Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Право пайовикв розпоряджатися паями

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 04.06.13. Год: 2012. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Луцький кооперативний коледж
Львівської комерційної  академії
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Індивідуальне завдання
з організаційно-кооперативної  роботи
Варіант №25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роботу виповнив:
студент групи ОТС-31/2
Тереля Андрій
Луцьк-2012
План
  Право пайовиків розпоряджатися паями.
  Умови і чинники економічного зростання кооперативної діяльності.
  Членство в споживчій кооперації та його документальне оформлення.
  Література
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Право пайовиків розпоряджатися паями.
Пай кожного члена кооперативу  формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.
Розмір паю члена кооперативу  залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.
У разі виходу або виключення з  кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з І січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу.
Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.
Виплати на паї виплати частини  доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.
Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного до розподілу.
Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах  внесеного ними паю. якщо інше не передбачено  статутом кооперативу або законом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Умови і чинники економічного зростання кооперативної діяльності.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Членство в споживчій  кооперації та його документальне  оформлення.
Членство в споживспілці є добровільним. Прийняття у члени і виключення з членів споживспілки проводиться  її Радою або правлінням з наступним затвердженням рішення правління зборами Ради.
Для вступу до споживспілки районна  спілка споживчих товариств (споживче товариство) подає відповідну заяву, копію рішення свого вищого органу управління про вступ до споживспілки та свій статут.
Райспоживспілка (споживче товариство) стає членом споживспілки після сплати у повному обсязі вступного внеску, розмір якого визначається за рішенням Ради споживспілки, та прийняття зборами Ради чи правлінням споживспілки відповідного рішення.
Взаємовідносини споживспілки з її членами будуються па основі цього статуту та укладених між ними угод про делегування повноважень і функцій.
Члени споживспілки зберігають повну  організаційну та господарську самостійність, права юридичних осіб і керуються у своїй діяльності власними статутами. Будь-яке рішення, що зачіпає майнові права члена споживспілки, може бути прийняте тільки за його згодою та у порядку, передбаченому законодавством України і нормативними актами Укоопспілки.
Рішення виборно-представницьких  і виконавчо-розпорядчих органів  споживспілки, що прийняті у межах  їх компетенції, обов'язкові для виконання її членами.
Порядок оформлення приймання в  члени (асоційовані члени) споживчого товариства:
Для проведення роботи з кооперування населення, приймання заяв від громадян, а також вступних і обов'язкових  пайових внесків та плати за членські квитки правління споживчого товариства затверджує уповноважених осіб.
Приймання юридичних осіб у члени (асоційовані члени) споживчого товариства оформляється безпосередньо в офісі правління споживчого товариства.    
2.1.1При наявності кооперативних  дільниць уповноважена особа  затверджується на кожній із  них.
2.1.2Порядок і розміри оплати  праці уповноважених осіб за  виконану роботу встановлює правління споживчого товариства.
2.2Уповноважена особа для виконання  роботи, зазначеної у п. 2.1, забезпечується  нормативними та іншими документами:
  Статутом споживчого товариства (копія);
  бланками заяв про вступ в члени (асоційовані члени) споживчого товариства (додаток 1);
  бланками відомості з приймання вступних і обов'язкових пайових внесків та плати за членські квитки від членів (асоційованих членів) споживчого товариства за формою № УКС - 402 (додаток 2).
Відомість з заповненням назви  споживчого товариства, номера відомості. прізвища, імені, по батькові уповноваженої особи, її місця роботи, посади, строку дії відомості та підписами голови правління і головного бухгалтера споживчого товариства, скріплена печаткою,- є документом, який засвідчує право на приймання уповноваженою особою вступних і обов'язкових пайових внесків та плати за членські квитки;
  бланками квитанцій про одержання грошей в оплату вступною, обов'язкового пайового внесків та за членський квиток (додаток 3);
  штампом "оплачено" для відміток у квитанції про одержання грошей в оплату вступного і обов'язкового пайового внесків та за членський квиток;
  списком громадян, які не є членами (асоційованими членами) споживчого товариства.
Уповноважена особа отримує  бланки відомостей і квитанції під  розпис у книзі обліку відомостей приймання вступних і обов’язкових пайових внесків та плати за членські квитки від членів споживчого товариства (додаток 4), а також у книзі обліку бланків квитанцій про одержання грошей в оплату вступних і обов’язкових пайових внесків та за членські квитки (додаток 5).
2.2.1. У офісі споживчого  товариства та на кооперативній  ділянці обладнується спеціальний стенд з інформацією про порядок приймання громадян у члени споживчого товариства, їх права та обов’язки, місцезнаходження уповноваженої особи.
2.3. Громадянин, який має  бажання стати членом споживчого  товариства, повинен ознайомитись  з його статутом, розмірами вступного  та обов’язкового пайового внесків,  подати уповноваженій особі заяву  про вступ в члени споживчого  товариства, сплатити вступний та  обов’язковий пайові внески та  вартість членського квитка.
2.4. Приймання вступного  і обов’язкового пайових внесків,  плати за членський квиток  оформляється у відомості (форма  № УКС- 402). Відомість заповнюється  уповноваженою особою чорнилом  або пастою кулькової ручки.
У разі допущення помилки (описки) неправильно написане слово  або цифра повинні бути закреслені, але так, щоб можна було прочитати, а замість закресленого зверху записується  правильне слово або цифра. Виправлення  повинне бути підтверджене підписами  уповноваженої особи та особи, яка  сплатила внески.
Підчистки  у відомості  не допускаються.
2.4.1. На суму прийнятих вступного і обов’язкового пайових внесків та плати за членський квиток громадянину видається квитанція про одержання грошей. Підпис уповноваженої особи засвідчується штампом «оплачено».
2.4.2. Уповноважена особа: 
- у встановленні правління  споживчого товариства термін  здає одержані гроші в касу  споживчого товариства, а відомість  у бухгалтерію;
- подає одержанні заяви  дільничному кооперативному комітету, а в разі його відсутності  – правлінню споживчого товариства.
2.4.3. Дільничний кооперативний  комітет:
- перевіряє правильність  оформлення кожної заяви;
- не пізніше п’ятнадцятиденного  терміну від дня подачі заяв  вносить пропозиції правлінню  споживчого товариства про прийняття  громадян в члени споживчого  товариства;
- забезпечує збереження  у справах комітету листка  первинного обліку члена споживчого  товариства на кооперативній  ділянці;
2.5. Головний бухгалтер  споживчого товариства або уповноважена  ним особа:
- перевіряє правильність  у відомості приймання вступних  і обов’язкових пайових внесків  та плати за членський квиток;
- на суму вступних і  обов’язкових пайових внесків,  а також вартості членських квитків виписується прибутковий касовий ордер. Квитанція прибуткового касового ордера видається на руки уповноваженій особі і є виправним документом;
- заповнює графи 6-8 книги  обліку відомостей приймання  вступних і обов'язкових пайових внесків та плати за членські квитки від членів (асоційованих членів) споживчого товариства і книгу обліку бланків квитанцій про одержання грошей в оплату вступних і обов'язкових пайових внесків та за членські квитки.
2.5.1. Відомість разом з  прибутковим касовим ордером  зберігається в бухгалтерії споживчого товариства і є підставою для відкриття особистих рахунків членів (асоційованих членів) споживчого товариства, при цьому у відомості (форма № УКС - 402) заповнюються графи 9, 10.
2.5.2. Після отримання пропозиції  дільничного кооперативного комітету  правління споживчого товариства  не пізніше 30-денного терміну  від дня подачі заяв приймає  рішення про приймання громадян в члени (асоційовані члени) споживчого товариства та виписування членських квитків членам (асоційованим членам) споживчого товариства (додаток 6).
2.5.3. На кожного громадянина,  прийнятого у члени (асоційовані  члени) споживчого товариства, відкривається  особистий рахунок у книзі  за формами №№ К-20, К-20а.
2.5.4. При виписуванні членського  квитка члена (асоційованого члена)  споживчого товариства заповнюються  такі реквізити:
- номер членського квитка (перші три цифри номера зазначають  номер кооперативної дільниці, а  три останні - порядковий номер  особистого рахунка члена (асоційованого  члена) споживчого товариства в межах кооперативної дільниці);
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дата вступу в члени  (асоційовані члени) споживчого  товариства;
- назва споживчого товариства.
2.5.5.На заяві робиться  відмітка про відкриття особистого  рахунка та виписку членського квитка.
2.5.6.Заяви громадян про  вступ у члени (асоційовані  члени) споживчого товариства та про вибуття з членів (асоційованих членів) споживчого товариства, зберігаються в споживчому товаристві при постановах (протоколах), прийнятих з цих питань.
  2.6. Уповноважена особа отримує від оргінструктора (або іншої особи, якій доручено виконувати його функції) під розпис в обліковому листі за формою № УКС - 401 (додаток 7) оформлені членські квитки для видачі громадянам, прийнятим у члени (асоційовані члени) споживчого товариства, а також відомість видачі членських квитків за формою № УКС - 403 (додаток 8 ).
При цьому уповноважена особа  зобов'язана переконатися в правильності заповнення реквізитів отриманих документів.
2.6.1. Членські квитки громадян, прийнятих у члени (асоційовані  члени) споживчого товариства, уповноважена  особа від імені правління  споживчого товариства вручає  їм у офісі споживчого товариства, приміщенні дільничною кооперативного комітету, в об'єктах торгівлі, харчування, за місцем їх роботи або проживання.
2.6.2. Про отримання членського  квитка член (асоційований член) споживчого товариства розписується  у відомості № УКС - 403, яка  повертається уповноваженою особою оргінструктору або іншій уповноваженій особі споживчого товариства, на підставі якої необхідно зробити відмітки в графах 6 і 7 обліковою листа (форма № УКС - 401).
2.6.3. Забороняється приймати  вступні і обов'язкові пайові  внески та плату за членські  квитки від громадян, бажаючих  вступити у члени (асоційовані члени) споживчого товариства без записів про прийняття грошей у відомість за формою № УКС -402 та без видачі квитанції про одержання грошей.
2.6.4. При зміні розмірів  обов'язкового пайовою внеску  в сторону його збільшення  загальні збори членів споживчого  товариства також приймають рішення  про терміни його сплати.
Несплата в установлені  терміни нового розміру обов'язкового пайового внеску є підставою для виключення громадян з членів (асоційованих членів) споживчого товариства.
2.6.5 Член (асоційований член) споживчою товариства може вийти з споживчого товариства за власним бажанням за письмовою заявою, яка повинна бути розглянута загальними зборами або за їх дорученням зборами уповноважених чи правлінням споживчого товариства у 30-денний термін.
Обов'язковий пайовий  внесок виплачується члену (асоційованому  члену) споживчого товариства протягом 30 днів після прийняття рішення  про його вибуття, а виплати на паї після затвердження річного звіту та розподілу прибутку.
У разі збиткової діяльності споживчого товариства обов'язковий пайовий внесок виплачується члену споживчого товариства (повністю або частково) після затвердження річного звіту та прийняття рішення про списання збитків.
Вступний внесок члена (асоційованого  члена) споживчого товариства поверненню не підлягає.
2.6.6. Передача пайових  внесків третім особам (юридичним  і фізичним) не допускається. Нсвитрсбувані колишніми членами (асоційованими членами) споживчого товариства протягом трьох років з дня вибуття обов'язкові пайові внески і нараховані кооперативні виплати та виплати на паї зараховуються до неподільного фонду споживчого товариства.
У разі смерті члена (асоційованого  члена) споживчого товариства обов'язкові, додаткові пайові внески та цільові  внески, нараховані і несплачені кооперативні виплати та виплати на паї повертаються спадкоємцям в порядку, установленому  законодавством України.
2.7. При вибутті громадянина  з членів (асоційованих членів) споживчого товариства та поверненні йому (його спадкоємцям) обов'язкового пайового внеску членський квиток погашається записом "вибув (постанова від"……"………200… р. №…..)", про що робиться запис у книзі за формою № К-20 (з обліку членів споживчого товариства) і К-20а (з обліку асоційованих членів споживчого товариства).
 


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.