На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проект органзацйної та управлнської структури господарською органзацєю технчного сервсу, комплексної системи управлння якстю ТОР автомашин тракторв та сльськогосподарської технки. Характеристика системи технчного сервсу АПК України.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 24.09.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Курсовий проект
на тему: "Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК"

Вступ

Підготовка сучасного інженера-механіка включає освоєння широкого кола питань, пов'язаних з технологією технічного обслуговування і ремонтом машин, тому логічним завершенням теоретичного курсу дисципліни «Інженерний менеджмент технічного сервісу» є виконання майбутнім фахівцем курсового проекту, коли безпосередньо при проектуванні раціональної організаційної структури та структури управління ремонтного підприємства набувається досвід організації інженерно - технічної служби і практичні навички в питаннях підвищення надійності і якості ремонту с. г. техніки.
В завдання курсового проектування входить:
розробка проекту організаційної структури та структури управління господарською організацією технічного сервісу (ТС) підприємства, чи районної РОБ, виходячи з потреби одного чи групи господарств в проведенні ремонтно-обслуговуючих робіт;
розробка комплексної системи управління якістю ТОіР автомашин тракторів та сільськогосподарської техніки;
дати характеристику системи технічного сервісу АПК України.
Важливо пам'ятати, що лише беручи участь у виробничому процесі і виконуючи курсовий проект можна засвоїти методику збирання обробки інформації про технологію ТО і ремонт машин, питання механізації і автоматизації технологічних процесів, вивчити форми і методи організації ремонту, виробничо-фінансову діяльність, техніко-економічні показники використання виробничих потужностей, енергетичних ресурсів, запасних частин і методи їх економії.
1. Організація ремонту і стан ремонтно-обслуговуючої бази господарства

1.1 Коротка характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Агропромтехніка» м. Житомира організоване у 1956 році на базі діючої з 1937 року машинно-тракторної станції. Утворена майстерня спеціалізувалась на ремонті тракторних навантажувачів ТЛ-3А. Існуючий на той час склад майстерні, компоновка виробничих дільниць не дозволяли проводити ремонт тракторних навантажувачів згідно програми ремонту. Тому в 1984 році була проведена реорганізація даного підприємства згідно проекту « Центрального конструкторсько-технологічного бюро Держгосптехніки УРСР». Після реорганізації воно почало проводити капітальний ремонт навантажувачів в кількості 850 шт. на рік.
В 1996 році дане ремонтне підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство ВАТ «Агропромтехніка».
ВАТ «Агропромтехніка» - це самостійний господарський об'єкт, який має право юридичної особи, власну юридичну адресу, телефонний номер, факс, печатку, розрахунковий рахунок в банку, статутний фонд.
Після вільного розпродажу акцій, контрольний пакет акцій даного підприємства знаходиться у колективу (51%), решта акцій були розкуплені товаровиробниками, організаціями та іншими юридичними особами.
Метою та предметом діяльності товариства є:
- ремонт сільськогосподарської техніки, тракторів та автомобілів для колективних сільськогосподарських підприємств та товариств. організацій, юридичних та фізичних осіб;
- відновлення деталей та виробництво с. г. техніки та товарів народного споживання;
- здійснення централізованих перевезень вантажів для підприємств товаровиробників та надання автомобільних послуг населенню;
- виготовлення запасних до с. г. техніки та тваринницьких ферм;
- торгово-комерційна діяльність, торгівля предметами продовольчої, промислової, господарської групи, побутової хімії та ін.
Підприємство ВАТ «Агропромтехніка» знаходиться в м. Житомир. Основною зоною обслуговування даного підприємства є Житомирська область.
Отже, ВАТ» Агропромтехніка» це ремонтно - обслуговуючою база (РОБ) обласного рівня, яка включає спеціалізовані підприємства по капітальному ремонту (КР) тракторів, автомобілів, комбайнів, двигунів, гідроагрегатів, паливної апаратури, силового електрообладнання, машин і обладнання тваринницьких ферм, нафтоскладів, ремонтно-технічного обладнання, цехи по відновленню зношених деталей, підприємства по виготовленню ремонтно-технологічного обладнання, оснастки, інструменту і т.д.
1.2 Матеріально0технічна база підприємства

ВАТ» Агропромтехніка» має 27 дільниць різного призначення (табл. 1.1).
Табл. 1.1

Найменування дільниці
Площа, м2
1
Дільниця зовнішньої мийки
58,3
2
Дільниця роздрібної мийки
104,3
3
Дільниця розбирання і збирання вузлів
81,1
4
Дільниця роз консервації і вихідного контролю
19,4
5
Склад додаткового обладнання
11,3
6
Дільниця комплектування
16,5
7
Дільниця розбирання і складання лебідки та ремонту бокових кронштейнів
19,2
8
Дільниця зварювально-наплавочна
12,5
9
Слюсарно-механічна дільниця
21,7
10
Дільниця ремонту рам
32,1
11
Поточна лінія збирання тракторних двигунів
91,0
12
Слюсарно-жестянницька дільниця
57,0
13
Дільниця ґрунтовки, фарбування та сушіння
вузлів та деталей
45,1
14
Дільниця ремонту електрообладнання
12,6
15
Дільниця доукомплектації двигунів
21,8
16
Дільниця ремонту гусениць
27,3
17
Дільниця кооперованих постачань
35,1
18
Дільниця ремонту масляних насосів
11,2
19
Ковальсько - термічна дільниця
10,1
20
Дільниця ремонту транспортерів
51,1
21
Дільниця ремонту пускових двигунів
110,8
22
Дільниця відновлення ведучих зірочок
41,4
23
ІРК та відділення по заточенні інструменту
11,1
24
Дільниця відновлення вузлів
99,8
25
Дільниця фарбування
21,1
26
Заготівельна дільниця
42,0
27
Дільниця зберігання ремонтного фонду та готової продукції
121,5
Табл. 1.2. Склад автомобільного парку

Марка автомобіля
Кількість, шт.
1
УАЗ 31512-01
1
2
ІЖ-2715
1
3
УАЗ
1
4
ВАЗ 2107
1
5
КаВЗ -3271
1
6
ЗІЛ ММЗ-45021
2
7
ЗІЛ ММЗ-45022
1
8
ГАЗ 5312
1
9
ГАЗ 5315
1
10
САЗ 3507
1
11
КамАЗ 5410
2
12
КамАЗ 5320
1
Всього
14
Слід відмітити що підрозділи ВАТ» Агропромтехніка» хоча і знаходяться в критичному стані, але виконують свою роботу в потрібних обсягах. Слід зазначити що останній час вони майже не завантажені роботою.
1.3 Еколого-економічна ефективність господарської діяльності підприємства

Ефективність виробництва як економічна категорія відображає дію об'єктивних економічних законів, яка виявляється в результаті виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва. Економічна ефективність ремонтного підприємства означає одержання максимальної кількості продукції при найменших затратах праці, коштів на виробництво одиниці продукції. В умовах формування ринкових відносин і переорієнтації економіки на потреби людини оцінка показників економічної ефективності повинна здійснюватись з врахуванням соціальної спрямованості виробництва, гарантій проти забруднення навколишнього середовища та інше.
Підвищення економічної ефективності ремонтного підприємства сприяє підвищенню доходів господарства, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і поліпшення культурно-побутових умов праці.
Проаналізуємо економічну ефективність ВАТ» Агропромтехніка». За останні три роки підприємством вироблено валової продукції на суму 400 000 грн., при затратах на виробництво - 287 172 грн. Причому аналізуючи структуру затрат, стає зрозуміло, що вони є більшими там де застосовувались нові запасні частини та дорогі матеріали. На жаль у зв'язку з недосконалою податковою системою та високими податковими ставками близько 70% прибутку і вище йде на оплату податків, тому рівень рентабельності склав 7,2%.
2. Розрахунково-аналітична частина

2.1 Визначення загального об'єму ремонтно-обслуговуючих робіт і обґрунтування програми центральної ремонтної майстерні

У завданні на курсове проектування стоїть задача розробити проект організаційної структури та структури управління цеха на 5000 одиниць відновлення деталей типу «вал» у ВАТ «Житомирська райагропромтехніка».
Деталі типу «вал» складають більшу частину номенклатури відновлюємих деталей. В більшості випадків саме ці деталі лімітують ресурс вузлів і агрегатів машин. Коефіцієнт їх відновлення при капітальному ремонті складає 0,25…0,95. Вали с.г. техніки виготовляють переважно з середньо - вуглецевих та низьколегованих сталей. Їх піддають покращенню, поверхневому закалюванні СВЧ, цементації з послідуючою закалкою і нормалізацією. Переважне застосування при відновленні валів отримали різні види наплавки. Для відновлення поверхонь, які працюють в умовах нерухомих спряжень, широкого застосування набуло електроконтактне приварювання металевого шару (стрічки, дроту). Перевагою є незначний нагрів деталей, можливість приварювання металевого шару різної твердості і зносостійкості, зменшення витрат наплав очних матеріалів та ін. До відновлюваних на підприємстві деталей типу «вал» відносяться колінчасті та розподільні вали, вали коробок передач та та ін. З основних способів відновлення початкових розмірів на підприємстві використовують слідуючі: пластичне деформування, зварювання і наплавка, застосування полімерних матеріалів, після на плавки виконують точіння з послідуючим шліфуванням.
В табл. 2.1-2.3. використовуємо дані з нормативно-технічної літератури [1].
Табл. 2.1. Ремонт КПП автомобілів з карбюраторними двигунами
Професія,
Норма
часу на
одиницю

Одиниця обєму роботи
Зміст роботи
розряд
обєму
роботи,
люд. год.
роботи
ГАЗ-53А
ЗИЛ-130
КАЗ-608
1
Коробка передач
Зняти і встановити за
Слюсар
допомогою пристосування
4
1,65
1,7
1,7
2
Кришка коробки
Зняти і встановити
передач верхня
4
0,34
0,37
0,37
3
Механізм дистанційного
Зняти і встановити
управл. перекл. передач
4
-
-
0,32
Вилка переключення
Замінити вилку (при зня-
4
передач
тій кришці КПП)
4
0,13
0,17
0,17
Важіль переключення
Зняти і встановити
5
передач
3
0,28
0,28
0,28
Тяга механізму дистанц.
Зняти і встановити
6
управл. перекл. передач
4
-
-
0,32
Тяга механізму дистанц.
Відрегулювати довжину
7
управл. перекл. передач
4
-
-
0,21
Всього
2,4
2,52
3,37
В середньому
2,76
Табл. 2.2 Розбирання КПП на вузли та деталі
Професія,
Норма
часу на
одиницю

Одиниця обєму роботи
Зміст роботи
розряд
обєму
роботи,
люд. год.
роботи
ГАЗ-53А
ЗИЛ-130
КАЗ-608
1
Коробка передач
Встановити на стенд
2
0,03
0,03
0,03
2
Кришки к.п.
Відкріпити і зняти
3
0,03
0,06
0,1
3
Кришка механізму дистанційного
керування переключ. передач
Відкріпити і зняти
3
-
-
0,07
4
Кришка верхня к.п. з
важелем в зборі
Відкріпити і зняти
3
0,04
0,05
0,05
5
Вал первинний
Відкріпити, зняти кришку і вийняти вал з
підшипниками
3
0,07
0,1
0,1
Вал вторинний
Відкріпити і зняти ведену шестерню
спідометра, фланець і
6
Кришку. Зпресувати ведучу шестерню
3
0,12
0,16
0,16
приводу спідометра,
підшипник і вийняти вал в зборі
7
Вал проміжний
Відкріпити, зняти кришку, підшипник
і вийняти вал в зборі
3
0,07
0,12
0,12
8
Блок шестерень заднього ходу
Відкріпити, випресувати вісь, вийняти блок
шестереньі підшипники
3
0,05
0,05
0,05
9
Пробки заливні і зливні
Викрутити
2
0,04
0,04
0,04
10
Картер коробки передач
Зняти зі стенда
2
0,02
0,02
0,02

Всього

0,47
0,63
0,74

Табл. 2.4. Сумарна річна трудомісткість діяньНайменування показників
Марка автомобіля

ГАЗ - 53А
ЗИЛ-130
КАЗ-608
1
Загальна трудомісткість ремонту КПП з відновленням валів КПП
8,2
9,3
14,7
2
Кількість автомобілів певної марки, що потребують ремонту КПП протягом року
350
360
290
3
Трудомісткість ремонту коробки передач з відновленням валів для авто певних марок
2870
3348
4263
Сумарна річна трудомісткість робіт, люд. год.

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.