На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Визначення типу операцйної системи розрахунок потрбної клькост устаткування. Розрахунок клькост робтникв, проектування оргструктури управлння пдприємством. Розрахунки вартсних витрат матералв, форм оплати прац, собвартост, цни вибору.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 15.09.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Проектування операційної системи малого підприємства

ЗМІСТ

Початкові дані
Вступ
1. Проектування операційної системи
1.1 Визначення типу операційної системи і розрахунок потрібної кількості устаткування
1.2 Визначення необхідної площі
1.3 Розрахунок кількості робітників
1.4 Проектування оргструктури управління підприємством
2. Організація оперативного управління операційною системою
2.1 Визначення форми організації виробництва та системи оперативного управління
2.2 Розрахунки календарно-планових нормативів
2.3 Побудова графіка роботи перероблювальної підсистеми
3. Основні техніко-економічні показники операційної системи
3.1 Розрахунки вартісних витрат матеріалів
3.2 Розрахунки форми оплати труда
3.3 Розрахунки собівартості та ціни вибору
ПОЧАТКОВІ ДАНІ

На підприємстві виготовляється вироби Б, Д, Л та М.
Трудомісткість виготовлення виробів за операціями техпроцесу наведена в табл. 1
Таблиця 1 Трудомісткість виробів за операціями

Норми витрат матеріалів щодо виробів та програма їх випуску на рік наведені в табл. 2.
Таблиця 2 Норми витрат матеріалів та програма випуску виробів на рік
Деталь
Матеріал
Норма витрат на виріб, кг
Ціна матеріалу за 1 т, грн
Програма випуску на рік, шт
виріб Б
Сталь 40Х
6,3
11040
28800
виріб Д
Сталь 35Х
5,7
1940
57600
виріб Л
Сталь 38ХМНА
4,8
21280
56400
виріб М
40ХМТ
5,5
11350
39600
Характеристика устаткування, яке застосовується при виготовленні виробів, наведена в табл. 3.
Таблиця 3 Характеристика устаткування
Довідкові дані та нормативи
1. Ефективний фонд часу роботи устаткування при однозмінній роботі - 1920 станко-годин за рік, при двозмінній - 3840 станко-годин за рік.
2. Чисельність допоміжних робітників - 35% від основних, у тому числі зайнятих обслуговуванням та ремонтом устаткування 60% від загальної кількості допоміжних робітників.
3. Оплата праці основних та допоміжних робітників - погодинна з преміюванням.
4. Премія основним робітникам - 25%, допоміжним - 15%, керівникам та спеціалістам - 40% від основної заробітної плати.
5. Середня годинна тарифна ставка основних робітників - 6,75 грн., допоміжних - 6,27 грн., спеціалістів - 8,85 грн., керівника - 9,45 грн. за годину.
6. Бюджет часу роботи одного робітника (корисний річний фонд часу роботи одного робітника) - 1850 годин на рік.
7. Додаткова заробітна плата становить 13% від основної зарплати.
8. Відрахування на соціальні заходи - 40% від основної та додаткової заробітної плати.
9. Чисельність управлінського персоналу - 18% від основних та допоміжних робітників.
10. Ціна рухової електроенергії - 24,3 коп. за квт-г, освітлювальної -19,5 коп. за квт-г.
11. Витрати освітлювальної енергії - 1% від витрат рухової (квт-г).
12. Коефіцієнт використання корисної площі - 0,45.
13. Площа під управлінські служби - 15% від виробничої площі.
14. Допоміжна площа - 20% від виробничої.
15. Площа складських приміщень - 12% від виробничої площі.
16. Вартість одного метра квадратного площі будинку дорівнює 1285 грн.
17. Коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,2.
18. Тривалість одного переналагодження - 40 хв.
19. Допустимі витрати на переналагодження - 4%.
20. Кількість робочих днів у місяці - 20.
21 Вартість допоміжних матеріалів - 7% від вартості основних.
22. Позавиробничі витрати - 6% від виробничої собівартості.
23. Запланована рентабельність виробів - 18%.
24. Витрати на страхування майна - 5000 грн.
25. Витрати на технологічну оснастку та інструмент - 2,3% від вартості устаткування.
26. Коефіцієнт використання матеріалу - 0,87
27. Ціна тонни ( без ПДВ ) відходів - 740 грн.
ВСТУП

В умовах переходу до ринкової економіки стає необхідною зміна системи поглядів на управління розвитком підприємства в нестабільному і важко прогнозованому зовнішньому середовищі.
Концепція стратегічного управління, складова сучасну управлінську філософію, заснована на системному і ситуаційному підходах до управління. Підприємство розглядається при цьому перш за все як «відкрита система», головні передумови успіху діяльності відшукуються не усередині фірми, а поза нею, тобто успіх зв'язується з тим, наскільки вдало фірма пристосовується до зовнішнього оточення.
Кілька років тому з'явилася нова наука «Операційний менеджмент», яка розглядає будь-який процес управління з точки зору операцій. У своїй книзі «Операційний менеджмент» Лес Гелловей говорить про те, що «операції є будь-якою продуктивною діяльністю, як власне виробництво, так і будь-яку іншу, пов'язану з творчим процесом. Операційний менеджмент покликаний забезпечити ефективне і раціональне ведення цієї діяльності. Тому всіх менеджерів можна вважати операційними менеджерами, оскільки вони повинні так керувати своїми підрозділами, щоб ті працювали ефективно і раціонально, незалежно від своєї функції. Що ще важливіше, операції - це основа основ будь-якого виробничого або обслуговуючого підприємства, і якщо операційна функція виконуватиметься неефективно, то і вся організація в цілому не зможе добитися успіху.»
Метою даного курсового проекту є проектування операційної системи, організація оперативного управління операційною системою і розрахунок основних техніко-економічних показників операційної системи. Основними техніко-економічними показниками операційної системи в курсовому проекті є розрахунок витрат матеріалів, розрахунок фонду заробітної плати і розрахунок собівартості і ціни виробу.
1. ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1 Визначення типу операційної системи і розрахунок потрібної кількості устаткування

Проектування операційної системи та визначення її типу починається з вибору типу перероблювальної підсистеми на підставі комплексної характеристики технічних , організаційних та економічних особливостей виробництва, обумовлених його спеціалізацією, обсягом та повторюванням випуску виробів.
Вибір типу перероблювальної підсистеми ведеться на підставі розрахунків коефіцієнтів завантаження устаткування. Водночас визначається режим роботи операційної системи підприємства.
Розрахунок кількості потрібного устаткування Cрозj ведеться за групами на основі трудомісткості програм виготовлення виробів по операціях за формулою:
де Тпрj - трудомісткість програм випуску виробів на j-й операції;
Fef - ефективний фонд часу роботи устаткування;
Квнв - коефіцієнт виконання норм виробітку (приймається однаковий за усіма операціями - 1.2).
Розрахункова кількість робочих місць округлюється до цілих чисел і визначається прийнята кількість устаткування - Спрj .
Далі розраховуються коефіцієнти завантаження Кзавj устаткування по групах за формулою:
Розрахунки коефіцієнтів завантаження треба проводити по кожному виробу і в цілому по підприємству для одно - і двозмінного режимів роботи . Результати розрахунків оформлені у вигляді таблиць 4 і 5.
Таблиця 4 Розрахунок кількості устаткування і коефіцієнтів його завантаження при однозмінному режимі
Таблиця 5 Розрахунок кількості устаткування і коефіцієнтів його завантаження при двозмінному режимі
На підставі розрахованих коефіцієнтів завантаження устаткування уточнюється тип виробництва. Але для остаточного прийняття рішення про режим роботи підприємства треба зіставити загальні витрати, пов'язані з організацією однозмінного і двозмінного режимів роботи. Для цього треба розрахувати вартість устаткування, вартість корисної площі та вартість рухової електроенергії для кожного режиму роботи, зіставити їх і вибрати той, де загальні витрати найменші.
Вартість устаткування розраховується на підставі даних про вартість одиниці верстата і прийнятої кількості верстатів за кожним варіантом режиму. Результати оформлені у вигляді таблиці 6.
Таблиця 6 Вартість устаткування
Вартість корисної площі розраховується, виходячи з даних про площу на один верстат, прийнятої кількості верстатів за варіантом, вартості одного кв. м площі. Результати оформлені у вигляді таблиці 7.
Таблиця 7 Вартість корисної площі
Вартість рухової електроенергії розраховується за формулою:
де Cen - ціна однієї кВт-години рухової електроенергії, грн.;
1,3 - коефіцієнт, що враховує втрати енергії за технічними причинами;
Fef - ефективний фонд часу роботи устаткування, год.;
Wdv - сумарна встановлена потужність двигунів, кВт.
Результати розрахунків подані в табл. 8.
Таблиця 8 Вартість рухової електроенергії
Загальні результати подані в табл. 9.
Таблиця 9. Порівняльні витрати при різних режимах роботи операційної системи
Зіставивши загальні витрати на організацію виробництва при однозмінному і двозмінному режимі виходить, що двозмінний режим роботи вигідніший, ніж однозмінний режим роботи, оскільки вимагає меншого вкладення грошових коштів.
1.2 Визначення необхідної площі

Визначаємо площу під устаткування (корисну площу).
- при двозмінному режимі роботи корисна площа рівна:
Sкор=1*4,5+3*4,2+3*6,4+2*5,8+2*2,9+3*5,3+1*2,2=71,8(кв.м)
Визначаємо виробничу площу.
Виробнича площа розраховується виходячи з корисної площі з врахуванням коефіцієнта використаної корисної площі.
- при двозмінному режимі роботи виробнича площа рівна:
Sвироб = 71,8/0,42=159,6(кв.м)
Визначаємо додаткову площу.
- при двозмінному режимі роботи додаткова площа рівна:
Sдод =159,6*0,2=31,9(кв.м)
Визначаємо площу під управлінські служби.
- при двозмінному режимі роботи площа під управлінські служби рівна:
Sупр=0,15*159,6=23,9(кв.м)
Визначаємо складську площу.
Sскл=159,6*0,12=19,15(кв.м)
Визначаємо загальну площу малого підприємства.
Загальна площа малого підприємства включає виробничу, додаткову, складську і площа для управлінських служб.
- при двозмінному режимі роботи загальна площа буде рівною:
Sзаг=159,6+31,9+23,9+19,15=234,55(кв.м)
На підставі розрахунків устаткування і площі залежно від типа переробляючої підсистеми - масове виробництво, вибираємо лінійно - потоковий вигляд планерування рішень. При проектуванні лінійно - потокової схеми враховуємо можливість організації одно- і багатопредметної потокової лінії. На підставі прийнятих рішень і розрахунків розробляємо планування виробничих приміщень (Додаток А, рис. А.1)
1.3 Розрахунок кількості робітників

Чисельність основних робітників (Чосн) розраховуємо на підставі даних про трудомісткість виробничої програми на рік і корисного фонду робочого часу одного працівника по формулі:
Чосн = (1.4)
Де: ?Тпрj - сумарна річна трудомісткість програм виготовлення виробів, норм.год.
Fpol - Корисний фонд часу роботи одного робітника,год.
Квнв - коефіцієнт виконання норм виробітку.
При двозмінному режимі роботи чисельність основних робітників (Чосн) рівна:
Ч осн = 57568/(1850*1,2) = 26(чол..)
Розрахуємо чисельність допоміжних робітників (Чдоп).
При двозмінному режимі роботи чисельність допоміжних робітників (Чдоп) рівна:
Чдоп = 26*0,35 = 10(чол.)
Розрахуємо чисельність робітників зайнятих обслуговуванням устаткування і ремонтом складе (Чрем).
При двозмінному режимі роботи чисельність робітників зайнятих обслуговуванням устаткування і ремонтом (Чрем) рівна:
Чрем = 10*0,6 =6(чол.)
Розрахуємо чисельність персоналу, що управляє (Чупр).
При двозмінному режимі роботи чисельність персоналу (Чупр), що управляє, рівна:
Чупр = (26+10)*0,18 = 7(чол.)
Чисельність допоміжних робітників і управлінського и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.