На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Оцнка маркетингового, кадрового фнансового зрзв. Характеристика впливу чинникв зовншнього середовища на розвиток фрми. Визначення мсй, цлей функцональної стратегї пдприємства. Проведення SWOT-аналзу дяльност ВАТ Берзвськ води.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


міністерство освіти і науки україни
національний технічний університет
"харківський полІтехнічний інститут"
Кафедра менеджменту і контролінгу
Курсова робота
на тему: Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води"
Харків 2009

Зміст:


  Вступ
  1.
  аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства
   1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації
    1.2 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища органзації
   1.3 Аналіз впливу чинників мікросередовища
  2. Вироблення місії і цілей фірми
   2.1 Місія організації
   2.2 Цілі організації
  3. SWOT - аналіз діяльності підприємства
   3.1 Аналіз сильних і слабких сторін
   3.2 Аналіз зовнішніх можливостей і загроз
   3.3 Матриця SWOT
  4. Функціональні стратегії розвитку організації
  Заключен
  НЯ
  список використаних джерел
  Додаток А
  Додаток Б
  Вступ
Маркетингова діяльність є одним з важливих елементів функціонування організації. Вона направляє дії керівництва в потрібне русло, формує стратегію організації частково або повністю, забезпечує обґрунтованість ухвалюваних рішень і їхню результативність.
В цій курсовій роботі, ціллю якої є вироблення маркетингової стратегії діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води", підприємство буде всесторонньо досліджено в світлі існуючих на ньому основних проблем. Серед таких проблем є те, що продукція, вироблювана на заводі - мінеральна вода - не є товаром першої необхідності, що свідчить про нееластичність попиту на продукт. Це означає, що навіть незначне підвищення ціни відсіває велику кількість реальних покупців.
З іншого боку існує ще одне обставина: якість питної мінеральної води залежить напряму від екологічної ситуації в регіоні, а позаяк це регіон з високим рівнем розвитку промисловості, то це може погіршити ситуацію.
Підприємство ВАТ "Березівські мінеральні води" є найбільшим виробником газованої питної води і напоїв в Харківській області, і посідає гідне місце в цій галузі харчової промисловості України. Завод здійснює виробництво різних видів мінеральної газованої води і напоїв, що є основою діяльності підприємства.
Історія джерела води починається в 1862 р., коли на засіданні Харківського медичного товариства, лікар професор Гуревіч зробив доклад про виявлене ним на хуторі Березівське цілюще джерело. Вода з цих місць використовувалася для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. До 1890 року воду газували, розливали в пляшки і поставляли до Москви, Одеси, Сімферополя і Києва. На базі цього джерела був побудований курорт, а в 1927 року - завод по розливу мінеральної води в пляшки. Під час війни, в 1943 року приміщення заводу були знищені відступаючими гітлерівськими військами. А вже в 1967 року завод був побудований наново. В листопаді 1995 року зареєстровано акціонерне товариство "Завод "Березівські мінеральні води", і в червні 1997 року на зборах акціонерів було встановлено Відкрите акціонерне товариство "Завод "Березівські мінеральні води".
Мета даної роботи полягає у розробці стратегії маркетингової діяльності для розглядуваного підприємства.

аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище організації - це та складова загального середовища, яке характеризує внутрішнє становище в організації.
В даній курсовій роботі буде детально розглядатися маркетинговий зріз, а також буде описано становище в частині організаційної структури, виробництва, і фінансових результатів підприємства.

Маркетинговий зріз

Схема ціноутворення. Цінова стратегія підприємства визначається попитом на продукцію, і повинна задовольняти як потребам підприємства, так і можливостям споживача.
В плануванні цінової стратегії полягає основна проблема діяльності ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води". Існують два основні чинники, що впливають на діяльність заводу в цьому напрямі:
Попит на всі види продукції, які виробляє підприємство ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" є нееластичним, і негативно реагує на підняття ціни.
Попит на всі види товарів є сезонним: він підвищений з кінця травня по початок вересня, а у інший час утримується на більш низькому рівні.
Виходячи з цих положень необхідно закладати в цінову стратегію більш низьку ціну для залучення споживача. Як базовий метод ціноутворення при визначенні цін на продукцію обраний метод середньоринкових цін. відповідно до цього за основу розрахунку беруться внутрішні ціни конкурентів. Ураховуються так само власні витрати виробництва. Схема ціноутворення представлена в Табл. 1 та Додатку А у вигляді діаграми.
Таблиця 1 - Утворення ціни на продукцію
Назва статті
Сума в тис. грн., 2008 р.
Сума в тис. грн., 2009 р.
Матеріальні витрати
10813,30
16865,20
Витрати на оплату праці
778,45
509,52
Відрахування на соціальні потреби
300,31
195,51
Амортизаційні відрахування
928,47
253,23
Інші витрати
1625,93
2204,48
Прибуток підприємства
3611,62
5006,98
Ціна реалізованої продукції
18058,08
25034,92
Як видно з таблиці, матеріальні витрати підприємства збільшилася майже в півтора рази. Ця негативна тенденція обумовлена багаторазовим підвищенням матеріальних витрат на виробництво, що обумовлене кризою в економіці та виробництві у країні. З іншого боку показники деяких видів витрат впали, що призвело до збільшення прибутку в 2009 році.
Дуже важливим є визначення основних показників, які дають можливість стежити за адміністративними витратами. Цей показник визначається відношенням числа замовлень (Nз), яке для даного підприємства складає 1905 тис. одиниць, до відповідної їм суми продажів (Оп), що склала 21372,5 тис. грн.:
k адмін = Nз / Оп
k адмін = 1905 / 21372,5 = 0,09
Це свідчить про незначні адміністративні витрати. При цьому з'являється можливість запуску у виробництво більш крупних серій товарів, оскільки цей показник так само свідчить про неповне використання виробничих потужностей.
Ринки збуту продукції підприємства. Продукція підприємства направлена на конкретного споживача-людину . Тому реалізація проводиться через торгові точки, магазини і кіоски, як показано це на рис. 1.
Рис. 1. Схема досягнення продукцією конкретного споживача
В основному продукція підприємства "Завод "Березівські мінеральні води" розповсюджується в торгових точках Харкова і області, Києва, обласних центрах Півдня, Сходу і Центру України, і деяких інших великих містах.
Рекламна стратегія організації. Вироблення ефективної реклами закладає основу підвищення обсягів продажів. Для ВАТ "Завод "Березівських мінеральних вод" розробка рекламної стратегії зумовлює досягнення цілей організації, та є одним з найважливіших напрямів діяльності підприємства.
Рекламна стратегія ВАТ "Завод "Березівських мінеральних вод" буде складатися з ряду заходів по утриманню існуючого контингенту споживачів і завоюванню нового. Ці заходи викладені нижче:
Подальше вдосконалення етикетки не тільки для мінеральної газованої води "Березівська", але і для безалкогольних напоїв, вироблюваних на підприємстві;
Почати розробку нової більш ефектної та привабливої конфігурації розфасовувальної тари для всіх видів продукції, що особливо стосується упаковок по 0,5 і 1 л.
Формування бренда мінеральної води "Березівська".
Проведення різного роду акцій і лотерей у співпраці із зацікавленими в рекламі спонсорами.
Вихід на ринки Західної України.

Організаційний зріз

Організаційна структура підприємства - це сукупність взаємозв'язаних підрозділів підприємства, що забезпечують його розвиток і реалізацію його цілей.
На основі аналізу структури організації, її комунікативних характеристик можна показати схему відповідальності і делегування повноважень. Для цього можна використовувати формулу В.А. Грайкунаса, по якій визначається число всіх можливих взаємозв'язків в організації, що вимагають уваги менеджера:
,
де n - кількість підлеглих серед управлінського складу.
У випадку ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" цей показник дорівнюватиме:
k = 8 * (28 - 1 + 8 - 1) = 1080
Таким чином, для даного підприємства характерний широкий спектр управлінських зв'язків, пов'язаний з відносно великою кількістю працюючих та розгалуженістю виробництва.
Організаційна діаграма представлена схемою в Додатку Б
Структура заводу включає:
Орган управління, який складається з Правління, що здійснює контроль, стратегічне планування і управління, і дирекції, займається оперативним управлінням заводом.
Планово-економічний відділ, суміщений з бухгалтерією, який займається економічними розрахунками і плануванням, а так же бухгалтерською діяльністю.
Виробничий відділ, що виконує відбір мінеральної води, її механічне очищення і розлив у фірмову тару.
Відділ збуту і поставок, що відповідає за збут виробленої продукції, і здійснення її поставок замовникам.
За останній час в організаційній структурі підприємства відбувся ряд змін, врахованих в даному аналізі, тому подальші зміни не передбачаються.

Кадровий зріз

Організаційна структура ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" з чотирьох основних підрозділів, в яких працює в цілому 243 людини.
Для організації, що масово випускає товари для споживчого ринку та має досить великий штат працівників, доцільно враховувати показник якісного забезпечення кадрами підприємства, який можна розрахувати по формулі:
,
де - фактична сумарна кількість фахівців, що посідають посади відповідно до штатного розкладу;
- чисельність особового складу кадрів фахівців по штатному розкладу.
К кач = 237 / 243 * 100 = 97,5 %
При даній кількості працюючих, цей показник можна вважати досить високим, що забезпечує ефективність виробничого процесу та прибутковість підприємства.

Виробничий зріз

ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" виробляє мінеральну газовану воду і безалкогольні напої, та реалізує свою продукцію під власною торговою маркою.
При підприємстві діє спеціалізована лабораторія, що здійснює контроль якості і чистоти розлитої мінеральної води. Це гарантує споживання високоякісної продукції, яка сприяє поліпшенню здоров'я споживача.
Підприємство випускає наступний асортимент продукції:
Мінеральна газована вода "Березівська";
Газована мінеральна вода з соком різних фруктів "Сік + Березівська";
Безалкогольні газовані напої на основі мінеральної води "Березівська".
Розрахуємо зменшення собівартості продукції від впровадження більш економічних технологій виробництва в поточному році, використовуючи дані таблиці 2, за формулою:
,
де, , - собівартість i - го виробу в базовому і плановому періодах, грн.;
- об'єм випуску i - го виробу в поточному періоді, шт.;
т - число виробів, що випускаються.
Таблиця 2 - Обсяги виробництва.
Найменування продукції (виду продукції)
Одиниця виміру
Обсяг виробництва в натуральних одиницях за поточний період
Собівартість річного випуску за звітний період (тис.грн.)
Собівартість річного випуску за минулий період (тис.грн.)
Безалкогольнi напої
тис. дал
377
1213,2
2921,7
Мiнеральна вода
тис. дал
1197
9656,0
9745,2
10869,2
12666,9
с = (2921,7 - 1213,2) + (9745,2 - 9656,0) = 1797,7 тис. грн.
Відтак економія при використанні нових технологій по відношенню до суми собівартості складає досить велику суму, що безпосередньо може сприяти покращенню фінансового стану підприємства та розширенню виробництва.
Продукція підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" проходить наступний виробничий цикл:
Видобуток мінеральної води з розташованих на території підприємства технічно оснащених джерел;
Контроль якості води, що проводиться, в спеціальній лабораторії;
Газування мінеральної води;
Виробництво безалкогольних напоїв з мінеральної води і їхнє газування;
Розлив мінеральної води і напоїв у фірмову тару, з фірмовою етикеткою;
Упаковка партій товару і відвантаження.

Фінансовий зріз

Фінансова звітність підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" складається в повному об'ємі відповідно до Закону України "Про бухгалтерський обліку і фінансову звітність в Україні".
Аналізуючи фінансову діяльність підприємства можна відзначити основні моменти:
В звітному 2008 році отримало чистий прибуток від реалізації своєї продукції склав 15326,95 тис. грн.;
Собівартість реалізованої продукції склала 10869,2 тис. грн;
Прибуток підприємства від операційної діяльності склав 1905,75 тис. грн.
Відношення
представляє собою показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства. У даному випадку, за умов, що власний капітал на 01.01.2009 р. становив 1641,0 тис. грн., а загальна сума пасиву 16838,0 тис. грн., воно дорівнюватиме:
1641,0 / 16838,0 = 0,097
Тобто підприємство можна вважати на даний момент за недостатньо фінансово стійке.
Відносна фінансова стабільність підприємства частково забезпечується відносною стабільністю у галузі. Кредитна політика по відношенню до підприємства достатньо сприятлива, що дає можливість виплачувати існуючий борг поступово. Позитивний і сам факт того, що заборгованість у декілька разів менше власного капіталу, що робить банкрутство при екстрених обставинах не небезпечним.

Організаційна культура підприємства

Організаційна культура підприємства для відкритого акціонерного підприємства "Завод "Березівські мінеральні води" - це насамперед традиції та культура праці співробітників, що склалася за час існування підприємства, та передається з покоління у покоління, а також це - висока вмотивованість праці відносно місії підприємства, що полягає у забезпеченні населення найнеобхіднішим - свіжою та цінною за своїми властивостями питною водою. На користь останнього свідчить и наявність в асортименті товару лінійки "Сік+Березівська", де використовуються натуральні фруктові соки. Тобто політика підтримки здоров'я нації стає одним з першочергових мотивів у роботі організації та її праг
1.2 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

Аналіз зовнішнього середовища - необхідна дія, за допомогою якої, при розробці стратегічного плану, можна враховувати і контролювати зовнішні чинники, щоб визначити можливість зростання фірми або небезпеки для неї.
Економічне середовище. Для дослідження цього чинника необхідно аналізувати ситуацію в країні, безробіття, рівень інфляції.
Зараз в Україні складається хистке і нестабільне положення, що стосується всіх сфер діяльності. Ця обставина не обійшла і галузь, в якій працює підприємство "Завод "Березівські мінеральні води". Справа в тому, що, як говорилося раніше, мінеральна вода не є товаром першої необхідності для українського споживача, тому навіть незначне підвищення ціни може призвести до істотного зниження споживання. Це відбувається через украй низьку купівельну спроможність споживача, обумовлену названими чинниками.
При цьому в країні зростає інфляція що негативно позначається на цінах на закупівельні матеріали (тара, етикетки, устаткування).
Політико-правове середовище. Тут необхідно вивчити і передбачити наміри властей, розглянути вплив на організацію законодавчої бази держави.
Одним з несприятливих моментів є той, що, завдяки існуючому законодавству, виявляється істотний податковий тиск на підприємство, а виплати в цій сфері несумірні з можливостями підприємства.
Слід зазначити, що підприємство реалізує свою продукцію під власною торговою маркою "Березівська". Для цього підприємство отримало Свідотство на знак товарів і послуг 12571 від 07.06.1999. Це захищає продукцію заводу від підробок і гарантує високу якість продукції споживачу.
Політична обстановка в Україні не може не впливати на положення справ підприємства. при чому вона робить як непрямий, так і безпосередній вплив. Непрямий вплив полягає в тому, що через погіршення економічної ситуації в країні погіршився стан споживача - знизилася його купівельна спроможність. Пряме виражається в нестабільності, що з'явилася в останній час, і невизначеності. Нестабільність обмінного курсу національної валюти викликає втрати при продажу товару.
Науково-технічне середовище. В даній галузі науково-технічне середовище має свою специфіку. Оскільки діяльність підприємства фактично полягає в наданні споживачу можливості користуватися рідкісними природними ресурсами, коефіцієнт участі підприємства у виробництві самого продукту практично рівний нулю. В іншому ж підприємство забезпечує повністю заходи всієї решти, необхідні для передачі ресурсу споживачу. Всі основні технологічні новинки використовуються саме на цьому етапі. Це можуть бути такі аспекти:
Дизайн і матеріал упаковки;
Дизайн і матеріал етикетки;
Техн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.