На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця як об'єкт управлння. Мсцезнаходження, цльове призначення та вид дяльност. Мета та мся органзацї. Структура органзацї мдж органзацї в длових кругах. Дагностика органзацї як системи управлння. Дагностика макросередовища.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 18.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет менеджменту
Кафедра менеджменту
КУРСОВА РОБОТА

на тему:
Організація функціонального управління
(на прикладі ЗАТ “Рівненський ливарний завод”)


Виконав:
Студент 5 курсу ФМ
Перевірила:
доцент. к.т.н.
Кузнецова Тетяна Олегівна

Рівне 2008
Зміст

Вступ..........................................................................................................
Організація як об'єкт управління:
1.1.місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності...............
1.2.мета та місія організації.......................................................................
1.3.структура організації.........................................................................
1.4.імідж організації в ділових кругах……………………………….…..
Діагностика організації як системи управління:
2.1. діагностика макросередовища............................................................
2.2. взаємодія ЗАТ "РЛЗ" з діловим середовищем:
2.2.1. особливості взаємодії з споживачами..............................................
2.2.2. особливості взаємодії з конкурентами.............................................
2.2.3.особливості взаємодії з постачальниками.........................................
2.3. аналіз внутрішнього середовища:
2.3.1. управління виробничою підсистемою..............................................
2.3.2.аналіз управління персоналом..........................................................
2.3.3. маркетинг на підприємстві................................................................
2.4 діагностика управління економічною підсистемою..............................
Удосконалення управління підприємством...........................................
Висновки.......................................................................................................
Список використаних джерел ….................................................................
Додатки
Вступ

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.
Поширення корпоративних форм управління, зміна психології менеджменту, стилю управлінської поведінки, переоцінка керівниками своєї ролі та місця в системі управління викликали необхідність появи нового підходу до управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Сьогодні будь-яке підприємство, незалежно від форми власності та виду господарської діяльності, розглядається як відкрита соціально-економічна система, яка діє в межах ситуаційного підходу. Тому форми, методи, системи, стилі керівництва мають змінюватись залежно від об'єктивних умов функціонування підприємства (зовнішнє середовище, стратегії, цілі, технології тощо).
Сучасний менеджмент - гнучка система управління і водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об'єкта управління.
На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї виробничої діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.
Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних. В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ЗАТ «Рівненський ливарний завод».
1. Організація як об'єкт управління.

1.1 Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності

ЗАТ „Рівненський ливарний завод” був створений 01 листопада 1999 року на базі ДП „Графлитмаш” та ВАТ „РЗТА”, яке повністю збанкрутіло на той період часу. Основним напрямком дiяльностi заводу є випуск чавунного литва широкої номенклатури. ЗАТ "Рівненський ливарний завод" один з небагатьох товаровиробникiв в Українi, що в даний час виробляє високоточнi вiдливки з сiрого, спецiального та надмiцного чавуну, що використовується в машинобудувннi. ЗАТ "РЛЗ" виробляє широкий спектр вiдливок масою вiд 0,3 до 300 кг. будь-якої групи складностi з товщиною стiнки вiдливки вiд 3 до 12 мм. Твердiсть вiдливок станвить вiд 120 до 300 од. НВ. За бажанням замовника проводиться термообробка литва. Вiдливки виробляються на сучасних автоматичних формувальних лiнiях "ГiзаГ", плавка чавуну - iз застосуванням "дублекс-процесу" (електропiч-мiксер) та iндукцiйнi печi. Застосовується гама сучасних стрижневих автоматiв. Очистка поверхнi вiдливок проводиться дробом рiвного дiаметру, що гарнтує високу якiсть поверхнi вiдливок. За бажанням замовника здiйснюється грунтовка та фарбування вiдливок. Виробничi потужностi дозволяють виробляти майже 1200 т вiдливок на мiсяць.
В даний час ЗАТ „Рівненський ливарний завод” є одним з найбільших підприємств Рівненського регіону та провідним виробником продукції ливарного виробництва для машинобудування в Україні та за її межами. За період 1999 - 2007 рік підприємство під керівництвом генерального директора В. К. Канського динамічно розвивалось, щорічно збільшуючи обсяги виробленої продукції.
Скорочена назва Товариства: ЗАТ „РЛЗ”.
Назва англійською мовою: Joint-Stock Campany “Rivne Foundry Plant”.
Назва російською мовою: ЗАО “Ровенский литейный завод”.
Місцезнаходження підприємства: 35331 Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул. Привокзальна, 2.
Засновниками товариства є:
- ВАТ "РЗТА", м. Рiвне, код ЄДРПОУ 00235884;
- ТОВ "Фiрма "Восток", м. Харкiв, код ЄДРПОУ 14364800;
Статутний капітал Товариства становить 19484094.00 гривень (дев'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'яносто чотири).
Статутний капітал поділено на 19484094 простих іменних акцій, номінальною вартістю - 1 (одна) гривня кожна, які розподіляються між учасниками.
Рух акцій та право власності на акції фіксуються в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
Основні напрямки діяльності:
ЗАТ «РЛЗ» - сучасне чавунно-ливарне виробництво потужністю 12000 т придатного литва на рік. Підприємство виробляє відливки широкої номенклатури із сірого чавуну марки СЧ 10 - СЧ 30, спеціального легірованого (СПЧ) та надміцного чавуну марки ВЧ 400 - ВЧ 600, стержневі, б/стержневі відливки, масою 0,1 - 300 кг, групою складності 1-6, які необхідні для виготовлення запасних частин на автомобілі та сільськогосподарську техніку, всього до 400 найменувань відливок.
ЗАТ «РЛЗ» виготовляє чавунні відливки для підприємств України, Росії, Білорусії, Бельгії, Голландії, Франції, а саме:
· Блок циліндрів та інші відливки (6 найменувань) для автомобільних двигунів на «Ланос», «Сенс», «Таврія», «Славута» для ЗАТ «ЗАЗ»;
· Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів (11 найменувань ) для ВАТ «Гідросила», ВАТ «Салаватгідромаш», ТД «Парголовський»;
· Відливки для автомобілів «КРАЗ» (29 найменувань);
· Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів (13 найменувань);
· Відливки для рухомого складу залізничної дороги для спільного Американсько-Українського підприємства (3 найменування);
· Відливки для запірної апаратури на газопроводи (12 найменувань);
· Головки блока циліндрів різних типорозмірів та інші відливки;
Крім цього, з метою розширення номенклатури відливок та збільшення обсягів виробництва та реалізації, ЗАТ «РЛЗ» на замовлення здійснює проектування відливок різних груп складності, виготовляє модельне оснащення та дослідну партію відливок з подальшим виготовленням серійних відливок. Тільки у 2007 році освоєно 40 позицій нових відливок для ряду підприємств, серед яких:
· ВАТ «Пневмобудмашина», м. Єкатеринбург, Росія;
· ВАТ «Кам'янець-Подільськагрегат», м. Кам'янець-Подільськ, Україна;
· ЗАТ «ЗАЗ», м. Запоріжжя, Україна;
· ВАТ «Ковельсільмаш», м. Ковель, Україна;
· УП «ММЗ», м. Мінськ, Білорусь;
· РПУ «БЗА», м. Борисів, Білорусь, та інші.
ЗАТ «РЛЗ» належить до галузі Металургійне виробництво (27.51.0 за КВЕД).
1.2 Мета та місія організації
Для нормального функціонування підприємства, а також для ефективного управління ним керівництву необхідно визначитися, яку мету, цілі, і місію ставить перед собою підприємство.
Місія - загальна мета діяльності організації, її призначення.
Мета - бажання досягти чогось.
Місією ЗАТ «Рівненський ливарний завод» є: забезпечення якісними комплектуючими машинобудівних підприємств України та близького зарубіжжя враховуючи нинішні та майбутні їх потреби.
Метою діяльності ЗАТ «Рівненський ливарний завод» є: поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів засновників для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, задоволення потреб народного господарства та населення в промисловій продукції, товарах народного споживання, роботах та послугах та забезпечення прибутковості виробництва.
Життєвий цикл організації - це період функціонування організації від моменту її створення до її ліквідації. Фази життєвого циклу:
1 - період створення організації;
4 - період занепаду;
2 - період росту;
5 - період ліквідації;
3 - період зрілості;
Отже, як видно з рисунка 1.1 ЗАТ «РЛЗ» перебуває у фазі зростання. Взагалі, етап росту характеризується прискореним зростанням масштабів виробництва. Головна мета на даному етапі: отримання прибутку, стабільність розмірів витрат та асортименту продукції, планування прибутку, закріплення позицій на ринку та вихід на нові сегменти ринку, забезпечення високої якості, стимулювання та підвищення заробітної плати.
Головним завданням керівника на даному етапі є підвищення рівня організації праці, формування кадрової політики, впровадження інформаційних технологій, визначення можливості інноваційної перспективи чи певних диверсифікацій діяльності.
Закрите акціонерне товариство „Рівненський ливарний завод” є підприємство приватної форми власності відповідно Закону України „Про власність” В цілому підприємство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України “Про власність”, “ Про підприємства”, “ Про систему оподаткування”, діючих нормативних актів, отриманих ліцезій і Статуту.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
придбання, зберiгання, вiдпуск прекурсорiв
АВ 346147
21.06.2007
Комiтет з контролю за наркотиками
21.06.2012
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжити
заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв
АБ 270529
15.09.2005
Мiнiстерство промислової полiтики України
17.09.2010
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжувати.
заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв
АБ 270550
15.09.2005
Мiнiстерство промислової полiтики України
17.09.2010
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовжувати.
1.3 Структура організації

Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.
Існуюча організаційна структура наведена у додатках.
Очолює підприємство Генеральний директор, якому пiдпорядковуються: 1. Перший заступник генерального директора-фiнансовий директор, якому пiдпорядковуються: - бухгалтерiя; - відділ технічного контролю; - лабораторiя; - бюро кадрiв; - планово-виробничий вiддiл; - вiддiл органiзацiї працi та заробітної плати; - вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; - вiддiл маркетингу i збуту; - транспортна дiльниця. 2. Заступник генерального директора по тех.частинi-головний iнженер, якому пiдпорядковуються: - заступник головного iнженера по обладнанню, якому пiдпорядковуються: - конструкторське бюро; - дiльниця по ремонту устаткування. - заступник головного iнженера по тех.частинi, якому пiдпорядковуються: - вiддiл головного металурга; - iнструментальний вiддiл; - техбюро ливарного цеху; - модельно-опочне господарство. 3. Заступник генерального директора по виробництву, якому пiдпорядковуються: - плавильне вiддiлення; - формувальне вiддiлення; - стрижневе вiддiлення; - термообрубне вiддiлення; - енергоремонтне вiддiлення; - бюро охорони працi. 4. Заступник генерального директора по енергокомплексу-головний енергетик, якому пiдпорядковуються: - дiльниця пiдстанцiї; - дiльниця ВIК, АТС, перемотки двигунiв. 5. Ремонтно-будiвельна дiльниця. 6. Господарська служба. 7. Iнженер з контролю. 8. Юрист.
Наявність відділу технічного контролю та лабораторії є позитивним моментом на підприємстві з погляду на підвищення якості продукції, що випускається і сировини, що постачається. Підпорядкування особисто генеральному директору підприємства гарантуватиме мінімальний ризик впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів на діяльність цього підрозділу.
Заступник генерального директора з виробництва відповідає за забезпечення безперебійного процесу виробництва та якісний випуск готової продукції, йому підпорядковуються начальник ливарного цеху.
Виробництво ведеться в одному цеху, який розділений на чотири технологічні відділення: формувальне відділення, стержневе відділення, термообрубне відділення, плавильне відділення.
Керівництво підприємства використовує авторитарний метод управління, що не завжди є ефективним.
На початку та вкінці кожного тижня генеральний директор проводить виробничі наради зі своїми заступниками, на яких розглядають поточні питання діяльності та коригування виробничого плану.
1.4 Імідж організації в ділових кругах
На стадії росту підприємство займається (крім збільшення масштабів виробництва) формуванням власного іміджу.
Імідж (від англ. Image - образ. зображення) - сформований і постійно підтримуваний стабільний "образ", враження людського середовища (клієнтів) та комерційних контрагентів від товару (послуг), торгової марки підприємства (підприємця, бізнесмена, ділової людини), які виготовляють цей товар: надають послугу. імідж може бути позитивним і негативним. В основі іміджу закладені якісні показники переваг одного різновиду виробу (послуг), марки підприємства, бізнесмена відносно до іншої рекламної компанії. Формується і підтримується засобами паблік рілейшн і має велике значення при визначенні і зміцненні позицій на ринку.
Керівництво ЗАТ «РЛЗ», помітивши тенденції покращення фінансового стану потенційних клієнтів, вчасно провело переорієнтацію тактики ціноутворення з метою нарощення обсягів виробництва продукції і задоволення потреб споживачів.
Гнучкий підхід до ціноутворення та висока якість продукції створили позитивний імідж підприємству.
Зокрема ВАТ «Гідросила» м. Кіровоград, завдяки високій якості продукції, що забезпечується безперервним технологічним процесом, та гнучким цінам стало постійним клієнтом ЗАТ «РЛЗ» і відмовилось від послуг ВАТ «Мценській алюміній » Російська Федерація.
Відносини між виробником і споживачем проходить наступні етапи:
І - заключення договорів на поставку продукції, погодження ціни і термінів реалізації, умови поставки.
ІІ - менеджери відділу маркетингу і збуту проводять аналіз залишків готової продукції на складі збуту, терміни виготовлення і погоджують дату відвантаження продукції з Покупцем (Факсимільним зв'язком)
ІІІ - безпосереднє відвантаження продукції згідно погоджених раніше кількостей і термінів.
ЗАТ «РЛЗ» з метою підтримки вітчизняного виробника в першу чергу проводить відвантаження продукції на великі конвеєрні підприємства України, що забезпечує стабільність і ритмічність роботи підприємства.
До кожного клієнта існує індивідуальний підхід. Основною умовою заключених договорів є попередня оплата за замовлену продукцію, однак враховуючи фінансовий стан споживача з метою ритмічності реалізації постійним клієнтам допускається проведення оплати за відвантажену продукцію в день відвантаження, а також на протязі 3-ох банківських днів з моменту відвантаження, зокрема це є великим заохоченням для придбання продукції конвеєрними заводами України.
Підприємство є одним з найбільших виробників надміцного чавуну, відливки з якого використовуються для вітчизняного машинобудування, зокрема для Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» та ВАТ «Гідросила».
Діагностика організації - як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Макросередовище - це сукупність факторів і обставин, які ззовні впливають на діяльність підприємства, але проконтролювати чи змінити їх вплив воно не може.
Саме зовнішнє середовище створює загальні умови діяльності організації і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на організації різний. Водночас навіть великі підприємства не мають практично зворотнього впливу на макросередовище.
Аналіз макросередовища передбачає вивчення впливу таких компонентів: економічний, технологічний, політичний, правовий, соціальний та екологічний.
Економічна компонента значно впливає на діяльність ЗАТ „РЛЗ”. ЇЇ вивчення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Очевидно, що це питання є важливим для підприємства. Аналіз компоненти передбачає вивчення цілого ряду показників: величини ВВП, темпів інфляції, рівня безробіття, процентної ставки, рівня продуктивності праці тощо. При цьому необхідно звертати увагу на такі фактори, як загальний рівень економічного розвитку, природні ресурси, клімат, тип та рівень розвитку конкурентних відносин, структура населення, рівень освіти робочої сили та величину заробітної плати.
Для стратегічного управління при цьому важливим є не саме значення показників, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це відкриває. Інтерес представляє також виявлення потенційних загроз для ЗАТ “Рівненський ливарний завод”, які знаходяться в окремих складових економічної компоненти. Часто буває так, що можливості і загрози є тісно пов'язаними.
Вплив економічної компоненти на ЗАТ „РЛЗ” можна охарактеризувати швидше як негативний, причиною чого, є, зокрема, висока ставка ПДВ, адже підприємство змушене сплачувати податкове зобов'язання. Зміни в економічному компоненті чинять також значний вплив на процес розробки стратегічного набору підприємства, оскільки негативні зміни у зовнішньому середовищі змушують підприємство різко змінювати свій корпоративний курс, і, як наслідок, - стратегії бізнесу, функціональні та операційні стратегії.
Правова та політична компоненти на даний час чинять також негативний вплив, що зумовлено нестабільністю політичної ситуації в Україні, довготривалим переходом до ринкової економіки та іншими факторами. Аналіз правового регулювання, який передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин, дає підприємству можливість визначити для себе допустимі межі у взаємовідносинах з іншими суб'єктами права і припустимі методи захисту своїх інтересів. Проте вибір корпоративної стратегії підприємства безпосередньо від цього компонента не залежить. Але може впливати через політичні погляди керівництва та клієнтів, які можуть значно відрізнятися. Також цей фактор діє опосередковано, через фінансово-облікову політику та нормативні акти держави.
Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції чи вдосконалення продукції, що випускається, а також для модернізації технології виготовлення і збуту продукції. ЗАТ „РЛЗ” постійно зважає у своїй діяльності на новинки науки і техніки. Розробка корпоративної стратегії знаходиться під певним впливом цієї компоненти макрооточення. Поява нового прогресивного обладнання дозволяє підприємству швидко переорієнтувати свою діяльність та успішно впроваджувати стратегію зростання.
Вивчення соціальної компоненти макрооточення направлене на те, щоб з'ясувати вплив на бізнес соціальних явищ та процесів, які пов'язані із ціннісними та мотиваційними орієнтаціями працівників підприємства, а також із рівнем життя населення в цілому. Особливістю компоненти є те, що вона постійно впливає як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище підприємства. Ще однією рисою соціальних процесів є те, що вони змінюються відносно повільно, але приводять до багатьох суттєвих змін в оточенні підприємства. Ця складова позитивно впливає на діяльність підприємства. В останні роки спостерігається значний ріст середньомісячної заробітної плати на підприємстві. Можна стверджувати, що у даний час заробітна плата виконує свою мотиваційну функцію і є стимулом для ефективної трудової діяльності, що підтверджується дуже низькими показниками плинності кадрів.
Проаналізуємо макросередовище ЗАТ «РЛЗ» в Україні та Рівненській області станом на 2004-2007 рр.
Кількість промислових підприємств які займаються металургійним виробництвом та виробництвом готових металевих виробів станом на 01.01.2006 року становила 4079 підприємств.
Частка металургійного виробництва та виготовлення готових металевих виробів в загальному обсязі реалізованої продукції промисловості за 2006 рік становила 21,9 %.
В 2006 році в Україні було вироблено 32,9 млн. т чавуну. Загальну тенденцію обсягів виробництва чавуну в Україні представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Обсяги виробництва чавунного литва в Україні
Рік
Обсяг, млн.. т
2000
25,7
2001
26,4
2002
27,6
2003
29,5
2004
31,0
2005
30,7
2006
32,9
Як видно із таблиці спостерігається динаміка до постійно збільшення обсягів виробництва чавуну.
Оцінимо силу можливого впливу факторів макросередовища на діяльність підприємства:
Таблиця 2.2.
Оцінка факторів макросередовища
№пп
Група факторів
Фактор
Одиницівимі
ру
Стан фактора
Тенденції зміни фактора
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Економічні
Валовий регіональний продукт
-Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
5599
7263
8924
Збільшення по області на 22,8 % відносно 2005 р., та на 59,4 % відносно 2004 р.
Обсяг реалізованої промислової продукції
- Україна
-Рівн. обл
млн. грн
400757,1
4291,8
468562,6
5148,8
551729
6303,5
Збільшення по Україні на 17% та 37,6% відносно 2005 та 2004 рр.
Збільшення по області на 22,4% проти 2005р., та на 46,9% проти 2004 р.
Частка показника області в Укр. стабільна - 1,1%
Індекси споживчих цін на продовольчі товари
- Україна
- Рівн. обл
%
103,6
116,2
105,1
114,0
103,0
100,9
Зменшення по Україні, відносно 2005 р. та 2004р. на 2,1% та 0,6%.
По області спостерігається значний спад з 2004р. на 15,3%
Рентабельність операційної д-ті промислових підприємств
- Україна
- Рівн. обл.
%
4,7
-
5,5
-
5,8
-
Збільшення по Україні проти 2005 р. на 0,3%, 2004 - на 1,1%
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт
- Україна
- Рівн. обл.
%
16,6
20,2
15,5
13,2
17,0
13,1
По Україні спостерігається ріст відповідно на 1,5%
По області - суттєве зменшення проти 2004 р. на 7,1%, 2005 р. на 0,1%.
1
2
3
4
5
6
7
8

Вимоги за наданими кредитами
- Україна
- Рівн. обл.
млн. грн
98668
853,1
152927
1431,5
254504
2455,4
Суттєве збільшення по Україні на 66,4 % відносно 2005 р. та по області на 71,5%
.
Вантажообор. автомобільн. транспорту
- Україна
- Рівн. обл.
млн.т. км.
28847,1
806,1
35244,0
939,5
40566,5
1227,7
По Україні - збільшення на 15,1% проти 2005 та 40,6% проти 2006р.
По області відповідно на 30,6 та 52,3%
Щільність шляхів сполучення (ж/д колій)
- Україна
- Рівн. обл.
(авто доріг)
- Україна
- Рівн. обл.
Км. Шляхів на 1тис. км
36
29,2
273
247,9
36
29,2
273
248,2
36
29,1
274
248,2
Показник практично не змінюється в динаміці, що свідчить про призупинення розвитку транспортної інфраструктури як по Україні так і по бласті.
Кількість бірж
- Україна
- Рівн. обл.
Од.
493
5
458
5
467
9
По Україні - суттєве зменшення порівняно з 2004 р. на 26. По області - збільшення на 4.
Інвестиції в основний капітал
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн.
75714
1937
93096
1184
125254
2144
Значне збільшення по Україні та по області відносно попереднього періоду відповідно на 34,5 та 81 %
2
Демографічні
Кількість наявного населення
- Україна
- Рівн. обл.
млн.
47,6
1,1642
47,3
1,1607
46,9
1,1565
Зменшення по Україні починаючи з 2004р. на 300 тис (2005), 400 тис.(2006), та по області на 3,5 тис. та 4,2 тис (2006).
Економічна активність населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис
22202,4
500,1
22280,8
511,1
22245,4
513,4
По Україні - збільшення порівняно з 2004р на 1,9%,порівняно з 2005р.незначне зменшення. По області збільшення на 0,4%
Зайнятість населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
20295,7
437,4
20680
461,6
20730,4
465,4
Спостерігається незначне збільшення(0,2%) по Україні та по області(0,8%)
1
2
3
4
5
6
7
8

Безробіття населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
1906,7
62,7
1600,8
49,5
1515,0
48,0
Спад як по Україні (на 6 (проти 2005р.), на 21% (проти 2004р.)), так і по області ( на 4 (проти 2005р.) та 24%(2004 р.)
Попит на робочу силу в переробній промисловості
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
44,8
0,391
47,0
0,267
41,7
0,294
Зменшення попиту по Україні (на 12% (проти 2005р.)
По області спостерігається ріст на 10.1%( проти 2005р.)
Доходи населення в розрахунку на 1 особу
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
4454,4
3785,6
6332,1
5344,4
7887,7
6609,0
Різке зростання показника у 2005р. як по Україні (на 42%) та по області (на 41%), значний ріст у 2006р- 24,5% (по Україні), 23,6%(по області)
Витрати населення в розрахунку на 1 особу
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
5761,4
4879,2
6797,9
5708,6
9095,9
6860,8
Різке зростання показника по Україні у 2006р на 33,8%(проти2005р). Майже рівномірний ріст по області (17% (2005)-20%(2006).
Середньомісячна ном. з/п у переробній промисловості
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
597
426
780
572
986
699
По Україні - збільшення проти 2004р на 65%, проти 2005р. на 26,4%. По області - збільшення проти 2004р. на 64%, проти 2005р. на 22,2%
Індекс реальної з/п
- Україна
- Рівн. обл.
123,8
123,2
120,3
118,6
118,3
121,0
Спад показника по Україні у 2006 р. на 2, і навпаки - ріст по області на 3
3
Міжнародні
Експорт продукції
дол.
121907,4
179192,8
228736,1
Збільшення на 27,65 % відносно 2003 р., та на 87,63 % відносно 2002 р.
Імпорт продукції
дол.
113194,3
186861,5
716371,7
Збільшення на 383,37 % відносно 2003 р., та на 632,87 % відносно 2002 р.
4
Політично-правові
Політичні партії
шт.
234
298
325
Збільшення на 9,06% відносно 2003 р., та на 39 % відносно 2002 р.
Громадські організації
шт.
507
574
658
Збільшення на 14,63 % відносно 2003 р., та на 29,78 % відносно 2002 р.
Профспілки
шт.
263
265
272
Збільшення на 2,6% відносно 2003 р., та на 3,4 % відносно 2002 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Технологічні
Обсяг реалізації інноваційної продукції
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
18784,0
80,109
24995,4
55,143
30892,7
23,084
Збільшення по Україні на 23,5% проти 2005р.
Кількість інноваційно активних підприємств
- Україна
- Рівн. обл.
од.
334
10
267
2
243
-
Різке зменшення по Україні на 24 порівняно з 2005р.
Катастрофічне зменшення по області до нуля.
Обсяг науково-технічних робіт
- Україна
- Рівн. обл.
млн.грн
4112,4
7,3
4818,6
9,4
5354,6
12
Значний ріст як по Україні (на 11.1% порівняно з 2005р.), так і по області ( на 27,6% проти 2005р.)
6.
Екологічні
Утворення відходів I-III класів небезпеки
- Україна
- Рівн. обл.
тис.т.
2420,3
5,9
2411,8
7,0
2370,9
5,2
Спостерігається зменшення показника як по Україні( на 2% у 2006р) та по області ( на 25,2% проти 2005р.)
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
- Україна
- Рівн. обл.
тис.т.
6325
60
6615,6
69
7027,6
59,2
Збільшення по Україні у 2006 р. на 6,2%, зменшення по області - на
15,3% (2006 р.)
Отже фактори макросередовища підприємства на рівні Рівненської області станом на 2006 рік мають як позитивні, так і негативні прояви, і для подальшого ефективного функціонування підприємство має пристосовуватись до змін в зовнішніх факторах, здійснюючи при цьому внутрішні зміни, вдосконалюючи систему менеджменту і пристосовуючи її до нових зовнішніх умов.
2.2. Взаємодія ЗАТ «РЛЗ» з діловим середовищем.
2.2.1. Особливості взаємодії із споживачами
У першу чергу підприємство ЗАТ «РЛЗ» зорієнтоване на роботу з конвеєрними підприємствами України, Росії, Білорусії, дальнього зарубіжжя, а також виконує замовлення та реалізує відливки на інші підприємства України та Росії.
Суттєвим є і вплив споживачів, адже саме вони формують попит на відливки, які виготовляє підприємство ЗАТ „Рівненський ливарний завод”. На підприємстві діє чітка договірна система з постачальниками. Для постійних споживачів на деякі види відливок існують знижки, а також постійний споживач має можливість замовити виготовлення пробної відливки безкоштовно. Підприємство ЗАТ „РЛЗ” має своїх постійних основних споживачів , а також цей перелік з кожним роком доповнюють нові споживачі з України, Білорусії,Франції, Голландії та ін.
Хоча підприємство працює на повну потужність та фактично повністю реалізовує виготовлену продукцію все ж необхідно удосконалювати свою збутову діяльність.
Звіт по реалізації продукції за 2007 р. відображений в таблиці 2.3
Таблиця 2.3
Звіт по реалізації продукції за 2007 р.
Назва підприємства
Всього реалізовано, грн. без ПДВ
Питома вага в загальному обсязі, %
1
2
3
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПО УКРАЇНІ
ХК «АвтоКрАЗ»
34265868,15
40,5
ЗАТ «ЗАЗ»
21019518,61
24,8
ВАТ «Гідросила»
13262432,34
15,7
ВАТ «МЗТГ»
5571671,44
6,6
ТзОВ «А. Стакі-Рейл»
1700137,17
2,0
ВАТ «Ковельсільмаш»
1064288,77
1,3
СП «Альфа»
506964,10
0,6
ВАТ «ЕТМ»
467239,29
0,6
ЗАТ «ЛМКЗ»
330709,47
0,4
ВАТ «ХЕЛЗ»Укрелектромаш»
303868,65
0,4
ТзОВ «Машінвест»
183021,25
0,2
ВАТ «Кам'янець-Подільськавтоагрегат»
142986,84
0,2
ЗАТ «ДЗТ»
75449,51
0,1
ВАТ «Автонавантажувач»
38838,41
0,05
ТзОВ «АРМ-ЕКО»
27303,38
0,03
Всього по с/г техніці
647447,05
0,8
Всього по РІЗНИМ ПОКУПЦЯМ
5091452,11
6,0
РАЗОМ: СУМА по УКРАЇНІ, грн
84699196,54

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ НА ЕКСПОРТ

Всього реалізовано, рос. руб.

РУП «ММЗ»
26985745,80
1
2
3
РУП «ГЗПД»
19544046,32
ВАТ «Гидромаш»
12135006,70
РУП «БЗА»
7508519,19
ВАТ «Пнєвмостроймашина»
6653536,50
ЗАТ «МЗА», ТОВ «ВААЗ»
3175577,20
ІП ВАСИЛЬЧЕНКО В. Є.
434950,00
ТзОВ «Синтал-Бел»
115540,00
ПО «Альайський моторний завод»
81192,00
ВАТ «Омськгідропривід»
9250,00
РУП «ГЗ»Комунальник»
3640,00
Всього в грн.. еквіваленті
14562930,70
80,5

Всього реалізовано, евро.
Фірма «Франс Патеер»
152225,00
Фірма «Fonderie de Wimille»
81542?40
Фірма «CFM bvba»
27366,80
Фірма «ROLMECH sp.j.»
6222,00
Всього по різним покупцям
266558,30
Всього в грн.. еквіваленті
3470444,25
19,2

Всього реалізовано, дол. США.

РУП «БЗА»
13142,00
1
2
3
Всього в грн.. еквіваленті
66367,10
0,3
РАЗОМ: СУМА по ЕКСПОРТУ, грн
18099742,05

Загалом реалізовано відливок ,грн
102798938,59
100
В тому числі:
Внутрішній ринок, грн
84699196,54
82
Зовнішній ринок, грн
18099742,05
18

Як видно із таблиці 2.3 більшу частку своєї продукції (82%) підприємство реалізовує на внутрішньому ринку, що є наслідком загального зростання машинобудівної галузі України.
На підприємстві діють договірні ціни, відображені в Договорах на поставки та додаткових угодах до них.
При формуванні цін на готову продукцію за основу прийнятий підхід на базі маржинальної собівартості (змінні витрати), до якої додається різний рівень маржинального прибутку (постійні витрати плюс плановий прибуток). Облік змінних витрат ведеться по кожній відливці, згідно розроблених та діючих норм витрат на сировину, енергоресурси, заробітну плату. Питома вага цих витрат у собівартості складає близько 86%. На кінцеву договірну ціну впливають такі фактори, які також враховуються у ціноутворенні:
§ ціни підприємств-конкурентів на подібний вид відливок та рівень браку на цих підприємствах;
§ наявність зацікавленості у керівництва ЗАТ «РЛЗ» в виробництві відливок, які пропонує потенційний замовник;
§ гранична ціна яку декларує покупець;
2.2.2. Взаємодія з конкурентами

До основних конкурентів ЗАТ „Рівненський ливарний завод” можна віднести ВАТ „Мценський ливарний завод”, м. Мценськ Російська федерація, РУП „Мінський тракторний завод”, м. Мінськ Республіка Білорусія, ВАТ „Мелітопольський завод” „Автоцветліт”, м. Мелітополь Україна, ВАТ "Нововолинський ливарний завод", м. Нововолинськ, ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", м. Кременчук (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Основні конкуренти ЗАТ „Рівненський ливарний завод”
№ з/п
Найменування відливок
Підприємство -конкурент
Країна
1.
Блок циліндрів 240 - 1002015А
„Мінський тракторний завод”
м. Мінськ Республіка Білорусія
Корпус гідро розподільника Р 80-3-021
Корпус гідро розподільника Р 80-2-021
2.
Кришка задня НП 90.00.005
ВАТ „Мценський ливарний завод”
м. Мценськ Російська федерація,
Кришка задня НП 90.6-02.000
Корпус насоса НП 90.00.004
Люлька НП 90-09.002
Фланець НП 90-03.001
Корпус гідромотора МП 90-04.001
3.
Маховик 246-1005020
ВАТ „Мелітопольський завод” „Автоцветліт”
м. Мелітополь Україна
Вал колінчатий 2457-1005020
4.
Садові лавки
ВАТ "Нововолинський ливарний завод"
м. Нововолинськ, Україна
Турнікети огорож для газонів
5.
Картер редуктора заднього моста (КРАЗ-1) 6505-2402018-01
ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"
м. Кременчуг,
Україна

Кришка підшипника диференціалу заднього моста (КРАЗ-1) 6505-2402019

Однак, на рівні держави підприємство має значну кількість конкурентів, які випускають дійсно якісну конкурентоспроможну продукію. Доля відливок, які можуть виробляти конкуренти, в загальному обсязі складає - 16%.
Основними перевагами ЗАТ “РЛЗ” в порівнянні з продукцією конкурентів є: якість відливок, а в деяких випадках на початковій стадії виробництва - ціна.
2.2.3. Особливості взаємодії з постачальниками
Для будь-якого підприємства при виборі постачальників важливо глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал для того щоб встановити з ними ділові відносини, що забезпечували б стабільну його роботу.
Постачальники мають значний вплив на діяльність ЗАТ „Рівненський ливарний завод” (табл. 2.5). Даний вплив є позитивним.
Таблиця 2.5
Основні постачальники сировини та матеріалів
№ з/п
Назва матеріалів
Марка
Основні постачальники
Місцезнаход-ження виробника
Спосіб доставки
Умови розрахун-ків
1
2
3
4
5
6
7
1.
Чавун ливарний
ПЛ-1, 2
ВАТ ЛМЗ "Свободний сокол", Росія
м.Ліпецьк, Російська Федерація
з/д транспорт
Попередня оплата
ПП "Ареал-2000", Україна
м. Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровська обл.
Відстрочка платежу
Попередня оплата
ВАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", Україна
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
2.
Брухт сталі
1 А
ЗАТ "ЗАЗ", Україна
м.Запоріжжя
з/д транспорт
Попередня оплата 50%
3.
Брухт чавуну
17 А
ТОВ "Трансметалпро-дукт", Україна
м.Новоград Волинськ, Житомирська обл.
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
4.
Ферросплави
ФС65
ПП "Ареал-2000", Україна
м. Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровська обл.
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
ФМн70
ТзОВ "Глазурит", Україна
м. Константинівка, Донецька обл.
ФХ650
1
2
3
4
5
6
7
5.
Модифікатор
VL-53
Фірма "SKW Giesserei GmbH", Германія
м. Унтернойкірхен, Німеччина
автомобільним транспортом
Попередня оплата
6.
Модифікатор
МК - 21
ТОВ УРП "Союз", Україна
м.Дніпропет-ровськ
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
7.
Лігатура
ФС 30 РЗМ 30А
ВАТ " Ключевський завод феросплавів", Україна
с. Двуреченськ, Свердловської обл., Росія
автомобільним транспортом
Попередня оплата
з/д транспорт
8.
Брухт міді
М 1, М 2
ТзОВ "Лік - СВ", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
Попередня оплата
9.
Нікель
Н1
ТОВ "Рондо", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
Попередня оплата
10.
Олово
01
МП "Марта", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
Відстрочка платежу
11.
Пісок
2 КЗ 01 02
ТОВ "Укр-Сіліка", Україна
м.Дніпропетровськ
з/д транспорт
відстрочка платежу
12.
Пісок формувальний
3Т203ЧО16
ВАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", Україна
м. Часов-Яр, Донецької обл.
з/д транспорт
попередня оплата
13.
Вугілля гранульоване
Г 6
ВАТ "Куззбасгрануголь", Росія
м.Кемерово, Росія
з/д транспорт
попередня оплата
14.
Графіт чорний
ГЛС-1
ТОВ "ІТК", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
15.
Графіт сріблястий
ГЛ-1
ТОВ "ІТК", Україна
м. Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
16.
Кислота борна
Н3В3
ТОВ "Макрохім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
17.
Стеарат кальцію
-
П-во "Хімпроект", Україна
м.Сімферопіль
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
18.
Уротропін технічний
-
ТОВ "Макрохім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
19.
Емульсія
КЕ 10-01
ТОВ "Кремнійпо-лімер", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
попередня оплата
20.
Дріб стальна лита
ДСЛ 2,2; ДСЛ 1,8
ТОВ "Завод сталевої дробі", Україна
м.Алчевськ, Луганська обл.
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
ДП "Промтех-постач", Україна
м. Суми
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
21.
Емаль (синьо-зелена)
МЛ-12
ТОВ "КЕФ", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
22.
Емаль (сіра)
МЛ-12
ТОВ "КЕФ", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
23.
Грунт
ГФ 0119
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
24.
Розчинник
646; 647; 648
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
1
2
3
4
5
6
7
25.
Ксилол (сольвент)
 
ТОВ ф-ма "Альянс", Україна
м.Рівне
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
26.
Електроди графітовані
ЕГ30 ф 200
ТОВ "ТД Електрод", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
ТОВ "Нікс Трейд Компані", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
ТОВ "ППП "Укрграфіт",Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
27.
Скло сітка
КС-11Л (м2)
ТОВ "Белнефтехім", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
28.
Антипригарне покриття
Кератоп
ТОВ "Укрест", Україна
м.Запоріжжя
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
Циркофлюїд
ТОВ "Політег-МЕТ УА", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
29.
Фільтр керамічний (шт.)
PPI30
ДП "Комексім-Україна", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
30.
Фільтр керамічний (шт.)
РРI 20 75*50*22
ДП "Комексім-Україна", Україна
м.Київ
автомобільним транспортом
відстрочка платежу
За даними таблиці 2.4. ми бачимо, що більшість постачальників сировини та матеріалів не потребують 100% попередньої оплати, що дає можливість підприємству деяку частку коштів використати на інші мотиви та цілі підприємства, а також це підтверджує хороші відносини між ЗАТ „Рівненський ливарний завод” та його постачальниками сировини та матеріалів.
Співпраця з постачальниками здійснюється на основі заключних договорів про поставку. Постачальники несуть відповідальність за якість, кількість та вчасність поставок.
Також діяльність підприємства неможлива без співпраці з банківськими установами, оскільки без розрахункового рахунку діяльність юридичної особи є неможливою. ЗАТ «РЛЗ» співпрацює з банком „Укрпромінвестбанк”. В якому має відкриту кредитну лінію.
2.3. Діагностика внутрішнього середовища ЗАТ «Рівненський ливарний завод»

Внутрішнє середовище підприємства - це сукупність факторів, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу підприємства.
Аналіз внутрішнього середовища має величезне значення для підприємства, оскільки навіть за наявності сприятливих зовнішніх умов господарювання чимало підприємств зазнають невдачі. Це пояснюється насамперед недоліками та прорахунками в діяльності самих підприємств щодо їх внутрішнього середовища, компонентами якого являються виробництво, фінанси, маркетинг, персонал та організація управління.
2.3.1.Управління виробничою підсистемою
Виробнича структура підприємства - комплекс цехів, бригад, дільниць, інших виробничих підрозділів підприємства і форми їх взаємозв'язку. Ця структура залежить від характеру продукції, яку виробляє підприємство, рівня спеціалізації і кооперування з іншими підприємствами, технологічного процесу, виробничих потужностей тощо. Як правило, підприємство має основні цехи, в яких безпосередньо виготовляють продукцію, і допоміжні цехи та служби, що обслуговують та забезпечують безперервну роботу основних цехів.
Таким чином, виробнича структура є формою організації виробничого процесу підприємства.
ЗАТ «РЛЗ» працює за серійним типом виробництва. По суті, підприємство, що працює по цьому принципі, випускає продукцію по періодичних замовленнях. Такий тип виробництва звичайно вибирають, якщо компанія має відносно стабільний асортимент різних видів продукції, кожен цей вид виробляється партіями на періодичній основі - або за замовленням клієнта, або для поповнення товарно-матеріальних запасів фірми. Велика частина продукції випускається з застосуванням однієї і тієї ж технологічної схеми.
Виробництво.

Складність металургійного комплексу, характеризується великими потужностями основних металургійних агрегатів, об`єднанням в єдиний потік багатьох взаємозв`язаних, але різних по характеру технологічних процесів (механічних, теплових, хімічних), багатостадійність технології, наявністю, крім основних, великої кількості підсобних, допоміжних і побічних виробництв, одночасним залученням в переробку великих об`ємів різного виду сировини, напівфабрикатів, палива, допоміжних матеріалів. Все це викликає необхідність вирішення складних задач координації роботи всіх ланок виробничого комплексу, роботи по жорстких графіках, раціонального змісту і обслуговування виробничого апарату. Складність комплексу обумовлюється множинністю факторів, що визначають економічні результати роботи, відмінності в структурах витрат на виробництво і потребує високої ступені удосконалення методів планування і управління.
ЗАТ "Рівненський ливарний завод" - сучасне чавуноливарне виробництво потужністю 12000 т придатного литва в рік, що виготовляє відливки із сірого чавуну СЧ 10 - СЧ 30 за ДСТ 1412-85, зі спеціальних легованих чавунів, з високоміцного чавуну ВЧ 400 - ВЧ 600 по ДСТУ 3985-99 вагою від 0,1 до 300 кг і твердістю від 130 до 300 од. НВ.
ЗАТ «РЛЗ» виготовляє чавунні відливки 1-6 класів складності:
- блоки циліндрів і інші відливки для автомобільних двигунів ХРП «Автозаз-мотор» (5 найменувань);
- відливка із сірого й високоміцного чавуну для гідромоторів і гідронасосів у складі гідротрансмісій ГСТ-90 (11 найменувань);
- картери, редуктори переднього й заднього мостів, гальмові барабани, маточини, кришки й картери підшипників для вантажних автомобілів «КРАЗ» (31 найменування);
- блок циліндрів, колектори, картери, маховик і головка блоку циліндрів для двигунів СМД (16 найменувань);
- корпуси й кришки водолічильників (4 найменування);
- відливка для коробок диференціалів гідромеханічних передач (5 найменувань);
- відливка корпусів і вставок турбін для турбокомпресорів (13 найменувань);
- піддони, маховики, поршні, кришки й корпуси для автонавантажувачів (5 найменувань);
- відливка гільз циліндрів (14 найменувань);
- радіатори опалювальні 7-секційні «євростандарт»;
- противаги для тракторів «Рено», «Клаас», «Джон Дір»,«Маккормік»
- та ін. (9 найменувань);
- відливка для комбайнів «Нива» (36 найменувань);
- відливка для побутових опалювальних котлів (25 найменувань);
- садові лавочки, турнікети огорож і газонів (16 найменувань);
- інші відливки різного застосування (до 200 найменувань).
ЗАТ «РЛЗ» по кресленню деталі Замовника робить проектування відливка, проектування й виготовлення металевого ливарного оснащення (модельні комплекти й стрижневі ящики), виготовляє дослідні й промислові партії вдливок.
Ливарний цех має чотири основні відділення:
- стержневе;
- формувальне;
- плавильне;
- термообрубне.
У стержневому відділенні виготовляється суміш для стержнів і самі стержні. Стержнева суміш виготовляється на установці гарячого плакування піску згідно рецептури технологічних інструкцій 023588.25211, 00023.
У формувальному відділенні виготовляється формовочна суміш на установках АМК-2000-Н згідно технологічної інструкції 1.25210.00013, 1801950, яка включає дві рецептури, ідентичні за складом компонентів.
У плавильному відділенні чавун виплавляється в двох печах ДСП-3 і ІЧТ-10, а також при необхідності в вагранці. Метал з печей переливається в міксери, де доводиться до необхідної температури і хімічного складу з подальшим розливом однотонними ковшами в форми на АФЛ-2 і АФЛ-4. Шихта, для виплавки чавуну в електропечах, складається з чавуну ливарного, передільного, лому сталевого та чавунного, звороту власного виробництва, феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, бою скла, вапняку. В шихту для плавки чавуну в вагранці крім цих компонентів додається кокс.
У термообрубному відділенні чавунні відливки очищають від залишки стержнів, зачищують до заданих розмірів, при необхідності відливки проходять термообробку, а також фарбуються. Готові відливки поступають на склад і відвантажуються замовникам.
ЗАТ "РЛЗ" використовує сучасні технологічні процеси:
- плавка чавуну здійснюється у вагранках (20 т/год.) і/або в дугових і індукційних електропечах ДСП-ЗА й ІЧТ-10 у сполученні з витримкою й дегазацією чавуну в печах-міксерах «PIKS» («дуплекс-процес»);
- формування ливарних форм - на автоматичних формувальних лініях «ГІЗАГ» з розміром опоки у світлі 1000x800x300/300;
- виготовлення оболонкових і суцільних стрижнів здійснюється на сучасних стрижневих автоматах з вертикальною й горизонтальною лінією рознімання, поворотного, карусельного й роторного типів;
- очищення відливок - у дробеметних камерах, на дробеметних поворотних столах, у барабанах, на установках «Електрогідравлічний удар», на спеціалізованих лініях зачищення блоків і головок;
- термообробка - у газових прохідних й електричних камерних печах з безперервним контролем температури;
- фарбування відливків - на горизонтальному конвеєрі із двома камерами сушіння (ґрунтовка й фарбування на вимогу Замовника).
Застосування таких технологічних процесів у поєднанні з постійним поопераційним контролем якості шихти, рідкого чавуну, стрижнів, формувальної суміші й ін. дозволяє робити складні чавунні відливки з високим рівнем якості й задовольняти вимоги Замовників.
ЗАТ «РЛЗ» має можливість додатково виготовляти значні обсяги відливків із сірого чавуну СЧ 10 - СЧ 30.
На ЗАТ «РЛЗ», як і на будь-якому підприємстві, виробнича потужність залежить від рівня пропорційності структури обладнання структурі трудомісткості продукції.
Виробнича потужність підприємства на 31.12.2007 року складала 103065,0 тис.грн., або 14624,9 т чавунного литва.
Аналіз обсягів і реалізації відображено у таблиці і діаграмах:
Таблиця 2.6
Обсяги виробленої та реалізованої продукції за 2005 - 2007 роки
Роки
Одиниці виміру
Обсяг виробленої продукції у діючих цінах (без ПДВ)
Обсяг реалізації у діючих цінах (без ПДВ)
2005
тис. грн.
64822,0
62360,0
2006
тис. грн.
76305,0
74287,4
2007
тис. грн.
103065,0
Аналізуючи обсяги виробництва та реалізації продукції, спостерігаємо позитивну тенденцію: обсяги реалізації продукції у 2007 році, порівняно з 2006р. зросли на 138,37%, порівняно з 2005 р. - на 164,83%. Щодо динаміки обсягів виробництва, то спостерігаємо таку тенденцію: незначний ріст обсягів виробництва (117,7147) у 2006 році, порівняно з 2005р., та різке збільшення обсягів виробництва у 2007 році ( 135,07%), порівняно з 2006 р.
Отже, як свідчать дані, обсяги виробництва продукції і об'єм її продаж збільшуються щороку.
Дані зрушення відбулися у результаті підвищення продуктивності праці на підприємстві. Продуктивність праці показує співвідношення між витратами робочого часу та кількістю виробленої продукції. Чим більше виробляється продукції за одиницю робочого часу або чим менше витрачається робочого часу на виробництво одиниці продукції, тим вища продуктивність праці. Кожне підприємство зацікавлене у збільшенні продуктивності праці, оскільки завдяки цьому збільшується обсяг продукції, зменшуються витрати. Співвідношення потенціалу (а це витрати орган и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.