На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост вдосконалення трудових процесв за рахунок рацонального обслуговування робочих мсць. Характеристика органзацйної структури ВАТ Електротермометря, визначення шляхв пдвищення продуктивност прац економї виробничих потужностей.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Кафедра прикладної статистики і економіки праці

Курсова робота з дисципліни:
"Раціоналізація трудових процесів"
Виконала: ст.гр. УП-41
Ковальчук Н.М.
Перевірив: Шубалий О.М.

Луцьк 2010
ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Особливості раціоналізації трудових процесів за рахунок раціонального обслуговування робочих місць
Розділ
2. Аналіз рівня організації трудових процесів на ВАТ "Електротермометрiя"
Розділ 3. Економічне обґрунтування основних напрямків раціоналізації трудових процесів на ВАТ "Електротермометрiя"
Висновки
Список використаних джерел
ВСТУП

Трудовий процес - це сукупність методів і засобів впливу людини на предмет праці за допомогою засобів праці з метою випуску матеріального чи нематеріального продукту. Трудовий процес є заключним етапом кожного виробничого, управлінського, творчого процесу. Перераховані процеси можна прекрасно організувати в цілому, але якщо їх основа - трудовий процес буде погано організованим, то на виході будь-якої ситеми отримаємо низький результат. Тому менеджерам всіх рангів і спеціалістам, які розробляють виробничі, технологічні, управлінськів та інші процеси, слід дотримуватись принципу пропорційності по якості, ресурсах і термінах. Якість (потужність) процесу в цілому визначається його компонентом (підсистемою, ланкою, цехом, дільницею, бригадою, виконавцем), де даний показник є найгіршим. Ось чому раціоналізація трудових процесів є дуже актуальною в наш час.
Основною метою курсової роботи є обґрунтування ефективності проектів, пов'язаних з раціоналізацією трудових процесів на прикладі ВАТ
"Електротермометрія".
Об'єктом дослідження є ВАТ "Електротермометрія". Місцезнаходження підприємства: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40.
Предметом нашого дослідження є раціоналізація трудових процесів підприємства.
Завданням курсової роботи є:
- дослідити теоретичний аспект раціоналізації трудових процесів за рахунок раціонального обслуговування робочих місць;
- вивчити трудові процеси,
що відбуваються на підприємстві;
- виявити трудові процеси, що потребують раціоналізації та обґрунтувати напрямки їх раціоналізації.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків
, списку використаної літератури і додатків.
У першому розділі міститься
розкриття сутності поняття "робоче місце", а також особливостей раціоналізації трудових процесів за рахунок раціонального обслуговування робочих місць.
Другий розділ містить
загальну характеристику ВАТ "Електротермометрiя", опис організаційної структури підприємства, аналіз установчих документів підприємства, аналіз основних показників діяльності підприємства, визначення основних трудових процесів, що відбуваються на ВАТ "Електротермометрія".
Третій розділ містить економічне обґрунтування напрямків раціоналізації трудових процесів, які за результатами аналізу відзначаються низьким рівнем організації та потребують вдосконалення.
У висновках міститься висвітлення найбільш важливих наукових та практичних результатів, які одержані в процесі написання курсової роботи, напрями, методи та шляхи вирішення поставлених завдань, їх значення для науки і практики.
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗА РАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Трудовий процес -- невід'ємна складова частина виробничого процесу, сукупність дій робітника, здійснюваних у ході виробництва [8, с. 23].
Трудовий процес здійснюється на конкретному робочому місці, в певному соціальному оточенні.
На робочому місці людина проводить третину свого трудового життя. Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника [1]. Тому основним завданням управління є створення оптимальних робочих місць, які б сприяли ефективній реалізації творчого і фізичного потенціалу працівників, що спільно виконують роботу чи якусь операцію.
Робоче місце -- це первинна лан
ка виробництва, зона прикладання праці одного або кількох (якщо робоче місце колективне) виконавців, визначена на підставі трудових та інших діючих норм і оснащена необхідними засобами для трудової діяльності [6, с. 126].
Робоче місце
-- це зона трудової діяльності працівника, або групи працівників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи.
Робоче місце - це просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника або групи працівників. Саме на робочому місці створюються умови, що значною мірою визнач
ають ступінь ефективності праці [2]. На робочому місці розміщуються знаряддя, предмети і продукти праці, тому границі робочого місця повинні забезпечити можливість виконання всіх дій технологічного процесу.
Робоче місце як місце зайнятості людини визначає умови праці (нормальні, важкі, шкідливі), режими праці й відпочинку, характер праці (різноманітний, монотонний та ін.).
В залежності від технологічного процесу всі робочі місця можна розділити на постійні і тимчасові. Постійні робочі місця -- це ті, які не змінюють своє розміщення в просторі. В свою чергу, вони поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі, які є як стаціонарні, так і умовно стаціонарні (пересувні). Більшість робочих місць в промисловості -- стаціонарні, тобто такі, у яких робоча зона незмінна. Пересувні робочі місця, як правило, організовують для допоміжних робітників (наприклад, ремонтників), які в процесі роботи переміщуються по виробничій площі. Тимчасові робочі місця характеризуються переміщенням виконавців, засобів, а інколи і предметів праці, властиві працівникам транспорту, ремонту. Цим робочим місцям властива мобільність.
В залежності від рівня механізації праці виділяють три види робочих місць:
1) робочі місця ручної праці, де робота виконується за допомогою різних ручних знарядь;
2)
механізовані робочі місця, де працівник управляє робочими машинами і механізмами, за їх допомогою змінює предмет праці;
3) автоматизовані робочі місця, на яких механізми і автомати виконують певні технологічні операції за заданими параметрами, а виконавець керує ними за допомогою дистанційних пультів [2].
Залежно від кількості виконавців робочі місця діляться на індивідуальні і колективні. Залежно від типу виробництва масового, серійного, одиничного виробництва. Робочі місця поділяють також за професійною ознакою і функціями, які виконує працівник, наприклад, робочі місця керівників, спеціалістів, робітників, молодшого обслуговуючого персоналу і т.д.
Робочі місця можуть розмішуватися в приміщенні, на вулиці, висоті та під землею. Вони можуть бути спеціальні й універсальні, сидячі та стоячі. У всіх випадках характер раціональної організації робочих місць залежить від специфічних умов. Проте, можна виділити окремі загальні риси, зумовлені певними основними вимогами при їх організації:
- точне виконання встановленої технології;
- забезпечення споріднення ручних операцій;
- створення на робочому місці умов, які б дозволяли працівнику працювати в найбільш сприятливій позі;
- забезпечити дотримання вимог ергономіки до робочого місця, предметів праці;
- створити нормативні сані гарно-гігієнічні умови праці і комфортність робочого місця.
Організація робочого місця передбачає його планування, устаткування і створення сприятливих умов праці [3, с.50]. Організація та обладнання робочих місць працівників, створення відповідних умов для їх праці набувають дедалі більшого значення. З кожним роком збільшується обсяг оброблюваної інформації, все більше застосовуються засоби механізації та автоматизації робіт, техніка стає складнішою (ЕОМ); виникають нові професії тощо. Все це потребує певної організації робочих місць, їх планування, устаткування, створення оптимальних умов для праці.
Вимоги до організації робочих місць можна згрупувати таким чином: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні.
Інформаційні вимоги -- це комплекс заходів з інформаційного забезпечення робочого місця, до яких відносять:
- визначення обсягів і структури інформації, яка надходить на робоче місце, обробляється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця;
- проектування інформаційних потоків, до системи яких входить робоче місце та ін.
Економічні вимоги передбачають таку організацію робочого місця, при якій витрати на його утримання мінімальні, проте достатні для його функціонування.
Ергономічні вимоги сформовані наукою, яка з'явилась порівняно недавно у зв'язку з новими вимогами виробництва та управління -- ергономікою. Вона виникла на межі технічних наук, психології, фізіології та гігієни, і широко використовує дані анатомії, антропометрії, біофізики, токсикології. Ергономіка -- галузь науки, яка вивчає функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї оптимальних умов праці. Все, що оточує працюючу людину, створює її робоче середовище -- меблі, приміщення, устаткування, машини, механізми тощо. Знаряддя праці повинні відповідати вимогам ергономіки та бути максимально пристосованими до людини, до її фізичної, фізіологічної, естетичної природи.
Гігієнічні вимоги -- це вимоги до освітлення робочих місць, повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму та інших факторів середовища, які впливають на здоров'я та працездатність працівників.
Естетичні вимоги -- це елементи зовнішнього оформлення середовища, в якому працює людина, а саме: зовнішній вигляд приміщення та знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів в інтер'єрі тощо.
Технічні вимоги -- це науково обґрунтовані параметри знарядь праці, устаткування та проходи до інших робочих місць і т.д.
Під раціональною організацією робочого місця
треба розуміти комплекс заходів, спрямованих на створення на ньому всіх необхідних умов для високопродуктивної праці при повному використанні технічних можливостей устаткування, на підвищення змістовності праці, на збереження здоров'я працюючих.
Оснащення робочого місця - це сукупність розміщеного тут основного й допоміжного устаткування, технологічного та організаційного оснащення.
Типовими основними видами оснащення робочого місця є такі:
- основне технологічне обладнання, призначене для виконання основної роботи на даному робочому місці;
- допоміжне обладнання - підйомне, транспортне устаткування;
- технологічне оснащення - робочі та вимірювальні інструменти, пристосування, запасні частини, канцелярське приладдя та ін.;
- робоча документація і спеціальна література - інструкції, технологічні карти, довідники, посібники;
- організаційне оснащення - робочі меблі, столи, стільці, шафи стелажі, інші засоби та пристосування для розміщення технологічного оснащення;
- засоби безпеки - огорожі, засоби індивідуального захисту, протипожежної безпеки, вентиляції та ін.;
- засоби освітлення, зв'язку та сигналізації;
- робоча тара, господарські засоби [4].
Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою ефективної організації процесу праці. Однак іншою важливою умовою є раціональне просторове розміщення засобів оснащення на робочому місці так, щоб забезпечити зручність їх обслуговування, вільний доступ до механізмів, економію рухів і пересувань працівника, зручну робочу позу, хороший огляд робочої зони, безпеку праці, економію виробничої площі, зручний взаємозв'язок із суміжними робочими місцями, з підлеглими і керівниками. Забезпечення цих умов досягається в ході планування робочих місць, яке ми коротко визначаємо як найраціональніше просторове розміщення матеріальних елементів виробництва, що складають оснащення робочого місця, та самого працівника.
Рівень організації праці на конкретному робочому місці залежить також від якості його обслуговування. Обслуговування робочого місця
передбачає своєчасне забезпечення його всім необхідним, включаючи технічне обслуговування (наладку, регулювання, ремонт); регулярну подачу необхідних видів енергії, інформації та витратних матеріалів; контроль якості роботи обладнання, транспортне та господарське обслуговування (прибирання, чистка обладнання, тощо).
Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями: підготовча, інформаційна, виробнича, інструментальна, налагоджувальна, енергетична, контрольна тощо. Прогрес у системах обслуговування робочих місць полягає в переході від чергового обслуговування, тобто обслуговування за викликом з місця зупинки виробництва, до науково обґрунтованого стандартного планово-упереджувального обслуговування.
Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та організаційного оснащення, а також робітника. [6, с. 127] .
Раціональне планування робочого місця має забезпечити на
йкраще розміщення знарядь і предметів праці та оргтехніки. Площа робочого місця має бути такою, щоб працівник не робив зайвих рухів і не відчував незручності під час виконання роботи. Важливо передбачити також можливість змінити робочу позу, тобто положення корпуса, рук, ніг. Проте слід виключати або мінімізувати всі фізіологічно неприродні та незручні положення корпуса, такі як:
? нерухоме положення стоячи;
? постійне або часто повторюване положення з кутом нахилу спини, який перевищує 15°;
? зігнуте положення з поворотом корпуса тіла або положення напівсидячи;
? часто повторюване положення з опорою на одну ногу;
? витягування вперед або розведення рук протягом тривалого часу [3, с.50].
Пошук ефективних рішень в організації робочих місць і систем їх обслуговування полегшується використанням розроблених вченими і перевірених практикою типових проектів організації праці для масових професій: робітників, технічних виконавців і спеціалістів. Як правило, типовий проект концентрує передовий досвід організації робочих місць, відображаючи всі складові цього процесу (оснащення, планування, обслуговування, атестація). Однак застосовуючи типові проекти, слід враховувати специфіку конкретного виробництва та індивідуальні характеристики працівника.
Для комплексної оцінки якості організації робочих місць, для пошуку і приведення в дію резервів підвищення ефективності праці, використовується механізм атестації і раціоналізації робочих місць. В ході атестації комплексно оцінюються технічний і організаційний стан робочих місць, умови праці й техніка безпеки, розглядаються можливості зростання фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу працівників. Атестація робочих місць
-- це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності [7, с. 18]. Атестація дозволяє виявити відхилення від нормативних вимог або від конкретних потреб виробничого процесу чи виконавця і вдосконалити організацію робочого місця. В результаті атестації по кожному робочому місцю приймається одне з наступних рішень: продовжувати експлуатацію без змін; дозавантажити; раціоналізувати; ліквідувати. Робочі місця, які підлягають ліквідації, скасовуються внаслідок чого вивільняються робочі площі, які можна використати набагато ефективніше [1].
Основним недоліком заходів з раціоналізації робочих місць, що регулярно проводилися в радянський час, був їх формальний характер. Слід враховувати, що в нових умовах немає зайвих коштів для формальних заходів. Основною метою атестації і раціоналізації робочих місць, як і всіх заходів з їх організації, має бути підвищення ефективності праці та дотримання вимог щодо охорони і безпеки праці.
Особливе значення має організація робочих місць управлінського персоналу, оскільки вимагає окремих службових кабінетів і раціонального їх розміщення [2].
Метою раціоналізації робочих місць є: зменшення витрат робочого часу на його обслуговування; забезпечення нормальних умов праці і зменшення втомлюваності та напруження працівників; найбільш економне використання площі і підвищення продуктивності праці персоналу. Продуктивність праці прямо пропорційно залежить від організації робочих місць.
Організація праці на підприємстві, робочих місцях - процес багатосторонній складний, спрямований на оптимальне використання персоналу та засобів виробництва. Раціональна організація будь-якого робочого місця забезпечується за допомогою комплексного підходу. Цей метод дозволяє поєднати проектування планування робочого місця з його оснащенням, розробки прийомів і методів праці, вибором форм організації праці
і нормуванням праці, створенням сприятливих умов праці і розробкою найдоцільнішої системи його оплати, що базується на результатах всебічного аналізу усіх складових трудового процесу з врахуванням його техніко-економічних, психофізіологічних і соціальних аспектів, техніки і технології виробництва, використовуванні досягнень науки і передової практики і відображається в спеціальному документі -- карті організації праці.
Карта організації праці -- цей концентрований виклад проекту планування робочого місця і організації праці, розробленої на основі попередніх інженерно-економічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і інших досліджень.
Карта організації праці зазвичай містить такі розділи:
1. Вихідні дані (предмет праці і технологія, форма організації праці, оплата праці).
2. Трудовий процес (елементи процесу праці, час, методи праці, графік синхронізації процесу).
3. Робоче місце (просторово-технологічне планування компонентів).
4. Обслуговування робочого місця (функції, способи і режими обслуговування, види самообслуговування, засоби зв'язку).
5. Умови праці (чинники, засоби захисту від несприятливих умов).
6. Норми затрат праці.
7. Вимоги до виконавця роботи.
8. Режим праці та відпочинку.
9. Загальні техніко-економічні показники
[5].
Отже, трудовим процесом називають сукупність методів і засобів впливу працівника на предмет праці за допомогою засобів праці задля випуску матеріальних та духовних благ. Трудовий процес здійснюється на робочому місці. Тому робоче місце можна вважати первинною ланкою, з якої найдоцільніше було б розпочинати проводити раціоналізацію.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ"

Вiдкрите акцiонерне товариство "Електротермометрiя" створене на базi Луцького приладобудiвного заводу вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 1123 вiд 08.08.1994 року. Місцезнаходження товариства: 43001, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40.
Iсторiя заводу бере свiй початок з невеликої ливарно-механiчної майстернi, органiзованої у 1903 роцi братами-чехами на прiзвище Свобода. Першою продукцiєю були грубнi дверцята, втулки для возiв, кришки для кухонних плит. У пiслявоєнний час, з 1946 року виробляли втулки для поршневих кiлець тракторiв, автомашин; робили ремонт обладнання лiсопильних заводiв, млинiв, маслобоєнь, цегляних заводiв, хлiбопекарень. I тiльки у 1966 роцi, коли пiдприємство отримало назву "Луцький приладобудiвний завод" почалося освоєння продукцiї, яка зробила його вiдомим на всю країну i за межами Ї приладiв контролю i регулювання технологiчних процесiв (термопар i термометрiв опору). З 1960 по 1967 рiк завод освоїв випуск 88 найменувань 320 типорозмiрiв датчикiв температури, засобiв облiку рiдин.
У подальшi роки, за рахунок власних капiталовкладень в науково-технiчнi розробки i технiчне переоснащення, пiдприємство розширило номенклатуру виробництва, освоїло прилади нової технiки, а саме: 1994 рiк Ї побутовий лiчильник облiку холодної i гарячої води КВ- 1,5, 1998 рiк Ї лiчильник облiку тепла, 1999 рiк Ї регулятор тиску газу РДГС-10, якi на сьогоднi забезпечують стабiльнiсть iснування пiдприємства.
ВАТ "Електротермометрiя" здiйснює реалiзацiю своєї продукцiї через мережу представництв (Київське, Львiвське, Одеське, Iвано-Франкiвське, Луганське, Сiмферопольське) i регiональних дiлерiв.
В основному продукцiя поставляється на ринок України ( бiля 94%), колишнi країни СНГ (Росiя, Бiлорусiя, Латвiя, Литва, Молдова, Естонiя, Вiрменiя, Узбекистан, Туркменiстан) Ї 6%. Основними споживачами є пiдприємства металургiйної, машинобудiвної, обробної, хiмiчної, харчової промисловостi, атомнi електростанцiї, теплової, енергетичної галузей, водоканали i т.д.
Метою господарської діяльності товариства є найбільш ефективне використання власного та іншого майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції та отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів товариства.
На сьогодні основними видами діяльності, якими займається ВАТ "Електротермометрія" є:
1. Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.
2. Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням
3. Дiяльнiсть автомобільного вантажного транспорту.
Предметом діяльності товариства є:
- розробка, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування приладів контактної термометрії для всіх галузей народного господарства, засобів обліку енергоносіїв, метрологічного та випробувального обладнання;
- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізації продукції, що випускається і розробку нових видів продукції;
- будівництво підрядним і господарським способом промислових і соціальних об'єктів;
- збір та первинна обробка брухту дорогоцінних металів з метою використання продукту переробки у виробництві приладів контактної термометрії, переробка інших видів вторинної сировини та відходів виробництва;
- придбання, зберігання та реалізація нафтопродуктів, у тому числі на умовах оптової торгівлі та консигнації;
- гуртова, комісійна, роздрібна та консигнаційна торгівля промисловою продукцією та іншими товарами народного вжитку, транспортними засобами, механізмами, в тому числі й іноземного виробництва;
- благодійницька діяльність;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- діяльність їдалень на підприємствах і установах;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлв, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, угод по експорту та імпорту, в тому числі:
а) експорт товарів (продукції) власного виробництва;
б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;
в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;
г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-
господарської, фінансової та іншої діяльності;
д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб без переходу права власності;
- виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні, на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, та фрахтових, консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних, агентських послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;
- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій, у магазинах та інших торговельних закладів;
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;
- організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;
- здійснення спільной підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі.
Структура управління ВАТ "Електротермометрія" являє собою систему лiнiйно-функцiонального підпорядкування. Вищим органом управлiння товариством є загальнi збори акцiонерiв. Свою дiяльнiсть вони спрямовують через керiвнi органи товариства: спостережну раду, правлiння, ревiзора.
Правлiння складається з голови правлiння i членiв правлiння. Роботою правлiння керує голова правлiння. Головi правлiння також пiдпорядкованi такi пiдроздiли:
- вiддiл iнтегрованих автоматизованих систем управлiння;
- вiддiл iнвестицiй i капбудiвництва;
- спортивний комплекс;
- мережа представництв.
Кожному члену правлiння пiдпорядковуються вiдповiднi пiдроздiли i служби товариства.
Члену правлiння - директору з виробництва:
- виробничий вiддiл з центральною комплектувальною дiльницею;
- заготiвельно-механiчний цех 01;
- механiчно-складальний цех 05;
- складальний цех 09.
Члену правлiння - комерцiйному директору:
- вiддiл забезпечення;
- вiддiл маркетингу та збуту;
- вiддiл зовнiшньо-економiчної дiяльностi;
- транспортний цех;
- склади готової продукцiї;
- склади матерiалiв.
Члену правлiння - технiчному директору:
- науково-технiчна рада;
- вiддiл головного конструктора з експериментальною дiльницею;
- вiддiл головного технолога;
- вiддiл метрологiчних технологiй i механiзацiї з дiльницею;
- iнструментальний вiддiл;
- iнструментальний цех 16;
- управлiння механiка i енергетика;
- ремонтно-механiчний цех 17;
- вiддiл охорони працi;
- вiддiл технiчної документацiї;
- санпром. лабораторiя.
Члену правлiння - директору з якостi:
- вiддiл технiчного контролю;
- вiддiл головного метролога;
- випробувальний центр;
- калiбрувальна лабораторiя.
Члену правлiння - директору з економiки та фiнансiв:
- вiддiл економiчного аналiзу цiн i заробiтної плати;
- бухгалтерiя;
- фiнансове бюро;
- ревiзiйна група.
Члену правлiння - директору з правового забезпечення i кадрiв:
- вiддiл кадрiв;
- господарський вiддiл;
- юридичний вiддiл;
- харчокомплекс;
- пункт безоплатної медичної допомоги працiвникам;
- стоматологiчний кабiнет;
- гуртожитки (2шт.).
Органи управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" забезпечують діяльність товариства відповідно до мети і цілей діяльності діяльності товариства, охорону прав акціонерів, працівників товариства, стратегію розвитку товариства.
Органами управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" є:
1. Загальні збори акціонерів товариства.
2. Наглядова (Спостережна) рада.
3. Правління товариства.
4. Ревізор.
5. Корпоративний секретар.
Основні показники господарської діяльності підприємства наведено у таблиці 1.1.

Таблия 1 Основні показники господарської діяльності ВАТ "Електротермометрiя" за 2007 - 2009 роки
Показники
Роки
Відхилення у %
2007
2008
2009
2007-2008
2008-2009
1. Обсяг виробленої продукції у діючих цінах, тис. грн.
70 254,20
77 855,60
73 841,00
10,8
-5,2
2. Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн.
61 124,50
59 213,00
55 185,20
-3,1
-6,8
3. Чистий доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
58 623,60
65 171,60
62 085,30
11,2
-4,7
4. Валовий прибуток, тис. грн.
10 659,10
8 362,90
6 155,00
-21,5
-26,4
5. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
47 964,50
56808,7
55 930,30
18,4
-1,5
6. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
3 480,70
4 506,60
654,8
29,5
-85,5
7. Середньооблікова чисельність


- штатних працівників
1 629
1 535
1 451
-5,8
-5,5
- усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості
1 468
1 405
1 268
-4,3
-9,8
8. Середньомісячна заробітна плата, грн.
910,14
1 164,39
1 184,86
27,9
1,8
9. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
19 787,30
21 569,90
20 598,00
9,0
-4,5
10. Фонд оплати праці, тис.грн.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.