Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Оцнка конкурентоспроможност металевої галантереї втчизняних закордонних виробникв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 19.05.13. Год: 2012. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?

4

 

1.Тема роботи: «Оцінка конкурентоспроможності металевої галантереї вітчизняних і закордонних виробників»

2. Об’єкт дослідження – ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

3.Термін подачі студентом закінченої роботи

4. План роботи

 

Вступ

1.Стан ринку галантерейних товарів

1.1 Загальні методологічні підходи до дослідження ринку галантерейних товарів

1.2 Товарознавчі складові дослідження ринку металевої галантереї за матеріалами ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

2.Класифікація та основні напрямки формування асортименту металевої галантереї

2.1 Класифікація металевої галантереї

2.2 Товарознавчі складові дослідження асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

2.3 Критерії оптимізації асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м.Хмельницький

3.Вимоги, які пред’являються до металевої галантереї, контроль якості

4.Конкурентоспроможність металевої галантереї

4.1 Поняття конкурентоспроможності металевої галантереї

4.2 Оцінка конкурентоспроможності металевої галантереї

4.3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності металевої галантереї

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ

3

1.Стан ринку галантерейних товарів

 

1.1        Загальні методологічні підходи до дослідження ринку галантерейних товарів

6

1.2        Товарознавчі складові дослідження ринку металевої галантереї за матеріалами ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

12

2. Класифікація та основні напрямки формування асортименту металевої галантереї

 

2.1 Класифікація металевої галантереї

15

2.2 Товарознавчі складові дослідження асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

20

2.3 Критерії оптимізації асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

25

3.Вимоги, які пред’являються до металевої галантереї, контроль якості

28

4.Конкурентоспроможність металевої галантереї

 

4.1 Поняття конкурентоспроможності металевої галантереї

34

4.2 Оцінка конкурентоспроможності металевої галантереї

36

4.3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності металевої галантереї

42

Висновки і пропозиції

44

Список використаних джерел

47

Додатки

49

 


ВСТУП

 

 

Перехід України до ринкових відносин, створення нового механізму регулювання економіки з боку держави у майбутньому має привести до стабілізації політичного і економічного стану в державі. Цілком очевидно, що піднесення життєвого рівня народу, зростання доходів населення призведуть до збільшення потреб, а отже і попиту на товари народного споживання, галантерейні товари зокрема.

Велику роль в задоволенні цих потреб мають відіграти роздрібні торговельні підприємства та спеціалісти торгівлі, які мають чисто визначити вимоги щодо необхідного споживачеві товару, його конкурентоспроможності, визначенні товарної ніші для товарів із різним рівнем споживчих властивостей.

В ринкових умовах проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення. Конкурентоспроможність товарів – вирішальний чинник комерційного успіху підприємництва в умовах конкуренції, який визначає можливість конкурувати на певному товарному ринку.

Конкурентоспроможність товарів є одним з показників конкурентоспроможності підприємства в цілому. Вона характеризує здатність товару бути придбаним на ринку серед товарів-конкурентів.

Конкурентоспроможність товару має ряд особливих властивостей:

-       визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;

-       визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну зацікавленість для споживачів;

-       особлива увага приділяється зниженню ціни споживання;

-       оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як однорідних, так і не однорідних товарів;

-       як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.

Забезпечення всіх соціально-економічних прошарків споживачів необхідними товарами викликає розробку товарної номенклатури виявлення споживчих переваг щодо асортименту товарів на ринку України.

Широкий асортимент товарів різних виробників різних країн, сучасний технологічний рівень сприяє появі на ринку України нових видів товарів за призначенням, матеріалом, технологією виробництва тощо.

Постійне підвищення якості продукції є обов’язковою вимогою розвитку суспільства. Через якість можна однією ж кількістю товарів повніше задовольнити потреби споживачів.

Більшість сучасних галантерейних товарів виробляють із синтетичних матеріалів, які можуть пригнічувати життєдіяльність споживача або викликати алергічні захворювання. Широкий асортимент електротоварів  повинен забезпечувати захист від ураження електричним струмом, безпеку під час експлуатації. Усе це спонукає до проведення робіт у співпраці з Держстандартом із забезпечення нешкідливості та безпеки товарів.

Відкриття кордонів для товарів різних країн і виробників посилили вимоги до ідентифікації товарів щодо сировини, способів виробництва, оздоблення, для визначення та перевірки кодів товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, сертифікації походження товарів.

Метою дослідження є оцінка конкурентоспроможності металевої галантереї

Предмет дослідження складає сукупність теоретичних, методичних та практичних проблем, пов’язаних з визначенням конкурентоспроможності вітчизняних та імпортних галантерейних товарів.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю торговельно-комерційна фірма «Центральний універмаг» м. Хмельницький (ТОВ ТКФ «ЦУМ»). Універмаг має площу 7222 м2, в тому числі 3695 м2 торгова, в ньому працює 113 чоловік персоналу. Універмаг являє собою двоповерхову споруду, у якій товари реалізуються за двома товарними комплексами.

ТОВ ТКФ «ЦУМ» співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними постачальниками, з якими укладені договори поставки.

Завдання роботи:

-           оцінити стан ринку галантерейних товарів;

-           визначити класифікацію та основні напрямки формування асортименту металевої галантереї;

-           охарактеризувати вимоги, які пред’являються до металевої галантереї, контроль якості;

-           оцінити конкурентоспроможність та запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності металевої галантереї.

Методами дослідження слугуватимуть:

-           диференційний метод, який базується на використанні одиничних показників;

-           комплексний метод – являє собою функцію від одиничних показників якості;

-           змішаний метод, заснований на спільному застосуванні одиничних і комплексних показників.

Окрім того, широко використовуватимуться економіко-математичні та методи спостереження і аналізу.

Інформаційною базою для написання роботи слугували праці вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичні видання, нормативна документація, інтернет джерела.

Робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел з 18 назв; вміщено 8 рисунків, 8 таблиць, додатки.

 


1. СТАН РИНКУ ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ

1.1.       Загальні методологічні підходи до дослідження ринку галантерейних товарів

 

 

Ринкові дослідження виступають як інформаційна основа досягнення таких цілей, як реалізація визначеного обсягу продажів, створення і виведення на ринок нових товарів, збільшення ринкової частки. Постановка цих цілей припускає, що мова йде про ринок конкретного товару. У даному зв’язку, розкриваючи зміст ринкового дослідження, у першу чергу необхідно зупинитися на вивченні товарної структури ринку. Потрібно визначити, що і як необхідно досліджувати і які задачі повинні бути вирішені в процесі дослідження.

Під товарним ринком розуміється сфера реалізації конкретного товару (послуги) або групи товарів, пов’язаних між собою визначеними ознаками виробничого або споживчого характеру. Наприклад, ринок персональних комп’ютерів і ринок інформаційних технологій, ринок одягу і ринок легкої сукні.

Основою подібної класифікації ринку є матеріально-речовинна форма товару. Ступінь агрегування споживчих благ залежить від цілей дослідження. Можуть бути виділені такі рівні деталізації:

а) загальногруповий: продукти харчування; вино-горілочні і тютюнові вироби; непродовольчі товари; предмети тривалого користування; послуги;

б) груповий - по групах товарів (послуг): радіотовари; одяг; меблі і т.д.

в) видовий - по видах товарів у кожній групі: комп’ютери; телевізори; радіоприймальні устрої; пальта чоловічі;  і т.д.

Існує множина різноманітних ознак класифікації товарних ринків. Використання тих або інших ознак залежить від цілей дослідження. Відзначимо лише найбільше важливі, що мають першорядне значення для потреб практичного дослідження ринку.

Однією із важливих ознак товарних ринків є територіальний обхват. Аналіз ринку в кожному конкретному дослідженні проводиться в рамках внутрішнього (сукупного) ринку, зовнішнього (світового), регіонального (певного територіального підрозділу). Дослідження сукупного внутрішнього і зовнішнього ринків, як правило, носять стратегічний характер і  проводяться по укрупнених товарних групах. При дослідженні регіонального товарного ринку (економічний район, республіка, місто і т.д.) поряд із регіональними особливостями необхідно враховувати стан сукупного ринку.

Товарні ринки можуть різнитися за характером кінцевого використання товару: ринки товарів споживчого призначення (ТСП); ринки товарів виробничого призначення. Специфіка дослідження ринків ТНП пов’язана з тим, що ці товари розраховані на множину індивідуальних споживачів; велика увага в таких дослідженнях приділяється вивченню смаків, бажань, поводження споживачів. Характерною рисою товарів виробничого призначення є їхній тісний зв’язок із виробничим процесом. Особлива увага в дослідженні подібних ринків приділяється вивченню взаємозв’язків потенційних покупців і виробників товару.

Класифікація ринку може проводитися і по спроможності товарів задовольняти потреби визначених груп споживачів: ринок персональних комп’ютерів, ринок товарів для фотолюбителів, туристів, мисливців і т.п. Особливістю дослідження таких товарних ринків є урахування взаємозв’язків різноманітних форм і засобів задоволення визначеної потреби.

Різноманітні типи товарних ринків можуть бути виділені по термінах використання товарів: товари тривалого користування, середнього терміна користування, короткострокові (одноразові). Специфіка такої класифікації товарів особливо важлива для процесу реалізації продукції, тому при дослідженні цих ринків особлива увага приділяється вивченню найбільше ефективних методів збуту і розподіли конкретних товарів.

Ринок збуту продукції - це частина ринку (сукупного, регіонального), у межах якої здійснюється збут (оптова реалізація і роздрібний продаж) товарів, вироблених даним підприємством, об’єднанням, галуззю. Ринок збуту формується і розвивається в рамках визначеного товарного ринку.

Ринок збуту окремого товару (рис. 1.1) можна умовно розділити на декілька частин: споживачі, що не знають про товар (сплячий сегмент); знають про товар, але не одержують його; купую продукцію конкурентів; купують нашу продукцію (конкретного підприємства).

 

Не знають про товар

Знають про товар, але не купують його

Клієнти конкурентів

Наші клієнти

 

Рис.1.1. Ринок збуту окремого товару

 

На рис. 1.1 наочно подана частка ринку конкретного підприємства. Частка ринку - це питома вага продукції підприємства в сукупному обсязі реалізації товару або продажах галузі.

Подібне уявлення ринку збуту товару показує необхідність аналізу існуючих і потенційних покупців і дозволяє визначити об’єкт ринкового дослідження. Об’єкт дослідження товарних ринків подає ту сукупність населення, що є об’єктом спостереження (населення країни, окремого регіону, міста, окремі статевовікові групи споживачів).

Предметом дослідження ринків окремих товарів є співвідношення попиту і пропозиції цих товарів при визначених економічних і соціальних умовах. Уявлення про об’єкт і предмет дослідження товарних ринків дозволить визначити проблематику досліджень і дати відповідь на питання: що ми вивчаємо?

Дослідження будь-якого товарного ринку завжди виходить з існування на ньому визначеної проблеми і спрямовано на її рішення. Необхідно підкреслити особливу важливість визначення проблеми і цілей дослідження. Від цього багато в чому залежить досягнення наміченого результату і раціональність проведених витрат. Саме встановлення проблеми дослідження і його цілей є перший крок у здійсненні майбутньої роботи.

Ясний, чіткий виклад проблеми є ключем до проведення успішного маркетингового дослідження. Існують такі основні джерела виникнення маркетингових проблем: непередбачені зміни сплановані зміни, частина яких можуть складати випадкові ідеї - наприклад, підказані споживачами.

Досягнення цілей маркетингових досліджень дозволяє одержати інформацію, необхідну для рішення виявлених проблем. Ці цілі характеризують той інформаційний вакуум, що повинний бути ліквідований для надання менеджерам можливості вирішувати маркетингові проблеми.

Виходячи з цього, цілі маркетингових досліджень можуть носити такий характер:

1. Розвідницький, тобто бути спрямовані на збір попередньої інформації, призначеної для більш точного визначення проблем і перевірки гіпотез.

2. Описовий тобто полягати в простому описі тих або інших аспектів реальної маркетингової ситуації.

3. Казуальний, тобто бути спрямовані на обґрунтування гіпотез, що визначають утримання виявлених причинно-слідчих зв’язків.

Проблематика ринкового дослідження обумовлюється характером і утриманням тих ринкових проблем, що виникнули на ринку досліджуваного товару і потребують рішення. Конкретний прояв ринкові проблеми знаходять у надмірному перевищенні пропозиції окремих товарів над попитом на них або, навпаки, у відставанні пропозиції від попиту і хибі товару на ринку.

Всі ринкові проблеми в залежності від масштабів можна класифікувати як загальні і приватні.

Загальні ринкові проблеми характеризуються порушенням відповідності між попитом і пропозицією в межах усього ринку, тобто відповідності між загальними розмірами товарної пропозиції і сукупного платоспроможного попиту населення. В даний час наявність загальних ринкових проблем є результатом порушень народногосподарських пропорцій, інфляційних, процесів, міграції населення й ін.

Приватні проблеми характеризуються виникненням невідповідності між попитом і пропозицією на ринку окремих товарів. У основі цих проблем - невідповідності асортименту і якості запропонованих товарів, структури платоспроможного попиту населення, порушення відповідності між попитом і пропозицією на різноманітних територіях (республіках, економічних районах, містах).

Подальша розробка проблеми потребує її уточнення. Загальні проблеми тільки констатують ситуацію і рішенню не піддаються. Недостатньо констатувати виникнення на тому або іншому товарному ринку проблемної ситуації - поява диспропорцій між попитом і пропозицією. Варто поставити конкретні питання щодо причин виниклої ситуації з урахуванням чинників, що визначають розвиток попиту і пропозиції даного товару. Від фіксації проблеми в її загальному виді дослідник переходить до серії специфічних, приватних проблем і аналізує можливості їхній рішення.

У проблематиці ринкових досліджень можна виділити два самостійних напрямки. Насамперед, це проблеми, що випливають із задачі визначення оптимальних народногосподарських пропорцій в умовах наявних ресурсів товарного виробництва. Специфічними рисами такого роду «стратегічних» розробок є охоплення різноманітних елементів ринку, міжгалузевий характер досліджень, обов’язкові прогнозні розрахунки перспектив розвитку ринку на середньостроковий період, відбиток регіональних особливостей товарних ринків.

Іншим різновидом є проблеми, пов’язані з необхідністю поліпшення процесу реалізації товарів, із попередженням небажаних диспропорцій попиту і пропозиції. Розробки «тактичного» характеру можуть здійснюватися за такими напрямками:

-       дослідження, ціллю яких є визначення конкретних заходів (розширення або скорочення випуску, відновлення асортименту, поліпшення якості продукції, зміна цін);

-       дослідження, результати яких показують напрямки розвитку ринку при можливих змінах ринкових умов (наприклад, при введенні на ринок товарів-аналогів, зміні моди);

-       дослідження гострих ринкових ситуацій, що потребують спеціальних оперативних мір (при виникненні дефіциту, затоварення і т.д.).

Виявити основні проблеми товарного ринку можна на основі аналізу інформації, знайомлячись із якою дослідник вивчає проблемну ситуацію, а потім, рухаючись далі, намацує приватні проблеми, знаходить усе більше інформації (проводить спеціальні обстеження) для рішення приватних проблем.

Системний збір, опрацювання й аналіз інформації про стан ринку - одне з основних вимог до ринкового дослідження. Під системою інформації розуміється сукупність джерел інформації, що характеризує стан товарних ринків за визначений період і що дозволяє дати прогноз їхнього розвитку. До основних джерел інформації про ринок відноситься: державна статистика; галузеве урахування і статистика; інформація, що надходить від оптової і роздрібної торгівлі; дані спеціальних обстежень.

Проблеми, що мають місце на товарному ринку, як правило, носять комплексний характер, що виражається у взаємозв’язку чинників, які визначають ринкову ситуацію. З урахуванням цього вимогою до дослідження товарного ринку є комплексний підхід, необхідність всебічного вивчення елементів ринку в їхньому тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий підхід означає охоплення всіх складових елементів ринку (аналіз випуску, постачання товарів, вивчення структури споживчого попиту, споживчих переваг, каналів і форм збуту, активних форм впливу на ринок і ін.).

Розглянувши проблематику дослідження товарних ринків і відповів на питання «що вивчаємо?», а також ознайомившись з основними вимогами до ринкових досліджень і відповів на питання «як вивчаємо?», ми повинні визначити «які задачі вирішуємо?», що є результатом дослідження. На рис. 1.2. подано загальну модель вивчення товарної структури ринку.

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Модель вивчення товарної структури ринку

 

Дослідження ринку здійснюється в двох розтинах: оцінка тих або інших ринкових параметрів для даного моменту часу й одержання прогнозних значень. У першу чергу оцінюється поточна ситуація на ринку (кон’юнктурна ситуація), потім визначається розмір ємності ринку і проводиться його сегментація.

 

1.2. Товарознавчі складові дослідження ринку металевої галантереї за матеріалами ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

 

 

Виробництво галантерейних товарів, в тому числі металевої галантереї, відноситься до потерпілих галузей легкої промисловості України. Найбільшого удару цій галузі завдало катастрофічне скорочення попиту на вітчизняну продукцію, як через втрату основних споживачів за рахунок зниження платоспроможності населення, так і через вільний доступ на український ринок імпортної продукції. Так, за період з 2001 по 2009 рр. доля вітчизняних продуктів на внутрішньому ринку скоротилася з 90 % до 25-30 %, а частка зарубіжних товарів, відповідно, збільшилася в сім разів (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1.  Зміни в структурі галантерейних товарів в 2001-2009 рр.

 

Зовнішні ринки сьогодні практично втрачені українськими виробниками, беручи ж до уваги нинішній рівень виробництва галантерейних товарів в Україні, повернення на ці позиції потребує не тільки ефективної державної підтримки експорту, а й значних інвестиційних вкладень у виробництво цих продуктів.

Виробництво галантерейних виробів зосереджено у Києві, Харкові, Львові, майже у всіх обласних центрах та інших містах України. Галантерейні підприємства, крім легкої промисловості, належать до різних галузей промисловості. Їх продукція дуже розмаїта – господарські сумки, портфелі, валізи, косинки, стрічки, шарфи, краватки, металеві вироби тощо. Останніми роками мережа малих підприємств, що виробляють галантерейні вироби, значно розширилась.

Споживання галантерейних товарів на душу населення в Західній Європі (основного виробника цих товарів в світі) високе та стабільне; воно характеризується такими показниками: у Німеччині, Франції, Швейцарії, Великобританії становить близько 11 од. на рік, у Ірландії, Іспанії близько 10 од. на рік [4, с. 42].

Станом на 01.01.1990 р. в Україні потужності з виробництва галантерейних товарів досягали 312,9 тис. руб.. Різке зниження виробництва розпочалося в 1993 р. і тривало до 1999 р.. Вітчизняні виробники галантерейних товарів втратили значну долю ринку, яка заповнилася контрольованим і неконтрольованим їх ввезенням. Згідно з даними Європейської економічної комісії при ООН у період, коли падав обсяг виробництва галантерейних товарів, в тому числі товарів металевої галантереї, в Україні, у 1995 р. обсяг продажу в Польщі виріс на 75,8 %, а в Туреччині виробництво галантерейних товарів зросло на 16,2 % і досягло 406,7 тис. $, з яких 100,7 тис. $ склав експорт.

Заміна власника на підприємствах, що виробляють галантерейні товари, і створення акціонерних товариств дещо поліпшило становище і з 2001 р. почалося поступове нарощування обсягу випуску цих товарів з одночасним покращенням якості продукції.

Огляд асортименту галантерейних товарів, що пропонується підприємствами торгівлі, дозволяє побачити, що даний вид продукції користується стійким і активним попитом. Зараз лише 20 % ринкової пропозиції галантерейних товарів забезпечують вітчизняні виробники, а 80 % постачають з-за кордону. Основну частину імпортних галантерейних товарів випускають відомі фірми Braun, Saturn, Philips та деякі інші.

В умовах, коли ринок насичений продукцією рівної якості, а успіх визначається переважно вмінням добре представляти свій товар, вітчизняна продукція пропонується часто в неестетичному оформленні, що наводить на думку про залежалий товар, чи у вигляді, що повторюють дизайн популярних іноземних виробів. Між тим, «економія» на цих елементах підриває довіру і знижує інтерес споживачів до продукції українських виробників, що погрожує втратою позицій на ринку.

В Україні зберігається практика, при якій більшість галантерейних товарів, особливо це дрібні вироби металевої та пластмасової галантереї, розглядаються як вторинні продукти підприємств, які випускають іншу продукцію.

Ще один вагомий фактор – це оформлення самої продукції та матеріал, що використовується для її виготовлення. Якщо невдале оформлення, оздоблення галантерейних товарів лише перешкоджає їх збуту, то невдалий вибір матеріалу може впливати на різке зниження споживчих властивостей товару. Адже галантерейні товари майже весь час знаходяться в «роботі».

Практично єдиною різновидністю товарів, у якій українські товаровиробники значно покращили свої позиції за останні декілька років, являються гребінки. Не дивлячись на загальні для України труднощі з реалізацією товару, ряд виробників серйозно витіснили імпортний асортимент з вітчизняних прилавків. З відомим застереженням, що мова йде про недорогі галантерейні товари, можна говорити про помітний прогрес у цьому напрямі.

 


2.КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ МЕТАЛЕВОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ

2.1 Класифікація металевої галантереї

 

 

Металева галантерея – група галантерейних товарів, що характеризується великим різноманіттям асортименту, до якого входить майже 20 000 виробів, в тому числі технічно складні – електробритви, електромашинки, фени та ін..

Вироби металевої галантереї, що реалізується в ТОВ ТКФ «ЦУМ» м.Хмельницький, можна згрупувати за ознаками:

-       використовуваної сировини та матеріалів;

-       способу виробництва;

-       призначення.

Для виготовлення металевої галантереї використовують чорні, кольорові метали та сплави (додаток А, рис. А.1, А.2). З чорних металів найчастіше застосовують вуглецеві, леговані стали. Сталь - це сплав заліза з вуглецем (вуглецю не більше 2,14%). З кольорових металів використовують алюміній, мідь, хром, олово, срібло, золото, а з їх сплавів латунь (мідь з цинком), нейзильбер (сплав міді, цинку і нікелю), мельхіор (мідно-нікелевий сплав), бронзу (мідь з оловом). Срібло і золото, нікель і хром застосовують для декоративно-захисного покриття, щоб надати виробам красивому зовнішньому вигляду і захистити від корозії. У виробництві галантерейних виробів застосовують коштовні, напівкоштовні, вироби камені і камені органічного походження, а також стекло, кераміку, пластмаси і ін. Перли утворюються в раковинах молюсків. Корали - вапняна маса скелетів морських організмів. Янтар - викопна затверділа смола хвойних дерев.

Основними операціями виробництва металевої галантереї є виготовлення металевої основи, з’єднання деталей, огранення і закріплення каменів і вставок.

Вироби металевої галантереї за призначенням поділяють на такі підгрупи: (предмети прикрашення (оздоблення), приладдя для гоління та підстригання волосся, приладдя для шиття та рукоділля, одежна фурнітура, приладдя для туалету, приладдя для паління та сувеніри (рис. 2.1).

 

За призначенням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Групування товарів металевої галантереї за призначенням

 

В ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький представлений широкий асортимент металевої галантереї. В секції «Металева галантерея» асортимент предметів для прикрашання представлений прикрасами для плаття та шиї, прикрасами для рук та прикрасами для голови (табл. 2.1).


Таблиця 2.1

Асортимент предметів для прикрашення в секції «Металева галантерея» ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

Підгру-па

Вид виробу

Зображення виробу

Техніка художньої обробки

Постачальник

Прикраси для плаття та шиї

Брошки

Комбінована (ажурна зі вставками)

Yumeks - pro, OOO (TM Umax), Харків, Україна.

Намиста

Суцільні намистини з’єднані дротяними крючками

MintSilver, Company

Кольє

Окремі металеві кільця у які вставлені камені

MintSilver, Company

Ланцюжки

Якірні, панцирні; одинарні, подвійні, потрійні.

Golovacheva, ChP, Харків, Україна

Кулони

Оправа зі вставками

Yumeks - pro, OOO (TM Umax), Харків, Україна.

Медальйони

Вставки з синтетичного каміння + художня емаль

Pektoral, ТОВ

Прикра-си для рук

Браслети

Браслет як прикраса м’який з підвісками

 

Обручки

Філігранна

 

Персні

Чеканний малюнок з емаллю

 

Прикра-си для голови

Сережки

Гладенькі, з гравірованим, штампованим малюнком, з емаллю, філігранню, різними вставками

 

Діадеми

Напівобідок з каменями

Діадема, ТОВ Фірма

 

Приладдя для гоління та стриження волосся поділяється на 3 підгрупи: бритви, приладдя для гоління, машинки для підстригання волосся.

Приладдя для гоління, залежно від виду гоління, особливостей конструкції, призначення, поділяються на підгрупи (рис. 2.2, рис. 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Приладдя для «сухого» гоління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Приладдя для «вологого» гоління

 

Машинки для стрижки волосся бувають ручними звичайними (механічними) та електричними (рис. 2.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Групування машинок для стриження волосся

 

До підгрупи приладь для шиття та рукоділля входять швацькі голки ручні (табл. 2.2) та машинні, наперстки, спиці та гачки для в’язання, п’яльця для вишивання та ін..

Таблиця 2.2

Характеристика асортименту голок для шиття вручну

Типи голок за ГОСТ 8030

Конструктивні елементи

Номери голок

Розмір, мм

довжина

діаметр

1-й – для ручного зшивання тканин (швацькі голки)

Витягнутий загострений кінець, вушко - невелике

1-12

35-80

6,0-1,8

2-й – для зшивання ременів, ремонту взуття (шорні)

Кінець загострений на конус

1-3

55, 60, 70

0,9

1,0

1,2

3-й – для зшивання виробів із щільних тканин (брезентів, парусів)

Кінець сплющений і дорівнює 0,5 довжини голки

2-2

60, 70

1,6

2,0

4-й – для обшивання тканин, тюків, мішків (мішковина)

Кінець сплющений та вигнутий під кутом 30±5о

1-2

120, 160

2,5

3,5

5-й – для обшивання хутра (гранчасто-швейні)

Загострений кінець із гранями 0,4-0,5 довжини голки

1-5

50, 45, 40, 30 та 25

1,2

1,0

0,9

6-й – для штопання виробів (штопальні)

Кінець загострений на конус під кутом 70о, вушко - велике

1-3

35, 40 та 58

0,7

0,9

1,4

7-й – для художнього вишивання (вишивальні)

Кінець загострений, вушко - вигнуте

0, 1, 2

35, 40

0,5

0,7

0,9

 

Одежна фурнітура застосовується для застібання та скріплення окремих частин одягу, а також для його оздоблення. Застібки-блискавки бувають механічними та спіральними, роз’ємними та нероз’ємними. Крючки (гаплики) та петлі можуть бути призначені для платтів і брюк. Пряжки можуть бути призначені для штанів (брюк), жилетів, пальт, платтів і туфель.

Найбільш багато чисельну групу складають предмети для туалету: запонки, рукавотримачі, затискачі краваток, булавки звичайні, декоративні та для шляп, при шпильки та шпильки, бігуді, пульверизатори балонні, нажимні та насосні, пудрениці сумочні і туалетні (настільні), туалетна приладдя.

Манікюрні та педикюрні інструменти призначені для догляду за нігтями рук та ніг. Вупускають їх окремими предметами і у наборах від 2 до 16 предметів.

До приладдя для паління відносяться портсигари, сигаретниці, порт тютюни, попільнички, запальнички та ін..

 

 

2.2 Товарознавчі складові дослідження асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

 

 

Товарний асортимент металевої галантереї в секції «Металева галантерея» ТОВ ТКФ «ЦУМ» представлений усіма підгрупами (за класифікаційними ознаками).

Для детального дослідження асортименту товарів підприємства нами проведено АВС-аналіз. Товарні підгрупи металевої галантереї отримали порядкові номери в залежності від порядковості посилання на них в літературі:

1.      предмети прикрашення (оздоблення),

2.      приладдя для гоління та підстригання волосся,

3.      приладдя для шиття та рукоділля,

4.      одежна фурнітура,

5.      приладдя для туалету,

6.      приладдя для паління

7.      сувеніри

В магазині намагаються на обмеженій площі розмістити більше ціноємних товарів і, як правило, мають більш високий рівень рентабельності реалізації (табл. 2.3-2.4).

Таблиця 2.3

Структура товарного асортименту за кількістю реалізованих різновидів товарів в секції «Металева галантерея» ТОВ ТКФ «ЦУМ»

Товарні підгрупи

Порядко-вий номер підгрупи

Середня кількість асортиментних різновидів товарів

Структура асортименту, %

Категорія АВС

доля

наростаюча

Одежна фурнітура

4

8451

37,6

37,6

А

Приладдя для туалету

5

6503

28,9

66,4

А

Предмети прикрашення (оздоблення)

1

4873

21,7

88,1

В

Приладдя для шиття та рукоділля

3

1215

5,4

93,5

В

Приладдя для гоління та підстригання волосся

2

698

3,1

96,6

С

Сувеніри

7

450

2,0

98,6

С

Приладдя для паління

6

315

1,4

100,0

С

Разом

 

22502

100,0

 

 

 

Таблиця 2.4

Структура товарного асортименту за обсягами реалізації товарів в секції «Металева галантерея» ТОВ ТКФ «ЦУМ»

Товарні підгрупи

Порядко-вий номер підгрупи

Обсяги реалізації товарів,

тис. грн.

Структура асортименту, %

Категорія АВС

доля

наростаюча

Приладдя для туалету

5

72,1

24,5

24,5

А

Предмети прикрашення (оздоблення)

1

63,4

21,6

46,1

А

Сувеніри

7

55,4

18,8

64,9

А

Одежна фурнітура

4

42,4

14,4

79,3

А

Приладдя для паління

6

23,0

7,8

87,1

В

Приладдя для шиття та рукоділля

3

19,2

6,5

93,6

В


Продовження табл. 2.4

Товарні підгрупи

Порядко-вий номер підгрупи

Обсяги реалізації асортиментних видів товарів

Структура асортименту, %

Категорія АВС

доля

наростаюча

Приладдя для гоління та підстригання волосся

2

18,6

6,4

100,0

С

Разом

 

294,1

100,0

 

 

 

Узагальнююча таблиця АВС-аналізу представлена в табл. 2.5

Таблиця 2.5

№ тов.

підгрупи

Товарні підгрупи

Категорія АВС

Узагальнена категорія

за середньою кількістю асортиментних різновидів товарів

за обсягами реалізації асортиментних видів товарів

1

Предмети прикрашення (оздоблення)

В

А

АВ

2

Приладдя для гоління та підстригання волосся

С

С

СС (С)

3

Приладдя для шиття та рукоділля

В

В

ВВ (В)

4

Одежна фурнітура

А

А

АА (А)

5

Приладдя для туалету

А

А

АА (А)

6

Приладдя для паління

С

В

ВС

7

Сувеніри

С

А

АС

 

Отже, в групу А увійшли вироби, які користуються найбільшим попитом серед споживачів, в нашому випадку - це «Одежна фурнітура» і «Приладдя для туалету», групу В - складають товари середнього попиту - «Приладдя для шиття та рукоділля», «Предмети прикрашання (оздоблення)» і «Прилади для паління»; група С включає товари обмеженого попиту, обсяг реалізації яких в два і більше разів є меншим за середній.

Як засвідчило проведене дослідження «ЦУМ» закуповує тільки ті товарні позиції, що користуються попитом серед споживачів і приносять прибуток, отже формує власний асортимент дещо вужчий, ніж той, що пропонують фірми-постачальники. Асортимент та обсяги реалізації металевої галантереї «ЦУМ» представлені на рис 2.5.

Рис.2.5. Обсяги реалізації за товарними позиціями

 

В процесі дослідження нами розраховані показники, що характеризують товарну структуру:

- частка товарної групи металевої галантереї в загальному обсязі продажу D по «ЦУМу» (визначається відношенням обсягу продажу і-го товару до всього обсягу продажу):

 

D=294,1/4895,9*100=6,0 %.

 

Так, частка приладь для туалету в секції «Металева галантерея» в загальному обсязі реалізації металевої галантереї склала майже 24,5 %.

Даний показник відображає місце товару відносно всієї сукупності або окремій групі товарів.

З позиції системного підходу для комплексної оцінки асортименту є доцільним розрахунок узагальненого показника асортименту (U). Інтегральний показник виступає як основний показник ефективності товарно-асортиментної політики підприємства.

Для розрахунку інтегрального показника оптимальності асортименту у секції «Металева галантерея» ТОВ ТКФ «ЦУМ» потрібно розрахувати наступні показники:

а) Коефіцієнт широти асортименту Кш - (середня фактична кількість груп даного товару під час перевірок впродовж року співвіднесена до кількості груп, що передбачені асортиментним переліком).

В нашому випадку Кш =1 (у продажу представлені всі групи).

б) Коефіцієнт глибини асортименту Кгл - (наявна кількість різновидів товару під час перевірок співвіднесена з кількістю різновидів запропонованих асортиментним переліком):

 

Кгл=22502/30000=0,75.

 

Тобто, не усі можливі різновиди товарів були присутні в торговому залі на момент перевірки, серед тих, що пропонують постачальники.

в) Коефіцієнт стійкості асортименту Кст - (середня кількість наявних різновидів товару під час перевірок співвіднесена з кількістю даного товару, передбаченого асортиментним переліком):

 

Кст=22502/25000=0,9.

 

Тобто, саме наявний асортимент був обраний товарознавцями ТОВ ТКФ «ЦУМ» в якості основного асортименту за ціною та прибутковістю, споживчим попитом.

г) Коефіцієнт оновлення асортименту Кон - (середня кількість нових різновидів товару, таких, які були відсутні на момент попередньої перевірки, співвіднесена із загальною його кількістю, передбаченою асортиментним переліком):

 

Кон=895/25 000=0,04.

U=(0,25*1 + 0,25*0,75 + 0,2*0,9 + 0,3*0,04) / 4=0,6295 / 4 = 0,16.

 

Значущість кожного показника визначається експертним шляхом, і дорівнює 0,25; 0,25; 0,2 та 0,3.

Якщо U набуває значення в межах від 0,1 до 0,2, як у нашому випадку, - асортимент вважається збалансованим.

Розглянута система показників асортименту дає можливість вимірювати відхилення фактичного стану від бажаного. Діючи на фактори, що впливають на асортимент, можна усунути ці відхилення з метою приведення його у відповідність до споживчого попиту.

Таким чином, інтегральний показник стану асортименту є основним показником ефективності товарно-асортиментної політики підприємства.

 

 

2.3 Критерії оптимізації асортименту металевої галантереї ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький

 

 

Для ТОВ ТКФ «ЦУМ» м. Хмельницький, у якого немає серйозних проблем з обіговими коштами, потрібно просто зайнятися оптимізацією асортиментної матриці. Не обов’язково розлучатися з дорогими і утримуючими товарами, але позбутися від «баласту» потрібно. Для цього треба проаналізувати залишки, виявити неліквіди і малообертаємі товари. Тому для оптимізації асортименту металевої галантереї у відповідній секції «ЦУМу» необхідно:

- максимально централізувати процеси закупівлі товару та управління асортиментом. Ситуацію, коли асортимент формують товарознавці на свій розсуд («щоб подивитися, як піде»), необхідно виключити. Потрібно посилити контроль за процесами розвитку асортименту в державі та світі.

- можливо впровадження елементів категорійного управління асортиментом (єдина функція закупівлі, ціноутворення і контролю продажів), тому що ця система в торговельно-комерційній фірмі ще не запроваджена. Це означає, що одна людина відповідає за закупівлі, ціноутворення, продаж, оборотність, викладку та просування товару. Найголовніше, щоб у цієї людини була правильна мотивація (його зарплата повинна складатися з показників по прибутку, обороту, іноді частки неліквідного товару). Чим хороша ця система - якщо є проблема з товаром (наприклад, неліквіди), то запитувати необхідно з одного співробітника, що відповідає за цей товар. Така система ефективна при функції централізованого управління асортиментом, хоча вона затратна за тимчасовими і фінансовими показниками.

- оцінити можливості і тенденції розвитку асортименту: в глибину або в ширину? куди потрібно розвивати асортимент? Необхідно організувати в ЦУМі єдиний асортиментний формат щодо металевої галантереї.

- сфокусувати свої зусилля на оптимізації асортименту. Структурувати асортимент, виявити ролі категорій і зрозуміти, навіщо нам той чи інший товар в асортименті. Прибрати категорії, які не приносять прибутку, не утримують покупця, низькообертаємі або не підтримуються кредитами від постачальника;

- скоротити товарні позиції, що не приносять високого прибутку і не є генераторами потоку. Скоротити введення в асортимент новинок (проте не припиняти цей процес зовсім). Введення новинок має супроводжуватися підтримкою від постачальника, кращим місцем у залі, акціями і привабливою ціною. Інакше важко пояснити покупцеві, навіщо йому витрачати гроші. Можна знизити число товарів, що утримують покупця (для магазинів з широким асортиментом, не спеціалізованих);

- оптимізувати запаси. Число дорогих товарів зі значними коливаннями попиту можна знизити до мінімуму, а ось обертаються товари з постійним попитом закінчуватися не повинні;

- необхідний постійний аналіз поточної ситуації. На аналітику потрібно в два рази більше часу, ніж раніше (нехай навіть на шкоду поточних питань). На прийняття рішень щодо введення і виведення товарів – теж;

- провести інвентаризації, більше часу приділити оперативному обліку, роботі з рекламаціями і браком, виявлення неліквідів. Боротьба з неліквідами - безперервний процес. Визначити, що є вважається неліквідом в ЦУМі (наприклад, товар, середній термін оборотності якого перевищено більш ніж у три рази, а також товар, знятий з поставок, бракований, застарілий і т.п.). Склавши список неліквідів, обрати один з можливих заходів щодо боротьби з ними, наприклад:

розпродаж зі знижкою або глобальне зниження ціни. Це найпростіший, найпоширеніший і найдієвіший метод;

викладка в прохідних місцях, додаткова викладка, викладка «навалом» (в кошику за принципом «все по 10 гривень»);

можна призначити грошову або натуральну винагороду продавцям за продаж неліквідів;

створення комплектів, можливо, і продаж надлишку за принципом «два в одному» («при покупці двох упаковок отримуєш третю упаковку безкоштовно!»);

продаж конкурентам або магазинах інших форматів за пільговими цінами (чому б не спробувати?);

повернення постачальнику чи виробнику. Кращий момент для такого роду переговорів - напередодні угоди про закупівлю нової товарної лінії або розміщення великого замовлення на закупівлю;

продаж товарів власного персоналу або використання на потреби компанії;

здійснення благодійних акцій або пожертвувань. Ви не просто позбудетеся від надлишків, але і зробите добру справу.

- з постачальниками провести переговори по можливому відстроченню оплат, погашення кредитів частинами. При досягненні цих домовленостей суворо дотримуватися графіків платежів (як відомо, дотримання зобов’язань дає більше бонусів, ніж теперішня вигода).


3.ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО МЕТАЛЕВОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

 

 

До споживних властивостей металевої галантереї відносять естетичні та ергономічні властивості, а також нешкідливість, безпечність, надійність, ремонтопридатність та довговічність. Товари металевої галантереї повинні бути красивими, модними (естетичні властивості), зручними у користуванні, а бритви, наприклад, повинні забезпечувати чистоту гоління при мінімальних затратах часу (ергономічні властивості), нешкідливими і безпечними, надійними, ремонтопридатними і довговічними.

За матеріалами, що застосовуються, за формою, розмірами і обробкою вироби металевої галантереї повинні відповідати затвердженим зразкам, кресленням і стандартам. Поверхня виробів повинна бути гладенькою, блискучою, полірованою, без матових і темних плям і крапинок, напливів, тріщин, раковин, заусениць, подряпин, рисок і слідів корозії.

Стандартом встановлено 14 класів чистоти поверхні виробів. Клас чистоти залежить від висоти нерівностей (1-й клас -320 мкм, 14-й клас - 0,05 мкм) і визначається порівнянням з еталонами візуально або під мікроскопом. Чистота поверхні клинка бритви і лез для бритв повинно бути не нижчою 10-20 класу, ріжучої гребінки машинки для підстригання волосся - не нижче 8-10 класу.

Забарвлення ручок та корпусів виробів металевої галантереї, виготовлених із некрихких пластмас, повинна бути одного тону. Поверхня ручок, корпусів - полірована, без тріщин, пухирців, раковин, подряпин, пор, коробления та сколів.

Деталі виробів, виготовлені із малостійких до корозії металів, мають антикорозійне покриття нікелем, хромом, сріблом, золотом або лаком. Покриття повинно бути суцільним, щільним без відшарувань, пор, пропусків, наростів, злущень, пухирців, подряпин, тріщин та плям. Товщина металевого покриття вказується у стандартах. Деталі металевої галантереї повинні мати правильну форму, стандартні розміри.

Вироби, що складаються із окремих деталей, повинні легко розбиратися і збиратися. Необхідно, щоб деталі виробів у зібра­ному вигляді були міцно з'єднані та стійкими (не хиталися).

До окремих виробів висувають специфічні вимоги.

У клинкових (безпечних) бритвах кут заточування ріжучої кромки повинен бути у межах 13... 19°. Полотно повинно мати рівномірну заточку по всій довжині із симетричними заковами з обох сторін. Надсічка строчки рівномірна за кроком та глибиною. Клинок бритви не повинен самовільно відкриватися та закриватися. Під час закривання бритви ріжуча кромка не повинна задівати за плашки ручок, а у складеному вигляді -- не виступати із плашок. Ріжуча кромка клинка - гостра, рівномірно заточена (товщина не більше 1,5 мкм) і нагострена по всій довжині, знаходиться у площині, яка проходить через середину розрізу клинка. Твердість клинка не менше 57-65 од. за Роквелем.

Гостроту бритви перевіряють, зрізаючи затиснуту одним кінцем волосину людини ковзким рухом на відстані близько 10 мм від місця затиснення. На поверхні клинка бритви не допускаються тріщини, раковини, подряпини та інші дефекти. На ручках бритви допускається до трьох невеликих подряпин (довжиною не більше 5 мм та шириною 0,05 мі« та раковини (діаметром до 0,5 мм).

Леза безпечних бритв для гоління повинні бути пружними. Пружність лез перевіряють за допомогою згинання їх по валику діаметром ЗО мм, причому на лезах не допускаються залишкові деформації. Кут заточки і ріжучі властивості лез визначають так само, як клинкових бритв. Леза мають кут заточки 17...23°. Кут заточки лез та бритв визначають на інструментальному мікроскопі.

Поздовжні кромки головок та гребінок станків для гоління повинні бути взаємопаралельні та щільно прилягати один до одного. Зубці гребінок - заокруглені, відстань між зубцями -рівномірна. Пластмасові деталі апаратів не повинні деформуватися при зануренні їх у гарячу (до 70° С) воду.

У машинок для підстригання волосся зубці верхньої і нижньої гребінок у крайньому висхідному положенні співпа­дають за контуром. Переміщення гребінок - плоскопаралельні.

Для перевірки ріжучих властивостей простригають дезінфіковане людське волосся на повну ширину гребінки.

Електричні бритви і машинки для стриження волосся повинні бути електро- і пожежобезпечні при можливій непра­вильній експлуатації, а ізоляція струмопровідних частин повинна бути хорошою. Перегрівання пі^ля 10-хвилинної роботи при температурі навколишнього середовища - (20±5)° С для вилки, - +S° С і +27° С для решти деталей (корпусу, ножового блоку). Рівень шуму на відстані одного метра не повинен перевищувати 60 дБ. Робочий період електробритв - 10 хв, електромашинок для підстригання волосся - 8 хв; допускається одноразове включення до 15 хв з наступним охолодженням.

Конструкція електробритв і машинок для стриження волосся повинна бути такою, щоб запобігати попаданню волосся у місця, де їх скупчення може призвести до електричних або механічних несправностей. Необхідно, щоб прилади легко очищались від зрізаного волосся. Довжина шнура приладів -1,7—2 м. Вимикач повинен витримувати 10000 циклів включення-виключення.

Голки повинні бути прямими та тугими (пружними). Викривлення голок під час згинання на 20 кутових градусів навкруг оправки радіусом 4 мм не повинні мати залишкової деформації. Середня лінія вушка співпадає з віссю голки, загострення кромки і заусениць в вушках не допускаються. У голок радіус закруглення гострого кінця не повинен переви­щувати 0,05 мм. Гостроту голок перевіряють проколюванням тканини.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.