На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Трудов ресурси та управлння ними в будь-якй економчнй систем. Кервн органи Мжнародної Органзацї прац. Найман працвники та їхн обєднання як субєкти соцального партнерства. Основн науков категорї протилежних напрямкв наук про працю.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 14.09.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


11
План

1. Трудові ресурси та управління ними в будь-якій економічній системі
2. Керівні органи Міжнародної Організації праці
3. Наймані працівники та їхні об'єднання як суб'єкти соціального партнерства
4. Таблиця «Основні наукові категорії прибічників двох протилежних напрямків наук про працю»
5. Практичне завдання
6. Використана література
1. Трудові ресурси та управління ними в будь-якій економічній системі
Трудові ресурси є категорією, що посідає проміжне місце між економічними категоріями «населення» і «сукупна робоча сила». У кількісному аспекті до складу трудових ресурсів усе працездатне населення, зайняте, незалежно від віку, у сферах суспільного господарства й індивідуальної трудової діяльності, також особи працездатного віку, які б могли брати участь у праці, але зайняті в домашньому й особистому господарстві, на навчанні з відривом від виробництва, на військовій службі.
Трудові ресурси - це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві. Провідна роль у трудових ресурсах належить працездатному населенню в працездатному віці.
Працездатне населення - це сукупність осіб, переважно в працездатному віці, здатних за своїми психофізіологічними даними до участі в трудовій діяльності.
На трудові ресурси істотний вплив справляють тенденції демографічного розвитку суспільства (динаміка народжуваності та смертності населення).
Найважливішими характеристиками якісного складу трудових ресурсів є загальноосвітній рівень і професійна майстерність.
Потреби суспільства в ресурсах праці розглядають у трьох напрямах:
1. Виробничий - напрям, що пов'язує співвідношення між кількістю наявності робочих місць, що потребують певної професійно-кваліфікаційної спеціальності, і фактичною кількістю працівників відповідного профілю.
2. Відтворювальний - напрям, що передбачає досягнення рівноваги між приростом робочих місць і додатковою робочою силою.
3. Особистий - напрям, що передбачає забезпечення працездатного населення робочими місцями.
Люди є найбільш цінними серед ресурсів країни й підприємства. Тому основою управління будь-якою економічною системою має бути управління людськими трудовими ресурсами. Його зміст визначають: соціальні відносини, обсяги виробництва, технологія та інші фактори.
У масштабах економіки країни управління людськими ресурсами спрямовано на регулювання:
- зайнятості;
- умов і оплати праці;
- забезпечення ділових відносин між роботодавцем і найманими робітниками;
- підвищення кваліфікації працездатного населення;
- розробку законодавства у сфері праці, зайнятості й соціальних відносин.
На підприємстві найважливішими завданнями управління трудовими ресурсами є:
- визначення потреби в робітниках, інженерах, менеджерах різної кваліфікації;
- аналіз ринку праці й управління зайнятістю;
- добір і адаптація персоналу;
- планування кар'єри співробітників фірми;
- забезпечення раціональних умов праці;
- організація трудових процесів, аналіз зайнятості й результатів праці;
- обґрунтування структури доходів і проектування системи оплати праці;
- проведення тарифних переговорів між роботодавцями й робото одержувачами і т.д.
Обсяг робіт з кожної з цих функцій залежить від:
- розмірів підприємства;
- характеристики виробленої продукції;
- ситуації на ринку праці;
- кваліфікації персоналу;
- системи автоматизації виробництва.
2. Керівні органи Міжнародної Організації праці

До Керівних органів Міжнародної Організації праці належать:
1. Міжнародна конференція праці (МКП) - це вищий орган, що збирається раз на рік. МКП визначає:
- загальні напрями роботи МОП;
- проблеми соціального стану у сфері праці;
- міжнародні норми праці у світлі конвенцій і рекомендацій;
- приймає резолюції з окремих питань діяльності МОП.
Засоби МОП формуються за рахунок членських внесків держав-членів.
2. Адміністративна рада - головний виконавчий орган, що обирається на Генеральній конференції на трирічний термін. Завдання Ради:
- спрямовує роботу МОП у період між конференціями;
- втілює в життя рішення МОП, визначає порядок роботи конференцій МОП;
- керує діяльністю Міжнародного бюро праці (МБП) , а також усіх комітетів, що створюються при Адміністративній раді. Адміністративна рада має дієвий контрольний механізм і включає Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій, який готує доповідь для тристороннього Комітету МКП.
3. Міжнародне бюро праці, штаб-квартира якого знаходиться в Женеві, (Швейцарія) з постійно діючим секретаріатом МОП.
МБП виконує роль світового дослідницького й соціально-інформаційного центру з соціально-трудових проблем. Бюро вивчає питання для прийняття міжнародних конвенцій і рекомендацій, проводить дослідження, передбачені дворічними програмами, займається підбором експертів і має два інститути - Міжнародний інститут з дослідження трудових ресурсів (Женева) і Міжнародний центр з підвищення професійної і технічної кваліфікації (Турнін).
Основними сферами діяльності Міжнародної організації праці є:
- зайнятість і безробіття;
- професійна підготовка і перепідготовка кадрів;
- права людини;
- умови праці і гігієна праці;
- заробітна плата;
- соціальне забезпечення та ін.;
-
3. Наймані працівники та їхні об'єднання як суб'єкти соціального партнерства

Суб'єкт соціально-трудових відносин - це юридична або фізична особа, яка володіє первинними носіями права у соціально-трудових відносинах. Суб'єктами соціально-трудових відносин виступають наймані працівники, об'єднання найманих працівників або їхні органи, роботодавці, об'єднання роботодавців або їхні органи, органи законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування.
Відрізняють чотири групи суб'єктів соціально-трудових відносин.
Перша група - первинні носії прав та інтересів (наймані працівники, роботодавці, держава).
Друга група - представницькі організації та їхні органи (об'єднання роботодавців, об'єднання найманих працівників, органи влади і управління).
Третя група - органи соціального діалогу (Національна рада соціального партнерства, органи в галузях, регіонах, на підприємствах).
Четверта група - органи, які усувають наслідки можливих конфліктів, попереджують загострення соціально-трудових відносин (примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри та інші інформаційні консультативні формування).
Одним із основних і найбільш масових суб'єктів соціально-трудових відносин є наймані працівники та їхні представницькі органи (до 90% економічно активного населення має статус найманого персоналу). Наймані працівники є найбільш незахищеною стороною соціально-трудових відносин порівняно з роботодавцями.
Найманий працівник - це фізична особа (громадянин) , яка перебуває у трудових відносинах із роботодавцем на підставі укладеного трудового договору (контракту) та безпосередньо виконує трудову функцію відповідно до існуючих регламентів.
Зараз в Україні структура суб'єктів соціально-трудових відносин, що представляють інтереси найманих працівників, є такою. На рівні підприємства суб'єктом виступає сам працівник, як носій первинного права у стосунках із роботодавцем. Другим суб'єктом є організація найманих працівників - місцева організація профспілки в особі профспілкового комітету.
Крім профспілок, інтереси найманих працівників можуть представляти ради трудових колективів, окремі працівники, яким делеговано частину повноважень колективу.
На територіальному рівні суб'єктом соціально-трудових відносин, що представляють інтереси найманих працівників, є їхні організації та об'єднання - профспілки.
На районному, міському рівні представництво найманих працівників здійснюється численними організаціями профспілок.
На галузевому рівні наймані працівники мають свої представницькі органи (галузеві профспілки)
На національному рівні інтереси найманих працівників представляє декілька десятків профспілкових об'єднань, галузевих і фахових профспілок. Найактивнішими серед галузевих профспілок в Україні є профспілки вугільної промисловост и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.