Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


тест Послаблення економчних функцй держави посилення господарської самостйност всх суб'єктв економки. Розрахунок сукупної заробтної плати за перод паювання майна. Системи та принципи планування. Загальна, конкурентна та функцональн стратегї.

Информация:

Тип работы: тест. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 01.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Тести на державний екзамен для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» з дисципліни «Планування в аграрних формуваннях»
1. Термін „організація" перекладається з французької мови як:
а) властивість, сукупність;
б) побудова, функціональність;
в) гармонійний вигляд, упорядкованість;
г) призначення, створення;
2. Організації як системі притаманні такі ознаки:
а) організованість, наявність певного порядку;
б) цілісність, подільність;
в) не стаціонарність, стахостичність;
г) створення, удосконалення;
3. Організація як стан системи передбачає:
а) необхідність погодження цілей;
б) поліпшення стану колишньої системи;
в) створення нової системи;
г) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

4. Організація як процес це:
а) співвідношення між частинами цілого;
б) створення нових і удосконалення функціонуючих систем;
в) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;
г) взаємодія елементів системи у просторі й у часі;
5. Будь-які дії органів державної влади спрямовані на послаблення економічних функцій держави і посилення господарської самостійності всіх суб'єктів економіки - це:
а) реорганізація;
б) роздержавлення;
в) реструктуризація;
г) приватизація;
6. Відчуження майна, яке знаходиться в державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб це:
а) реструктуризація;
б) реорганізація;
в) приватизація;
г) роздержавлення;
7. Перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, щорічно затверджуються:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством аграрної політики;
в) Фондом державного майна;
г) Верховною Радою України;

8. Державну політику в сфері приватизації підприємств здійснює:
а) Міністерство аграрної політики;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство економіки України;
г) Фонд державного майна;

9 Зміна відносин власності в рамках однієї форми власності, тобто від колективно неподільної форми власності до колективно дольової це:
а) поділ;
б) паювання;
в) реорганізація;
г) приватизація;
10. Визначення фонду паювання майна (03 - основні засоби, ВЗ - виробничі запаси, ДЗ - дебіторська заборгованість, КЗ - кредиторська заборгованість, МСІ - майно соціальної інфраструктури):
а) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ + КЗ + МСІ
б) ФПМ = 03- ВЗ + ДЗ + КЗ - МСІ
в) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ - КЗ + МСІ
В Фпм = 03 + В3 +ДЗ-КЗ-МСІ
11. Кількісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:
а) стаж роботи;
б) посада;
в) розмір його заробітної плати;
г) кількість років проживання в даному селі;
12. Якісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:
а) посада;
б) розмір його заробітної плати;
в) кількість років проживання в даному селі;
г) стаж роботи;
13. Розрахунок сукупної заробітної плати за період паювання майна:
а) складається із множення всіх індивідуальних заробітних плат працівників;
б) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників за рік;
в) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників;
г) складається із суми всіх працівників;
14. Розрахунок пайової ставки при паюванні майна:
а) фонд паювання майна поділити на сукупну заробітну плату;
б) фонд паювання майна поділити на кількість працівників;
в) фонд паювання майна поділити на індивідуальну заробітну плату;
г) фонд паювання майна поділити на грошову оцінку одного гектара;
15. Розрахунок індивідуального майнового паю:
а) заробітна плата всіх робітників помножити на пайову ставку;
б) індивідуальну заробітну плату (за роки взяті для паювання) помножити на пайову ставку;
в) кількість робітників помножити на пайову ставку;
г) кількість років взятих для розрахунку помножити на пайову ставку;
16. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір майнового паю:
а) різний;
б) залежить від посади;
в) залежить від кількості членів сім'ї;
г) однаковий;
17 Розмір майнового паю залежить від:
а) кількості членів родини;
б) заробітної плати;
в) стажу роботи і заробітної плати;
г) стажу роботи;
18. Розрахунок грошової оцінки землі (Рдд - рентний дохід диференціальний; Рда - рентний дохід абсолютний; Пк - період капіталізації рентного доходу; Ц- ціна 1 ц зерна):
а) Гоз = (Рдд - Рда) * Пк : Ц;
б) Гоз = (Рдд + Рда) * Пк * Ц;
в) Гоз = (Рдд * Рда) + Пк + Ц;
г) Гоз = (Рдд : Рда) * Пк * Ц;
19. Розрахунок вартості земельного паю:
а) Взп = Грошова оцінка землі + Кількість працівників;
б) Взп = Грошова оцінка землі * Кількість працівників;
в) Взп = Грошова оцінка землі - Кількість працівників;
г) Взп = Грошова оцінка землі: Кількість працівників;

20. Розрахунок розміру земельного паю:
а) вартість земельного паю помножити на грошову оцінку 1 га;
б) вартість земельного паю розділити на грошову оцінку 1 га;
в) грошову оцінку землі поділите на кількість працівників;
г) грошову оцінку землі помножити на кількість працівників;
21. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір земельного паю:
а) різний;
б) залежить від стажу роботи і заробітної плати;
в) залежить від кількості членів родини;
г) однаковий;

22. Одиниці виміру земельного паю:
а) фізичні гектари;
б) метри;
в) умовні кадастрові гектари;
г) кілометри;
23. При паюванні землі дотримуються принципу:
а) членства працівників;
б) рівності розмірів земельних паїв;
в) соціального захисту працівників;
г) не рівності розмірів земельних паїв;
24. Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):
а) Кт = О/ Д+Нв+Кз+Кг;
б) Кт = О/Д*Нв*Кз*Кг;
в) Кт = О/ Д-Нв+Кз-Кг;
г) Кт = О/ Д-Нв-Кз-Кг;
25. Планування обсягу вантажоперевезень по кожній марці автомобілів (Ва - вантажопідйомність автомобіля; Па - річний пробіг; Кв - коефіцієнт використання вантажопідйомності; Кп - коефіцієнт використання пробігу:
а) Ов = Ва / Па * Кв * Кп:
б) Ов = Ва + Па + Кв+Кп;
в) Ов = Ва * Па / Кв * Кп;
г) Ов = Ва * Па * Кв * Кп;

26. Системи утримання великої рогатої худоби:
а) на глибокій незмінній підстилці;
б) прив'язна і безприв'язна;
в) безприв'язно-боксова;
г) стійлова та стійлово-пасовищна;

27. Способи утримання великої рогатої худоби:
а) стійловий та стійлово-пасовищний;
б) прив'язний і безприв'язний;
в) на глибокій незмінній підстилці;
г) безприв'язно-боксовий;
28. Спосіб утримання ремонтних телиць до 3 місяців:
а) в індивідуальних клітках;
б) на пасовищі;
в) в групових станках;
г) в стійлах;
29. Спосіб утримання ремонтних телиць від 3 до 9 місяців:
а) на пасовищі;
б) в індивідуальних клітках;
в) в стійлах;
г) в групових станках;

30. Норма витрат кормів на 1 ц молока:
а) 8 - 9 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;
г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;
31. Розрахунок валового приросту статево-вікової групи тварин:
а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;
б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;
в) середньодобовий приріст помножити на кількість кормо-днів;
г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;
32. Розрахунок кількості кормо-днів:
а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;
б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;
в) норму витрат кормів на 1 голову помножити на середньорічне поголів'я;
г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;
33. Норма витрат кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби:
а) 1,1- 1,3 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;
г) 18 - 19 ц кормових одиниць;

34. Планування сухостійного періоду у корів:
а) період від запліднення до отелення;
б) період від запліднення до 7 місяців тільності;
в) період від 7 місяців тільності до отелення;
г) період від отелення до запліднення;
35. Планування сервіс періоду у корів:
а) період від запліднення до отелення;
б) період від запліднення до 7 місяців тільності;
в) період від 7 місяців тільності до отелення;
г) період від отелення до запліднення;

36. Планування періоду тільності у корів:
а) 4 місяці;
б) 9 місяців;
в) 7 місяців;
г) 12 місяців;
37. Планування періоду лактації у корів:
а) 9 місяці;
б) 10 місяців;
в) 7 місяців;
г) 12 місяців;
38. Норма витрат кормів на 1 ц приросту свиней:
а) 8- 9 ц кормових одиниць;
б) 4 - 5 ц кормових одиниць;
в) 6 - 7 ц кормових одиниць;
г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;
39. Планування періоду супоросності у свиней:
а) 4 місяці;
б) 9 місяців;
в) 5 місяців;
г) 12 місяців;
40. Планування опоросів у свиноматок за рік:
а) 4 опороси;
б) 1 опорос;
в) 2 опороси;
г) 3 опороси;
41. Планування середньої тривалості використання основних свиноматок:
а) 5 - 6 років;
б) 3 - 4 роки;
в) 1 - 2 роки;
г) 4 - 5 років;
42. Способи утримання овець:
а) прив'язний, безприв'язний;
б) стійловий, стійлово-пасовищний;
в) в групових станках;
г) пасовищний, пасовищно-стійловий;

43. Планування періоду суягності вівцематок:
а) 9 місяців;
б) 3 місяці;
в) 5 місяців;
г) 4 місяця;

44. Планування виходу приплоду на 100 вівцематок:
а) 90-95 голів;
б) 180-200 голів;
в) 120-140 голів;
г) 60-80 голів;
45. Батьківське стадо у птахівництві використовується для виробництва:
а) харчового яйця;
б) дієтичного яйця;
в) технічного яйця;
г) інкубаційного яйця;

46. Промислове стадо у птахівництві використовується для виробництва:
а) технічного яйця;
б) харчового яйця;
в) інкубаційного яйця;
г) екологічного яйця;
47. Планування отримання яєць від однієї курки-несучки за рік:
а) 350-365 яєць;
б) 250-270 яєць;
в) 140-150 яєць;
г) 410-420 яєць;
48. Планування першої яйцекладки курей:
а) в 2-3 місяці;
б) в 4,5-5 місяців;
в) в 8-9 місяців;
г) в 6-7 місяців;
49. Планування інкубації курячих яєць:
а) 27 діб;
б) 30 діб;
в) 35 діб;
г) 21 доба;

50. Планування інкубації гусячих яєць:
а) 30 діб;
б)21 доба;
в) 28 діб;
г) 25 діб;
51. Планування інкубації індичиних яєць:
а) 32 доби;
б) 28 діб;
в) 30 діб;
г) 21 доба;
52. Планування інкубації качиних ЯЄІІЬ:
а) 21 доба;
б) 30 діб;
в) 28 діб;
г) 24 доби;
53. Планування маси добового курча:
а) 80-90% від маси яйця;
б) 60-70% від маси яйця;
в) 110-120% від маси яйця;
г) 30-40% від маси яйця;
54. Розрахунок кількості нормо-змін в технологічній карті:
а) фізичний обсяг робіт поділити на кількість робітників;
б) фізичний обсяг робіт поділити на змінну норму виробітку агрегату;
в) фізичний обсяг робіт поділити на затрати праці;
г) фізичний обсяг робіт поділити на кількість агрегатів;
55. Переведення фізичного обсягу робіт, який виконується тракторами в умов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.