На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Розрахунок виробничої потужност проектованого цеху. Визначення потреби вартост сировини матералв. Визначення витрати вартост енергоресурсв. Розрахунок амортизацйних вдрахувань та витрат на оплату прац. Формування органзацйного плану.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 07.10.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


План виробництва

1. Розрахунок виробничої потужності проектованого цеху

Виробнича потужність проектованого цеху (М) визначається по провідному устаткуванню по формулі:
М=А*П*Фд,
М = 10 * 88 * 5792 = 5096960 кг/рік = 5097 т/год
Де А - кількість однотипного устаткування, шт., (розраховується в технологічній частині проекту);
П - максимальна продуктивність одиниці устаткування, (кг/година), визначається по паспорту устаткування, розрахунковим шляхом, за даними підприємства;
Фд - дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, (година/рік, дн/год).
При переривчастому режимі устаткування цеху зупиняється на святкові і вихідні дні. Тривалість - шість днів при 7-годинному робочому дні і п'ять днів - при 8-вартовому.
Режимний фонд часу роботи устаткування визначається по формулі:
Фреж.=(Фкол.-Двых.-Дпр.)*n*tсм.,
Фреж.= (365 - 96 - 4) * 3 * 8 = 6365 годину/рік,
Де Фреж. - режимний (номінальний) фонд часу, година/рік;
Двих., Дпр. - відповідно кількість вихідних і святкових днів, дн/год; (при безперервному режимі Двых, Дпр=0)
n - кількість змін;
tсм - тривалість зміни, година.
Дійсний (ефективний) фонд часу роботи устаткування знаходиться по формулі:
Фд.=Фреж. - Птор.=Фр*(1-100)
Фд.=Фреж. - Птор.= 6365 * (1-9100) = 5792.1 годину/рік,
Де Птор. - плановані простої устаткування в різних видах ремонту і технологічні простої.
Тривалість поточних і капітальних ремонтів встановлюється по графіках ТЕ і Р, прийнятими на аналогічних підприємствах. У разі їх відсутності сумарні простої і плановані технологічні зупинки можна прийняти в розмірі =8-10 від режимного фонду часу. При цьому коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування (Кекст.) не повинен бути менше 0,8, тобто Кекст.= (Фд. / Фреж.)0,8. Кекст. = 0.9
Для перевірки відповідності виробничої програми розрахованої потужності визначається коефіцієнт використовуваної потужності (Кисп.м.).
У
Кисп.м. = - 0,85,
М
5000
Кисп.м. = = 0.98 0,85,
5097
Де В-планований випуск продукції (виробнича програма), т/год.
2. Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничу програму цеху визначається по кожному виду матеріалу і розраховується по формулі:
Pj = Hj * B
Pпэвд = 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год
Pпэнд= 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год
де Рпе - вид матеріалу;
Hj - норма витрати J - ої сировини і матеріалу на тонну продукту, кг/т;
У - випуск продукту за проектом, т/год.
Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах можна здійснити у формі таблиці 1.
Таблиця 1. Потреба в сировині і матеріалах
Найменування матеріалу
Норма витрати, кг/т продукції
Об'єм виробництва, т/год
Потреба, т/год
ПЕВД
500
5000
2500
ПЕНД
500
5000
2500
На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їх вартість, яка надалі використовується для знаходженні суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.
Таблиця 2. Вартість сировини і матеріалів
Найменування компоненту
Ціна, грн/т
Потреба, т
Вартість, тис. грн
На 1 т виробів
На річну програму
На 1 т
Річної потреби
ПЕВД
2400
0.5
2500
2
6000
ПЕНД
2310
0.5
2500
15
5775
Добавки (фарбник, перламутр, мастило, антістарітель і ін.)
4100
0.06
300
0.24
1230
Всього
06
5300
2.59
13005
При визначенні суми оборотних коштів необхідно вартість сировини і матеріалів враховувати з податком на додану вартість (ПДВ), який складає 20% від вартості матеріалу без ПДВ.
3. Визначення витрати і вартості енергоресурсів

Розрахунок витрати будь-якого виду енергоресурсів, окрім електроенергії, здійснюється по загальній формулі:
эi=догодина i дод,
вода = 6.68 5792.1 = 38690 нм3/год,
сж. воз. = 618.1 5792.1 = 3580097 нм3/год,
де i - вид енергоресурсів (пара, природний газ, вода, ін.):
до - устаткування, споживаюче даний вид ресурсів:
година i до - годинна витрата i-го виду ресурсу на к-ом устаткуванні, ед/час; (встановлюється на основі розрахунку теплового балансу);
д - дійсний річний фонд часу роботи к-го устаткування, година/рік.
Ціна за 1 нм3 води - 0.123 грн
- стислого возд - 0.002 грн
Вартість Sвода = 38690 * 10 * 0.123 = 47588 грн/рік
Вартість Sсжвоз = 3580097 * 10 * 0.002 = 71602 грн/рік
Орієнтовні годинні витрати води, стислого повітря на технологічні потреби при виробництві виробів з пластмас приведені в додатку б.
Потреба в електроенергії визначається для кожного устаткування на підставі величин у встановленій потужності Sk (квт) і часі роботи устаткування Фд (година/рік), а потім підсумовується по всьому устаткуванню:
Р ее = Sк д з про п,
Де з, о, п - коефіцієнти завантаження (0.75), одночасності (0.8) і втрат (06) відповідно.
Знаючи ціни на енергоресурси (Ці) і їх витрати (Рі), можна порахувати їх вартість:
Sі= Рі * Ці
Sі= Рі * Ці
Ціна 1кВт*час електроенергії - 0.176
Sээ = 1679772.6 * 0.176 = 295640 грн/рік
Ціни на енергоресурси встановлюються на рівні діючих на підприємстві.
4. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань, відношувана на собівартість продукції, що випускається, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизація будівель і споруд, амортизація іншого обладнання.
Розрахунок амортизації, для кожної з цих груп здійснюється по формулі:
l=(ar /100)i i
про.=(24 /100) * 1218.8 = 292.5 тыс. грн.
зд.=(8/100) * 1145.4 = 96 тыс. грн
де i - група основних фондів, відмінних нормою амортизації;
Nar - норма амортизації по групі L, %;
Проi - балансова вартість основних фондів, відношуваних до групи L на початок проектного року.
Річні норми амортизації для устаткування, що знов вводиться, мають наступні значення:
для основного технологічного устаткування - 24%;
для будівель і споруд - 8%
для іншого обладнання - 40%
засоби зв'язку, ЕОМ, устаткування для обробки інформації, приладів - 60%.
Вартість основного технологічного устаткування, по якому нараховується амортизація , розраховується за формою таблиці.
Таблиця 4. Первинна вартість устаткування
Найменування устаткування
Кількість одиниць
Ціна, тис. грн
Вартість, тис. грн
1 Екструдер ДС - 02
10
32.000
320.000
2 Екструзіонная головка
10
24.000
240.000
3 пристрій, що приймально-тягне
10
10.000
100.000
4. Система охолоджування
10
8.000
80.000
Разом
740.000
Неучтененноє устаткування (10% від суми по гр. 4)
74.000
Транспортування (2-4% від суми по гр. 4) + неуточнене устаткування)
88.800
-Комплектация устаткування - 1,5%
- заготовительно-складские витрати 1,2%
- трубопроводы і Кіп - 5%
56.980
Монтаж (15% від суми по гр. 4+ неучт. Устаткування)
185.000
Спеціальні роботи (8-12% від суми по гр. 4)
74.000
Всього:
1218.780
Вартість будівель і споруд визначається виходячи із структури капітальних вкладень підприємств хімічної промисловості, в якій вартість устаткування складає 60%, витрати на будівлі і споруди відповідно 40% від сумарних капітальних вкладень.
Звідси:
У вартість будівлі додатково включаються:
опалювання і вентиляція 5-7%; (= 40.6 тыс. грн)
водопровід і сигналізація 10-12%; (= 82 тыс. грн)
внутрішнє освітлення 3-5%; (= 40.6 тыс. грн)
внутрішні водостоки 1%; (= 8.1 тыс. грн)
зовнішнє впорядкування:
одноповерхової забудови 14%, (=113.7 тыс. грн)
двоповерхової забудови 6%, (= 48.7 тыс. грн)
Разом будівлі; 1145.4 тыс. грн.
4. Організаційний план

Даний розділ бізнес-плану містить розрахунки:
облікового і явочного складу робітників;
визначення кваліфікаційного складу персоналу (ППП);
розрахунок кількості службовців, в т.ч. керівників, фахівців, технічних працівників.
Розрахунок чисельності основних робітників.
Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робітників здійснюється по-різному для нормованих і ненормованих робіт.
Ефективний фонд часу (Фн) одного робітника рівний номінальному фону мінус плановані невиходи на роботу з поважних причин (тарифна відпустка, виконання державних обов'язків, хвороби і т.д.). Плановані невиходи на роботу не повинні перевищувати 15% від номінального и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.