На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Оцнка органзацйного, виробничого, маркетингового фнансового зрзв пдприємства Радмр. Визначення впливу чинникв макро- та мкросередовища на розвиток фрми. Визначення її цлей мсї, сильних та слабких сторн на основ SWOT-модел.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
Кафедра менеджменту і оподаткування
Курсовий проект
на тему: Розробка інноваційної стратегії фірми "Радмір"

Харків - 2009

Зміст


  ВСТУП
  I Аналіз господарсько-економічної діяльності фірми "Радмір"
   1.1 Аналіз чинників внутрішнього середовища організації
    1.1.1 Організаційний зріз
    1.1.2 Виробничий зріз
    1.1.3 Маркетинговий зріз
    1.1.4 Фінансовий зріз
  II Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації
   2.1 Аналіз впливу чинників макросередовища
    2.2 Аналіз впливу чинників мікросередовища
  III Місія і цілі організації при ралізації інноваційного проекту
   3.1 Місія організації
    3.2 Цілі організації
  IV Аналіз сильних і слабких сторін
  ВИСНОВОК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК А
  ДОДАТОК В
  ДОДАТОК С

Вступ

Інноваційний менеджмент - порівняно нове поняття. Науково-дослідна діяльність, що проводиться для створення інновації, направлена на отримання, розповсюдження і застосування нових знань, а успішність цього залежить тільки від ефективного менеджменту.
Об'єктом розгляду в даному курсовому проекті є фірма "Радмир" - дочірнє підприємство АТ НДІРІ, заснована в 1996 року. Основними видами діяльності її є: розробка і виробництво промислової медичної техніки, поставки, ремонт і сервісне обслуговування устаткування. За останні роки фірмою реалізовано більше 300 ультразвукових діагностичних комплексів "Радмір", близько 500 апаратів мікрохвильової резонансної терапії, почате виготовлення і реалізація підсилювачів рентгенівського зображення з цифровою візуалізацією.
Ціллю даної курсової роботи є розробка стратегії розвитку і упровадження інноваційного проекту виробництва рентгенівського маммографічного цифрового комплексу "Мадіс" (далі - КРМЦ "Мадіс").
КРМЦ "Мадіс" призначений для рентгенівської діагностики молочної залози, і може бути використаний в міських, обласних і районних поликлиниках, маммографічних пунктах, а також в онкологічних диспансерах для масових досліджень жінок, і для діагностики патологій молочної залози.
Проект має величезне соціальне значення для України, оскільки по числу смертей від указаних захворювань країна значно випереджає Євросоюз і США. Упровадження даної інновації допоможе досягти більш високого рівня медичного обслуговування населення і зниженні смертності від рака молочної залози.

I Аналіз господарсько-економічної діяльності фірми "Радмір"

1.1 Аналіз чинників внутрішнього середовища організації

Перш за все потрібно визначити значення внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації - це частина загального середовища, яке знаходиться в рамках даної організації і безпосередньо впливає на неї зсередини. Внутрішнє середовище будь-якої організації неоднорідне і має такі складові елементи як: організаційний, виробничий, маркетинговий і фінансовий зрізи. Ураховуючи тематику курсового проекту більш ретельно будуть розглянуті виробничий і маркетинговий зрізи.

1.1.1 Організаційний зріз

Реалізація інноваційного проекту виробництва КРМЦ "Мадіс" іде в рамках організаційної структури фірми "Радмір" (див. Додаток А), яка здійснює проведення науково-дослідної роботи, виготовлення, маркетинг, збут і технічне обслуговування медичної апаратури.
Організаційно-технічне керівництво, яке визначає порядок роботи персоналу фірми в даній області і розподіл засобів, необхідних для їхнього виконання є план-графік виконання робіт. Цей документ розроблено з урахуванням рекомендацій кваліфікованого персоналу і затверджено директором фірми. Хід реалізації задач по проекту буде контролюватися на виробничих нарадах під головуванням директора ДП "Радмир" при присутності керівників всіх підключених до роботи підрозділів. Місцерозташуванням всієї необхідної кількості трудових ресурсів є місто Харків, в основному, це персонал фірми.
Зауваження і пропозиції по поліпшенню роботи виробу, отримані в ході його виготовлення, а також в результаті експлуатації, будуть докладно проаналізовані і враховані при подальшому виробництві.

1.1.2 Виробничий зріз

В харківській фірмі "Радмир" спільно з ТОВ "Лабораторія рентгенівської медичної техніки" створений дослідний зразок КРМЦ "Мадіс". Висока діагностична ефективність приладу підтверджена при випробуванні його в деяких харківських медичних закладах. В КРМЦ "Мадіс" досягнуто істотного зниження променевого навантаження на пацієнта в 4-10 разів у порівнянні з "плівковими" маммографами провідних фірм світу. Це істотно зменшує вірогідність індукованих онкологічних захворювань, що особливо важливо для обстеження пацієнтів при радіаційному фоні, що склався, на Україні. Всі принципово нові науково-технічні рішення, використовувані при реалізації інноваційного проекту запатентовані. КРМЦ "Мадіс" представляє собою кардинально новий діагностичний засіб, що працює на принципі формування тіньового рентгенівського зображення у цифровому вигляді для візуалізації на моніторі комп'ютера або принтері і архівації в ПЗП ПЕОМ. Прилад виконаний з використанням джерела рентгенівського випромінювання і штатива маммографа "Електроніка", що вже випущено до експлуатації. Основні технічні характеристики КРМЦ "Мадіс" представлені в табл. 1.
Таблиця 1 - Технічні характеристики КРМЦ "Мадіс"
Характеристики
Показники
Розміри робочого поля, мм
230Х205
Межа просторового дозволу, пар лин./мм
2,4 - 4
Напруга рентгенівської трубки, кВ
32 - 40
Струм рентгенівської трубки, мкА
не більше 200
Час експозиції, з
0,1 - 0,6
Поверхнева експозиційна доза, мР
5 - 50
Пороговий контраст %
не більше 2
Число градацій яскравості на екрані монітора
1024
Система архівації на лазерних дисках
вбудована
Маса комплекту, кг
60
Споживана потужність, Вт
200
Принципово новою є частина розробленого приладу: його характерною особливістю є гранично низька інтенсивність джерела рентгенівського випромінювання, можлива при малій відстані "джерело - об'єкт".
Технологічний процес виготовлення включає:
Вхідний контроль готових деталей і вузлів;
Тестування функціональних вузлів на стендах;
Монтаж і збірка
Регулювання;
Приймально-здавальні випробування;
Упаковка;
Настановні і пуско-налагоджувальні роботи у замовника.
Деталі і вузли виготовляються в ДП "Радмір", по кооперації на виробництві АТ НДІРІ і інших підприємствах.
Для виробництва КРМЦ "Мадіс" необхідно мати:
Електро-радіовимірювальні прилади;
Дозиметричні апарати;
Спеціальне програмне забезпечення та інтерфейсні карти;
Обчислювальна техніка;
Біомедичні фантоми;
Устаткування для виготовлення багатошарової друкарської платні і монтажу електро-радіоелементів на поверхню.
Таблиця 2 - Плановані показники виробництва
Обсяг виробництва
120 шт.
Термін планування
5 років
Виробництво в рік
24 шт.
Виробництво в місяць
2 шт.
Обсяг партії
6 шт.

1.1.3Маркетинговий зріз

Аналіз ринків збуту. Положення, що склалося в Україні з онкологічними захворюваннями в цілому і раком молочної залози зокрема, небезпечно для демографічної ситуації. Зважаючи на це навіть невеликий успіх в лікуванні захворювання може навести до порятунку великої кількості життів щорічно. У зв'язку з цим, вдосконалення методів ранньої і уточнюючої діагностики, яка є основою успішного лікування, а також створення медико-технічної бази для цього - одна з основних задач клінічної онкології.
Прилади, що дозволяють вирішувати вказану задачу в цьому випадку:
Маммограф;
Ультразвуковий томограф;
Рентгенівський і ЯМР-томографи.
Кожний з перерахованих приладів має безліч обмежень і недоліків, а ціна на них коливається і становить не менш ніж $50 000. Медичне приладобудування, як галузь української промисловості практично відсутнє, а покупка державними медичними закладами зарубіжних екземплярів неможлива через надзвичайно високу вартість. Враховуючи реально низьку вартість, КРМЦ "Масдіс" стає практично єдиним виходом з ситуації, що склалася.
Основними споживачами КРМЦ "Масдіс" є установи Міністерства Охорони Здоров'я України, приватні і відомчі клініки. Орієнтовна потреба українського ринку в товарі 1000 шт.
Необмежений експорт приладу в країни СНД і далекого зарубіжжя. Згідно досліджень мінімальна місткість російського ринку може скласти до 200 шт., поодинці на онкоцентр. В США потреба вираховується з розрахунку 4-5 приладів на онкоцентр.
Опис конкурентної ситуації. Основні конкурентні переваги продукції над світовими аналогами наведені в табл. 3.
Таблиця 3 - Конкурентні переваги КРМЦ "Мадіс"
Назва і виготівник
Призначення
1
2
3
4
5
6
7
8
Мадіс "Радмір", Україна
Скринінгові діагностичні дослідження
Цифрова, висновок на друк
230 Х 205
2,5-5
< 2%
100
< 40
Настіль-ний
40132,66
Sophie, Planmed, Фінляндія
Діагностичні дослідження (окремо, за замовленням комплектується приставкою для стереоскопічної біопсії)
Виключно плівкова
230 Х 230
5-10
> 3%
< 20
> 50
Підло-говий
52172,46
Seminat HF, BMI, Італія
230 Х 230
5-10
> 3%
< 20
> 50
Підло-говий
53510,21
Mammoace, Toshiba, Японія
230 Х 230
5-10
> 2%
< 20
> 50
Підло-говий
160530,64
Mammo-Diagnost 3000 PHILIPS, Нідерланди
230 Х 230
5-7
> 2%
< 20
> 50
Підло-говий
160035,18
SenographeDMR, General Electric, США
230 Х 230
5-7
> 2%
< 20
> 50
Підло-говий
180596,97

Умовні позначення:
1. - Технологія отримання зображення;
2. - Розмір робочого поля, мм;
3. - Роздільна здатність, пар. Лін./мм, визначається типом плівки для плівкових приладів;
4. - Контрастна чутливість при підвищеній експозиції, дозі 1 мР;
5. - Динамічний діапазон, якщо, визначається типом плівки для плівкових приладів;
6. - Поверхнева експозиційна доза на знімок, мР;
7. - Установка приладу.
8. - Ціна виробу, долл. США
Ціноутворення. Передбачувана ціна виробу на українському ринку складе $ 40132,66. Це більш ніж на третину дешевше ніж італійський і фінський аналоги, майже в чотири рази дешевше за японський і голландський аналоги і в чотири з половиною рази - американського.
Розповсюдження товару. Збут КРМЦ "Мадіс" здійснюється фірмою "Радмір", при цьому використовується:
Збір відомостей про потребу в товарі в обласних і держадміністраціях;
Опитування у медичних закладах;
Розсилка рекламних проспектів;
Участь у виставках медтехніки, українських і міжнародних;
Реклама в ЗМІ.
Продаж буде здійснюватися без посередників з 50% передоплатою, при термінах поставки виробу 20 днів з моменту замовлення.
Післяпродажне обслуговування. Проводитиметься в наступних напрямах:
Підготовка користувачів у фірмі "Радмір" або в Харківській Академії післядипломного навчання лікарів.
Ремонт і наладка устаткування (виконання на замовлення протягом 3 днів по Харкову і області, 10 днів по Україні).
Для користувачів далекого зарубіжжя підготовка інженерно-технічного персоналу для ремонту і установки.
Гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дня установки.
Реклама. В рамках рекламної діяльності фірми планується проведення наступних заходів:
Участь фірми-виробника у виставках і ярмарках, як медико-технического напряму, так і загальних, регіональних, загальнодержавних і міжнародних;
Поштова розсилка пропозицій потенційним покупцям;
Розміщення реклами в мережі Інтернет, а також в спеціалізованих засобах масової інформації;
Проведення за рахунок фірми семінарів підвищення кваліфікації користувачів КРМЦ "Мадіс" з рекламним уклоном.
Слід зазначити, що основними маркетинговими цілями фірми "Радмір" відносно приладу КРМЦ "Мадіс" є: успішне впровадження товару на ринках України, країн СНД і далекого зарубіжжя і розробка клієнтурної бази, а також максимізація використання конкурентних можливостей продукту в ситуації, що склалася.

1.1.4 Фінансовий зріз

Для реалізації інноваційного проекту, крім власного капіталу підприємства, необхідно залучити додатково фінансові засоби на суму $ 252 000. В такому разі коефіцієнт співвідношення залучених і власних засобів складе приблизно 1,3, що говорить про наявність залежності від кредиторів. Кредитна лінія на указану суму буде відкрита на 2,5 року з можливістю щомісячного погашення суми позикових коштів під не більше ніж 18% річних. Графік повернення кредитних засобів поквартально представлений в Додатку З.
Наявність будь-яких кредитів призводить до залежності від кредиторів у тому чи іншому ступені. Вона може бути схарактеризована співвідношенням залученого капіталу до власного:
252000 / 770868 = 0,33
Цей показник свідчить про наявність достатньо високого ступеню залежності від кредиторів.
Сума даного кредиту призначена для:
Закупівлі сировини і матеріалів;
Забезпечення фонду заробітної платні;
Податкових відрахувань і страхового запасу;
Покриття загальновиробничих витрат;
Оплати робіт сторонніх організацій;
Витрати на просування товару на ринку;
Таблиця 4 - Розрахунок планованої собівартості одиниці продукції
Стаття
Вартість, USD
Сировина, матеріали, комплектуючі
17895,00
Фонд заробітної платні
1099,00
Нарахування на ФЗП, 37,5%
412,13
Загальновиробничі витрати
1100,00
Роботи сторонніх організацій
8500,00
Витрати на просування товару
1600,00
Різні витрати
1500,00
Разом собівартість
32106,13
Прибуток, 25% від собівартості
8026,53
Разом вартість
40132,66
Планований прибуток від реалізації проекту протягом п'яти років щокварталу складає $ 34812,55. Чистий прибуток складе $ 1 263 685 за п'ять років здійснення проекту.
Крім цього необхідно дослідити показник фінансової стійкості підприємства, яких вираховується відношенням суми власного капіталу, що складає $ 327 600 до загальної суми пасиву балансу $ 770868.
327600 / 770868 = 0,42
Це, можна сказати, достатньо високий показник, з огляду на розміри фірми та статутного капіталу.

Кадровий зріз

Фірма "Радмір" має невеликий штат співробітників високої кваліфікації. У рамках існуючої організаційної структури підприємства передбачені широкі взаємозв'язки на рівні підрозділів, які мають виключати дублювання виконання повноважень. Керівники відділів взаємодіють із підлеглими за допомогою прямих комунікативних зв'язків, що спрощує та оптимізує виконання доручень. Кадровий склад організації регулярно проходить підвищення кваліфікації у відповідності з видом виконуваних робіт.
Стимулювання праці проводиться за рахунок впровадження премій не тільки за досягнення планових показників роботи, а й за наукові досягнення співробітників. Крім того, при наявності запущених у виробництво великих інноваційних проектів, наприкінці року можлива виплата так званої тринадцятої заробітної плати.
Для організації, що займається інноваційною та науково-технічною діяльністю, доцільно враховувати показник якісного забезпечення кадрами підприємства, який можна розрахувати по формулі:
,
де - фактична сумарна кількість фахівців, що посідають посади відповідно до штатного розкладу;
- чисельність особового складу кадрів фахівців по штатному розкладу.
К кач = 26 / 27*100 = 96 %
Відтак при такій малій кількості працюючих, цей показник можна вважати досить високим.

Організаційна культура підприємства

Що стосується організаційною культури фірми "Радмір", то вона багато в чому наслідує традиції організації праці у інституті "Монокристал", позаяк ця фірма виникла на основі цього інституту і ввібрала в себе звичний виробничий уклад. Тим не менш, використовуючи багатий науково-технічний потенціал співробітників, багато з яких мають за плечами досвід роботи у "Монокристалі", фірма "Радмір" намагається підтримувати у колективі дух інтенсивного інноваційного способу розвитку виробництва.
Фірма "Радмір" намагається формувати відносини з контрагентами та клієнтами на взаємовигідних умовах. В ній цінують та чітко дотримуються укладених домовленостей, що сприяє формуванню позитивного іміджу фірми.

II Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

Фірма "Радмір", дочірнє підприємство АТ НДІРІ, що існує на українському ринку медико-технічної продукції вже майже десять років, була заснована на технічній базі одного з найбільших науково-технічних центрів України - харківського Інституту Монокристалів. Це установа, заснована в 1955, існує в Харкові вже більше п'ятдесяти років, і всі ці роки воно забезпечувало своєю продукцією весь СРСР, а зараз - активно конкурує на ринках країн СНД.
Не дивлячись на те, що сфера діяльності фірми "Радмір" не повністю відповідає профілю Інституту, це не заважає використовувати накопичений в організації досвід науково-технічної і виробничої діяльності в області передових технологій.
Зараз на базі Інституту Монокристалів створений і успішно працює Технопарк. В межах цієї організації діє пільговий режим оподаткування для інноваційних проектів, що важливо для здійснення проекту КРМЦ "Мадіс" фірмою "Радмір".

2.1 Аналіз впливу чинників макросередовища

Экономико-політичне середовище. При проведенні цінової політики, фірмі "Радмір" необхідно враховувати складну і нестабільну ситуацію в економіці України в даний момент. За останній рік внаслідок різких політичних змін та економічних потрясінь в країні спостерігається економічний спад. Зростання інфляції значно перевищує показники минулого року. Спостерігаються різкі необґрунтовані коливання курсу національної валюти.
Фірма "Радмір" ураховує ці чинники при плануванні ціноутворення. Ціна за одиницю виробу достатньо низка порівняно з цінами на зарубіжні аналоги, так, що це максимально збільшує можливість покупки КРМЦ "Мадіс" не тільки приватними, але і державними клініками. Зміна ціни можлива тільки зважаючи на непередбачені витрати через підвищення рівня інфляції, і не буде перевищувати 5 - 10%.
Реалізація проекту не викличе ніяких ускладнень при хоча б щонайменшій стабілізації ситуації в країні. Але з огляду на те, що в країні на даний момент відсутня політична стабільність, а також наближення виборів президента, робота над впровадженням проекту проходить в тяжких умовах, що не зможе не позначитися на результатах. Адже становище навіть в найближчій перспективі складно спрогнозувати, а, отже, ухвалених фірмою стабілізаційних заходів може виявитися недостатньо.
Правове середовище. Згідно податкового законодавства України в рамках сприяння інноваційній діяльності в Україні, на території НТК "Інститут Монокристалів" створений спеціальний Технопарк з пільговими умовами оподаткування для впровадження інноваційних проектів. Даний факт - виключно сприятлива обставина, що надає поштовх упровадженню КРМЦ "Мадіс" у виробництво зараз.
До діяльності фірми "Радмір" у сфері реалізації даного інноваційного проекту мають безпосереднє відношення наступні нормативно-правові акти: Закон Верховної Ради України "Про інноваційну діятельність" від 04.07.2002, а також Ухвала кабінету міністрів України "Про затвердження порядку державної реєстрації інноваційних проектів і введенню державного реєстру інноваційних проектів" від 05.07.2003. Ці акти є законодавчим оформленням правил інноваційної діяльності в Україні.
Конструктивно-технічні рішення продукту, що випускається, захищені патентом України на промисловий зразок. Патентна чистота КРМЦ "Мадіс" підтверджена при оформленні патентів. В Україні і країнах СНД патентів на аналогічний виріб не має.
Що стосується розповсюдження даного приладу, то в Україні є протокол КМНТ МОЗ України 10 від 28.10.1998 р. "Про дозвіл використання КРМЦ "Мадіс" в медичній практиці і внесенні його в Держреєстр виробів медичного призначення". Роботи по сертифікації виробу на міжнародному рівні вже ведуться.
Відносно охорони навколишнього середовища і здоров'я людини, при виробництві КРМЦ "Мадіс" використовуються передові технології, що не мають аналогів у світі, які дозволяють понизити променеве навантаження на пацієнта майже у 10 разів, що істотно знижує небезпеку індукованих онкологічних захворювань.
В основному перераховані чинники правового середовища сприяють діяльності фірми "Радмір" по реалізації інноваційного проекту КРМЦ "Мадіс".
Науково-технічне середовище. Розвиток науково-технічного прогресу відображається, перш за все, в збільшенні об'ємів інноваційної діяльності. Це має безпосереднє відношення до профільної діяльності фірми "Радмір". В основному продукція фірми - результат інноваційної діяльності, тому у виробництві використовуються тільки найбільш передові технології, розроблені фахівцями фірми, співробітниками НТК "Інститут Монокристалів". КРМЦ "Мадіс" не є виключенням: за результатами науково-технічних розробок приладу опубліковано п'ять статей в науково-публицистичній періодиці, запропоновані способи роботи з апаратом запатентовані патентами України.
Промисловий зразок КРМЦ "Мадіс" - результат цілеспрямованої роботи фірми у напрямі створення кардинально нового, високотехнологічно приладу на базі штатива і моноблоку випромінювача рентгенівського мікрофокусного маммографа, вже довели свою ефективність, а також істотне зниження вартості нового виробу.
В науково-технічному середовищі для фірми "Радмір" склалися сприятливі умови, оскільки відомо, що на пропонований виріб не видано жодного патенту в межах СНД, а враховуючи низьку вартість КРМЦ "Мадіс", приладу забезпечена висока конкурентоспроможність на території як України і прилеглих країн, так і в країнах далекого зарубіжжя.
Демографічне середовище. Оскільки запропонований товар фірми "Радмір" не є продуктом масового споживання, обсяг його продажів не залежить на пряму від демографічної ситуації в країні, хоча вона і робить непрямий вплив. Звертає на себе увагу інший чинник: Україна значно випереджає країни Західної Європи і США по рівню смертності від патологій молочної залози. Це забезпечує широкий потенційний попит на КРМЦ "Мадіс" в країні. Вирішення цієї проблеми може побічно вплинути на всю демографічну ситуацію в державі.
Харків як незмінний центр науково-технічного і культурного розвитку Слобожанщини і України, повністю спроможний забезпечувати подібне виробництво кваліфікованими кадр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.