На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Облк особового складу працвникв, прац та заробтної плати. Види трудового договору, та способи його оформлення. Кадрова документаця, яка регламентує трудов вдносини: накази про прийом на роботу, надання вдпустки, про припинення трудового договору.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 04.12.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ

1. Оформлення трудових відносин із працівниками
2. Кадрова документація
Список використаних джерел
1. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ

Праця, заробітна плата та розрахунки з їх приводу з робітниками і службовцями є одним з найважливіших об'єктів обліку підприємства.
Організація обліку праці та заробітної плати має забезпечити точність, достовірність надходження інформації щодо працівників, безперервність інформаційних потоків між структурними підрозділами і бухгалтерією підприємства щодо праці, своєчасність обробки первинних документів з обліку праці і виробітку, повноту облікової реєстрації, своєчасність нарахувань і виплат заробітної плати.
Ці завдання вирішуються через складові організації обліку:
організації обліку особового складу працівників;
організація обліку виробітку;
організація обліку нарахування заробітної плати.
Одним з інформаційних джерел бухгалтерського обліку заробітної плати є облік особового складу працівників. Він проводиться відділом кадрів підприємства і охоплює облік осіб, що приймаються на роботу, облік поточного особового складу та осіб, що звільняються з відповідної посади.
Загальна чисельність працівників бюджетних установ і державних підприємств встановлюється штатним розкладом, який являє собою затверджений вищою установою перелік найменувань посад постійних співробітників із зазначенням кількості однойменних посад (вакансій) та посадових окладів за структурними підрозділами установи. Штатний розклад є підґрунтям для складання та подальшого затвердження кошторисів підприємства. Фактична штатна чисельність не повинна перевищувати кількості штатних посад за штатним розкладом установи.
Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене статтею 43 Конституції України. Переважна більшість громадян реалізує це право через влаштування на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані працівники на підприємства.
Згідно статті 21 Кодексу Законів про працю України "Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізособа зобов'язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін" [Кзпп, с.8].
Трудовий договір може бути оформлений як письмовим документом, так і наказом роботодавця про прийняття працівника на роботу відповідно до його заяви. Письмова форма трудового договору є обов'язковою при організованому наборі працівників, при виконанні роботи в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, при укладенні контракту, у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі, при укладенні трудового договору з неповнолітнім (Кзпп, с.57), для працівників, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, при укладенні трудового договору з релігійною організацією, при укладенні трудового договору з працівником, який проходить альтернативну службу.
Трудові договори можуть бути безстроковими (на невизначений термін, строковими (на певний строк за погодженням сторін), на час виконання певної роботи.
До документів якими оформлюються трудові відносини із працівниками відносять: наказ про прийом на роботу; наказ про переведення на іншу роботу; наказ про переведення на іншу посаду; наказ про надання відпустки; наказ про відрядження; наказ про припинення трудового договору (контракту).
2. КАДРОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Згідно з Наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 року № 489 затверджено і введено в дію з 1 січня 2009 року такі типові форми первинної облікової кадрової документації підприємств, установ, організацій:
- № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу" (Додаток 1);
- № П-2 "Особова картка працівника" (Додаток 2);
- № П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" (Додаток 3);
- № П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)" (Додаток 4);
- № П-5 "Табель обліку використання робочого часу" (Додаток 5);
- № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника" (Додаток 6);
- № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (ф. П-1) застосовується для обліку прийнятих на роботу, заповнюється у відділі кадрів на всіх працівників. Керівник структурного підрозділу робить висновок про можливість зарахування: з відміткою у проекті наказу (ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається; з яким окладом і тривалість строку випробування). Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, у разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інші відмітки проставляються на зворотному боці форми. Проект наказу по прийом на роботу працівника, якому встановлюють оклад, візується у відповідній службі підприємства (організації) для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюються за штатним розписом. Підписаний керівником підприємства (організації) наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку.
Згідно листа від 19.10.2005 року № 09-487 Міністерства праці та соціальної політики України усі накази по особовому складу реєструються в книзі реєстрації наказів. Книга реєстрації наказів повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та сургучною печаткою підприємства. Вилучення аркушів з книги не допускається, виправлення також. Записи в книзі мусять відповідати наявності наказів. Книга реєстрації наказів є документом суворої звітності і постійного збе и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.