На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Визначення нформацйної технологї управлння. Опис нформацйного менеджменту, його технологї й програм в управлнн роботою менеджерв. Специфка обробки нформацї у нформацйних системах менеджменту корпорацй й пдприємств рзних форм власност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 12.03.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


29
Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Резюме

Дана курсова робота присвячена інформаційним технологіям управління.
В роботі надано визначення інформаційної технології управління, як процесу, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Доведено, що інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних.
Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних масивів інформації за допомогою інформаційних систем менеджменту й систем підтримки прийняття рішень; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки за отриманими результатами переробки інформації. Розв'язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології в управлінні. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота.
Реферат

Ключові слова: інформаційні технології управління (ІТУ), нова інформаційна технологія, інформаційна система менеджменту (ІСМ), програмне забезпечення ІТ, автоматизація збору та обробки інформації, інформаційна система (ІС).
Об'єкт дослідження: інформаційний менеджмент, як історична складова того, що з самого спочатку інформаційний менеджмент сприймався як менеджмент створення систем, пов'язаних із розробкою, рекламою, торгівлею та експлуатацією комп'ютерних мереж, які обслуговують різноманітні інформаційні потреби сучасних промислових підприємств, банків, комерційних організацій, навчальних закладів тощо.
Методи дослідження: опис й класифікація пойнять й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту у різних державах світу.
Досягнення розробки та їх новина: зроблено опис інформаційного менеджменту, технології й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, запропоновано опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності. В роботі доведено, що у сучасних умовах соціально-економічного розвитку інформатизації й автоматизації менеджменту у світі, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Зміст

  Вступ
  Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія
   1.1 Визначення інформаційної технології управління
   1.2 Співвідношення інформаційної технології та інформаційної системи
  Розділ 2. Складові інформаційної технології управління й рівні переробки інформації
   2.1 Складові інформаційної технології
   2.2 Рівні технологічних процесів переробки інформації
  Розділ 3. Поняття інформаційних технологій для управління офісом й прийняття рішень
   3.1 Інформаційні технології автоматизації офісу
   3.2 Інформаційні технології підтримки ухвалення рішень
  Висновок
  Література
  Вступ

  Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних. Метою інформаційної технології управління є задоволення інформаційних потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають справу з ухваленням рішень. Вона може бути корисний на будь-якому рівні управління. У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
  Огляд літератури по інформаційним технологіям управління:
  У роботі Устинової Г.М. „Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Изд-во DiaSoft-UP, СПб, 2000” [8] розглянуте світові визначення різних інформаційних систем й технологій, доведено американській й російській підхід до створення й впровадження інформаційних систем менеджменту.
  Автори Матвієнко О.В., Цивін М.Н. у опорному конспекті лекцій „Інформаційний менеджмент”, що виданий Київ: Слово КНУКіМ [12] у схемах і таблицях вводять і роз'яснюють у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу “Інформаційний менеджмент”. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту взагалі. Цей опорний конспект доцільно використовувати для закріплення вивченого матеріалу, для відновлення у пам'яті необхідних понять при вивченні наступних розділів курсу та інших дисциплін, які спираються на курс “Інформаційний менеджмент”. Опорний конспект доповнено практичними завданнями для більш ефективного опрацювання студентами навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Тестові питання до кожного з розділів курсу дають студенту змогу самоперевірки та контролю засвоєння знань.
  Автори Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т. у своєму навчальному посібнику „Програмні оболонки і пакети”, що виданий К.: КНЕУ [13], доводять, що метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання для менеджерів.
  Завжди перед керуючим органом постають завдання отримання інформації, її переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному й стратегічному аспектах і ґрунтуються на раніше отриманих даних, від правдивості й повноти яких багато в чому залежить успішне рішення багатьох завдань управління. Прийняття будь-якого рішення в управлінні вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки. Розв'язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології менеджменту. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота.
  Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія

  1.1 Визначення інформаційної технології управління
  Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства.
  Вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких, головним чином, визначалась:
  розвитком науково-технічного прогресу,
  появою нових технічних засобів переробки інформації.
В сучасному суспільстві основним технічним засобом технології переробки інформації є персональний комп'ютер, який суттєво вплинув як на концепцію побудови і використання технологічних процесів, так і на якість результатної (вихідної) інформації. Впровадження персонального комп'ютера в інформаційну сферу і застосування телекомунікаційних засобів зв'язку визначили новий етап розвитку інформаційної технології і, як наслідок,- зміну її назви за рахунок приєднання одного з синонімів: "нова", "комп'ютерна" або "сучасна".
Визначення "нова" підкреслює новаторський, а не еволюційний характер цієї технології. Її впровадження є новаторським актом в тому розумінні, що вона суттєво змінює зміст різних видів діяльності в організаціях. В поняття нової інформаційної технології включені також комунікаційні технології, які забезпечують передачу інформації різними засобами..
В табл. 1.1 наведені основні характерні ознаки нової інформаційної технології.
Таблиця 1.1. Основні характерні ознаки нової інформаційної технології
Методологія
Основні ознаки
Результат
Використання нових засобів оброблення інформації
Інтеграція в технологію управління
Нова технологія комунікацій
Цілісні технологічні системи
Інтеграція функцій спеціалістів і менеджерів
Нова технологія оброблення інформації
Цілеспрямовані створення, передача, зберігання і відображення інформації.
Врахування закономірностей соціального середовища
Нова технологія прийняття управлінських рішень

Нова інформаційна технологія -це інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп'ютери та телекомунікаційні засоби.

Прикметник "комп'ютерна" підкреслює лише те, що основним технічним засобом її реалізації є комп'ютер.
Три основних принципи (комп'ютерної) інформаційної технології
Можна коротко вказати наступні принципи комп'ютерної технології:
інтерактивний ( діалоговий) режим роботи з комп'ютером;
інтегрованість (взаємозв'язок) з іншими інструментарієм і продуктами;
гнучкість процесу як зміни даних, так і постановок задач.
Очевидно, більш точним слід вважати термін нова, а не комп'ютерна інформаційна технологія, бо він відтворює в її структурі не тільки технології, побудовані на використанні комп'ютерів, але і технології, побудовані на інших технічних засобах, особливо на засобах, забезпечуючих телекомунікацію.
Іструментарій інформаційної технології
Реалізація технологічного процесу матеріального виробництва здійснюється за допомогою різноманітних технічних засобів, до яких відносяться: обладнання, станки, інструменти, і т.п.
Аналогічно і для інформаційної технології такими технічними засобами виробництва інформації буде апаратне, програмне і математичне забезпечення. За їхньою допомогою виконується переработка початкової інформації в інформацію нової якості. Виділимо окремо з вказаних засобів програмні продукти і назвемо їх інструментарієм, або більш конкретно - програмним інструментарієм інформаційної технології. Визначимо це поняття.
Інструментарій інформаційної технології це - один або кілька взаємопов'язаних програмних продуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в якому дозволяє досягти поставленої користувачем мети.
В якості інструментарію можна використовувати наступні поширені види програмних продуктів для персонального комп'ютера:
текстовий процесор ( редактор),
настільні видавничі системи,
електронні таблиці,
системи управління базами даних,
електронні записні книжки,
електронні календарі,
інформаційні системи функціонального призначення (фінансові, з бухгалтерського обліку, для маркетингу і ін.),
експертні системи.
1.2 Співвідношення інформаційної технології та інформаційної системи
Інформаційна технологія тісно зв'язана з інформаційними системами, які є для інформаційної технології основним середовищем. На перший погляд може здатись, що введенні визначення інформаційної технології і системи схожі. Але це не так. Інформаційна технологія є процесом, складеним із чітко регламентованих правил виконання операцій різного ступеня складності над даними, що зберігаються в комп'ютерах. Основна ціль інформаційної технології - в результаті цілеспрямованих дій по переробці початкової інформації з метою одержати необхідну для користувача інформацію.
Інформаційна система є середовищем, елементами якого є:
комп'ютери,
комп'ютерні мережі,
програмні продукти,
бази даних,
люди,
різного роду технічні і програмні засоби зв'язку і т.п.
Основна ціль інформаційної системи - організація зберігання і передачі інформації. Інформаційна система являє собою людино-комп'ютерну систему оброблення інформації. Реалізація функцій інформаційної системи неможлива без знання орієнтованої на неї інформаційної технології. Інформаційна технологія може існувати і поза сферою інформаційної системи. Наприклад:
· Інформаційна технологія роботи в середовищі текстового процесора Word 6.0, який не є інформаційною системою.
· Інформаційна технологія мультимедіа, де за допомогою телекомунікаційного зв'язку здійснюється передача і оброблення на комп'ютері зображення і звуку.
Лише в умілому використанні двох інформаційних технологій - управлінської і комп'ютерної - гарантія успішної роботи інформаційної системи.
Таким чином, інформаційна технологія управління це - сукупність чітко визначених цілеспрямованих дій персоналу по переробці інформації на комп'ютері. Інформаційна система - людино-комп'ютерна система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує комп'ютерну інформаційну технологію. Інформаційна технологія управління орієнтована на роботу в середовищі інформаційної системи управління.
Інформаційні системи управління ідеально підходять для задоволення схожих інформаційних потреб працівників різних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів управління фірмою. Інформація, що поставляється ними, містить відомості про минуле підприємства чи фірми, про діяльність фірми чи підприємства у теперішньому часі і вірогідному: майбутньому часі функціонування фірми чи підприємства. Для ухвалення рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути представлена в агрегованому вигляді так, щоб визначались тенденції зміни даних, причини відхилень і можливі рішення. На вказаному етапі розв'язуються наступні задачі обробки даних з використанням інформаційної технології управління:
оцінка планованого стану об'єкту управління;
оцінка відхилень від планованого стану;
виявлення причин відхилень;
аналіз можливих рішень і дій.
Із переліку задач можна побачити, що інформаційна технологія управління направлена на створення різних видів звітів.
Основні види звітів, що розроблюються з використанням інформаційної технології управління - регулярні та спеціальні звіти:
Регулярні звіти створюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їх створіння, наприклад місячний аналіз продаж компанії.
Спеціальні звіти створюються по запитах управлінців або коли сталося щось незаплановане.
І регулярні звіти, і спеціальні види звітів можуть мати різні форми, рис. 1.1. Вкажемо основні форми звітів, саме:
підсумкові,
порівняльні,
надзвичайні.
У підсумкових звітах, дані з'єднані в окремі групи, відсортовані і представлені у вигляді проміжних і загальних підсумків за окремими полями
Порівняльні звіти містять дані, отримані з різних джерел або класифіковані за різними ознаками і використовуються з метою порівняння.
Надзвичайні звіти містять дані виняткового ( надзвичайного) характеру.
Використання звітів для підтримки управлінських рішень є особливо ефективним при реалізації так званого управління за відхиленням.
Рис. 1.1. Входи та виходи інформаційної системи управління
Управління за відхиленнями припускає, що головним змістом одержуваних менеджером даних повинні бути відхилення стану господарської діяльності фірми від деяких встановлених стандартів (наприклад, від її запланованого стану). При використанні на фірмі принципів управління по відхиленням до звітів висуваються наступні вимоги:
звіт повинен створюватися тільки тоді, коли відхилення відбулося;
відомості в звіті повинні бути відсортовані за значеннями критичного для даного відхилення показника;
всі відхилення бажано показати разом, щоб менеджер міг проаналізувати існуючий між ними зв'язок;
в звіті необхідно показати кількісне відхилення від норми.
Вхідна інформація надходить з систем операційного рівня, див Рис. 1.1. Вихідна інформація формується у вигляді управлінських звітів. Вказані звіти повинні бути розроблені в зручному для ухвалення рішення вигляді.
За допомогою відповідного програмного забезпечення вміст бази даних використовується для розробки вихідних документів, які набувають вигляду періодичних і спеціальних звітів, що надходять до фахівців, які приймають участь в ухваленні рішень. Періодичні документи будуються на основі операційної інформації, відповідним чином підготовленої і яка знімає невизначеність, щодо розглядуваного питання осіб,що приймають рішення , відносно фактичного чи бажаного стану справ за відповідний період часу. Як правило періодичні документи формуються як вибірки до бази даних за ключем типу Дата/Время. Використовуючи вбудовані функції можна за полями типу Дата/Время одержувати ключі відбору даних за різні періоди часу, наприклад, дні, декади, місяць, чи кілька місяців, квартал, рік чи кілька кварталів чи місяців відповідно до періодичності звітів, регламентованою фірмою чи підприємством.
База даних, що використовується для отримання вказаної інформації, повинна складатися з двох елементів:
1) даних, накопичуваних на основі операцій, що проводяться фірмою - оперативні дані;
2) планів, стандартів, бюджетів і інших нормативних документів, що визначають планований стан об'єкту управління. Ця інформація є довідковою і складає основу інформаційного забезпечення інформаційної системи управління. Об'єктами управління в інформаційній системі управління можуть виступати як окремі підрозділи фірми чи підприємства, так фірма чи підприємство в цілому.
Розділ 2. Складові інформаційної технології управління й рівні переробки інформації

2.1 Складові інформаційної технології
Такі технологічні поняття, як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція і т.п., можуть застосовуватись і в інформаційній технології. Перш ніж розбирати ці поняття в технології, в тому числі і в інформаційній, завжди слід починати з визначення цілі.
Потім потрібно:
провести структурування усіх можливих дій, які приводять до цілі,
вибрати програмний інструментарій.
Оброблення інформації є складним процесом. На рис.2.1 технологічний процес переробки інформації представлено у вигляді ієрархічної структури за рівнями:
Рис. 2.1. Представлення інформаційної технології у вигляді ієрархічної структури
2.2 Рівні технологічних процесів переробки інформації
Можна виділити наступні рівні технологічного процесу переробки інформації:
1-й рівень - це рівень, де реалізуються порівняно тривалі технологічні процеси, які складаються з операцій і дій наступних рівнів. Поняття етапу інформаційної технології розглянемо на прикладі.
Наприклад, як слід розуміти етап інформаційної технології? Так, технологія створення шаблона форми документа в середовищі текстового процесора Word ХХ. складається з наступних етапів:
Етап 1 - створення постійної частини форми у вигляді текстів і таблиць;
етап 2 - створення постійної частини форми у вигляді кадру, де розміщують рисунок;
етап 3 - створення змінної частини форми;
етап 4 - захист і збереження форми.
2-й рівень інформаційної технології - це рівень операції , в результаті виконання яких буде створено конкретний об'єкт в вибраному на 1-му рівні програмному середовищі. Поняття операції інформаційної технології теж розглянемо на прикладі.
Наприклад: як слід розуміти операцію інформаційної технології?
Розглянемо етап 2 технології створення постійної частини форми документа у вигляді кадру в середовищі текстового процесора Word ХХ.0. Він складається з наступних операцій:
- операція I - створення кадру;
- операція 2 - налагодження кадру;
- операція 3 - впровадження в кадр рисунка.
3-й рівень інформаційної технології - це рівень дії. Його розглядають - як сукупність стандартних для кожного програмного середовища прийомів роботи, які приводять до виконання поставленої у відповідній операції цілі. Кожна дія змінює вигляд екрана. Для більш чіткого уявлення про поняття дії в інформаційній технології, звернемось до прикладу.
Наприклад: як слід розуміти дію інформаційної технології?.
Розглянемо операцію 3 - впровадження в кадр рисунка в середовищі текстового процесора Word ХХ.0. Вказана операція складається з наступних дій:
дія 1 - встановлення курсору в кадрі;
дія 2 - виконання команди Вставка, Рисунок;
дія 3 - встановлення значень параметрів в діалоговому вікні
Нарешті, 4-й рівень інформаційної технології -це рівень елементарних операцій по управлінню мишкою і клавіатурою. Звернемося до прикладу елементарної операції інформаційної технології.
Наприклад: як слід розуміти елементарну операцію інформаційної технології?
Це може бути введення команди, натискання правої кнопки миші, вибір пункту меню і т.п.
Тут необхідно розуміти, що освоєння інформаційної технології і подальше її використання повинні зводитись до того, що:
Спочатку потрібно оволодіти набором елементарних операцій, кількість яких обмежена..
З цього обмеженого числа операцій в різних комбінаціях складається дія,
З дій, також в різних комбінаціях, складаються операції,
Останні визначають той або інший технологічний етап.
Сукупність технологічних етапів утворює технологічний процес (технологію).
Технологічний процес необов'язково повинен складатись з усіх рівнів, вказаних на рис. 2.1, він може починатись з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції , а складатись тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватись різні програмні середовища.
Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати наступним вимогам:
забезпечувати високий ступінь поділу усього процесу оброблення інформації на етапи ( фази), операції , дії;
включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;
мати регулярний характер.
Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані і уніфіковані, що дозволяє більш ефективно здійснювати цілеспрямоване управління інформаційними процесами.
Розділ 3. Поняття інформаційних технологій для управління офісом й прийняття рішень

3.1 Інформаційні технології автоматизації офісу
Характеристика і призначення
Історично автоматизація почалася на виробництві і потім розповсюдилася на офіс. Спочатку автоматизація офісу
мала на меті лише автоматизацію рутинної секретарської роботи. З розвитком засобів комунікацій, автоматизація офісних технологій зацікавила фахівців і управлінців. Вони побачили можливість підвищити продуктивність своєї праці шляхом впровадження автоматизації офісних технологій..
Автоматизація офісу покликана не замінити існуючу традиційну систему комунікації персоналу (з її нарадами, телефонними дзвінками і наказами), а лише доповнити її. Використовуючись спільно, обидві ці системи дозволяють:
1. забезпечити раціональну автоматизацію управлінської праці;
2. надати якнайкраще забезпечення управлінців інформацією.
Офісні автоматизовані технології використовуються управлінцями, фахівцями, секретарями і конторськими службовцями. Причини привабливості автоматизованого офісу для менеджерів усіх рівнів управління можна назвати наступні:
1. Автоматизований офіс привабливий у фірмі тому що підтримує внутрішньофірмовий зв'язок персоналу;
2. Автоматизований офіс привабливий у фірмі том, що надає персоналу управлінців нові засоби комунікації із зовнішнім оточенням.
Інформаційна технологія автоматизованого офісу включає організацію і підтримку комунікаційних процесів як усередині організації, так і із зовнішнім середовищем на базі комп'ютерних мереж і інших сучасних засобів передачі і роботи з інформацією.
Рис 3.1. Основні компоненти інформаційної системи автоматизації офісу
Офісні автоматизовані технології привабливі для групового вирішення проблем. Офісні автоматизовані технології дозволяють підвищити продуктивність праці секретарів і конторських працівників і дають їм можливість виконувати зростаючий об'єм робіт. Проте ця перевага є другорядною в порівнянні з можливістю використання автоматизації офісу як інструмент для вирішення фахових проблем. Перш за все, тому, що поліпшення ефективності рішень, що приймаються менеджерами, можуть забезпечити економічне зростання фірми. В даний час відомі декілька десятків програмних комп'ютерних продуктів і некомп'ютерних технічних засобів, що забезпечують технологію автоматизації офісу, див Рис. 3.1.
Можна назвати наступні найбільш поширені програмні продукти для комп'ютеризації офісу: текстовий процесор, табличний процесор, електронна пошта, електронний календар, аудіопошта, комп'ютерні конференції і телеконференції, відеотекст, зберігання зображень, спеціалізовані програми управлінської діяльності: ведення документів, контролю за виконанням наказів і т.д.
В інформаційній технології автоматизації офісу широко використовуються і некомп'ютерні засоби: аудіо - і відео конференції, зв'язок факсиміле, ксерокс і інші засоби оргтехніки.
Основні компоненти
База даних. Обов'язковим компонентом будь-якої технології є база даних. В автоматизованому офісі база даних концентрує в собі дані про виробничу систему фірми. Інформація в базу даних може також надходити із зовнішнього оточення фірми. Фахівці повинні володіти основними технологічними операціями по роботі в середовищі баз даних. Наприклад: В базі даних фіксуються відомості про щоденні продажі, які подають торгові агенти фірми, а також відомості про щотижневі поставки сировини.
Можуть щодня по електронній пошті надходити з біржі зведення про курс валют або котировки цінних паперів, у тому числі і акцій цієї фірми. Ці дані щодня корегуються у відповідному масиві бази даних.
Інформація з бази даних надходить на вхід комп'ютерних додатків (програм), таких, як текстовий процесор, табличний процесор, електронна пошта, комп'ютерні конференції і ін. Будь-який комп'ютерний додаток автоматизованого офісу забезпечує працівникам зв'язок один з одним та із іншими фірмами. Отримана з бази даних, інформація може бути використана і в некомп'ютерних технічних засобах для передачі, тиражування, зберігання.
Дамо короткі характеристики основних комп'ютерних засобів автоматизації офісу. Різні види програмного забезпечення призначені для обробки різних видів інформації. Інформаційну технологію автоматизації офісу можна розглядати як сукупність чітко визначених дій персоналу по переробці інформації на комп'ютері.
Досягненню мети допомагає розподіл програмного забезпечення по функціональному призначенню, уніфікація елементарних операцій, стандартизація елементів (команд, кнопок…), типізація операцій, дій, етапів.
Найпершим кроком у технологічному ланцюжку вирішення конкретної задачі є правильний вибір необхідного програмного забезпечення, див. Табл.3.1.
Розподіл типових задач та видів програмного забезпечення до певної міри є умовним, але являється підґрунтям для вибору інструментарію вирішення задачі.
Таблиця 3.1 Типові задачі та види програмного забезпечення
Типові задачі
Вид програмного забезпечення
Назва програмного продукту
Підготовка текстів
Текстові редактори
MS Word, Lexicon, AmiPro, Page Maker, Ventura Publisher, та інші.
Створення рисунків
Графічні редактори
Corel Draw, 3D Studio, Animator Pro, Adobe Illustrator, Free Hand, Adobe PhotoShop, та інші.
Фінансові розрахунки
Електронні таблиці
MS Excel, Lotus 1-2-3, Super Calc,Quattro Pro,VisiCalc, та інші.
Облік матеріальних цінностей, виконання робіт, робота по заявкам, облік кадрів, збір даних
Бази даних
MS Access, Clipper, FoxPro, dBase, Oracle, Paradox, Approash, FoxBase, SuperBase та інші.
Вирішення математичних задач
Математичні системи
Mathcad, Deriv Maple, MATLAB, Mathematica та інші.
Обробка даних
Проектування, розробка креслень
Статистичні системи
Системи автоматизованого проектування
STATISTICA, Statggafics,STADIA, SPSS
та інші.
AutoCAD, CADdy, ArchiCAD та інші.
Експертні поради
Експертні системи
EMYCIN, JUDITH, INTERNIST, PROSPECTOR, MANAGEMENT ADVISOR, XCON, EXPERTAX та інші.
Переклади, перевірка орфографії, розпізнання образу
Системи штучного інтелекту
ПРОМРТ, МультиЛекс та інші.
Реклама, ілюстративні матеріали
Мультимедійні засоби презентації
PowerPoint, Lotus Freelance Grafics та інші.
Пошук інформації в Інтернет
Браузери
Internet Exploer, Nascape Navigator, Opera та інші.
Консультації з правових питань
Бази даних
Консультант Плюс, ГАРАНТ, Ваше право, Юсис, Кодекс, Референт, Эталон, АРБТ та інші.
Автоматизація офісу
Електронний календар,
менеджер
Outlook та інші.
Розрахунок заробітної платні
Бухгалтерські програми
1C Бухгалтерия, Парус, БЭСТ та інші.
Нестандартні задачі
Мови програмування


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.