На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Змни умов виробничої дяльност та необхднсть адекватного пристосування до неї системи управлння. Перерозподл функцй управлння за рвнями вдповдальност, формах взаємодї. Чисельнсть працвникв за нормативами, посадова нструкця економста.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 10.03.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


25
Зміст

Вступ
1. Організаційна структура управління
1.1 Завдання підрозділів
1.2 Розрахунок відповідності чисельності працівників нормативам
1.3 Пропозиції з організації штатного розпису
1.4 Положення про структурний підрозділ
1.5 Посадова інструкція економіста
Література

Вступ

Діяльність з управління підприємством - один з найбільш важливих факторів функціонування та розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. Ця діяльність повинна постійно удосконалюватись, у зв'язку з об'єктивними потребами виробництва та реалізації товарів, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі покупця в формуванні техніко-економічних та інших показників продукції. Зміни в організаційних формах також посідає велике значення в діяльності підприємства.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління, впливають не тільки на удосконалення організаційної структури, а й на перерозподіл функцій управління за рівнями відповідальності, формах їх взаємодії.

Особливістю сучасної економіки є направленість її на забезпечення раціонального ведення господарської діяльності на рівні підприємства, в умовах дефіцитності ресурсів, необхідності досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, здолання малої ефективності регулювання виробництва адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку підприємства на засадах розвитку науково-технічного прогресу.

Система управління, яка буде відповідати таким вимогам, закономірностям соціально-економічного процесу, повинна були гнучкою та ефективною.

1. Організаційна структура управління

1.1 Завдання підрозділів

Розглянемо короткий опис завдань кожного підрозділу приладобудівного підприємства.

Завдання відділу головного конструктора:

- організовує розроблення і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсо- та природозберігаючих конструкцій виробів, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують підвищення рівня технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та зростання продуктивності праці;

- вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних конструкцій виробів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень;

- керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва, розробленням конструкторської документації, організовує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства;

- розглядає та затверджує зміни, що вносяться до технічної документації у зв'язку з коригуванням конструкцій виробів;

- контролює виконання перспективних і річних планів підготовки виробництва, суворе додержання встановлених нормативів, виявляє порушення дисципліни у конструкції виробів та вживає заходів щодо їх усунення.

Завдання відділу головного технолога:

- керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складання та перегляду технічних умов і вимог до сировини, основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розроблення та упровадження прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного палива та електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо запобігання та усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції та трудомісткості її виробництва;

- забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних, ресурсо- та природозберігаючих безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічної оснастки, пристроїв та інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів використання устаткування;

- здійснює заходи з атестації та раціоналізації робочих місць.

Завдання відділу праці та заробітної плати: проводить комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності шахти; розробку та здійснювання заходів для покращення використання резервів виробництва і підвищення продуктивності праці.

Завдання відділу головного механіка: забезпечує технічно правильну експлуатацію на надійну роботу обладнання, підвищення його змінності, утримання його у робочому стані; організує розробку планів осмотрів, випробувань та профілактичних ремонтів обладнання та контроль за їх виконанням.

Завдання відділу технічного контролю: здійснює контроль за технологічним процесом та технічними параметрами виробів.

Планово-економічний відділ: розробка перспективних і поточних планів виробничо-господарської діяльності шахти на основі показників.
Планово-диспетчерський відділ контролює виконання планів підрозділами, своєчасне забезпечення дільниць виробничими запасами.
Завдання бухгалтерії: веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.
Фінансовий відділ слідкує за забезпеченням підприємства фінансовими ресурсами, за ростом доходів підприємства, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів, за забезпеченням власними оборотними засобами, за здійсненням розрахунків і виконанням зобов'язань перед державою, банками, постачальниками, несе зобов'язання по виплаті заробітної плати, складання планів та аналізі господарської діяльності.
Завдання відділу матеріально-технічного забезпечення: при замовленні товарів керуватися принципом максимальної ефективності використання доручених коштів; знати і задовольняти потреби споживачів продукції; знати представників виробництва і отримувати інформацію від торгових відділів про нову продукцію, ціни; узгоджувати плани замовлень, поточну роботу з фінансовим відділом підприємства; володіти точною інформацією про стан фінансових зобов'язань підприємства перед постачальниками; використовувати можливості зменшення витрат при транспортуванні і збільшення націнки на продукцію.
Завдання відділу кадрів: виконує забезпечення підприємства кадрами, формує кадрові резерви, організовує підвищення кваліфікації працівників.
Завдання відділу зовнішньої кооперації: бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації продукції, що випускається, а також товарів та запасів, що купуються підприємством; організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв'язків; складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання та реалізації продукції.
Завдання відділу техніки безпеки: здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Завдання центральної заводської лабораторії: проводить лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам; виконує експериментальні і дослідні роботи з метою пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва, а також лабораторного контролю виробництва; проводить необхідні розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень, аналізує одержані результати і систематизує їх.
Завдання відділу збуту: організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі; організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв'язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів.
Завдання відділу капітального будівництва: керівництво будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення, організовує роботу з розміщення замовлень на капітальне будівництво, укладання з будівельними організаціями відповідних контрактів (договорів); погодження договірних цін на будівництво об'єктів разом з підрядними організаціями відповідно до діючих нормативних документів.
Завдання адміністративно-господарчого відділу: організація адміністративно-господарського забезпечення підприємства, господарське обслуговування та забезпечення відповідного стану приміщень, відповідно до санітарних норм; участь у інвентаризації будівель, планування поточних ремонтів основних фондів, ремонт приміщень, забезпечення підрозділів меблями, господарським інвентарем, контроль за раціональним використанням матеріалів.
Відділ патентно-інформаційних досліджень виконує патентний пошук, слідкує за дотриманням прав на інтелектуальну власність.
Юридичний відділ забезпечує представництво інтересів підприємства у судових інстанціях, слідкує за дотриманням законодавчих актів, законів та інтересів підприємства при укладання договорів, розробленні наказів та інших документів.
Завдання відділу соціального розвитку: передбачення видатків на фінансування соціального розвитку персоналу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; складання розрахунків витрат на забезпечення певних соціальних послуг.

1.2 Розрахунок відповідності чисельності працівників нормативам

Розглянемо початковий штатний розклад приладобудівного підприємства у таблиці 1.

Таблиця 1 - Початковий штатний розклад

Підрозділ
Чисель-ність
У тому числі
Началь-ник відділу

Заст.

Началь-ника відділу
Нач. бюро
Керів-ник групи
Вико-навці
Відділ головного конструктора (ВГК)
32
1
1
3
8+1
19-1
Відділ головного технолога(ВГТ)
74
1
2
7
19
45
Відділ праці та заробітної плати (ВПЗ)
10
1
1-1
1
2+1
5
Відділ головного механіка(ВГМ)
14
1
1-1
1+1
3
8
Відділ технічного контролю (ВТК)
8
1
2
5
Планово-економічний відділ (ПЕВ)
16
1
1
2
4
8
Планово-диспетчерський відділ (ПДВ)
18
1
1
2
4
10
Центральна бухгалтерія (ЦБ)
16
1
1
2
4
8
Фінансовий відділ (ФВ)
6
1
5
Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ)
11
1
1-1
1
2+1
6
Відділ кадрів (ВК)
5
1
4
Відділ зовнішньої кооперації (ВЗК)
8
1
2
5
Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ)
8
1
2
5
Відділ збуту (ЗБУТ)
4
1
3
Відділ капітального будівництва (ВКБ)
6
1
5
Адміністративно-господарчий відділ (АГВ)
9
1
2
6
Відділ патентно-інформаційних досліджень (ВПІД)
3
1
2
Відділ соціального розвитку (ВСР)
4
1
3
Юридичний відділ (ЮВ)
1
1
Усього 1
255
8
9-3
23+1
62+3
153-1
Усього 2
255
8
6
24
65
152

Рисунок 1 Початкова структура управління.

На рис.1 наведено структуру управління.

Заповнення таблиці 1 виконаємо, використовуючи такі нормативи для начальника відділу:

- мінімальна чисельність для відділу - 10 чол.;

- мінімальна чисельність для бюро - 7 чол.;

- мінімальна чисельність для конструкторського та технологічного відділу - 21 чол.;

- мінімальна чисельність для технологічного бюро - 16 чол.

Із 20 підрозділів 8 відповідають статусу відділу, 4 - бюро, решта 8 - групи. Тобто 12 підрозділів знижують свій статус:

- ВТК переходить у бюро технічного контролю;

- ВЗК - бюро зовнішньої кооперації;

- ЦЗЛ - бюро центральна заводська лабораторія;

- АГВ - адміністративно-господарське бюро.

Решта групи - фінансова група, група з кадрів, група з техніки безпеки, група збуту, група з капітального будівництва, група патентно-інформаційних досліджень, група соціального розвитку, юридична група.

Розрахунки стовпчиків таблиці 1 виконаємо за наступними формулами. Начальник відділу:

Чзаст. = 0,0206Х + 0,6(чол.), (1)

де Х - чисельність усіх службовців.

Чисельність начальників бюро розрахуємо за формулою:

Чбюро. = 0,0925Х + 0,06 (чол.). (2)

Чисельність керівників груп розрахуємо за формулою:

Чгр. = 0,2567Х - 0,26(чол.). (3)

Чисельність виконавців розрахуємо за формулою:

Ч вик = Х - (?Чзаст. + ?Чбюро + ?Чгр.) (чол.), (4)

де ?Чзаст. - сумарна чисельність заступників начальників відділів відповідного підрозділу;

?Чбюро. - сумарна чисельність начальників бюро відповідного підрозділу;

?Чгр. - сумарна чисельність керівників відповідного підрозділу.

Виконаємо розрахунок чисельності керівного складу на прикладі відділу головного конструктору (ВГК):

Чзаст. = 0,0206*32 + 0,6 = 1 (чол.);

Чбюро. = 0,0925*32 + 0,06 = 3(чол.);

Чгр. = 0,2567*32 - 0,26 = 8 (чол.);

Ч вик = 32 - (1+1+3+8) = 19(чол.).

Заповнювати рядок «Усього 1» будемо, підсумовуючи розраховану чисельність, по кожній посадовій категорії, а також чисельність апарату управління. Проведемо укрупнений розрахунок у рамках підприємства, а також загальну чисельність апарату управління для Х = 255 чол. Результати розрахунку заносимо у рядок «Усього 2».

Відповідність результати розрахунків «Усього 1» зіставемо з результатами у рядку «Усього 2». Кількість заступників начальників відділів зменшується на 3 одиниці (ВПЗ, ВГМ, ВМТЗ). У той же час кількість начальників бюро збільшується на одну одиницю (ВГМ). Кількість керівників груп збільшується на 3 одиниці (ВГК, ВПЗ, ВМТЗ). Кількість виконавців зменшується на одну одиницю для ВГК.

1.3 Пропозиції з організації штатного розпису

Пропозиції для організації структури підприємства з урахування укрупненого розрахунку, нормативів чисельності та функціональних завдань наведено у таблиці 2.

Таблиці 2 - Пропозиції з реорганізаціїБуло
Пропонується
Відділ збуту
Реорганізувати відділ збуту у групу зі збуту у складі відділу з зовнішньої кооперації (ВЗК);
Відділ соціального розвитку
Реорганізувати відділ соціального розвитку у групу соц. розвитку у складі бюро кадрів;
Юридичний відділ
Реорганізувати юридичний відділ у юридичну групу у складі групи з патентно-інформаційних досліджень;
Центральна заводська лабораторія
Реорганізувати в лабораторія у складі відділу головного технологу
Фінансовий відділ
Реорганізувати фінансовий відділ у фінансову групу у складі центральної бухгалтерії;
Відділ технічного контролю
Реорганізується у бюро технічного контролю;
Відділ техніки безпеки
Реорганізується у групу з техніки безпеки;

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.