На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Дослдження структури апарату Кровської районної ради в м. Донецьк. Особливост органзацї роботи вддлв Кровського виконавчого комтету. Аналз формування та виконання мсцевого бюджету. Вивчення системи кадрової полтики Кровського виконкому.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 31.05.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


6
Міністерство освіти і науки україни

Донецький державний університет управління

звіт

про комплексну з фаху та передвипускну практику

Донецьк, 2010

ЗМІСТ

Вступ

1. Звіт з комплексної практики з фаху

1.1 Загальна характеристика організації

1.2 Структура апарату Кіровської районної ради в м.Донецьку

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

1.4 Аналіз формування та виконання місцевого бюджету

1.5 Звіт про фінансову діяльність виконкому

1.6 Аналіз системи кадрової політики Кіровського виконавчого комітету

2. Звіт з передвипускної практики

2.1 Транспортне обслуговування м.Донецька

2.2 Система транспортного обслуговування Кіровського району м.Донецька

2.3 Проблеми транспортного обслуговування міста

2.4 Рекомендації щодо удосконалення транспортної системи м.Донецька, в тому числі Кіровського району

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Мною, студенткою 4-го курсу Донецького державного університету управління, у період з 4 січня по 5 лютого, була пройдена комплексна з фаху та передвипускна практика, що є складовою частиною навчального плану, передбаченого моєю спеціальністю - менеджмент організацій.

Метою практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності.

Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики.

Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада.

Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районної ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу.

1. Звіт з комплексної практики з фаху

1.1 Загальна характеристика організації

На території міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради і їхні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам. Вони здійснюють свою діяльність відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в обсягах і межах, обумовлених міською радою.

Виконавчий комітет працює відповідно до Регламенту Кіровської районної ради (розділ VIII). Регламент Кіровської районної ради V скликання розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та затверджено на сесії райради рішенням № У/1-8 від 11.04.2006.

Виконавчий комітет утворений рішенням районної ради від 11.04.06 № IV/1-7. Цим же рішенням затверджено його склад у кількості 16 чоловік.

Планування роботи виконкому ведеться на рік (перспективний план) та щоквартально. Проект плану розробляється за пропозиціями відділів ради, аналізується організаційним відділом, проходить узгодження як проект рішення виконкому і виноситься на затвердження виконкому не пізніше останнього за планом засідання попереднього кварталу. У плані роботи відображена тематика і графік засідань, відповідальні особи, а також організаційна робота. Перспективний план роботи виконкому на 2009 р. затверджений рішенням виконкому від 24.12.2008 № 673.

Планування роботи відділів ведеться на рік. План роботи готує і підписує завідувач відділом, стверджує заступник голови ради з напряму або керуючий справами виконкому. У разі потреби після погодження заступником голови план роботи відділу затверджується головою ради. При плануванні роботи відділу враховуються положення планів роботи ради, виконавчого комітету, тематика апаратних нарад, засідань господарського активу і т.д. Плани роботи відділів знаходяться в документації відділів, на першу вимогу надаються в організаційний відділ для використання в роботі. На підставі планів роботи та інших, актуальних в даний час, документів організаційним відділом готуються щотижневі заходи, які передаються в організаційний відділ міськради. Контролює виконання плану роботи відділу завідувач відділом, плану роботи виконкому - керуючий справами виконкому.

Структура відповідає специфіці району, повноважень по відповідних галузях і напрямах роботи. Штатний розпис в кількості 127,5 одиниць затверджено міським головою та погоджено з фінансовим управлінням міської ради. Витрати на утримання апарату ведуться відповідно до кошторису витрат, затвердженого на 2005 рік на утримання працівників місцевого самоврядування.

Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до плану роботи до 2-ї і 4-у середу місяця. На засіданні розглядаються основні питання (від 1 до 4), а також питання поточної роботи, підготовлені відділами та управліннями. Включення додаткових питань до порядку денного або зміна строків розгляду намічених проводиться тільки з дозволу керівництва. Проект рішення з основного питання розробляється окремо, створюється для цієї мети робоча група на підставі аналізу ситуації, що до перевірок і т.д. Кожен проект рішення проходить попереднє узгодження і не пізніше, ніж за 3 дні до засідання подається голові ради. Члени виконкому сповіщаються про майбутнє засідання та його порядку в телефонному режимі завчасно. У засіданнях виконкому беруть участь не менше двох третин його складу, в більшості випадків - повний склад. Неучасть у засіданні обумовлено об'єктивними причинами: хвороба, відпустка, відрядження тощо, що відображено в протоколі. Список запрошених складається відповідно до тематики засідання. Запрошені на засідання виконкому з того чи іншого питання заздалегідь отримують телефонограми. Також оповіщається прокуратура району. У виняткових випадках в роботі виконкому беруть участь Народні депутати України, депутати обласної, міської рад, керівництво міськвиконкому. Запрошені мають можливість ознайомитися з проектом рішення до початку засідання. Організаційним відділом ради для кожного члена виконкому готується добірка матеріалів, у яку входять: порядок денний, проекти рішень, довідки та інформації з питань, що розглядаються. Протокол засідання веде керуючий справами виконкому, оформляє відділ з загальних питань. Протокол засідання виконкому оформлюється в семиденний строк і направляється в Донецький міськвиконком. Керуючий справами виконкому, відділ з загальних питань та приватизації житла контролюють якість оформлення протоколу, аналізують прийняті протокольні доручення. Після затвердження рішення у відділ з загальних питань надається необхідна кількість примірників рішення, лист розсилки, робочий план по виконанню рішення. Заводиться контрольна папка. Контроль за виконанням рішення покладається на особу, зазначену в самому рішенні. Загальний контроль (щоквартально до моменту зняття з контролю) - на відділ з загальних питань.

1.2 Структура апарату Кіровської районної в місті Донецьку ради

Кіровська районна в м. Донецьку рада V скликання складається з 60 рівних у своїх правах депутатів, обраних 26 березня 2006 року в результаті загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки. Очолює раду голова ради Меша В.Г.

Відповідно до рішення міської ради № 3 / 24 від 25.09.1998 р. «Про делегування повноважень районним радам та їх виконавчим комітетам», відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровський районний рада вирішила:

1. Утворити виконавчий комітет в кількості 15 чоловік та затвердити його у складі:

1. Меша Володимир Григорович - голова ради.

2. Годило Андрій Євгенович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Ляліков Ігор Анатолійович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

4. Шинкаренко Григорій Григорович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Лащенов Олександр Макарович - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому.

Члени виконкому:

6. Покінтеліца Володимир Миколайович - Начальник ДПІ у Кіровському районі м. Донецька.

7. Фоменко Валерій Григорович - Директор Кіровських електричних мереж ВАТ «Донобленерго».

8. Лебеденко Надія Григорівна - Директор ТОВ «Аріанда».

9. Зиборов Володимир Іванович - Начальник Кіровського районного відділу ДГУ УМВС України в Донецькій області.

10. Гречко Вікторія Адімовна - Завідувач юридичним відділом райради.

11. Король Сергій Олексійович - Головний лікар КЛПУ ЦМЛ № 24.

12. Сорока Ольга Миколаївна - Начальник районного фінансового відділу.

13. Герасименко Ася Савельевна - Помічник голови районної ради.

14. Хаперська Тетяна Іванівна - Завідувач відділом культури та молодіжної політики.

15. Картамишева Раїса Іларіонівна - Голова Кіровської районної організації ветеранів війни та праці.

Голова ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа депутатів ради на строк її повноважень. Голова ради здійснює свої повноваження до обрання голови ради нового скликання, крім дострокового припинення його повноважень.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

Голова районної ради є за посадою головою виконавчого комітету ради.

Голова ради працює на постійний основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Голова Кіровської районної ради:

- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатів і населення про час і місце проведення сесії районної ради, про питання, що виносяться на розгляд сесії, веде її засідання;

- забезпечує підготовку сесії ради і питань, що виносяться на її розгляд. Організує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;

- вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій районної ради;

- координує діяльність постійних комісій, дає їм доручення, Сприяє виконанню ними рекомендацій, надає допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;

- організовує проведення місцевих референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- вносить на розгляд ради питання, пов'язані з відкликанням депутатів виборцями у порядку, встановленому законодавством;

- формує та подає на затвердження ради персональний склад виконавчого комітету;

- подає на затвердження ради систему відділів, управлінь та інших органів ради, Пропозиції про внесення змін і доповнень до цієї системи, Про реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів ради;

- організовує і очолює роботу виконавчого комітету;

- є розпорядником рахунків ради та її виконавчого комітету в установах банків;

- підписує рішення ради та виконавчого комітету, Протоколи сесій ради;

- інформує раду про стан справ на території району;

- не менше 1 разу на рік або у визначений районною радою строк звітує перед радою про свою діяльність і діяльність виконавчого комітету;

- забезпечує гласність у роботі ради.

1.3 Організація роботи відділів Кіровського виконавчого комітету

Фінансовий відділ:

- організовує роботу зі складання проектів бюджетів міста, районних бюджетів міського підпорядкування на основі рішень виконкому міської Ради народних депутатів і вказівок вищестоящих фінансових органів;

- складає проект бюджету міста та надає його виконкому міської Ради народних депутатів;

- вносить виконкому міської Ради пропозиції про розподіл доходів і видатків міського бюджету між бюджетом міста та районними бюджетами міського підпорядкування;

- проводить заходи щодо зміцнення дохідної бази кожного з бюджетів;

- розглядає проекти зведених кошторисів видатків управлінь та відділів виконкому міської Ради народних депутатів та окремих установ, які фінансуються міським фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та інші заходи по міському бюджету, кошторисів витрат на утримання апарату виконкому Ради народних депутатів та її управлінь і відділів;

- аналізує обґрунтованість надання пільг підприємствам і установам з платежів до бюджету згідно з чинним законодавством, бере участь у роботі зі створення ринку цінних паперів, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошового обігу, проводять реєстрацію та облік в обігу цінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками, підприємствами;

- контролює правильність проведення виплат контролю і відшкодувань за рахунок республіканського бюджету, передбачених чинними нормативними актами;

- готує пропозиції про випуск в обіг грошово-речових лотерей;

- здійснює практичну допомогу фінансовим органам міста в організації роботи з впровадження нових форм господарювання;

- встановлює ділові зв'язки з іншими установами і відділами виконкому з питань удосконалення фінансового і господарського механізму податкового законодавства, ціноутворення.

Організаційний відділ:

- надання систематичної допомоги нижчестоящим радянським органам у поліпшенні організаційно-масової роботи;

- безпосередня організаторська діяльність на місцях, в районах, містах, селах і селищах, на підприємствах, в колгоспах і радгоспах;

- надання допомоги своїй Раді, її органам у підготовці сесій, засідань виконкому, у роботі з депутатами та постійними комісіями;

- здійснення взаємодії з іншими відділами та управліннями.

Однією з найважливіших сторін їх діяльності є організація (за дорученням виконкому) контролю і перевірки виконання в органах управління, підпорядкованих відповідним Радам.

Юридичний відділ:

- сприяння у забезпеченні дотримання законності в діяльності облвиконкому та його посадових осіб;

- здійснення контролю за відповідністю чинному законодавству і міжнародним договорам, учасником яких є Україна, проектів нормативних та інших правових актів, які подаються на підпис керівництву облвиконкому;

- безпосередня участь у розробці проектів нормативних та інших правових актів відповідно до компетенції облвиконкому;

- правове консультування посадових осіб та структурних підрозділів облвиконкому за основними напрямами його діяльності;

- представлення інтересів облвиконкому у судах та інших державних органах з правових питань.

Відділ бухгалтерського обліку:

- забезпечення виконання функцій одержувача бюджетних коштів, визначених Бюджетним кодексом України;

- проведення роботи з підготовки проекту кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району з місцевого бюджету;

- виконання робіт з обліку виконання кошторису доходів і витрат за коштами місцевого бюджету в порядку, встановленому діючими нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку в бюджетних установах, підготовку встановленої звітності;

- аналіз виконання кошторису доходів і витрат на утримання Виконкому муніципального району, розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- підготовка в установленому порядку пропозицій щодо коректування обсягів затверджених кошторисних призначень в розрізі статей економічної класифікації видатків бюджетів України;

- проведення роботи з бухгалтерського обліку майна, зобов'язань, фінансових та господарських операцій в Виконкомі муніципального району, подання в установленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності по єдиній системі даних про майнове і фінансове становище Виконкому муніципального району та результати його фінансово-господарської діяльності.

Відділ у справах неповнолітніх:

- організація роботи щодо попередження бездоглядності, правопорушень неповнолітніх;

- влаштування дітей і підлітків та охороні їх прав;

- координація умов державних органів і громадських організацій із зазначених питань;

- розгляд справ про правопорушення неповнолітніх і здійснення контролю за умовами утримання та проведенням виховної роботи з неповнолітніми в установах Міністерства охорони громадського порядку і спеціальних виховних установах.

Як виняток комісії в справах неповнолітніх можуть бути створені при виконавчих комітетах селищних Радах депутатів трудящих, розташованих на значній відстані від районних центрів. Комісії систематично інформують про свою роботу громадські організації і колективи трудящих.

Планово-економічний відділ.

Працює відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утворюється районною радою і підпорядковується у своїй діяльності раді, і її виконавчому комітету. Відділ працює під керівництвом заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Відділ при вирішенні питань, що знаходяться в його компетенції, взаємодіє з апаратом виконкому міської та районної ради.

Організаційний відділ:

- забезпечує роботу районної ради та її виконавчих органів;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради;

- організовує планування роботи з органами самоорганізації.

Відділ комунального господарства:

- забезпечує контроль за експлуатацією об'єктів комунального господарства;

- організовує роботу з благоустрою території.

Відділ культури:

- проводить роботу з розвитку народної творчості, художньої самодіяльності, дитячого естетичного виховання.

1.4 Аналіз формування та виконання місцевого бюджету

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми. Мінімальні розміри бюджетів місцевого самоврядування визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, які встановлюються Верховною Радою України.

Доходи бюджетів місцевого самоврядування формуються за рахунок закріплених законом джерел та відрахувань від загальнодержавних податків і доходів. Відрахування в бюджети місцевого самоврядування провадяться відповідно до законів України про бюджетну систему, про оподаткування та інших законів України.

1. У бюджети місцевого самоврядування повністю зараховуються доходи:

- прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на відповідній території;

- податок на фонд оплати праці колгоспників;

- державне мито, плата за патенти на зайняття індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю;

- надходження від здачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності;

- податок з власників транспортних засобів;

- платежі за землю;

- плата за природні ресурси місцевого значення;

- податок на прибуток кооперативів;

- податок на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства, їх структурних одиниць, колгоспів, радгоспів, кооперативних і громадських організацій, а також спільних підприємств відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування;

- місцеві податки і збори.

2. У бюджети місцевого самоврядування зараховуються надходження за нормативами, затвердженими відповідними законами про податки:

- від податку на добавлену вартість;

- від акцизного збору;

- від податку на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, колгоспів і радгоспів, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств, а також спільних підприємств, відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування;

- від плати за природні ресурси загальнодержавного значення;

- від інших доходів, передбачених законодавством України.

Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів.

Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філіали, провадиться пропорційно частці їх працівників у загальній чисельності зайнятих на підприємстві.

3. У бюджети місцевого самоврядування з інших бюджетів можуть передаватися кошти у вигляді субвенцій, субсидій, дотацій.

4. Сільські, селищні, міські ради мають право надавати окремим категоріям платників пільги щодо податків і платежів, які надходять у відповідний місцевий бюджет.

5. У місцеві бюджети (обласні і районні) зараховуються надходження за нормативами від загальнодержавних податків, зборів і платежів:

- від податку на добавлену вартість;

- від акцизного збору;

- від податку на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, колгоспів і радгоспів, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств;

- від плати за природні ресурси загальнодержавного значення;

- від інших доходів, передбачених законодавством України.

Розміри частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються в обласні бюджети, бюджети міст Києва і Севастополя, міст обласного підпорядкування, визначаються Верховною Радою України.

Розміри частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються в районні бюджети, визначаються обласними радами.

Органи місцевого самоврядування самостійно:

- визначають напрями використання коштів своїх бюджетів, витрачають бюджетні кошти;

- збільшують в межах наявних у них коштів норми видатків на утримання житлово-комунального господарства, закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, народної освіти, культури, фізкультури і спорту, органів внутрішніх справ, охорони природи, визначають додаткові пільги і допомогу при поданні допомоги окремим категоріям населення;

- встановлюють розмір видатків на утримання створюваних ними органів управління.

Доходи, додатково одержані при виконанні бюджетів місцевого самоврядування, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються в результаті перевиконання доходів або економії у видатках, залишаються в розпорядженні органів місцевого самоврядування, вилученню не підлягають і використовуються за їх розсудом.

Органи місцевого самоврядування формують позабюджетні та цільові фонди, в які включаються:

- додаткові доходи і зекономлені кошти, одержані за рахунок здійснення організованих ними заходів щодо розв'язання економічних і соціальних проблем;

- добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств (об'єднань), організацій і установ;

- доходи від місцевих позик і місцевих грошово-речових лотерей, аукціонів;

- штрафи, які стягуються за одержання підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами необґрунтованого доходу у зв'язку з завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги);

- штрафи, які можуть встановлюватись рішеннями Ради для фізичних і юридичних осіб, за влаштування смітників у не відведених для цього місцях, забруднення вулиць, площ, інших територій ради, міського транспорту, закладів культури тощо; знищення або пошкодження зелених насаджень, клумб і таке інше; порушення правил торгівлі; порушення правил паркування автомобілів; порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів;

- доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, які належать до комунальної власності;

- плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

- інші позабюджетні кошти.

З фондів соціального розвитку підприємств (об'єднань), організацій і установ пропорційно виділяються суми коштів на соціальний розвиток тих житлових масивів, селищ, сіл, в яких проживає відповідна кількість їх працівників. Крім того, до позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування базового рівня включаються:

- орендна плата за землю;

- частина платежів та штрафів за забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів та інших платежів за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, які затверджуються Верховною Радою України;

- штрафи за адміністративні правопорушення, вчинені на відповідній території;

- доходи від реалізації безгосподарного і конфіскованого майна, якщо інше не передбачено законодавством України;

- доходи від продажу населенню квартир і будинків, що належать до комунальної власності.

Сільська, селищна, міська рада має право передавати частину своїх фінансових ресурсів громадським радам і комітетам для цілей, визначених радою, крім підприємницької діяльності.

Громадські ради і комітети самоврядування:

- самостійно використовують наявні в їх розпорядженні фінансові ресурси відповідно до цілей своєї діяльності, в тому числі на утримання утворюваних ними органів;

- мають право відкривати в установах банків рахунки для грошових операцій.

Органи місцевого самоврядування, які є юридичними особами, мають право:

- користуватися на договірних засадах кредитами на виробничі і соціальні цілі;

- утворювати цільові фонди і використовувати їх для фінансування цільових програм та вирішення питань місцевого життя.

Ради у межах своєї компетенції самостійно вирішують питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, забезпечують виконання Конституції та законів України, комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюють керівництво підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами, які є їх комунальною власністю. Ради правомочні розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання.

1.5 Звіт про фінансову діяльність виконкому

За 2007 рік мобілізовано доходів у бюджети всіх рівнів 36608,1 тис. грн., що на 6 млн. більше ніж аналогічний показник попереднього року. Дохідна частина загального фонду районного бюджету за 2007 рік виконана на 106,1 %, тоді як у 2006 році рівень виконання склав 101,9 %. При плановому завданні 2007 року 13995,3 тис. грн., фактичне виконання склало 14849,7 тис. грн., тоді як у 2006 році ці показники склали 9132,4 тис. грн. і 9307,2 тис. грн. відповідно. Первісне планове завдання у 2006 році було виконано на 113,6 %, у 2007 році на 109,4 %. Отже, у 2007 році до бюджету району надійшло доходів на 5542,5 тис. грн. більше, ніж у 2006 році.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2007 рік у сумі 86271,8 тис. грн., у тому числі:

- доходів загального фонду - 83803,7 тис. грн., з яких субвенції з державного бюджету на виконання окремих програм соціального захисту - 10254,5 тис. грн., інші субвенції - 10,0 тис. грн., дотація з міського бюджету -- 40246,4 тис. грн.;

- доходів спец. фонду - 2468,1 тис. грн., у т.ч. - інші субвенції (бюджет розвитку) - 558,0 тис. грн.

Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2007 рік у сумі 86271,8 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду в сумі 83803,7 тис.грн. і витрати спеціального фонду - 2468,1 тис.грн., з функціональної та відомчої структурам бюджету.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2008 рік у сумі 133999,5 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету визначити у сумі 130920,3 тис.грн., доходів спеціального фонду - 3079,2 тис.грн., у тому числі: бюджет розвитку 962,0 тис.грн., власні надходження бюджетних установ - 2117,2 тис.грн., дотація вирівнювання - 89184,2 тис.грн, субвенції з державного бюджету - 41726,1 тис.грн., інша субвенція - 10,0 тис. грн.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2009 рік у сумі 186247,023 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету визначити у сумі 183410,5 тис.грн., доходів спеціального фонду - 2836,523 тис.грн., у тому числі: власні надходження бюджетних установ - 2836,523 тис.грн., дотація вирівнювання - 129597,3 тис.грн, субвенції з державного бюджету - 53795,9 тис.грн., інша субвенція - 17,3 тис.грн.

Установити розмір оборотної касової готівки бюджету в сумі 730,0 тис.грн.

За обсягом видатків серед районів міста Будьонівський район посідає 5 місце, тоді як у 2 и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.