Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Покращення екологчних властивостей автомобльних бензинв за допомогою присадок

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 20.05.13. Год: 2012. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України 
 
 
 
 
 

    Домашня робота

    з дисципліни «Хіммотологія»

     на  тему: «Покращення екологічних властивостей автомобільних бензинів за допомогою присадок» 
 
 
 
 

Виконав:                                                           студент 501 групи ІЕБ

                                                                       Іванова О. В. 
 
 

Прийняв:                                                        доцент кафедри екології

                                                                          Карпенко Л.М. 
 
 
 
 
 

Київ 2012

      Зміст 

                  Ст.

Вступ…………………………………………………………………………… 3
     1. Загальна характеристика автомобільних бензинів………………….
4
 1.         2. Асортимент та вимоги до якості сучасних автомобільних бензинів………………………………………………………………………...
           

7

    3. Експлуатаційні властивості автомобільних бензинів………………. 10
    4. Екологічні властивості автомобільних бензинів……………………. 14
            4.1. Екологічні вимоги до бензинів………………………………….. 14
            4.2. Шляхи зменшення забруднення повітря викидами автомобілів.......................................................................................................... 18
         4.3. Перехід на виробництво неетильованих бензинів…………….. 15
    5. Покращення екологічних властивостей автомобільних бензинів за допомогою миючих присадок………………………………………………...  
20
Висновки………………………………………………………………………. 24
Список  використаної літератури…………………………………………….. 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

      Бензини є одним з основних видів пального для двигунів сучасної техніки. Автомобільні і мотоциклетні, човнові і авіаційні поршневі двигуни споживають бензини. В даний час виробництво бензинів є одним з головних в нафтопереробній промисловості і що значною мірою визначає розвиток цієї галузі. Розвиток виробництва бензинів пов'язаний з прагненням поліпшити основну експлуатаційну властивість палива - детонаційну стійкість бензину, що оцінюється октановим числом.

      Збільшення кількості автомобільного транспорту в Україні привело до значного забруднення довкілля, і зокрема повітряного басейну. Відповідно, бензини і викликають велику частину такого роду забруднення. Головну частину викидів, пов’язаних з роботою транспорту на бензині, складають велику кількість ароматичних вуглеводнів, з'єднань свинцю, діоксину і інших шкідливих домішок.

      Зростаюче забруднення навколишнього середовища змушує законодавців у всьому світі до пошуку нових рішень по зниженню споживання палив і викидів від їх згоряння. Жорсткий контроль за токсичністю відпрацьованих газів при одночасному задоволенні побажань власників автомобілів отримувати максимальну потужність при високій економічності двигунів, диктує необхідність використання нових технологічних концепцій. На сьогоднішній день у всьому світі вчені борються з цією проблемою. Так, наприклад, щоб зменшити вміст свинцю, або точніше тетраетилсвинцю (ТЕС), в експлуатацію ввели неетильовані бензини, в яких вміст свинцю не перевищує ГДК.

    Шкідливі викиди в атмосферу можна суттєво зменшити, а отже оздоровити екологічну обстановку, якщо в автомобільні бензини додавати миючі присадки. Це обумовлено взаємозв’язком чистоти карбюратора, впускної системи і камери згоряння з експлуатаційною економічністю двигуна і складом відпрацьованих газів. 

 1. Загальна  характеристика автомобільних бензинів

   Бензини (франц. «benzine», від араб. «любан джаві» - «яванські пахощі») -легкозаймисті безбарвні або жовті (за відсутності спеціальних добавок) рідині.

   Бензини – леткі рідини, температура спалаху  яких нижче мінус 400С, застигання – нижче мінус 600С. Це горюча суміш різних вуглеводнів, що википають в межах 30-205°С. В’язкість майже удвічі менша, ніж у води. Розчинність води в бензині складає близько 0,04 кг/м3, кисню (5,3-5,5)•10-6 мг/м3, показник заломлення (коефіцієнт рефракції) 1,37-1,58, поверхневий натяг біля 20•10-3 Н/м, відносна електрична проникність 1,75-1,80, питомий опір (3-8)•1010 Ом•м, питома теплоємність 2,0-2,8 кДж/кг•0С, теплопровідність 0,11 Дж/м•с•0С (при 1000С), температурний коефіцієнт об’ємного розширення 0,00120С-1, теплота випаровування 234-270 кДж/кг.

   Бензини мають високу летючість, і температуру  спалаху в межах 20-40 0С. При згоранні бензинів утворюється вода і вуглекислий газ. При концентраціях пари в повітрі 70—120 г/м3 утворюються вибухові суміші. Бензини мають невелику в'язкістю. В'язкість в значній мірі залежить від температури.

   Автомобільний бензин – це легкозаймиста, легколетюча  складна суміш, до складу якої входить більш 200 видів ароматичних, нафтенових і парафінових вуглеводів з числом атомів вуглецю від 4 до 10 (середня молекулярна вага близько 100, які википають у діапазоні температур від 25…40 до 180…250°С. Вони є легкозаймистими безбарвними або жовтуватими рідинами.

   Автомобільні  бензини отримуються в результаті різних технологічних процесів переробки  нафти: прямої перегонки, каталітичного  риформінгу, каталітичного крекінгу, і гідрокрекінгу вакуумного газойлю, ізомеризації прямогонних фракцій, алкілування, гідрування продуктів термічного крекінгу, вісбрекінгу, уповільненого коксування тощо з додаванням високооктанових компонентів та присадок.

   Базовий компонент у виробництві автомобільних  бензинів – це бензини каталітичного  риформінгу або крекінгу. Бензини  каталітичного риформінгу мають  низький вміст сірки, у їх складі відсутні олефіни, але у великих  кількостях присутні екологічно шкідливі ароматичні вуглеводні. Бензинам властиві нерівномірні розподіли детонаційної стійкості за фракціями.

   Для бензинів каталітичного крекінгу у  порівнянні з бензинами каталітичного  риформінгу характерний більш рівномірний  розподіл детонаційної стійкості  за фракціями. Тому у виробництві бензинів при наявності технологічної можливості доцільно використовувати як базовий компонент суміші бензинів каталітичного риформінгу та каталітичного крекінгу.

         Бензини, які отримуються  у процесі термічного крекінгу та уповільненого коксування, мають низькі детонаційну стійкість і хімічну стабільність та високий вміст сірки і використовуються тільки в обмежених кількостях (до 10%) для отримання низько октанових бензинів.

   Фізико-хімічні  властивості компонентів, що використовуються для приготування товарних автомобільних бензинів, наведені у табл. 1.

           Таблиця 1

     Характеристика  компонентів товарних автобензинів

Показник Бензин  каталітичного риформінгу Бензин  каталітичного

крекінгу

Алкілбензин Ксилольна фракція
Детонаційна стійкість (октанове число за методом):

        дослідним 

        моторним

 
 
91 – 99

82 - 90

 
 
91 – 93

80 - 82

 
 
91 – 94

90 - 93

 
 
100 – 108

90 - 99

Фракційний  склад:

Температура початку  перегонки,0С

межі перегонки:

     10% пере ганяється за t0, 0С

     50% пере ганяється за t0, 0С

     90% пере ганяється за t0, 0С

кінець кипіння, 0С

 
35 – 50 

60 –  70

110 –  120

160 –  180

195 - 215

 
35 – 45 

52 –  75

97 –  120

165 –  185

205 - 215

 
30 – 45 

66 - 75

105 - 110

115 - 130

170 - 190

 
100 - 110 

120 - 126

130 - 140

150 - 160

175 - 205

Масова  частка сірки, % 0,01 – 0,02 0,03 – 0,08 0,005 – 0,02 -
Випробування  на мідній пластинці Витримує 
Густина за 200С, кг/м3 770 - 780 725 - 750 690 - 700 835 - 850

 

   У сільському господарстві бензин використовується, як паливо для вантажних і легкових автомобілів, у пускових та інших двигунах. У меншій мірі бензин використовують у сільськогосподарській авіації, як розчинник лакофарбових виробів та інших технічних і технологічних потреб [5].

Надійна, ефективна і економічна робота будь-якого карбюраторного двигуна буде забезпечена у тому випадку, якщо бензин задовольняє наступним вимогам:

 • має високі карбюраційні властивості, тобто утворює таку горючу суміш, яка забезпечує легкий запуск двигуна та стійку роботу при всіх можливих режимах;
 • не викликає детонації двигуна, тобто має достатню детонаційну стійкість;
 • забезпечує повне згоряння, не викликає смоло- та нагароутворення на деталях двигуна;
 • має високу стабільність, тобто при зберіганні хімічний і фракційний склад та інші властивості залишаються без істотних змін;
 • при зберіганні не викликає корозії металу резервуарів, баків, трубо- і паливо проводів, а при його згоранні – деталей двигунів від дії продуктів згорання (має високі антикорозійні властивості);
 • теплота згорання горючої суміші повинна бути якнайвищою.

   Основною  тенденцією сучасного автомобільного двигуна є підвищення ступеня  стиснення ( ступінь стиснення –  це відношення повного об’єму циліндра двигуна до об’єму камери згорання). Тільки у цьому випадку можна суттєво покращити техніко-економічні та експлуатаційні показники двигуна автомобіля. При підвищенні ступеня збільшується літрова потужність та знижується питома втрата бензину. Одночасно підвищується коефіцієнт використання тепла спаленого палива. Однак, форсування двигунів при збільшенні ступеня стиснення потребує застосування бензину з покращеною детонаційною стійкістю. 

 1. Асортимент  та вимоги до якості сучасних автомобільних бензинів

   До 2001 року в Україні діяв ГОСТ 2084-77, який передбачає п'ять марок автобензинів залежно від октанового числа А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 та АИ-95 (табл. 2) [1].

           Таблиця 2

Характеристики  автомобільних бензинів (ГОСТ 2084–77)

Показники А-72 А-76 неетил А-76 етил. АИ-91 АИ-93 АИ-95
    Детонаційна стійкість: октанове число, не менше:
моторний метод 72 76 76 82,5 85 85
дослідницький метод Не нормується Не нормується Не нормується 91 93 95
Масовий склад свинцю, г/дм3, не більше
  0,013 0,17 0,013 0,013 0,013 0,013
    Фракційний  склад: температура початку перегонки бензину, °С, не нижче:
літнього 35 35 35 35 35 30
зимнього Не нормується
    10 % бензину переганяється при температурі, °С, не вище:
літнього 70 70 70 70 70 75
зимнього 55 55 55 55 55 55
50 % бензину переганяється при температурі, °С, не вище:
літнього 115 115 115 115 115 120
зимнього 100 100 100 100 100 105
    90 % бензину переганяється при температурі, °С, не вище:
літнього 180 180 180 180 180 180
зимнього 160 160 160 160 160 160
Кінець кипіння бензину, °С, не вище:
літнього 195 195 195 205 205 205
зимнього 185 185 185 195 195 195
Залишок в колбі, %, не більше
  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Залишок і втрати, %, не більше
  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Тиск  насичених парів бензину, кПа:
літнього, не більше 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
зимнього 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3
Кислотність, мг КОН/100 см3, не більше
  1,0 3,0 3,0 0,8 2,0 3,0
Вміст фактичних смол, мг/100см3, не більше:
На  місці виробництва 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
На  місці споживання 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Індукційний період на місці виробництва бензину, хв, не менше
  600 1200 900 900 1200 900
Масова частка сірки, %, не більше
  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Колір, %, - Жовтий -

 

    З 2001 року на зміну даному стандарту  набрав чинності новий стандарт ДСТУ 4063-2001, який передбачає дещо інші марки автомобільних бензинів: А-76, А-80, АИ - 92, АИ – 95, АИ – 98 [2].

      Зараз Автомобільні бензини в Україні виробляються за:

 • ДСТУ 4063-2001 (введений в дію з 01.07.2001 р., зміна №1 від 01.01.2004, зміна №2 від 01.04.2006);
 • ДСТУ 4839-2007 (введений в дію з 01.01.2008);
 • ГСТУ 320.00149943.015-2000 (введений в дію з 16.03.2000 р., зміна №1 від 01.11.2002);
 • ТУ У 23.2-00149943-556:2005 (введений в дію 03.01.2006).

   Автомобільні  бензини згідно ДСТУ 4063-2001 “ Бензини автомобільні. Технічні умови”. За цим стандартом виробляються автомобільні бензини неетильовані, що застосовуються як палива для карбюраторних двигунів автомобілів і мотоциклів. Залежно від октанового числа цей стандарт встановлює п’ять марок автомобільних бензинів:

  • А-76 (з октановим числом за моторним методом не менше 76),
  • А-80 (з октановим числом за дослідницьким методом  не менше 80),
  • A-92 (з октановим числом за дослідницьким методом  не менше 92),
  • A-95 (з октановим числом за дослідницьким методом  не менше 95),
  • A-98 (з октановим числом за дослідницьким методом  не менше 98).

      Автомобільні  бензини згідно ДСТУ 4839-2007 “Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови”. Цей стандарт поширюється на бензини автомобільні підвищеної якості, які використовуються як паливо для автомобільних і мотоциклетних двигунів, а також двигунів іншої призначеності. Залежно від октанового числа цей стандарт встановлює такі марки бензинів:

      А-92 Євро - з октановим числом за дослідницьким  методом  не менше ніж 92;

      А-95 Євро - з октановим числом за дослідницьким методом  не менше ніж 95;

      А-98 Євро - з октановим числом за дослідницьким методом не менше ніж 98.

      За  вмістом сірки бензини ділять на два види:

      І – вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;

      ІІ - вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.

      Залежно від умов використовування встановлюють три класи леткості: літні класи – А, В; зимові класи – С, D, E, F; перехідні класи – С1, D1, E1, F1.

      Автомобільні  бензини згідно ГСТУ 320.00149943.015-2000 “ Бензини моторні сумішеві. Технічні умови”. Цей стандарт передбачає виробництво автомобільних бензинів моторних сумішевих неетильованих, які виготовляються з базових компонентів та з високооктавною кисневмісною добавкою ВКД (біоетанол) та які використовуються як палива для карбюраторних автомобільних двигунів та мотоциклів (добавка ВКД виготовляється згідно ТУ У 30183376.001-2000). Згідно цього галузевого стандарту вироблятимуться чотири марки автомобільних бензинів: А-80Ек, А-92Ек, А-95Ек, А-98Ек.

      Гарантійний термін зберігання – 3 місяці від дня  їх виготовлення. Такий термін встановлено факультативно не більше, ніж на 3 роки для накопичення статистичних даних і може корегуватися впродовж цього часу в залежності від отриманих результатів.

      Автомобільні  бензини згідно ТУ У 23.2-00149943-556:2005 “ Бензини автомобільні неетильовані . Технічні умови”. Цей документ поширюється на бензини автомобільні неетильовані (аналог ЕN 228), які застосовуються як палива для карбюраторних автомобільних і мотоциклетних двигунів, а також двигунів іншого призначення. Бензини призначені для внутрішнього ринку та для експорту.

      Залежно від октанового числа встановлено  такі марки автомобільних бензинів: Євро А-80, Євро А-92, Євро А-95, Євро А-98.

      В залежності від умов використання встановлено  такі класи леткості: літні –  А, В; зимові – С, D, E, F; перехідні – С1, D1, E1, F1.

  Гарантійний термін зберігання бензинів – 1 рік  з дати виготовлення.

 1. Експлуатаційні властивості автомобільних бензинів

   Під експлуатаційними властивостями розуміють об’єктивні особливості бензину, які виявляються в процесах його виробництва, зберігання, транспортування і застосування.

   Бензин, так само, як і будь-яке паливо, призначений для згоряння з метою  одержання максимально можливої кількості енергії. Тому процес згоряння є основним у визначенні його експлуатаційних  властивостей. Тобто здатність бензину достатньо повно, рівномірно і стабільно згоряти при всіх режимах експлуатації з виділенням найбільшої кількості тепла – і є його найголовнішою експлуатаційною властивістю. Проте, процесові згоряння передають процеси перекачування бензину по системі живлення, випаровування його, приготування горючої суміші та її займання і ін. Характер поведінки бензину у кожному з цих процесів і визначає суть його основних експлуатаційних властивостей. До основних експлуатаційних властивостей бензину відносять:

   1. Випаровуваність – це швидкість та повнота переходу палива з рідкого стану в газоподібний.

   Випаровуваність бензинів має велике значення для  забезпечення надійної роботи двигунів, зменшення втрати і збереження якості бензину при його зберіганні, транспортуванні та використанні.

 1. Займистість і горючість.

     При згоранні робочої суміші в двигуні може статися мимовільне займання незалежно від часу подачі іскри свічок запалення. Це явище, що викликає порушення нормальне згорання, називається поверхневим займанням, або гартівним запаленням. Гартівна стійкість бензинів підвищується із збільшенням октанових чисел.

 1. Прокачуваність характеризує поведінку бензину при переміщенні його

паливопроводах  і паливних системах двигунів, а  також при його фільтруванні.

      Для нормальної роботи двигуна необхідно, щоб бензин безперебійно подавався по системі живлення у строго визначених кількостях. Зменшення подачі бензину веде до збіднення горючої суміші і, як наслідок, до зменшення потужності двигуна, а при збільшенні подачі порушується нормальна робота та економічність двигуна.

      Прокачуваність  бензину залежить від: в’язкості бензину; можливості утворення в бензині кристалів вуглеводнів і льоду; вмісту механічних домішок; можливості випаровування бензину в системі живлення.

 1. Стабільність – здатність бензину не змінювати свої початкові властивості при зберіганні, транспортуванні і використанні.

    Фізична стабільність бензину характеризує здатність його не втрачати легкі фракції в результаті випаровування і зберігати однорідність в процесах зберігання, транспортування і в баках автомобілів.

    Хімічна стабільність –  це здатність бензину протистояти зміні хімічног складу при зберіганні, транспортуванні і в процесі використання.

      Реакційноздатні сполуки, що містяться в бензинах, піддаються окисленню О2 повітря з утворенням смолистих речовин, що порушують роботу двигуна. На окислення бензинів впливають домішки: сірковмісні з'єднання у великих концентраціях прискорюють процес, деякі кисневмісні сполуки - уповільнюють. Найбільш ефективний і економічно вигідний спосіб підвищення хімічної стабільності бензинів - введення антиокисних присадок, головним чином похідних фенолу, ароматичних амінів і амінофенолів.

     5. Корозійну активність та сумісність з неметалевими матеріалами.

   Корозійна активність бензинів обумовлюється присутністю сірко- і кисневмісних з'єднань, водорозчинних кислот і лугів. Показниками корозійної активності бензинів служать зазвичай загальний вміст сірки (у %) і кислотність - кількість мг КОН, необхідне для нейтралізації 100 мл палива.

   Якість  бензину, тобто його експлуатаційні властивості, визначається низкою фізико-хімічних показників. Основні з них вказуються в стандартах та технічних умовах на бензини.

   Всі ці фізико-хімічні показники можуть значно змінюватися в залежності від природи нафти, способу її переробки, очистки бензину та від асортименту і властивостей присадок. Для того, щоб бензини, одержані з різної нафти на різних заводах, мали однакові експлуатаційні властивості, в технічних умовах, нормативах чи стандартах кожному фізико-хімічному показнику встановлені кількісні значення, які визначаються стандартизованими методами, що гарантує зіставлення результатів досліджень, отриманих в різних лабораторіях.

   Відповідність бензину тій чи іншій з перелічених  вище вимог характеризується не одним, а декількома фізико-хімічними показниками його якості, і навпаки, деколи від одного і того ж самого фізико-хімічного показника залежить відповідність бензину декільком вимогам (табл.3)

  Таблиця 3

  Експлуатаційні властивості бензинів і показники, якими вони оцінюються

п/п

Експлуатаційні властивості бензину Фізико-хімічні  показники, що їх визначають
1. Випаровуваність Фракційний  склад

Тиск насичених  парів

2. Займистість і  горючість (детонаційна стійкість) Октанове число

Сортність

Вміст тетраетил свинцю

3. Стабільність: фізична 
 
 

                        хімічна

Фракційний  склад

Тиск насичених  парів

Температура початку  кристалізації 

Вміст фактичних  смол

Індукційний період

Йодне число

Період стабільності

Вміст п-оксидифеніламіну

Вміст ароматичних вуглеводнів

4. Прокачуваність Фракційний  склад

Тиск насичених  парів

Вміст механічних домішок

Вміст води

5. Корозійна активність Кислотність

Вміст сірки

Випробування  на мідній пластинці

Вміст меркаптанової  сірки

Вміст водорозчинних  лугів і кислот

Вміст води

6. Енергетичні властивості Теплота згоряння

Густина


 

     Фізико-хімічні показники експлуатаційних  властивостей автомобільних бензинів  марок А-76, А-80, А-92, А-95, А-98  згідно ДСТУ 4063-2001 зображено у наступній таблиці (табл.4) [2].

  Таблиця 4

  Фізико-хімічні  показники експлуатаційних властивостей автомобільних бензинів

Назва показника 
   Значення для марок
А-76 А-80 А-92 А-95 А-98
1. Густина за температури. 20 °С, кг/м3, у межах 700-760 700-760 725-780 725-780 725-780
2. Детонаційна стійкість:          
— октанове число за дослідним методом, не менше - 80,0 92,0 95,0 98,0
— октановій число за моторним методом, не менше 76,0 76,0 82,5 85,0 88,0
3. Фракційний склад:          
— температура початку перегонки, °С, не нижче 30 30 30 30 30
— 10 % переганяються за температури, °С, не вище 75 75 75 75 75
— 50 % переганяються за температури, °С, не вище 120 .120 120 120 120
— 90 % переганяються за температури, °С, не вище 190 190 190 190 190
— кінець кипіння, °С, не вище 215 215 215 215 215
— залишок у колбі, %, не більше 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
— залишок і втрата, %, не більше 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4. Тиск насичених парів бензину, кПа, не більше 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9
5. Кислотність, мг КОН на 100 см3 бензину, не більше 3 3 3 3 3
6. Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3 бензину, не більше:          
— на місці виробництва 5 5 5 5 5
— на місці споживання 10 10 10 10 10
7. Індукційний період бензину на місці виробництва, хв, не менше 360 360 360 360 360
8. Масова частка сірки, %, не більше 0,05 Р,05 0,05 0,05 0,05
9. Випробування на мідній пластинці Витримує
10. Наявність водорозчинних кислот і лугів Відсутні
11. Наявність механічних домішок і води »    
12. Концентрація свинцю, г на 1 дм3 бензину, не більше 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

 

    4. Екологічні властивості автомобільних бензинів

    Екологічні властивості палива характеризують вплив палива та продуктів його згоряння на людину та довкілля.

    Середовище, в якому ми живемо, є рівноважною системою, в якій відбуваються складні взаємопов'язані процеси обміну речовин та енергії. Тому будь-яке порушення цієї рівноваги викликає зворотню реакцію природи, яка проявляється у глобальних катастрофах, як-то значне потепління клімату, зменшення озонового шару, вимирання окремих видів тварин і рослин тощо.

    4.1. Екологічні вимоги до бензинів

    Бурхливе зростання автомобільного транспорту в розвинених країнах, де щільність автомобілів досягла 10—20 од. на 1 кв. км., призвело до сильного забруднення довкілля і, в першу чергу, повітряного басейну шкідливими викидами відпрацьованих газів. Величезна кількість забруднюючих речовин, що утворюються при спалюванні автомобільних бензинів, обумовлює той факт, що серед всіх вимог, що пред'являються до бензинів, на перше місце висуваються екологічні.

    Забруднення довкілля, пов'язане із застосуванням бензинів, може відбуватися на етапах транспортування, заправки та ін. (випаровування, витоки та ін.). Проте основним джерелом забруднення є відпрацьовані гази. У їх складі міститься більше 300 сполук, що завдають шкоди довкіллю і здоров'ю людини.

    Серед екологічних показників бензинів найважливішим є вміст в них сполук свинцю. Це пов'язано не лише з високою токсичністю етильованих бензинів і продуктів їх згорання, але і з можливістю вживання каталітичних систем нейтралізації відпрацьованих газів, оскільки продукти згорання свинцю отруюють каталізатор. Тому однією з першочергових екологічних завдань в області виробництва бензинів є скорочення або повна відмова від вживання етилової рідини. У США і низці європейських країн вживання етильованих бензинів заборонене законом. Перехід на виробництво і вживання неетильованих бензинів дозволить не лише знизити викиди в атмосферу високотоксичних сполук свинцю, але і дасть можливість обладнати автомобілі каталітичними системами нейтралізації відпрацьованих газів і до мінімуму скоротити токсичність останніх.

    Серед продуктів згорання неетильованих бензинів найбільшу небезпеку становлять оксид і діоксид вуглецю, оксиди азоту, оксиди сірки, вуглеводні і тверді частки.

    Токсичність неетильованих бензинів і продуктів їх згорання в основному визначається вмістом в них ароматичних вуглеводнів, особливо бензолу, олефінових вуглеводнів і сірки. Ароматичні вуглеводні токсичніші в порівнянні з парафіновими вуглеводнями. Якщо парафіни відповідно до ГОСТ 12.1.005—88 відносяться до 4-го класу небезпеки, то бензол відноситься до 2-го класу, а толуол — до 3-го. При їх згоранні утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (бензпірени), що володіють канцерогенними властивостями. Чим вище вміст ароматичних вуглеводнів в бензині, тим вище температура його згорання і вміст оксидів азоту у відпрацьованих газах. Незгорілі вуглеводні, що містяться у відпрацьованих газах, в повітряному середовищі під впливом різних чинників (підвищена вологість, сонячне світло і ін.) сприяють утворенню стійких аерозолів, що отримали назву «смог». Найбільшою фотохімічною активністю володіють продукти згорання олефінових і ароматичних вуглеводнів. Високий вміст сірки в бензині збільшує викиди оксидів сірки, які згубно діють на здоров'я людини, тваринний і рослинний світ, конструкційні матеріали. При використанні бензинів з кисневмісними добавками вміст токсичних продуктів у відпрацьованих газах дещо знижується.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.