На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Загальна характеристика ТОВ Техноград. Органзацйна структура та аналз ефективност господарювання. Функцональний аналз дяльност менеджера, планування органзаця роботи. Мсце пдприємства на ринку кондицонерв, маркетингова дяльнсть.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


28
Вступ

Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Не являються винятком і підприємства збутової галузі, яка є пріоритетною складовою економіки Київщини.
Немає потреби доводити, що для ефективної роботи всієї організації надзвичайно важливим є визначення та врахування усіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища її діяльності.
Дослідження цих двох факторів у їхньому взаємозв'язку дозволяє прийняти такі управлінські рішення, які б сприяли підвищенню ефективності діяльності підприємства. Саме цю мету і переслідує виробнича практика, що дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації.
По суті, ці завдання є взаємопов'язаними, і здійснення аналізу середовища сприяє кращому розумінню організаційної культури, яка існує на підприємстві і того національного компоненту, який в подальшому може стати конкурентною перевагою фірми. Тому моє проходження практики, і, відповідно, мій звіт про виробничу практику, складається з умовних підрозділів:
· загальна характеристика підприємства;
· маркетинговий менеджмент
· організаційна робота на підприємстві;
· індивідуальне завдання.
Така побудова звіту дозволить виявити конкурентні переваги оптово-збутової фірми (на які потрібно звернути особливу увагу і розвинути) та її слабкі сторони (які потребують виправлення та доопрацювання), проаналізувати наявний стан організаційної культури на підприємстві та дати певні рекомендації щодо його покращення, виявити характерні для України національні особливості та можливості переваги у конкурентній боротьбі, що пов'язані із ними і, в результаті, підвищити ефективність діяльності фірми загалом.
Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Загальна характеристика підприємства

ТОВ «Техноград» - компанія, яка спеціалізується на продажі, сервісному обслуговуванні побутових кондиціонерів і монтаж напівпромислових і промислових систем вентиляції та кондиціювання повітря. Компанія на Українському ринку існує 8 років.
Компанія «Техноград» має висококваліфікованих спеціалістів, які можуть приймати рішення з приводу вентиляції та кондиціювання, які задовольняють потреби параметрів повітря для різноманітних технологічних процесів та санітарно-гігієнічних потреб з приводу вентиляції кухонь, буфетів, миючих та інших службових приміщень з шкідливими виділеннями.
Вони виконують :
1. Вивчення об`єкта
2. Розробка проектної документації і підбір необхідного обладнання
3. Поставка широкого спектру обладнання і систем автоматики від світових виробників
4. Професійний монтаж і налагодження обладнання висококваліфікованими спеціалістами
5. Гарантійне і сервісне обслуговування будь-яких систем кондиціювання і вентиляції
Компанія «Техноград» - дає гарантію від 1 до 3 років на установлення обладнання і забезпечує його кожного кварталу сервісним обслуговуванням.
Вони пропонують широкий спектр якісного та надійного обладнаня:
- всі види побутових кондиціонерів;
- напівпромислових кондиціонерів: канальні спліт - системи, системи дахового типу;
- промислові кондиціонери: холодильні машини ( повітряно- і повітряно-охолоджуючі, абсорбційні), мультисистеми серії City Multi ( один зовнішній блок + від 10 до 40 внутрішніх блоків, можливість створення одночасно зони обігріва і охолодження), центральні кондиціонери, кондиціонери з точним контролем, вентиляційні даводчики, модулі повітряобробки, системи автоматизації Comfort Zone, системи комп `ютерного контролю.
Я проходила виробничу практику в оптово - збутовій фірмі «ТОВ Техноград», яка розташована за адресою:
03039,Україна м. Київ ул. Голосіївська 7, корп.1а, 4 поверх, офіс 415-418. E-mail: main@tehnograd.com.ua
Телефони: (044) 353-02-67
(044) 251-49-53
(044) 251-47-01 - Факс
За формою власності - це приватне підприємство, власником якого являється директор Ломець Анжеліка Олександрівна. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Воно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.
Таб.1. Організаційна структура підприємства

28
Для того, щоб проаналізувати ефективність господарювання підприємства необхідно розрахувати показники, які наведені в таблиці
Як бачимо спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників господарської діяльності підприємства, що свідчить ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.
Таб.2. Аналіз ефективності господарювання ТОВ « Техноград»
№ п/п
Показники
Одиниці виміру
2006
2007
2008
1
2
3
4
5
6
1
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг
тис.грн.
110
116
246,2
2
Вартість запасів
тис.грн.
60.4
70.6
55.8
3
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
тис.грн.
28.9
44.2
49.1
4
Адміністративні витрати
тис.грн.
13.6
14.5
13.5
5
Витрати на збут
тис.грн.
1.9
2.2
2.1
6
Чистий прибуток
5.7
5.6
7.5
7
Рентабельність виробництва продукції
%
8,0
10
14
8
Швидкість обертання запасів гр.1:гр.2
обор.
4,0
5,52
6,63
9
Чисельність працівників, всього
чол.
14
12
10
10
Виробіток одного працівника, гр.1:гр.4
тис.грн.
3.5
4.3
6.3
11
Вартість основних засобів
грн.
25.6
27.2
29.8
12
Фондовіддача
гр.1:гр.11
тис.грн.
1,6
2,43
2,78
Управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція також являє собою процес, тому що також складається з серії взаємопов'язаних дій.

1.2 Функціональний аналіз діяльності менеджера

Основне завдання менеджерів полягає у створенні навколишніх умов для групової діяльності таким чином, щоб індивіди вносили свій внесок у досягнення групових цілей з мінімальною витратою грошей, часу, зусиль і матеріалів, а також з мінімальними незручностями. Схема процесу роботи менеджерів наведена в таб.3.
Таб.3. -- Схема процесу роботи менеджерів

Змістом діяльності менеджера є процес реалізації функцій планування, організації, координації, мотивації і контролю (таб.4.).
Таб. 4. -- Функції менеджера в процесі управління

Дослідження показують, що значимість різних функцій управління в діяльності менеджерів різних рівнів неоднакова. Так, менеджери вищого рівня витрачають більше часу на планування, на нижчому ж рівні управління найбільш важлива функція мотивації. У той же час менеджери усіх рівнів управління витрачають майже в два рази більше часу на планування, ніж на організацію, координування, мотивацію і контроль разом узяті. Управлінська діяльність передбачає розподіл функцій, повноважень, відповідальності. Менеджер виконує наступні функції:
· адміністраторську;
· стратегічну;
· експертно-консультативну;
· представницьку;
· виховну;
· психотерапевтичну;
· комунікативно-регулюючу;
· інноваційну;
· дисциплінарну.
Так, у ролі адміністратора менеджер виконує свої повноваження для забезпечення руху системи у відповідності до цілей організації та суспільства в цілому.
Виконуючи адміністраторську функцію менеджер розробляє та реалізує кадрову політику, зокрема, комплектує штати, здійснює добір, навчання, розставлення та переміщення кадрів. До того ж, менеджер реалізує усі функції управління. Особливу роль при цьому відіграє стратегічне планування та контроль.
Контроль в діяльності менеджера відповідає наступним вимогам:
· постійний контроль;
· контроль є об'єктивним (не залежать від особистих симпатій або антипатій менеджера по відношенню до підлеглих);
· контроль не є тотальним (оскільки це губить у робітників всіляку самостійність, а також схильність до ініціативи);
· контроль здійснюється відкрито (підлеглі повинні знати, хто їх контролює, у якій формі та якими засобами реалізується контроль);
· контроль є економічним;
· контроль не розглядається як форма особистого відношення менеджера;
· контроль є проявом уваги до робітника (хто не контролює, той не цікавиться досягненнями свого персоналу);
· результати контролю доведені до виконавців.
В основі стратегічної функції полягають планування та прогноз можливих подій як у сфері діяльності конкретного менеджера, так і стосовно організації в цілому. Реалізація цієї функції пов'язана, з одного боку, із встановленням найближчих планів, з іншого із визначенням роботи на перспективу.
Визначають три напрямки реалізації експертно-консультативної функції:
· реалізація професійної компетентності;
Професійна компетентність менеджера обумовлює ефективність його дій не тільки у виробничо-економічній, комерційній сферах функціонування організації, а й стосовно сфери міжособистих відносин.
· делегування повноважень - передавання менеджером окремим підлеглим деяких своїх прав та відповідальності, що стосуються виконання тих чи інших завдань;
· використання у повсякденній роботі менеджера елементів консультування підлеглих, проведення з ними співбесід і т.п.
Здійснюючи представницьку функцію, менеджер представляє свій колектив на різних рівнях внутрішньоорганізаційної вертикалі та горизонталі. Можливий також і міжорганізаційний вид реалізації даної функції: представництво своєї організації у взаємовідносинах із зовнішніми партнерами.
Виховну функцію менеджер здійснює шляхом його реальних повсякденних вчинків. Основу виховної функції складають:
· принцип єдиної моралі, який означає визнання менеджером тієї обставини, що моральні норми, на які належить орієнтуватися людям у повсякденному житті (зокрема - у самій організації), слід застосовувати в абсолютно рівному ступені як керівникам, так і підлеглим;
· єдність слова і справи менеджера;
· використання фундаментальних законів соціального навчання людей;
· адаптація робітників до колективу;
· культура внутриорганізаційних відносин;
· створення і підтримка у колективі позитивних традицій.
Виконуючи психотерапевтичну функцію, менеджер створює атмосферу психологічного комфорту у колективі, основними елементами якого є:
· відчуття безпеки у робітників;
· відсутність у робітників неспокою за майбутнє;
· оптимістичний погляд на події, що відбуваються у колективі;
· бажання зберігати членство в організації;
· впевненість у підтримці і захисті з боку керівництва та колег у складній ситуації.
Сутність комунікативно-регулюючої функції менеджера полягає у регулюванні і координації індивідуальних зусиль членів організації з подальшою трансформацією та переводом у єдиний упорядкований організаційний процес.
Виділяють наступні сфери комунікативної взаємодії керівництва з персоналом:
· найняття на роботу (мета комунікації у даному випадку - переконати потенційного робітника у перевагах роботи на даному підприємстві, а також отримати певне враження про претендента на роботу);
· орієнтація (мета комунікації - забезпечення робітника необхідною інформацією про його робочі функції та ролі в організації);
· індивідуальна оцінка (за допомогою комунікації менеджер повідомляє підлеглому свою оцінку його вкладу у діяльність підприємства);
· особиста безпека (комунікація дозволяє надати робітникам інформацію про заходи та ступень їх безпеки у трудовому процесі);
· дисципліна (мета комунікації - ознайомлення робітника з правилами та інструкціями підприємства).
До причин неефективних комунікацій можна віднести:
· несприятливий соціально - психологічний клімат у колективі;
· особисті аспекти;
· неповнота інформації, яка сприймається;
· погана структура повідомлень;
· слабка пам'ять;
· відсутність зворотного зв'язку.
1.3 Місце ТОВ «Техноград» на ринку кондиціонерів

Організація займає одне з провідних місць, тому, що співпрацює з іноземними виробниками кондиціонерів. Такими як: Chofu, Daikin, Toshiba (Японія), Midea (Китай), Airelec(Франція). Ці марки досить знамениті на ринку кондиціонерів. Компанія має дилерів по всій Україні, а також клієнтів.
Тому я думаю, що ця компанія посідає провідне місце в Україні.
Проаналізувавши український ринок кондиціонерів, можна виділити такі основні торгові марки, які представлені на ринку: Chofu, Daikin, Fuji Electric, Fujitsu General (General), Hitachi, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Sanyo, Sharp, Toshiba (Японія); PM-Luft (Швеція), Electra, Tadiran (Ізраїль), Airwell (Франція), McQuay, White-Westinghouse, York (США), Acson (Малайзія), LG, Samsung (Корея), Gree, Haier, Midea (Китай).
Найпопулярнішими сьогодні в Україні є кондиціонери спліт - систем, які складаються з зовнішнішнього блоку плюс один або декілька внутрішніх (мультиспліт-систем). Зовнішній блок охолоджує холодоносій (фреон) і подає його по магістралі на внутрішній блок. Внутрішній блок забирає з приміщення повітря, охолоджує його і повертає назад.
Ринок пропонує сьогодні три типи внутрішніх блоків: касетні, які розташовують на стелі, мобільні (пересувні), вбудовані у фальшстелю. Один зовнішній блок “мультиспліту” може обслуговувати п'ять внутрішніх, тобто охолоджувати до п'яти невеликих приміщень. Мультиспліти середньої та вищої цінової групи можуть забезпечувати клімат у кожному з приміщень індивідуально.
До вад сплітів і мультисплітів зазвичай відносять малу холодоутворюючу потужність (відповідно 4кВт і 14кВт) і коротку (до 15м) фреонову магістраль. Крім того, зовнішній блок мультисплітової системи працюватиме лише за умови, коли задіяно не менше 30% (за потужністю) внутрішніх блоків. Тобто, охолодження працюватиме, якщо увімкнено не менше 1 з 3-х, 2з 4-х внутрішніх блоків .
Ціна на них коливається від 300 до 1200 доларів. І в нинішньому році продавці кондиціонерів прогнозують найбільш високі темпи зростання продажу, на рівні 60% саме кондиціонери цього типу.
Друге місце за темпами зростання, не менше 35%, посідає сегмент кондиціонерів класу VRF, які використовуються у великих приміщеннях, готелях, банках, бізнес-центрах. У 2006 році в Україні було встановлено біля однієї тисячі кондиціонерів цього виду. З них біля половини торгової марки Daikin.
У 2008 році фахівці українського ринку кондиціонерів прогнозували збільшення продажу кондиціонерів майже в півтора рази в порівнянні з 2007. Якщо у 2007 році обсяг ринку склав 200 млн доларів, то в 2008 збільшився до 280.
Що ж до вітчизняної продукції, то вона посідає на українському ринку побутової кліматичної техніки аж ніяк не лідируючі позиції - 5 - 8% від загального обсягу продажу (у фізичному виразі). Так, згідно з інформацією операторів ринку, найбільший (і єдиний) український виробник кліматичної техніки -- компанія “Норд” планує в цьому році реалізувати в Україні близько 30 тис. одиниць своїх кондиціонерів. До речі, про зростання активності вітчизняного виробника побічно свідчить і масштабна рекламна кампанія, розгорнута на підтримку кондиціонерів “Норд”.
З імпортної продукції в Україні нині представлено практично всі відомі світові кондиціонерні бренди. Причому, до нинішнього сезону на ринку кондиціонерів чітко сформувалися чотири цінових класи кліматичної техніки: високий, середній, бюджетний та економ-клас.
До продукції високого класу фахівці зараховують кондиціонери японських, європейських та ізраїльських виробників (Daikin, Mitsubishi Неavi, Panasonic, General та ін.). За оцінками аналітиків, продукція цієї цінової категорії займає близько 10% українського ринку кондиціонерів (у фізичному вираженні).
До продукції середнього класу належить кліматична техніка італійських і американських брендів (York, Tadiran, Funai та ін.). Частка ринку, зайнята кондиціонерами цього класу, становить близько 15%.Продукція бюджетного класу сформована переважно технікою корейських і деяких китайських виробників (Samsung, LG, Gree, Akira, Dekker, Midea, Haier та ін.). Частка її ринку, зайнята продукцією цього класу, становить близько 55%.
І, нарешті, продукція економ-класу -- техніка маловідомих китайських брендів.
На думку фахівців, у найближчому сезоні основна конкурентна боротьба розгорнеться у сегментах бюджетного та економ-класу.
Якщо характеризувати кодиціонери за іншою класифікацією - за типом -- вони поділяються на промислові, віконні, мобільні (моноблокові і роздільні) і спліт-системи (настінні, підлогові, стельові, касетні, канальні, колонні, а також моно- і мульти-спліт-системи).
Віконні відрізняються простотою забезпечення доступу в приміщення свіжого повітря, але вони громіздкі і створюють шум в роботі, мають обмежені функціональні можливості. Проте, завдяки відносно низькій ціні, вони знаходять певне число своїх покупців. До речі, у багатьох країнах така техніка вважається морально застарілою і її виробництво згортається.
У вигіднішому становищі перебувають мобільні кондиціонери (найчастіше ті, що оснащені роликами). Вони виграють в порівнянні з віконними, оскільки не вимагають стаціонарного встановлення. Це не лише зручно, але й вигідно, адже вартість встановлення деяких моделей коливається в межах 15-20 % від ціни самого апарата. Правда, мобільні кондиціонери мають малу потужність, а тому купують їх лише для невеликих офісів й інших подібних приміщень.
Інша справа спліт-системи (більше 60 % ринку) -- завдяки компактності, функціональності і різноманітності моделей з широким набором всіляких допоміжних пристосувань лідирують на ринку.
Окремо стоять промислові кондиціонери - системи великої потужності (як правило, вище 7-10 кВт). Які продаються далеко не всі. Говорять, що легше продати 100 спліт-систем, ніж один центральний кондиціонер. Втім, є й інше спостереження: ефективніше встановити центральний кондиціонер на великий об'єкт ніж сотню спліт-систем.
У цілому ж, кількість фірм, які займаються реалізацією кондиціонерів в Україні, є значною, - у великих містах вони обчислюються десятками. До речі, у багатьох з них, як стверджують фахівці ринку, приблизно однаково комерційна діяльність. Жодна фірма не береться з рівним успіхом продавати агрегати всіх торгових марок і цінових категорій. Зазвичай вибирається три-чотири бренди в кожній ціновій категорії, а основний наголос робиться на дві-три відомих марки. Про них покупці і чують від продавців цієї фірми позитивні або негативні відгуки
Отже, проаналізувавши стан ринку побутових кондиціонерів України та розглянувши окремі товарознавчі аспекти, можна зробити висновок про недостатню дослідженість даного ринку, відсутність точних і достовірних прогнозів його розвитку. Це вимагає, в свою чергу, подальших досліджень споживчих властивостей кондиціонерів.
1.4 Маркетингова діяльність та маркетинговий комплекс у ТОВ «Техноград»

Маркетингова діяльність підприємства являє собою систему з трьох елементів: організаційно-управлінський, дослідницький та контрольний.
Завдання організаційно-управлінського елементу - забезпечення необхідною інформацією та координування роботи з орієнтуванням на вимогу ринку.
Функції :
- збір
- обробка та зберігання інформації
- підготовка даних для прийняття управлінських рішень
- формування попиту
- стимулювання збуту
Маркетингові функції на підприємстві виконує менеджер по збуту, комерційний директор та генеральний.
Основні функції маркетингу можна виділити так :
- аналіз та прогнозування ринку збуту
- аналіз конкуренції, попиту, цінової політики в галуз и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.