На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоря та практичн навички дагностування внутршнього та зовншнього середовища органзацї на приклад Державного пдприємства Рвнестандартметрологя - територального органу Держспоживстандарту України. мдж та сторя розвитку пдприємства.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


23
Міністерство освіти та науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет менеджменту
Курсова робота
на тему:
«Організація функціонального управління на підприємстві ДП «Рівнестандартметрологія»»
Виконала:
Перевірила:
Рівне-2008

Зміст

  Вступ 3
   1. Організація як об'єкт управління 5
   1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності 5
   1.2. Мета та місія організації 6
   1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку 7
   Розділ 2. Аналіз організації як системи управління 11
   2.1. Діагностика макросередовища 11
   2.2. Діагностика ділового оточення організації 17
   2.3. Аналіз фінансового стану 20
   2.4. Аналіз показників рентабельності 22
   2.5. Аналіз показників ділової активності 23
   2.6. Аналіз управління персоналом 25
   Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату 31
   Висновок 41
   Список використаної літератури 45

Вступ

Виробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціальної сфери - освіту, захист прав споживачів, охорону здоров'я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля.

Адаптація національного законодавства у цій сфері до міжнародного є важливою складовою вступу України до Світової організації торгівлі та розширення зв'язків з Європейським Союзом.

В даній курсовій роботі я представляю Державне підприємство «Рівнестандартметрологія» - територіальний орган Держспоживстандарту України, яке сьогодні забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг, акредитації випробувальних підрозділів. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами і послугами.

ДП "Рівнестандартметрологія": - «Ми працюємо на тих, хто зробив ставку на якість! ».

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.

На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї своєї діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних.

В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія».

1. Організація як об'єкт управління

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності

Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засноване на державній власності, підпорядковане уповноваженому органу управління - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, є державним комерційним підприємством.

Місцезнаходження підприємства: вул. Замкова, 32, м. Рівне 33028, Україна.

ДП «Рівнестандартметрологія» є правонаступником прав та обов'язків ДП «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Дане ДП створене з метою:

- задоволення суспільних та особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, наукової, інформаційної, комерційної, іншої господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- також здійснення управлінських функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, у т. ч. здійснення державного нагляду за додержанням технологічних регламентів, стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду згідно вимогами чинного законодавства.

Предметом діяльності Центру є:

здійснення державного нагляду за додержанням суб'єктами господарювання усіх форм власності технологічно регламентованих стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдності вимірювань згідно із законодавством України;

здійснення науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів;

виконання робіт, надання послуг на замовлення суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів, стандартних норм і правил та інших вимог, пов'язаних із якістю продукції, що випускається, суб'єктами господарювання в Рівненській області на всіх стадіях життєвого циклу продукції;

участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України про захист прав споживачів;

розробка та участь у розробці технологічних регламентів, національних стандартів, в т. ч. гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами та іншими нормами.

1.2. Мета та місія організації

Стратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якості - надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування.

Керівництво ДП «Рівнестандартметрологія» з усією відповідальністю заявляє, що дана діяльність спрямована на:

Забезпечення достовірності та об'єктивності наданих послуг з сертифікації та метрологічного забезпечення;

Своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг;

Безумовне дотримання всіх правил сертифікації Системи УкрСЕПРО;

Набуття у замовників та ділових партнерів репутації авторитетного та об'єктивного виконавця;

Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної в процесі надання послуг;

Забезпечення виконання вимог нормативних документів стосовно методів випробувань;

Забезпечення дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки і методик виконання вимірювань.

Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань:

Систематичне впровадження та постійне поліпшення у всіх видах діяльності внутрішньої системи управління якістю;

Постійне підвищення кваліфікації персоналу та вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин;

Постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії;

Проведення внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійне поліпшення.

Реалізація заявленої політики у сфері діяльності забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

Організаційної структури підприємства;

Компетентністю штатного розкладу персоналу та залучення фахівців співвиконавців;

Актуалізованого фонду нормативної документації;

Дотримання методик та робочих інструкцій, що використовуються в процесі надання послуг.

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку

ДП "Рівнестандартметрологія" створено 28 грудня 1939 року, як Рівненська контрольна лабораторія по вимірювальній техніці при Уповноваженому по справах мір і вимірювальних приладів при Рівненському обласному виконавчому комітеті.

У 1955 році Рівненське обласне управління мір та вимірювальних приладів перейменовано у Рівненську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці, а у 1967 році - в Рівненську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою (ЛДН). Розширились функції ЛДН.

Вона стала здійснювати:

- державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів і технічних умов, а також за станом та застосуванням вимірювальної техніки;

- контроль уніфікації і агрегатування промислової продукції, машин, обладнання, приладів;

- організацію роботи по державній атестації якості продукції.

У 1986 році діяльність центру була відмічена дипломом першого ступеню ВДНГ СРСР.

У 1987 році з метою удосконалення робіт по стандартизації, метрологічному забезпеченню та управлінню якістю продукції утворено Рівненський центр стандартизації і метрології, а у 1993 році його було перейменовано у Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС).

У 1994 році Рівненський ЦСМС призначено органом сертифікації харчової продукції. Наказом Держстандарту України від 19.09. 1996р. Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації набув статусу Рівненський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦС МС).

У складі центру була створена випробувальна лабораторія харчової продукції. В подальшому статус органу по сертифікації та його лабораторії був підтверджений шляхом акредитації в національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Розширилась галузь проведення сертифікаційних робіт. Такі роботи проводяться в будівництві, громадському харчуванні, туристичних послугах, авто послугах, сертифікації нафтопродуктів, скла.

У 2002 році центр пройшов акредитацію і набув право по сертифікації на підприємствах систем управління якістю на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9000.

Протягом останніх десяти років колектив центру, що налічує до сотні працюючих, постійно нарощує об'єми послуг, які надаються населенню та підприємствам. Оновлюється до сучасних вимог матеріальна база, покращуються соціальні умови працюючих.

Життєвий цикл організації - це є період функціонування організації від моменту її створення до ліквідації.

Класична схема життєвого циклу зображена на рис.1.1.

- період створення організації

- період росту організації

- період зрілості організації

- період занепаду організації

- період ліквідації або відновлення її діяльності

Структура - це складова управління, яка дозволяє координувати дії всіх підрозділів для досягнення взаємної відповідальності та чіткого функціонування. Організаційна структура ДП «Рівнестандартметрологія» зображена в додатку 2. Це є лінійно-функціональна структура, яка передбачає, що функціональні служби отримують повноваження управління службами нижчого рівня, які виконують спеціальні функції. В структурі підприємства виокремлено окремі самостійні функціональні підрозділи - органи з сертифікації та акредитовані випробувальні лабораторії. Організаційна структура управління зображена в додатку 1.

Розділ 2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Макросередовище - це сукупність факторів і обставин, які ззовні впливають на діяльність підприємства, але проконтролювати чи змінити їх вплив воно не може.

До факторів макросередовища відносять:

політико-правове оточення - це система законодавства, нормативно-правових актів, урядових і політичних організацій, які створюють правове поле бізнесової діяльності фірми і впливають на її активність та умови ведення бізнесу. Фірма при здійсненні своєї діяльності має керуватися відповідними нормами, законами та інших правовими аспектами, враховувати політичну ситуацію в країні. Потрібно слідкувати за угодами з тарифів та торгівлі між країнами, митною політикою, нормативними актами місцевих органів влади та центрального уряду, рівнем розвитку правового регулювання економіки, відношенням держави до антимонопольного законодавства, кредитною політикою, кримінальним станом в країні, тенденцією розвитку політичної системи тощо. Складовими політико-правового оточення є:

політична система;

політична стабільність;

засоби масової інформації;

громадські організації;

органи законодавчої, судової та виконавчої влади;

органи місцевої влади.

економічне оточення - враховується діяльність всіх організацій у сфері бізнесу, зокрема основних галузей народного господарства, економічної інфраструктури (транспорт, зв'язок, комунікації), ВНП, стан економіки, фінансово-банкова, податкова політика. Серед таких факторів виділяються: рівень зайнятості, стабільність валюти, платіжний баланс країни, а також: питома вага конкурентноздатної продукції фірми на зовнішньому та внутрішньому ринках, тенденція змін зовнішньоекономічних зв'язків, дефіцит бюджету країни (у відсотках), середньорічний темп інфляції, питома вага приватної власності в загальній власності країни, наявність стратегії переходу країни на ринкові відносини (та їх розвиток), яка опублікована у відкритій пресі, питома вага сировинних ресурсів в експорті країни, показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності, структура розподілу прибутків населення, рівень розвитку фінансової системи країни тощо.

Демографічні фактори (соціо-культурне оточення) - це фактори, пов'язані з населенням певного регіону. Вони відбивають відношення, права, звичаї суспільства, включають зміни суспільних цінностей, сподівання. До них відносяться кількість населення, демографічна характеристика населення, етичні норми, психологія споживання, рівень доходу, рівень безробіття, а також загострені національні почуття, відношення основної маси населення до підприємництва, розвиток руху з питань захисту споживачів, зміни суспільних цінностей тощо.

Технологічне оточення - це фактори, які визначають науковий розвиток підприємства, методи виготовлення і продажу продукції у суспільстві. Це є: патенти, ліцензії, сертифікати, раціональні пропозиції, авторські свідоцтва, науково-технічні звіти, новітні технології, винаходи, корисні моделі тощо.

Екологічне оточення - це фактори, які характеризують природне оточення підприємства, земельні та водні ресурси, рівень забруднення навколишнього середовища.

Міжнародне оточення - включає сферу відносин між окремими державами та міжнародними інституціями, які впливають на діяльність підприємства. Сюди відносять: стан та тенденції розвитку міжнародних відносин, протекціоністські заходи, доступ в іншій країні до ресурсів і т. ін., діяльність міжнародних організацій, міжнародні угоди, контракти тощо. Керівництво повинно ретельно слідкувати за ситуацією, яка складається в цьому сегменті, відслідковувати політику інших країн, яка:

передбачає зусилля по захисту чи розширенню національного ринку в цілому та в окремих галузях. З урахуванням факторів зовнішнього середовища стратегія організації може бути спрямована на пошук захисту в уряді проти іноземних конкурентів, укріплення внутрішнього ринку або на розширення міжнародної активності.

Проаналізуємо макросередовище ДП «Рівнестандартметрологія»в Рівненській області станом на 2006 рік.

Оцінимо силу можливого впливу факторів макросередовища на діяльність підприємства:

Таблиця 2.1

Оцінка факторів макросередовища


п/п
Група факторів
Фактор
Один. вимір
Стан фактору
Тенденції зміни фактору
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Економічні
*Валовий регіональний продукт (Рівн)
млн. грн.
5599
7263
8924
Збільшення на 59,4% відносно 2004 р. та на 22,9% відносно 2005р.
*Середня номінальна зар. плата
- Україна
- Рівн. обл.
грн.
590
506
806
685
1041
888
Укр.: збільшення на 76,4% відносно 2004р. та на 29,2% відносно 2005р.
Рівн.: 75,5% та 29,6% відповідно.
*ІСЦ
- Україна
- Рівн. обл.
%
106,9
105,1
110,7
116,2
127,8
151,4
Укр.: збільшення на 19,6% відносно 2004р. та на 15,4% відносно 2005р.
Рівн.: 44% та 30,3% відповідно.
*Доходи населення в розрахунку на 1 особу
- Україна
- Рівн. обл.
млн.
грн.
4454,4
3785,6
6332,1
5344,4
7887,7
6609,0
Різке зростання показника у 2005р. як по Україні (на 42%) та по області (на 41%), значний ріст у 2006р - 24,5% (по Україні), 23,6%(по області)
*Витрати населення з розрахунку на 1 особу
грн.
5761,4
4879,2
6797,9
5708,6
9095,9
6860,8
Різке зростання показника по Україні у 2006р на 33,8% (проти 2005р). Майже рівномірний ріст по області (17% (2005) - 20%(2006).
*Рівень безробіття
- Україна
- Рівн. обл.
1906,7
62,7
1600,8
49,5
1515,0
48,0
Укр.: зменшення на 25,9% відносно 2004р. та на 5,7% відносно 2005р.
Рівн.: 30,6% та 3,1% відповідно.
2.
Соціально-демографічні
* К-сть наявного населення
- Укр.
- Рівн. обл.
млн.
чол.
47,6
1,1642
47,3
1,1607
46,9
1,1565
Зменшення по Україні починаючи з 2004р. на 300 тис (2005), 400 тис. (2006), та по області на 3,5 тис. та 4,2 тис (2006).
*Економічна активність населення
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
чол.
22202,4
500,1
22280,8
511,1
22245,4
513,4
По Україні - збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області - збільшення на 0,4%.
*Зайнятість населення
- Україна
- Рівн. обл. .
тис. чол.
20295,7
437,4
20680
461,4
20730,4
513,4
По Україні - збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області збільшення на 0,4%.
* Індекс реальної з/п
- Україна
- Рівн. обл.
123,8
123,2
120,3
118,6
118,3
121,0
Спад показника по Україні у 2006 р. на 2, і навпаки - ріст по області на 3.
3.
Міжнародні
*Експорт продукції
-Україна
-Рівн. обл.
дол.
32666,1
198,7
34228,4
234,8
38368
291,4
Укр.: збільшення на 13% відносно 2005 р., та на 17,5% відносно 2004 р.
Рівн.: збільшення на 24,1% відносно 2005р., на 46,7%(2006р)
* Імпорт продукції
-Україна
-Рівн. обл.
дол.
28996,8
709,1
36136,3
297,8
45038,6
459,3
Укр.: збільшення на 24,6% відносно 2005 р., та на 55,3% відносно 2004 р.
Рівн.: збільшення на 54,2% відносно 2005р., та значне зменшення порівн. . з 2004р. на 35,2%.
4.
Політично-правові
Політичні партії
шт.
234
298
325
Збільшення на 9,06% відносно 2005 р., та на 39% відносно 2006 р.
Громадські організації
шт.
507
574
658
Збільшення на 14,63% відносно 2005 р., та на 29,78% відносно 2006р.
Профспілки
шт.
263
265
272
Збільшення на 2,6% відносно 2005 р., та на 3,4% відносно 2006 р.
5.
Технологічні
*Обсяг реалізації інноваційної продукції
- Україна
- Рівн. обл.
млн.
грн
18784,0
80,109
24995,4
55,143
30892,7
23,084
Збільшення по Україні на 23,5% проти 2005р.
*Кількість інноваційно активних підприємств
- Україна
- Рівн. обл.
од.
334
10
267
2
243
-
Наявна тенденція до різкого спаду у 2006р. до відмітки нуль.
*Обсяг науково-технічних робіт
- Україна
- Рівн. обл.
млн.
грн
4112,4
7,3
4818,6
9,4
5354,6
12
Значний ріст як по Україні (на 11,1% порівняно з 2005р), так і по області (на 27,6% проти 2005р)
6.
Екологічні
*Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
- Україна
- Рівн. обл.
тис.
т
6325
60
6615,6
69
7027,6
59,2
Збільшення по Україні у 2006 р. на 6,2%, зменшення по області - на
15,3% (2006 р)
Отже, з даних таблиці можна зробити висновок про те, що фактори макросередовища в межах Рівненської області на 2007 рік мають як позитивні, так і негативні тенденції. І на сьогоднішній день для подальшого ефективного функціонування підприємство має пристосовуватись до змін в зовнішніх факторах, здійснюючи при цьому внутрішні зміни, вдосконалюючи систему управління і пристосовуючи її до нових зовнішніх умов.

2.2. Діагностика ділового оточення організації

На сьогодні в ДП "Рівнестандартметрологія" встановлені постійні зв'язки з 1215 суб'єктами господарювання Рівненщини, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Перелік підприємств, в яких сертифіковані системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001 органом сертифікації ДП "Рівнестандартметрологія" з 2005 року:

1. ВАТ "Рокитнівський скляний завод" № UA 2.055.01741-05 16.12.05р.15.12.10р. ТЮФ серт №781007703 від 27.09.05р. до 26.09.08р.

2. ВАТ "Рівненська ФНМ" № UA 2.055.01496-05 26.05.05р.25.05.10р. ТЮФ серт №781007722 від 06.10.05р. до 05.10.08р.

3. ВАТ "Поліссяхліб" № UA 2.055.01795-06 17.01.06р.16.01.11р.

2006 рік

4. ЗАТ "Агроресурс" № UA 2.055.01878-06 06.04.06р.05.04.11р. ТЮФ серт №781007832 від 11.11.05р. до 10.11.08р.

5. ПО "Рівненський ЗВЗК" № UA 2.055.01879-06 06.04.06р.05.04.11р.

6. ДП Шпанівський ЕЗХЕ № UA 2.055.01918-06 18.05.06р.17.05.11р.

7. ВАТ "Рівнехолод" № UA 2.055.01939-06 02.06.06р.01.06.11р.

8. ТОВ "Ровес" № UA2.055.02074-06 09.10.06р.08.10.11р.

2007 рік

9. ТОВ "Острозький завод мінеральної води" № UA2.055.02229-07 12.01.07р.11.01.12р.

10. ПВП "Арт-сервіс" № UA2.055.02363-07 04.05.07р.03.05.12р.

11. ДП "Зірненський спиртовий завод" № UA2.055.02444-07 05.07.07р.04.07.12р.

12. ВАТ "Острозький молокозавод" № UA2.055.02479-07 24.07.07р.23.07.07р.

13. ТзОВ-фірма "Самгаз-Рівне" № UA2.055.02570-07 27.09.07р.26.09.12р.

14. ТОВ "Одек" Україна № UA2.055.02579-07 02.10.07р.01.10.12р.

15. ТзОВ ВКП "Системи управління - КОНСИС" № UA2.055.02740-07 28.12.07р.27.12.12р.

16. ТзОВ "Атомремонтбуд" № UA2.055.02810-08 15.02.08р.14.02.13р.

Підприємства Рівненщини, які розроблять системи управління якістю на відповідність ДСТУ ІSО 9001-2001

ТзОВ "Селищанський гранітний кар'єр", ПП "Стиль М", ТзОВ "Укрбіотал" та ін.

Сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

ДП "Рівнестандартметрологія" отримав призначення та уповноваження на проведення робіт з сертифікації продукції та послуг в державній Системі УкрСЕПРО, (свідоцтво про уповноваження № UА PN.044 від 24.04. 2008 р) та з сертифікації систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів (свідоцтво № UA. MQ.055 від 01.04. 2008 р).

Орган з сертифікації ДП "Рівнестандартметрологія" здійснює сертифікацію:

харчової продукції і сільськогосподарської сировини;

нафтопродуктів (палива, мастил, бітумів);

будматеріалів (цементи, цегла, щебінь, черепиця, вапно, вироби залізобетонні);

посуду з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;

готельних послуг та послуг харчування;

послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів та їх складових;

систем управління якістю.

Сертифікація зазначених видів продукції та послуг проводиться на відповідність обов'язковим вимогам, що визначені законодавчими актами України щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, захисту їхнього майна, а також охорони навколишнього середовища.

Із вступом України до СОТ передбачається обов'язкове впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP для всіх виробників, які працюють на ринку Євросоюзу.

Орган сертифікації продукції ДП "Рівнестандартметрологія" тісно співпрацює з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями області та інших регіонів:

- АВЛ ДП "Рівнестандартметрологія" (атестат акредитації № UА 6.001. Н.149 від 20.01. 2001);

- АВЛ Рівненської ОСЕС, (атестат акредитації № UА 6.001. Н.428 від 07.08. 2002р);

- АВЦ Обласної лабораторії ветеринарної медицини, (атестат акредитації № 2Н 447 від 22.05. 2005р);

ВЦ ДП УНДІ нафтопереробної промисловості "Масма" (атестат акредитації за № 2Т 381 від 01.02. 2007р);

- АВЛ ДП "Житомирстандартметрологія" (атестат за № 2Н482 від 19.10. 2006р)

- ВЛ ЗАТ "Рівненський ДБК", (атестат за № UА 6.001. Т 639 від 05.04. 2000р).

- ВЛ Державного регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів м. Тернопіль (атестат за №2Т080 від 17.11. 2005р).

- ВЦ ДНПІ "ЛьвівНДІпроект" (атестат за № UА 6.001. Н.471 від 12.07. 2002р);

- ВЛ БОК та М ДП "Укрметртестстандарт" (атестат за № 2Н103 від 20.06. 2006р).

Вартість робіт по сертифікації розраховується згідно калькуляцій розроблених у відповідності до "Правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг", затверджених керівником органу з сертифікації.

Органом з сертифікації продукції та послуг ДП "Рівнестандартметрологія" за рік сертифіковано продукцію на 51 харчовому підприємстві, 46 підприємствах виробниках будівельних матеріалів області.

Сертифіковано послуги проживання в більше як 30 готельних господарствах.

2.3. Аналіз фінансового стану

В ринкових умовах фінансова діяльність підприємства пов'язана з аналізом джерел коштів та їх використання.

Аналіз показників фінансової стійкості

Показники
2006
2007
Відхилення абсол.
Нормативні значення
Коефіцієнт автономії
0,83
0,9
+0,07
Більше 0,5
Коефіцієнт фінансової залежності
1,21
1,12
-0,09
Дорівнює 2
Коефіцієнт фінансування
4,84
8,2
+3,36
0,85 - 0,9
Коефіцієнт фінансової стійкості
0,83
0,9
+0,07
Збільшення
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
0,17
0,11
-0,06
Менше 0,5
- Значення коефіцієнта автономії становить відповідно 0,83 у 2006р. та 0,9 у 2007 р. Це свідчить про те, що частка власного капіталу у пасивах підприємства становить 83% у 2006 р. та 90% у 2007 р. Збільшення даного показника є незначне, але він становить більше 0,5 (тобто є в межах норми).
- Коефіцієнт фінансування становить 4,84 та 8,2 у попередньому та звітному періоді відповідно. Це свідчить про те, що протягом звітного періоду на 1 грн. позикових коштів припадало 4,84 грн власного капіталу на початок періоду та 8,2 грн. на кінець.
- Коефіцієнт фінансової стійкості становить в межах 0,83 - 0,9, тобто збільшується, що говорить про підвищення фінансової стійкості підприємства.
Зменшення коефіцієнта концентрації позичкового капіталу з 0,17 до 0,11 свідчить про зниження питомої ваги позикових коштів у фінансуванні підприємства. Так, у звітному періоді 0,11 грн. позикових коштів припадало на 1 гривню загальних активів підприємства, що є в межах норми.
Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші, тобто погашати свої зобов'язання; оцінюючи ліквідність підприємства аналізують достатність поточних активів гасити поточні зобов'язання або короткотермінові кредити.
Таблиця 2.3.
Аналіз коефіцієнтів ліквідності
Показники
2006
2007
Відхилення абсол.
Нормативні знач.
Коефіцієнт поточної ліквідності
0,74
0,93
+0,19
Більше 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,59
0,76
+0,17
0,7 - 0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,38
0,54
+0,16
0,2 - 0,35
Значення показника поточної ліквідності становить 0,74-0,93, тобто є меншим рекомендованого значення і говорить про те, що підприємство не має можливості покрити поточні зобов'язання за рахунок оборотних засобів. У досліджуваних періодах на кожну 1 грн. поточних зобов'язань припадає лише 0,74 - 0,93 грн. оборотних активів.
Значення коефіцієнта швидкої ліквідності у звітному періоді коливається в межах 0,59 - 0,76, а саме йде до рекомендованого значення. Цей факт свідчить про те, що за рахунок грошових коштів та очікуваних грошових надходжень (дебіторська заборгованість) може бути погашено 59 - 76% поточних зобов'язань підприємства.
Розмір коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,38 - 0,54 трішки віддаляється від рекомендованого значення і показує, яку суму підприємство може погасити негайно. Загалом ми бачимо позитивні зрушення щодо погашення поточних зобов'язань підприємством.

2.4. Аналіз показників рентабельності

Показники рентабельності характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів. При розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу.

Таблиця 2.4.

Аналіз показників рентабельності

Показники
2006
2007
Відхилення абсол.
Нормативні
значення
Рентабельність активів
0,06
0,07
+0,01
Збільшення
Рентабельність власного капіталу
0,07
0,08
+0,01
Збільшення
Рентабельність виробничих фондів
0,08
0,09
+0,01
Збільшення
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком
0,04
0,06
+0,02
Збільшення
Період окупності капіталу
18,2
13,6
-4,6
Період окупності власного капіталу
14,5
12
+2,5
Усі коефіцієнти рентабельності мають досить низьке значення, але відмічається тенденція до помітного покращення ситуації, що говорить про незначне підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Досить суттєвим є зниження періоду окупності капіталу, внаслідок збільшення чистого прибутку.

2.5. Аналіз по и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.