Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Загальна характеристика пдприємства, його дяльност та структури. PEST-аналз зовншнього середовища. Формування стратегї фрми. Матриця конкурентного профлю. Фактори привабливост галуз. Альтернативи створення пдтримки конкурентних переваг.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 08.02.2011. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Індивідуальне практичне завдання з дисципліни Стратегічний менеджмент

Київ 2011
1. Ознайомлення з підприємством, його діяльністю та структурою

Серед предметів, якими користується людина в повсякденному житті, прикраси, а зокрема, ювелірні вироби займають особливе місце. Особливий статус прикрас пов'язаний з тим, що вони не мають ніяких практичних функцій. Їхнє основне призначення підкреслити соціальне і матеріальне становище свого власника.
Ювелірні товари - це високохудожні вироби тонкої роботи, які виготовляються найчастіше із дорогоцінних металів, ювелірного каміння чи інших довговічних матеріалів (емаль, кераміка, роги), що виконують роль різних прикрас, предметів побуту, а також використовуються для декоративних цілей.
Об'єктом дослідження є підприємство ЗАТ "АУРУМ" - одне з найстаріших ювелірних підприємств, яке в своєму творчому розвитку зберегло кращі традиції з часів Фаберже. Підприємство було створене в 1939 році. Сьогодні ЗАТ "АУРУМ" - сучасне промислове виробництво з передовою технологією. Щороку завод випускає до 20 тисяч виробів, оновлення асортименту проходить щорічно і становить не менше 200 виробів. ЗАТ "АУРУМ" є володарем всіляких нагород, дипломів і знаків якості.
Підприємство використовує найсучасніше й найдорожче обладнання, а цехи укомплектовані новітньою технікою. Крім того, придбано сучасні вакуумні ливарні установки, налагоджено лінію з лазерного таврування прикрас. Розширено асортимент виробів з білого золота з нетрадиційним закріпленням коштовних каменів, освоєно нові технології з випуску високопробного срібного посуду. Як вітчизняний, так і зарубіжний споживач беззастережно довіряє продукції, що позначена товарним знаком підприємства. Адже кожна прикраса виготовлена з технологічним запасом: має пробу, вищу за норму на 2 одиниці! Завод має сучасну лабораторію, атестовану за вимогами Держстандарту. Будь-яка продукція супроводжується докладним паспортом-описом, що має кілька ступенів захисту. КЮЗ дбає про бездоганну репутацію.
Дана організаційна структура є лінійною, тобто кожний підлеглий має лише одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов'язаних з його управлінням.
Економічні показники відображають стан підприємства, характеризують його досягнення. У даному пункті розглянемо діяльність підприємства орієнтуючись на його показниках.
стратегія конкурентний профіль привабливість
Таблиця 1.1

п/п
Показники
Рік
2008
2009
1
Чистий прибуток
9 921,00
11 545,60
2
Дохід (виручка від реалізації)
92256,70
93983,67
3
Витрати (собівартість реалізованої продукції)
22 329,90
50 028,3
4
Власний капітал
69425,6
72568,7
5
Вартість майна
418656
423655
6
Чисельність працівників
607
607
З таблиці 1.1. видно, що чисельність працівників не змінюється, що являється позитивною тенденцією, не має «масової» плинності кадрів.
Таблиця 1.2

п/п
Показники
Базис. період
2008 рік
Звіт. період
2009 рік
Відхилення
? абсол. відх.
? , % відн. відх.
1
Виручка від реалізації, тис. грн.
101 734,20
194 239,60
92 505,40
52,60
2
Собівартість послуг, тис. грн.
99 329,90
156 028,3
56 698,40
33,58
3
Валовий прибуток, тис. грн.
62 477,30
93 818,70
31341,40
50,16
4
Чистий прибуток, тис. грн.
16 921,00
19 545,60
2 624,60
15,51
5
Чисельність персоналу, осіб
922
9922
0
0
6
Вартість ОФ, тис. грн.
45 372,00
54 793,90
9 421,90
20,77
7
Фондовіддача, %
4,89
5,38
0,49
10,02
8
Річна продуктивність праці, тис. грн.
240,49
304,91
64,42
26,79
9
Рентабельність надання послуг. %
28,18
31,89
3,71
13,17
Отже, провівши аналіз показників діяльності ювелірного заводу в таблиці 2.1, бачимо, що присутнє зростання доходу від реалізації на 32,6 % та чистого прибутку на 15,51% у 2009 році, порівняно з 2008 роком, що безперечно є позитивною тенденцією. Також видно що не змінною залишається кількість персоналу, тобто не відбувається суттєвої плинності кадрів.
Зовнішнє
середовище

Потенціал
підприємства
Можливості зовнішнього середовища:
зацікавлення іноземних інвесторів;
збільшення обсягів виробництва;
освоєння нових ринків збуту, в тому числі міжнародних;
впровадження новітніх технологій;
введення в експлуатацію більш нового, економічного обладнання
Загрози зовнішнього середовища:
зниження купівельної спроможності споживачів;
недобросовісна конкуренція;
інфляція;
підвищення митних тарифів
Сильні сторони потенціалу:
насичена номенклатура виробів;
висока якість продукції;
досить великий попит серед споживачів;
високий відсоток експорту виробів;
щорічне оновлення виробів;
постійне удосконалення діяльності;
кваліфікований персонал;
постійні постачальники
розширення виробництва;
впровадження нового продукту;
залучення інвестицій
гнучка цінова політика;
перевага над конкурентами в номенклатурі та в якості продукції;
балансове співвідношення «якість-ціна»
Слабкі сторони потенціалу:
значна кількість сильних конкурентів;
недосконала маркетингова політика;
дещо обмежені фінансові ресурси;
недостатньо сильна мотивація персоналу;
відносно високі ціни в порівнянні з конкурентами
нестача фінансових ресурсів для розширення виробництва та освоєння нових ринків збуту
закріплення за конкурентами позицій на ринку;
внаслідок інфляції різке підвищення цін на продукцію
PEST - аналіз зовнішнього середовища
Політика
Оцінка
Зміни законодавства
+
Посилення державного галузевого регулювання
_
Політична стабільність
+
Зміна політичного курсу країни
_
Недосконалість законодавчої бази
+
Вплив опозиції на прийняття рішень президентом
_
Економіка
Оцінка
Зміцнення національної грошової одиниці по відношенню до іноземної валюти
_
Послаблення американської валюти
_
Зниження податків (ПДВ, мито)
_
Підвищення мінімального рівня зарплати
+
Високі проценти по кредитах
+
Підвищення рівня попиту на дані види продукції
_
Розвиток ринкової інфраструктури
_
Зростання ВВП
_
Посилення державного контролю за ціноутворенням
_
Збільшення державних замовлень
+
Корупція
+
Соціум
Оцінка
Скорочення чисельності населення в Регіоні
_
Відданість покупців вітчизняній продукції
_
Технологія
Оцінка
Прискорення темпів науково-технічного процесу
+
Необхідність вкладання власних коштів в НДПКР
+
Скорочення життєвого циклу технологій
_
PEST - аналіз показав, що підприємство зазнає негативних впливів переважно з боку економічних та технологічних чинників. Однією з найголовніших економічних проблем є високий рівень оподаткування сировини, що завозиться з-за кордону. Через це підприємство втрачає значну частку свого прибутку. Іншим негативним фактором є заниження курсу української гривні, що не дає можливості нам, як імпортерам сировини, мінімізувати свої витрати.
Аналіз факторів зовнішнього середовища організації
Назва групи факторів зовнішнього середовища
Параметри групи, що аналізуються
Характер зміни, що прогнозується
На які параметри стратегії мають вплив
Оцінка впливу: М - можливості; З - загрози
М
З
Економічні
обіг грошей, товарів, інформації, сировини, матеріалів енергії
Отримання прибутку
дохід
+
_
Політичні
впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи
стабільність
стабільність
+
+
Географічні
місце знаходження підприємства
Поглинання конкурентів, відкриття нових цехів та філій
доступність
+
-
В даній таблиці чітко визначено положення ювелірного заводу "АУРУМ" його економічні, політичні та географічні можливості.
Стратегічний SNW-аналіз внутрішнього середовища на ЗАТ "АУРУМ" період 3-літньої стратегії організації
№ п/п
Найменування стратегічної позиції
Якісна оцінка позицій
S Сильна
N Нейтральна
W Слабка
1
2
3
4
5
1
Стратегія організації
2
Бізнесу-стратегії (у цілому), у тому числі:
2.1
Корпоративна стратегія
+
2.2
Стратегія стабілізації
+
2.3
Стратегія зростання
+
2.4
Нішова стратегія
+
3
Оргструктура
+
4
фінанси як загальне фінансове положення, у тому числі
4.1
Фінанси як стан поточного балансу
+
4.2
Фінанси як рівень бухобліку
+
4.3
Фінанси як фінструктура
+
4.4
Фінанси як приступність інвестиційних ресурсів (кредити, розміщення цінних паперів і т.д.)
+
4.5
Фінанси як рівень фінансового менеджменту
+
5
Продукт як конкурентоздатність {у цілому), у тому числі:
5.1
Реклама на телебаченні
+
5.2
Реклама у газетах
+
5.3
Реклама в Інтернеті
+
5.4
Реклама на бігбордах
+
6
Структура витрат (рівень собівартості) по бізнесі (у цілому), у тому числі
6.1
Витрати на просування
+
6.2
Витрати на оплату праці
+
6.3
Витрати на виготовлення реклами
+
6.4
Загальні витрати
+
7
Дистрибуція як система реалізації продукту (у цілому), у тому числі:
7.1
Як матеріальна структура
+
7.2
Як уміння торгувати
+
8
Інформаційна технологія
+
9
Інновації як здатність до реалізації на ринку нових продуктів
+
10
Здатність до лідерства в цілому (як синтез суб'єктивних і об'єктивних факторів), у тому числі:
+
10.1
Здатність до лідерства 1 -го обличчя організації
+
10.2
Здатність до лідерства всього персоналу
+
10.3
Здатність до лідерства як сукупність об'єктивних факторів
+
11
Рівень виробництва (у цілому), у тому числі:
11.1
Якість матеріальної бази
+
11.2
Як якість інженерів (ключових виробничих фахівців)
+
11.3
Як якість робітників (основне виробництво)
+
12
Рівень маркетингу
+
13
Рівень менеджменту (тобто якість і здатність забезпечити ринковий успіх усією системою менеджменту в цілому)
+
14
Якість торгової марки
+
15
Якість персоналу (у цілому)
+
16
Репутація на ринку
+
17
Репутація як роботодавця
+
18
Відносини з органами влади (у цілому), у тому числі:
18.2
З урядом
+
18.3
З органами місцевого самоврядування
+
18.4
Із системою податкового контролю
+
19
Відносини з профспілками (у цілому), у тому числі:
19.1
З корпоративним
+
19.2
З галузевим
+
20
Інновації як дослідження і розробки
+
21
Післяпродажне обслуговування
+
22
Ступінь вертикальної інтегрованості
+
23
Корпоративна культура
+
24
Стратегічні альянси
+
Додаткові стратегічні позиції (з урахуванням специфіки організації)
25
Асортимент товарів
+
26
Співпраця з іноземцями
+
Таблиця 1.7
Отже, для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати всі елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей організації.
2. Формування стратегії підприємства

Матриця конкурентного профілю
Ключові фактори успіху
Оцінка фактора
ВАТ «Київський ювелірний завод»
«Кристал»
ЗАТ "АУРУМ"
«ХЮЗ»
Рейтинг
Загальна оцінка
Рейтинг
Загальна оцінка
Рейтинг
Загальна оцінка
Рейтинг
Загальна оцінка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Асортиментна політика
0,2
5
1
3
0,6
2
0,4
4
0,8
2. Можливість цінового маневрування
0,16
4
0,64
2
0,32
3
0,48
3
0,48
3. Кількість каналів збуту продукції
0,1
5
0,5
1
0,1
2
0,2
2
0,2
4. Престижність торгової марки
0,07
5
0,35
3
0,21
3
0,21
2
0,14
5. Додаткові послуги
0,2
4
0,8
2
0,4
2
0,4
3
0,6
6. Якість обслуговування споживачів
0,27
5
1,35
3
0,81
3
0,81
4
1,08
Разом
1,0

4,64

2,44

2,5

3,3
Зробивши матрицю конкурентного профілю. Ми бачимо, що ЗАТ "АУРУМ" займає третє місце, перше місце займає ВАТ «КЮЗ », друге - Кристал”.
Матриця BCG
Матриця BCG є інструментом для позиціювання товарів (послуг) та балансування їх набору в компанії.
«Дойні корови» - фаза зростання; бізнес ризики дуже великі;
«Зірки» - фаза зростання; високі бізнес ризики, зростання інвестицій;
«Собаки» - фаза спаду; бізнес ризики малі; фінансові ризики - високі борги;
«Важкі діти» - стадія зрілості; бізнес ризики середні; фінансові ризики середні;
Таблиця 2.2
Відносна частка ринку
велика
«Дойні корови»
«Зірки»
ВАТ «КЮЗ»
мала
«Собаки»
«Кристал»
«Важкі діти»
ЗАТ "АУРУМ"
повільне
швидке
Зростання ринку
ВАТ «КЮЗ» відноситься до категорії «Зірки» - фаза зростання; високі бізнес ризики, зростання інвестицій.
«Кристал» відноситься до категорії «Собаки» - фаза спаду; бізнес ризики малі; фінансові ризики - високі борги.
ЗАТ "АУРУМ" відносяться до фази «Важкі діти»- стадія зрілості; бізнес ризики середні; фінансові ризики середні;
GE/McKincey
Назва підприємства
Обсяг реалізації
Прибутковість, грн.
ВАТ «КЮЗ»
192459
2,485.00
«Кристал»
11359
1,986.00
ЗАТ "АУРУМ"
72456
1,005.00
«ХЮЗ»
51263
948.00
Висока
Зростання; пошук шляхів лідирування; максимізація інвестицій;
ВАТ «КЮЗ»
Вибіркове зростання; контрольне інвестування; підтримка позицій «Кристал»,
Підтримка граничної позицій; стабілізація; пошуки грошових коштів
Середня
Вибіркове зростання; оцінка потенціалу для лідирування через сегментацію»
Стабілізація; визначення зростаючих сегментів; вибіркове інвестування
ЗАТ "АУРУМ"
Скорочення напрямку; мінімізація інвестицій; плановий вихід
Низька
Стабілізація; планове скорочення
Стабілізація; пошук ніш; розгляд варіанту виходу з ринку
Ліквідація; швидкий вихід;
Отже, з рисунка 2.2 видно, що ЗАТ "АУРУМ" має середній рейтинг та середні обсяги продажу, Вінницький ювелірний завод «Топаз» має середній рейтинг та досить високі обсяги продажу, КЮЗ має великий рейтинг та великі обсяги продажу, Харківський ювелірний завод має низький рейтинг та малі обсяги продажу.

Фактори привабливості галузі

1. Потенціал росту
низький
1
2
3
4
5
6
високий
Потенційна прибутковість
низька
1
2
3
4
5
6
висока
Фінансова стабільність галузі
низька
1
2
3
4
5
6
висока
4. Технічна озброєність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
5. Використання ресурсів
неефективне
1
2
3
4
5
6
ефективне
6. Капіталомісткість
висока
1
2
3
4
5
6
низька
7. Легкість входу на ринок
легко
1
2
3
4
5
6
складно
8. Продуктивність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
СЗГ 1
?
1. Потенціал росту
низький
1
2
3
4
5
6
високий
Потенційна прибутковість
низька
1
2
3
4
5
6
висока
Фінансова стабільність галузі
низька
1
2
3
4
5
6
висока
4. Технічна озброєність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
5. Використання ресурсів
неефективне
1
2
3
4
5
6
ефективне
6. Капіталомісткість
висока
1
2
3
4
5
6
низька
7. Легкість входу на ринок
легко
1
2
3
4
5
6
складно
8. Продуктивність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
СЗГ 2
?
1. Потенціал росту
низький
1
2
3
4
5
6
високий
Потенційна прибутковість
низька
1
2
3
4
5
6
висока
Фінансова стабільність галузі
низька
1
2
3
4
5
6
висока
4. Технічна озброєність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
5. Використання ресурсів
неефективне
1
2
3
4
5
6
ефективне
6. Капіталомісткість
висока
1
2
3
4
5
6
низька
7. Легкість входу на ринок
легко
1
2
3
4
5
6
складно
8. Продуктивність
низька
1
2
3
4
5
6
висока
СЗГ 3
?

Фактори, що визначають конкурентну перевагу підприємства

и т.д.................


1. Частка ринку
мала
1
2
3
4
5
6
велика
2. Життєвий цикл продукції
короткий
1
2
3
4
5
6
довгий
3. Якість продукції
низька
1
2
3
4
5
6
висока
4. Лояльність покупців
низька
1
2
3
4
5
6
висока
5. Використання виробничих потужностей
мінімальне
2
3
4
5
6
максимальне
6. Технологічні now-how
часткові
1
2
3
4
5
6
постійні
7. Ступінь вертикальної інтеграції
низька
1
2
3
4
5
6
висока
СЗГ 1
-?
1. Частка ринку
мала
1
2
3
4
5
6
велика
2. Життєвий цикл продукції
короткий
1
2
3
4
5
6
довгий
3. Якість продукції
низька
1
2
3
4
5
6
висока
4. Лояльність покупців
низька
1
2
3
4
5
6
висока
5. Використання виробничих потужностей
мінімальне
1
2
3
4
5
6
максимальне

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.