На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проектний аналз ефективност випуску нової продукцї компанєю. Розрахунок лквдацйної вартост обладнання. нвестицйна та операцйна дяльнсть. Аналз основних фнансових показникв. Оцнка чутливост результатв проекту до змн вхдних параметрв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 17.03.2010. Сдан: 2010. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


31
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: «Управління проектами»
на тему: Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції, компанією ТОВ «Електромаш» м. Дніпропетровськ. Аналіз чутливості проекту
Студента: Колісник Максима Олександровича
Дніпропетровськ
2009
ЗМІСТ
Вступ
1. Описова частина
2. Вихідні данні
3. Розрахункова частина
3.1 Чиста ліквідаційна вартість
3.2 Інвестиційна діяльність
3.3 Операційна діяльність
3.4 Фінансова діяльність
3.5 Показники ефективності проекту
4. Аналіз результатів. Висновки
5. Визначення чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Створення високоефективної економіки країни і забезпечення її соціальних пріоритетів неможливе без функціонування відповідного інвестиційно-фінансового середовища. Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників. Це вимагає ретельного обґрунтування розробки і оцінки кожного проекту новостворюваного підприємства, технології, комплексу чи об'єкта, їх реконструкції або модернізації, тобто виконання проектного аналізу.
У вітчизняній науці виділення проектного аналізу в окремий напрям прикладної науки відбулося після 1991 року. Це було зумовлено потребою системного підходу при розроблені та оцінці інвестиційних проектів та наслідування тенденцій, методології та інструментарію, що їх застосовують у світовій економічній науці і практиці. Проте, як стверджує практика, не всяке наслідування підходить до місцевих умов і вимагає додаткової, відповідної апробації.
У вітчизняній літературі щодо ознак предмета «Проектний аналіз» існує гама різних поглядів, визначень і методологічних підходів учених і практиків-економістів.
Більшість із них можна згрупувати і звести до таких чотирьох визначень:
· Проектний аналіз - це метод, з допомогою якого на основі системного підходу можна оцінити технічні, технологічні, фінансові та економічні переваги проекту;
· Або методологія здатності оцінити фінансові та економічні переваги проектів на основі використання наявних ресурсів на альтернативній основі з урахуванням макро - і мікроекономічних наслідків;
· Або ж спосіб зіставлення проектних вигід і витрат від реалізації проекту;
· Або просто аналіз життєздатності проекту.
Кожне з цих визначень має право на існування. Заслуговує увагу позиція і тих спеціалістів, які вважають, що проектний аналіз - це методологія, яку застосовують для альтернативних управлінських рішень і розроблених на цій основі проектів в умовах обмеженості ресурсів.
При аналізі інвестиційного проекту, окрім того, отримується висновок про його ефективність в інтересах усього суспільства.
Аналіз інвестиційних проектів відрізняється від бізнес-планування та інвестиційного менеджменту.
На відміну від інвестиційного менеджменту, предметом якого є управління фінансовими ресурсами у галузі вкладення капіталу шляхом здійснення реальних і фінансових інвестицій та формування оптимальної структури інвестиційного портфеля, предметом проектного аналізу є обґрунтування доцільності використання обмежених людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення мети і цілей проекту.
Від бізнес-планування, де розглядається конкретна бізнесова ідея, яку потрібно обґрунтувати, проектний аналіз відрізняється тим, що дає змогу вибрати найкращій з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішення. Якщо у бізнес-плануванні проект розглядається тільки з погляду інвесторів, то в проектному аналізі - з погляду всіх учасників проекту, організацій, споживачів продукції цього проекту, інших суб'єктів, що беруть участь у проекті.
Вивчення предмета проектного на налізу дозволяє:
· Ознайомитися з основними підходами, концепціями, методами і понятійним апаратом, які використовують у вітчизняній і світовій практиці;
· Розібратися з найважливішими проблемними питаннями, що пов'язані з реалізацією проектів на національному, регіональному та місцевому рівнях;
· Оволодіти практичними, аналітичними прийомами і інструментарієм, що потрібні для проведення перед проектних та проектних заходів;
· Отримати знання можливості оцінки проектів, залучення ресурсів, реалізації продукції проекту.
1. Описова частина
У результаті маркетингових досліджень фірма ТОВ «Електромаш» місто Дніпропетровськ, встановила, що її продукція має успіх і надалі користуватиметься великим попитом. Через це керівництво компанії вирішило розглянути проект випуску нової продукції. Для реалізації такого проекту потрібно:
· Придбати устаткування за рахунок кредиту;
· Збільшити оборотний капітал за рахунок власних коштів;
· Додатково найняти працівників;
· Збільшити експлуатаційні витрати;
· Придбати вихідну сировину.
Згідно з вихідними даними і умовами реалізації проекту потрібно розрахувати:
· Чисту ліквідаційну вартість обладнання;
· Ефект від інвестиційної діяльності;
· Ефект від операційної діяльності;
· Ефект від фінансової діяльності;
· Потік реальних грошей;
· Сальдо реальних грошей;
· Сальдо нагромаджених реальних грошей;
· Визначити показники ефективності проекту:
o ЧДД - чистий дисконтований дохід;
o ІД - індекс дохідності;
o ВНД - внутрішня норма дохідності;
o СО - строк окупності;
o Кеі - коефіцієнт ефективності інвестицій.
· Дати відповідь на питання: “Приймається чи не приймається даний проект?”
2. Вихідні данні
· Додаткові інвестиції:
o Придбане устаткування за рахунок кредиту на 5 років, грн.: 105 000,00
o Під 23 % річних;
o Ринкова вартість обладнання через 5 років становить 11 % від первісної вартості;
o Витрати на ліквідацію через 5 років становитимуть 10 % від ринкової вартості;
o Повернення основної суми кредиту рівними частками з 3 року;
o Збільшення оборотного капіталу, грн. - 21 000,00.
· Випуск продукції:
o Прогнозований обсяг випуску на перший рік, шт. - 32 000,00;
o Обсяг збільшуватиметься на 3 % щорічно до п'ятого року;
o На п'ятий рік обсяг становитиме 75 % від обсягу першого року;
o В перший рік ціна реалізації становила 5,1 грн. і збільшуватиметься на 1 грн. щорічно.
· Затрати:
o Витрати на оплату праці в перший рік, грн.: 40 000,00;
o Витрати на оплату праці збільшуватимуться щороку на 2 %;
o Витрати на вихідну сировину в перший рік, грн.: 52 000,00;
o Витрати на вихідну сировину збільшуватимуться на 4 %;
o Постійні витрати за перший рік становитимуть, грн.: 2 300,00;
o Постійні витрати збільшуватимуться на 5 % щороку.
· Норма доходу на капітал, % - 30.
· Додаткові умови:
o Тривалість життєвого циклу - 5 років;
o Амортизація обладнання здійснюється рівними частками протягом його строку служби;
o Через 5 років устаткування демонтується і продається;
o Виробнича площа під нове устаткування є, амортизація будівлі не враховується;
o Решту затрат фірма сплачуватиме з власних коштів;
o Усі платежі припадають на кінець року;
o Норму доходу на капітал прийнято за усталеною традицією;
o Ставка податку на прибуток приймається за Законом України.
3. Розрахункова частина
3.1 Чиста ліквідаційна вартість
Ліквідація - припинення діяльності підприємства. Цей процес пов'язаний із затратами в різних сферах життєдіяльності - виробничій, соціальній, економічній, юридичній тощо.
Види фінансування ліквідаційного процесу:
· Фінансування проектування робіт, що забезпечують ліквідацію;
· Фінансування проекту ліквідації;
· Продаж сировини, виробничо-технологічного обладнання;
· Утилізація відходів виробництва;
· Операції з цінними паперами підприємства;
· Операції з нерухомістю, що належить підприємству;
· Виплата соціальних витрат (на виробничий персонал);
· Затрати на відновлення довкілля у виробничій зоні;
Перелік видів фінансування цим не вичерпується, їхня різноманітність безпосередньо залежить від специфіки виробництва.
У курсовій роботі розглядається спрощена схема розрахунку ліквідаційної вартості з урахуванням таких показників:
· Ринкова вартість;
· Витрати (капітальні вкладення);
· Нарахування амортизації;
· Балансова вартість;
· Витрати на ліквідацію;
· Доход приросту вартості;
· Податки;
· Чиста ліквідаційна вартість.
В організацій будь-якого виробництва, крім забезпечення функціонування технологічного процесу, передбачається також вирішення питань територіального розміщення, використання ресурсів, наявності виробничого приміщення.
У курсовій роботі розглядається спрощений приклад без урахування оренди землі, амортизації будівель, експлуатації комунікацій.
Необхідно визначити чисту ліквідаційну вартість обладнання і результати занести в табл. 3.1.1
Таблиця 3.1.1
Чиста ліквідаційна вартість
№ п/п
Показник
Значення
Обладнання
Будівля
Земля
Інше
Всього
1
Ринкова вартість
11 500,00
-
-
-
11 500,00
2
Витрати (капітальні вкладення)
105 000,00
-
-
-
105 000,00
3
Нараховано амортизації
105 000,00
-
-
-
105 000,00
4
Балансова вартість
0
-
-
-
0
5
Витрати на ліквідацію
1 155,00
-
-
-
1 155,00
6
Доход приросту вартості капіталу
10 395,00
-
-
-
10 395,00
7
Податки (25 %)
2 598,75
-
-
-
2 598,75
8
Чиста ліквідаційна вартість
7 796,25
-
-
-
7 796,25
При розрахунках потрібно використовувати запропоновані дані, а також додаткові умови за якими відбувається проект протягом п'яти років.
Таким чином:
· вартість обладнання, коли закінчиться строк проекту (11 % від початкової вартості обладнання 105 000,00 грн.) становитиме 105 000,00*0,11=11 550,00 грн. Капітальні вкладення в даному випадку - нарахована вартість обладнання;
· Під час реалізації проекту проводять амортизацію обладнання рівними частинами протягом року. Таким чином, щорічна амортизація становитиме - 105 000,00/5=21 000,00 грн. і після закінчення п'ятого року дорівнюватиме вартості обладнання - 105 000,00 грн.;
· Капітальні витрати та амортизаційні нарахування на виробничі приміщення і територію, а також комунікації загального користування в даному розрахунку не розраховуються;
· Балансова вартість підприємства, що розглядається, дорівнює 0. Це є різниця між показниками капітальних вкладень та амортизацією;
· Затрати на ліквідацію в нашому прикладі представлені як 10 % від ринкової вартості обладнання після закінчення строку проекту - 11 550,00*0,10=1 155,00 грн.;
· Доход приросту від операції ліквідації складатиме різницю між ринковою вартістю 11 500,00 грн. і витратами на ліквідацію - 1 155,00 грн. і, таким чином, становитиме: 11 550,00-1 155,00=10 395,00 грн.;
· Для визначення чистої ліквідаційної вартості від доходу, від операції ліквідації потрібно відняти податки (25 %): 10 395,00-10 395,00*0,25=7 796,25 грн.
3.2 Інвестиційна діяльність
Інвестиція - розміщення капіталу в будь-яке підприємство.
У наведеній таблиці 3.2.1. містяться показники проекту, в які можна вкладати інвестиції залежно від умов. У нашому прикладі показано інвестування в обладнання, з урахуванням того, що земля і виробничі приміщення є нашою власністю підприємства.
Інвестування в нематеріальні активи не розглядається.
Актив - частина балансу підприємства, яка враховує всі види матеріальних цінностей (гроші, товари тощо) чи боргові вимоги щодо третіх осіб.
Нематеріальні активи - відрахування на соціальну сферу, підвищення кваліфікації працівників, виплату допомоги по хворобі тощо.
Інвестиції широких показників, наведено в табл. 3.2.1., вони складаються і записуються в п'ятому рядку (У пунктів 1, 2, 3, 4).
Приріст оборотного капіталу задається пунктом вихідних даних (21 000,00 грн.). Ці кошти згідно з умовами завдання також інвестуються в проект.
Після цього робиться загальний підрахунок інвестицій. Кошти, що інвестуються в проект, у табл. 3.2.1. записуються зі знаком “-”.
Рядок “етап проекту” позначає всі етапи (роки), протягом яких робиться інвестування.
Результати інвестиційної діяльності наводяться в табл. 3.2.1.
Таблиця 3.2.1.

Інвестиційна діяльність

№ п/п
Показники
Значення показника за кроками розрахунку
1
2
3
4
5

Лікв.
1
Земля
-
-
-
-
-
-
-
2
Будівля
-
-
-
-
-
-
-
3
Обладнання
-105 000,00
-
-
-
-
-
7 796,5
4
Нематеріальні активи
-
-
-
-
-
-
-
5
Разом: вкладення в основний капітал
-105 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Приріст оборотного капіталу
-21 000,00
-
-
-
-
-
-
7
Всього інвестицій
-126 000,00
-
-
-
-
-
7 796,5
3.3 Операційна діяльність

Таблиця 3.3.1.

Результат операційної діяльності

№ п/п
Показник
Значення показників (по роках)
1
2
3
4
5
1
Обсяг продажу, шт.
32 000,00
32 960,00
33 949,00
34 967,00
24 000,00
2
Ціна, грн.
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
3
Виручка, грн.
163 200,00
201 056,00
241 037,90
283 232,70
218 400,00
4
Позареалізаційні витрати
-
-
-
-
-
5
5.1
5.2.
Змінні затрати:
Оплата праці
Матеріали
40 000,00
52 000,00
40 800,00
54 080,00
41 616,00
56 243,2
42 448,32
58 492,93
43 297,29
60 832,65
6
Постійні затрати
2 300,00
2 415,00
2 535,75
2 662,54
2 795,67
7
Амортизація будівель
-
-
-
-
-
8
Амортизація обладнання
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
9
% по кредитах
24 150,00
24 150,00
24 150,00
16 100,00
8 050,00
10
Балансовий прибуток
23 750,00
58 611,00
95 492,95
142 528,91
82 424,39
11
Податки і збори (25 %)
5 937,50
14 652,75
23 873,24
35 632,23
20 606,10
12
Проектований чистий прибуток
17 812,50
43 958,25
71 619,71
106 896,68
61 818,29
13
Чистий доход від операцій
38 812,50
64 958,25
92 619,71
127 896,68
82 818,29
Дані показники заносять в табл. № 3.3.1. згідно з наведеними вихідними даними.
· Обсяг продукції становить - 32 000,00 штук за перший рік і збільшується кожного наступного року на 3 %:
o за другий рік: 32 000,00*1,03=32 960,00 шт.;
o за третій рік: 32 960,00*1,03=33 949,00 шт.;
o за четвертий рік: 33 949,00*1,03=34 967,00 шт.;
o за п'ятий рік: (75 % від першого року) 32 000,00*0,75=24 000,00 шт.
· Ціна одиниці продукції наведена за перший рік, вона становить 5,1 грн. за штуку і збільшується кожного наступного року на 1 грн.
o на другий рік: 5,1+1=6,1 грн.;
o на третій рік: 6,1+1=7,1 грн.;
o на четвертий рік: 7,1+1=8,1 грн.;
o на п'ятий рік: 8,1+1=9,1 грн.
· Щоб визначити виручку від продажу продукції кожного року потрібно: випуск продукції поточного року (ВПi) помножити на ціну за 1 штуку Сi поточного року.
ВПi х Сi= ВРi (3.3.1)
Таким чином:
o за першій рік, виручка дорівнює: 32 000,00*5,1=163 200,00 грн.;
o за другий рік: 32 960,00*6,1=201 056,00 грн.;
o за третій рік: 33 949,00*7,1=241 037,90 грн.;
o за четвертий рік: 34 967,00*8,1=283 232,70 грн.;
o за п'ятий рік: 24 000,00*9,1=218 400,00 грн.
· Позареалізаційні доходи - це доходи, які отримують у результаті діяльності підприємства, не пов'язаної з випуском і реалізацією основної продукції (надання оренди, навчання на базі підприємства і т.ін.). У даному випадку позареалізаційний доход не розглядається.
· Показник змінних затрат у нашому випадку представлені оплатою праці і витратами на матеріали. Оплата праці перший рік становитиме 40 000,00 грн., кожного наступного року витрати на оплату збільшуватимуться на 2 %. Відповідно:
o на другий рік: 40 000,00*1,02=40 800,00 грн.;
o на третій рік: 40 800,00*1,02=41 616,00 грн.;
o на четвертий рік: 41 616,00*1,02=42 448,32 грн.;
o на п'ятий рік: 42 448,32*1,02=43 297,29 грн.
Затрати на матеріали за перший рік становитимуть 52 000,00 грн. і збільшуватимуться кожного наступного року 4 %.
Відповідно:
o на другий рік: 52 000,00*1,04=54 080,00 грн.;
o на третій рік: 54 080,00*1,04=56 243,20 грн.;
o на четвертий рік: 56 243,20*1,04=58 492,93 грн.;
o на п'ятий рік: 58 492,93*1,04=60 832,65 грн.
· Показники постійних затрат на перший рік становить 2 300,00 грн. і збільшуватиметься на 5 % щороку.
o на другий рік: 2 300,00*1,05=2 415,00 грн.;
o на третій рік: 2 415,00*1,05=2 535,75 грн.;
o на четвертий рік: 2 535,75*1,05=2 662,54 грн.;
o на п'ятий рік: 2 662,54*1,05=2 795,67 грн.
· Показник амортизації будівель у даній роботі не враховується згідно з умовами.
· При розгляді технологічного циклу виробництва продукції завжди можна встановити ступінь впливу даного процесу як на знос обладнання, так і на стан виробничого приміщення і згідно з проведеними дослідженнями та розрахунками визначитись з амортизаційними відрахуваннями. У нашому прикладі амортизація обладнання обчислюється рівними частками протягом строку служби.
105 000,00/5=21 000,00 грн. щороку.
· Для закупівлі обладнання береться кредит у розмірі 105 000,00 грн. під 23 % річних. Повернення основної суми кредиту, рівними частками, починається з 3-го року (згідно з умовами).
Таким чином, з першого по другий рік, компанія виплачує тільки відсотки по кредиту без погашення суми тіла кредиту.
o За першій рік: 150 000,00*0,23=24 150,00 грн.;
o За другий рік: 105 000,00*0,23=24 150,00 грн.;
o За третій рік: 105 000,00*0,23=24 150,00 грн.;
З третього року, компанія починає повертати основну суму кредиту (тіло), та продовжує виплачувати відсотки по кредиту.
o За четвертий рік: (105 000,00-35 000,00)*0,23=16 100,00 грн.;
o За п'ятий рік: (70 000,00-35 000,00)*0,23=8 050,00 грн.
Де 35 000,00 грн. - частка тіла кредиту для обов'язкового погашення, починаючи з третього року (105 000,00/3=35 000,00 грн.)
· Розрахунок показників балансового прибутку.
Для того, щоб провести цей розрахунок, потрібно від суми потрібно відняти змінні витрати, постійні витрати, величину амортизації будівель та обладнання, відсотки по кредиту. Розрахунок робиться щорічно.
o за першій рік: 163 200,00 - (40 000,00 + 52 000,00 + 2 300,00 + 21 000,00 + 24 150,00) = 23 750,00 грн.;
o за другий рік: 201 056,00 - (40 800,00 + 54 080,00 + 2 415,00 + 21 000,00 + 24 150,00) = 58 611,00 грн.;
o за третій рік: 241 037,90 - (41 616,00 + 56 243,20 + 2 535,75 + 21 000,00 + 24 150,00) = 95 492,95 грн.;
o за четвертий рік: 283 232,70 - (42 448,32 + 58 492,93 + 2 662,54 + 21 000,00 + 16 100,00) = 142 528,91 грн.;
o за п'ятий рік: 218 400,00 - (43 297,29 + 60 832,65 + 2 795,67 + 21 000,00 + 8 050,00) = 82 424,39 грн.
· Відсоткова ставка податків і зборів, згідно з податковим законодавством України, становитиме 25 % від балансового прибутку.
Таким чином:
o За першій рік: 23 750,00*0,25=5 937,50 грн.;
o За другий рік: 58 611,00*0,25=14 652,75 грн.;
o За третій рік: 95 492,95*0,25=23 873,24 грн.;
o За четвертий рік: 142 528,91*0,25=35 632,23 грн.;
o За п'ятий рік: 82 424,39*0,25=20 606,10 грн.
· Проектований чистий прибуток компанії, знаходимо як різницю між балансовим прибутком та податками і зборами.
o За першій рік проектований чистий прибуток становить: 23 750,00-5 937,5=17 812,50 грн.;
o За другий рік: 58 611,00-14 652,75=43 958,25 грн.;
o За третій рік: 95 492,95-23 873,24=71 619,71 грн.;
o За четвертий рік: 142 528,91-35 632,23=106 896,68 грн.;
o За п'ятий рік: 82 424,39-20 606,10=61 818,29 грн.
Показник чистого доходу від операцій розраховується, як сума проектованого чистого прибутку та амортизаційних відрахувань на обладнання.
o Чистий дохід від операцій за першій рік, склав: 17 812,50+21 000,00=38 812,50 грн.;
o За другий рік: 43 958,25+21 000,00=64 958,25 грн.;
o За третій рік: 71 619,71+21 000,00=92 619,71 грн.;
o За четвертий рік: 106 896,68+21 000,00=127 896,68 грн.;
o За п'ятий рік: 61 818,29+21 000,00=82 818,29 грн.
3.4 Фінансова діяльність
У цьому розділі наведено показники, наявність і поєднання яких відображають фінансову діяльність підприємства (табл.3.4.1.).
Величина власного капіталу 21 000,00 грн. задається умовами. Ці кошти інвестуються в проект разом з іншими і не потребують погашення чи відрахування процентів з даної суми.
Короткострокові кредити в цьому прикладі не наведено, але цілком реальні в будь-якому проекті, залежно від умов і можливостей фінансового розвитку підприємства.
Довгострокові кредити (105 000,00грн.) у нашому прикладі використовуються для закупівлі обладнання. Слід звернути увагу на умови повернення основної суми кредиту в даному окремому випадку. Початок погашення основної суми кредиту припадає на третій рік. Основна сума кредиту погашається рівними частинами, тобто протягом трьох років.
Отже, 105 000,00/3=35 000,00 грн. - щорічна сума до закінчення реалізації проекту.
Виплата дивідендів у нашому випадку передбачена, але цей показник, як і вищевказаний (короткострокові кредити), реальний в будь-якому проекті, наприклад, якби наше підприємство було акціонерним товариством тощо.
Сальдо фінансової діяльності являє собою порічний потік фінансів, що беруть участь у проекті. Це різниця (дебетова чи кредитова) по завершенні розрахунку, яка переноситься на нову сторінку фінансової книги.
Якщо скласти по стовпцях усі попередні показники (зі знаком “+” чи “-”), можна побачити, що протягом першого року інвестовано в проект 126 000,00 грн. Далі, згідно з умовами, щороку виплачується основна сума кредиту, починаючи з 3-го року.
Таким чином:
Показник
Значення за кроками розрахунку
1
2
3
4
5
Сальдо фінансової діяльності
-126 000,00
-
-35 000,00
-35 000,00
-35 000,00
Для розрахунку показника “потік реальних грошей” потрібні дані таблиць 3.3.1. та 3.1.1.
№ п/п
Показник
Значення за кроками розрахунку
1
2
3
4
5
У
13
Чистий доход від операцій
38 812,50
64 958,25
92 619,71
127 896,68
82 818,29
407 105,43
№ п/п
Показник
Обладнання
Будівля
Земля
Інше
Разом
8
Чиста ліквідаційна вартість
7 796,25
-
-
-
7 796,25
Протягом першого року нами інвестовано 126 000,00 грн., згідно з розрахунком чистий доход реальних грошей у перший рік становитиме: -126 000,00+38 812,50= -87 187,50 грн.
В наступні чотири роки інвестиції не робляться. Тому значення показника п. 13 табл. 3.3.1. по другому, третьому, четвертому роках ідентичні значенням показника “потік реальних грошей” табл. 3.4.1. П'ятого року значення показника “потік реальних грошей” збільшується на суму чистої ліквідаційної вартості, що з'являється на п'ятий рік реалізації проекту: 82 818,29+7 796,25=90 614,54 грн.
Результати фінансової діяльності наведено в табл. 3.4.1.
Таблиця 3.4.1.
Фінансова діяльність
№ п/п
Показник
Значення показника за кроками розрахунку
1
2
3
4


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.