На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Пдприємницький проект, його структура реалзаця. Сутнсть методв оцнки ефективност нвестицйних проектв. Дагностування проблем розвитку ТОВ КЛАСС-ЛАЙН та постановка задач проекту реорганзацї в нове пдприємство. Плановий кошторис проекту.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


42
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Тема: ” Розробка проекту створення малого підприємства по збуту імпортних меблів реорганізацією у форму відкритого акціонерного товариства підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
Одеса - 2006
Зміст
Вступ
Розділ 1. Сутність розробки проектів та оцінки їх ефективності
1.1 Підприємницький проект, його структура і реалізація
1.2 Життєвий цикл підприємницького проекту
1.3 Сутність методів оцінки ефективності інвестиційних проектів
Розділ 2. Діагностування проблем розвитку ТОВ „КЛАСС-ЛАЙН” та постановка задач проекту реорганізації в нове підприємство
2.1 Аналіз фінансової діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
2.2 Ідентифікація компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
2.3. Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
Розділ 3. Проект “Інтернет-Дізайн Інтер'єра” створення нового підприємства ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра” на базі ТОВ “Класс-Лайн”
3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку реоганізації ТОВ „Класс-Лайн” в ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра”
3.2 Передінвестиційна фаза проекту - бізнес-план та оцінка інвестиційної привабливості
3.2.1. Сутність та плановий кошторис проекту
3.2.2. Оцінка ефективності проекту “Інтернет - Дизайн інтер'єрів” ВАТ „Класс-Дизайн-Інтер'єра”
3.3. Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет - Дизайн інтер'єра”
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Вступ
Проект - це спільність дій і задач, що внаслідок їх уникальности і непов-торності мають наступні відмітні ознаки :
- чіткі цілі, що досягаються одночасним виконанням визначених технічних, економічних і інших вимог;
- внутрішні і зовнішні взаємозв'язки задач, робіт, операцій і ресурсів, що вимагають чіткої координації в процесі реалізації проекту;
- визначені терміни початку і завершення проекту, а також обмеження ресурсів;
- визначений ступінь унікальності проекту й умов його здійснення;
По характері і сферам діяльності розрізняють наступні проекти :
- промислові - спрямовані на випуск і реалізацію нових видів продукції (як правило, вони зв'язані з будівництвом, удосконалюванням технологій, розширенням присутності на ринку, реконструкцією і модернізацією існуючих виробництв);
- економічні - спрямовані на приватизацію підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування оподатковування й інші макроекономічні зміни;
- організаційні - спрямовані на реформування системи керування, проведення різних конференцій і семінарів, створення нових організацій;
- дослідницькі - зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці програмного забезпечення, матеріалів і конструкцій;
- соціальні - зв'язані з реформуванням системи соціального захисту,
охорони здоров'я і навколишнього середовища, подоланням природ-них і екологічних катастроф, соціальних потрясінь.
Цілі розробки дійсного проекту: вивчення закономірностей та принципів функціонування і аналізу промислових проектів та фінансових механізмів розрахунку інвестиційної привабливості проектів.
Об'єкт досліджень проекту - торгово-посередницьке підприємство по імпорту італійських меблів та обладнання для квартир, готелів, барів, ресторанів - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “Класс-Лайн”, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку діяльності на зовнішньоекономічному ринку.
Предмет досліджень проекту - зовнішньоекономічні торгово-посередницькі операції та їх комплексний цикл взаємозв'язку з перепродажем імпортованих товарів на внутрішньому ринку, ризики взаємовідносин з митними та податковими механізмами та розробка механізмів уникнення втрат для бізнесу підприємства.
Методи досліджень проекту : проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, програм-но-математичне моделювання ефективності схем пасивних та активних операцій підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (пакети Microsoft Project-2002 та Microsoft EXCEL-2000).
Інформаційно-методологічна база досліджень проекту -- звітні документи ТОВ “Класс-Лайн” за 2002-2004 роки, інформаційні матеріали фірм України та Росії в галузі продажу елітних меблів та дизайну інтер”єрів.
Розділ 1. Сутність розробки проектів та оцінки їхефективності

1.1 Підприємницький проект, його структура і реалізація

Підприємство - це основна організаційна ланка народного господарства держави і, як самостійний господарський статутний суб'єкт, має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного результату [27]. Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно економічну систему, під якою мається на увазі об'єднання цілей та ресурсів, пов'язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети вробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме - принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об'єднаних в єдину систему виробників [33].
Під підприємницьким проектом в умовах ринкового господарювання розуміється система сформульованих у його рамках цілей, комплекс організаційно-технічної і нормативної документації, сукупність усіх використовуваних ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових і ін.) для реалізації і створення фізичних об'єктів, а також управлінських рішень по їхньому виконанню [39].
Величезна розмаїтість щорічно створюваних у світі фізичних объек тов визначає розходження типів проектів. Їх можна диференціювати по ряду класифікаційних ознак, до числа яких можна віднести:
· масштаб (розміри) проекту;
· терміни реалізації проекту;
· якість виконання проекту;
· обмеженість використовуваних ресурсів;
· місце й умови реалізації проекту.
По масштабах розрізняють малий проект і мегапроект. Малі проекти невеликі по масштабі, прості, обмежені обсягами і припускають: створення дослідно-промислових установок, будівництво невеликих будинків, споруджень і підприємств невеликої потужності, модернізацію діючих виробництв, розробку колекції одягу до сезону й ін. Мегапроекты -- цільові програми, що містять безліч взаємозалежних проектів, об'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами і відпущеним часом реалізації.
По термінах реалізації проекти бувають короткострокові (швидкісні) та інші. До першого відносяться проекти по виробництву різного роду новинок, створенню досвідчених установок для проведення досліджень і виробництва конкурентних новинок, проведенню відбудовних робіт після різних аварій, стихійних чи лих робіт з порятунку людей і т.п. На таких об'єктах замовник і виконавець проекту йдуть на збільшення фактичної вартості проекту проти аналогічних проектів, виконуваних у нормальному тимчасовому режимі.
По якості виділяються так називані бездефектні проекти, де домінуючим фактором є його підвищена якість. До таким можна віднести, наприклад, проекти созда ния атомної електростанції, космічної ракети, польоту космонавтів на іншу планету, створення вакцини проти інфекційної хвороби і т.д.
По ступені обмеженості ресурсів виділяють проекти, по яких: зазда-легідь не встановлюються обмеження по ресурсах (проекти стратегічного ха-рактеру); встановлюються обмеження по деяких ресурсах (за часом виконання проекту); встановлюються обмеження по багатьом ресурсам (за часом, вартості проекту, його трудомісткості й ін.).
У практиці зустрічаються також мультипроекти і монопроекти. До мультипроектів відносяться кілька взаємозалежних проектів, виконуваних різними підрядчиками для однієї виробничої фірми. До моно проектів звичайно відно-сять виконання окремих проектів у рамках однієї проектної команди фірми.
1.2 Життєвий цикл підприємницького проекту

Кожен проект незалежно від складності, обсягу робіт, обмежень по ресурсах і т.п. проходить у своєму розвитку від стану, коли «проекту ще ні», до стану, коли «проекту вже ні», що характеризують початок і кінець проекту.
Розробка та реалізація інвестиційного проекту виробничого спрямування охоплюють певний проміжок часу від виникнення відповідної ідеї до практичної її реалізації (введення в дію нового виробничого об'єкта, започаткування продукування нового виробу, здійснення організаційного нововведення).
Цей проміжок часу називають циклом інвестиційного проекту (або інвес-тиційним циклом). Він включає три фази [47]:
1) передінвестиційну (попередні дослідження до остаточного прийняття інвестиційного рішення);
2) власне інвестиційну (проектування, укладення контрактів, споруджен ня чи облаштування виробничих та інших приміщень, навчання персоналу);
3) виробничу (введення в експлуатацію і започаткування господарської діяльності підприємства чи організації після практичної реалізації проектних рішень).
Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту здебільшого складається з трьох стадій: аналітичної, проектної та оцінної.
У процесі життєвого циклу виконуються різні види робіт, які можна підрозділити на два великих блоки: основна діяльність по проекті і забезпечення проекту.
До основної діяльності по проекту відносяться:
· передінвестиційні дослідження;
· планування проекту;
· розробка проектно-кошторисної документації;
· проведення торгів і висновок контрактів;
· будівельно-монтажні роботи;
· виконання пусконалагоджувальних робіт;
· здача проекту замовнику;
· експлуатація проекту і випуск продукції;
· ремонт устаткування і розвиток виробництва;
· демонтаж устаткування;
· продаж майна, що залишилося, (закриття проекту).
Забезпечення проекту охоплює організаційно-економічне, правове, кадрове, фінансове, матеріально-технічне, комерційне (маркетинг) і інформаційне забезпечення.
Основна діяльність по проекту протягом життєвого циклу може бути розбита на фази й етапи [50]:
1. Передінвестиційна фаза проекту
1.1. Аналіз інвестиційних можливостей.
1.2. Попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЭО).
1.3. Техніко-економічне обґрунтування і розрахунок ефективності інвестиційних вкладень.
1.4. Доповідь про інвестиційні можливості і резюме про доцільність переходу до наступного фазі.
2. Інвестиційна фаза проекту
2.1. Переговори і заключення контрактів.
2.2. Проектування.
2.3. Будівництво.
2.4. Маркетинг.
2.5. Навчання кадрів.
2.6. Закупівля матеріальних ресурсів і створення їхніх запасів.
3. Експлуатаційна фаза проекту.
3.1. Приймання і запуск проекту.
3.2. Виробництво і реалізація продукції.
3.3. Ремонт, модернізація і заміна устаткування.
3.4. Розвиток виробництва, удосконалювання продукції, що випускається, (інновація).
4. Ліквідація проекту
4.1. Припинення виробничої діяльності.
4.2. Демонтаж устаткування.
4.3. Продаж і утилізація не використаних до кінця засобів проекту.
4.4. Завершення і припинення проекту.
Друга фаза проекту -- інвестиційна - припускає наступні етапи:
- Контрактний етап включає добір потенційних виконавців проекту і проведення торгів. На основі конкурсного добору виконавця оформляється контракт на виконання проекту, у якому відбиваються завдання на проектування, графік виконання робіт, їхня вартість. Потім здійснюється вибір підрядних організацій, відносини з який також оформляються контрактами.
- Етап реалізації проекту складається з робочого проектування і власне будівництва. На цей етап приходиться найбільша питома вага як по витратах, так і за часом у загальних показниках перших двох фаз проекту (предынвестиционной і інвестиційної), про що можна судити виходячи з наступних середньостатистичних даних про питому вагу кожного етапу проекту:
· концептуальний етап -- 3%;
· етап планування -- 5%;
· етап проектування -- 20%;
· етап будівництва -- 60%;
· завершальний етап -- 12%.
Інвестиційна фаза циклу інвестиційного проекту зазвичай охоплює такі види робіт:
- формування юридичного, фінансового та організаційного базису (підго-товка засновницьких документів, вибір технологій, прийняття рішення про ор-ганізаційну структуру управління майбутнім виробничим підприємством чи об'єктом);
- детальне проектування й контрактація (підготовка території під забудо-ву; остаточний вибір технології та устаткування; планування і проектування будівництва; проведення торгів -- тендеринг; переговори й контрактація між усіма сторонами, які беруть участь у реалізації проекту);
- будівництво (будівельні роботи, установлення та монтування обладнан-ня; здача готового виробничого об'єкта в експлуатацію);
- виробничий маркетинг (маркетингова підготовка ринку до появи на ньому нової продукції; маркетинг поставок на ринок нової продукції);
- організація і проведення навчання експлуатаційного персоналу для новоспоруджуваного підприємства (об'єкта);
- введення в експлуатацію новоспорудженого підприємства чи іншого виробничого об'єкта (складання й затвердження акта державної комісії про вве-дення в експлуатацію нового виробничого об'єкта).
До інвестиційних витрат проекту відносять інвестиції, що забезпечують його підготовку й реалізацію. Інвестиційні витрати можна розділити на капітальні та поточні. Капітальні витрати на інвестиційному етапі включають витрати на:
1) оренду та освоєння земельної ділянки;
2) будівлі і споруди, будівельно-монтажні роботи;
3) інфраструктуру;
4) технологію та устаткування;
5) пусконалагоджувальні роботи.
До складу поточних входять витрати на підготовку експлуатаційних кадрів, накладні витрати та оборотні кошти.
Пізнання в області структури життєвого циклу проекту сприяють грамотній оцінці його перспективності, доцільності, побудові системи керування проектами на основі їх строгої економічної значимості для конкретного підприємця і держави в цілому.
При виконанні перших двох фаз проекту особлива увага повинна приділятися ретельному економічному обґрунтуванню його реалізації як на стадії попередньої експертизи, так і на заключній стадії точних розрахунків, що підтверджують чи спростовують доцільність упровадження даного проекту в життя. Тільки у випадку безумовної позитивної економічної ефективності і доцільності розглянутого проекту можна приступати до виконання наступних його етапів.
1.3 Сутність методів оцінки ефективності інвестиційних проектів

Інвестиційний проект розробляється задовго до реального початку його здійснення. Реалізація проекту може тривати роками й десятиліттями. Гроші витрачаються сьогодні і будуть витрачатися протягом довгого часу, а прибуток, що ми його очікуємо , з'явиться не відразу. Але ми знаємо, що виплачена сьогодні одна гривня дорожча за обіцянку заплатити її через рік. Різ-ноцінність національної валюти в часі пояснюється такими причинами [28]:
- зниження купівельної спроможності й загальне підвищення цін;
- отримання процентного прибутку (якщо гривню віднести в банк);
- ризик (кредитор може не виконати свої боргові зобов'язання).
Так чи інакше відбувається зміна цінності національної валюти, тож у проектному аналізі це необхідно враховувати. У проектному аналізі прийнявтий метод зрівнювання різночасових грошей, так зване дисконтування [21].
Майбутня цінність Бс сьогоднішніх грошей визначається за формулою:
(1.1)
де С - сьогоднішня сума грошей, що інвестуються;
d - постійна норма дисконту, що дорівнює прийнятій для інвестора нормі прибутку на капітал;
t - тривалість розрахункового періоду (в роках)
Сьогоднішня цінність Сб майбутніх грошей визначається таким чином:
(1.2 )
Перерахунок поточних і майбутніх сум в еквівалентній вартості шляхом дисконтування дозволяє визначити цінність проектів на основі поточних і майбутніх витрат і результатів. Підраховані за кожний рік життя проекту, вони дисконтуються, а потім підсумовуються з метою одержання загального показника цінності проекту, на основі якого роблять висновок щодо прийнятності проекту.
Критерії, що використовуються в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи в залежності від того враховується чи ні часовий параметр: 1) засновані на дисконтованих оцінках; 2) засновані на облікових оцінках. До першої групи відносяться критерії:
- чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV);
- індекс рентабельності інвестиції (Probability Index, PI);
- внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);
- модифікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR);
- дисконтований строк окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP).
До другої групи відносяться критерії:
- строк окупності інвестиції (Payback Period, PP);
- коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).
а) Метод розрахунку чистого приведеного ефекту
Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, генерованих нею протягом прогнозованого періоду. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного інвестором самостійно виходячи зі щорічного відсотка повернення, який він хоче чи може мати на інвестований їм капітал. Припустимо робиться прогноз про те, що інвестиція (IC=ІВ - інвестиційні витрати) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі Р1, Р2, …, Рn (ДПі). Загальна накопичена величина дисконтованих доходів (Present Value, PV = ДВ - сучасна(дисконтована) вартість) і чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV= ЧДВ - чиста сучасна(дисконтована) вартість ) відповідно розраховуються по формулах [41]:
(1.3)
(1.4)
Якщо NPV>0, то проект варто прийняти; якщо NPV<0, то проект варто відкинути; NPV=0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Дамо економічне трактування критерію NPV з позиції власників компанії, що по суті і визначає логіку критерію NPV:
- якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії зменшиться, тобто власники компанії понесуть збиток;
- якщо NPV=0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії не зміниться, тобто добробут її власників залишиться на колишньому рівні;
- якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії, а отже, і добробут її власників збільшиться.
Проект із NPV=0 має додатковий аргумент у свою користь - у випадку реалізації проекту добробут власників компанії не зміниться, але в той же час обсяги виробництва зростуть, тобто компанія збільшиться в масштабах.
При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, що можуть бути асоційовані з даним проектом.
Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку NPV(ЧДВ) модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):
(1.5)
де j - прогнозований середній рівень інфляції.
При розрахунку NPV, як правило, використовується постійна ставка дисконтування, однак при деяких обставинах, наприклад, очікується зміна рівня дисконтних ставок, можуть використовуватися індивідуалізовані по роках коефіцієнти дисконтування. Якщо в ході імітаційних розрахунків приходиться застосовувати різні коефіцієнти дисконтування, то формула (2.4) не застосовується, і проект прийнятний при постійній дисконтній ставці може стати неприйнятним.
Показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу комерційної організації у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник адитивен у просторово-тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і що дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.
б) Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції
Цей метод є по суті наслідком попереднього. Індекс рентабельності (PI) = ІД(індекс доходності) розраховується по формулі [41]:
(1.6)
Якщо PI>1, то проект варто прийняти; якщо PI<1, то проект варто відкинути; якщо PI=1, то проект є ні прибутковим, ні збитковим.
Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку PI модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):
(1.7)
На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень - чим більше значення цього показника, тим вище віддача кожної гривні, інвестованої в даний проект. Завдяки цьому критерію PI (DPI) дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, те вигідніше той з них, що забезпечує велику ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV.
в) Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку інвестиції
Під внутрішньою нормою прибутку інвестиції (IRR= ВНД) розуміють значення коефіцієнта дисконтування r, при якому NPV проекту дорівнює нулю:
IRR = r, при якому NPV = f( r ) = 0.
Іншими словами, якщо позначити IC=CF0, то IRR знаходиться з рівняння [41]:
(1.8)
Практичне застосування даного методу ускладнено, якщо в розпорядженні аналітика немає спеціалізованого фінансового калькулятора. У цьому випадку застосовується метод послідовних ітерацій з використанням табульованих значень дисконтованих множників. Для цього за допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r1<r2 таким чином, щоб в інтервалі (r1, r2) функція NPV=f(r ) змінювала своє значення з “+” на “-” чи з “-” на “+”. Далі застосовують формулу
(1.9)
де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому
f(r1)>0 (f(r1)<0)); r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).
Точність обчислень обернено пропорційна довжині інтервалу (r1, r2), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, коли довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто r1 і r2 - найближчі друг до друга значення коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам (у випадку зміни знака функції y=f(r) з “+” на “-”):
r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що мінімізує позитивне значення показника NPV, тобто f(r1) = min {f(r)<0 };
r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що максимізує негативне значення показника NPV, тобто f(r2) = max {f(r)<0 }.
Шляхом взаємної заміни коефіцієнтів r1 і r2 аналогічні умови випису-ються для ситуації, коли функція змінює знак з “-” на “+”.
г) Метод визначення строку окупності інвестицій
Цей метод, що є одним з найпростіших і широко використовуємих у світовій обліково-аналітичній практиці, не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень [41]. Алгоритм розрахунку строку окупності (СО) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При одержанні дробового числа воно округляється убік збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника СО має вид:
, при якому (1.10)
Нерідко показник СО = РР розраховується більш точно, тобто розгляд-дається і дробова частина року; при цьому робиться припущення, що грошові потоки розподілені рівномірно протягом кожного року.
Тоді формула (11) модифікується для розрахунків як :
(1.11)
Деякі фахівці при розрахунку показника СО= РР рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані по показнику WACC, а відповідна формула для розрахунку дисконтованого строку окупності (DPP) має вид:
, при якому (1.12)
Очевидно, що у випадку дисконтування строк окупності збільшується, тобто завжди DPP>PP. Іншими словами, проект прийнятний за критерієм СО може виявитися неприйнятним за критерієм DPP= ДСО [ 41 ].
Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку ДСО(DPP) модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):
(1.13)
Розділ 2. Діагностування проблем розвитку ТОВКласс-Лайн та постановка задач проекту реорганізації в нове підприємство

2.1.Аналіз фінансової діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

Товариство з обмеженою відповідальністю «Класс-Лайн» створене відповідно до чинного законодавства України [1,3], зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією у м.Києві 18.09.2002 року, про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за № 34275, ідентифікаційний код 32161113.
Товариство має колективну форму власності, засновниками товариства є громадяни України Авраменко Вячеслав Валентинович та Сулейманова Олексендра Юріївна.
Основними видами діяльності згідно статуту є:
- 71130 оптова торгівля недержавних організацій;
- 712110 розрібна торгівля недержавних організацій;
- 72200 зовнішня торгівля недержавних організацій.
Статутний фонд /капітал/ товариства, що складається з грошових внесків засновників і становить 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень, розподіляється між засновниками наступним чином:
- частка у статутному фонді /капіталі/ Авраменка В'ячеслава Валенти-новича формується за рахунок грошового внеску у розмізі 8 250 (вісім тисяч двісті п'ятдесят) гривень, шо складає 50% статутного фонду /капіталу/, 50% голосів;
- частка у статутному фонді /капіталі/ Сулейманової Олександри Юріївни формується за рахунок грошового внеску у розмірі 8 250 (вісім тисяч двісті п'ятдесят) гривень, що складає 50% статутного фонду /капіталу/, 50% голосів.
Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками Товариства.
Основним видом діяльності ТОВ “Класс-Лайн” на сучасному етапі розвитку є імпортування та поставка устаткування та меблів безпосередньо від італійських фірм-виробників, зокрема:
- офісні, житлові і банківські меблі (Рис.А.1 Додатку А);
- торгове устаткування й аксесуари для магазинів різного профілю;
- холодильне устаткування, вітрини і прилавки;
- комплексне устаткування і меблі для барів, кафе і ресторанів;
- професійне кухонне устаткування й аксесуари;
- посуд і столові прилади для барів, кафе і ресторанів;
- устаткування для перукарень;
- пакувальне устаткування;
Враховуючи основний вид торгово-посередницької діяльності ТОВ “Класс-Лайн”, яке не виконує власноруч переробки імпортуємої продукції, його структура побудована за функціональним принципом з інтегрованим сумісниц-твом функцій, характерним для малого підприємства (рис.2.1).
До функціональних обов'язків директора ТОВ “Класс-Лайн” - Авраменка В.В. (він же співзасновник товариства) входить виконання наступних функцій:
виконавчого директора;
фінансового директора;
менеджера по зовнішньоекономічним операціям;
менеджера по оптовій торгівлі на внутрішньому ринку;
начальника відділу логістіки при його відсутності;
До функціональних обов'язків головного бухгалтера ТОВ “Класс-Лайн” - Живаліної Н.В. входить виконання наступних функцій:
загальна бухгалтерія;
зовнішньоекономічні операції;
фінансовий аналіз діяльності підприємства та звітність;
взаємовідносини з банками;
контроль за роботою операторів складського обліку;
Рис.2.1. Функціонально-штатна структура ТОВ “Класс-Лайн”
До функціональних обов'язків начальника відділу логістики ТОВ “Класс-Лайн” - Передерія Г.О. входить виконання наступних функцій :
управління оптовими складами імпортованої продукції;
планування імпортних товарних потоків та митні операції;
планування товарних потоків постачання продукції з оптових складів клієнтам;
юридичне та економічне оформлення імпортних контрактів та контрактів на реалізацію продукції на Україні;
організація роботи та керівництво роботою працівників оптових складів;
директора підприємства при його відсутності;
Наймані робітники обслуговування оптових складів ( 5 працівників в
2003 році та 14 працівників у 2004 році) виконують наступні функції:
- водії - грузові оператори;
- охорона складів;
- оператори-бухгалтери комп'ютерного обліку товарів та
оформлення товаросупровідних документів;
Аналіз функціонально-штатної структури ТОВ „Класс-Лайн” показує :
- на підприємстві відсутній підрозділ економічного планування та економічного аналізу і прогнозу результатів;
- головний бухгалтер не має заступників, а її функції при відсутності ні на кого не покладені;
- покладення функцій економічного аналізу на головного бухгалтера є недоцільним, оскільки бухгалтерський облік і економічний аналіз - це два паралельних інструмента управління підприємством;
- рішення на підприємстві приймаються одноосібно, що при недостат-ньому рівні інформації та компетенцій може привести до прийняття економічно хибних рішень.
Схеми торгово-посередницьких операцій ТОВ “Класс-Лайн” по імпорту меблевої продукції їз Італії в Україну ґрунтуються на взаємодії з оптовими торгівельними фірмами Європи, які поставляють продукції виробників Європейського Союзу.
Товарна номенклатура меблів [ ], імпортуєма ТОВ “Класс-Лайн” не відноситься до підакцизних, але згідно Закону України “Про податок на додану вартість” [5,с.7] відноситься до груп товарів, які оподатковуються у розмірі 20% від митної вартості податком на додану вартість. При цьому допускається оформлення імпортного податкового векселя зі строком погашення 30 днів.
Типові умови імпортних контрактів фірми ТОВ “Класс-Лайн” з фірмами "VITAGLASS D.O."(Verovska 64, 1000 Ljubljana, Slovenija) та "FENZI TRADE Inc."(г.Рига, Латвія) побудовані за наступними схемами:
заключення довгострокового (на 2 роки) контракту на поставку імпортної продукції нерезидентом (Італія, Німеччина, Латвія), при цьому нерезидент може бути посередником (Латвія, Словенія);
поставка продукції частинами за замовленнями на умовах СІР-Київ (автомобільним транспортом);
сплата імпортного ввізного мита, митних зборів та видача податкового
векселя на 30 днів при розмитненні продукції на митному складі у м.Києві;
- реалізація партії продукції на протязі 30 - 60 днів за схемою комерційного кредиту на 10 - 60 днів (через дебіторську заборгованість);
погашення податкового векселя через 30 днів за рахунок надходжен-ня коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;
оплата за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію кредиторської заборгованості нерезиденту по імпортному
контракту з відстрочкою сплати до 60 днів після строку отримання
товару;
Основними ризиками та недоліками схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн” є наступні:
а) за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 -75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);
б) при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної спла-ти дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);
в) при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах.
Таким чином, впроваджена схема зовнішньоекономічних розрахунків має негативний ефект „двох боргів” (внутрішнього - дебіторська заборгованість за реалізовані меблі та зовнішнього - оплата вартості імпортованих меблів та імпортного податкового векселя ПДВ), які при можливих затримках в графіках виконання фінансових розрахунків приводять до збитків і неефективності операцій ТОВ „Класс-Лайн”.
Інформаційною базою економічної діагностики діяльності підприємства ТОВ „Класс-Лайн” в проекті були:
- Форма №1 “Баланс” - звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату [11,с.3].
- Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний і попередній періоди [12,с.3].
У додатку Б приведені баланси підприємства ТОВ „Класс-Лайн” за 2002 - 2004 роки, у додатку В приведені звіти про фінансові результати за 2002 - 2004 роки.
У додатку Г представлені результати „вертикального”(внутрішня структура) та „горизонтального”(індексно-хронологічний ріст) аналізу динаміки статей балансів підприємства та звітів про фінансові результати. Розрахунки виконані з використанням ”електронних” таблиць EXCEL - 2000 згідно статистичних алгоритмів робот [26,с.13], [28,с.24].
Спільний аналіз результатів первинної статистичної обробки балансових звітів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 -2004 роки ( додатки Б,В,Г, табл.2.1 - 2.2 та графіки рис.2.2 - 2.3) , показує :
- валюта активів балансу у 2003 році зросла на 34,6 % відносно рівня 2002 року, а у 2004 році ще зросла на 329,1 % відносно рівня 2003 року, таким чином валюта балансу за два роки зросла з 602,4 тис.грн. до 3 473, 5 тис.грн.;
- необоротний капітал (основні фонди) підприємства займають незначну частку 0,8 -2,9 % в валюті баланса, тобто підприємство - чисто торгівельне, а основні фонди - це нестаціонарні склади та офісне обладнання.
Таблиця 2.1
Аналіз динаміки та структури майна ТОВ “Класс-Лайн”
- динаміка структурної частки грошових коштів характеризується стрімким падінням з рівня 29,3% (2002) до 19, 3% (2003) та до 2,0% у 2004 році;
- динаміка структурної частки запасів характеризується падінням з рівня
13,9 %(2002) до рівня 7,0%(2003) та стрімким нарощуванням до рівня 41,6% у 2004 році;
- динаміка структурної долі дебіторської заборгованості характеризується підвищенням з рівня 55,2%(2002) до 66,9%(2003) та падінням до рівня 54,7% у 2004 році;
Рис.2.2. Динаміка структури майна(активів) ТОВ “Класс-Лайн”
Таким чином, у 2002 - 2004 роках для активів підприємства характерні процеси різкого нарощування запасів за рахунок практично повного використання грошових коштів підприємства, при цьому 54,7% активів займає дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію, а 41,6% активів - запаси, тобто циклічне функціонування підприємства залежить від активності надходження коштів за реалізовану продукцію для придбання в запаси наступної партії продукції, яка, в основному, імпортується з-за кордону та реалізується оптом на Україні.
Вказане накоплення запасів пов'язане з зростанням обсягів заказів продукції та закупленням і ввезенням(імпортуванням) її ТОВ „Класс-Лайн” на територію України з темпом, який випереджає темп реалізації. Імпортовані комплекти меблів виставляються в колекціях меблевих салонів для залучення покупців, які бачать реальну продукцію та можливість її миттєвої доставки.
Таблиця 2.2
Динаміка джерел ресурсів підприємства ТОВ “Класс-Лайн”
Як видно із даних табл.2.2 основними джерелами ресурсів підприємства ТОВ “Класс-Лайн” є власний капітал, частка якого у валюті ресурсів займає долю у 14,9% та кредиторська заборгованість, яка займає частку у 80,9%. Структурна частка поточної заборгованості в розрахунках становить всього 4,2%. Динаміка джерел ресурсів у 2002 -2004 роках наступна:
- кредиторська заборгованість у 2003 році зросла на 47,3% відносно рівня 2002 року, а у 2004 році різко зросла на 275,8% відносно рівня 2003 року;
- власний капітал знизився у 2003 році на 39,9% відносно рівня 2002 року, а у 2004 році різко зріс на 825,9% відносно рівня 2003 року за рахунок значного зростання прибутку у 2004 році (з рівня 39,4 тис.грн. у 2003 році до рівня 501,1 тис.грн. у 2004 році);
Процеси зростання обсягів джерел ресурсів ТОВ „Класс-Лайн” пов'язані з ростом обсягів продажу продукції та необхідністю додаткового залучення коштів для нарощування оборотних активів підприємства.
Рис.2.3 Динаміка структурних частин джерел ресурсів ТОВ “Класс-Лайн”
Таким чином, ТОВ “Класс-Лайн”, не залучаючи банківських кредитів, живе за рахунок комерційного кредитування з боку експортерів, які надають підприємству продукцію для реалізації на основі відстрочки платежу, тобто оплати за імпортовану продукцію на умовах банківського переказу через 60 днів після поставки продукції на митний кордон України.
Оскільки частка необоротних кошті займає у 2004 році біля 1% валюти баланса, то для функціонування грошового капіталу використовується власний оборотний капітал підприємства, частка якого становить 14% від валюти балансу (Рис.2.3).
Аналіз динаміки показників звітів про фінансові результати ТОВ “Класс-Лайн” (додатку Г та графіки рис.2.4 -2.5) показує :
Рис. 2.4 Порівняння показників динаміки абсолютного росту валюти балансу та обсягів чистих доходів, витрат, валового прибутку від реалізації продукції ТОВ “Класс-Лайн”
обсяги реалізації продукції в 2002 - 2004 році значно нарощуються з рівня 1 635 тис.грн.(2002) до рівня 11 428 тис.грн. у 2003 році та до рівня
20 018 тис.грн. у 2004 році;
ланцюговий темп росту обсягів доходів від реалізації становить +598,3% у 2003 році відносно 2002 та +75,32% у 2004 році відносно рівня 2003 року;
- ланцюговий темп росту собівартості випуску та реалізації продукції ста-новить + 600, 96% у 2003 році відносно 2002 та + 75,58% у 2004 році відносно рівня 2003 року, що практично відповідає темпам росту обсягів доходів від реалізації;
- темп росту фінансових результатів діяльності значно перевищує темпи росту валюти балансу, що свідчить про інтенсивний розвиток ділової діяльності підприємства;
- темп росту валового прибутку від реалізації показує, що прибутковість використання активів різко зросла в 4 рази в 2003 році та впала більш ніж в 2 рази в 2004 році.
Таким чином, результати проведеного аналізу показують, що у 2003 році підприємство пройшло стадію різкого зростання життєвого циклу (обсяг реалізації зріс в 6 разів), але у 2004 році при різкому розширенні обсягів реалізації до рівня в 11 разів відносно 2002 року в підприємстві стали відчутні процеси виходу на „горизонтальний” участок життєвого циклу (насичення).
Як показують структурні графіки рис.2.5:
- основна складова частка в структурі собівартості від 92,3% до 93,3% - це
витрати на придбання товарної продукції для оптового перепродажу;
- частка інших операційних витрат становить від 6 % до 7,1 %, що, відпо-відно, залишає незначну частку на оплату праці менеджерів ТОВ “Класс-Лайн” та амортизаційні відрахування на утримання основних фондів офісу.
Для аналізу причин виявлених змін в основних показниках діяльності ТОВ „Класс-Лайн” у 2002 - 2004 роках у проекті проведений аналіз відносних показників фінансового стану підприємства - ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності роботи.
У додатку Д наведені алгоритми розрахунків показників фінансового стану підприємства [37,с.14] з використанням форм фінансової звітності - Форма 1 “Баланс” [11,с.5] та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [12,с.6].
У додатку Е наведені результати розрахунків показників фінансового стану підприємства за алгоритмами, наведеними додатку Д, реалізованими в таблично-програмному середовищі „електронних таблиць” EXCEL-2000.
Рис.2.5 Динаміка структури статей собівартості виробництва та реалізації продукції в ТОВ “Класс-Лайн”
Результати розрахунків показників фінансового стану при вторинній (коефіцієнтній) статистичній обробці балансових звітів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 -2004 роки наведені на графіках рис.2.6 - 2.8.
Рис.2.6 Динаміка показників ліквідності балансу ТОВ „Класс-Лайн”
Аналіз графіків показників ліквідності, наведених на рис.2.6, показує :
- у 2002-2003 роках всі нормативи ліквідності балансу в ТОВ „Класс-Лайн” знаходились в нормативному діапазоні стійкого ліквідного стану підприємства;
- у 2004 році різко знизився до нуля показник абсолютної ліквідності та став нижче нормативного діапазону показник строкової ліквідності;
- у 2003 - 2004 роках показник відношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей був суттєво нижче значення стійкого діапазону (більше 1,0), тому для розрахунків з кредиторами необхідно було не тільки отримати кошти дебіторської заборгованості за відпущені товари, але і розраховуватися частиною власних оборотних коштів (оборотна частина капіталу);
Таким чином, у 2004 році підприємство попало в кризову полосу нелік-відності балансу в короткострокових періодах, що зафіксовано у раніше вказа-ному факті використання у 2004 році всієї грошової маси на закупівлю товар-них запасів.
Рис.2.7. Динаміка рентабельності активів та власного капіталу підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
Аналіз показників ділової активності ( Додаток Е) та рентабельності активів і власного капіталу ТОВ „Класс-Лайн” (рис.2.7) показує:
1. Ресурсовіддача активів в чисту виручку зросла з рівня 2,26 (2002) до 11,76 у 2003 році та зменшилась до рівня 4,8 у 2004 році;
2. Рентабельність активів та власного капіталу по валовому прибутку від реалізації ( різниця між чистим доходом та собівартістю продукції) є позитив-ною та має високі значення.
3. Витрати на реалізацію та інші статті позареалізаційних витрат, які не входять до виробничої собівартості продукції, у 2003 -2004 році перевищують валовий реалізаційний прибуток (Додаток Г), що приводить до збиткової діяльності по показнику загального операційного прибутку. Тому рентабельність активів та власного капіталу у 2003 - 2004 роках негативна чи близька до нульового рівня.
На рис.2.8 наведена динаміка показників ділової активності (швидкості обороту окремих характерних агрегатів активів та пасивів балансу) ТОВ „Класс-Лайн”.
Рис. 2.9. Динаміка показників ділової активності ТОВ „Класс-Лайн”
Як показано на графіках рис.2.9 :
1. У 2003 році відносно 2002 року період обороту характерних агрегатів балансу значно скоротився:
- по періоду 1 обороту обігових коштів на - 81,8%;
- по періоду 1 обороту запасів на -90,4%;
- по періоду 1 обороту(погашення) дебіторської заборгованості на - 77,1%;
- по періоду 1 обороту(погашення) кредиторської заборгованості на - 79%;
- по періоду 1 обороту операційного циклу на - 80%,
що свідчить про різке підняття ділової активності підприємства :
2. У 2004 році відносно 2003 року з нарощенням обсягів операцій період обороту характерних агрегатів балансу підвищився:
- по періоду 1 обороту обігових коштів на +158,4 %;
- по періоду 1 обороту запасів на +1 355 %;
- по періоду 1 обороту(погашення) дебіторської заборгованості на +96,6%;
- по періоду 1 обороту редиторської заборгованості на +114%;
- по періоду 1 обороту операційного циклу на +226,8%,
що свідчить про зниження темпів ділової активності підприємства при нарощенні обсягів діяльності
Рис.2.9 Динаміка показників покриття запасів джерелами ресурсів в ТОВ “Класс-Лайн”
На рис.2.9 наведені результати аналізу джерел покриття запасів в ТОВ “Класс-Лайн”.
Як видно з графіків рис. 2.9 :
якщо у 2002 році джерел покриття запасів було досить для покриття запа-сів (абсолютно стійкий фінансовий стан), то у 2003 році джерел покриття запасів стало недоставати (дефіцит = -24 тис.грн.) і підприємство перемістилося в зону нестійкого фінансового стану;
- у 2004 році з різким нарощенням запасів, джерел покриття запасів (влас-ний капітал + довгострокові кошти + банківські кредити) стало недоста-вати на значно більшу суму(дефіцит = - 955 тис.грн.), перевищуючу власний капітал підприємства, відповідно фінансової стійкості ТОВ “Класс-Лайн” по покриттю запасів характеризується як кризовий;
У закордонній практиці поширення придбала модель прогнозування банкрутства -- Альтмана [26,с.68], яка була розроблена в 1968 році і відома також за назвою «розрахунок Z-показника» -- інтегрального показника рівня погрози :
(2.1)
де Х1 = (Поточні активи - Поточні пасиви) / Обсяг активу;
Х2 = Нерозподілений прибуток / Обсяг активу;
Х3 = Прибуток до виплати відсотків / Обсяг активу;
Х4 = Ринкова вартість власного капіталу / Позикові засоби;
Х5 = Виторг від реалізації / Обсяг активу;
При Z < 1,8 - імовірність банкрутства дуже висока;
1,8 < Z < 2,7 - імовірність банкрутства середня;
2,7 < Z < 2,99 - імовірність банкрутства невелика;
Z > 2,99 - імовірність банкрутства незначна.
Розрахунок інтегрального показника Альтмана за даними балансу ТОВ «Класс-Лайн» за 2004 рік , дає наступні значення :
Імовірність банкрутства підприємства ТОВ “Класс-Лайн” по Альтману за рахунок високої структурної частки ресурсовіддачі активів практично відсутня.
2.2 Ідентифікація компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

Непередбачливі умови функціонування господарюючих суб'єктів харак-теризуються високим ступенем невизначеності та динамічності і зумовлюють необхідність пошуку нових, відповідних сучасним реаліям методологічних підходів до забезпечення успішного довгострокового розвитку підприємства.
Як визнають дослідники, передумовами такого розвитку є:
1) розробка та прийняття внутрішньо несуперечливого набору завдань та функціональних політик;
2) виявлення сильних та слабких сторін у діяльності підприємства шляхом зіставлення його можливостей з умовами зовнішнього середовища та врахування відповідних результатів при формуванні своєї ринкової поведінки;
3) створення, нарощування та ефективне використання так званих відміт-них компетенцій підприємства або його ключових факторів успіху [ ].
Компетенції підприємства набули певного окреслення та залишаються дискусійними, не зважаючи на бурхливий розвиток цього напрямку досліджень у працях зарубіжних стратегів та пильну увагу, що приділяють вивченню даної проблеми вітчизняні вчені.
Термін "компетенції підприємства" доцільно визначати у двох площинах: 1) для позначення наявності навичок (знань) у певній сфері діяльності (або компетентність як така); 2) для позначення відповідності вимогам для виконання певного виду роботи або реалізації певного напрямку діяльності (або конгруентність).
Компетенції підприємства (організації) -- це невід'ємна складова його стратегічних активів, яка віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здібностей підприємства, що в поєднанні з унікальною технологією дозволяє створювати (підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмітність підприємства у певному ринковому оточенні.
Якщо аналізувати представлені види компетенцій за ступенем їх значу-щості для розвитку підприємства можна визначити два їх рівні -- індивідуумів та організації.
Рівень особистих компетенцій включає професійні компетенції людини, під якими розуміються базові знання, вміння та здібності особистості, "що являють собою інваріантний компонент особистості сучасного фахівця та сприяє успіху в його професійній діяльності" [7], а також рольові компетенції як осо-бисті характеристики, що визначають соціальну активність індивідуума у про-цесі організації та здійснення спільної діяльності людей у групах під час вико-нання певних виробничих завдань.
Якісно інший рівень утворюють компетенції підприємства (організації). Своєю чергою цей рівень представлений економічними, стратегічними та ключовими компетенціями.
Функціональні компетенції визначаються характерними здатностями під-систем підприємства здійснювати виробничі та комерційні функції оптималь-ним (максимально ефективним) способом.
Cтратегічні компетенції означають відмітні характеристики ділової стратегії у контексті її відповідності зовнішньому конкурентному середовищу на рівні підприємства (а не його підрозділу).
Нарешті ті з компетенцій, які можуть забезпечувати потенційний доступ підприємства на різні ринки, означають відмітні характеристики кінцевого продукту та практично не можуть бути відтвореними конкурентами, оскільки (за визначенням К.К. Прахалада і Г. Хамела) являють собою складну взаємодію окремих індивідуальних технологій та навичок, створюють групу ключових компетенцій підприємства [10].
Таке уявлення про сутність та ієрархію компетенцій підприємства ство-рює теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку методології стратегічного управління та методичного інструментарію дослідження необхідних передумов успішного довгострокового розвитку сучасного підприємства.
В табл.2.3 наведена оцінка компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”.
Таблиця 2.3
Ідентифікація фактично розвинених компетенцій ТОВ „Класс-Лайн”
Група компетенцій
Вид компетенції в групі
Результати ідентифікації компетенцій в ТОВ „Класс-Лайн”
Компетенції організації
Ключові компетенції
1. Ключовим фактором успіху (конкурентної переваги)підприємства є спеціалізація в області поставки вишуканих зразків італійських меблів для формування унікальних задумок фірм - розробників інтер”єрів
2. Фактори успіху є тимчасовими, оскільки базу-ються на заказах фірм - розробників інтер”єрів, тобто немає прямого виходу на замовників.
Стратегічні компетенції
1. Стратегія підприємства (стратегія концентра-ції по М.Портеру) формується на тимчасовій унікальності поставок меблів з Італії з можливіс-тю вироблення унікальних комплектів меблів виробниками в Італії (по індивідуальним зака-зам)
Функціональні компетенції
1. Підприємство досконально володіє знаннями в сфері виробництва меблів в Італії та планує разом з виробниками в Італії програми перспек-тивного випуску комплектів меблів за резуль-татами маркетингу ринку попиту в Україн
Особисті компетенції
Рольові компетенції
1. Створений професійний колектив керівників, який вміють організовувати та виконувати цикл зовнішньоекономічних операцій по імпорту меблів з Італії.
2. Створений професійний колектив виконав-ців, який вміє працювати з різними видами клієнтури, зацікавлений у результатах загальної справи
Професійні компетенції
1. Керівні працівники фірми набули знання та стали компетентним консультантами по асортименту, якості та виробникам меблів в Італії (ринок пропозицій)
2. Керівні працівники фірми накопичили базу маркетингових досліджень та стали компетент-ними консультантами ринку попиту на італійсь-кі меблі в Україні
3. Керівні праціники фірми стали надавати про-фесійні консультації по дизайну розташування відповідних комплектів меблів (участь в плануванні дизайну інтер”єрів)
Оскільки досліджуєме підприємство ТОВ „Класс-Лайн” на етапі дослід-ження 2002 - 2004 років є класичним торгово - посередницьким підприємством по імпорту та торгівлі вишуканими італійськими меблями, відповідно основний розвиток компетенцій підприємства накопичувався на ієрархічних стадіях осо-бистих компетенцій.
Компетенції підприємства розвинені відносно слабо, оскільки ключові фактори успіху підприємства є тимчасовими, а стратегія концентрації на ринку потребує виходу на прямих замовників, оскільки орієнтація тільки на виконан-ня заказів фірм - дизайнерів інтер”єрів має зовнішні загрози з боку конкурентів - послідовників чи з боку самих фірм-дизайнерів інтер”єрів, які мають можли-вість організації самостійної поставки меблів з-за кордону .
ТОВ „Класс-Лайн”, накопичивши великий обсяг особистих компетенцій, має перспективну можливість реалізації їх у розвитку компетенцій підприємства, тобто формування нового стратегічного плану розвитку - формування власного підрозділу дизайну інтер”єрів та надання прямим замовникам повного комплексу послуг не тільки по поставці меблів, а і по формування архітектури та дизайну приміщень, в яких ці меблі будуть розташовані.
2.3 Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн”
Сьогоднішнім загальноприйнятим підходом встановлено, що конкурентні переваги фірми забезпечуються в процесі конкурентної боротьби з так назива-ними п'ятьма силами (напрямками) конкуренції, тобто з іншими продавцями аналогічної продукції, фірмами - потенційними конкурентами, виробниками замінників, постачальниками ресурсів, покупцями її продукції. Їх можна розг-лядати як основні ринкові сили.
Представляючи свою концепцію аналізу галузі (рис.2.10) М.Porter [7] проник у сутність структури в різноманітних конкурентних середовищах. Його концепція називає п'ять конкурентних сил, які визначають привабливість певної галузі. Цими рисами є:
вхідні бар'єри при проникненні в галузь нових конкурентів;
загроза продуктів-замінників;
вплив покупців, що дозволяє їм відстоювати свої інтереси;
вплив постачальників, що дозволяє їм відстоювати їх інтереси;
суперництво між існуючими конкурентами в галузі.
Рис.2.10. Модель 5 сил конкуренції по М.Портеру
Модель п'яти сил (напрямків) конкуренції - це ефективний метод аналізу основних конкурентних сил, що впливають на положення фірми на ринку. Ця модель дає можливість більш цілеспрямовано оцінити конкурентну обстановку на ринку і на цій основі розробити такий варіант довгострокової стратегії фір-ми, що у найбільшій мері забезпечить її захист від впливу конкурентних сил і одночасно буде сприяти створенню додаткових конкурентних переваг.
В табл.2.4 наведені позитивні та негативні прояви впровадження маркетингових конкурентних стратегій за М.Портером.
Таблиця 2.4
Порівняльна характеристика стратегій Портера
Стратегія
Шляхи реалізації
Переваги
Недоліки
Цінове
лідерство
1. Економія на масштабах виробництва
2. Спрощення дизайну
3. Підвищення ефективності процесу виробництва
1. Створюються високі вхідні бар'єри на ринок збуту фірми
1. Можливість звуження ринку збуту
2. Можливість цінової війни
3. складність підтримання низьких витрат протягом тривалого часу
Диференціація
1. Надання товару таких якостей, які відрізнятимуть його від конкурентних товарів та будуть важливими для споживача
1. Створюється певний високий імідж товару і фірми
1. Можливість функціональної конкуренції
2. Великі витрати
3. Більш висока ціна на диференційований товар може бути несприйнятною для споживачів
Концентрація
1. Зосередження на одному сегменті
2. Створення іміджу високого професіоналізму
1. Більше розуміння потреб
сегменту
2. Імідж
3. Можливість концентрації зусиль
1. Можливість скорочення цільового сегменту
2. Можливість видової конкуренції
Характеристика окремих сил ринкової конкуренції складена на основі експертних оцінок спеціалістів ТОВ “Класс-Лайн” і наведена в таблиці 2.4. Як бачимо, використання методу М. Портера показує, що в цілому становище під-приємства в своїй „ніші” на ринку досить стабільне. Найбільший ризик цьому становищу можуть надати поява конкурентів та підвищення цін постачальни-ками меблів в Італії.
Таблиця 2.4
Характеристика окремих сил для ТОВ “Класс-Лайн”

Сила
Характеристика дії
Експертна оцінка за 5-ти бальною шкалою
1
Ризик входу потенційних конкурентів
Досить обмежений
3
2
Можливості “торгу-ватися” (знижувати ціни) покупців
Покупці мають обмежені можливості впливати на ціни.
4
3
Загрози товарів, що заміщують основний асортимент
Практично немає
5
4
Можливості “торгу-ватися” (підвищувати ціни) постачальників
Досить високі
2
5
Конкуренція серед існуючих фірм-продавців
Невисока
5
Сукупна дія сил
Досить стабільне становище
4,0
Основні методи, які використовує ТОВ “Класс-Лайн” у конкурентній боротьбі, наступні: більш низькі ціни, ніж у конкурентів, більш високий рівень обслуговування споживачів. Особливо виграє підприємство за рахунок швид-кості доставки: якщо клієнт замовляє меблі з виставки в салоні на території України, то на другий день він їх одержує. Якщо меблі замовлені за каталогом, то строк доставки їх клієнту не перевищує 5 днів.
Обгрунтування перспектив розвитку ТОВ „Класс-Лайн”, визначення мож-ливих ризиків та напрямів проведення інвестиційної політики можна здійснити за результатами проведення SWOT-аналізу. На першому етапі вирішення зав-дань з оцінювання поточного стану підприємства та перспектив його розвитку проведений аналіз ситуації всередині підприємства і зовнішній аналіз, результати наведені в табл.2.5.
Таблиця 2.5
Перший етап SWOT- аналізу ТОВ “Класс-лайн”
Запитання
Відповідь
Чи сумісна можливість, що відкривається на ринку, з місією та цілями фірми?
Так, в повному ступені
Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?
Ні не має.
Чи належне матеріально-технічне оснащення фірми?
Не в повному ступені. Необхідно закінчити реконструкцію складів та системи автоматизованого управління складами. Необхідно закупити програмне забезпечення АРМ „Дизайну приміщень” та провести навчання нового підрозділу роботі з ним.
Чи має фірма необхідні маркетингові «ноу-хау», які дозволяють досягти конкурентних переваг?
Так, фірма має власну технологію імпортування меблів та прогнозування необхідного виробництва у нерезидентів - виробників. .
Чи можливо організувати діяльність з помірними витратами, що дасть можливість одержати бажаний прибуток?
Так, хоча фірма і отримує досить прийнятний прибуток, його розмір може бути збільшено за рахунок зменшення витрат при оптимізації схеми витрат на зовнішньоекономічні розрахунки.
Чи дозволяє кадровий потенціал здійснити поставлені задачі?
Не зовсім, питома вага дизайнерів у штаті фірми від загальній кількості співробітників - всього 6,9%
Який імідж і стаж роботи на ринку має фірма?
Підприємство має високий позитивний імідж. Стаж роботи - 8 років
Друга частина SWOT-аналізу [35] являє собою дослідження зовнішнього середовища. Основне призначення зовнішнього аналізу - виявити та усвідомити можливості й загрози, що можуть впливати на діяльність підприємства сьогодні або в майбутньому.
Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз ТОВ “Класс-лайн” проведено за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 2.6).
SWOT-аналіз ТОВ “Класс-лайн” показав, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на концентрованому сегменті ринку імпортних вишуканих меблів, займає досить стабільне становище на ньому та має можливості для свого подальшого розвитку. В табл.2.6 показані конкретні напрями з потенціювання сильних сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить підприємству конкурентні переваги.
Щоб розглянути місце різних стратегічних напрямків діяльності ТОВ “Класс-Лайн” на ринку імпортних вишуканих меблів, побудуємо матрицю БКГ [32], використавши при цьому дані підприємства про обсяги продажів у 2004 році та матеріали аналітичних оглядів журналу “Світ меблів”. На цьому ринку основним конкурентом для ТОВ “Класс-Лайн” за обсягами продажу є приватна дизайнерська фірма “Anna Glorius”.
Виділимо такі основні стратегічні напрями діяльності ТОВ “Класс-лайн”: імпорт вишуканих італійских меблів в Україну; імпорт меблів для обладнання барів та кафе; імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе; комплексний дизайн та будівництво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання. В табл. 2.7 зроблено розрахунок показників для побудови матриці БКГ.
Таблиця 2.6
Матриця SWOT-аналізу ТОВ “Класс-лайн”
Сильні сторони (S)
1.Досвід роботи на ринку
2. Висока швидкість доставки
3.Наявність електронної пошти, зв'язок через Web-вузли
4. Наявність на фірмі власного програмного забезпечення (програма комплексного обліку процесів імпортних поставок)
Слабкі сторони (W)
1. Відсутність підроз-ділу економічного аналізу
2.Відсутність спеціального маркетингового підрозділу
3. Відсутність підрозділу дизайнерів інтер”єрів в структурі штату
4. Відсутність власного Веб-сайту
Можливості (О)
1.Зниження вартості меблів при комплексному дизайні та обладнані приміщень
2.Поява необхідних фінансових ресурсів при авансуванні імпорту
3.Наявність тісних контактів з виробниками меблів

SO-стратегія

1.Розширення участі на ринку

2.Привернення уваги можливих клієнтів за домомогою Інтернет - послуг дизайну

3.Автоматизація системи збуту на основі встановлення модулів у постійних партнерів

WO-стратегія

1.Створення маркетин-гової, економічної та дизайнерської груп на підприємстві
2. Придбання техніки та програмного забезпечення „Дизайн інтер”єрів”
3. Навчання персоналу
Загрози (Т)
1.Низька купівельна спроможність населен-ня для впровадження дизайну інтер”єрів
2. Нестача обігових коштів у основних груп клієнтів-юридичних осіб
ST-стратегія
1.Формування асорти-ментної політики, тісно пов'язаної із диверсифікацією в напрямку розширення асортименту послуг
2.Використання принципів цінової дискримінації клієнтів
3.Перегляд системи надання товарних кредитів і політики встановлення відсотків за ними
WT-стратегія
1.Надання відстрочок у платежах для надійних клієнтів
2.Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування оптимального ассортименту послуг, доступних за ціною для різних сегментів споживачів
Таблиця 2.7
Розрахунок показників для побудови матриці БКГ
Частка ринку ТОВ «Класс-лайн»
Частка ринку головного конкурента (фірма фірма “Anna Glorius”)
Відносна частка на ринку
Темп росту ринку
Імпорт вишу-каних італійских меблів в Україну
0,3
0,24
1,27
1,1
Комплексний ди-зайн та будівниц-тво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання
0,1
0,12
0,80
1,25
Імпорт меблів для обладнання барів та кафе
0,2
0,15
1,32
1,0
Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе
0,02
0,03
0,74
0,7
Отже, матриця БКГ для ТОВ “Класс-Лайн” має вигляд, зображений на рис.2.11. З цього рисунка видно, які місця в матриці зайняли різні напрямки діяльності підприємства. Згідно цих місць підприємству необхідно застосувати такі стратегії [33]:
- стратегію підсилювання комплексного дизайну та будівництва інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання (квадрант „Знаки питання”);
- стратегію втримування для імпорту вишуканих італійских меблів в Україну(Квадрант „Зірки” - активізація реклами, зниження цін, модифіку-вання);
- стратегію підтримування для імпорту меблів для обладнання барів та кафе (Квадрант „Дійні корови” - стимулювання збуту, реклама-нагадування);
- стратегію скорочування для імпорту кухонної техніки для ресторанів та кафе (Квадрант „Собаки”).
Рис. 2.11. Матриця БКГ для ТОВ “Класс-Лайн”
Для визначення оцінки привабливості різних напрямків діяльності використана також багатофакторну матрицю компаній “Мак Кінсі” та “Дженерал Електрик” [24].
Для розрахунку та побудови цієї матриці був застосований метод експертних оцінок. Експертами виступили провідні спеціалісти ТОВ “Класс-Лайн”. В табл. 2.8 та 2.9 наведені вихідні дані оцінок привабливості ринків та конкурентних позицій підприємства.
Таблиця 2.8
Експертні оцінки привабливості ринків
Характеристика привабливості
Вага
Комплекс-ний дизайн та будів-ництво інтер”єра приміщень з імпорт-них меблів та обладнання
Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну
Імпорт меблів для обладнання барів та кафе
Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе
Розмір і темп росту ринку
0,2
9
6
5
4
Якість ринку
0,1
7
5
6
2
Конкурентна ситуація
0,4
7
4
3
3
Вплив зовніш-нього середовища
0,3
8
7
5
5
Таблиця 2.9
Експертні оцінки конкурентних позицій
Характеристика привабливості
Вага
Комплекс-ний дизайн та будів-ництво інтер”єра примі-щень з імпорт-них меблів та обладнання
Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну
Імпорт меблів для обладнання барів та кафе
Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе
Відносна позиція на ринку
0,2
7
6
3
2
Відносний потенціал виробництва
0,25
8
6
2
2
Відносний потенціал НДДКР
0,35
7
7
4
3
Відносний потенціал персоналу
0,2
9
8
3
3
В табл. 2.10 наведено розрахунок показників для побудови матриці Мак Кінсі.
Таблиця 2.10
Оцінка привабливості ринку та конкурентних позицій ТОВ «Класс-Лайн»
Комплекс-ний дизайн та будів-ництво інтер”єра приміщень з імпорт-них меблів та обладнання
Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну
Імпорт меблів для обладнання барів та кафе
Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе
Оцінка привабливості ринку
7,7
7,7
4,3
3,7
Оцінка конкурентних позицій
7,65
6,75
3,1
2,55
Як показують результати розрахунків, наведені в табл.2.10, для ТОВ “Класс-Лайн” стратегічно найбільш привабливим є комплексний дизайн інтер”єрів, середню ступінь привабливості має імпорт вишуканих італійських меблів та імпорт меблів для барів, ресторанів, а низьку - імпорт обладнання для кухонь барів, ресторанів.
Відповідно, матриця Мак-Кінсі має для ТОВ “Класс-лайн” наступний вигляд (див. рис. 2.12).
Рис. 2.12. Матриця «Дженерал Електрик» - McKinsey для ТОВ «Класс-Лайн»
Таким чином, для ТОВ „Класс-Лайн” доцільно впроваджквати стратегію концентрації, яка передбачає спеціалізацію діяльності підприємства на одному сегменті ринку (або небагатьох сегментах) і завоювання на них цінового лідерства або дифференціації.
Основними перевагами стратегії концентрації є:
- її використання не вимагає значних фінансових витрат і великих розмірів підприємства;
- навіть займаючи незначну ринкову частку, підприємство може отримати великі прибутки;
Розділ 3. Проект “інтернет-дізайн інтер'єра” створення нового підприємства ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра” на базі тов “Класс-Лайн”

3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку реоганізації ТОВ „Класс-Лайн” в ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра”

Основну стратегічна концепцію розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” побудуємо на основі маркетингової стратегії „нішерів”, яка є однією з провідних маркетингових стратегій та за класифікацією М.Портера називається стратегією фокусування, яка впроваджує маркетингові інструменти „ринкової ніші”, „ціново-го лідерства в ніші” та „диференціації послуг в ніші” [ ].
Діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 - 2004 роки виявила наступні проблеми в його розвитку та основні напрямки для управління оптимізацією діяльності підприємства:
- підприємство стрімко розвивається, нарощує обсяги операцій та доходів у темпах, які перевищують темпи зростання валюти балансу, при цьому статті балансу розвиваються в напрямку створення фінансово-нестійкої структури, необхідно прийняття заходів по реорганізації форм розрахунків та створення стійких джерел фінансування оборотних активів балансу;
- в структурі джерел фінансування активів балансу присутні тільки 2 сос-тавні частини - власний капітал (14,9 %) та кредиторська заборгованість (81,0%), що веде до порушення нормативного коефіцієнта фінансової незалежності(автономії), який дорівнює 0,149 при нормативі не менше 0,5;
- вказана структура кредиторської заборгованості характерна тільки для підприємств, спеціалізованих на імпорті сировини чи продукції та її оптової реалізації на внутрішньому ринку України, при цьому в зовнішньо-економічних договорах с постійними іноземними партнерами встановлю-ється строк оплати 60 - 80 днів з моменту перетину імпортованою про-дукцією митного кордону України з внесенням в підвищену ціну імпортованої продукції процентів за комерційний кредит та ризик експортера;
- власного капіталу, як єдиного джерела покриття запасів в активах, катастрофічно недостає, а інші форми довгострокових джерел фінансування підприємство не використовує;
- оскільки поточна дебіторська заборгованість за відпущену продукцію не покриває зобов”язання підприємства по кредиторській заборгованості, то для регулювання стійкістю підприємства повинен бути чіткий графік реалізації запасів продукції для покриття кредиторської заборгованості, що досягається вимогами авансової передоплати партій реалізуємої продукції до моменту її поставки в запаси;
Основні ризики та недоліки проаналізованих схем управління розра-хунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн” є наступними:
- за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 -75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);
- при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної спла-ти дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);
- при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах;
Для вирішення вишевизначених проблем є дві альтернативні пропозиції (рішення):
1) імпортування та продаж продукції вести тільки при 75 % схемі авансової передоплати майбутніми заказниками вартості заказу, що дозволить при прогнозній рентабельності в 20% провести розрахунки з італійськими експортерами, митною та податковою службою України за рахунок аванса.
Сплата залишку 25% буде проведена покупцем при фактичній поставці продукції та після її митного та податкового очищення. При такій схемі повернення 75% авансу заказнику при відказі від заказу буде проведене тільки після продажу партії продукції на території України іншому покупцю, тобто не буде кризовим для імпортера - ТОВ “Класс-Лайн”.
Недоліком такої схеми є дуже високий ризик клієнта - покупця і це може відхилити його рішення купівлі товару через ТОВ “Класс-Лайн” і зверненню до інших фірм -імпортерів.
2) Другим шляхом є пропонування клієнтам нової для торгово-посеред-ницького підприємства ТОВ “Класс-лайн” комплексної послуги - “дизайн інтер'єрів з поставкою заказ “під ключ” ”. Такий підхід дозволить:
- залучити клієнта вагомістю комплексного рішення проблеми;
- знизити авансову суму за комплексний заказ до 40 - 45 %, при цьому сума аванса буде витрачена на поставку імпортної продукції для створення “дизайну інтер'єру”(меблі, люстри, матеріалу драпування і т.і.). При цьому всі митні та податкові проблеми будуть вирішені за рахунок авансу;
- знизити фінансовий ризик відмови замовника від виконання комплексного заказу, оскільки імпортовані меблі, придбані за рахунок авансу, вже очищені від таможених зборів знаходяться на території України і легко можуть бути реалізовані з поверненням суми авансу замовнику;
Для здійснення розвитку ТОВ “Класс-Лайн” в пропонуємому напрямку необхідно:
а) інвестування зовнішнього капіталу в розвиток нового напрямку діяльності фірми по комплексному виду продажу імпортних меблів. При цьому найбільш доцільним видом залучення інвестицій є реорганізація ТОВ “Класс-Лайн” в форму відкритого акціонерного товариства “Класс-Дізайн Інтер'єра” з необхідним розширенням обсягів власного капіталу та, відповідно, розширенням можливостей залучення кредитного капіталу;
б) створення підрозділу професійних архітекторів, художників та дизайнерів;
в) придбання комп'ютерної техніки та спеціалізованих програм для роботи підрозділу;
г) впровадження послуги - побудова реальних трьовимірних кольорових картин дизайну інтерьєру, який буде погоджуватися заказчиком до придбання матеріальних елементів побудови вибраного інтер'єру.
Викладена пропозиція є найбільш сучасною, оскільки проведений маркетинговий аналіз ринку діяльності підприємств в галузі “Дизайн інтер'єрів” показав, що цей вид підприємництва має великі потенційні можливості розвитку.
Враховуючі наведене, в проекті виконана розробка та обґрунтування доцільності створення на базі ТОВ “Класс-Лайн” нового малого підприємства ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра” по комплексному дизайну інтер'єрів, яке буде працювати в наступних напрямках :
- новий професійний підрозділ буде надавати послуги дизайну інтер'єру на внутрішньому програмному забезпеченні (повна комп'ютерна деталізація реальних фірмових зразків меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер'єру по каталогу фірм Італії) при зверненні клієнта до офіса фірми;
- з метою реклами та залучення клієнтів на етапі предпроектного погоджен-ня ідеї дизайну інтер'єра майбутнім клієнтам буде наданий доступ до розробляємого Інтернет - сайту ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра”, на якому він:
а) ознайомиться з фірмою та образцами виконаних робіт по дизайну інтер'єра;
б) зможе самостійно виконати формування первинної ідеї дизайну інтер'єру при діалоговому режимі роботи з програмою “VISICON 1.1” (стилізована деталізація - Рис.А.2 -А.4 Додатку А);
в) зможе ознайомитися з фотокаталогами меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер'єру по каталогу фірм Італії;
- існуючий підрозділ імпортування італійських меблів буде забезпечувати поставку меблів із Італії за напрацьованою схемою;
3.2 Передінвестиційна фаза проекту - бізнес-план та оцінка інвестиційної привабливості

3.2.1 Сутність та плановий кошторис проекту
Впроваджуємі пропозиції по розробці мультимедійного проекту “Інтернет - Дизайн інтер'єрів” надання послуг діалогового сервісу від ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів”, як частки комплексної послуги “Дизайн Інтер'єра” (проектування дизайну, комплектування заказу імпортними меблями, виконання робіт по оформленню дизайна інтер'єрів), мають наступну сутність:
1. Цілями інноваційного проекту “Інтернет - Дизайн інтер'єрів” надання послуг ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” є створення прикладного програмного продукту, телекомунікаційного та прикладного Інтернет-серверів, шлюзів та внутрішніх Інтранет-серверів в підрозділі дизайну інтер'єрів ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” для надання можливості:
- використання розвитку Інтернет - мережі телекомунікаційного спілкування для створення нової технології надання послуг віддаленим клієнтам, яка на базі взаємодії комп'ютерних програм дозволять готувати, перевіряти, подавати замовлення для дизайну в реальному режимі взаємодії з серверами центру;
- отримувати клієнтам довідкову інформацію про хід та ефективність роботи з їх дизайн-проектами та інформацію про стан і своєчасність розрахунків їх фірм з офісу;
- в автоматичному режимі мати самі останні версії програм та форм діалогових програм створення та дизайну інтерьєрів, які клієнт бажає створити самостійно при наявності в офісі тільки стандартної програми - редактора Інтернет , все програмне забезпечення та його актуалізація проводиться на сервері рекламного агентства розробниками центру телекомунікаційної технології і реклами (ЦТТР) ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” ;
- створення високоприбуткового посередницького бізнесу основаного на наданні консультативної підтримки зареєстрованих клієнтів в області існуючих та перспективних видів Інтернет-дизайну інтерьєрів, оперативний заказ та макетування клієнтом зовнішніх видів дизайну інтерьєрів, надання можливості просмотра на сайті ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” результатів дизайну виконаних замовлень;
2. Головною економічною фабулою стратегії інноваційного проекту є наступне:
- створення програмно-телекомунікаційного центру проводиться за рахунок інвестування коштів на основі розширення обсягів статутного капітала при реорганізації ТОВ “Класс-Лайн” у відкрите акціонерне товариство ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єра” з емісією акцій на суму 600 тис.доларів США;
- виплата дивідендів акціонерам та фінансування існування центру забезпечується невеликою щомісячною абонентною платою - сумою внеску (12 $) кожним учасником телекомунікаційної системи “Інтернет-дизайну інтер'єрів”, що за рахунок новітніх телекомунікаційних технологій дозволяє колективу з 10 -12 працівників обслуговувати до 15000 клієнтів по Україні одночасно (Додаток Ж);
3. Подія, яка свідчить про закінчення проекту, кінцевий продукт:
- впровадження центру транзит - прийому Інтернет/Інтранет заказів на діалоговий сервер (front-server) в ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” ;
- впровадження центру обробки заказів на аналітичному сервері (back-up server) в ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” ;
4. Прогнозований час виконання проекту - 9 місяців
5. Прогнозний бюджет проекту - 590 000 $
6. Характеристика сторін, які беруть участь у проекті :
- заказчик - створюванний ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” ;
- виконавець - приватне підприємство “Інформаційні та технологічні системи”
а) Передінвестиційна фаза проекту - бізнес-план проекту та оцінка інвестиційної привабливості
Економічне обґрунтування обраної інноваційної стратегії або Бізнес-план інноваційного проекту - це план розвитку нового підрозділу ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів”, необхідного для освоєння нових сфер діяльності фірми. Основними цілями бізнес-плану є :
визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості нового центру, зниження ризику підприємницької діяльності;
конкретизація перспектив бізнесу;
залучення уваги й інтересу потенційних інвесторів фірми, а також споживачів і постачальників;
Бізнес-план складається, якщо підприємство має недолік власних фінансо-вих ресурсів для виконання того чи іншого проекту, і це змушує його звертатися до інвесторів чи у банк за кредитом. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів і розрахунків, що містяться в бізнес-плані, мають першочергове значення для рішення питання про джерела фінансування.
Головним інструментом розробки бізнес-плану є кошторисне планування. Кошторис - це форма планового розрахунку, що визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період і включає розрахунок обсягів витрат і потреби в ресурсах шляхом множення норм витрати ресурсів на планований обсяг еконо-мічного показника (продаж, випуск продукції, обсяг послуг і т.п.).
У Додатку Ж наведені матеріали кошторисних розрахунків бізнес-плану ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'єрів” зі створення комп'ютерного центру ЦТТР по забезпеченню приймання та передачі заказів і діалоговому макетуванню дизайну проект-заказів клієнтами по мережі Інтернет .
Розраховані кошториси витрат та планових доходів, планова ціна за послу-ги центра, як посередника розрахована як функція кількості клієнтів, що прий-мають участь у проекті.
б)Змістовний опис вхідних умов інноваційного проекту
1. Інвестиції в інноваційний проект та умови їх оплати:
1.1 Отримані кошти інвесторів - акціонерів від розміщення акцій ВАТ на суму 680 000 доларів США при умові виплати акціонерам 20 % щорічних від номінала акцій та викупу у них акцій по номіналу рівними долями з кінця 3-го року, сплата дивідендів (в валюті) - щорічно;
1.2. Випущені та куплені облігації на суму 1 000 000 грн. ( 25 % від статутного фонду) з купонним доходом по 25 % щорічних, починаючи з кінця другого року, та викупом облігацій наприкінці 5 року; Власникам ТОВ “Класс-Лайн” повинні бути виплачені дивіденди з прибутку від інноваційного проекту у розмірах - за 4 рік впровадження 1 000 000 грн., за 5 рік впровадження - 2 000 000 грн., як компенсація за авансові витрати у 2004-2005 р. на розробку дослідної системи у сумі 1 200 000 грн.;
1.4 Розрахункова девальвація національної валюти відносно долара США
становить 5 % на рік.
2. Норма доходу на інвестований капітал становить 25 % річних ( 20 % - річний процент дивідендів + 5 % девальвація національної валюти).
3. Додаткові умови :
5.1 Тривалість життєвого циклу інноваційного проекту - 5 років ;
5.2 Амортизація обчислюється рівними частками протягом терміну
служби(щорічними порціями);
4. Планові обсяги реалізації (кількість клієнтів, які приймають участь у
експлуатації системи та оплачують абонентні послуги) наведені в табл.3.1:
Таблиця 3.1
Показники планових обсягів реалізації послуг проекту ВАТ “Класс-Дизайн”
Рік експлуатації
Середня кількість клієнтів
Ціна участі в проекті
Сума в
грн. / місяць
1 рік
1 000
15 $ / місяць
81,49
2 рік
5 000
12 $ / місяць
68,45
3 рік
8 000
12 $ / місяць
71,87
4 рік
10 000
12 $ / місяць
75,47
5 рік
15 000
12 $ / місяць
79,24
5. Планові витрати (згідно кошторисним розрахункам бізнес-проекту):
Таблиця 3.2
Планові витрати проекту ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”
Капітальні витрати на початку інноваційного проекту(0 рік)
Щорічні експлуатаційні витрати

Назва витрат
Сума

Назва витрат
Сума
1.
Купівля офісу та ремонт
51 000 $
1.
Щорічна абонплата за телекомунікації
75 540 $
2.
Кондиціонери
3600 $
2.
Щорічні витратні матеріали
800 $
3.
Офісні меблі
2800 $
3.
Зарплата з податками та зборами
137 760 $
4.
Комп'ютерне обладнання
170 326 $
4.
Утримання офісу
8400 $
5.
Телекомуніка-ційне облад-ня
68 900 $
5.
Абонплата за канал Інтернет
60 000 $
6.
Монтаж комп' ютерної мережі
7 296 $
6.
Експлуатаційні витрати
24 000 $
7.
Ліцензійне ПО
(НМА)
32 882 $
8.
Прикладне ПО
246 000 $
Разом
капітальних витрат
582 800 $
Разом щорічних витрат експлуатації
306 500 $
3.2.2.Оцінка ефективності проекту “Інтернет - Дизайн інтер'єрів” ВАТ „Класс-Дизайн Інтер'єрів”
Результати розрахунків з інвесторами інноваційного проекту наведені в табл.3.3 - “Результати інвестиційної діяльності”, в якій занесені результати інвестиційних потоків на підприємство (із знаком “-“), та результати повернення інвестицій на протязі 5 років .
Таблиця 3.3
1 Результати інвестицій в інноваційний проект ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”


 
 
Значення показників на t - кроку діяльності
п/п
Показники
0 рік
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Сума
1
Земля
0
0
0
0
0
0
0
2
Будинки, споруди
-270 300
0
0
0
0
0
0
3
Обладнання
-1 557 787
0
0
0
0
0
0
4
Нематеріальні активи
-1 478 075
0
0
0
0
0
0
5
Разом: вкладення в основний капітал(акції ВАТ)
-3 306 161
0
0
1 390 694
1 460 228
1 533 240
0
6
Приріст власного оборотного капіталу за рахунок облігацій(-)
-1 000 000
0
0
0
0
1 000 000
0
7
Приріст власного оборотного капіталу за рахунок ТОВ “Класс-Лайн”
-297 839
0
0
0
0
0
0
8
Усього інвестицій ( "-" - вкладено, " +" - повернуто інвесторам)
-4 604 000
0
0
0
0
0
5 384 161 (+ курсова різниця)
9
Дивідендні доходи акціонерам за авансові витрати на іннов. проект ( 1 200 000 грн.)
0
0
0
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
Таблиця 3.4
Результати розрахунків амортизації в інноваційному проекті ВАТ “Класс-Дизайн”
Показники
Сума
Річ. %
Розрахункові суми амортизації, грн.
Грн.
аморт.
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Інвестиції в ОФ та НМА,
3 306 161
698 577
600 539
526 876
471 500
429 846
Група 1
270 300
5
13 515
12 839
12 197
11 587
11 008
Група 2
1 557 787
25
389 447
292 085
219 064
164 298
123 223
Група НМА
1 478 075
20
295 615
295 615
295 615
295 615
295 615
Таблиця 3.5
Результати операційної діяльності проекту ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”

Показники
Значення показників на t - кроку діяльності
п/п
0 рік
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Сума 5 років
 
Розрахунок валового доходу( курс валюти на 0 рік = 5,3 грн./ 1 $)
 
 
Курс валюти, грн./ 1 $
5,3
5,57
5,84
6,14
6,44
6,76
1
Обсяг продажу, один.
1000
5000
8000
10000
15000
0
2
Ціна продажу(без ПДВ) грн./один.(в місяць)
81,49
68,45
71,87
75,47
79,24
0
3
Виручка от продажу, грн.(за 12 місяців)
977850
4106970
6899710
9055868,9
14262993
0
 
Розрахунок валових витрат ( для оподаткування)
5
Виробничі валові витрати, грн.
-1665045
-1748297
-1835712
-1927498
-2023873
0
6
Проценти по облігаціях, грн.
0
-250000
-250000
-250000
-250000
0
8
Амортизація ОФ та НМА, грн.
-698577
-600539
-526876
-471500,1
-429846
0
9
Відсотки по процент-них акціях ВАТ,грн.
-756840
-794682
-834416
-584091,3
-306648
0
 
Розрахунок балансового прибутку для оподаткування
10
Балансовий прибуток, грн.
-2142612
713451,6
3452705
5822779,8
11252627
19098952
11
Податки (25%) на прибуток, грн.
0
-214035
-1035812
-1746834
-3375788
-6372469,1
12
Проектований чистий прибуток(для нарахування дивідендів), грн.
-2142612
499416,1
2416894
4075945,8
7876839
12726483
 
Розрахунок чистого операційного доходу ( + фонд амортизації)
13
Чистий доход від опе-рацій (чистий прибу-ток + амортизація),грн.
-1444035
1099955
2943770
4547446
8306685
15453821,1
В табл. 3.5 приведені результати розрахунку операційної діяльності підпри-ємства на основі вхідних даних та Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у розділі віднесення до валових затрат [4]:
сум виплачених процентів за кредити та процентний дохід по облігаціях ( (вихідний грошовий потік);
Таблиця 3.6
Результати фінансової діяльності проекту ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”

 
 
Значення показників на t - кроку діяльності
п/п
Показники
0 рік
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
 
 
Розрахунки динаміки капіталізованого власного капіталу
1
Інвестиції оборотного капіталу, грн.
1297839
0
0
0
0
0
2
Прибуток до капіталізації, грн.
0
-2142612
499416
2416894
4075946
7876839
3
Виплата дивідендів, грн.
0
0
0
0
-1000000
-2000000
4
Власний капітал з капіталізацією прибутку, грн.
1297839
-844773
-345357
2071537
5147483
11024322
Розрахунки динаміки запозичення та амортизаційного повернення коштів
6
Довгострокові акції+облігац, грн.
4604000
0
0
0
0
0
7
Амортизація, грн.
0
698577
600539
526876
471500
429846
8
Погашення заборгова-ності по акціях, грн.
0
0
0
-1390694
-1460228
-2533240
 
Результати фінансової діяльності
10
Потік реальних грошей, грн.
1297839
-1444035
1099955
1553076
2087218
3773445
11
Сальдо реальних грошей, грн.
0
-146196
953759
2506835
4594053
8367499
12
Сальдо накопичених реальних грошей, грн.
0
-1444035
-344080
1208997
3296214
8367499
За результатами розрахунків інвестиційної та операційної діяльностей підприємства (табл. 3.4 - 3.5) розраховуємо результати фінансової діяльності підприємства та грошові потоки.
При розрахунках показників табл. 3.6 прийнята методологія [36]:
1) Потік реальних грошей за кожний рік (п.10) розраховується як різниця сум чистого прибутку (п.2) - сум виплачених дивідендів акціонерам (п.3), та враховуючи, що виплата повернення сум акцій(п.8) виконується за рахунок фонду амортизації (п.7) та, частково, чистого прибутку.
2) Сальдо реальних грошей (п.11) розраховується як початковий інвестований оборотний капітал + потік реальних грошей (п.10) - приведено наростаючою сумою.
3) Сальдо накопичених реальних грошей (п.12) розраховується як сума накопиченого реального потоку грошей (п.10) - приведено наростаючою сумою.
Ефективність проекту характеризується низкою показників, що відбивають співвідношення витрат і результатів з огляду на інтереси сторін - учасників.
Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту щодо ефективності [15], [22], [39]:
- комерційної (фінансової) - враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
- бюджетної - враховують і відбивають фінансові наслідки проекту для державного, регіонального або місцевого бюджету;
- економічної - враховують витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту; виходять за межі прямих фінансових інтересів безпосередніх учасників інвестиційного проекту і допускають вартісний вимір.
Порівняння різноманітних інвестиційних проектів (або варіантів того самого проекту) і вибір кращого з них проводять з урахуванням таких показників:
- чистий дисконтований доход (ЧДД) та інтегральний ефект;
- індекс доходності (ІД);
- внутрішня норма доходності (ВНД);
- строк окупності (СО);
В табл. 3.7 - 3.8 наведені результати розрахунку фінансових показників проекту для прийнятих умов бізнес-плану. В табл. 3.9 наведені розрахунки послі-довними приближеннями значення ВНД - внутрішньої норми доходності, тобто такого значення % виплати дивідендів акціонерам від чистого прибутку, яка дозволяє вирівняти дисконтовані інвестиції та чистий дисконтований доход підприємства, тобто ВНД - досягнута фактична рентабельність капіталу.
Таблиця 3.7
Показники ефективності інноваційного проекту ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”
( прямий розрахунок за вхідними даними)

 
Значення показників на t - кроку діяльності
 
Сума
п/п
Показники
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
5 років
1.
Ефект від інвестиційної діяльності(капітальні витрати) (табл.3.1)
-4 604 000
0
1 390 694
1 460 228
2 533 240
780 161
2.
Ефект від операційної діяльності (табл.3.3)
-1 444 035
1 099 955
2 943 770
4 547 446
8 306 685
15 453 821
3.
Потік реальних грошей (табл.3.4)
-146 196
1 099 955
1 553 076
2 087 218
3 773 445
8 367 499
4.
Чистий прибуток (табл.3.4)
-2 142 612
499 416
2 416 894
4 075 946
7 876 839
12 726 483
5.
Значення комплекса ( 1+d)t = D при коефіцієн-ті дисконтування d= 25%
0,80
0,64
0,51
0,41
0,33
6.
Дисконтований потік реальних грошей (п.3/D)
-146 196
703 971
795 175
854 924
1 236 483
3 444 357
7.
Дисконтований потік чистого прибутку (п.4/D)
-2 142 612
319 626
1 237 450
1 669 507
2 581 082
3 665 054
8.
Дисконтовані капітальні витрати (п.1/D)
-4 604 000
0
712 035
598 109
830 092
-2 463 764
9.
Дисконтований доход від операційної діяльності (п.2/D)
-1 444 035
703 971
1 507 210
1 862 634
2 721 935
5 351 715

Таблиця 3.8

Результати розрахунків коефіцієнтів ефективності

за даними табл. 2.7
Значення
Розмірність
1
ЧДД =(сума пункт 9) -
(сума пунктів 8)
Чистий дисконтований дохід
2 887 951,47
грн.
2
КЕІ = (сума п.4)/ (суму п.1) *100
Коефіцієнт ефективності інвестицій
293,37
%
3
ДКЕІ = (сума п.7)/ (суму п.8) *100
Дисконтований коеф-т ефективності інвестицій
148,76
%
4
СО = (сума п.1)/(сума п.2/5)
Строк окупності інвестицій
1,74
Років
5
ДСО = (сума п.8)/(сума п.9/5)
Дисконтований строк окупності інвестицій
2,30
Років
6
ІД = (сума пункт 2)/
(суму п.1)
Індекс доходності
3,53
 
7
ІДД = (сума пункт 9)/
(суму п.8)
Індекс дисконтованої доходності
2,17
 
8
NPV = (сума пункт 6)
Сумарний дисконтований потік грошей за 5 років
3 444 357,31
грн.
9
ВНД =(приближення № 0)
Норма дисконту в розрахунках
25
%
Показники ефективності проекту ЦТТР ВАТ “Класс-Дизайн”(розрахунки значення ВНД за результатами варіаційних розрахунків)
Таблиця 3.9
2 Результати варіаційних розрахунків коефіцієнтів для оптимуму ВНД
1
ЧДД
-27 701,21
355 311,99
2 887 951,47
грн.
2
ВНД = r
( i- наближення)
55,00
50,00
25,00
%
Далі застосовують формулу розрахунку точного значення ВНД за найближ-чими приближеннями (мінімум абсолютного значення ЧДД) :
де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0)); r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).
Як видно із аналізу результатів розрахунків (банківська норма доходу на інвестований капітал - 25 %) для алгоритмів прийняття проектного рішення - [6], [8], [10], [36]:
- приведений чистий дисконтований дохід ЧДД ( мінус дисконтована сума
інвестиції) = 2 887 951 грн. ( > 0);
- Коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 293,37 %
(більше норми банківського проценту 25%);
- Дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 148,76 %
(більше норми банківського проценту 25%);
- Індекс доходності ІД = 3,53 ( > 1);
- Індекс дисконтованої доходності ІДД = 2,17 ( > 1)
- Строк окупності затрат СО = 1,74 років
(менше життєвого циклу інноваційного проекту - 5 років);
- Дисконтований строк окупності затрат СО = 2,30 роки
(менше життєвого циклу інноваційного проекту - 5 років);
- Внутрішня норма доходності ВНД = 54, 638 % ( що значно вище норми дисконту = банківського проценту 25 % з врахуванням 5% девальвації національної валюти);
- Сумарний NPV-потік дисконтованих грошей від інноваційного проекту =
= + 3 444 357 грн. ;
Таким чином інноваційний проект ВАТ “Класс-Дизайн” для вхідних умов бізнес-проекту - є фінансово ефективним, одночасно альтернативно ефективним у порівнянні з вкладенням інвестицій під банківську норму проценту та повинен бути прийнятим.
Отримані результати розрахунків по бізнес плану є економічною основою для створення відкритого акціонерного товариства ВАТ “Класс-Дизайн Інтер'є-ра”, оскільки показує інвесторам - майбутнім акціонерам, що вкладення капіталу в ВАТ є більш вигідним, ніж вкладання коштів на депозит в банки.
Відкритим акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, при цьому акції якого можуть и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.