На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Характеристика ТОВ Луганське енергетичне об'єднання - одного з перших енергопостачальних пдприємств України з приватним капталом. Опис мсї та цлей органзацї. Оцнка зовншнього та внутршнього середовища. Визначення типу органзацйної структури.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
Стахановське відділення ІПОДН
Контрольна робота
з дисципліни менеджмент

студент Ігнатова Ірина Олександрівна
група ЕПЗ Варіант
Керівник Адаменко Т.М.
ЗМІСТ

Вступ
1. Характеристика організації
2. Опис місії та цілей організації
3. Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища
4. Визначення типу організаційної структури підприємства. Оцінка основних достоїнств і недоліків існуючої структури організації
Висновки
Перелік літератури
ВСТУП
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива система, є системою, що живе. Менеджмент існує для того, щоб додавати організації властивості системи, що живе, розвивати її.
У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - по-російськи "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню.
А управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою всіх функцій.
Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії.
До складу компанії входять структурні підрозділи (філії):
Серговська філія;
Луганська філія;
Лисичанська філія;
Краснолучська філія;
Краснодонська філія;
Північна філія.
Серговська філія ТОВ «ЛЕО» є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії «Луганськобленерго».
Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії.
До складу компанії входять структурні підрозділи (філії):Серговська філія; Луганська філія; Лисичанська філія; Краснолуцька філія; Краснодонська філія; Північна філія.
Форма власності - колективна. Метою діяльності ТОВ «ЛЕО» є одержання максимального прибутку за рахунок виробництва й підприємницької діяльності, оптимального використання ресурсів і нематеріальних актив для задоволення економічних інтересів його акціонерів і соціальних потреб працівників.
1. Характеристика організації

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» одне з перших енергопостачальних підприємств України з приватним капіталом. Свою виробничу діяльність по передачі й поставкам електроенергії енергетична компанія почала на території Луганської області з 01.04.2002 року. Національна комісія регулювання електроенергетики України видала ТОВ «ЛЕО» ліцензії на постачання електроенергії № 88 і № 1042 від 05.12.2001 року, регламентувала роботу постановами від 05.12.2001 року № 1187 і №1188.
Приватна енергетична компанія стала спадкоємицею електромереж і підстанцій, які побудували ще у двадцяті роки минулого століття. В 1920 році в Донбасі уведено близько 20% всіх робочих потужностей, передбачених планом ГОЭЛРО. У ті роки разом з розвитком генерації й вугільної промисловості будували й електричні мережі.
Серговська філія ТОВ «ЛЕО» має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності й вимогам чинного законодавства України. Це організація із чисельністю працюючих 1218 чоловік. Статутний фонд ТОВ «ЛЕО» становить 52 030 730 грн. (п'ятдесят два мільйони тридцять тисяч сімсот тридцять гривень). Серговська філія ТОВ «ЛЕО» розробляє плани по підвищенню технічного рівня устаткування, складаються річні й багаторічні графіки обслуговування й ремонту електричних мереж, відповідно до норм ПКЕЕ для підвищення ефективності використання устаткування. На поточний рік у філії складається інвестиційна програма на відновлення й модернізацію устаткування. Введення нових технологій (установка електронних лічильників, заміна неізольованих вводів на ізольовані, установка ригельних замків) забезпечує зниження рівня збутових втрат. Зниження рівня технологічних і збутових втрат при транспортуванні електричної енергії є важливим завданням Серговської філії. Тому що прибуток підприємства знаходиться в обернено пропорційній залежності від втрат електроенергії. Чим менше втрати електроенергії при транспортуванні тим більше прибуток підприємства

2. Опис місії та цілей організації

Місія - основна загальна мета організації, причина її існування. Місія може визначатися: потребами які задовольняються; сукупністю споживачів; продукцією що надаються; конкурентними перевагами.
Місія підприємства Серговської філії ТОВ «ЛЕО» складається в сприянні економічному розвитку країни на основі задоволення потреб споживачів, у забезпеченні прибутку акціонерам компанії й справедливого відношення до співробітників підприємства. Конкурентна перевага складається в більше низьких цінах на послуги, в постійному пошуку нових технологій і як слідство висока якість товару, у кваліфікованих кадрах. Організація надає можливість у професійному росту, одержанні додаткового підробітку; здійснює для своїх співробітників навчальні семінари по маркетингу, психології; застосовує систему заохочень і стимулювання.
Цілі виробляються для здійснення місії. Розрізняють цілі загальні, розроблювальні для фірми в цілому, і специфічні, розроблювальні по основних видах діяльності на основі загальних цілей.
Сформулюємо "дерево цілей" для компанії на рис. 1. і табл. 1.
Рис. 1. Схема «дерева цілей» організації.
Місія всієї енергетичної системи складається в обслуговуванні підприємств, організацій і населення енергією й грає винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування системи поставки енергії залежать темпи економічного розвитку країни в цілому й сприяє економічному розвитку й добробуту підприємств і організацій.
На основі загальної місії формулюються й установлюються цілі підприємства - конкретні кінцеві ситуації або бажаний результат, якого прагне досягти підприємство.
Основна мета підприємства - якісне забезпечення населення електроенергією, зниження втрат електроенергії.
Для Луганського енергетичного об'єднання пріоритетними напрямками по розподілі коштів є: виплата заробітної плати, оплата податків, зборів і розрахунок за покупну електроенергію з державним підприємством «Енергоринок».
Таблиця 1. Найменування цілей Серговської філії ТОВ «ЛЕО»
Номер рівня
Номер мети
Найменування мети
0
0
Місія
1
1
2
3
Зростання організації.
Удосконалювання маркетингової стратегії.
Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.
2
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Зниження плинності кадрів.
Відбір і підготовка кадрів.
Збільшення ринку збуту.
Закупівля якісного товару.
Удосконалювання організації збуту.
Збільшення обсягу поставок електроенергії.
Зниження матеріальних витрат.
Підвищення кваліфікації співробітників.
3
1.1.1
1.2.1
2.1.1
2.3.1
2.3.2
3.1.1
3.2.1
3.3.1
3.3.2
3.3.3
Задоволення потреб співробітників.
Удосконалювання організації підбора кадрів.
Освоєння новітніх технологій.
Впровадження нових методів по удосконаленню управлінням компанією.
Підвищення якості роботи із клієнтами.
Розширення асортименту послуг.
Зниження транспортних витрат.
Навчання на семінарах.
Періодична перевірка рівня кваліфікації співробітників.
Участь у зустрічах по обміні досвідом.
4
1.1.1.1
1.1.1.2
1.2.1.1
3.3.1.1
Створення сприятливої атмосфери в офісі.
Впровадження нових систем заохочення.
Використання тестів і анкет при прийманні на роботу.
Покупка відеосистеми для показу навчальних фільмів.
5
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
Колективні виїзди на природу.
Відвідування культурно-масових заходів.
3. Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища
Зовнішнє середовище організації - це сукупність зовнішніх факторів, що впливають на неї, або які вона повинна враховувати у своїй діяльності. Організація взаємодіє із середовищем, щоб одержувати ресурси в обмін на продукти своєї діяльності
Взаємодія організації із зовнішнім середовищем досить складний процес чим динамічніше навколишнє середовище, тим сутужніше враховувати різні її прояви. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» забезпечує електроенергією споживачів, серед яких підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної й вугільної промисловості (рис. 2.). Кількість побутових абонентів перевищує один мільйон.
Рис.2. Характеристика споживачів.
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» поставляє в середньому більше 7,8 мільярдів кВт*год електроенергії в рік на суму перевищуючу 2 мільярди гривень. По обсягу енергії що поставляється, компанія входить у п'ятірку найбільших в Україні. Щорічно у зв'язку з економічним розвитком регіону, обсяг поставок збільшується в середньому на 5% стосовно попереднього року (рис. 3.).
Рис. 3. Обсяги електроенергії яку постачає ТОВ «ЛЕО»
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» - природний монополіст у сфері електроенергетики. Компанія здійснює поставку електроенергії по регульованому тарифі, затвердженому Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Внутрішнє середовище включає змінні (сильні й слабкі сторони), що піддаються контролю з боку керівництва.
Аналіз внутрішнього стану компанії заснований на комплексному обстеженні її різних функціональних зон.
Однією із сильних сторін ТОВ «ЛЕО» є його маркетингова політика. Добре налагоджені канали збуту. Компанію не можливо оцінити з позиції звичайного підприємства, тут має місце залежність споживача від поставок нашої продукції і тим самим ситуація в тому що в даному випадку споживач сам має шукати зв'язок з компанією. Наша задача в тому, щоб якомога якісніше обслуговувати своїх клієнтів.
Проведені розрахунки показали, що, при встановленні конденсаторів крім поліпшення рівня напруги, відбувається зниження втрат на транспортування електроенергії. Середній строк окупності конденсатора за рахунок економії електроенергії - менше одного року. Зараз технічний персонал РЕМ готується до проведення пілотного проекту.
Звичайно ж, конденсатори - не панацея від всіх лих, а тільки ще один інструмент у руках енергетика. Але грамотне його використання дозволить без особливих витрат праці й коштів вирішити частину питань по зниженню втрат енергії й підтримці нормального рівня напруги. Тому конденсатори дуже часто використовують закордонні енергопостачальні компанії в електричних мережах 0,4кВ.
Дуже важливий фактор успішної роботи підприємства - це людський потенціал. Компанія сприяє а іноді навіть і матеріально заохочує робітників які вирішили підвищити свою кваліфікацію, за рахунок навчання у ВУЗах, та інших учбових закладах. За рахунок компанії проводяться семінари та конференції. Проводяться зустрічі по обміну досвідом з колегами з інших областей та суміжних професій.
З нетрадиційних факторів, що впливають на успішну діяльність, виділимо культуру й образ організації.
Навіть у нинішніх складних економічних і культурних умовах, керівництво орієнтується на сумлінність, порядність своїх працівників.
Імідж визначається суспільною думкою, як вже обговорювалось ведеться робота у напрямку підвищення статусу підприємства.
Для визначення ефективності діяльності підприємства нам необхідно дати характеристику сильних і слабких сторін організації. Аналіз загроз та мож и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.