На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Головн особливост та дєв нструменти полтики управлння якстю на пдприємств ЗАТ КФ Лагода. Визначення основних цлей задач по управлнню якстю на кондитерськй фабриц. Описання процедури ISO 9001:2001 Вимрювання, аналз полпшення.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст

  1 Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)
  2 Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)
  3 Одна з процедур (ISO 9001:2001) - процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення”
  Висновок
  Список використаної літератури
  Вступ
  Останнім часом спостерігається зростання інтересу в області якості (продукції, товарів, послуг). Заснований він на декількох причинах: постійне зростання вимог до якості продуктів і послуг з боку клієнтів, жорстка конкуренція на ринку, вимоги підвищення прибутковості, зростання комплексності товарів і послуг. В даному випадку відбувається це як на виробництві, так і в області сервісу (надання різних видів послуг).
  Чи зв'язано це з бажанням компаній досягти кращої якості? Можливо для багатьох це є боротьбою за виживання [2].
  Так що ж таке якість?
  Якість - це сукупність характеристик здатних задовольнити існуючі або можливі потреби клієнта, також можливість задоволення очікувань споживачів [2].
  Зазвичай концепція якості пов'язана з продуктом, тобто товаром або послугами, які компанія проводить або поставляє. Проте у наш час якість розглядається в ширшому діапазоні. Ближче до Загального Управління Якістю, яка включає якість у всіх зовнішніх і внутрішніх процесах. Наприклад, залучення всіх учасників організації.
  В даній курсовій роботі будемо розглядати систему управління якістю на прикладі ЗАТ КФ «Лагода». Тому, об'єктом даної роботи буде кондитерська фабрика ЗАТ «Лагода».
  Дослідження даної роботи будемо проводити сходячи з трьох задач:
  - Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»);
  - Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»);
  - Одна з семи процедур (ISO 9001) - процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення”
  Також в роботі буде розроблена діаграма Ісікави по нової продукції - вафельні стаканчики, та доведено, що висока якість продукту забезпечує активне просування професіонального управління проектами у здійсненні проектів розвитку України у відкритому конкурентному середовищі. При цьому формується довіра інвесторів до фахівців України з управління проектами та стимулюються процеси ефективного розвитку у різних напрямках державного управління та виробництва на основі проектного підходу. Проектний підхід для турбулентної України, завдяки системі сертифікації професійних проектних менеджерів.
  1 Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

  Політика в області якості має бути частиною загальної політики підприємства.
  На цьому принципі заснована найбільш популярна зараз система так званого загального спільного управління якістю -- Total Quality Management (далі -- TQM) [1].
  TQM є не просто підходом до організації процесів планування, забезпечення і контролю якості продукції фірми і її просування на ринку. Це швидше підхід до створення нової моделі формування якості і методології якості взагалі [2].
Проводити політику управління якістю для ЗАТ КФ «Лагода» означає, що всі функції і всі рівні, від топ менеджера до операторів, залучені в роботи за якістю. Основним принципом цієї роботи з'являється розповсюдження політики якості від топ менеджера компанії вниз до підлеглих. Так само коли йде мова про контроль якості мається на увазі не тільки контроль на специфічному рівні, але і контроль за поліпшенням на підприємстві. [TQM ]
Топ менеджер винен стежити за розповсюдженням якості зверху - вниз.
Завдання топ менеджера поширювати роботи за якістю, при цьому необхідно розглядати і відвідувати кожен відділ (підрозділ) для перевірки чи правильно зрозуміли цілі, принципи, і плани, і також перевіряти їх виконання. Таким чином, це тип аудиту якості, який виконує ТОП менеджер і який часто відповідає президентському аудиту.
Тренінг по управлінню якістю в компанії обов'язковий для кожного. У доповненні до того, що існує усередині компанії, можливі і повинні заохочуватися велика кількість зовнішніх тренінгових програм і курсів.
Так, наприклад, топ-менеджмент (вище керівництво) ЗАТ КФ «Лагода» повинно забезпечити, щоб аби політика в області якості (згідно ISO 9001:2000):
а) відповідала
цілі організації;
б) містила
утримувала зобов'язання по задоволенню вимог і постійного поліпшення покращання результативності системи управління якістю;
в) була основою для встановлення і перегляду цілей в області якості;
г) була поширена і зрозуміла на всіх рівнях в організації;
д) аналізувалася з погляду її постійної придатності.

А, цілі у сфері якості мають бути вимірюваними і узгодженими погодженими з із політикою в області якості.
Вище керівництво повинне із із запланованою періодичністю (наприклад, щомісячно) аналізувати систему управління якістю, що існує наявний на фабриці, для забезпечення її постійної дієвості, адекватності і результативності. Аналіз повинен охоплювати оцінку можливостей спроможностей поліпшення покращання і визначення потреби в змінах системи управління якістю, зокрема політики і цілей в області якості.
Причому, всі ланки ЗАТ КФ «Лагода» повинні постійно покращувати результативність системи управління якістю, застосовуючи політику і цілі в області якості, результати аудитів, аналіз даних, дії, що коректують і застережливі , а також аналіз з боку керівництва.
Згідно стилю керівництва на основі принципів TQM - керівники мають ключі джерела до вдосконалення фабрики. Керівництво повинне очолити, наприклад, реорганізацію діяльності компанії, і не формально, для адміністративної ваги. Воно має бути мотивоване до впровадження нової системи, вірити в цінність нової моделі, але та в теж також час знати і розуміти цілі і цінності існуючої системи. Якість повинна інтегрувати систему управління якістю відносно мети управління компанією. Свої дії слід здійснювати у вигляді організаційно-розпорядливої документації, конкретних слів і вчинків, однозначно і виразно трактувати позицію керівництва. Стиль керівництва має бути змінний від адміністративного на кооперативний, ліберальний.
Увага до клієнтів на ЗАТ КФ «Лагода» має бути основою повсякденної діяльності компанії не в помпезних гаслах, а в прагматичній, повсякденній відповідальності. Перш за все, клієнти мають бути ідентифіковані. Співробітники і насамперед керівники винні чітко знати, хто є споживачами продукції ЗАТ КФ «Лагода». Потім слід визначити потреби клієнтів і розробити систему показників, визначити ступіньзадоволеності клієнтів солодкою продукцією КФ «Лагода». Після цього необхідно розробити систему показників, яку слід покласти в основу мотивації співробітників і управління компанією в цілому , як основний індикатор успіху. Велику роль в підвищенні ефективності взаємодії з із клієнтами грає система комунікації з із ними. Це припускає передбачає , що інформаційна система компанії має бути сумісною з інформаційними системами основних клієнтів.
При цьому ЗАТ КФ «Лагода» планується планерує досягнення не тільки не лише традиційних виробничо-господарських цілей, але і таких, які до останнього часу донині вважалися за невідчутні і невимірні незмірні : рівень задоволення споживачів, позитивний діловий образ зображення компанії, престиж торгових торгівельних марок кондитерської фабрики - печиво в глазурі, вафлі листові, вафельні стаканчики скляночки і інших старих і нових торгових торгівельних марок ЗАТ КФ «Лагода».
У політиці ЗАТ КФ «Лагода» існує делегування більшої відповідальності на нижні рівні управління. При цьому не забувають, що співробітники мають бути спеціально підготовлені для ухвалення прийняття цієї нової для них відповідальності - пройти сертифікацію в галузі якості. При збільшенні відповідальності робіт рядових співробітників зростає роль зворотного зв'язку, стає основній складовій інформаційної системи управління. Природно, такий підхід не припускає передбачає відсутність регулярного менеджменту, але та залишає для вищих рівнів управління більше часу для вирішення стратегічних завдань задач . Окрім крім цього, важливу поважну роль грають соціальні і психологічні чинники фактори . Самоконтроль і контроль з боку колег працює ефективніше, ніж формальний контроль зверху.
Для того, щоб нова система робіт на ЗАТ КФ «Лагода» здійснювалася ефективно, необхідно, щоб аби вона була закріплена у відповідній системі мотивації фабрики, яка б заохочувала належну поведінку і обмежувала несумлінне їх виконання. Формальні нагороди винагороди і визнання зізнання повинні гармонувати гармоніювати з із неформальними. Таким чином, система управління якістю глибоко укоріняється (інтегрується) в загальну спільну систему управління, яка підтримується системою мотивації, а вона, у свою чергу своєю чергою , закріплюється в системі цінностей фабрики, тобто в організаційній культурі.
Одним з дієвих інструментів підвищення якості і поліпшення покращання системи управління, є з'являється визначення і використання кращого досвіду досліду інших компаній - бенчмаркинг . У аналітичному бюро маркетингового відділу ЗАТ КФ «Лагода» ця діяльність складається з визначення процесів, які передбачається припускається покращувати, моделювання власних процесів, використання кращого досвіду досліду інших компаній, а також аналізу і формулювання висновків, використання отриманих результатів.
Таким чином, політика якості (Quality policy) описує бачення і забезпечує необхідним керівництво, для того, щоб бізнес досяг даного бачення.
2 Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

Основні цілі управління якістю - рівень і стан якості продукції з урахуванням економічних інтересів виробника і споживача, а також вимог безпеки і екологічності продукції. Тобто, яку сукупність властивостей і який рівень якості слід задати, а потім досягти і забезпечити, щоб дана сукупність і даний рівень відповідали характеру потреби. При цьому виникають питання ефективності виробництва і споживання, доступності ціни для споживача, рівень собівартості і прибутковості продукції для її розробника і виробника. Не можна також випускати з уваги терміни розробки продукції, розгортання її виробництва і доведення до споживача, що безпосередньо пов'язане з конкурентоспроможністю.
Метою кожного співробітника кондитерської фабрики має бути таке мислення, що коли він набуває свого продукту (будь то печиво у глазурі, листові вафлі, вафельні стаканчики), у нього відразу має бути хороша якість. То ж відноситься і до всіх нових і модифікованих товарів і процесів ЗАТ КФ «Лагода». Це вимагає превентивної роботи у формі планування і підготовки, націленої на якість.
Цілі якості це специфічні категорії досягнення, що визначені для виконання робіт за якістю.
Для досягнення цілей в управлінні якістю необхідна постійна і систематична робота. Роботи за якістю не можна переривати. Легковажні походи, які не вимагають великих трудовитрат не приведуть ЗАТ КФ «Лагода» до важливих поважних результатів.
Цілі планування планерування якості по фазах таки:
1 Ділення поділ розробки, виробництва і життєвого циклу процесів на фази.
2 Для кожної фази встановлювати і визначати роботи, які необхідні для досягнення правильної якості.
3 Розподіл відповідальності за кожну роботу.
4 Надання графіка проведення робіт.
5 Перевіряти проведення робіт, для досягнення встановлених установлених цілей.
Для цілей управління якістю на рівні компанії в ЗАТ КФ «Лагода» у відділі маркетингу створено бюро менеджменту якості, функції якого в загальному спільному випадку полягають в наступному слідуючому :
здійснення координації діяльності підрозділів і фабрики по виконанню функцій менеджменту якості;
організація, розробка і здійснення заходів, що забезпечили ефективне функціонування системи менеджменту якості;
здійснення інспекційного контролю і нагляд за повнотою контролю якості по проектах;
забезпечення інформацією про поточний рівень якості у будь-який момент виробничій діяльності;
участь в проведенні приймального контролю і оцінці якості кінцевої скінченної продукції;
розробка і впровадження стандартів фабрики по елементах системи менеджменту якості;
здійснення метрологічного забезпечення проектів, контроль за станом достатком засобів коштів вимірювання виміру .
Основна відповідальність за забезпечення якості продукції конкретного проекту лягає на менеджера проекту, -- точніше, на того, що ввійде до складу команди менеджера за якістю. Частину частку роботи або всю роботу із створення і виконання програми забезпечення якості він може доручити:
фахівцям спеціалістам , що тимчасово входять в його команду;
інспекторам за якістю;
спеціалізованій фірмі фірма-виготовлювачу , що привертається до ціх робіт приваблює .
Визначаючи цілі і задачі по управлінню якістю на фабриці необхідно встановити кінцевий скінченний термін їх виконання. Завдання задачі слід визначати на підставі проблем, що стоять перед фабрикою, і вони повинні визначатися так, щоб забезпечити сумісні спільні дії всіх підрозділів.
Для цілей підготовки кадрів керівники несуть відповідальність за навчання вчення і виховання своїх підлеглих. Навчання вчення не обмежується формальними засіданнями керівник повинен учити вчити свого підлеглого індивідуально на практиці, направити на отримання сертифікації за якістю. Здобувши освіту і підготовку, людина стає працівником на якого можна вважатися гадати і якого можна вдягнути владою. Можна змусити примусити підлеглих виконувати роботу, віддавши відповідні розпорядження, але та такий процес ніколи не протікатиме гладко. Умови постійно міняються, і розпорядження ніколи точно не встигатимуть за умовами, що змінюються. З цієї причини слід звертати особливу увагу на добровільний початок в управлінні якістю.
Наприклад, є багато причин, що пояснюють невдачу програми бездефектного виробництва. Одна з них полягає в тому, що програма перетворилася на суцільне теоретизування. При цьому забували, що кожна людина - особистість. Невдача також пояснювалася тлумачила тим, що існувала думка, згідно згідно з якій число дефектів дорівнюватиме нулю, якщо строго суворий слідувати прямувати вимогам стандартів. Проте однак , як вже наголошувалося стандарти і регламенти завжди недосконалі довершені . Тільки лише досвід дослід і кваліфікація працівників допомагають компенсувати недосконалість стандартів і якості.
Якщо всі процеси на кондитерської фабриці йдуть відповідно до поставлених цілей і згідно згідно з вимогам стандартів, ніякого жодного втручання не потрібне. Але та коли мають місце незвичайні незвичні явища, форс-мажор, або порушується заведений порядок лад , повинен втрутитися керівник фабрики.
Ціль контролю полягає у виявленні таких відхилень. Для того, щоб виявити відхилення необхідно: перевірити спочатку причини, а потім виконати перевірку роботи по її результатах. Перш за все передусім , необхідно встановити, чи контролюються всі причинні чинники фактори , слід перевірити кожен процес проектування, матеріально-технічне постачання, виготовлення продукції і переконатися в правильному розумінні причинних чинників факторів у відповідність із із заданими технічними вимогами. Перевірку причинних чинників факторів слід доручати керівникам нижчої ланки.
Інший спосіб полягає в перевірці процесу або роботи по результатах. До результатів також відносяться питання, пов'язані з кадрами, якістю, кількістю, термінами постачання, наявністю якісного борошна і не вологого цукру, робочою силою і обладнанням, необхідних для випуску одиниці продукції і витратами і т.п затратами . Спостерігаючи зміни що відбуваються походять в кожній з цих позицій, можна контролювати процес, роботу і управління ними.
Якщо результати відсутні або спотворені, це означає, що в яких те процесах відбувається походить щось незвичайне незвичне і є наявний певні труднощі. Мета ціль керівника полягає у встановленні джерела збоїв, пов'язаний з причинними чинниками факторами .
Для цілей здійснення дій, що коректують, важливо поважно приймати заходи щоб уникнути повторення відхилень. Необхідно покласти край наявним порушенням вимог якості. Слід усунути причинні чинники фактори, які викликали спричиняли відхилення. Виправлення і запобігання відхиленням, що повторюються, - це дві різних дії, зокрема відносно заходів, що приймаються. Усуваючи причини відхилень необхідно звернутися обертатися до джерел проблеми і прийняти заходи по запобіганню їх повторенню.
Всі ці заходи дозволяють досягти значного зниження браку шлюбу , а отже, подальше дальше підвищення якості продукції, надійності і поліпшеним смаковим якостям солодкого продукту, що випускається фабрикою.
Згідно Демінгу, для досягнення постійності незмінності цілей необхідна прихильність керівництва постійним поліпшенням покращанням - це критичний чинник фактор для підтримки ентузіазму, інтересу і співучасті працівників на всіх рівнях.
Одна з цілей фабрики - покінчити із із залежністю від масового контролю. Для виконання її на фабриці працюють тільки лише з із надійними, однорідними і високоякісними сировиною і матеріалами, а також процесами. Це відразу позначається на позитивній репутації фабрики у біля її сьогоднішніх і майбутніх споживачів.
Також, поліпшується
кожен процес, постійно знаходяться проблеми для того, щоб покращувати всі види діяльності і функції на фабриці, підвищувати якість і продуктивність.
З метою затвердження «лідерства» на фабриці створено таке середовище
(система стимулів), в якому у працівників є наявний дійсна зацікавленість в їх роботі, а менеджери допомагають добре її виконувати. Якщо робочі робітники зацікавлені, то вони прагнуть виконувати роботу якісно.
З метою впровадження нововведень на фабриці можна не тільки
не лише уникнути консерватизму і застою в розвитку підходу до якості, але і свідомо і упевнено рухатися сунути далі. В системах якості нововведення діляться на дві групи:
1 функціональні;
2 системні.
До функціональних відносяться нововведення, що зачіпають завдання задачі однієї з функцій управління якістю і що не вимагають структурних змін системи. В крайньому випадку у крайньому разі , необхідність в структурних змінах така настільки незначна, що їх можна не проводити. У нашому випадку, наприклад, можна ввести запроваджувати додаткову плату за бездефектне виконання заливки печива глазур'ю, за здачу їх БТК і відправку в оптово-роздрібну торгівлю з першого пред'явлення у встановлені установлені технологічні цикли здачі.
До системних відносяться нововведення, які зачіпають не одну, а декілька функцій управління якістю і викликають спричиняють необхідність внесення змін в зміст вміст елементів системи. Системні нововведення можуть стосуватися однієї функції, але та по масштабах дії впливають на інші функції, що прив и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.