На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Вивчення особливостей розробки бзнес-плану, що включає опис пдприємства та характеристику продукцї, фнансовий, органзацйний юридичний плани, оцнку ринку збуту можливих ризикв. Обрунтування режиму та розрахунок рчних фондв часу майстерн.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 24.01.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство аграрної політики України
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
З ІНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЖИТОМИР-2010
Укладачі: к.т.н., доцент, зав. кафедрою технічного сервісу та інженернї екології С.М. Герук, к.і.н., викладач О.М. Сукманюк, к.т.н., ст. викладач М.Л. Заєць, к.с.-г.н., доцент Дерев?янко Д.А., к.т.н., доцент Савченко В.М., асистент Міненко С.В., асистент Хоменко С.М. (Житомирський національний агроекологічний університет), к.т.н, професор Михайлович Я.М., к.т.н., професор Мельник І.І. (Національний універистет біоресурсів і природокористування України), к.т.н., професор Сідашенко О.І. (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)
ЗМІСТ

Оформлення і захист курсового проекту
Вступ
1. Бізнес-план
1.1. Опис підприємства та характеристика його продукції
1.2. Оцінка ринку збуту
1.3. Конкуренція та стратегія маркетингу
1.4. План виробництва
1.5. Організаційний план
1.6. Юридичний план
1.7. Ризики та шляхи їх усунення
1.8. Фінансовий план
2.Організація ремонту і стан ремонтно-обслуговуючої бази господарства
2.1. Визначення загального об'єму ремонтно-обслуговуючих робіт і обґрунтування програми центральної ремонтної майстерні
2.2. Обґрунтування режиму і розрахунок річних фондів часу майстерні, робочих, обладнання
2.3. Розрахунок площі майстерні
2.4. Енергетичний розрахунок
2.4.1. Розрахунок річної потреби в силовій і освітлювальній
Електроенергії
2.4.2. Розрахунок річної потреби тепла на опалення і вентиляцію
2.5. Розрахунок вартості основних виробничих фондів
2.6. Розрахунок собівартості ремонту
2.7. Розрахунок показників ефективності проектного рішення
3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
3.1. Матеріально-технічне забезпечення
3.2. Забезпечення кадрами
3.3. Стан умов праці на окремих виробничих об'єктах
3.4. Аналіз захворюваності
3.5. Аналіз травматизму
3.6. Атестація робочих місць
Список використаних джерел
Оформлення і захист курсового проекту

Курсовий проект оформляється у вигляді пояснювальної записки обсягом 35-40 сторінок і двох листів креслень (формат А1).
Креслення виконуються на ватмані у відповідності до вимог встановлених СТП 2.01-2005 Стандарт підприємства. Проекти (роботи) курсові та дипломні. Загальні вимоги до оформлення. (А. Малиновський, В. Микитюк, С. Герук, О. Сукманюк). Титульна сторінка оформляється за наведеною формою (додаток 1).
Надписи на обкладинці роблять креслярським шрифтом відповідно із ГОСТ 2.304-68.
Пояснювальна записка повинна складатися з таких частин:
1. Реферат
2. Зміст
3. Вступ
4. Резюме
5. Опис підприємства та характеристика його продукції
6. Оцінка ринку збуту
7. Конкуренція та стратегія маркетингу
8. План виробництва
9. Організаційний план
10. Юридичний план
11. Ризики та шляхи їх усунення
12. Фінансовий план
Курсовий проект виконується відповідно до методичних вказівок і захищається студентом на кафедрі перед комісією.
Вихідна інформація і завдання до курсового проектування. Курсове проектування виконується, як правило, за матеріалами конкретного господарства - сільськогосподарського чи ремонтно-обслуговуючого.
В завданні на проектування повинні бути вказані наступні вихідні дані: район розміщення господарства, планове річне напрацювання по маркам машин. Крім того, можуть бути задані напрацювання від останнього ремонту чи ТО машин, напрацювання після цього ремонту /ТО/, строки виконання польових робіт, кількість голів худоби і птахів в господарстві, назва цеху /дільниці/, для якого розробляється система управління.
Вихідні дані для курсового проектування студенти отримують в період ремонтної практики. Якщо з яких-небудь причин студент не зміг отримати вихідні дані до проектування, то вони видаються викладачем.
Вступ

Бізнес-план є відображенням стратегії підприємства, що охоплює питання визначення напрямків розвитку підприємства і здійснення його довгострокових планів, спрямованих на отримання максимального прибутку.
У вступі слід відобразити загальну характеристику бізнес-плану.
При необхідності дати пояснення про особливості, які має даний курсовий проект у порівнянні з рекомендаціями.
1. БІЗНЕС-ПЛАН

Резюме

Бізнес-план починається з резюме (додаток 2). Розділ може бути написаний тільки тоді, коли є всі інші розділи. Мета цього розділу-зацікавити потенційних партнерів, інвесторів та дати чітке уявлення про питання, які детально розглянуті в бізнес плані. Виклад повинний бути украй простим і лаконічним, мати мінімум спеціальних термінів. Обсяг розділу не повинен перевищувати 1,5-2 сторінки.
У даному розділі необхідно відобразити:
- суть проекту, тобто чим ви збираєтесь займатись (напрямок, механізована технологія);
- характеристику майбутньої продукції, тобто, чим ваш товар буде відрізнятись від існуючого на ринку і чому покупці захочуть придбати саме його ;
- фінансові результати, які ви очікуєте від свого проекту в майбутньому (обсяг продажу, витрати на виробництво, ціна продукції, очікуваний прибуток і, нарешті, суму кредиту і термін, протягом якого ви зможете гарантовано його повернути).
Укладаючи бізнес-план необхідно постійно тримати в голові питання, що будуть, насамперед, цікавити майбутніх кредиторів або інвесторів:
- що я одержу при успішній реалізації цього бізнес-плану?
- який відсоток ризику втрати моїх грошей?
ПРИКЛАД 1

Резюме

Метою бізнес - плану є створення дільниці, яка приноситиме прибуток. Такою дільницею може бути дилерська діагностична станція на базі ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ».
Для організації дільниці необхідно 391540 грн.
Послуги, які пропонуються клієнтам при діагностиці успішно реалізовуватимуться завдяки використанню передових технологій з використанням нового сучасного устаткування і комп'ютерної техніки. Довіра до бізнесу фірми повинна викликати високу якість діагностичних послуг в поєднанні із зниженням цін.
Основними економічними показниками діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» (за 1 рік) є:
- виручка - 660000 грн.
- витрати - 563160 грн.
- рівень рентабельності - 20.2 %
Вигідність ведення бізнесу діагностичної дільниці значною мірою визначається розміщенням його у межі міста, де немає подібних дільниць.
ПРИКЛАД 2

Резюме

Охорона праці є необхідною при будь-якому товарному виробництві. Тому розроблення і впровадження заходів з охорони праці повинне проводитися в підприємстві на етапах проектування виробництва і впровадження технологічних процесів у цілому.
Покращення умов більшості працюючих, зменшення травматизму та запобігання нещасним випадкам є основою для складання бізнес-плану з охорони праці у СГП „Потилко”. Оскільки, згідно аналізу, стан охорони праці вимагає удосконалення на даному підприємстві.
ПРИКЛАД 3

Резюме

Охорона праці є необхідною складовою сільськогосподарського виробництва. Тому розроблювати i впроваджувати заходи з охорони праці потрібно проводити у господарстві на всіх етапах проектування виробництва i впровадження технологічних процесів загалом та, зокрема, під час виконання механізованих робіт у господарстві. Постійна потреба необхідної кількості сучасних сільськогосподарських машин i механізмів у господарстві не дозволяє виконувати механiзованi роботи своєчасно i якісно, а тому зростає ризик травмування працівників. До того ж наявна у господарстві техніка не є новою, вона вимагає постійних ремонтів.
Основним завданням для господарства є отримання сільськогосподарської продукції. Разом з тим покращення умов праці працiвникiв, зменшення рівня виробничого травматизму та запобігання нещасним випадкам є необхідною складовою дiяльностi господарства i ці питання з охорони праці повинні знайти своє місце під час складання бізнес-плану. Виконаний аналіз у СТОВ „Вереси” Житомирського району стану охорони праці вимагає його поліпшення. Зокрема потрібно врахувати, що вiд впровадження працеохоронних заходів буде не лише матеріальний , але й соціальний ефект, що знайде вираження у покращені умов праці, підвищенні рівня соціальної захищеності працiвникiв.
В курсовому проекті рекомендується впровадити насамперед органiзацiйнi заходи з охорони праці, що не вимагатиме значних додаткових матеріальних витрат.
ПРИКЛАД 4

Резюме

Суть проекту полягає у розрахунку економічної вигідності виробництва картоплі.
Для того, щоб отримати добрі результати (високу врожайність та якість) підприємство закуповує елітний хворобостійкий районований сорт картоплі. Це дасть змогу отримати гарний валовий збір продукції та зменшити собівартість виробництва, що зробить можливим продаж продукції за цінами нижчими ніж у конкурентів.
З засадженої площі (180 га) планується отримати 3600 т товарної продукції, з якої на продаж піде 3300 т (300 т насіннєвий фонд та на власні потреби). При відпускній ціні 2000 грн/т, підприємство планує отримати дохід в сумі 6,6 млн. грн., тобто близько 4 млн. грн. чистого прибутку. Витрати на виробництво планується покрити власними коштами господарства, т.я. це зменшити їх на суму відсотків по кредиту.
Для якісного проведення механізованих робіт планується придбати техніку, вартістю біля 700 тис. грн. Термін окупності капіталовкладень - 0,13 року. Загалом за 3 роки очікується прибуток в розмірі близько 12 млн. грн. Термін окупності загальних капіталовкладень за 3 роки по відношенню до прибутку - 0,1 року.
Для зменшення ризиків планується придбати страхові поліси загальною вартістю близько 70000 грн.
1.1 Опис підприємства та характеристика його продукції

В цьому розділі потрібно дати характеристику господарської діяльності підприємства (додаток 3) для якого розробляється бізнес-план та характеристику запропонованої продукції (послуг). Структура розділу:
- юридичний статус;
- мета діяльності підприємства;
- апарат управління та персонал;
- виробничі ресурси та інфраструктура сільськогосподарського підприємства;
- характеристика господарської діяльності;
- опис продукції;
- патенти, ліцензії, інші права власності та користування;
- фінансові результати господарської діяльності.
Чітко формулюється мета діяльності підприємства, наприклад, збільшити частку ринку на 0,5%, рентабельність на 10%; надати часові рамки (довгострокові цілі мають горизонти планування понад 5 років; середньострокові цілі мають термін планування від 1 до 5 років; короткострокові цілі повинні бути досягнуті протягом року).
У розділі подати опис ситуації в господарстві, що складається сьогодні. Слід вказати: динаміку валових показникові виробництва продукції в порівняні з такими самими показниками по району чи області (в залежності від розмірів вибраного ринку); виробничі показники: динаміку урожайності сільськогосподарських культур за останні кілька років (в залежності від вимог зацікавлених осіб).
Потрібно дати таку інформацію про продукцію господарства: опис продукції, що виробляється; якість продукції, тобто відповідність якісних параметрів вимогам певних стандартів та попиту споживачів, що впливають на ціну, яку вони готові заплатити за продукцію; сортність; різноманітність продукції; зовнішній вигляд та привабливість.
Вказати які властивості продукції роблять її унікальною? Чому споживачі купують саме цю продукцію?
ПРИКЛАД 1

Опис підприємства та характеристика його продукції

Діяльність діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ», яке знаходиться за адресою м. Житомирі, вул. Київська, 17 направлено на систематичне діагностичне обслуговування вантажних автомобілів КамАЗ, МАЗ для виявлення несправностей при виконанні контрольно-діагностичних робіт на основі нових технологій.
Нову діагностичну дільницю ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» планується розмістити, на його території з використанням бази. Ця дільниця буде дилерським центром з діагностування а/м КамАЗ та МАЗ.
У радіусі 10 км від ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ», де планується розмістити дільницю з діагностування автомобілів КамАЗ і МАЗ, знаходиться 13 великих населених пунктів (див. рис. 1) У радіусі 20 км знаходиться 62 великі населені пункти, 5 з них - це такі міста як Житомир, Коростишів, Черняхів, Червоноармійськ, Володарськ-Волинський. Кількість автомобілів марки КамАЗ тільки в Житомирській області складає: 2016 одиниць, а кількість автомобілів марки МАЗ - 914 одиниць.
Таким чином, в Житомирській області знаходиться 2930 одиниць а/м (КамАЗ, МАЗ). З них кожен третій не проводить діагностування.
Діяльність створюваної діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» буде направлена на систематичне контрольно-діагностичне обслуговування автомобілів КамАЗ та МАЗ з використанням нових технологій.
Планується виконання повної або часткової (окремих вузлів) діагностики автомобілів, за бажанням клієнта.
Задовольнити запити замовника якісно і своєчасно - основне завдання дільниці. Особлива увага надається діагностуванню:
· Паливної апаратури;
· Гідроприводів;
· Форсунок;
· Електрообладнання;
· Комп'ютерному діагностуванню двигуна, що включає визначення його технічних характеристик та несправностей.
Застосовуючи весь комплекс послуг, фірма має потенційну можливість визначити всі несправності машини своєчасно, що дозволить заощадити на ремонті автомобіля і полегшити роботу зі виявлення несправності.
ПРИКЛАД 2

Опис підприємства та характеристика його продукції

Після реформування аграрного сектору підприємство було реорганізоване з колективного сільськогосподарського підприємства у приватне сільськогосподарське підприємство (ПСП) „Маяк”, що знаходиться в с. Жадьки Черняхівського району Житомирської області. Дане підприємство було засноване на власності трудового колективу.
Основною метою підприємства є забезпечення сільськогосподарською продукцією власних потреб, а також отримання прибутку від реалізації її надлишків.
Вищим органом управління підприємством є збори підприємства, які збираються раз в рік та заслуховують звіт про діяльність підприємства звіт ревізійної комісії, тощо. Збори пайовиків обирають керівника підприємства на міжзвітний період. Керівник підприємства здійснює контроль його структурних ланок. Важливі питання щодо діяльності підприємства в міжзвітний період вирішуються правлінням підприємства та керівником.
Підприємство має в своєму розпорядженні автотракторний парк, що складається з 14 автомобілів, 26 тракторів, 14 зернозбиральних, бурякових та кормозбиральних комбайнів та різної с/г техніки (плуги, культиватори, підживлювач-обприскувач тощо). Тобто наявної техніки цілком достатньо для проведення всіх технологічних операцій при вирощуванні с/г продукції. Але технічний стан більшості техніки знаходиться на низькому рівні (в основному через її вік), що в свою чергу негативно позначається на собівартості продукції.
Підприємство має рослинницький напрямок, основною продукцією є зернові. На другому місці знаходиться виробництво м'яса та молока.
Основна продукція - зернові - має середню якість і в більшості відноситься до 3 - 4 класу. Основною причиною цього є географічне розташування підприємства. Недостатньо довгий теплий період впливає на формування кількості білка та клейковини в зерні. Щодо м'ясо - молочної продукції, то вона має високу якість, оскільки тварини вигодовуються екологічно чистими кормами.
Сьогодні рентабельність підприємства дуже низька. Виручені кошти від реалізації виробленої продукції майже в повному обсязі йдуть на оплату праці та податків. Впровадження в виробництво даного бізнес - плану дасть змогу отримати кошти, необхідні для оновлення МТП підприємства.
Згідно бізнес - плану, планується також вирощувати картоплю високої якості. Великі за розміром бульби будуть приваблювати покупця, а також цінами, нижчими за ринкові.
1.2 Оцінка ринку збуту

Мета розділу - пересвідчитися самому та переконати майбутніх інвесторів у наявності ринку для продукції підприємства, розкрити можливості цього ринку.
Структура розділу: аналіз ринку, конкурентів, сильних та слабких сторін господарства.
Даний розділ повинен вміщувати в себе інформацію щодо тенденцій розвитку ринку, загального обсягу споживання та виробництва продукту, який планується запропонувати ринку. Необхідно визначити:
- Хто буде покупцем вашого товару?
- Чому він вибере саме його? ( за більш високу, ніж у конкурента якість, за більш низьку ціну).
- Який обсяг вашого товару в змозі спожити ринок?
Слід визначити, що у даному розділі та у наступних розділах, роблячи прогноз або оцінюючи існуючу ситуацію, ви будете користуватись тією або іншою інформацією. Джерела інформації, якими ви користувалися, повинні бути відображені в бізнес-плані (як в тім сама інформація), щоб інвестор міг оцінити глибину і повноту проведених досліджень і відповідно продуманість вашого проекту.
Характеристика ринків збуту продукції, що виробляється, здійснюється на основі аналізу каналів реалізації (табл. 1.1), які використовувались підприємством та можуть бути задіяні. Це - заготівельні організації, біржі, оптові торгівельні бази, промислові чи власні переробні підприємства, власна дрібнооптова та роздрібна торгівля, традиційне використання зовнішніх ринків збуту та інше.
Інформацію про розмір ринків можна отримати в статистичних органах (місцевих, обласних), за даними обсягів продаж торгівельних відділів райдержадміністрацій, споживчих кооперацій, професійних журналів, тощо.
Таблиця 1.1.
Аналіз каналів реалізації
Вид продукції
Обсяги продаж, т
Канали реалізації, т
Заготівельні організації
Оптові бази, біржі
Промислові переробні підприємства
Власна дрібнооптова та роздрібна торгівля
Зовнішній ринок
ПРИКЛАД 1

Оцінка ринку збуту

Гостра потреба в якісній діагностиці автомобіля - важлива складова частина ринку послуг станції технічного обслуговування.
Для завоювання ринку планується створити нове високотехнологічне підприємство з діагностики автомобілів, що підвищить якість їх роботи та ресурс.
Якість послуг та обслуговування, які планує проводити діагностична дільниця ТОВ „Житомирський автоцентр КамАЗ” в спеціалізованих майстернях підвищаться.
1.3Конкуренція та стратегія маркетингу

У цьому розділі наводиться аналіз конкурентів і дають відповіді на такі основні запитання: хто є основними конкурентами на ринку для даної продукції (послуг)? яка їх частка на ринку, що розглядається? як йдуть справи у конкурентів (обсяг продажу, прибутковість, розширення асортименту і т. ін.)? що собою представляє продукція конкурентів: основні характеристики, рівень якості, дизайн, відношення до неї покупців? який рівень цін на продукцію конкурентів? в чому ви бачите сильні та слабкі сторони конкурентів? ваші можливі конкуренти у майбутньому? в чому сила позицій вашого підприємства у конкурентній боротьбі? Можливі сильні і слабкі сторони конкурентів представлені в табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Сильні і слабкі сторони основних конкурентів
Сфера діяльності
Сильна сторона
Слабка сторона
Маркетинг
· великі обсяги продажу (натуральні і вартісні показники)
· велика ринкова частка
· декілька цільових ринків
· високий рівень сервісного
· невеликі обсяги продажу
· невелика ринкова частка
· один цільовий ринок
· низький рівень сервісного обслуговування
Сфера діяльності
Сильна сторона
Слабка сторона
· обслуговування
· позитивний імідж привабливий рівень цін
· висока популярність продукції
· невисокі витрати на рекламу
· негативний імідж
· ціна не відповідає очікуванням споживачів
· низька популярність продукції
· значні витрати на рекламу
Виробництво
· зручне розміщення підприємства
· тривале існування на ринку (стадія зростання та зрілості)
· короткі терміни надання послуг
· висока якість товару (послуги)
· новітня технологія
· низькі витрати виробництва
· віддаленість від ринку збуту
· поява на ринку (стадія становлення)
· тривалі терміни надання послуг
· низька якість товару (послуги)
· застаріла технологія
· високі витрати виробництва
Фінанси
· стійке фінансове становище
· низькі загальні витрати
· мобільна структура витрат
· нестійкі фінансові позиції
· високі загальні витрати
· нестача обігових коштів
Організація
· ефективна структура управління
· довгострокові перспективи розвитку
· бюрократична структура управління
· короткострокові перспективи розвитку
Кадри
· високий рівень професіоналізму
· великий практичний досвід працівників
· неефективна система стимулювання праці
· відсутність (або недостатня кількість) висококваліфікованих кадрів
Основним етапом аналізу конкуренції на ринку є оцінка степеню впливу конкуренції на ринок. Інтенсивність конкуренції рахується найбільшою, коли на ринку присутнє значне число конкурентів. Так для великої фірми, що володіє потужними ресурсами і великою кількістю переваг конкурентами є лише аналогічні фірми.
Для оцінки конкуренції визначаємо фактори, що впливають і будуть впливати на конкуренцію (див. таб. 1.3).
Кожний із факторів, що характеризує конкуренцію на ринку оцінюється експертами по бальній шкалі. В якості експертів можуть бути провідні спеціалісти фірми. Наприклад: якщо фактор не проявляється на ринку, то сила появи цього фактора оцінюється в “1”бал, якщо слабо себе проявляє - “2” і чітко виражається - “3”. На основі середнього балу проводимо оцінку впливу сили конкуренції на ринку.
Таблиця 1.3
Фактори, що характеризують конкуренцію на ринку і їх оцінка

Назва фактора
1-й експерт
2-й експерт
3-й експерт
4-й експерт
5-й експерт
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Число і потужність
фірм-конкурентів на ринку
2
Зміна платоспроможного попиту
3
Утримання від переклю-чення клієнта з одного виробника на іншого
4
Уніфікованість сервісних послуг
5
Бар'єри виходу з ринку
6
Бар'єри проникнення на ринок
7
Привабливість ринку
8
Труднощі виходу на галузевий ринок
9
Галузеві переваги
10
Унікальність каналу постачання
11
Важливість покупця
12
Значення товару у покупця
13
Ціна
14
Вартість переключення
15
Якість основного товару
-
Всього

Крім того, також експертні оцінки здійснюють прогноз розвитку конкуренції на ринку, що залежить від оцінок зміни кожного фактору. На основі цих даних визначаємо вплив конкуренції:
b = (1/m?n); (1.1)
де bij - бальна оцінка j-го експерименту, ступеня прояву i-го фактора;
Кі - коефіцієнт важливості і-го фактора;
n - кількість факторів;
m - число розглянутих факторів.
Таким чином отримана оцінка конкуренції на ринку, за результатами експертних досліджень, представляє собою середньо виважений бал.
На основі отриманого середньо виваженого бала робимо такі висновки (рис. 1).
Для визначення середнього значення прогнозу 5-ти експертів використовуємо формулу:
(1.2)
де - сума прогнозів і-го експерименту.
До основних позицій плану маркетингу відносяться:
1. Схема поширення продукції.
Як буде продаватись продукція - через власні фірмові магазини, оптові торгові організації, дрібних посередників і т.д.
2. Ціноутворення.
Здійснюються вибір однієї з наступних стратегій ціноутворення: витратна чи преміальних цін.
Витратна стратегія застосовується, коли необхідно точно врахувати витрати на виробництво. Вона найбільш повно відповідає інтересам виробника і за певних умов забезпечує фіксований відсоток прибутку (рівень рентабельності), який очікується одержати.
(1.3)
де Ц2 - відпускна ціна, грн./т, грн./шт.;
Цmin - мінімальна ринкова ціна;
Р - рівень рентабельності, який необхідно отримати згідно завдання на розробку, %;
С - розрахункова повна собівартість виробленої продукції, грн./т,грн./шт.
При заданих сумі кредиту Кк (капіталовкладення) і терміну погашення (окупності) відпускну ціну розраховують за формулою:
(1.4)
де К к - сума кредиту з урахуванням відсотків за користування ним, або сума капіталовкладень, грн.;
Q - обсяг виробленої продукції, послуг, тощо, т, шт., грн.;
Т - термін повернення кредиту або окупності капіталовкладень, роки;
a - коефіцієнт, який враховує долю прибутку, що витрачається на погашення кредиту: 0 < a = 1, при a = 1 весь прибуток витрачається на погашення кредиту в термін Т.
Верхня межа відпускної ціни (1;2) за продукцію не повинна перевищувати ринкової максимальної ціни Цmaх за аналогічну продукцію.
Оптимальне значення відпускної ціни повинно бути в проміжку коливань ринкових цін (Цmin…Цmax), що дає можливість отримати максимальний прибуток. Його забезпечує підвищення ефективності машинних технологій, відповідним вибором програми виробництва та зменшенням виробничих витрат. При застосуванні інших стратегій ціноутворення рівень рентабельності, термін окупності та інші показники проекту розраховують після визначення чистого прибутку. Матеріали по розділах 1 - 4 більш детально описані в літературі [1-4].
3. Реклама. Тут необхідно подати стислу інформацію про те, як буде організована реклама.
ПРИКЛАД 1

Конкуренти і конкуренція

СГП ім. Шевченка Хмельницької області, Старокостянтинівського району планує надавати послуги по технічному обслуговуванню і ремонту тракторів та комбайнів з високою якістю контролю і діагностики. Проаналізувавши ринок даних послуг ми визначили, що потреба у ремонті і обслуговуванні машин зростає з кожним роком.
Згідно статистичних даних в районі зростає кількість господарств, які мають свої машинно-тракторні бази. Оскільки закордонна техніка коштує дорого, то підприємства в основному закуповують вітчизняні трактори і с.г. техніку.
Основним етапом аналізу конкуренції на ринку є оцінка степеню впливу конкуренції на ринок. Інтенсивність конкуренції рахується найбільшою, коли на ринку присутнє значне число конкурентів. Так для великої фірми, що володіє потужними ресурсами і великою кількістю переваг конкурентами є лише аналогічна фірма (Хмельницька ІТЦ).
Для оцінки конкуренції визначаємо фактори, що впливають і будуть впливати на конкуренцію (див. таб. 1.5).
Таблиця 1.5.

Назва фактора
1-й експерт
2-й експерт
3-й експерт
4-й експерт
5-й експерт
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
Оцінка
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Число і потужність
фірм-конкурентів на ринку
2
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
Зміна платоспроможного попиту
2
-1
2
0
1
0
2
0
2
0
3
Утримання від переклю-чення клієнта з одного виробника на іншого
2
0
2
1
2
1
2
1
1
-1
4
Уніфікованість сервісних послуг
2
0
2
1
1
0
2
1
2
0
5
Бар'єри виходу з ринку
2
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
Бар'єри проникнення на ринок
2
0
3
1
2
1
3
0
2
0
7
Привабливість ринку
2
0
2
0
2
1
3
0
2
0
8
Труднощі виходу на галузевий ринок
2
0
2
1
2
0
2
1
1
1
9
Галузеві переваги
1
0
1
0
1
1
1
0
2
1
10
Унікальність каналу постачання
3
0
3
0
3
1
3
0
2
1
11
Важливість покупця
2
-1
2
1
1
0
2
-1
2
-1
12
Значення товару у покупця
2
1
2
0
1
0
2
0
2
1
13
Ціна
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
14
Вартість переключення
2
0
2
0
2
1
2
0
3
0
15
Якість основного товару
3
0
3
0
3
0
3
1
3
0
-
Всього
30
0
30
6
28
7
32
4
29
2
На основі цих даних визначаємо вплив конкуренції:
b = (1/m?n); (1.5)
1-й: b =(1/15?5)?0,43?15?30=2,5
2-й: b =(1/15?5)?0,43?15?30=2,5
3-й: b =(1/15?5)?0,43?15?28=2,4
4-й: b =(1/15?5)?0,43?15?32=2,7
5-й: b =(1/15?5)?0,43?15?29=2,4
Середнє значення 5-ти експертів становить b=2,5
Понижений Помірний Високий Дуже високий
Середньозначна оцінка прогнозу розвитку сил конкуренції:
(1.6)
1-й: с = (1/15?5) 15?0,43 =0,08
2-й: с = (1/15?5) 15?0,43?6 = 0,5
3-й: с = (1/15?5) 15?0,43? 7 = 0,6
4-й: с = (1/15?5) 15?0,43? 4 = 0,34
5-й: с = (1/15?5) 15?0,43? 2 = 0,17
Середнє значення прогнозу 5-ти експертів становить с = 1,15
Підвищиться Стабільність Понизиться
Згідно прогнозу розвитку рівня сил конкуренції, конкуренція в майбутньому понизиться, що дає кращий розвиток і розширює можливості нашого підприємства.
ПРИКЛАД 2

Конкуренти і конкуренція

Зараз у м. Житомир немає спеціалізованих підприємств з діагностики автомобілів КамАЗ, МАЗ, а дані діагностичні операції в неповному обсязі виконують такі підприємства: Автобусний парк; АТП-11853; Автосервіс Україна; АИС; ПП, ВКФ, Мотор. Також є малі дільниці, що займаються різним видом ремонту і діагностики. Ці дільниці мають застарілу і недостатню матеріально - технічну базу і тому їх рівень роботи енергоємний, низькоякісний і не повний.
У м. Коростишів знаходиться порівняно непогана дільниця, що займається діагностикою, ТО і ремонтом вантажних машин, зокрема марок КамАЗ і МАЗ.
Основна відмінність від конкурентів нашої дільниці з діагностики автомобілів КамАЗ, МАЗ полягає в тому, що вона надає широкий спектр послуг на спеціальному устаткуванні.
Спостерігаючи за роботою конкурентів, ми визначили, що важливе значення у досягненні успіху відіграє кваліфікація, високе технічне знання персоналу і високе технічне забезпечення.
Необхідно зазначити, що основною особливістю автомобілів КамАЗ є встановлення на них двигунів - ЯМЗ, як і на автомобілях МАЗ, а також використання деяких уніфікованих вузлів. Це дозволяє використовувати той самий інструмент, стенди, обладнання при діагностуванні різних автомобілів.
Застосування новітніх технологій та форм обслуговування - це той шлях, яким розвиватиметься дільниця для завоювання свого сегменту ринку і створення відмінностей від конкурентів. Отже, на перше місце виходить якість обслуговування і формування не високих цінових показників обслуговування.

Стратегія маркетингу

Дільниця проводить як комплексне діагностичне обслуговування так і часткове. Позиції фірми будуються на створенні сучасних технологій, простих і доступних, з високим рівнем діагностичного обслуговування, всього того, за що клієнт захоче платити. При цьому необхідно створити бізнес, не схожий на бізнес конкурентів.
При оптимальних вкладеннях та максимальній реалізації творчого потенціалу співробітників дільниця працюватиме над впровадженням нових технологій з обслуговування автомобілів, які асоціюються з високою якістю і широким асортиментом. Все це завжди матиме попит.
Привабливим для клієнта буде:
Комплексне або часткове діагностичне обслуговування.
ь Надання постійним клієнтам знижок.
ь Безкоштовні консультації і рекомендації з технічного стану автомобіля.
ь Гарантія якісного обслуговування.
ь Помірні ціни.
ь Гнучкий графік прийому без простою в черзі.
ь Отримання повної інформації про стан автомобіля.
На дільницю встановлене сучасне обладнання головним чином для проведення діагностичних операцій тих, які мають найбільший попит (діагностування гальмівної, паливної систем та двигуна).
Важливим в системі маркетингу вважаємо заявлення про себе через всі види реклами. Але найголовніше - це відгуки клієнтів про якість обслуговування і високий рівень гарантії.
Діаграма кількості проведення діагностичних робіт залежно від видів несправностей автомобіля зображена на рисунку 1.3.
Планування робіт дільниці виконуватиметься з врахуванням цих статистичних даних.
ПРИКЛАД 3

Конкуренція та стратегія маркетингу

Найбільшими виробниками даного виду продукції в районі являються приватні фермерські господарства, а також окремі с/г підприємства, які також займаються виробництвом картоплі. Проте вони забезпечують ринок не більш як на 10 %, тому попит на дану продукцію досить високий.
Ціна на картоплю коливається в межах від 1600 грн. до 2500 грн. за тонну.
Вироблену продукцію планується реалізувати заготівельним організаціям, через біржі та промислові переробні підприємства.
Ціна буде формуватись за витратною стратегією. В цьому випадку прогнозована відпускна ціна може бути розрахована за формулою:
(1.7)
де - відпускна ціна, грн./т;
- мінімальна ринкова ціна, грн;
- рівень рентабельності, який необхідно отримати згідно плану, %;
- розрахункова повна собівартість виробленої продукції, грн./т.
Оптимальне значення відпускної ціни повинна бути в проміжку коливань ринкових цін, що дає можливість отримати максимальний прибуток. Його забезпечують підвищенням ефективності машинних технологій, відповідним вибором програми виробництва та зменшенням виробничих витрат.
ПРИКЛАД 4

Стратегія маркетингу

Головним розвитком стратегії маркетингу є створення сприятливих i безпечних умов для роботи, зменшення ризику травматизму працівників під час проведення механізованих робіт. Такі операції дозволять підвищити престиж праці хлібороба, зменшити ризик отримання травм на виробництві, забезпечити необхiдними кадрами для професiйного вiдбору, в наслідок якого зросте якість проведення технологічних процесів та кiлькiсть виробленої продукцій. Пріоритетний напрям стратегій маркетингу -- створення умов для всталеного збуту продукції через мережу підприємств-замовникiв виробленої продукції. Такий пiдхiд забезпечує легкий доступ продукції для покупців, мінімізує затрати на доставку продукції до споживачів, дозволяє оперативно реагувати на зміну ситуацій на ринку i виконувати всi наявні замовлення.
Для розвитку сiльсъкогосподарсъкого виробництва критичним фактором є неможливість продати продукцію через її високу собiвартiсть, а також необхiднiсть нерацiонального застосування застарілої техніки (з практично вичерпаним ресурсом). Дисбаланс цін на сiльськогосподарську продукцію, нові трактори та комбайни, а також на паливно-мастильні матеріали i запасні частини не дозволяє розвивати матеріально-технiчну базу господарства. Постiйнi несплати за виконану роботу негативно впливають на економічний стан підприємства.
Тому економіка у більшої частини сільськогосподарських підприємств перебуває у важкому стані. Основним фактором успіху в господарстві є:
- погашення боргів за попередні роботи;
- спецiалiзацiя за окремими галузями рослинництва i тваринництва;
- чітке виконання договірних обов'язків;
- впровадження заходів з охорони праці на пiдприємствi;
- контроль за виконанням нормативiв охорони працi.
У перші три роки застосовуватиметься витратна стратегiя цiноутворення, згiдно з якою визначення ціни виконуватимемо за затратами виробництва з врахуванням рівня ринкових цін реалізації продукції конкурентами. Такий пiдхiд дозволяє встановити гнучку ціну на товар та коригувати її максимізуючи прибуток підприємства.
Роботи, пов'язанi з впровадженням системи управління охороною праці, проводяться за витратною стратегiєю ціноутворення. Такий пiдхiд дозволяє підвищити психологічний клімат у колективі господарства та проводити прогнозування результатів дiяльностi на перспективу.
1.4 План виробництва

Мета розділу - довести, що сільськогосподарське підприємство:
- спроможне організувати виробництво конкретного виду продукції;
- має в своєму розпорядженні чи може придбати (орендувати) необхідні для цього ресурси;
- здатне виробляти потрібну кількість продукції відповідної якості.
У даному розділі бізнес-плану, розкривається ресурсний потенціал вашого підприємства, напрямки його розвитку, визначаються обсяги виробництва тієї продукції, що дасть можливість ефективно та прибутково господарювати. Доказом цього повинні бути послідовні обґрунтовані розрахунки, які дають підстави стверджувати про їх реальність і можливість досягнень.
Структура розділу;
- стислий опис технології виробництва продукції;
- аналіз забезпечення ресурсами для виробництва продукції;
- вибір техніки та обладнання;
- планування витрат на виробництво продукції - визначення собівартості продукції;
- прогноз обсягу виробництва.
Стислий опис технології виробництва продукції. У відповідності з технологічним процесом ремонту і технічного обслуговування машинно-тракторного парку, номенклатура дільниць і робочих місць ремонтної майстерні може бути наступною: зовнішнього миття; розбирання-миття; дефектування і комплектування; ремонт агрегатів; ремонту, обкатки і випробування двигунів; ковальська; зварювальна; мідницько-жерстяницька; ремонту і регулювання паливної апаратури; перевірки і ремонту та регулювання гідросистеми тракторів комбайнів; перевірки, ремонту і регулювання автотракторного електрообладнання; ремонту акумуляторних батарей; слюсарно-механічна; ремонтно-монтажна для тракторів комбайнів і автомобілів; ремонту сільськогосподарських машин; ремонту обладнання тваринницьких ферм; шиноремонтна; фарбувальна; діагностики і технічного обслуговування; ремонту енергетичного обладнання; інструментальна. В залежності від складу і кількості сільськогосподарської техніки в господарстві, номенклатура може змінювати, окремі дільниці суміщатися чи розміщаються в окремих від ремонтної майстерні приміщеннях.
В даному підрозділі виконуємо розрахунки складових витрат і показуємо потенційну можливість надання запланованого об'єму послуг в зазначені терміни.
На підприємстві, яке має власну машинно-ремонтну майстерню в якій буде виділено частина приміщення для створення дільниці з ремонту паливної системи дизельних двигунів. Потребу в обладнанні зводимо до таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Розрахунок вартості обладнання
№ з/п
Найменування обладнання
Марка
Кількість, шт.
Вартість, грн.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Розрахунок споживання електроенергії наводимо у таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
Розрахунок споживання електроенергії за рік
№ з/п
Марка обладнання
Потужність (кВт год)
Час роботи за 1 день, год
Споживання електроенергії, кВт
за день
за рік
1
2
3
4
5
Використовуючи розрахункову річну трудомісткість робіт Тм виконанням яких передбачається проводити в майстерні, а також дані розподілу річної трудомісткості за видами виконуючих робіт (табл. 1.7) розробляється організаційна структура підприємства.
Таблиця 1.7
Розподіл річної трудомісткості в майстернях с.г. господарств за видами виконуючих робіт
Види робіт
Річна трудомісткість, у %
Річний виробіток на одного працюючого, люд.-год.
Розбирально-складальні
Слюсарно-підгоночні
Мідницькі
Випробовувальні
Ремонт електрообладнання
Вулканізація
Обивочно-малярні
Ковальсько-термічні
Газозварювальні
Електрозварювальні
Токарні
Стругально-фрезерувальні
Шліфувальні
Слюсарні
Столярні
Жерстяницькі
30,33
17,9
4,15
4,12
5,27
0,7
4,02
5,4
1,6
1,43
10,64
3,7
2,7
2,86
1,9
3,28
2204,2
2213,9
2480,6
2546
2171,1
850,25
1653,75
2223,3
1920,25
1766,5
2190,4
2789,7
1685,1
1766
2407,25
2086,4
Інформацію про існуючу або проектну технологію виробництва сільськогосподарської продукції для бізнес-плану можна використовувати з технологічних карт сільськогосподарських підприємств, де крок за кроком розписуються всі технологічні цикли та технологічні операції вирощування культур та виробництва продукції.
В курсовому проекті для досягнення цієї мети рекомендується використовувати форму технології (додатки 16, 17), та відповідний комплекс машин (додатки 16, 17).
Відповідно до завдання на курсове проектування та даних одержаних студентом під час виробничої практики, встановлюється основна сільськогосподарська культура, площа її вирощування, га та урожайність основної продукції, т/га.
Для обчислень необхідно прийняти, два варіанти комплексів машин, один із яких є традиційний, тобто використовується в господарстві, а другий - проектний, з використанням нової техніки, технологій та сортів.
Необхідну кількість машин агрегатів для виконання заданого об'єму робіт у встановленні агротехнічні строки знайдемо:
(1.8)
де S - площа зайнята під культуру, га;
Тзм - тривалість зміни, год.;
Кзм - коефіцієнт змінності, Кзм = 1-2;
Nдн - тривалість робіт відповідно до агровимог, днів.
Для більшої ефективності використання засобів механізації необхідно витримувати рівність:
(1.9)
де - робоча ширина захвату машини, м;
- робоча швидкість, км/год.;
- коефіцієнт використання часу зміни.
Таблиця 1.11.
Показники виробництва с.-г. культури
Показники
Значення показників
Традиційний (існуючий) варіант
Запроектований варіант
Затрати робочого часу, люд.·год/га
Витрати дизельного палива, кг/га
Витрати бензину, кг/га
Інформаційні дані до розробки механізованого процесу вирощування та збирання заданої сільськогосподарської культури в господарстві - перелік технологічних операцій представленні у додатках 4, 5, а також в публікації [7]. Відмітимо, що програмою передбачено нормативне річне завантаження техніки. Тому для малих господарств слід очікувати істотно завищенні капіталовкладення.
Для уточнення складу МТП для агрегатів, що мають низький коефіцієнт річного завантаження (менш 0,8), необхідно прорахувати альтернативні агрегати, які мають меншу продуктивність, використовуючи технологічні карти.
До технологічних матеріалів відносяться насіння, добрива, отрутохімікати тощо. Будівництво нових приміщень необхідно передбачити у випадку, коли їх немає. До машиновикористання відносять машинний двір з навісами та приміщення пункту технічного обслуговування.
В залежності від заданих у завданні даних на розробку проекту та прийнятого критерію, можливі такі постановки рішення задач економічного обґрунтування:
- розробка механізованого процесу (технології) за умови досягнення максимального прибутку при заданих обсягах виробництва;
- обґрунтування механізованої технології за сукупністю критеріїв (рівень рентабельності, собівартість, термін окупності тощо);
- обґрунтування річного обсягу та організаційних планів виробництва, що забезпечують найбільш ефективне використання МТП;
- визначення раціональної структури посівних площ за умови досягнення максимального прибутку при заданому в певних межах фінансування.
В бізнес-плані, в першому наближені, застосовують метод порівняння результатів прямого (елементного) розрахунку основних економічних показників альтернативних варіантів технологій (комплексів машин). Цей метод дозволяє простими засобами визначити кращий із альтернативних варіант технічного рішення.
За основний критерій порівняння доцільно приймати виробничу собівартість одиниці продукції (роботи), яка визначається за формулою:
,(1.10)
де С - виробнича собівартість одиниці продукції, грн./га, грн./т;
А - поточні приведені витрати на одиницю продукції;
Б - одноразові витрати на дану роботу, грн.;
S - обсяг даної роботи, т, га.
Визначимо складові собівартості: придбання насіння, міндобрив, органіки
Розрахунок затрат на придбання технологічних матеріалів
Складові затрат представленні в таблиці 1.12. Вони розраховуються для основних робіт та по варіантам комплексів машин.
Таблиця 1.12
Вихідні дані для визначення витрат технологічних матеріалів при вирощуванні с.-г. культури
Технологічні матеріали
Норма внесення, т/га
Ціна, грн./га
Вартість, грн./га
Мінеральні добрива
Органіка
Пестициди
Насіння
Всього
*Примітка:
1. Для насіння цукрових буряків норма висіву в посівних одиницях.
2. Орієнтовна ціна посівної одиниці насіння цукрових буряків 60 грн.
Ціну насіннєвого матеріалу орієнтовно можна прийняти в таких межах:
озима пшениця - 800 - 900 (грн./т);
картопля - 1200 - 1600 (грн./т);
кукурудза - 1200 - 1600 (грн./т);
соняшник - 2000 - 2300 (грн./т);
ячмінь, горох - 700 - 800 (грн./т);
гречка - 2500 - 2600 (грн./т);
просо - 800 - 900 (грн./т);
овес - 700 - 800 (грн./т).
Представленні статті витрат визначають за відомими формулами.
Розрахунок затрат на придбання насіння

, грн./га(1.11)
де - ціна насіння, грн./т.
- норма посадки, т/га.
Розрахунок затрат на придбання міндобрив

, грн./га(1.12)
де - ціна мінеральних добрив, грн./т.
- норма внесення міндобрив, т/га.
Розрахунок затрат на придбання органіки

, грн./га (1.13)
де - ціна органічних добрив, грн./т.
- норма внесення органіки, т/га,
Розрахунок затрат на придбання засобів захисту рослин

, грн./га, (1.14)
де - ціна отрутохімікатів, грн./кг.;
- норма витрати отрутохімікатів, кг/га.
Дані розрахунків заносимо в таблицю 1.12.
Варіанти індивідуальних завдань для курсового проектування
Варіант №
Сільськогосподарська культура
Завдання - по площі, га
01
02
03
1-3
Озима пшениця -- урожайність, ц/га, 50.
250
290
330
4-6
Озима пшениця -урожайність, ц/га, 55.
250
290
330
7-9
Озима пшениця -- урожайність, ц/га, 45.
250
290
330
10-12
Цукрові буряки -- урожайність, ц/га, 400.
260
300
330
13-15
Цукрові буряки - урожайність, ц/га, 450.
260
300
330
16-18
Цукрові буряки -- урожайність, ц/га, 500.
260
300
330
19-21
Картопля -- урожайність, ц/га, 200.
200
180
220
22-24
Картопля --
урожайність, ц/га, 250.
200
180
220
25-27
Кукурудза на зерно - урожайність, ц/га, 70.
200
180
220
28-30
Кукурудза на зерно -
урожайність, ц/га, 60.
180
200
220
Розрахунок персоналу майстерні. Персонал майстерні включає: основних виробничих робітників, допоміжних робітників, інженерно-технічних робітників, службовців і молодший обслуговуючий персонал.
До основних виробничих робітників відносяться робітники дільниць, основного виробництва, безпосередньо виконуючих технологічні операції, пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням сільськогосподарської техніки.
Розрізняють списковий і явочний, а також тимчасовий і постійний склади основних виробничих робітників.
Списковий - це повний склад робітників, що включає в себе як фактично працюючих робітників, так і робітників, які знаходяться у відпустках, а також відсутніх з інших поважних причинах.
Явочний склад - це кількість робітників, які фактично працюють у майстерні.
PСП = То/ (ФДР*К); (1.15)
PЯ = То/ (ФНР*К); (1.16)
де, PСП, РЯ - списочна і явочна кількість робітників відповідно;
То - трудомісткість робіт на дільниці або майстерні за запланований період, люд.-год;
ФДРНР - дійсний і номінальний фонд часу робітника за запланований період, годин;
К - запланований коефіцієнт перевиконання норм виробітку; К = 1,06..1,2.
Постійний склад РПОСТ - це кількість постійно працюючих в майстерні робітників.
Тимчасовий склад РВР - це кількість робітників з числа механізаторів, які тимчасово залучені для роботи в майстерні.
Чисельність постійних робітників визначається з графіку завантаження майстерні в літній /найменш завантажений/ період роботи по формулі:
РПОСТ = 0,7…0,8 РЯЛ, (1.17)
де РЯЛ - явочна кількість робочих в ліній період. люд.
РВР або РТИМ = РЯ - РПОСТ (1.18)
Постійними робітниками перш за все комплектуються наступні робочі місця і дільниці: ремонту двигунів, ковальська, зварювальна. Слюсарно-механічна, ремонту паливної апаратури, ТО і діагностики, ремонту обладнання тваринницьких ферм та інші спеціалізовані робочі місця.
Ремонтно-монтажна дільниця, дільниця ремонту сільськогосподарських машин, розбирання і миття комплектуються головним чином тимчасовими робітниками із числа механізаторів.
Чисельність допоміжних робітників визначається в процентному відношенні від кількості основних робітників:
РДОП = 10…15% від РПС (1.19)
Чисельність робітників інших категорій приймають по штатному розкладу або визначають по формулам 1.15-1.19.
Кількість інженерно-технічних робітників:
РІТР = 8…10 % від /РСП + РДОП/ (1.20)
Кількість службовців:
РСЛ = 2…3 % від /РСП + РДОП/ (1.21)
Кількість молодшого обслуговуючого персоналу:
РМОЛ = 2…4 % від /РСП + РДОП/ (1.22)
Загальна чисельність персоналу майстерні:
Р М = РСА + РДОП + РІТР + РСЛ + РМОП (1.23)
Чисельність персоналу майстерні визначають окремо для осінньо-зимового і весняно-літнього періодів, а також середньорічне її значення:
РСР = ( РМЗ * LЗ + РМЛ * LЛ) /12 (1.24)
де, РМЗ, РМЛ - кількість персоналу майстерні в осінньо-зимового і весняно-літнього періоди, люд.;
LЗ, LЛ - тривалість осінньо-зимового і весняно-літнього періодів в місяцях.
Основна заробітна плата
, грн./га (1.25)
де - кількість працівників на агрегаті і-ої кваліфікації;
- сплата праці за змінну норму виробітку робочого і-ої кваліфікації, грн. (оплата праці за змінну норму виробітку робочого 6-го розряду дорівнює 7,34 грн.);
- змінна продуктивність агрегату, га.
Додаткова заробітна плата
, грн./га (1.26)
де - плановий коефіцієнт нарахування додаткової заробітної плати, %. ().
Відрахування на соціальні заходи
, грн./га, (1.27)
де ПФ - відповідно відрахування в пенсійний фонд;
ФСС - фонд соціального страхування;
ФЗ - фонд зайнятості.
Вони розраховуються за формулами:
, грн./га (1.28)
, грн./га (1.29)
, грн./га (1.30)
де КПФ - відповідно коефіцієнт відрахування в пенсійний фонд, %;
КФСС - коефіцієнт відрахування у фонд соціального страхування, %;
КФЗ - коефіцієнт відрахування у фонд зайнятості, %; (КПФ=37,2%, КФСС=2,8%, КФЗ=2,5%).
ФОП - фонд заробітної плати.
Він розраховується за формулою:
, грн./га. (1.31)
Таблиця 1.15
Середня вартість основних послуг
№ з/п
Назва послуги техобслуговування та ремонту
Середня вартість, грн.
Час виконання робіт, хв.
Середньо
статистична кількість виконаних робіт за 1 день
Середня виручка за день, грн.
1
2
3
4
5
6
1
Промивання паливного баку
2
Регулювання системи живлення на машині
3
Заміна фільтрів тонкої та грубої очистки
4
Ремонт паливопідкачуючого насоса
5
Ремонт насоса ручного підкачування
6
Ремонт і регулювання паливного насоса високого тиску
7
Ремонт регулятора частоти обертання колінчастого валу
8
Ремонт муфти випередження впорскування
9
Ремонт і регулювання форсунок
10
Ремонт системи зворотнього зливу палива
Всього середньостатистична виручка:
за 1 день - грн.
за 1 місяць - ? 20 = грн.
Аналіз забезпеченості господарства ресурсами. Треба враховувати всі можливі ресурси, які будуть використані для здійснення виробничого плану підприємства: природні, техніку, обладнання, будівлі.
Аналізується потреба в необхідних для виробництва витратних та сировинних матеріалах. Визначаються їхні постачальники, умови постачання, кількість, ціна, обсяг необхідних запасів Після аналізу треба визначитися, яке саме обладнання чи техніка більш придатні для здійснення виробничого циклу підприємства та заслуговують на придбання чи оренду.
Економічне обґрунтування - планування витрат на виробництво продукції - визначення собівартості продукції.
Економічні обґрунтування виконується з метою визначення раціонального варіанту технології за одним або сукупністю економічних критеріїв (мінімум приведених затрат, максимум прибутку, термін повернення кредиту, строк окупності капіталовкладень тощо).
Виходячи із завдання на розробку, яке видано, технологічних робіт та техніко-технологічних розрахунків проекту, необхідно висвітлити такі питання:
а) варіанти механізованого процесу (технології виробництва) з основними експлуатаційними характеристиками техніки;
б) умови придбання технологічних матеріалів (насіння, добрива, отрутохімікати);
в) які виробничі приміщення необхідні та вартість їх будівництва (дані треба взяти в господарствах, де студенти проходили практику);
г) метод економічного обґрунтування технології та комплекту машин.
Розрахунок прямих експлуатаційних затрат на виробництво сільськогосподарської продукції
Вартість паливно-мастильних матеріалів

, грн./га, (1.32)
де - комплексна ціна одного кілограма палива, грн./кг.
Приймаємо грн./кг
- витрата палива, кг/га.
Витрата палива на одиницю роботи приймається за нормами, а при їх відсутності визначається за формулою:
, кг/га,(1.33)
де - питома витрата палива, г/кВт·год. Значення береться з довідників;
- номінальна потужність двигуна, кВт;
- коефіцієнт завантаження двигуна (для енергомістких операцій , для малоенергомістких - 0,6...0,7);
- продуктивність агрегату за годину змінного часу.
Розрахунок балансової вартості основних виробничих фондів і амортизаційних відрахувань
Відрахування на амортизацію будівель машинного двору

, грн. (1.34)
де К0 - коефіцієнт, що показує, яка частина продукції (або зарплати) припадає на даний вид продукції від загального її обсягу у загальному виробництві господарства;
КАБ - нормативні коефіцієнти відрахувань на амортизацію будівель машинного двору, %,(КАБ = 2,5...3,5%);
Сбуд - вартість будівництва, грн.
, грн.(1.35)
де Цбуд - вартість будівництва 1м3 будівель машинного двору, грн./м3. (Цбуд=450...600 грн./м3);
Vбуд - загальний об'єм, м3;
Цт - витрати на благоустрій території машинного двору, грн./м2. (Цт=80...160 грн./м2);
Sт - площа території, м2.
Відрахування на амортизацію обладнання машинного двору

, грн. (1.36)
де КАО - нормативні коефіцієнти відрахувань на амортизацію обладнання машинного двору, %. (КАО = 15…25%);
Собл - балансова вартість обладнання, грн.
Відрахування на амортизацію та капітальний ремонт МТП

, грн./га; (1.37)
де БТ - балансова вартість відповідного трактора, грн.;
Бзч - балансова вартість зчіпки, грн.;
Бм - балансова вартість сільськогосподарської машини, грн.;
атр - норма відрахувань на амортизацію відповідного трактора, %. Приймаємо 15 %;
азч - норма відрахувань на амортизацію відповідної зчіпки, %. Приймаємо 15 %;
ам - норма відрахувань на амортизацію відповідної сільськогосподарської машини, %. Приймаємо 15 %;
tтр - зональне річне завантаження трактора, год.;
tзч - зональне річне завантаження зчіпки, год.;
tм - зональне річне завантаження сільськогосподарської машини, год.;
nм - кількість машин в агрегаті.
Розрахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби виробництва за рік зводимо до таблиці 1.17.
Таблиця 1.17
Розрахунок амортизації основних засобів на рік
№ з/п
Найменування основних засобів
Амортизаційна вартість, грн.
Термін служби, роки
Сума амортизаційних відрахувань, грн.
1
2
3
4
5
1
2
Відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування МТП

, грн./га (1.38)
де БТ - балансова вартість відповідного трактора, грн.;
Бзч - балансова вартість зчіпки, грн.;
Бм - балансова вартість сільськогосподарської машини, грн.;
РТ - сумарна норма відрахувань на поточний ремонт і ТО трактора, %
Рзч - сумарна норма відрахувань на поточний ремонт і ТО зчіпки, %
Рм - сумарна норма відрахувань на поточний ремонт і ТО сільськогосподарської машини, %
р - зональне річне завантаження трактора, год.;
tзч - зональне річне завантаження зчіпки, год.;
tм - зональне річне завантаження сільськогосподарської машини, год.;
nм - кількість машин в агрегаті.
Розподіляючи витрати С9, С10, С11, С12 пропорційно обсягам виробництва окремих видів продукції.
Розрахунок загальновиробничих та загальногосподарських витрат
Розрахунок загальновиробничих витрат
Загальновиробничі витрати включають затрати на спецодяг, витратні матеріали для забезпечення роботоздатності оргтехніки, телефонного зв'язку, санітарного стану побутових приміщень та інші непередбачені додаткові затрати на загальногосподарські потреби.
, грн. (1.39)
де КЗВ - нормативний коефіцієнт відрахувань на загальновиробничі витрати, %. Приймаємо КЗВ=1,5%;
СПЕ - прямі експлуатаційні витрати;
, (1.40)
Розрахунок загальногосподарських витрат
Зарплата керівникам господарства, бухгалтерам, освітлення вулиць та інші:
, грн. (1.41)
де Кзг - нормативний коефіцієнт відрахувань на загальногосподарські витрати, %. (Кзг=0,5...3,5%). Приймаємо Кзг=2%.
Розрахунок виробничої собівартості
Собівартість всього обсягу продукції
Виробнича собівартість всього обсягу продукції:
, грн. (1.42)
де А - поточні прямі приведені витрати на весь обсяг продукції, грн.;
Б - разові непрямі витрати на весь обсяг продукції, грн.;
n - обсяг продукції, т.
Поточні і разові витрати
Поточні і разові витрати визначаємо як,
, (1.43)
де N - урожайність культури, т/га
, (1.44)
де К0 - коефіцієнт, що показує, яка частка продукції (або зарплати) приходить на даний вид продукції від загального її обсягу у загальному виробництві господарства;
S - площа вирощування певної культури, га.
Зі збільшенням обсягу виробництва виробнича собівартість одиниці продукції знижується за гіперболічною залежністю (рис. 1.4) (навіть при дотриманні незмінного технологічного процесу і пов'язаних з ним одноразовими і поточними витратами). Проте таке зниження собівартості відбувається тільки у визначених межах збільшення обсягу виробництва. При необхідності збільшення обсягу виробництва буде потрібно додаткове введення визначеної кількості одиниць технологічного обладнання. При порівнянні економічності технологічних варіантів у якості кращого приймається той варіант, який при заданому обсязі виробництва має найменшу собівартість. Розглянутий метод добре використовується при випуску однорідної продукції.
Доцільність варіанта технології можна визначити за допомогою коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень:
, (1.45)
де С1, С2 - собівартість річного випуску продукції по першому і другому варіантах;
К1, К2 - капітальні вкладення, пов'язані із здійсненням першого і другого варіантів технологічного процесу, грн.;
ЕН - нормативний коефіцієнт економічної ефективності. ЕН=0,15 грн. в рік на 1 грн. капітальних вкладень;
Позначення:
С15 - виробнича собівартість всього обсягу виробництва продукції, тис. грн.;
С15ПР - виробнича собівартість одиниці продукції, грн./т;
П - обсяг виробництва, т.
Всі складові собівартості та розрахунок виробничої собівартості середньої послуги зводимо до таблиці 1.18.
Таблиця 1.18
Розрахунок виробничої собівартості місячного об'єму послуг
№ з/п
Статті витрат
Сума, грн.
Обґрунтування
1
Сировина та матеріали
2
Комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру
3
Паливо та енергія на технологічні цілі
4
Фонд оплати праці
5
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
6
Загально виробничі витрати:
6.1
на організацію і управління
6.2
на обслуговування виробничого процесу
6.3
на опалення
6.4
зв'язок
6.5
освітлення
6.6
утримання виробничих приміщень
6.7
охорона і протипожежна безпека
6.8
інші витрати
7
Покупна продукція
8
Виробнича собівартість
Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Е виражає річну економію на собівартість продукції, пов'язану із застосуванням нового обладнання та оснастки на кожну гривню капітальних вкладень.
Для визначення економічної доцільності введення нової техніки встановлено нормативний коефіцієнт економічної ефективності Е, що визначає мінімальний розмір річної економії на собівартості продукції на 1 грн. додаткових капітальних витрат, достатніх для раціонального використання капітальних коштів в умовах певної галузі виробництва в даний час.
Економічна доцільність додаткових капітальних вкладень може бути визначена шляхом порівняння розрахункового Е та нормативного ЕН коефіцієнтів економічної ефективності.
ПРИКЛАД 1

План виробництва

Виконуємо розрахунки всіх витрат і показуємо потенційну спроможність надання запланованого об'єму послуг у вказані терміни.
Діагностичну дільницю ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» плануємо розмістити в складському приміщенні, яке звільниться за рахунок звільнення інших приміщень без збитку виробничого процесу. Необхідна площа під діагностичну дільницю складає 216 м2. Потребу в обладнанні вказуємо у таблиці 1.19.
Таблиця 1.19.
Розрахунок вартості обладнання

Найменування обладнання
Кількість
на програму
Вартість
(грн.)
Загальнаспільна
сума (грн.)
1
2
3
4
5
1
Стенд обкатувально-гальмівний (КС-276-03)
1
230200
230200
2
Стенд для випробування дизельної паливної апаратури (КИ-222.05)
1
35000
35000
3
Стенд для випробування пневмоапаратів (К-245)
1
15800
15800
4
Тестер дизельних форсунок (Т-ТАД 02А)
1
900
900
5
Установка випробування рульового керування (К-465)
1
12400
12400
6
Стенд універсальний для перевірки електрообладнання (СКІФ-1)
1
10600
10600
7
Електронний тестер акумуляторних батарей (BT222)
1
680
680
8
Газоаналізатор 2-х компонентний (інфракар 08.01)
1
3700
3700
9
Тестер тиску масла (YF-8105)
1
620
620
10
Тестер герметичності системи охолоджування (19210600)
1
1260
1260
11
Ендоскоп (19199506)
1
2800
2800
12
Люфтомір для перевірки люфту рульового управління універсальний
(К-524)
1
1700
1700
13
Стробоскоп (МЗД)
2
480
960
1
2
3
4
5
14
Комплект стаціонарних діагностичних засобів (КИ-13919)
1
8000
8000
15
Стетоскоп (КА-6323)
2
80
160
16
Комп'ютер персональний
2
4000
8000
17
Набір інструментів (Gedore)
2
3000
6000
18
Апарат струменевого очищення (АСО-4ОЭ)
1
2020
2020
19
Компресор (К-24М)
1
4700
4700
Всього на обладнання
345500 грн.
Оскільки на підприємстві ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» є такі робітники як: головний інженер; інженер з техніки безпеки; завідуючий господарством; охоронники, прибиральниця, об'єм роботи яких зросте, то для нормального функціонування діагностичної дільниці, ці робітники отримуватимуть надбавку до заробітної платні при виконанні додаткових робіт на діагностичної дільниці.
Середня вартість основних послуг приведена в таблиці 1.22.
Середньостатистична ціна однієї комплексної діагностики складає: 670 грн.
Розрахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби за рік приводимо в таблиці 1.23.
Всі складові собівартості і розрахунок виробничої собівартості середньої послуги наводимо в таблиці 1.24.
Таблиця 1.24
Розрахунок виробничої собівартості місячного об'єму послуг

Статті витрат
Сума (грн)
Обґрунтування
1
2
3
4
1
Основна заробітна плата робітників
14800
розрахунки
2
Додаткова заробітна плата
4440
розрахунки
3
Відрахування на соціальне страхування
7119
розрахунки
4
Ел. енергія на технологічні цикли
2067
розрахунки
Виробнича собівартість комплексної послуги складає:
39900: 100 = 399 грн. при обслуговуванні 100 машин за місяць.
Процес створення діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» в хронологічному порядку і відповідальність за кожен вид операції показані в таблиці 1.25.
ПРИКЛАД 2

План виробництва

Метою планування заходів для запобігання аварiйностi та травматизму на механізованих виробничих процесах у рослинницькій галузі є вдосконалення виробничих процесів згідно з вимогами державних нормативно-правових актів з охорони працi, а також виробничого обладнання, забезпечивши підтримання його в безпечному стані та усунувши виплив на робiтникiв небезпечних i шкідливих чинників виробничого довкілля.
Перелiк заходiв з охорони працi на 2011 рiк для запобiгання нещасним випадкам i професійним захворюванням:
1. Інженеру з охорони праці господарства розробити комплексні плани перспективних i поточних заходів з охорони праці. Обговорити i затвердити на загальних зборах колективу комплексний i поточний плани розвитку охорони праці на підприємстві СТОВ „Вереси”, визначивши обсяги та конкретні джерела фінансування зазначених заходів.
2. У разі укладання трудового договору з працівником записати в нього питання з охорони праці, серед яких передбачити:
- забезпечення працівників підприємства соціальних гарантій на рiвнi, не нижчому за передбачений законодавством з охорони праці та не гірше попереднього року;
- обов'язки працiвникiв з дотримання нормативiв безпеки працi;
- обов'язки роботодавця щодо гарантування працівнику умов працi згiдно з встановленими нормативами безпеки, гiгiєни працi та виробничого довкілля, підвищення наявного рівня охорони праці, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям i пожежам.
3. Виділяти на фінансування охорони праці суму не меншу нiж 0,5% вiд суми реалізованої продукції у господарстві, як цього вимагає Закон України „Про охорону працi”.
4. Налагодити громадський контроль за додержанням законодавства про охорону працi, обравши уповноваженого вiд трудового колективу господарства.
5. Забезпечити всiх працiвникiв на виробничих процесах вирощування зернових культур та тваринницьких фермах всіма необхідними засобами iндивiдуального захисту та спецодягом.
6. Забезпечити працiвникiв на виробничих процесах у полi, на фермах та у майстернi необхiдною кiлькiстю технічної i питної води.
7. Організувати проходження обов'язкового щорічного медичного огляду всіх працiвників, що працюють у шкідливих та важких умовах (з агрохiмiкатами, механiзаторiв, доярок, зварювальників, водiїв та iн.).
8. Перед початком роботи проводити встановлені види iнструктажiв з охорони працi з усiма працiвниками (зокрема для працiвникiв, що виконують роботи з агрохiмiкатами з метою запобiгання професійним захворюванням).
9. Провести навчання з питань охорони праці для керiвникiв i посадових осіб господарства.
ПРИКЛАД 3

План виробництва

Для вирощування картоплі ПСП „Маяк” планує придбати необхідну техніку за власні кошти.
Виробництво буде проводитись за сучасними технологіями з використанням потужних енергетичних засобів, що дасть змогу збільшити продуктивність машино - тракторного агрегату і тим самим зменшити собівартість продукції. Інформацію про існуючу технологію виробництва с/г продукції використовую з технологічної карти підприємства, де описуються всі технологічні цикли та технологічні операції вирощування картоплі.
Для обчислень приймаємо два варіанти комплексів машин, один з яких традиційний, а інший - проектний, з використанням нової техніки.
Необхідну кількість машинних агрегатів для виконання заданого об'єму робіт у встановленні агротехнічні строки знаходжу за формулою:
,(1.46)
де - площа зайнята під культуру, га;
- тривалість зміни, год;
- коефіцієнт змінності;
- тривалість робіт відповідно з агровимогами, днів;
- продуктивність машинного агрегату за годинну змінного часу, га/год.
, (1.47)
де - робоча ширина захвату машини, м;
- робоча швидкість, км/год.;
- коефіцієнт використання часу зміни.
Наприклад для технологічної операції оранка:
га/год.
Аналогічно проводимо розрахунки для інших операцій та заносимо їх в технологічну карту.
Визначаємо фактичне завантаження в рік енергетичних засобів та сільськогосподарських машин та разом з іншими показниками (балансовою ціною, нормативним річним завантаженням, нормою відрахувань на ТО).
По технологічній карті підбираємо витрати робочої сили і палива на гектар і заносимо в таблицю 1.27.
Таблиця 1.27
Показники виробництва сільськогосподарської продукції
Показники
Значення показників
Традиційний (існуючий) варіант
Запроектований варіант
Затрати робочого часу, люд.·год./га
8,5
6,1
Витрати дизельного палива, кг/га
124
104,5
Аналіз забезпеченості господарства ресурсами

Для виробництва продукції буде використовуватись наявна с/г техніка, обладнання та будівлі. Необхідно буде закупити близько 50 т дизельного палива у нафтотрейдерів, а саме у компаній „Житомирнафта” та „Бердичівнафта” за ціною 7 грн./л. Там же планується закупити інші ПММ (оливи, солідол та ін.). Загальна ціна необхідних ПММ становитиме близько 360 тис. грн.
Для зменшення енергозатрат планується придбати два трактори ХТЗ 17221-09, трактор МТЗ 80.1.26 та деякі с/г машини, перелік яких вказаний в фінансовому плані курсового проекту.
Економічне обґрунтування. Економічне обґрунтування виконується з метою визначення раціонального варіанту технології за сукупністю економічних критеріїв. У технологічній карті розрахована витрата палива на гектар для базового і проектного варіантів і затрати праці на гектар.
Розрахунок затрат на придбання технологічних матеріалів
Складові затрат представленні в таблиці 1.28. Вони розраховуються для основних робіт.
Вихідні дані для визначення витрат технологічних матеріалів.
Таблиця 1.28
Розрахунок затрат на придбання насіння:
Технологічні матеріали
Норма внесення, т/га
Ціна, грн./га
Вартість, грн./га
Мінеральні добрива
0,5
700
350
Органіка
40
30
1200
Пестициди
0,004
106000
424
Насіння
3
2400
7200