На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Пошук, вдбр генерування дей створення нового продукту як найважливша вихдна передумова успшного нновацйного проекту. Технчний аналз конкурента. Отримання нових дей з зовншнх джерел. Методи експертних оцнок, багатоварантний аналз.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 01.08.2009. Сдан: 2009. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Пошук та генерування нових ідей підприємцем


1. Відбір нових ідей

1.1 Етапи відбору нових ідей

Пошук, відбір і генерування якомога більшої кількості ідей створення нового продукту є найважливішою вихідною передумовою успішного інноваційного проекту.
Де взяти нові ідеї? Для цього є два шляхи - Перший - знайти наявні ідеї й відібрати з них найперспективніші - Другий - генерувати нові ідеї, що адекватні поставленій меті.
Логічно розпочати з реалізації першого шляху тому, що, по-перше, можна виграти час. По-друге, підприємство не завжди має людські й технічні ресурси для генерування нових ідей.
При відборі ідей ідеться не просто про технічну ідею, яку можна отримати в результаті наукових досліджень, а про ідею бізнесу, яка має завершитися отриманням прибутку, що генерується за допомогою об'єктів права інтелектуальної власності. Відбір комерційно значущих ідей з безлічі подібних є складним і відповідальним завданням. На цьому етапі необхідно подолати міф про те, що саме ця розробка є найкращою. Насправді це не так. Як приклад наведемо криву відсівання ідей, яку зробила фірма «ЗМ» за методикою компанії «OXFORD INNOVATION.
Після відсівання на першому етапі з 540 вихідних ідей лишилося 92, що, як здавалося, мали шанси на успіх при комерціалізації. На другому етапі ці 92 ідеї перевірялися на предмет їхньої конкурентоспроможності на ринку. Якість восьми ідей, що лишилися, перевірялася на дослідних зразках, після чого було відібрано дві ідеї. Надалі їх випробовували ринком. Результати показали, що ринок сприйняв одну ідею.
Витрати на відсівання ідей на першому етапі становлять 3-5% від загальної вартості таких робіт, а на кінцевому - 60-70%. Звідси випливає, що відбір ідей на першому етапі треба здійснювати дуже ретельно, оскільки незначна економія грошей на цьому етапі призведе до втрати значніших сум на наступних. Іншим результатом є те, що процес добору сам по собі створює дорожчі та привабливіші для потенційних інвесторів продукти.
1.2 Процедура відбору ідей

Перш ніж прийняти нову інноваційну ідею для економічної оцінки, корисно відповісти на низку запитань:
Чи спроможна ідея з технічних міркувань?
Які технологічні бар'єри треба подолати?
Чи можна захистити ідею за допомогою патенту або інших засобів?
Чи випробовувалися подібні ідеї та чому вони провалилися?
Чи може наявна технологія становити небезпеку?
У чому полягає конкурентна технічна перевага?
Чи обмежена перевага конкретними умовами?
Хто ще працює над подібними або суміжними ідеями? Аналіз відповідей на ці питання допоможе виваженіше підійти до наступного розгляду можливості комерціалізації ідеї або ж істотно змістити акценти в її застосуванні.
Зокрема, одним із привабливих способів перетворити сонячну енергію в електричну є використання кремнієвих сонячних батарей. Щоб знизити вартість сонячних елементів, американська компанія почала впроваджувати програму з виробництва кремнієвої плівки. Очікувалося, що це буде привабливішим, ніж застосовна раніше основа, яку виготовляли шляхом вирощування великих циліндричних кремнієвих кристалів і нарізування з них тонких пластин, тому що вирощування плівки скорочує низку коштовних технологічних стадій.
Коли процес вивчили детально, з'ясувалося, що якість матеріалу була задовільною тільки за умови низької швидкості вирощування Плівки. Це означало, що для забезпечення заданої продуктивності знадобитися встановлювати безліч пристроїв для її вирощування.
Отже, початкова ідея розроблення серійного устаткування для вирощування кремнієвої плівки була трансформована в ідею збільшення швидкості її вирощування.
При доборі ідей важливо усвідомити, на якому етапі перебуває розроблення продукту. Під терміном «продукт» тут варто розуміти як нову технологію, так і нові товари та послуги на основі нових технологій. Щоб установити етап розроблення, корисно відповісти на чотири запитання, проставивши проти кожного в колонках позначки «так» і «ні».
Після того, як буде визначено етап, на якому перебуває розроблення, необхідно відповісти на питання, що наведені в табл. 1.
Робочий прототип
У чому полягають проблеми масового виробництва? Чи підходять для цього наявні виробничі системи? Чи буде кінцевий продукт мати такі ж характеристики?
Чи можна інтегрувати його до інших систем?
Комерційний продукт
Чи працюватиме він так добре, як передбачається? Чи з'явиться несподівана конкуренція? Чи задовольнить він потреби користувача, що змінюються?
Як можна поліпшити продукт?
Ефективним інструментом для відбору однієї ідеї з кількох розглянутих є аналіз ризиків. Такий аналіз можна виконати за допомогою матриці ризиків, що представлена далі. Передбачається, що низку ідей, які виглядали спочатку досить привабливими, після такого розгляду відкинуть. А для тих ідей, що лишилися, надалі буде проведено поглиблений аналіз із залученням методик, що використовують кількісні характеристики. Тільки після цього варто приступати до цих розробок.
Процедура відбору має на увазі вивчення ризиків за шістьма пунктами:
Привабливість ринку. Цей пункт містить у собі розмір ринку ідеї, перспективи його зростання, бар'єри на шляху до ринку, інтенсивність конкуренції й типові розміри прибутку.
Синергія бізнесу. Тут враховуються використання або невикористання наявних у компанії професійних знань, виробничих систем, а також можливість продажу наявній клієнтурі. Синергія припускає одержання додаткового прибутку за рахунок перерахованих чинників.
Обґрунтованість ідеї. Аналізується рівень складності ідеї, новизна технології, ступінь її патентної чистоти, необхідність в одержанні дозволів на її використання.
Потреби в ресурсах. Цей пункт має на увазі вивчення потреби в додатковій робочій силі й устаткуванні, оцінку погодинної Шкали проекту, а також обсяг зовнішнього фінансування.
Переваги для користувача. Розглядається «унікальність» одержуваних переваг, функціональні аспекти та цінові вигоди, а також очевидність потреби в новій технології або товарі для користувача.
6. Правова охорона ідеї. Розглядається стратегія правової охорони, можливість дублювання технології несумлінними конкурентами, види ліцензій на розроблену технологію.
Для кожного пункту формулюються позитивні й негативні показники, що заносяться до таблиці. Якщо якісь пункти виявляться для конкретного випадку несуттєвими, то їх можна не враховувати або замінити іншими, що вважаються важливішими. Є багато варіантів кількісної оцінки розглянутих чинників. У першому наближенні можна вибрати схему, за якою їм привласнюються бали від +2 до -2. Можна оцінити ризики як для однієї ідеї, так і для конкурентних ідей.
Чинники дослідження ризиків
Наявні виробнича й розподільна системи можуть бути застосовані на експлуатаційному етапі
Експлуатаційний етап потребуватиме інвестицій у виробничу і/або розподільну системи
3. Обґрунтованість ідеї
Технологія, що лежить в основі ідеї, підтверджена й зрозуміла
Ідея спирається на нову неперевірену концепцію
Ідея полягає в новому застосуванні продукту або процесу
Ідея має на увазі нову продуктову концепцію або нову концепцію процесу
Успіх не залежить від інших розробок
Інновація залежить від інших розробок
Інновація незадіює складних і незнайомих підсистем
Кілька складних систем будуть інтегровані, щоб у результаті народилась інновація
Використання не вимагає ніяких погоджень і дозволів
Будуть потрібні узгодження і дозвіл на реалізацію ідеї
4. Потреба в ресурсах
Потрібний незначний обсяг додаткових ресурсів для розроблення та реалізації ідеї
Виникне потреба в додатковому фінансуванні, перш ніж удасться повною мірою реалізувати ідею
Ідею можна швидко розробити і реалізувати
Буде потрібно багато часу, перш ніж ідея буде розроблена і впроваджена в практику
Існує доступ до фондів/грантів для проведення розробок
Розробка ідеї буде цілком залежати від зовнішнього фінансування
Буде досить наявного персоналу для експлуатації ідеї
Доведеться наймати нових людей для розроблення й реалізації ідеї
5. Переваги для користувача
Ідея забезпечить унікальні вигоди для користувачів
Ідея не дасть жодних особливих переваг для користувачів
Ідея пропонує користувачам поліпшені експлуатаційні якості продукту
Експлуатаційні якості продукту будуть приблизно такими ж, як і колись
Цінові переваги продукту будуть значними
3 новою ідеєю не будуть пов'язані жодні цінові переваги
Ідея позитивно вплине на довкілля
Будуть потрібні спеціальні зусилля, щоб знизити екологічні наслідки впровадження ідеї
Є чітка й підтверджена потреба в зручностях, одержуваних від реалізації цієї ідеї
Немає причин думати, що переваги реалізації ідеї оцінять користувачі
6. Правова охорона ідеї
Для інших компаній буде важко скопіювати ідею
Тільки-но ідея надійде до продажу, інші зможуть її скопіювати
Найімовірніше, можна буде дістати правову охорону технології
Перспектива ефективної патентної охорони ідеї дуже слабка
Можна одержати додатковий дохід шляхом укладання ліцензійних угод із третіми сторонами
Дохід від ліцензування навряд чи покриє додаткові витрати
Разом:
За результатами аналізу ризиків відбирається ідея, що набрала найбільшу кількість балів. Для відібраної ідеї надалі здійснюється економічної оцінки бізнесу.
1.3 Технічний аналіз конкурента

Дуже часто доводиться чути, що пропонується унікальна технологія, що нічого подібного ніде в світі в цій галузі немає. Іноді дійсно буває так, що в якійсь сфері немає конкуренції. Але здебільшого твердження про відсутність конкурентів - хибне. Зокрема, аналіз бізнес-планів, представлених інвесторам у США, показав, що в 32% бізнес-планів чи презентаційних матеріалів стверджувалося, що в компанії або немає конкурентів взагалі, або недооцінювалася сила конкурентів. Крім того, також було з'ясовано, що майже в 30% випадків було погано пояснено можливості та переваги нової технології чи нової продукції над наявними.
Тому дійовим інструментом для відбору ідей є порівняння характеристик технології або товару, що вироблятиметься за відібраною технологією, з такими ж технологіями або товарами конкурента. Для цього виконують технічний аналіз конкурента.
Таблиця аналізу конкурентів
фізичні характеристики;
робочі характеристики;
виробничі характеристики.
У графі 3 таблиці записують коментарі для кожного фактора Вашого продукту, а в графах 4-6 - коментарі для кожного фактора продуктів конкурентів. Тут не слід піддаватися спокусі охарактеризувати свій продукт у кращому світлі, ніж у конкурентів.
Проранжуйте компанії за кожним із факторів у порядку їх погіршення, наприклад, використовуючи вже розглянутий прийом.
Проставте цифри, отримані під час ранжирування факторів, у правому нижньому куті граф 3-6 для кожного з них.
Складіть цифри в графах 3-6 по вертикалі й запишіть результату квадратиках напроти напису «загальний бал».
Порівнюючи отримані суми, визначите рейтинг своєї технології або продукту. Якщо він виявиться нижчим, ніж у конкурента, то, можливо, цю ідею варто відсіяти, або ж зосередити увагу на тих параметрах, за якими ваша технологія або товар поступаються конкурентам.
1.4 Процедура отримання нових ідей із зовнішніх джерел

Компанії часто одержують нові ідеї з найрізноманітніших зовнішніх джерел: пошта, телефон, оголошення в комерційних журналах, повідомлення кого-небудь зі службовців іншої компанії. Ці ідеї можуть містити різну інформацію - від патентоспроможного технічного рішення до раціоналізаторської пропозиції про вдосконалення товару.
Практика інноваційної діяльності показує, що на багатьох підприємствах успішною й ефективною інновацією є не своя оригінальна, а запозичена ідея. У цьому разі проблеми можуть виникнути, якщо запозичення цієї ідеї розробки супроводжуватиметься порушенням прав інтелектуальної власності щодо неї.
Створення процедур роботи з отриманням іззовні ідей важливе тому, що використання їх, випадкове чи цілеспрямоване, без згоди їхніх правовласників може призвести до судового процесу за фактом порушення цих прав.
Для того щоб захиститися від чиїхось претензій з приводу того, до компанія украла його ідеї, рекомендується виділити одного службовця для реєстрації всіх корисних ідей, що надходять від сторонніх осіб. Якщо ідея виражена в письмовому вигляді, то хтось із представників підрозділу з роботи над кореспонденцією повинен негайно довести відповідні документи до цього службовця. Якщо ідею висловила стороння особа, що зателефонувала до компанії, то її необхідно з'єднати з таким службовцем. У тих випадках, якщо стороння особа шукає підходів до одного зі службовців компанії в неробочий час, цього службовця варто проінструктувати, щоб він відклав обговорення цієї ідеї й попросив особу, що звертається, зв'язатися безпосередньо зі службовцем, відповідальним за такі контакти.
Важливо, щоб до всіх сторонніх осіб, що представили будь-яку ідею, висували вимогу підписувати угоду про розголошення, перш ніж будь-хто інший з компанії, крім відповідального службовця, оцінить запропоновану ідею. Ця угода звичайно вимагає, щоб стороння особа відмовилася від усіх прав конфіденційності й від усіх прав на ідею. Точно сформульована угода допомагає відхилити всі претензії, що їх висуває стороння особа, стосовно того, що компанія порушила конфіденційні домовленості з цією особою, використавши ідею. Можна покласти відповідальність за підписання сторонньою особою неконфіденційної угоди про розголошення на того ж службовця, що відповідає за роботу з усіма отриманими ззовні ідеями.
Незалежно від того, чи погодиться стороння особа підписати таку угоду, завжди потрібно зберігати її копію, послану в компанію, подалі від службовців, що працюють у відповідній сфері. Найголовніше - не дозволяти нікому зі службовців, особливо тим, кому ця ідея якнайбільш підійшла б, ознайомлюватися з нею доти, доки стороння особа не підпише неконфіденційну угоду про розголошення. Це запобіжить усіляким обвинуваченням у тому, що компанія довідалася про ідею від цієї сторонньої особи, а не розробила її незалежно й потім використовувала її, не надавши ніякої компенсації цій особі.
Далі, якщо в когось зі службовців компанії виникне та ж ідея, компанія захоче довести, що знахідка службовця була незалежним винаходом, а не результатом розголошення цієї ідеї сторонньою особою. Сувора політика відмови від розгляду незатребуваних ідей, якщо немає неконфіденційної угоди про розголошення, є важливою частиною такого доказу. З іншого боку, компанія може мати значні труднощі під час захисту за позовом, якщо ця стороння особа зможе довести, що:
жодної неконфіденційної угоди про розголошення не підписувалося;
компанія будь-як використовувала цю ідею або розкрила її іншим.
У поодиноких випадках, якщо компанія хоче розглянути винахід, а винахідник відмовляється підписати неконфіденційну угоду про розголошення, вони разом можуть обговорити й підписати особливу конфіденційну угоду про розголошення. Це угода, як правило, охоронятиме інформацію, розкриту винахідником, якщо тільки компанія не зможе документально підтвердити наявність свого власного попереднього винаходу.
Відповідальний службовець повинен стежити за виконанням процедур, призначених для того, щоб запобігти можливості випадкового ознайомлення службовців з незатребуваною ідеєю, перш ніж стороння особа підпише неконфіденційну угоду про розголошення. Для цього існує два типи процедур:
негайно повернути документи, що підтверджують розкриття незатребуваної ідеї винахідникові разом з листом, у якому заявити, що цю кореспонденцію розглянули лише в канцелярії, тому що вона являла собою розкриття незатребуваної ідеї за відсутності відповідної неконфіденційної угоди про розголошення. Попросіть винахідника підписати неконфіденційну угоду про розголошення й потім повторно представити документи, що підтверджують розкриття цієї ж ідеї, разом з підписаною угодою;
зареєструвати цю ідею в надійній картотеці й попросити сторонню особу підписати неконфіденційну угоду про розголошення. Якщо ця особа відмовляється підписати її, зберегти її ідею в цій же картотеці. Якщо стороння особа підпише неконфіденційну угоду про розголошення, довести цю незатребувану ідею до відділу з інтелектуальної власності чи до відповідного інженерного відділу, щоб оцінити її.
2. Генерування ідей

2.1 Цілі та передумови генерування нових ідей

Якщо не вдається знайти в довколишньому середовищі ідеї, здатні забезпечити досягнення кінцевої мети інновації - отримання прибутку або іншої користі, необхідно генерувати такі ідеї.
У нашій країні й за кордоном розроблено досить багато методів і методик проведення формалізованого й евристичного пошуку інноваційних ідей, науковий рівень і практична результативність котрих постійно підвищується. Якщо спочатку ці методи спиралися тільки на найпростіші прийоми асоціативного мислення, то для сучасних методів пошуку рішень характерні комплексний підхід, системний аналіз проблеми й алгоритмізація творчого процесу, що допомагають швидко знайти найефективніше рішення. Сучасні методи передбачають можливість автоматизованої реалізації цього процесу за допомогою новітньої обчислювальної техніки та з використанням глобальної інформаційної мережі, що істотно розширює творчі можливості людини.
Методи пошуку нових ідей при їх кваліфікованому застосуванні є надійним і дійовим інструментом з арсеналу інноваційного менеджменту. Знати й уміти їх використовувати - прямий обов'язок будь-якого керівника, що працює в творчій сфері.
Керівник повинен розуміти просту істину, що компанія навіть для того, щоб стояти на місці в сучасному світі, мусить досить швидко бігти. Тим більше в компанії, що прагне обігнати конкурентів, має бути серйозно налагоджена робота з пошуком і генеруванням ідей для випуску конкурентних продуктів.
Генерування нових ідей базується на науці про творче мислення - евристиці. Разом з нею також успішно використовуються досягнення таких наук, як психологія творчості, системний аналіз, дослідження операцій, теорія ігор тощо. Евристичні методи набагато частіше приводять до принципово нових інноваційних рішень, що потім дістають статус винаходу або навіть відкриття. Найнеймовірніші ідеї, отримані евристичним шляхом, можуть забезпечити технологічний прорив у тій чи іншій галузі. Наприклад, одна з систем голографії народилася з неймовірної ідеї одержувати фотографії без об'єктива. У свій час неймовірними були ідеї радіо, телебачення, телефону тощо.
Генерування нової ідеї має здійснюватися з урахуванням часу, який сплине від моменту виникнення ідеї до її фактичної реалізації. Тобто сама по собі ідея може бути багатообіцяльною, але якщо її спроектувати на майбутнє, то може виявитися, що вона не конкурентоспроможна.
Є принаймні понад 40 методів генерування нових ідей. Для зручності об'єднаємо їх у три групи:
аналіз тенденцій;
експертні оцінки;
багатоваріантні методи аналізу.
При використанні методів генерування нових ідей бажано додержуватися таких рекомендацій:
цілі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.