На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сутнсть змст планування дяльност пдприємства, його основна мета та значення. Класифкаця та рзновиди планв, їх вдмнн риси та особливост застосування. Загальн поняття й органзаця стратегчного планування, функцї тактичного плану.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 23.01.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни „Економіка підприємства»
на тему: "Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах"
Вступ
На даний момент в Україні склалися такі обставини, за яких відбувається перехід від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання. Тому, за таких умов, для прогресивного розвитку економіки потрібен чіткий план на майбутнє. Так як підприємства відіграють першочергову роль у розвитку нашої економіки, то відповідно і правильно побудоване планування на будь-якому підприємстві внесе свою частку у розвиток держави в цілому.
В своїй роботі я поставила за мету окреслити основні поняття планування та його зміст, методологію і стратегію розвитку планування на підприємстві, сутність бізнес-плану на підприємстві, підкріпивши теоретичний матеріал практичною частиною, а саме, розглянувши реальний сучасний бізнес-план "Первомайського Шахтопроходчого управління по бурінню стовбурів і шпар" м. Первомайська Луганської області.
1. Основні поняття і зміст планування діяльного підприємства

1.1 Сутність планування. Класифікація планів

Серед підприємців рідко можна зустріти людину, що пасивно спостерігає за подіями, що відбуваються. Будь-який власник прагне реалізовувати свої особисті інтереси за допомогою використання потреб інших людей. А це вимагає усвідомлення цілей діяльності і вольових зусиль по їх досягненню. Тому на рівні суб'єкта господарювання процес прогнозування органічно трансформується в процес планування, при якому до розуміння об'єктивних умов життя додаються суб'єктивні фактори, що відбивають інтереси підприємництва. Раціональне досягнення суб'єктивних факторів у бізнесі перетворюється за допомогою планів.
План - це робочий інструмент досягнення поставленої мети суб'єктом підприємництва, створений на основі кон'юнктурного прогнозу середовища господарювання і розписаний по виконавцях, часу і засобам.
Основною метою плану є реалізована подія. Основною задачею планування є вибір вольових відповідальних дій в умовах наявних ресурсних обмежень, збалансованих по виконавцях, часу, ресурсам.
Планування - це процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб'єкта господарювання для досягнення своїх цілей. Воно являє собою процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів досягнення. Планування має як переваги, так і недоліки.
Переваги планування:
– прагнення вирішити задачу раціонально і з меншими витратами;
– обміркована підготовка до використання майбутніх переваг середовища господарювання;
– поліпшення координації дій виконавців;
– посилення колективних можливостей додатка сил за рахунок спільних дій зацікавлених осіб;
– можливість контролю за подіями і визначення проблем у діяльності.
Недоліки планування:
– неможливість відбити в плані все розмаїття життєвих умов, особливо в складно організованих системах;
– стабільність прийнятого рішення, що може обернутися збитком при динамічних обставинах бізнесу;
– необхідність ресурсів для розробки плану.
Застосування бізнес плану має ряд обмежень, що обумовлені:
– невизначеністю, багатомірністю і стохастичністю середовища господарювання. Тому для виконавця так важливі: по-перше, пошук додаткової достовірної (у тому числі нової) інформації і, по-друге, прогноз і визначення ступеня його імовірності;
– недосконалістю законодавчої бази країни;
– обмеженнями по ресурсах;
– проблемами етичної властивості, якщо в суспільстві не сформовані підвалини підприємницької етики й відсутня культура бізнесу.
План діяльності повинний бути виражений у писемній формі. Тому з погляду зручності використання можна говорити про форму плану у виді:
– набору обов'язкових документів;
– структури, що відбиває внутрішню логіку побудови;
– переліку виконавців із указівкою їхніх диференційованих задач;
– переліку необхідних дій по здійсненню передбачених задач;
– термінів виконання, зазначених відповідно до послідовності необхідних дій;
– кошторису витрат;
– розрахунку економічного ефекту як числового вираження поставлених задач.
Не можна створити раз і назавжди єдину раціональну систему планування. Тому якісний план вимагає періодичного уточнення. Воно буде залежати не тільки від нової інформації, але і досвіду, підготовленості й інтуїції працівників: керівництва, економістів-менеджерів. Щоб план був дійсно корисним, він повинен відігравати роль помічника в керуванні, але ніяк не головного діючого обличчя в бізнесі.
Таким чином, план - не ціль, а можливий засіб досягнення мети. Цей засіб допомагає поліпшити майбутнє. Його дієвість визначається об'єктивним розумінням життя і суб'єктивних управлінських рішень, що повинні стати діями по саморегуляції об'єкта господарювання заради досягнення обраних цілей життєдіяльності.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАНІВ
Плани класифікуються таким чином.
За часом:
– довгострокові (на 10-25 років);
– середньострокові (на 3-10 років);
– короткострокові (на 1-3 роки);
– поточні (на 1 рік, у тому числі сезонні);
– оперативні (до 1 року).
По об'єктах господарювання:
– державні, у тому числі регіональні, республіканські, обласні і муніципальні;
– внутрішньо фірмові.
– По ступені визначення параметрів:
– детерміновані (з чітко визначеними параметрами);
– вірогіднісні (з нечіткими параметрами).
По ознаці тимчасової орієнтації:
– реактивні, тобто орієнтовані на закріплення досягнень минулого;
– інактивні, тобто інертні по планованих діях;
– преактивні, тобто з високим рівнем активності, спрямованим на істотне перетворення дійсності.
По призначенню:
– директивні, обов'язкові для виконання;
– індикативні, тобто рекомендаційні для виконання
– По масштабності цілей:
– стратегічні, що передбачають глобальні цілі;
– бізнес-плани,
По конкретній установці:
– функціональні, призначені для впровадження управлінських рішень у сфері діяльності фірми, що виконує визначену функцію.
– одноразові, створюються з упровадженням якого-небудь проекту програми і виконують допоміжну роль у впровадженні загальної стратегії.
– стабільні, тобто утримуючі розробку конкретних указівок для регулярно повторюваних операцій типового характеру.
По функціях діяльності - це так звані функціональні плани:
– маркетингу, у тому числі збуту;
– прибутку і рентабельності;
– інвестицій, у тому числі довгострокових матеріальних;
– витрат виробництва і звертання;
– персоналу;
– доходів;
– фінансів і ін.
Стосовно дійсності:
– основні;
– вірогіднісні (випадкові), являють собою альтернативний курс дій, що буде початий у випадку настання непередбаченої події (подій), не передбаченого основним планом.
Здійснення плану звичайно доручається спеціальній "кризовій" команді, що починає свою роботу лише у випадку настання критичної ситуації.
1.2 Границі, принципи, методи планування

Можливості планування соціально-економічних систем обмежені об'єктивними і суб'єктивними причинами. Основні з них:
1) Невизначеність ринкового середовища. Будь-яке підприємство у своїй діяльності зіштовхується з невизначеністю. Без оцінки дійсного і можливого майбутнього важко угадати наслідку і передбачити відповідні дії. Планування і є одним зі способів прояснення майбутнього. Але цілком усунути невизначеність у ринкових умовах не можна, тому підприємство прагне упорядкувати свої зовнішні відносини різними способами.
Перший спосіб - вертикальна інтеграція. Означає, що планувальна організація приєднує, поглинає підприємства-постачальники або підприємства-клієнти, тобто поєднує підприємства одного технологічного ланцюжка. У результаті зовнішні угоди перетворюються у внутрішні. Вертикальна інтеграція давно відома, у тому числі й у нашій економіці. Вона проводиться в даний час: фірмова торгівля, приєднання колгоспів до зв'язаного з ними технологічно підприємствам і т.д. Вертикальна інтеграція має свої ефективні границі застосування.
Другий спосіб контролю над ринком - контроль над попитом. Можливі варіанти такого контролю. Наприклад, через установлення монопольного впливу підприємства на ринку. Однак самий результативний контроль над попитом - проведення ефективної маркетингової діяльності.
Третій спосіб контролю над ринком - використання контрактних відносин. У країнах з ринковою економікою цей спосіб розвитий дуже широко - більш 2/3 усіх товарних угод здійснюється за контрактом. Зміст контрактних відносин полягає в тім, що потенційний виробник спочатку знаходить покупців продукції, а потім після відповідної підготовки робить для них товар.
Четвертий спосіб контролю над ринком - створення підприємницьких мереж. Підприємницькі мережі поєднують фірми, що економічно зацікавлені в гнучких взаєминах і співробітництві, побудованому на довірі. Основою утворення мереж може бути єдиний технологічний чи комерційний ланцюжок. Підприємницькі мережі забезпечують ті ж переваги, що і вертикальна інтеграція, але в той же час вони дозволяють зберегти більш гнучкі організаційно-економічні структури.
2) Витрати планування - це витрати на оплату праці персоналу, плата за оренду приміщень, витрати на придбання канцелярських принадлежностей і т.д. Витрати планування входять до складу сукупних витрат на виробництво продукції. Мінімальними витратами на планування є такі, котрі забезпечують виживання організації, а будь-які додаткові витрати повинні забезпечити її розвиток.
3) Масштаби діяльності організації. Великі організації мають великі фінансові можливості, більш кваліфікований персонал, що відповідає досвід, великі планові підрозділи у своєму складі. Але навіть вони іноді звертаються в спеціалізовані консультаційні фірми, називані в країнах з ринковою економікою салонами стратегії. Малі організації мають менші можливості: стратегічне планування, як правило, не здійснюють. Виробляється лише поточне техніко-економічне й оперативне планування. Їхня перевага - більш проста і доступна для огляду внутрішнього середовища, що спрощує процес прийняття планових рішень.
Визначальним змісту і результатів дії планових служб є використання принципів планування. До числа основних з них відносяться системність, участь, безперервність, гнучкість, ефективність.
Принцип системності припускає, що планування на підприємстві повинне носити системний характер. Підприємство - це складна, багаторівнева соціально-економічна система. У кожній з підсистем здійснюється функція планування. Принцип системності планування реалізується по вертикалі шляхом інтеграції і диференціації, а по горизонталі - шляхом координації планів структурних підрозділів підприємства.
Принцип участі тісно зв'язаний із принципом системності. Він припускає, що кожен працівник підприємства повинний бути тією чи іншою мірою учасником планової діяльності. Дуже важливо залучити лінійних керівників вищого рівня до розробки стратегічних планів. Працівники планових служб повинні працювати в тісному контакті з лінійними керівниками. Робітників же можна і потрібно залучити до планування на рівні ділянки. Вирішальна роль при цьому належить майстру. Які проблеми тут можна вирішувати? Це збільшення (при необхідності) обсягів випуску продукції, ріст продуктивності праці, зниження витрат, підвищення якості. Реалізація принципу участі дає наступні результати: кожний із працівників підприємства одержує більш глибоке розуміння діяльності підприємства; участь працівників у процесі планування приводить до того, що плани підприємства стають особистими планами працюючих, а їхня реалізація приносить особисте задоволення; працівники підприємства, займаючись плануванням, розвивають себе як особистості.
Принцип безперервності полягає в тім, що процес планування на підприємстві повинний здійснюватися постійно, а розроблені плани безупинно приходити на зміну один одному, перекривати один одного. Це обумовлено невизначеністю зовнішнього і внутрішнього середовища, зміною умов існування, і як наслідок відбувається коректування планів. Змінюються не тільки умови, але і представлення про умови і можливості підприємства.
Принцип гнучкості зв'язаний із принципом безперервності. Складається в доданні планам здатності змінювати свої параметри, тому в планах звичайно передбачаються резерви. Ці резерви повинні бути оптимальними, інакше витрати можуть виявитися настільки високими, що гнучкість плану і зв'язані з нею переваги не окупляться. В умовах ринкової економіки резерви звичайно створюються в потужностях. А взагалі принцип гнучкості реалізується у відомому афоризмі: «План не догма, а керівництво до дії».
Принцип ефективності полягає в тім, що витрати на планування не повинні перевищувати ефект від його застосування, тобто плани повинні бути конкретизовані і деталізовані настільки, наскільки це необхідно для керування при наявності відповідної планової служби, адже її зміст також вимагає засобів.
МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
Процес планування здійснюється по своїх внутрішніх законах відповідно до логіки обґрунтування показника, тобто відповідно до методології планування. Методологія планування - це навчання про сукупність основних принципів, методів, про систему застосовуваних показників, мір (і дій), необхідних для виконання плану, а також його моніторингу. Методологія планування як наукова рекомендація зі здійснення процесу планування не є раз і назавжди даної, непорушної. Вона може удосконалюватися з появою нових знань в області економіки і планування.
Розглянемо елементи методології планування.
До основних методів планування відносяться: балансовий, дослідно-статистичний, нормативний, економіко-математичний.
Кожний із зазначених методів включає десятки, а то і сотні різновидів, прийомів і способів розрахунків. Розглянемо докладніше зазначені методи планування. Балансовий метод планування характеризується встановленням матеріально-речовинних і вартісних пропорцій у показниках. Метод припускає використання взаємно урівноваджуючихся розрахунків (таблиць), в одній частині яких указуються ресурси, а в іншій - напрямок їхнього використання. Правильне визначення ресурсів буде означати обґрунтований напрямок їхнього використання відповідно до наявних потреб.
Дослідно-статистичний метод планування характеризується орієнтацією на фактично досягнуті в минулому результати, по екстраполяції яких визначається план шуканого показника. Такий метод планування є досить простим, але він має істотні недоліки: плановий показник, розрахований таким чином, відбиває сформований рівень роботи з його недовикористаними резервами і погрішностями в минулому.
Нормативний метод планування (чи метод техніко-економічних розрахунків) використовує нормативи і норми. В економіці розрізняють поняття "норматив" і "норма". Норматив - це науково обґрунтована величина витрат, розроблена в централізованому порядку спеціальними науковими установами чи галузі держави. Норма - це обґрунтована величина витрат, розроблена фірмою. Вважається, що більш обґрунтованими є нормативи, застосування яких підвищує точність і об'єктивність планового показника. Однак вони не завжди враховують особливості конкретного чи регіону фірми
Група економіко-математичних методів планування характеризується можливостями оптимізації планових рішень. Ці методи ідентичні застосовуваними в прогнозуванні. Однак у процесі планування вони ще передбачають ефект від визначених дій працівників по досягненню мети, у тому числі:
– розрахунки на окрему трудову операцію працівника, що приведе до додаткової зміни показника під впливом застосовуваних зусиль;
– екстраполяцію результатів минулих дій працівників і ін.
Сутність економіко-математичних методів планування полягає в тому, що вони дозволяють з меншими витратами часу і засобів знаходити кількісне вираження взаємозв'язку між складними соціально-економічними, технологічними й іншими процесами, опосередкованими в показниках. По суті, будь-який показник може бути запланований за допомогою економіко-математичного методу. Застосування цієї групи методів сприяє усуненню суб'єктивізму в плануванні і підвищує науковий рівень обґрунтованості плану. Однак застосування цих методів вимагає точного математичного опису економічної задачі й обов'язкової експертної оцінки отриманих даних.
Ще один елемент методології планування - це система мір (дій), необхідних для виконання плану. План - реальний орієнтир до дій. І дії плану вимагають своїх обґрунтувань. Без них план ніколи не стане реальністю. Тому міри виконання плану включають:
– розгорнутий опис необхідних дій;
– ресурсне забезпечення;
– перелік виконавців, що беруть участь, (служб) і визначення їхніх диференційованих задач;
– терміни виконання розрахункових показників.
Міри досягнення цілей плану вимагають обґрунтування з організаційної, технологічної, маркетингової, кадрової й іншої сторін. Ці сторони повинні мати економічний зміст, тобто необхідні ресурси й очікувані результати, виражені у вартісному еквіваленті. Зрозуміло, що міри виконання бізнес-плану за рівнем розробленості будуть відрізнятися від мір виконання стратегічного плану. Зрозуміло, що даний елемент методології планування має свої особливості в кожнім виді плану. Але обов'язковість його присутності в плані не викликає сумнівів.
Типові міри (дії) по виконанню планового показника передбачаються для різних сфер діяльності:
У сфері основного капіталу:
– пошук джерел інвестицій на вигідних умовах;
– модернізація, реконструкція і розширення діяльності;
– збільшення частки активної частини основних фондів;
– міри підвищення рівня автоматизації і механізації праці;
– профілактичний ремонт і своєчасна заміна зношених частин устаткування, часткова або повна модернізація вузлів;
– захист авторських прав суб'єкта господарювання;
– застосування виправданої прискореної амортизації;
– відкриття нової мережі, у тому числі торгової: знижених цін, мереж, що торгують по каталогах, складів-магазинів, демонстраційних залів, поштової торгівлі й ін.
У сфері персоналу:
1) нові системи мотивації праці:
– а) відрядні системи;
– б) доплати і надбавки;
– в) преміювання, з них спеціальні й індивідуальні види преміювання;
2) міри підвищення продуктивності праці, у тому числі за рахунок ефективного використання основного й оборотного капіталу, раціоналізації чисельності працівників;
3) застосування нормативів і норм праці;
4) наймання висококваліфікованих працівників;
5) застосування посадових інструкцій;
6) розвиток персоналу, у тому числі його навчання;
7) заходу для дотримання трудового законодавства;
8) створення атмосфери ділового співробітництва адміністрації і профспілок;
9) обов'язкове виконання всіх пунктів трудових угод і договорів;
10) зміцнення трудової дисципліни;
11) зниження втрат робочого часу.
У сфері менеджменту:
– застосування схем керування, адекватних умовам діяльності;
– планування кар'єри співробітників;
– організація об'єднань об'єктів господарювання;
– диверсифікованість діяльності, у тому числі впровадження нових видів бізнесу;
– розвиток культури об'єкта господарювання.
У сфері оборотного капіталу:
– прискорення оборотності капіталу в межах норми;
– нормування елементів капіталу;
– міри нормалізації виробничих і торгових запасів;
– прискорення термінів доставки сировини, продукції і товарів;
– зменшення дебіторської заборгованості;
– збільшення частки власного капіталу;
– використання капіталу партнерів по бізнесу;
– пошук кредитів на пільгових умовах.
У сфері маркетингу, у тому числі збуту:
– стимулювання збуту;
– використання інструментів маркетингу;
– пошук нових вигідних постачальників;
– удосконалювання системи господарських зв'язків;
– нові форми обслуговування;
– розширення спектра платних послуг;
– контроль за якістю продукції (товарів);
– рекламна кампанія;
– дизайн товару і його упакування;
– нові форми комерції;
6. У сфері раціоналізації витрат виробництва і звертання:
– режим економії, у тому числі твердий контроль за витратою засобів;
– раціональна витрата засобів, що направляються по статті, зв'язані з підвищенням якості продукції й обслуговування;
– упровадження дешевої розподільчої системи;
– ліквідація затрат від безгосподарності і марнотратства;
– раціоналізація витрат: на транспорт, тару, упакування, оренду приміщень і ін.;
– зниження матеріалоємності продукції;
– дослідження кожного виду витрат, по яких маються невиправданий ріст витрат.
Міри виконання плану повинні включати терміни виконання. Це доцільно робити за допомогою складання календарного плану, розробки сіткового чи графіка "дерева цілей". Такий підхід упорядковує час початку і закінчення робіт, послідовність їхнього виконання, включає резерви часу, а також підсилює можливості моніторингу з боку керівництва.
Міри виконання плану включають кошторис витрат. Він може розроблятися:
– для окремих структурних підрозділів;
– у цілому по фірмі на блок завдань плану,
– для окремого виконавця плану;
– на окреме завдання плану. Обов'язкова розробка загального по фірмі кошторису витрат на весь план. Конкретизація витрат кошторису не повинна заважати визначенню ступеня волі виконавців плану при виконанні його завдань. Однак форма звіту про використання засобів повинна дозволяти контролювати напрямки і розміри їхньої витрати.
В економічній теорії поряд з поняттям "план" широко використовується поняття "політика". Політика - це керування визначеною сферою діяльності в рамках обраної планової стратегії об'єкта господарювання. Політика відбиває загальні вказівки по здійсненню діяльності у фірмі, характеризує положення, відповідно до яких установлюються параметри прийняття повторюваних другорядних рішень.
2. Стратегія розвитку підприємства

2.1 Загальні поняття й організація стратегічного планування

Для здійснення ефективного стратегічного планування необхідно мати уявлення про сутність стратегічного планування в цілому, його етапи і методи розробки стратегії.
Стратегія являє собою процес вироблення цілей, визначення необхідних засобів і напрямків дій. Результатом стратегічного планування є сукупність планів розвитку підприємства, розрахованих на тривалу перспективу.
Стратегічне планування - це планування від майбутнього до сьогодення виходячи з глобальних ідей і поставлених цілей розвитку.
Стратегічне планування не має чіткого алгоритму розробки планів. Але в цілому воно укладається в загальну технологію прийняття управлінських рішень і складається з наступних взаємозалежних етапів:
– визначення основних орієнтирів розвитку;
– дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації (підприємства);
– визначення можливих варіантів стратегій;
– вибір одного з варіантів і визначення власної стратегії;
– розробка остаточного стратегічного плану виходячи з проведених розробок і пропозицій нижчестоящих рівнів керування.

Визначення основних напрямків розвитку підприємства

Сукупність орієнтирів діяльності підприємства (організації) можна розділити на три основних типи:
Ідеали - орієнтири, що підприємство не розраховує досягти в майбутньому, але намагається до них наблизитися.
– Мета - найбільш загальні орієнтири діяльності підприємства в плановому періоді, досягнення яких передбачається в повному обсязі у своїй більшій частині.
– Задачі - конкретні орієнтири, що визначають форму і час виконання завдання.
Розробка стратегії припускає визначення ідеалів і цілей. Задачі ж реалізуються в рамках поточного планування.
До ідеалів економічної організації одні автори відносять бачення, інші - місію, вкладаючи в них наступний зміст.
Стратегічний аналіз і розробка варіантів стратегій.
Стратегічний аналіз - це процес перетворення бази даних аналізу середовища в проекти стратегічних рішень. Стратегічний аналіз може бути розділений на два основних етапи:
– порівняння намічених орієнтирів і реальних можливостей, аналіз розриву між ними;
– проектування можливих варіантів майбутнього, визначення стратегічних альтернатив.
Основними інструментами стратегічного аналізу є різні методи і формальні моделі. Таких моделей багато. А тому що стратегічне планування - новий напрямок науки, їх буде ще більше. Перелічимо деякі з існуючих моделей.
1) Метод Аналіз розривів. Є одним із простих. Його ціль визначити, чи існує розрив між задачами (планами) організації і можливостями їхнього рішення, і, якщо він існує, як його заповнити.
2) Модель Аналіз динаміки ринку, модель життєвого циклу товару (ЖЦТ). Ціль методу визначити стратегію бізнесу для кожного етапу ЖЦТ.
3) Модель Продукт-ринок. Являє собою матрицю, що включає класифікацію ринків і класифікацію продуктів (існуючих, нових, але зв'язаних з існуючими, і зовсім нових). Матриця показує рівні ризику і ступінь імовірності успіху при різних сполученнях продукт - ринок.
4) Портфельні моделі стратегії. Визначають сьогодення і майбутнє положення бізнесу з погляду привабливості ринку і здатності підприємства конкурувати усередині нього.
Кожний з методів стратегічного аналізу має свою ефективну область застосування, тобто свій об'єкт (чи об'єкти) аналізу.

Формування стратегії

При формуванні стратегії важливі не тільки результати використання методів, але також необхідно фундаментальне стратегічне мислення. Процес формування стратегії повинний передбачати рішення наступних задач:

формування загальної стратегії;

– формування конкурентної стратегії;

– визначення функціональних стратегій підприємства.

Загальна стратегія підприємства. Формується вищим керівництвом.

Прийнято виділяти три типи загальних стратегій: стратегія стабільності, стратегія росту, стратегія скорочення.
Стратегія стабільності - ставка на існуючі напрямки діяльності і підтримка їх.
Стратегія росту - збільшення (ріст) організації (часто через проникнення і захоплення нових ринків), що може здійснюватися шляхом поглинання конкуруючих організацій (придбанням контрольного пакета акцій), шляхом злиття на рівних правах у рамках єдиної організації, шляхом створення спільного підприємства.
Стратегія скорочення - застосовується в таких умовах, коли виживання підприємства перебуває під загрозою.
Конкурентна стратегія. Спрямована на досягнення конкурентних переваг. Відомі три види конкурентної стратегії:
– перевага в розмірі витрат на виробництво;
– диференціація (створення чи продукту послуги з унікальними властивостями);
– фокусування (зосередження реалізації продукції на одному із сегментів ринку).
– Функціональна стратегія. Розробляються дії для кожного функціонального напрямку діяльності підприємства.
– Можливі наступні функціональні стратегії:
– стратегія розробки і створення нових видів продукції;
– виробнича стратегія
– маркетингова стратегія
– фінансова стратегія
– стратегія керування персоналом
Коли стратегія сформована, керівництво підприємства визначає політику, що перетворює розроблену стратегію в докладну декларацію напрямків діяльності.
Кінцевий стратегічний план включає:
– бачення (місію) і загальні цілі;
– загальну, конкурентну і функціональні стратегії;
– декларацію напрямків дій.
Стратегічний план - документ внутрішнього призначення. Його зміст, розрахунки, обґрунтування, джерела фінансування є комерційною таємницею.
Ефективність стратегічного планування у визначальній мері залежить від його організації. Вироблення стратегічних цілей є функцією лінійних керівників вищого рівня керування, а не планових служб. У свою чергу планові служби виконують свої функції:
– є каталізаторами вироблення стратегічної орієнтації лінійних керівників;
– надають їм методичну допомогу;
– виконують при необхідності роль штабу.
В останні роки в багатьох великих компаніях (корпораціях) стратегічне планування децентралізується. Це відбувається таким чином. Усе коло діяльності компанії поділяється на сегменти. Стратегічні повноваження передаються керівникам сегментів. Здійснюється часткова децентралізація планової служби. Формується стратегічний господарський центр (СХЦ) на рівні підрозділу, що і займається розробкою і реалізацією власних стратегічних планів. У СХЦ поєднуються науково-виробничі одиниці за такими ознаками, як спільність ринку збуту; однотипність, взаємозамінність продукції; повнота всіх ресурсів для розробки виробу і т.д. Керівництво СХЦ покладається на керівника того рівня організаційної ієрархії, якому підлеглі вхідні в СХЦ підрозділи. У рамках великих компаній таких СХЦ може бути кілька десятків. Ефективність такої організації стратегічного планування залежить:
1) від організації взаємозв'язку стратегічних господарських центрів на корпоративному рівні, взаємодії стратегій, правильного розподілу ресурсів;
2) від чіткого дотримання технології розробки стратегічних планів у кожнім СХЦ.
СХЦ можуть створюватися у великих міжнародних корпораціях. А як бути із середнім підприємством національного рівня? Без стратегічного планування працювати не можна. Тут повинна застосовуватися звичайна схема стратегічного планування. Центральна планова служба (типу ПЭО) - каталізатор у розробці стратегії. Вище керівництво здійснює розробку стратегії підприємства і приймає основні рішення по стратегічному плануванню, а центральна планова служба (ПЭО) може виконувати функції штабу по розробці загальної стратегії. Розробкою конкурентної стратегії, а також функціональних стратегій займаються функціональні служби під методичним керівництвом ПЭО.

2.2 Зміст і функції тактичного плану

Тактичний план являє собою розгорнуту програму усієї виробничої, господарської і соціальної діяльності колективу підприємства, спрямовану на виконання завдань стратегічного плану при найбільш повному і раціональному використанні матеріальних, трудових, фінансових і природних ресурсів. Особлива увага в тактичному плані повинна приділятися показникам ефективності і якості роботи: росту продуктивності праці; зниженню собівартості продукції; економії матеріальних ресурсів; підвищенню якості і конкурентоздатності продукції; підвищенню в цілому ефективності виробництва; дотриманню договірних і бюджетних зобов'язань.

Тактичний план повинний передбачати перспективу по кожному об'єкту планування. Повинні бути враховані усі фактори: стан економіки підприємства; кредитно-фінансова ситуація; податково-бюджетна політика; намір конкурентів; ситуація на ринку і т.д. У цих умовах планування стає центральною ланкою керування.
Ринок не відкидає планування. Навпаки, у конкурентній боротьбі виходити на ринок зі своєю продукцією без заздалегідь продуманого плану неможливо. Ринкові механізми діють більш жорстко, чим централізоване планування держави. В економічній літературі широко поширена думка, що для підприємства не має принципового значення, який орган планує його роботу: власний плановий чи відділ міністерства. Важливими є лише якість планування і критерії, по яких оцінюється робота підприємства. До названих факторів для більшої об'єктивності необхідно додати мету, що ставить планувальний орган перед підприємством.
Висока ефективність виробництва у ведучих індустріально розвитих країнах розуміється не стільки наявністю приватної власності, скільки високою результативністю системи внутрифірмового керування і планування. Тут підприємствами керують наймані професійні менеджери, а не власники майна. За деякими оцінками, у промисловості розвитих країн частка найманого управлінського персоналу наближається до 100%. Отже, припущення, що ринок виключає планування, нічим не обґрунтовано. Проблема полягає в тому, щоб у наших умовах додати системі внутрифірмового планування підприємницький характер, високу сприйнятливість до нових ідей, розвивати причетність усіх членів трудового колективу до справ підприємства.
Тактичний план має багатофункціональне призначення. У цілому він виконує три основні функції, що частково перекривають одна одну: прогнозування, координації і контролю. Добре складений план, природно, повинний містити мету, яку необхідно досягти в запланованому періоді, що неможливо зробити без прогнозування, тобто заглядання в майбутнє. Оскільки тактичний план містить розгорнуту систему кінцевих цілей діяльності підприємства, при його складанні необхідно визначити мети в конкретній формі, а також засоби і методи їхнього досягнення. От чому тактичний план концентрує увага керівників і фахівців на поточних діях. Крім того, у складанні планів беруть участь ті, хто потім повинний буде їх виконувати. Тому з розширенням об'єктів планування стає більш активним участь працівників підприємства в плануванні.
Наступна функція тактичного планування-координація дій. План, установлюючи визначені пропорції між ресурсами і видами діяльності, створює гарну основу для координації зусиль всіх учасників підприємства. Координація, у свою чергу, вимагає інтеграції всіх розділів тактичного плану.
Найбільш часто використовуються наступні підходи.
По-перше, єдина можливість зробити процес планування погодженим полягає в плануванні тільки найважливіших ресурсів і об'єктів.
По-друге, вимога комплексного підходу, як найважливішої умови інтеграції планів, припускає застосування різних методів обґрунтування планових рішень, починаючи від інтуїції і закінчуючи кількісними математичними методами.
По-третє, перевірка погодженості планів повинна здійснюватися протягом усього процесу планування і враховувати відповідність їх стратегічним планам і єдиній нормативній базі. При цьому перевірка планів не повинна зводитися винятково до виявлення и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.