Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


творческая работа Атеросклероз. Сучасн погляди на проблему

Информация:

Тип работы: творческая работа. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2013. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Атеросклероз.

Сучасні погляди на проблему.

Професор кафедри терапії і сімейної медицини ФПО, д.м.н. Рудик Б.І.
США:
  Понад 13,5 млн. хворих на ІХС
  Щороку близько 1,5 млн. осіб переносять ІМ:
      500 000 помирає
      250 000 помирає протягом 1 години
  Витрати на лікування ІХС:
      безпосередні - 66,4 млн. доларів
      загальні - 138 млн. доларів

УКРАЇНА:
  Найвищі серед 30 європейських країн показники смертності:
    від усіх причин
    від серцево-судинних і церебро-васкулярних захворювань
    від ІХС у жінок
  На ССЗ припадає понад 50% смерності від усіх причинFDA Consumer

Атеросклероз – найбільший вбивця чоловіків і жінок
Donald B. Hunninghake, MD

Економічні та соціальні негаразди є сильною перешкодою для реалізації будь-яких програм поліпшення здоров’я людей. Але чимало проблем можна вирішити, реально оцінюючи власні сили і використовуючи досягнення профілактичної кардіології у провідних країнах світу.
проф. О.Жарінов

Europ Heart J 1997
  Фактори ризику у пацієнтів, що померли протягом 1986 року:*
  гіперхолестеринемія 253 194 випадки
  гіподинамія 205 254 випадки
  ожиріння 190 456 випадки
  артеріальна гіпертензія 171 121 випадок
  паління 148 879 випадки

  Гіперхолестеринемію виявляють:
  виражену (заг. холестерин > 6,2 ммоль/л) у 20% дорослих
  пограничну (заг. холестерин=5,2-6,2 ммоль/л) у 31% дорослих

Гіперхолестеринемія - важливий фактор ризику

* FDA Consumer

25%

Підвищення рівня холестерину ЛПНГ на 0,5 ммоль/л

21%

Підвищення діастолічного АТ на 5 мм рт.ст.

Збільшення відносного ризику смерті від ІХС
Дослідження, що доводять необхідність лікування гіперліпідемії
(понад 1000 пацієнтів)

  Ангіографічні дослідження – POSCH, FATS, CLAS:
  зменшення кардіоваскулярних подій на 4-19%
  припинення прогресування атеросклерозу у 25-46% випадків
  регресія бляшок у 22-39% випадків
  Дослідження з вторинної профілактики – CARE, 4S:
  зменшення серцево-судинної та загальної смертності
  зменшення ризику виникнення серйозних і буденних серцево-судинних подій
  зменшення ризику інтервенційних процедур для лікування ІХС
  Дослідження з первинної профілактики – WOSS:
(4,9 років, чоловіки 45-65 років без ІМ, лише 5% з стенокардією, ХЛ ЛПНГ >4,0 ммоль/л)
  зниження ризику смертності від ІХС та нефатального ІМ на 31%
  зменшення загальної смертності на 22%
  зменшення ризику інтервенційних процедур для лікування ІХС

Зниження рівня загального холестерину на 1% супроводжується зниженням ризику фатальних і нефатальних ІМ на 2%
Структура ліпопротеїдів

апо В-48 апо А-І апо А-ІІ

апо С апо Е апо В-100

апо В-100

aпо А апо С апо D

Апопротеїни

40%

22%

8%

7%

Білки

33%

22%

8%

2%

Фосфоліпіди

5%

6%

55%

86%

Тригліцериди

22%

50%

19%

5%

Холестерин і ефіри холестерину

ЛПВГ

ЛПНГ

ЛПДНГ

Хіломікрони

Суттєво не впливають на атерогенез

Проатерогенні

Анти- атерогенні

Кожне підвищення рівня холестерину ЛПНГ на 0,5ммоль/л призводить до збільшення відносного ризику смерті внаслідок ішемічної хвороби серця на 25%
Розвиток процесу атеросклерозу

Ендотеліальна дисфункція

Пінисті клітинии

Жирові полоски

Часткове ураження

Атерома

Фіброзна бляшка

Повне
ураження/
Розрив бляшки

З першої декади

З третьої декади

З четвертої декади

Акумуляція ліпідів

Гладком’язеві клітини і колаген

Тромбоз, гематома
Нормальна артерія
Артеріальна стінка в нормі

Ендотеліальні клітини

Контрактильні гладком’язеві клітини судин
Жирові смужки
РАННІЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Ліпіди нагромаджуються
в інтимі, що призводить
до розладів функції ендотеліальних клітин

Активовані клітини ендотелію виділяють молекули адгезії та викликають хемотаксис запальних клітин, переважно моноцитів
ліпіди

РАННІЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Моноцити проникають в інтиму, перетворюються
в макрофаги і поглинають ліпіди з утворенням
пінистих клітин

Активовані макрофаги виділяють цитокіни і фактори росту, що стимулює міграцію гладком’язевих клітин в інтиму


Мігруючі гладком’язеві клітини міняють свій фенотип з контрактильного на репаративний:
  синтезують матриксний компонент фіброзної капсули
  стараються “залікувати” пошкодження
  запобігають розривові бляшки

ліпіди

адвентицій
Фіброзна бляшка
СТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА

Фіброзна капсула
(гладком’язеві клітини і матрикс)

Ендотеліальні клітини

Інтимальні
гладком’язеві клітини
(репаративний фенотип)

Медіальні гладком’язеві клітини
(контрактильний фенотип)
запалення - макрофаги,
Т- клітини

відновлення

Гладком’язеві клітини -

Нестабільність бляшки

Стабільність бляшки

Окислені ЛПНГ
генетично зумовлена патологія
Інфекція (герпевіруси, хламідії) ?

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ БЛЯШКИ
Розрив фіброзної бляшки і
оклюзія артерії тромбом
Активовані макрофаги зумовлюють загибель інтимальних гладком’язевих клітин і руйнують матрикс в фіброзній капсулі

РОЗГОРНУТИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
НЕСТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА

Агрегація тромбоцитів в місці розриву / ерозії

адвентицій

lipid core

ліпідне ядро
Формування та ріст тромба
в просвіт судини і бляшки

РІСТ БЛЯШКИ

Місце попереднього розриву бляшки

Разрешающийся тромб

Переміщення нових гладком’язевих клітин

lipid core

тромб

ліпідне ядро

адвентицій

РОЗГОРНУТИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
НЕСТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА

lipid core

ліпідне ядро

адвентицій
  Морфологiчнi розбiжностi стабiльної та нестабiльної бляшок
  Роль тромбоцитiв у атеротромбозi
Цільові рівні ліпідів
для первинної та вторинної профілактики ІХС


  Загальний холестерин < 5.0 ммоль/л Холестерин ЛПНГ < 3.0 ммоль/л Холестерин ЛПВГ > 1.0 ммоль/л Тригліцериди < 2.0 ммоль/л
Вибір лікування у хворих без ІХС в залежності від рівня холестерину ЛПНГ

Цільовий рівень ХС ЛПНГ

Рівень ХС ЛПНГ, при якому треба розпочинати лікування

Категорія хворих

Дієтотерапія

< 3,4 ммоль/л

> 3,4 ммоль/л

Два і більше фактори ризику

< 4,1 ммоль/л

> 4,1 ммоль/л

Менше ніж 2 фактори ризику

Медикаментозне лікування

< 3,4 ммоль/л

> 4,1 ммоль/л

Два і більше фактори ризику


< 4,1 ммоль/л

< 4,1 ммоль/л> 4,9 ммоль/л

> 5,7 ммоль/л


Менше ніж 2 фактори ризику:
  мужчини понад 35 років, жінки в менопаузі
  мужчини до 35 років, жінки до менопаузи

Доповідь комітету експертів Національної оглядової програми по холестерину, США, 1993
Взаємозв’язок рівня загального холестерину та смертності у пацієнтів
з ІХС і без неї

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

< 5,2

5,2 - 6,2

> 6,2

Загальний холестерин (ммоль/л)

Смертність на 1000

пацієнтів протягом року

Без ІХС

З ІХС
Коли розпочинати лікування у хворих
з ішемічною хворобою серця ?

  У всіх пацієнтів з рівнем холестерину ЛПНГ > 2,6 ммоль/л слід негайно розпочинати немедикаментозне лікування (максимальна дієтотерапія знижує рівень ХЛ ЛПНГ на 0,4-0,6 ммоль/л)

  Холестерин ЛПНГ = 2,6-3,4 ммоль/л:
  дієтотерапія протягом 6 тижнів
  при неефективності – медикаментозне лікування

  Холестерин ЛПНГ > 3,4 ммоль/л: комбінація медикаментозного лікування та дієтотерапії (чим більше підвищення рівня холестерину, тим агресивнішим має бути медикаментозне лікування)Мета лікування – зниження рівня холестерину ЛПНГ нижче 2,6 ммоль/л

Доповідь комітету експертів Національної оглядової програми по холестерину, США, 1993
Дієтою досягти успіху не вдається

  Модифікація дієти є недостатньою для зниження рівня холестерину у хворих на ІХС (адекватна корекція лише у 2-7% випадків)
  Дієтичні заходи не забезпечують захисного ефекту і рівень коронарного ризику залишається високим (смертність від ІМ – 28%)
  При застосуванні симвастатину зменшення кількості випадків ІМ і смертності від причин, зумовлених ІХС, є однаково відчутним у хворих як з відносно низькими, так і з відносно високими початковими рівнями ХС ЛПНГ


36%

32%

33%

35%

Зниження ризику смертності від коронарних причин та частоти ІМ

5,3 – 7,3

4,8 – 5,3

4,4 – 4,8

2,6 – 4,4

Початковий рівень холестерину ЛПНГ (ммоль/л)

Рівні холестерину у хворих на ІМ і з стенокардією в будь-якому випадку потрібно знижувати, а лікування симвастатином є ефективним і корисним для всіх категорій пацієнтів

The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
Вплив гіполіпідемічної терапії на ризик нефатального інфаркту міокарда та коронарної смерті залежно від інших застосованих препаратів

38%

22%

33%

Антагоністи кальцію

36%

19%

28%

Бета-блокатори

34%

20%

28%

Аспірин

Зменшення ризику

Симвастатин

Плацебо

Інші препарати

Призначення симвастатину додатково до базисної терапії аспірином, бета-блокаторами, антагоністами кальцію забезпечує додаткове зменшення серцево-судинної смертності

The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
Лікування атеросклерозу в пацієнтів з цукровим діабетом

  У 2-3 рази вищий ризик виникнення ІХС та у 3 рази вищий ризик серцево-судинних ускладнень і смертності
  Прискорений розвиток атеросклерозу в пацієнтів з ЦД можна пов’язати зі змінами в ліпідному профілі
  Аналіз підгрупи пацієнтів з ЦД засвідчив зниження під впливом симвастатину на 55% ризику серйозних ускладнень ІХС*
  Лікування симвастатином пацієнтів з ІХС, які мають підвищений рівень глюкози натще, супроводжується:
  зниженням ризику загальної смертності на 46%*
  зниженням ризику коронарної смертності на 56%*
  зниженням ризику серйозних коронарних подій на 40%*
  зниженням ризику виконання процедури реваскуляризації на 43%*

Лікування симвастатином пацієнтів з ІХС і ЦД є високоефективним і сприяє економії коштів

*The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
Як ми вже переконались у випадку з гіпертензією, а нині бачимо стосовно дисліпідемії, є суттєвий проміжок часу між опублікуванням доказів користі лікування і широким прийняттям такого підходу.
Завданням є переконати наших колег у необхідності проведення ліпідознижуючої терапії для близько 13 млн. пацієнтів, які є кандидатами на таке лікування. Ми маємо безпечні і ефективні ліки, і ми повинні переконати відповідних пацієнтів приймати їх щоденно тривалий проміжок часу, щоб запобігти виникненню ІХС і продовжити життя. Тим більше, що ці медикаменти не дорожчі, ніж інші загальноприйняті методи лікування хронічних захворювань.
Уже настав час почати боротися з хворобою, яка є основною причиною смерті й інвалідності в цивілізованому світі. David T. Nash
Дослідження EuroASPIRE (European Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events)

  1 млн. жителів Європи помирає від ІХС кожні 18 міс.
  Більше ніж у половини хворих з ІХС через 6 міс. після госпіталізації була відсутня ефективна корекція факторів ризику
  Якщо б факторам ризику надавалась належна увага, ризик розвитку серцево-судинних захворювань вдалось би знизити на третину

“Нами встановлено, що кардіологи та лікарі інших спеціальностей при лікуванні хворих з серцево-судинною патологією неоптимально керують факторами ризику, котрі можуть знизити прогресуваня захворювання, число госпіталізацій і, щонайголовніше, покращити шанси хворого на виживання”
проф. Девід Вуд

“... незважаючи на існуючий клінічний досвід і розроблені рекомендації, ми, лікарі, не завжди застосовуємо на практиці ті засоби, котрі, як ми знаємо, є ефективними”
проф. Калеві Піорала
Нове у рекомендаціях АТР ІІІ

Акцент на додаткових факторах ризику
  Пацієнтів з діабетом без ІХС з декількома факторами ризику відносять до тієї ж групи ризику, що і пацієнтів з ІХС
  Впровадження Фремінгемського критерію 10-річного абсолютного ризику виникнення ІХС для виявлення хворих, що вимагають інтенсивнішого лікування
  Визнання необхідності активної корекції способу життя у пацієнтів з метаболічним синдромом
Зміни в класифікації рівнів ліпідів
  Визнано за оптимальний рівень ХЛ ЛПНГ< 2.6 ммоль/л
  Змінений критерій низького рівня ХЛ ЛПВГ з 0,85 ммоль/л на 1 ммоль/л
  Знижені класифікаційні нормативи рівнів ТГ
Підтримка нововведень
  Рекомендовано визначення повного ліпідного профілю (загальний ХС, ХС ЛПНГ, ХС ЛПВГ, ТГ) як первинний тест замість скринінгу загального ХС і ХС ЛПВГ
  Підтримано включення в дієту рослинних жирів та клітковини як терапію вибору для більшого зниження ХЛ ЛПНГ
  Представлено стратегію конторолю за дотриманням рекомендацій з корекції способу життя та медикаментозного лікування
  Рекомендовано не обмежуватись зниженням тільки ХС ЛПНГ у пацієнтів з рівнем ТГ > 2,2 ммоль/лNational Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
Алгоритм поступової корекції способу життя

Візит 1
Початок корекції способу життя

  Зменшити вживання насичених жирів і холестерину
  Збільшити фізичну активність
  Консультація дієтолога

Візит 2
Оцінка зниження ЛПНГ
Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити заходи з корекції способу життя

  Посилити обмеження у вживанні насичених жирів і холестерину
  Збільшити вживання рослинних жирів
  Збільшити вживання клітковини
  Консультація дієтолога

Візит 3
Оцінка зниження ЛПНГ
Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, розглянути необхідність медикаментозного лікування

Візит №
Контроль за дотриманням рекомендацій

  Розпочати лікування метаболічного синдрому
  Посилити контроль за вагою тіла і збільшити фізичну активність
  Консультація дієтолога

6 тижн.

6 тижн.

Кожні
4-6 міс.

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
Алгоритм медикаментозної терапії при первинній профілактиці

Початок гіполіпідемічної терапії

  Призначити статини або секвестранти жовчних кислот або нікотинову кислоту

Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити ліпідознижуючу терапію

  Збільшити дози статинів або додати секвестранти жовчних кислот або нікотинову кислоту

Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити ліпідознижуючутерапі або скерувати до спеціаліста з корекції ліпідів

Контроль за дотриманням рекомендацій і ефективністю лікування

Якщо цільовий рівень ЛПНГ досягнуто, лікувати інші атерогенні фактори

6 тижн.

6 тижн.

Кожні
4-6 міс.

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
Класифікація рівнів ліпідів

Високий

> 6,2 ммоль/л

Помірно підвищений

5,2 – 6,2 ммоль/л

Нормальний

< 5,2 ммоль/л

Загальний холестерин

Високий

3,4 – 4,9 ммоль/л

Високий

> 4,9 ммоль/л

Помірно підвищений

2,6 – 3,4 ммоль/л

Оптимальний

< 2,6 ммоль/л

Холестерин ЛПНГ

Високий

2,2 – 5,4 ммоль/л

Дуже високий

> 5,4 ммоль/л

Помірно підвищений

1,6 – 2,2 ммоль/л

Нормальний

< 1,6 ммоль/л

Тригліцериди

Високий

> 1,5 ммоль/л

Низький

< 1 ммоль/л

Холестерин ЛПВГ

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
Метаболічний синдром

> 110 ммоль/л

Глюкоза крові натще

> 130/> 85 мм рт.ст.

Артеріальний тиск


< 1,0 ммоль/л < 1,25 ммоль/л

Холестерин ЛПНГ
чоловіки жінки

> 1,6 ммоль/л

Тригліцериди

Об’єм талії
> 102 см > 88 см

Абдомінальне ожиріння
чоловіки жінки

Критерії

Фактори ризику

Лікування:
  контроль ваги тіла
  збільшення фізичної активності
  корекція дисліпопротеїнемії
  нормалізація АТ
  корекція глікемії та покращення толерантності до глюкози

Метаболічний сидром – еквівалент ІХС для визначення тактики гіполіпідемічної терапії

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
Класифікація первинних дисліпопротеїнемій за Фредріксоном

помірний

підвищений

нормальний

підвищений

ЛПДНГ, хіломікрони

V

помірний

підвищений

нормальний

підвищений/ нормальний

ЛПДНГ

ІV

високий

підвищений

підвищений

підвищений

ЛППГ

ІІІ

високий

підвищений

підвищений

підвищений

ЛПНГ, ЛПДНГ

ІІ-В

високий

нормальний

підвищений

підвищений

ЛПНГ

ІІ-А

відсутній

підвищений

понижений/ нормальний

підвищений/ нормальний

Хіломікрони

І

Ризик атеросклерозу

ТГ

Холестерин ЛПНГ

Загальний ХС

Підвищена фракція

Тип
Характеристика гіполіпідемічних засобів

Зниження серйозних коронарних подій, серцево-судинної смертності

Абсолютні:
  дисбеталіпо-протеїнем я
  ТГ > 4,4 ммоль/л
Відносні:
  ТГ > 2,2 ммоль/л

Розлади ШКТ
Закрепи
Зниження абсорбції інших препаратів

ЛПНГ Ф15-30%
ЛПВГ У 3-5%
ТГ - немає змін або підвищення

Секвестранти жовчних кислот (хелати)

Зниження серйозних коронарних подій, серцево-судинної смертності, потреби в інтервенційних процедурах, інсультів та загальної смертності

Абсолютні:
  активні або хронічні захворювання печінки
Відносні:
  одночасне призначення деяких медикаментів

Міопатія
Підвищення рівня печінкових ферментів

ЛПНГ Ф18-55%
ЛПВГ У 5-15%
ТГ Ф 7-30%

Інгібітори ГМГ КоА редуктази (статини)

Результати клінічних досліджень

Протипокази

Побічні ефекти

Вплив на ліпідний спектр

Група препаратів
Характеристика гіполіпідемічних засобів

Зниження серйозних коронарних подій

Абсолютні:
  Важка ниркова недостатність
  Важка печінкова недостатність

Диспепсія
ЖКХ
Міопатія
Збільшення некоронарної смертності в дослідженні WHO


ЛПНГ Ф 5-30% (можливе підвищення у хворих з високим рівнем ТГ)
ЛПВГ У 10-20% ТГ Ф 20-50%


Фібрати

Зниження серйозних коронарних подій та можливо загальної смертності

Абсолютні:
  хронічні захворювання печінки
  важка подагра
Відносні:
  діабет
  гіперурикемія
  виразкова хвороба

“Приливи”
Гіперглікемія
Гіперурикемія (або подагра)
Гепатотоксичність


ЛПНГ Ф 5-25%
ЛПВГ У 15-35%
ТГ Ф 20-50%

Нікотинова кислота

Результати клінічних досліджень

Протипокази

Побічні ефекти

Вплив на ліпідний спектр

Група препаратів


и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.