої кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Прийняття управлінських рішень в цих умовах - це дійсно мистецтво, що базується на знаннях, вміннях, інтуїції і досвіді людей, які керують організаціями.
Апарат управління являє собою складову частину кожної організації і асоціюється з поняттям її менеджменту. Особи, які задіяні в ньому повинні забезпечувати ефективне використання і координацію всіх ресурсів організації для досягнення встановлених цілей.
Мистецтво управління (менеджмент) проявляється у творчому підході до справи, здатності керівника до аналізу, оцінки територія синтезу, до прийняття неординарних, але ефективних рішень. Творче мислення, мистецтво аналізу територія інтерпретації при практичному врахуванні об`єктивних законів у процесі управління - ці головні якості сучасного менеджера можливо виховувати в процесі навчання.
Як правило, під організацією розуміють структуру (склад), у межах якої проводяться свідомо координуючі заходи, спрямовані на досягнення цілей. Організація - це своєрідна анатомія підприємства, управління - його фізіологія. Можна сказати інакше: організація - статика справи, управління - її динаміка. Разом з організацією і управлінням можна говорити й про організацію як орган, суб'єкт управління, а також про управління організацією, яку розглядають як об'єкт управління. Термін „менеджмент” в такому розумінні застосовують в обох випадках.
У даній Курсовій роботі ми будемо досліджувати підприємство ВАТ «Славутський солодовий завод». Робота складається з 8 розділів та містить додатки. Розглядатиметься організаційна структура підприємства, як здійснюються функції менеджменту, основна діяльність, системи оплати та преміювання праці, які методи управління застосовуються, як і з яких питань здійснюється прийняття рішень, як здійснюється делегування повноважень і відповідальності, реалізацію комунікаційного процесу, організацію управлінської праці, операційний менеджмент, тощо.
1. Організація як об?єкт управління
Повне найменування Товариства:
1) українською мовою - Відкрите акціонерне товариство „Славутський солодовий завод”
2) англійською мовою - Open Joint-Stock Insurance Company “Slavuta Malt House”;
3) російською мовою - Открытое Акционерное Общество „Славутский солодовенный завод”.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 30000 м.Славута Хмельницької області вул.Кірова 138.
ВАТ „Славутський солодовий завод” введено в експлуатацію в грудні 1989 року як підприємство з державною формою власності.
У 1993 році підприємство набрало орендної форми власності. Статутом вказано, що Орендне підприємство „Славутський солодовий завод” було створене на добровільних засадах рішення загальних зборів трудового колективу заводу та регіональним відділенням фонду державного майна по Хмельницькій області, які уклали між собою угоду про оренду.
У 1995 році орендне підприємство „Славутський солодовий завод” перетворилося у відкрите акціонерне товариство, яке стало його законним правонаступником. Згідно з статутом ВАТ „Славутський солодовий завод” від 1996 року: метою діяльності товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.
Предметами діяльності товариства є: виробництво та реалізація солоду та інших товарів споживання; виконання будівельних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; проектування будинків та споруд, будівництво яких здійснюється власними силами; зовнішньоекономічна діяльність; благодійна і спонсорська діяльність; комерційна, посередницька, торгова та інші види діяльності та інші види комерційної та некомерційної діяльності.
Згідно статуту товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у відповідності до законодавства України. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:
* експорт та імпорт товарів, капіталів;
* надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у т.ч.: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, брокерських, агентських, консигнаційних;
* виробничу, учбову та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності, організацію навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі у відповідності до закону України « Про освіту »;
* спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
* підприємницька діяльність на території України, пов'язана з виданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;
* організація та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, з участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
* організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;
* товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності.
Рік 2004-ий для Славутського солодового заводу, найбільшого в Україні виробника солоду, відзначився приходом нового потенційного інвестора - компанії „Суффле”. Компанія, заснована ще у 1897 р., вже багато років поспіль займає провідні позиції на світовому ринку агро продукції. Її підприємства розташовані у Франції, Великій Британії, Бельгії, Іспанії, Італії, Угорщині, Румунії, Польщі, Росії, Казахстані тощо. Компанія „Суффле” є власником 24 солодових заводів у 8 європейських країнах і на сьогодні є найбільшим світовим виробником солоду.
ВАТ „Славутський солодовий завод” займає визначне місце у виробничо-господарському комплексі України як на регіональному, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Сьогодні пивоварна галузь промисловості разом з солодовою її частиною набула значного розвитку на теренах України і закордоном. Це одна з не багатьох галузей, які зосереджують іноземні інвестиції.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.
Місія - це чітко виражена причина існування товариства
В звязку з тим, що на Українському ринку існує велика кількість пивоварень, а також великий інтерес покупця до пивоварного солоду виникла необхідність в створенні підприємства по виробництву та реалізації солоду.
Цілі товариства формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 - 5 років ) і короткострокові ( до 1 року)
Дане підприємство має конкретні цілі:
збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів по співпраці;
реалізовувати максимальну кількість солоду;
ввести нові сучасні технології (комп'ютерна діагностика і т.д. ) ;
якісно і своєчасно доставляти продукцію до покупців;
підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп'ютерів і т.д. );
збільшення потужності підприємства.
Імідж (образ, зображення) - це сформований і постійно підтримуваний стабільний образ певного середовища клієнтів ринку про послуги, яке надає підприємство. Поняття іміджу фірми та іміджу її керівника тісно пов'язані, тобто керівник створює імідж організації згідно своїх принципів, освіченості, виховання, поглядів і головних цілей.
Щодо ВАТ „Славутський солодовий завод” можна сказати, що підприємство зарекомендувало себе як надійне та стабільне. Йому довіряють споживачі та ділові партнери. З кожним днем зростає імідж товариства в ділових колах.
Товариство відповідно до цілей та предмету своєї діяльності, визначеному цим Статутом, користується всіма правами юридичної особи у порядку, визначеному законодавством України та, зокрема, має право:
=>володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені усім своїм майном, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчуждати майно юридичним та фізичним особам, виступати від свого імені в усіх державних та недержавних органах, установах, організаціях;
=> відкривати в установленому порядку свої філії, представництва та дочірні підприємства на території України та за її межами;
=> відкривати в установленому порядку магазини, займатися фірмовою торгівельною діяльністю;
=> залучати для участі у своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на підставах договорів (контрактів) з обумовленою оплатою;
=> реалізовувати продукцію та послуги по цінам та тарифам, установлюваним самостійно, або по регульованим цінам у випадках, передбачених законодавством;
=> укладати угоди в українській та іноземній валютах на внутрішньому та зовнішньому ринках;
=> користуватися кредитами в українській та іноземній валютах;
=> на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об'єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі,
Товариство несе відповідальність по своїм обов'язкам в межах належного йому майна, на яке, згідно законодавства України, може бути накладено стягнення.
Життєвий цикл підприємства зображено на рис.1.1.
Рис.1.1. Життєвий цикл ВАТ «Славутський солодовий завод»
У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через генерального директора, якому делегує свої повноваження.
Генеральний директор Товариства є керівником Дирекції, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції в період між Загальними зборами акціонерів та засіданнями Спостережної Ради.
Генеральний директор Товариства за посадою приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.
Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово - економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій персоналу Товариства.
Генеральний директор призначається Спостережною Радою Товариства на термін, визначений Контрактом.
Один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це, від імені Товариства підписує з Генеральним директором трудовий Контракт, в якому визначаються його права та обов'язки, а також умови оплати праці, та заохочення за результати господарської діяльності та межі відповідальності за збитки, вчинені за його провиною Товариству.
Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати, у межах своєї компетенції, всі дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні так і за кордоном.
Генеральний директор:
=> укладає від імені Товариства будь-які угоди та розпоряджається його майном в межах щорічного бюджету Товариства, за виключенням укладення всіх договорів та здіснення розміщення майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;
=> призначає членів Дирекції після узгодження їх Спостережною Радою Товариства;
=> укладає трудові контракти з членами Дирекції, посадовими особами та працівниками Товариства;
=> розподіляє обов'язки між членами Дирекції та надає їм повноваження на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;
=> організує роботу Дирекції, головує на її засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;
=> затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення та інструкції;
=> забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не протирічить діючому законодавству;
=> затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;
=> користується правом найму на роботу та звільнення всіх робітників Товариства, приймає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
=> забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди;
=> організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;
=> керує розробкою та представленням Спостережній Раді та Загальним зборам річного звіту та балансу Товариства;
=> визначає, на засіданні Дирекції, розмір прибутку, для виплати його частини по акціям Товариства;
=> приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задовільнення претензій, пред'явлених до Товариства;
=> здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
=> забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
=> забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
=> приймає рішення про купівлю цінних паперів інших юридичних осіб, за узгодженням з членом Спостережної Ради, уповноваженим нею на це;
=> встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.
Згідно своєї компетенції Генеральний директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства.
Порядок роботи Дирекції, призначення та звільнення її членів, а також їх права, відповідальність та інші аспекти роботи Дирекції викладені в « Положенні про Дирекцію ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Спостережною Радою Товариства.
Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним
Керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло-го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек-туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо-нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо-вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги.
Таблиця 1.1.
Загальна характеристика Відкритого акціонерного товариства „Славутський солодовий завод”
№ п.п
Параметр, який характеризується
Зміст та особливості
Основні відмінності від інших організацій
Законодавча база заснування та функціонування організації
Участь у зовнішньо-економічній діяльності
1
Форма підприємства
ВАТ
Участь іноземного
інвестора
Закон України «Про підприємництво»
Спільне підприємство з іноземним
інвестором
2
Профіль
Пивоварна промисловість
Розширення кількості постійних клієнтів
Закон про валютне
врегулювання

Купівля ячменю за кордоном та Україні, реалізація солоду на Україні та закордоном
3
Види діяльності
Виробництво та реалізація пивоварного солоду
Співпраця з іноземними підприємствами
Статут товариства
Продаж солоду іноземним пивоварням
4
Форма власності
Приватна власність
Закон про
спільне підприємство
Спільна з іноземним капіталом
2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Таблиця.2.1.
№ п.п
Фактор
Од.
Виміру
Стан фактору по рокам
Тенденції зміни
2005
2006
2007
1.
Економічні
1.1.
Валовий внутрішній продукт
млн.грн
- Україна
441452
544153
*
102701
- Хмельницька обл.
7958
9603
*
1645
1.2.
Валовий внутрішній продукт на одну особу
тис.грн.
- Україна
9372
11630
*
2258
- Хмельницька обл.
4549
5764
*
1215
1.3.
Дебіторська заборгованість
млн.грн
- Україна
421820
534038
*
112218
- Хмельницька обл.
3815,7
3618,1
*
-197,6
1.4.
Кредиторська заборгованість
млн.грн
- Україна
545105
661755
*
116650
- Хмельницька обл.
5200,1
4661,3
*
-538,8
1.5.
Рівень безробіття населення
%
- Україна
7,2
6,8
*
-0,4
- Хмельницька обл.
3,7
3,7
*
0
1.6.
Обсяг реалізованої промислової продукції
млрд.грн
- Україна
468,6
551,7
*
83,1
- Хмельницька обл.
тис.грн.
5127475
6340151
8972830
2632679
1.7.
Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлених НБУ, на кінець року
грн.
100 доларів США
505,00
505,00
505,00
-
100 Євро
597,16
665,09
741,95
76,86
10 російських рублів
1,75
1,92
*
0,17
1.8.
Дефіцит (профіцит) Державного бюджету України
млн.грн.
7806,3
3700,8
*
-4105,5
2.
Соціально-демографічні
2.1.
Зайнятість населення
тис.осіб
- Україна
20680
20730,4
20904,7
174,3
- Хмельницька обл.
586,0
585,0
589,1
4,1
2.2.
Безробіття населення
тис.осіб
- Україна
1600,8
1515,0
1417,6
-97,4
- Хмельницька обл.
55,9
55,2
52,0
-3,2
2.3.
Витрати та заощадження населення
млн.грн
- Україна
381404
472061
614984
142923
- Хмельницька обл.
8486
10239
*
1753
2.4.
Житловий фонд
- Україна
млн.м
1046,4
1049,2
*
2,8
- Хмельницька обл.
тис.м
32234
32306
*
72
3.
Екологічні:
3.1.
Викиди шкідливих речовин у атмосферу повітря
тис.т.
- Україна
6615,6
7027,6
7380,0
352,4
- Хмельницька обл.
52,5
57,9
87,5
29,6
3.2.
Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки
тис.т.
- Україна
2411,8
2370,9
2585,2
214,3
- Хмельницька обл.
1,02
1,21
1,75
0,54
4.
Науково-технічні:
4.1.
Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки
Шт.
- Україна
1510
1452
1404
-48
- Хмельницька обл.
6
6
7
1
4.2.
Чисельність науковців
Осіб
- Україна
105512
100245
96820
-3425
- Хмельницька обл.
140
140
140
0
4.3.
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації
%
- Україна
8,2
10,0
11,5
1,5
- Хмельницька обл.
6,5
6,5
7,3
0,8
Проаналізувавши вплив макросередовища на діяльність підприємства, можна відмітити до позитиву - це ріст ВВП,зростання обсягу реалізованої промислової продукції , зниження рівня безробіття. Серед негативних факторів - це збільшення шкідливих викидів, зменшення чисельності науковців .
2.2. Діагностика ділового оточення організації
Ділове середовище (мікросередовище) безпосередньо охоплює ті елементи середовища підприємства, з яким воно перебуває в прямому контакті, тобто сукупність факторів, обставин, що зовні впливають на діяльність підприємства однак організація може їх частково або повністю проконтролювати.
Особливості взаємодії із споживачами.
Розповсюдження клієнтів SMH
(В залежності від об'єму відвантаженого солоду)
Славутський солодовий завод Суффле на даний час має 3 основних клієнта (75% усіх поставок), з них:
Славутич (Запоріжжя) споживає 25 % продукції, що виробляється,
Славутич (Київ) - 30 %,
Львівська Пивоварня - 20 %.
Серед інших клієнтів Славутського солодового заводу Суффле (25 % усіх поставок) є: Сармат, Оболонь, Котайк (Вірменія), Баку-Кастел (Азербайджан).
Взаємодія із конкурентами.
ВАТ "Славутський солодовий завод" на ринку України має 3 найголовніших конкуренти. В таблиці 2.2. згідно проведеного дослідження зовнішнього середовища було визначено ступінь взаємодії між аналізованим підприємством та конкурентами. Варто також зазначити, що в даний час на ринку України спостерігається нестача солоду, як сировини для пивної промисловості, тому сильного впливу дані утворення не мають.
Таблиця 2.2.
Основні конкуренти ВАТ "Славутський солодовий завод"
Підприємство
Ступінь конкуренції
Високий
Середній
Низький
Бердичівський солодовий завод
*

 
Харківський солодовий завод ТОВ "Східноукраїнська компанія "МАЛТЮРОП"
*
 
Солодовня ВАТ "САН Інтербрю Україна"
*
 
Особливості взаємодії з постачальниками.
ВАТ “Славутський солодовий завод” повним ходом використовує вітчизняну сировину, а також співпрацює з іноземними постачальниками, як з ближнього (Росія, Литва), так і з дальнього ( Данія, Англія) зарубіжжя.
2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище - частина загального середовища, що перебуває в межах організації, яка інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації й об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, фінанси, кадри, дослідження і розвиток. Основні техніко-економічні показники діяльності.

Таблиця 2.3.

Основні техніко-економічні показники діяльності

№ п/п
Показник
Одиниці виміру
2006
2007
1
2
3
4
5
1
Дохід від реалізації продукції
тис. грн.
141141,5
219429,2
2
Прибуток (збиток)
тис. грн.
30034.5
49717.6
3
Необоротні активи
тис. грн.
75401.2
130723.8
5
Оборотні активи
тис. грн.
103219.5
227533.9
6
Власний капітал
тис. грн.
53207
64691
7
Середньооблікова чисельність персоналу
чол.
246
193

Виробництво передбачає процес перетворення предметів праці за допомогою засобів виробництва та працівників у готову продукцію.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво та реалізація солоду пивоварного.

Інфраструктура та виробниче середовище

Інфраструктура включає в себе в основному інформаційну систему, будинки, обладнання та матеріали, що описані в спеціальних журналах, які зберігаються у виробничо - технічному відділі.

Вони використовуються в якості технічного обґрунтування на випадок придбання або зміни обладнання. Будинки, обладнання та матеріали обслуговуються Технічним департаментом підприємства за допомогою:

ь профілактичних мір і ремонту у випадку поломки,

ь суб - підрядників, умови роботи яких описані в окремому контракті.

Відбувається окрема робота с запасними частинами та інструментом. Заводська лабораторія має відповідну акредитацію згідно з ГСТУ 18.39-2001 та Правил акредитації вимірювальної лабораторії агропромислового корпусу № КНД МВ У 18.46.22.081-2002, що підтверджує технічну компетенцію лабораторії виконувати аналізи солоду і ячменю.

v Модифікація та придбання нового обладнання

Рішення про придбання нового обладнання приймається по результатам виявлення поломок, що повторюються, погіршення показників всієї системи, або з метою підвищення ефективності. Обладнання закуповується в рамках поточних закупок або питання розглядається в рамках запиту інвестицій згідно процедури Групи. Якщо рішення про придбання може відобразитися на якості продукції або наданої послуги, придбання або модифікація обладнання описується в спеціальному проекті, в якому враховується в залежності від ситуації аспекти Гігієни/ Чистоти та Безпеки. Ефективність проекту вимірюється по закінченню його виконання.

v Обстановка на робочому місці

Аналіз робочої обстановки відбувається для інфраструктури, що існує, або при внесенні змін або придбання нових матеріалів за допомогою документу «Мінімально необхідні умови праці».

На SMH почато впровадження плану по забезпеченню Безпеки споруд і персоналу у відповідності з побажанням Керівництва Групи і Керівництва Солодового Департаменту скоротити кількість нещасних випадків на виробництві. Для зниження ризику виникнення нещасного випадку був проведений попередній аналіз небезпечних факторів і ризиків.

v Гігієна/ Чистота

У внутрішній інструкції групи Суффле описані основні положення, яких слід дотримуватися у питаннях Гігієни, Чистоти та Харчової безпеки при зборі врожаю, зберіганні, транспортування та виробництві. Цей документ повинен посилити контроль харчових ризиків з метою надання кожному споживачу і кожному нашому клієнту той рівень харчової безпеки, який йому потрібен. У відповідності з цим документом відбувається підтримка санітарного стану споруд та обладнання за допомогою затверджених планів прибирання. Загальний контроль та проведення внутрішніх аудитів дозволяє оцінити ефективність процесу і, за результатами аналізу, дій по вдосконаленню.

v Очистка стічних вод

На SMH є власні очисні споруди. Очищені стічні води зливаються в річку Горинь.

Аналіз маркетингу

Маркетинг - це вид підприємницької діяльності, який спрямований на доведення продукції від виробника до споживача. Він актуальний в будь-якій сфері діяльності.

Особливе місце в діяльності повинно відводиться маркетингу -- методу дослідження ринку і впливу на нього з метою отримання підприємством якомога більшого прибутку.
Маркетинг визначає загальну спрямованість підприємницької діяльності. Використання маркетингу - надійний засіб підвищення конкурентоспроможності фірми в ринкових умовах.
Всі компоненти маркетингової політики витримуються керівництвом Товариства: проводиться і аналіз ринку, клієнтів, рівня обслуговування, цінова та рекламна політики тощо. Для поєднання маркетингу в руках однієї особи достатнім буде створення окремого маркетингового відділу.
Для досягнення мети, поставленої підприємством перед постачальниками сировини, з метою забезпечення солодовні якісним пивоварним ячменем на підприємстві було створено Департамент постачання сировини, куди було прийнято спеціалістів з досвідом роботи в агрономічному секторі. Керівництво заводу зробило все можливе для створення сприятливих умов для роботи молодих агрономів. Так для ефективної роботи спеціалістів було придбано спеціальні машини, оскільки робота у них роз'їзного характеру і на протязі тижня їм треба відвідати найвіддаленіші кутки регіону де є постачальники ячменю на солодовню.
Аналіз персоналу

Успішне функціонування економіки підприємства в системі підвищення конкурентоспроможності залежить від рівня його забезпеченості економічними та виробничими ресурсами. Праця поряд із засобами та предметами праці є необхідним елементом виробництва. Трудові ресурси підприємства відіграють провідну роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань щодо досягнення поставлених результатів господарювання. Рівень забезпеченості підприємства робочою силою і її раціональне використання значною мірою визначає організаційно-технічний рівень виробництва, ступінь використання техніки та технології, предметів праці.
Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість і, як наслідок, конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. Тому аналіз використання трудових ресурсів є важливим розділом системи комплексного економічного аналізу діяльності підприємства.
Для характеристики забезпеченості трудовими ресурсами та використання їх застосовують таку систему показників: чисельність персоналу і його склад за кваліфікацією, плинність кадрів, використання робочого часу.
Проаналізуємо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за таблицею 2.4.
Таблиця 2.4
Оцінка забезпеченості ВАТ “Славутський солодовий завод” трудовими ресурсами
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Рік
Приріст
2005
2006
2007
Абсол.
Відн., %
1.
Усього персоналу, у т.ч.:
чол.
329
291
277
-52
-15,81
2.
Працівники основної діяльності, з них:
317
276
256
-61
-19,24
робітники
247
216
198
-49
-19,84
службовці
70
60
58
-12
-17,14
з них:
керівники
5
6
4
-1
-20,00
спеціалісти
65
54
54
-11
-16,92
3.
Невиробничий персонал
12
15
21
9
75,00
З таблиці 2.4 можна зробити висновок, що за окремими категоріями відбулося скорочення чисельності персоналу підприємства. Загальна чисельність працюючих зменшилася на 52 чол. (15,81%). Кількість працівників основної діяльності зменшилася на величину чисельності робітників, як її складової частини - 49 осіб та службовців - 12 осіб. Чисельність службовців змінилась також і у якісному складі: на 1 особу зменшилась кількість керівників та на 11 чоловік _ спеціалістів. Незначного збільшення зазнав невиробничий персонал - за 2005-2007 рр. було найнято 9 осіб (75%).
Таблиця 2.5.
Структура трудових ресурсів підприємства
Категорії персоналу
Одиниця виміру
Рік
Відхилення пунктів структури
2005
2006
2007
чол.
%
чол.
%
чол.
%
Працівники основної діяльності, у т.ч:
чол.
317
100,0
276
100,0
256
100,0
-
Робітники
247
77,9
216
78,3
198
77,3
-0,6
Керівники
5
1,58
6
2,2
4
1,56
-0,02
Спеціалісти
65
20,5
54
19,6
54
21,1
0,6
Поряд з аналізом забезпеченості та наявності трудових ресурсів досліджується структура персоналу основної діяльності (таблиця 2.5.).
З таблиці 2.10. можна зробити висновок про зниження виробничого потенціалу на підприємстві, адже частка робітників знизилась на 0,6% структури у 2007 відносно 2005 року. Фактично спостерігається ріст частки спеціалістів на 0,6% та зменшення керівників на 0,02% структури. Загалом же така ситуація відображає політику керівництва підприємства до скорочення чисельності робітників у зв'язку з реорганізацією та вдосконаленням (модернізацією, механізацією) виробничого процесу. Зміна питомої ваги робітників за таких умов спричиняє відповідне зростання продуктивності праці.
Також важливим об'єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання продуктивності праці та ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. Щоб оцінити рух робочої сили на ВАТ “Славутський солодовий завод” розрахуємо наступні показники:
1. Коефіцієнт плинності кадрів - відношення чисельності працівників, які вибули за період до середньоспискової чисельності працюючих за той же період. Тобто, у період 2005-2007 рр. цей показник склав - 0,21.
2. Коефіцієнт постійності кадрів - відношення чисельності працівників, які пропрацювали весь період до середньоспискової чисельності працюючих за той же період. У 2005-2007 рр. - 0,89.
Аналіз економічних показнків

В процесі аналізу діяльності підприємства чільне місце просідає оцінка фінансових результатів від основної (виробничої) та операційної діяльності. Основна діяльність ВАТ “Славутський солодовий завод” - це здійснення операцій, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції (зокрема солоду, як основного продукту).
Фінансовий стан підприємства - це показник його конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання інших зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.
Джерелами інформації для аналізу фінансового стану є: баланс підприємства (форма 1), дані фінансового плану, показники таких звітів: «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про наявність та рух основних коштів і амортизаційного фонду», «Звіт про основні показники фінансової діяльності підприємства (організації)», «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства».
Аналіз фінансових показників, а саме показників фінансової стійкості, показників ділової активності, рентабельності та ліквідності проведемо у таблицях.
Фінансова стійкість - це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність та передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечуватиме самофінансування та незалежність підприємств від зовнішніх джерел формування активів.
Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних джерел фінансування покриває засоби, які вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, розраховується в строк за своїми зобов'язаннями.
Суть фінансової стійкості підприємства полягає у співвідношенні вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позичених джерел їх фінансування.
Таблиця 2.6
Аналіз показників фінансової стійкості.
Показники
Формула для розрахунку
2006 рік
2007 рік
Абсолютне
відхилення
Висновок
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
Власний капітал
Пасив
0,13
0,186
+0,056
Оскільки коеф. автономії є меншим ніж 0,5 (нормативне значення), то це свідчить про не можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності
Пасив
Власний капітал
3,327
5,37
+ 2,049
Коефіцієнт є вищим ніж 2 ( нормативне значення) і означає, що за 2007 рік на одиницю власного капіталу припадає 5,37 одиниць сукупних джерел.
Коефіцієнт фінансування
Власний капітал
Позичкові кошти
0,429
0,228
-0,20
Коефіцієнт фінансування не досягає нормативного значення ( більше 1), тому можна зробити висновок, що підприємство не є фінансово стійким, тобто перевищення позикових коштів над власними
Коефіцієнт фінансової стійкості
ВК + ДЗ
Пасиви
0,43
0,26
-0,17
Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,85-0,9), спостерігається негативна тенденція до зменшення даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
ПП
Пасиви
0,814
0,699
+0,11
Коефіцієнт не відповідає нормативному значенню (менше 0,5) і показує, що за 2007 рік на одиницю сукупних джерел припадає 69,9 % позикового капіталу.
Отже, оцінивши показники фінансової стійкості можна зробити висновок про те, що підприємство не є фінансово стійке, тобто спостерігається перевищення позикових коштів над власними і підприємство не має можливості виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.
Наступним кроком ми оцінимо показники ділової активності, вони характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готової продукції. Вони дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів і виражаються в оцінці оборотності активів.
Таблиця 2.7
Аналіз показників ділової активності
Показники
Формула для розрахунку
2006 рік
2007 рік
Абсолютне відхилення
Висновок
Оборотність активів
Чистий дохід
Активи
0,672
0,513
-0,15
Напрямок змін - зменшення, що відхиляється від нормативу, економічний зміст даного показника полягає в тому, що на одиницю коштів, інвестованих в актив ми отримуємо 513 грн. виручки.
Фондовіддача
Чиста виручка від реалізації продукції
Основні виробничі фонди
3,27
5,28
2,001
Напрямок змін - збільшення, що є нормативом
Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Чиста виручка від реалізації продукції
Обігові кошти
1,16
0,808
-0,35
Напрямок змін - зменшення, що є негативним фактором; обігові кошти за період (2007 рік) здійснюють 0,208 обороту. Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти, тим вища ефективність їх використання.
Період одного обороту обігових коштів (днів)
360
К о
310
445
+ 135
Збільшення даного показника, що є відхиленням від нормативу; середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію за 2007 рік становить 445 днів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Чиста виручка від реалізації продукції
Середня дебіторська заборгованість
7,45
6,80
-0,65
Показник зменшується що є відхиленням від нормативів
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)
360
К об.дз
48
53
5
Період погашення збільшується, що є негативним, у порівнянні з 2006 роком у 2007 він збільшився на 5 днів.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)
Чиста виручка від реалізації продукції
Власного капіталу
2,24
2,76
+ 0,53
Показник збільшується що є позитивним явищем
Коефіцієнт оборотності запасів
Собівартість реалізації
Середні запаси
1,24
0,81
-0,44
Показник зменшується що є відхиленням від нормативів
Отже, охарактеризувавши показники ділової активності можна зробити висновок про те, що спостерігається негативна тенденція практично всіх показників до зменшення, а саме зменшується оборотність активів, період обороту збільшується, період погашення дебіторської заборгованостей зріс, позитивними є зміни показників: фондовіддачі та коефіцієнта оборотності власного капіталу.
Далі оцінимо показники рентабельності, вони характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів.
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства дозволяє визначити наскільки ефективно працює його управлінський персонал. Результати аналізу ефективності діяльності відображають ефективність роботи керівництва підприємства.
Таким чином без ефективної роботи персоналу підприємства, особливо управлінського, неможлива ефективна робота підприємства загалом. Узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства є рентабельність - відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальному обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).
Таблиця 2.8
Аналіз показників рентабельності
Показники
Формула для розрахунку
2006 рік
2007 рік
Абсолютне
відхилення
Висновок
Рентабельність активів
Чистий прибуток
Активи
0,041
0,032
-0,009
Показник зменшується, що є негативним
Рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток
Власний капітал
0,137
0,178
+ 0,041
Показник збільшується, що є позитивним явищем.
Рентабельність виробничих фондів
Чистий прибуток
Виробничі фонди
0,079
0,065
-0,014
Незначне зменшення показника у порівнянні з 2006 роком, негативна тенденція
Рентабельність реалізації за чистим прибутком
Чистий прибуток
Виручка від реалізації
0,061
0,062
+ 0,002
Показник має позитивний характер зміни
Період окупності капіталу
Активи
Чистий прибуток
25
31
6
Показник зростає
Період окупності власного капіталу
Власний капітал
Чистий прибуток
7,305
5,633
-1,671
Показник зменшується, що є позитивним явищем показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком
Отже, проаналізувавши показники рентабельності зробимо висновок про те, що спостерігається позитивна тенденція показників до збільшення, що пояснюється збільшенням чистого прибутку.
Далі проаналізуємо показники ліквідності. Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості.
Таблиця 2.9
Аналіз показників ліквідності
Показники
Формула для розрахунку
2006 рік
2007
рік
Абсолютне відхилення
Висновок
Коефіцієнт поточної ліквідності
Поточні активи
Поточні пасиви
1,016
0,85
-0,158
Спостерігається незначне зменшення, показник відхиляється від нормативу (більше 1), що характеризує не достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Поточні активи + запаси
Поточні пасиви
0,303
0,230
-0,073
Показник відхиляється від нормативних значень (0,7-0,8). 0,303 одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти
Поточні пасиви
0,057
0,001
-0,056
Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,2-0,35), що характеризується не готовністю підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.
Отже, роблячи висновок про аналіз показників ліквідності можна сказати про те, що коефіцієнт абсолютної ліквідності значно відхиляється від нормативу, що пояснюється недостатністю грошових коштів в національній та іноземній валюті.
3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуванні результати.

Як показав аналіз техніко-економічних показників ВАТ “Славутський солодовий завод” діє досить ефективно. Але неможливо зробити висновки про ефективність діяльності не розуміючи особливостей технології процесу виробництва.
По-перше, виробництво солоду передбачає використання єдиного виду сировини: ячменя, що одразу ж вказує на сезонність роботи підприємства. Отже, прийом сировини на підприємстві відбувається в обмежений у часі період, коли ячмінь достиг. Цей процес відбувається цілодобово з липня по листопад, при цьому використовуються 2 авто-вагоно-розвантажника. Практика показує, що ВАТ “Славутський солодовий завод” не в змозі забезпечити своїм постачальникам нормальні умови та об'єми прийому ячменя, оскільки черга машин дуже довга і водій в ній годинами рухаються по під'їзній дорозі.
Оскільки це відбувається літом і восени, то це створює значні незручності по-перше, для водіїв автотранспорту, які годинами знаходяться за кермом, та по-друге, це впливає на якість сировини через високу температуру і вологість. Солод - це специфічна продукція з рядом показників, що визначають її якість. А якість солоду прямо залежить від сировини - ячменю, а саме від показників вологості, білковості та кислотності (табл. 3.1.).
Таблиця 3.1.
Нормативні якісні показники солоду
№ з/п
Показники
Значення
1.
Вологість, %
Не більше 5,2
2.
Екстрактивність, %
Не менше 79
3.
Розчинність, %
Не більше 2,5
4.
Білок, %, не більше
11,0
5.
Кислотність, %
1,1
6.
Колір, не більше
Не більше 0,35
7.
Фриабілітивність (мучнистість), %
Не менше 78
8.
Скловидних зерен, %
6
9.
Час оцукрювання, хвилин
Не більше 20
10.
Число Кольбаха, %
Не менше 36
Таким чином, ячмінь може змінювати свої властивості, якщо буде довго знаходитись під дією великої температури та високої вологості. Тому планується провести деякі заходи, які допоможуть підвищити ефективність, об'єми та якість прийому сировини. Отже, пропонується зробити стоянку, на якій би машини розміщувалися в чергу в упорядкованому вигляді. Під час перебування на стоянці водіям буде пропонуватися відпочити і почекати, поки не буде проаналізовано ячмінь. На стоянці буде встановлено переговірний пункт, звідки буде повідомлятися про номер машини, якій потрібно проїхати на один з авто-розвантажних комплексів. Стоянку буде розташовано в 20 метрах від заводу і вона буде вміщувати до 300 машин.
Практика показує, що за наявної системи прийому сировини ВАТ “Славутський солодовий завод” має можливість прийняти до 100 машин на день. Тому пропонується побудувати ще два авто-розвантажних комплекси на території заводу, що дозволить збільшити обсяги прийому ячменя в два рази.
Таким чином потрібно скласти кошторис витрат на будівництво:
1) автостоянки площею 3600 м2 біля під'їзної дороги безпосередньо біля заводу (додаток А);
2) двох авто-розвантажувальних комплексів на території заводу
Відповідно до таблиці наведеної у додатку А, в и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.